Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày

Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày

Cuốn sách này bao gồm các phân đoạn được chọn lọc từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”. Để những người được Đức Chúa Trời chọn có thể có được lẽ thật và nguồn chu cấp sự sống hàng ngày từ lời Ngài, những lời trọng yếu này của Đức Chúa Trời Toàn Năng, mang tính gây dựng nhất đối với lối vào sự sống của mọi người, trong này đã được lựa chọn đặc biệt để mọi người vui hưởng, qua đó cho phép những ai yêu lẽ thật hiểu được nó, sống trước Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời cứu rỗi và làm cho hoàn thiện. Những lời trọng yếu này của Đức Chúa Trời là sự bày tỏ về lẽ thật; hơn nữa, chúng là những điều thiết yếu nhất thuộc châm ngôn cuộc sống, và không có lời nào mang tính gây dựng và có lợi hơn cho mọi người. Nếu bạn thực sự có thể thưởng thức một phân đoạn trong những lời này mỗi ngày, thì đây là vận may lớn nhất của bạn và bạn được Đức Chúa Trời ban phước.

Những lời phán bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Tải xuống

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger