973 Tất cả những gì Đức Chúa Trời phán và làm đều là lẽ thật

Verse 1

Liên quan đến bản tính xấu xa, tà ác của Sa-tan

và những tâm tính bại hoại của nhân loại,

Đức Chúa Trời không bao giờ

tranh cãi với bất cứ ai,

hay làm ầm lên khi thấy

con người hành động ngu si.

Quan điểm của Ngài

không bao giờ giống của con người.

Ngươi sẽ không thấy Ngài dùng

quan điểm hay kiến thức của họ;

Ngài sẽ không dùng khoa học hay triết học của họ

hoặc kể cả sự tưởng tượng của họ để xử lý vấn đề.


Chorus

Tất cả mọi thứ Đức Chúa Trời làm

và tất cả mọi điều Ngài mặc khải

đều liên quan đến lẽ thật.

Mọi lời Đức Chúa Trời từng phán,

và mọi hành động Đức Chúa Trời từng làm,

đều gắn liền với lẽ thật.


Verse 2

Lẽ thật và lời Ngài không phải

do người ta tưởng tượng ra;

chúng được Ngài bày tỏ

từ thực chất, sự sống của Ngài.

Bởi vì thực chất của,

của tất cả những điều Ngài từng làm

cũng như những lời Ngài đã phán đều là lẽ thật,

có thể nói thực chất của Ngài là thánh khiết.

Mọi điều Ngài làm và phán đều

mang cho con người sức sống, sự sáng,

cho phép con người thấy được

những điều tích cực,

chỉ ra con đường cho nhân loại

để họ đi đúng hướng.


Pre-chorus

Những điều này đều được quyết định

bởi thực chất của Đức Chúa Trời

cũng như bởi thực chất

trong sự thánh khiết của Ngài.


Chorus

Tất cả mọi thứ Đức Chúa Trời làm

và tất cả mọi điều Ngài mặc khải

đều liên quan đến lẽ thật.

Mọi lời Đức Chúa Trời từng phán,

và mọi hành động Đức Chúa Trời từng làm,

đều gắn liền với lẽ thật.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất V

Trước: 972 Đức Chúa Trời liên tục hướng dẫn đời sống của con người

Tiếp theo: 974 Những điều răn của thời đại mới

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger