Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Mỗi người tin vào Đức Chúa Trời đều có một câu chuyện đặc biệt về hành trình cá nhân quay về với Ngài. Cuốn sách này chia sẻ những kinh nghiệm thực tế của những người được Đức Chúa Trời chọn khi nhận được sự dẫn dắt từ những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, trở nên chắc chắn về con đường thật, và quay trở lại trước ngai của Ngài. Một số đã thoát khỏi những trói buộc và chỉ trích của những quan niệm tôn giáo của họ, một số đã thoát khỏi sự quấy phá và bức hại của các thế lực địch lại Đấng Christ trong giới tôn giáo và các thế lực xấu xa của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và thậm chí một số khác còn đạt được nhận thức rõ về những xu hướng xấu xa của thế giới. Cuối cùng, hết thảy họ đều trở lại trước Đức Chúa Trời.

Lời chứng trải nghiệm

Tải xuống

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger