Anh chị em đã nghe tiếng Đức Chúa Trời chưa?

14/04/2023

Tất cả những người tin Chúa đều háo hức trông đợi sự tái lâm của Ngài. Hôm nay, chúng ta sẽ thông công đôi chút về những lời tiên tri của Đức Chúa Jêsus và thảo luận những sự hiểu biết khác nhau về sự tái lâm của Chúa. Hầu hết mọi người đều tin rằng Chúa tái lâm sẽ là Ngài ngự trên mây trời mà xuống, nhưng theo những lời tiên tri của chính Đức Chúa Jêsus trong Kinh Thánh, Ngài sẽ tái lâm và phán lời với tư cách là Con người. Chúa đã nhiều lần tiên tri về sự đến, hay sự xuất hiện, của Con người, và sự đến của Con người là nói đến việc Đức Chúa Trời xuất hiện và hoạt động trong xác thịt. Chỉ đây mới là cách diễn dịch thuần túy nhất và ta rất khó có khả năng nghe thấy thế trong một nhà thờ tôn giáo. Sự đến, hay sự xuất hiện của Con người, là một lẽ nhiệm mầu vĩ đại, là điều mà không ai biết được nếu chưa nghênh đón sự xuất hiện và công tác của Ngài.

Trong Kinh Thánh, có rất nhiều lời tiên tri về sự tái lâm của Chúa, nhưng hầu hết chúng đều là lời của con người, chẳng hạn như lời của các sứ đồ, các tiên tri, hoặc các thiên sứ. Những lời tiên tri mà người ta có xu hướng trích dẫn là những lời tiên tri của con người, và vì vậy họ mong mỏi được thấy Chúa công khai ngự trên mây trời mà xuống. Nhưng trên thực tế, sự tái lâm của Chúa là điều bí ẩn nhất. Đức Chúa Jêsus phán: “Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết thôi(Ma-thi-ơ 24:36). Vì không ai biết ngày giờ đó, kể cả các thiên sứ trên trời hay Con, nên có bất kỳ lời tiên tri nào của Kinh Thánh về sự tái lâm của Chúa do con người hay thiên sứ đưa ra có thể thực sự chính xác không? Chúng không thể chính xác. Và như vậy, nếu muốn nghênh đón Chúa, chúng ta phải dựa theo những lời tiên tri của chính Đức Chúa Jêsus. Chỉ có như thế chúng ta mới có hy vọng nghênh đón Chúa. Tất cả những người ngoan cố khăng khăng rằng Chúa sẽ ngự trên mây trời mà xuống nhất định rơi vào những thảm họa, phải khóc lóc và nghiến răng. Đức Chúa Jêsus phán: “Vì như chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây, thì sự Con người đến sẽ cũng thể ấy(Ma-thi-ơ 24:27). “Vì như chớp nháng lòe từ dưới phương trời nầy đến dưới phương trời kia, thì Con người trong ngày Ngài cũng như vậy. Nhưng Ngài trước phải chịu đau đớn nhiều, và bị dòng dõi nầy bỏ ra(Lu-ca 17:24-25). “Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật… và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến(Giăng 16:12-13). “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta” (Khải Huyền 3:20). “Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh(Khải Huyền 2:7). “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta(Giăng 10:27). Chúng ta có thể thấy gì trong những lời tiên tri này từ Đức Chúa Jêsus? Lời Chúa nói rõ với chúng ta rằng Ngài tái lâm trong thời kỳ sau rốt với tư cách là Con người. Con người thực ra là sự nhập thể, và Ngài sẽ chủ yếu phán lời, bày tỏ nhiều lẽ thật, và dẫn dắt dân sự được Đức Chúa Trời chọn bước vào mọi lẽ thật. Chúa sẽ đến và bày tỏ lẽ thật để hoàn thành công tác gì? Không còn nghi ngờ gì nữa, Ngài sẽ thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời; Ngài sẽ thực hiện công tác để cứu rỗi nhân loại hoàn toàn. Vậy thì chúng ta có thể nghênh đón Chúa như thế nào? Vì Ngài đến với tư cách là Con người, và Con người có vẻ ngoài hoàn toàn bình thường, không có gì quá siêu nhiên, nên không ai có thể nhận ra đây là sự xuất hiện của Đức Chúa Trời chỉ từ vẻ ngoài của Ngài. Điều cốt yếu là lắng nghe những lời phán của Con người và xem đó có phải là tiếng Đức Chúa Trời không. Việc nghênh đón Chúa được thực hiện bằng cách nhận ra tiếng Đức Chúa Trời và mở cửa cho Ngài. Nếu Ngài phán lẽ thật và người ta làm ngơ không nghe tiếng Ngài thì họ sẽ không có cách nào nghênh đón Ngài. Điều này được tiên tri nhiều lần trong Sách Khải Huyền: “Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh(Khải Huyền Chương 2, 3). Câu này được đề cập tổng cộng bảy lần. Như vậy, để nghênh đón Chúa thì điều tuyệt đối quan trọng là nghe tiếng Đức Chúa Trời; chỉ như thế mới có thể nghênh đón Ngài. Bây giờ các vị đã biết điều cốt yếu để nghênh đón Chúa là gì chưa? Để nghênh đón Chúa, chúng ta nhất định phải tìm kiếm để nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời, và “tiếng” này ám chỉ nhiều lẽ thật được Chúa tái lâm bày tỏ, mọi lẽ thật mà trước đây con người chưa từng nghe và những điều chưa từng được ghi lại trong Kinh Thánh. Những nữ đồng trinh khôn nghe thấy rằng những lời Con người bày tỏ đều là lẽ thật, đều là tiếng Đức Chúa Trời và, trong sự mừng rỡ hân hoan, họ nghênh đón Chúa. Chỉ có Chúa mới có khả năng bày tỏ lẽ thật; chỉ có Chúa mới là đường đi, lẽ thật, và sự sống. Bất kỳ ai nghe những lời Con người bày tỏ mà vẫn dửng dưng hoặc bác bỏ, hoặc không chịu tiếp nhận lẽ thật, thì là nữ đồng trinh dại sẽ bị Chúa bỏ mặc. Họ chắc chắn sẽ rơi vào các đại họa, khóc lóc và nghiến răng. Hiện nay, giới tôn giáo chưa nghênh đón Chúa; thay vào đó, họ đã rơi vào các thảm họa, oán trách và chối bỏ Đức Chúa Trời, ở trong tình trạng tuyệt vọng triền miên. Những ai là chiên của Đức Chúa Trời thì háo hức tìm kiếm và tìm hiểu con đường thật sau khi nghe tiếng Đức Chúa Trời, nhờ đó họ có thể nghênh đón Chúa. Vì vậy, chúng ta phải hiểu rõ: khi Chúa tái lâm vào thời kỳ sau rốt, Ngài xuất hiện với tư cách là Con người và bày tỏ mọi lẽ thật, và điều cốt yếu để chúng ta tìm kiếm sự xuất hiện của Chúa là tìm kiếm xem tất cả những lẽ thật được Chúa bày tỏ ở đâu, tìm kiếm hội thánh mà Đức Chúa Trời đang phán. Một khi đã khám phá ra những lẽ thật được Con người bày tỏ, các vị có thể tìm thấy sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời bằng cách lần theo tận gốc tiếng ấy. Ngay khi khám phá ra rằng mọi lẽ thật được Chúa bày tỏ đều là những lẽ thật sẽ làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại, ta sẽ tiếp nhận sự tái lâm của Chúa, và khi ấy ta đã nghênh đón Ngài. Đây là cách tốt nhất và đơn giản nhất để nghênh đón Chúa. Không cần phải đứng trố mắt nhìn lên trời, cũng không cần phải đứng trên đỉnh núi để nghênh đón Chúa ngự trên mây trời mà xuống, càng không cần phải cầu nguyện từ sáng đến tối, hay kiêng ăn và cầu nguyện. Ta chỉ cần canh thức và chờ đợi, không bao giờ ngơi nghỉ trong cuộc tìm kiếm để nghe được tiếng Đức Chúa Trời.

Nghe những điều này rồi, một số người trong các vị có thể thắc mắc: vậy thì chúng ta làm thế nào để có thể nhận ra điều mình nghe là tiếng Đức Chúa Trời? Thật ra, nghe tiếng Đức Chúa Trời không hề khó. Đức Chúa Jêsus phán: “Ðến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người!(Ma-thi-ơ 25:6). Bất cứ khi nào ta nghe ai đó đưa ra lời chứng về sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, hoặc rằng Ngài đã bày tỏ nhiều lẽ thật, thì ta phải xem xét điều này ngay lập tức và xem liệu những lời được cho là do Đức Chúa Trời phán này có phải là lẽ thật hay không. Nếu chúng là lẽ thật, ta nên tiếp nhận chúng, bởi vì chiên của Đức Chúa Trời có thể nghe tiếng Ngài. Đây là điều đã được Đức Chúa Trời định trước, và không phụ thuộc vào trình độ học vấn, mức độ hiểu biết về Kinh Thánh hay bề dày kinh nghiệm của người ta. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta cảm thấy thế nào khi nghe nhiều lời Đức Chúa Jêsus phán? Ngay cả khi không có bất kỳ kinh nghiệm hay sự hiểu biết nào về lời Chúa, thì ngay khi nghe những lời này, chúng ta có thể cảm nhận rằng chúng là lẽ thật, rằng chúng có thẩm quyền và quyền năng; chúng ta có thể cảm nhận được rằng chúng uyên thâm và bí ẩn, vượt quá tầm hiểu biết của con người – đây chính là tác dụng của linh cảm và trực giác. Cho dù chúng ta có thể bày tỏ điều này rõ ràng hay không thì cảm giác này vẫn đúng, và đủ để cho thấy rằng nếu một người có tấm lòng và có linh hồn, thì họ có thể cảm nhận được quyền năng và thẩm quyền trong những lời của Đức Chúa Trời. Nghe tiếng Đức Chúa Trời là như vậy. Đi sâu vào điều này hơn một chút, lời Đức Chúa Trời còn có những đặc điểm nào khác? Lời Đức Chúa Trời cho chúng ta sự cung dưỡng sự sống; tiết lộ những lẽ mầu nhiệm, mở ra thời đại mới và khép lại thời đại cũ. Như Đức Chúa Jêsus có thể bày tỏ những lẽ thật mọi lúc mọi nơi để chăn dắt, chăm tưới và cung dưỡng cho con người; Chúa cũng đã mặc khải những lẽ mầu nhiệm của thiên quốc, mang đến cho nhân loại con đường, “Các ngươi phải ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần!”, mở ra Thời đại Ân điển, khép lại Thời đại Luật pháp, và hoàn thành công tác cứu chuộc nhân loại. Đây là điều mà không con người nào có thể thực hiện được. Chẳng phải vậy sao? Vậy thì, ngày nay, có một Con người đã phán lời nhiều năm, bày tỏ rất nhiều lẽ thật. Nhiều người sau khi đọc những lời này đã cảm thấy rằng đó là những lời phán của Đức Thánh Linh, là tiếng Đức Chúa Trời, và họ đã trở nên chắc chắn rằng Con người đang bày tỏ lẽ thật này chính là Đức Chúa Jêsus tái lâm, rằng Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng trong xác thịt. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ mọi lẽ thật cần thiết để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại, tiết lộ những lẽ nhiệm mầu trong kế hoạch quản lý 6.000 năm của Đức Chúa Trời, và thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời. Ngài đã bắt đầu Thời đại Vương quốc và kết thúc Thời đại Ân điển. Có phải mọi người đều muốn nghe một số lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, muốn nghe tiếng Đức Chúa Trời không? Vậy hãy cùng đọc một vài đoạn lời phán của Đức Chúa Trời Toàn Năng.

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Ta đã từng được biết đến là Đức Giê-hô-va. Ta cũng đã được gọi là Đấng Mê-si, và mọi người đã từng gọi Ta là Jêsus Đấng Cứu thế với tình yêu thương và sự quý trọng. Tuy nhiên, ngày nay Ta không còn là Đức Giê-hô-va hay Jêsus mà mọi người đã biết trong quá khứ nữa; Ta là Đức Chúa Trời, Đấng đã trở lại trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt thời đại. Ta chính là Đức Chúa Trời trỗi dậy từ địa cực, đầy đủ toàn bộ tâm tính của Ta, và đầy thẩm quyền, danh dự và vinh hiển. Mọi người chưa từng tiếp xúc với Ta, chưa từng biết đến Ta, và vẫn luôn không biết gì về tâm tính của Ta. Từ lúc sáng thế cho đến ngày nay, không một ai từng nhìn thấy Ta. Đây là Đức Chúa Trời, Đấng hiện ra cho con người trong thời kỳ sau rốt nhưng lại ẩn giấu giữa con người. Ngài cư ngụ giữa con người, chân thực và thực tế, như mặt trời thiêu đốt và ngọn lửa cháy rực, đầy dẫy quyền năng và tràn đầy thẩm quyền. Sẽ không có một người hay một vật gì không bị phán xét bởi những lời của Ta, và sẽ không có một người hay một vật gì không được làm cho thanh sạch thông qua sự thiêu đốt của ngọn lửa. Cuối cùng, mọi quốc gia sẽ được phước nhờ những lời của Ta, và cũng bị đập tan thành từng mảnh vì những lời của Ta. Theo cách này, tất cả mọi người trong thời kỳ sau rốt sẽ thấy rằng Ta là Đấng Cứu Thế tái lâm, và rằng ta là Đức Chúa Trời Toàn Năng chinh phục toàn thể nhân loại. Và tất cả sẽ thấy rằng Ta đã từng là của lễ chuộc tội cho con người, nhưng trong thời kỳ sau rốt Ta còn trở thành những tia mặt trời thiêu đốt mọi thứ, cũng như là Mặt Trời công chính phơi bày muôn vật. Đây là công tác của Ta trong thời kỳ sau rốt. Ta đã lấy danh này và sở hữu tâm tính này hầu cho tất cả mọi người có thể thấy rằng Ta là một Đức Chúa Trời công chính, mặt trời thiêu đốt, ngọn lửa cháy rực, và hầu cho tất cả có thể thờ phượng Ta, Đức Chúa Trời có một và thật, và hầu cho họ có thể nhìn thấy dung nhan thật của Ta: Ta không chỉ là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên, và Ta không chỉ là Đấng Cứu Chuộc; mà Ta là Đức Chúa Trời của mọi tạo vật trên khắp các từng trời, đất và biển(Đấng Cứu Thế đã trở lại trên một “đám mây trắng”, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Ta đang làm công tác của Ta trên khắp vũ trụ, và ở phương Đông, những tiếng sấm không ngừng rền vang, rung chuyển tất cả các quốc gia và giáo phái. Chính tiếng nói của Ta đã dẫn dắt toàn nhân loại đến với hiện tại. Ta khiến toàn nhân loại bị chinh phục bởi tiếng nói của Ta, rơi vào dòng chảy này, và quy phục trước Ta, vì từ lâu Ta đã lấy lại vinh quang của Ta từ khắp thế gian và ban phát lại ở phương Đông. Ai lại không mong mỏi được nhìn thấy vinh quang của Ta? Ai lại không thấp thỏm chờ đợi Ta trở lại? Ai lại không khao khát được thấy Ta xuất hiện trở lại? Ai lại không mòn mỏi trông mong vẻ đáng mến của Ta? Ai lại không bước ra sự sáng? Ai lại không nhìn vào sự giàu có của Ca-na-an? Ai lại không mong mỏi Đấng Cứu Chuộc quay lại? Ai lại không tôn sùng Ngài, Đấng có quyền năng vĩ đại? Tiếng nói của Ta sẽ lan truyền khắp thế gian; Ta sẽ đối mặt với dân sự được Ta chọn và phán thêm nhiều lời nữa với họ. Như những tiếng sấm vang dội làm rung chuyển núi sông, Ta phán những lời của Ta với cả vũ trụ và với nhân loại. Do vậy, lời trong miệng Ta đã trở thành báu vật của con người, và cả nhân loại đều trân quý lời của Ta. Tia chớp lóe lên từ phương Đông rọi sáng đến tận phương Tây. Lời của Ta, con người không muốn vứt bỏ nó đi và đồng thời không hiểu thấu, nhưng lại hạnh phúc hơn nữa vì có được nó. Mọi người đều vui mừng và hân hoan, ăn mừng việc Ta đến, như thể một đứa trẻ vừa được sinh ra. Bằng tiếng nói của Ta, Ta sẽ mang cả nhân loại đến trước Ta. Từ đó, Ta sẽ chính thức bước vào nhân loại để họ sẽ thờ phụng Ta. Với vinh quang mà Ta tỏa ra và lời từ miệng Ta, Ta sẽ khiến toàn nhân loại đến trước Ta và thấy rằng tia chớp lóe lên từ phương Đông và Ta cũng đã hạ xuống ‘Núi O-li-ve’ ở phương Đông. Họ sẽ thấy rằng từ lâu Ta đã xuống trần, không phải với tư cách là Người Con của dân tộc Do Thái nữa mà là Tia chớp của phương Đông. Vì Ta đã phục sinh từ lâu, đã rời khỏi nhân loại, và sau đó tái xuất hiện với vinh quang giữa nhân loại. Ta là Đấng được thờ phụng từ cách đây rất lâu, và Ta cũng là đứa trẻ sơ sinh bị người Y-sơ-ra-ên bỏ rơi từ cách đây rất lâu. Hơn nữa, Ta là Đức Chúa Trời Toàn Năng vinh quang tột đỉnh của thời đại này! Hãy để tất cả tới trước ngai của Ta và thấy diện mạo vinh quang của Ta, nghe tiếng nói của Ta, và nhìn vào việc làm của Ta. Đây là toàn bộ ý muốn của Ta; đó là hồi kết và phần cao trào của kế hoạch của Ta, cũng như mục đích của sự quản lý của Ta: để mọi quốc gia thờ phụng Ta, mọi miệng lưỡi thừa nhận Ta, mọi người đặt đức tin vào Ta, và mọi người chịu khuất phục Ta!(Bảy tiếng sấm rền – Tiên đoán rằng Phúc Âm của vương quốc sẽ truyền bá khắp vũ trụ, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Khi Ta nói chuyện trên toàn vũ trụ, tất cả con người đều nghe thấy tiếng của Ta, nghĩa là nhìn thấy tất cả công tác của Ta trong khắp vũ trụ. Những người đi ngược lại ý muốn của Ta, nghĩa là, người có hành động chống đối Ta, sẽ vấp phải sự hành phạt của Ta. Ta sẽ thay đổi các vì sao trên các tầng trời, và nhờ có Ta, mặt trời và mặt trăng sẽ được thay đổi, bầu trời không còn là như trước kia nữa; vạn vật trên trần gian sẽ được thay đổi. Tất cả sẽ được hoàn thành bởi lời của Ta. Tất cả các quốc gia trong toàn vũ trụ sẽ được phân chia lại và được thay thế bằng Vương quốc của Ta, các quốc gia trên trái đất sẽ biến mất mãi mãi, tất cả sẽ thành một vương quốc tôn sùng Ta. Tất cả các quốc gia trên trần gian sẽ bị hủy diệt và không còn tồn tại. Trong số con người trên toàn vũ trụ, tất thảy những kẻ thuộc về ma quỷ đều bị tiêu diệt; tất thảy những kẻ tôn sùng Sa-tan đều bị gục ngã dưới ngọn lửa thiêu đốt của Ta, ngoại trừ những con người hiện đang trong dòng chảy, còn lại sẽ biến thành tro bụi. Khi Ta hành phạt các dân sự, những người trong giới tôn giáo trở về Vương quốc của Ta với những mức độ khác nhau, được chinh phục bởi các công tác của Ta, bởi vì họ đều đã nhìn thấy sự xuất hiện của ‘Đấng Thánh cưỡi đám mây trắng’. Tất cả con người sẽ được phân loại và phải chịu hình phạt khác nhau vì những gì họ đã làm. Kẻ chống đối Ta đều phải diệt vong; với kẻ có những hành động trên trần gian không liên quan tới Ta, do được tha bổng nên họ sẽ tiếp tục tồn tại trên trần gian dưới sự cai quản của các con trai và dân sự của Ta. Ta sẽ mặc khải với các quốc gia và các dân tộc, bày tỏ tiếng nói của chính mình trên trần gian, tuyên bố công việc vĩ đại của Ta đã hoàn thành để cả nhân loại tận mắt chứng kiến(Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 26, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Sau khi nghe một số đoạn lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, bây giờ mọi người cảm thấy thế nào? Đây có phải là tiếng Đức Chúa Trời không? Mỗi một câu trong lời Đức Chúa Trời Toàn Năng đều mang quyền năng và thẩm quyền, và lay động thấu tận tâm can con người. Ngoài Đức Chúa Trời ra, ai có thể nói với toàn thể nhân loại? Ai có thể bày tỏ ý muốn cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời? Ai có thể công khai tỏ lộ trước kế hoạch và sự an bài của Đức Chúa Trời cho công tác của Ngài trong thời kỳ sau rốt cũng như kết cục và đích đến của nhân loại? Ai có thể làm cho toàn thể vũ trụ biết đến các sắc lệnh quản trị của Đức Chúa Trời? Ngoài Đức Chúa Trời ra, không ai có thể làm được những điều này. Những lời phán của Đức Chúa Trời Toàn Năng với toàn thể nhân loại cho phép chúng ta cảm nhận được thẩm quyền và uy lực trong lời Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời Toàn Năng là những lời phán trực tiếp từ Đức Chúa Trời, là tiếng của chính Đức Chúa Trời! Với những lời này từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, cảm giác cũng giống như Đức Chúa Trời đứng trên cao trên các từng trời, đối mặt với toàn thế giới và phán. Đức Chúa Trời Toàn Năng đang phán với nhân loại từ thân phận và địa vị của Ngài là Chúa của tạo vật, tỏ lộ với nhân loại tâm tính công chính, uy nghiêm của Đức Chúa Trời, là tâm tính không dung thứ sự xúc phạm. Mặc dù họ có thể không hiểu những lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời Toàn Năng hoặc không có bất kỳ kinh nghiệm hay sự hiểu biết thực sự nào khi lần đầu nghe chúng, nhưng tất cả những ai là chiên của Đức Chúa Trời đều vẫn sẽ cảm thấy rằng mọi lời từ Đức Chúa Trời Toàn Năng đều tràn đầy quyền năng và thẩm quyền và chắc chắn rằng đây là tiếng Đức Chúa Trời, đến trực tiếp từ Thần của Đức Chúa Trời. Điều này làm ứng nghiệm lời Đức Chúa Jêsus: “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta(Giăng 10:27).

Giờ đây khi chúng ta đã nghe tiếng Đức Chúa Trời và thấy những lẽ thật được Đức Chúa Trời bày tỏ, vậy Đức Chúa Trời đã làm công tác gì về việc bày tỏ lẽ thật? Ngài đã đến để thực hiện công tác phán xét trong thời kỳ sau rốt – điều có thể được chứng minh bằng những lời tiên tri từ chính miệng Đức Chúa Jêsus. “Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho Con(Giăng 5:22). “Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho Con, vì là Con người(Giăng 5:27). “Lại nếu kẻ nào nghe lời Ta mà không vâng giữ ấy chẳng phải Ta xét đoán kẻ đó; vì Ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc. Người nào bỏ Ta ra và không nhận lãnh lời Ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời Ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ vào ngày sau cùng(Giăng 12:47-48). “Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật… và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến(Giăng 16:12-13). Và chúng ta không thể quên câu 17, chương 4, Thư thứ nhất của Phi-e-rơ: “Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Ðức Chúa Trời”. Những lời tiên tri này đều rất rõ ràng. Sự phán xét trong thời kỳ sau rốt sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời, và sẽ được thực hiện giữa tất cả những ai đã tiếp nhận công tác phán xét thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời. Tức là, Con người nhập thể sẽ bày tỏ nhiều lẽ thật trên đất để phán xét và làm tinh sạch nhân loại, hướng dẫn dân sự được Đức Chúa Trời chọn bước vào mọi lẽ thật. Đây là công tác phán xét do Đấng Cứu Thế thực hiện trong thời kỳ sau rốt, công tác đã được Đức Chúa Trời lên kế hoạch từ lâu. Hiện tại, Đức Chúa Trời Toàn Năng, Con người trong xác thịt, đã đến cách đây khá lâu, bày tỏ mọi lẽ thật để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại, làm rung chuyển toàn thế giới, làm rung chuyển mọi tôn giáo và giáo phái. Ngày càng có nhiều người chú ý đến tiếng Đức Chúa Trời, tìm kiếm và tìm hiểu con đường thật. Đức Chúa Trời Toàn Năng không chỉ mặc khải tất cả những lẽ nhiệm mầu chính trong kế hoạch quản lý 6.000 năm của Đức Chúa Trời và cho chúng ta biết những lẽ nhiệm mầu của lẽ thật chẳng hạn như những mục đích của Đức Chúa Trời trong việc quản lý nhân loại của Ngài, cách Ngài thực hiện ba giai đoạn công tác để cứu rỗi nhân loại, lẽ nhiệm mầu của những sự nhập thể, và câu chuyện thật đằng sau Kinh Thánh; trên hết, Đức Chúa Trời Toàn Năng cũng đã mặc khải lẽ thật về việc nhân loại đã bị Sa-tan làm bại hoại thế nào và về bản tính Sa-tan chống đối Đức Chúa Trời của chúng ta, đồng thời chỉ ra con đường thực hành để chúng ta loại bỏ tâm tính bại hoại của mình và được cứu rỗi hoàn toàn. Đức Chúa Trời Toàn Năng cũng đã tiết lộ kết cục cho từng loại người, những đích đến cuối cùng thực sự của con người, cách Đức Chúa Trời sẽ kết thúc thời đại, và cách vương quốc của Đấng Christ sẽ xuất hiện. Mỗi một lẽ mầu nhiệm này của lẽ thật đã được mặc khải với chúng ta. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã phán hàng triệu lời, và những lời này đều là những lẽ thật được dùng để phán xét và làm tinh sạch nhân loại. Đây là công tác phán xét được thực hiện bởi Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt. Đó là một bước công tác chỉ thông qua lời để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại hoàn toàn.

Vậy thì, Đức Chúa Trời Toàn Năng làm công tác phán xét như thế nào? Chúng ta hãy xem những gì lời Ngài phán. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Công tác phán xét là công tác của riêng Đức Chúa Trời, do đó, đương nhiên nó phải được chính Đức Chúa Trời thực hiện; con người không thể thay Ngài làm việc đó. Bởi vì sự phán xét là việc dùng lẽ thật để chinh phục nhân loại, nên chắc chắn Đức Chúa Trời vẫn sẽ xuất hiện trong hình ảnh nhập thể để thực hiện công tác này giữa con người. Điều đó có nghĩa là, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt sẽ dùng lẽ thật để dạy dỗ dân chúng trên khắp thế gian và giúp họ biết đến mọi lẽ thật. Đây là công tác phán xét của Đức Chúa Trời(Đấng Christ thực hiện công tác phán xét bằng lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Công tác của Đức Chúa Trời trong sự nhập thể hiện tại là bày tỏ tâm tính của Ngài chủ yếu thông qua hình phạt và sự phán xét. Dựa trên nền tảng này, Ngài mang đến nhiều lẽ thật hơn cho con người và chỉ cho họ nhiều cách thực hành hơn, qua đó đạt được mục tiêu của Ngài là chinh phục con người và cứu rỗi con người khỏi tâm tính bại hoại của chính họ. Đây là những gì đằng sau công tác của Đức Chúa Trời trong Thời đại Vương quốc(Lời tựa, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Đấng Christ của thời kỳ sau rốt dùng nhiều lẽ thật khác nhau để dạy dỗ con người, để phơi bày bản chất của con người, và để mổ xẻ những lời nói và hành động của con người. Những lời này bao gồm nhiều phương diện của lẽ thật, chẳng hạn như bổn phận của con người, con người nên vâng lời Đức Chúa Trời như thế nào, con người nên trung thành với Đức Chúa Trời ra sao, con người phải sống trọn nhân tính bình thường, cũng như sự khôn ngoan và tâm tính của Đức Chúa Trời như thế nào, v.v. Tất cả những lời này đều nhắm vào bản chất của con người và tâm tính bại hoại của họ. Cụ thể, những lời vạch trần cách con người hắt hủi Đức Chúa Trời, được phán ra liên quan đến việc con người là hiện thân của Sa-tan và là một thế lực thù địch chống lại Đức Chúa Trời như thế nào. Trong quá trình thực hiện công tác phán xét của mình, Đức Chúa Trời không chỉ đơn giản làm rõ bản tính của con người bằng một vài lời; Ngài phơi bày, xử lý và tỉa sửa qua thời gian dài. Tất cả những phương pháp phơi bày, xử lý và tỉa sửa khác nhau này không thể được thay thế bằng những lời thông thường, mà phải bằng lẽ thật con người tuyệt đối không bao giờ có. Chỉ có những phương pháp như thế này mới có thể được gọi là sự phán xét; chỉ thông qua kiểu phán xét này thì con người mới có thể bị khuất phục và hoàn toàn bị thuyết phục về Đức Chúa Trời, và hơn nữa mới có được kiến thức thực sự về Đức Chúa Trời. Điều mà công tác phán xét mang lại là sự hiểu biết của con người về diện mạo thật của Đức Chúa Trời và sự thật về sự phản nghịch của chính mình. Công tác phán xét cho phép con người đạt được nhiều hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời, về mục đích công tác của Đức Chúa Trời, và về những lẽ mầu nhiệm mà họ không thể hiểu được. Nó cũng cho phép con người nhận ra và biết được thực chất bại hoại và nguồn gốc sự bại hoại của mình, cũng như khám phá ra sự xấu xa của con người. Những tác dụng này đều do công tác phán xét mang lại, vì thực chất của công tác này thực ra là công tác mở ra lẽ thật, đường đi và sự sống của Đức Chúa Trời cho tất cả những ai có đức tin vào Ngài. Công tác này là công tác phán xét được thực hiện bởi Đức Chúa Trời(Đấng Christ thực hiện công tác phán xét bằng lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, rõ ràng là công tác phán xét của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt chủ yếu được thực hiện bằng cách bày tỏ lẽ thật, dùng lẽ thật để phán xét, làm tinh sạch, và cứu rỗi nhân loại. Nghĩa là, trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời làm tinh sạch sự bại hoại của nhân loại bằng cách bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét của Ngài. Ngài cứu rỗi và hoàn thiện một nhóm người, tạo một nhóm những người đồng tâm đồng lòng với Đức Chúa Trời: thành quả của kế hoạch quản lý 6.000 năm của Đức Chúa Trời. Trọng tâm của công tác phán xét trong thời kỳ sau rốt chính là ở đây! Đây là lý do tại sao Đấng Cứu Thế, Đức Chúa Trời Toàn Năng, đã bày tỏ lẽ thật kể từ khi Ngài đến, vạch trần và phán xét mọi loại tâm tính bại hoại mà con người có. Ngài cũng làm tinh sạch và biến cải những tâm tính bại hoại của chúng ta bằng cách tỉa sửa và xử lý chúng ta, bằng cách thử thách và tinh luyện chúng ta; điều này giải quyết căn nguyên tội lỗi của con người, cho phép chúng ta hoàn toàn thoát khỏi tội lỗi, thoát khỏi ảnh hưởng của Sa-tan, và có thể quy phục, thờ phượng Đức Chúa Trời. Nói đến đây, một số người có thể hơi rối, nghĩ rằng Đức Chúa Jêsus đã cứu chuộc nhân loại rồi, vậy tại sao Đấng Cứu Rỗi vẫn cần bày tỏ lẽ thật trong thời kỳ sau rốt để phán xét nhân loại? Đây là do Đức Chúa Jêsus chỉ thực hiện công tác cứu chuộc, nghĩa là đức tin nơi Đức Chúa Jêsus mang lại sự tha tội, hoặc sự xưng công chính chỉ bởi đức tin, là điều khiến người ta đủ tư cách đến trước Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện, tương giao với Đức Chúa Trời, vui hưởng ân điển và phước lành của Ngài. Tuy nhiên, vai trò của lễ chuộc tội của Đức Chúa Jêsus chỉ cho phép nhân loại được tha tội; nó không thể giải quyết vấn đề gốc rễ của tội lỗi con người. Đây là lý do tại sao tất cả những người sống trong Thời đại Ân điển đều thừa nhận sự thật rằng ngay cả sau khi tội lỗi của nhân loại đã được tha, chúng ta vẫn tiếp tục phạm tội suốt. Chúng ta không thể kiểm soát mình, và dù mong muốn loại bỏ tội lỗi đến mức nào, chúng ta cũng không thể làm được. Chúng ta sống cứ phạm tội ban ngày, xưng tội ban đêm. Đây là lý do tại sao Đức Chúa Jêsus sẽ bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét thời kỳ sau rốt khi Ngài tái lâm, làm tinh sạch hoàn toàn tâm tính bại hoại của con người và giải quyết căn nguyên tội lỗi của họ. Đây là cách con người có thể được cứu rỗi hoàn toàn, triệt để. Nếu người ta chỉ trải nghiệm sự cứu chuộc từ Đức Chúa Jêsus mà không trải nghiệm công tác phán xét thời kỳ sau rốt thì họ chỉ có thể nhận ra hành động nào của họ là tội lỗi; họ không thể nhìn thấy nguyên nhân gốc rễ của tội lỗi con người. Nghĩa là, họ không thể hiểu được bản tính và tâm tính Sa-tan của con người, càng không thể giải quyết chúng. Cách duy nhất để giải quyết vấn đề tâm tính bại hoại – nguyên nhân gốc rễ của tội lỗi con người – là trải nghiệm công tác phán xét của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Trước khi con người được cứu chuộc, nhiều nọc độc của Sa-tan đã bị gieo vào bên trong họ, và sau hàng nghìn năm bị Sa-tan làm cho bại hoại, họ có trong mình một bản tính thâm căn chống lại Đức Chúa Trời. Do đó, khi con người đã được cứu chuộc, điều đó không hơn gì một trường hợp cứu chuộc mà con người được mua với giá cao, nhưng bản tính độc địa bên trong họ vẫn chưa được loại bỏ. Con người quá nhơ nhuốc phải trải qua một sự thay đổi trước khi trở nên xứng đáng để hầu việc Đức Chúa Trời. Thông qua công tác phán xét và hành phạt này, con người sẽ hoàn toàn biết được thực chất ô uế và bại hoại trong chính bản thân mình, họ sẽ có thể thay đổi hoàn toàn và trở nên thanh sạch. Chỉ bằng cách này, con người mới có thể trở nên xứng đáng để trở lại trước ngôi của Đức Chúa Trời. Mọi công tác được thực hiện ngày hôm nay là để con người có thể được làm cho thanh sạch và được thay đổi; thông qua sự phán xét và hành phạt bằng lời, cũng như thông qua sự tinh luyện, con người có thể gột sạch sự bại hoại của mình và được làm cho tinh sạch. Thay vì xem giai đoạn công tác này là công tác cứu rỗi, sẽ thích hợp hơn khi nói đó là công tác làm tinh sạch. Trên thực tế, giai đoạn này là giai đoạn chinh phục cũng như là giai đoạn thứ hai trong công tác cứu rỗi. Chính nhờ sự phán xét và hành phạt bằng lời mà con người mới đi đến chỗ được Đức Chúa Trời thu phục; và thông qua việc dùng lời để tinh luyện, phán xét và vạch trần mà mọi điều bất khiết, các quan niệm, động cơ và khát vọng cá nhân trong lòng con người mới được phơi bày hoàn toàn. Mặc dù con người có thể đã được cứu chuộc và được tha tội, nhưng điều đó chỉ có thể được xem là Đức Chúa Trời không nhớ đến những vi phạm của con người và không đối đãi với con người theo những vi phạm của họ. Tuy nhiên, khi con người, những kẻ sống trong thân thể xác thịt, chưa được giải thoát khỏi tội lỗi, thì họ chỉ có thể tiếp tục phạm tội, không ngừng bộc lộ tâm tính Sa-tan bại hoại của mình. Đây là cuộc sống mà con người đang sống, một chu kỳ vô tận của việc phạm tội và được tha thứ. Phần lớn nhân loại phạm tội vào ban ngày chỉ để xưng tội vào ban đêm. Theo cách này, cho dù của lễ chuộc tội có tác dụng đời đời đối với con người, nó cũng sẽ không thể cứu được con người khỏi tội lỗi. Chỉ một nửa công tác cứu rỗi đã được hoàn tất, vì con người vẫn còn có một tâm tính bại hoại.… Không dễ để con người trở nên nhận thức được tội lỗi của mình; họ không có cách nào nhận ra bản tính đã thâm căn cố đế của chính mình, và họ phải dựa vào sự phán xét bằng lời để đạt được kết quả này. Chỉ như vậy thì con người mới có thể dần dần được thay đổi từ thời điểm này trở đi(Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (4), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Mặc dù Jêsus đã làm nhiều công tác giữa con người, nhưng Ngài chỉ hoàn thành việc cứu chuộc toàn thể nhân loại và trở thành của lễ chuộc tội cho con người; Ngài vẫn chưa loại bỏ khỏi con người tất cả những tâm tính bại hoại của họ. Để hoàn toàn cứu rỗi con người khỏi ảnh hưởng của Sa-tan, không chỉ cần Jêsus trở thành của lễ chuộc tội và gánh lấy những tội lỗi của con người, mà còn cần Đức Chúa Trời làm công tác vĩ đại hơn nữa để hoàn toàn loại bỏ khỏi con người tâm tính Sa-tan bại hoại của họ. Và vì thế, khi con người đã được tha thứ tội lỗi, Đức Chúa Trời đã trở lại xác thịt để dẫn dắt con người vào thời đại mới, và bắt đầu công tác của hình phạt và sự phán xét. Công tác này đã đưa con người vào một cõi cao hơn. Tất cả những ai quy phục dưới sự thống trị của Ngài sẽ được hưởng lẽ thật cao hơn và nhận lãnh những phước lành lớn hơn. Họ sẽ thực sự sống trong sự sáng, và họ sẽ đạt được lẽ thật, đường đi, và sự sống(Lời tựa, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Chính Đức Chúa Trời đã mang hình hài xác thịt để đến và thực hiện công tác phán xét, bày tỏ rất nhiều lẽ thật, và Ngài đang trường kỳ vạch trần, phán xét con người. Đây là cách duy nhất để người ta có thể thấy rõ lẽ thật về sự bại hoại của họ, nhận ra bản tính và thực chất của chính họ. Thông qua sự phán xét này, người ta cũng sẽ thấy được sự công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời, từ đó phát triển lòng tôn kính đối với Đức Chúa Trời. Đây là cách duy nhất để chúng ta có thể dần dần loại bỏ tâm tính bại hoại của mình và sống thể hiện ra hình tượng giống con người thật. Có thể nói rằng cách duy nhất để thực hiện điều này là để Đức Chúa Trời nhập thể bày tỏ lẽ thật để thực hiện công tác phán xét. Đây là lý do tại sao việc Đức Chúa Trời Toàn Năng phán lời, dùng lẽ thật để thực hiện công tác phán xét, lại rất chính yếu, rất quan trọng và rất ý nghĩa!

Điều cốt yếu để một người tin Đức Chúa Trời có thể được cứu rỗi hoàn toàn và có một đích đến tốt đẹp nằm ở việc họ có thể nghênh đón sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời hay không. Như vậy, mấu chốt là liệu người ta có thể nghe tiếng Đức Chúa Trời hay không. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã xuất hiện vào thời kỳ sau rốt và đã làm công tác hơn 30 năm, nhưng vẫn còn rất nhiều người chưa tìm kiếm để nghe được tiếng Đức Chúa Trời. Một số người cả đời tin Chúa, và đến tuổi xế chiều vẫn chưa nghe tiếng Chúa hay nghênh tiếp Chúa. Điều này có nghĩa là họ đã bị Chúa đào thải và mọi nỗ lực của họ đều trở nên vô ích. Đây là lý do tại sao việc có thể nghe tiếng Đức Chúa Trời lại là điều cốt yếu để xác định liệu ai có thể đạt được sự cứu rỗi trọn vẹn và đạt được một đích đến tốt đẹp. Nhiều người đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng và thừa nhận rằng chúng là lẽ thật, nhưng vẫn không thể thừa nhận rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là Chúa tái lâm. Điều này thật đáng tiếc, và là kết quả của sự ngu muội, mù quáng của con người. Ai không biết Chúa thì nhất định rơi vào các thảm họa, khóc lóc và nghiến răng.

Cuối cùng, chúng ta hãy đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Trong Thời đại Vương quốc, Đức Chúa Trời sử dụng lời để mở ra một thời đại mới, để thay đổi cách Ngài làm việc, và để thực hiện công tác của toàn thời đại. Đây là nguyên tắc Đức Chúa Trời làm việc trong Thời đại của Lời. Ngài đã trở nên xác thịt để phán dạy từ các góc độ khác nhau, hầu cho con người có thể thật sự nhìn thấy Đức Chúa Trời, Đấng là Lời xuất hiện trong xác thịt, và có thể thấy được sự khôn ngoan cùng sự mầu nhiệm của Ngài. Công tác này được thực hiện để đạt được hiệu quả hơn mục đích chinh phục con người, hoàn thiện con người và loại bỏ con người, là ý nghĩa thực sự của việc sử dụng lời để làm việc trong Thời đại của Lời. Thông qua những lời này, mọi người biết đến công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, bản chất của con người, và những gì con người nên bước vào. Thông qua lời, công tác mà Đức Chúa Trời mong muốn thực hiện trong Thời đại của Lời được thành tựu trọn vẹn. Thông qua những lời này, mọi người bị vạch trần, bị loại bỏ, và được thử luyện. Mọi người đã nhìn thấy những lời của Đức Chúa Trời, nghe thấy những lời này, và nhận ra sự tồn tại của những lời này. Kết quả là họ đã bắt đầu tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, vào sự toàn năng và khôn ngoan của Đức Chúa Trời, cũng như vào tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người và mong muốn cứu rỗi con người của Ngài. Từ ‘lời’ có thể đơn giản và bình thường, nhưng những lời được phán ra từ miệng Đức Chúa Trời nhập thể làm rung chuyển vũ trụ, chúng chuyển hóa lòng người, chuyển hóa những quan niệm và tâm tính cũ của họ, cũng như thay đổi cách cả thế giới đã từng hiện bày. Xuyên suốt các thời đại, chỉ có Đức Chúa Trời của ngày nay mới làm việc theo cách này, chỉ có Ngài mới phán như thế và đến cứu rỗi con người như thế. Từ thời điểm này trở đi, con người sống dưới sự hướng dẫn của lời Đức Chúa Trời, được chăn dắt và chu cấp bởi lời Ngài. Mọi người sống trong thế giới của lời Đức Chúa Trời, giữa sự rủa sả và chúc phước của lời Đức Chúa Trời, và thậm chí nhiều người hơn đã sống dưới sự phán xét và hình phạt của lời Ngài. Những lời này và công tác này đều là để cứu rỗi con người, để đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời, và để thay đổi diện mạo ban đầu của thế giới được sáng lập trước đây. Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới bằng lời, Ngài dẫn dắt con người khắp vũ trụ bằng lời, và Ngài chinh phục, cứu rỗi họ bằng lời. Cuối cùng, Ngài sẽ dùng lời để kết thúc toàn bộ thế giới cũ, từ đó hoàn thành toàn bộ kế hoạch quản lý của Ngài(Thời đại Vương quốc là Thời đại của Lời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Được cất lên thật sự là gì?

2.000 năm trước, sau khi Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh lên thập tự giá và hoàn thành công tác cứu chuộc, Ngài hứa sẽ trở lại. Kể từ đó, mọi...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger