972 Đức Chúa Trời liên tục hướng dẫn đời sống của con người

Verse 1

Dù là ban ơn phước, quy định luật lệ

hay quy tắc sống cho con người,

Đức Chúa Trời cũng thực hiện

để dẫn dắt và hướng dẫn họ

đến việc sống một đời sống bình thường.

Dù con người nghe theo phép tắc hay

tuân giữ luật pháp của Đức Chúa Trời,

thì mục đích của Ngài là để

con người không thờ phượng Sa-tan

và không bị Sa-tan hãm hại.

Đây là những điều được thực hiện từ ban đầu.


Pre-chorus 1

Những kế hoạch của Ngài đều vì nhân loại,

chứ không phải vì Ngài.

Tất cả những gì Ngài làm cho con người

là để giữ họ không bị lạc lối.


Chorus

Đức Chúa Trời thọ tạo nên con người

và từ đó luôn dẫn dắt cuộc đời họ,

Ngài dùng lời nói, lẽ thật và sự sống của mình

để luôn chăm sóc, cung cấp cho con người

và luôn luôn hỗ trợ họ.

Chính Đức Chúa Trời thọ tạo con người

và từ đó luôn dẫn dắt cuộc đời họ.


Verse 2

Khi mà ngươi không hiểu được lẽ thật

thì Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho ngươi,

nói rõ cho ngươi biết

điều gì không phù hợp với lẽ thật,

cho ngươi biết những gì mình nên làm.

Khi Đức Chúa Trời giúp đỡ bên cạnh ngươi,

ngươi sẽ cảm thấy sự ấm áp của Ngài,

ngươi thấy Ngài thật đáng yêu mến,

thấy được sự hỗ trợ của Đức Chúa Trời.

Khi phán xét sự phản nghịch

của ngươi với Ngài, Đức Chúa Trời sẽ

khiển trách ngươi bằng lời nói.


Pre-chorus 2

Ngài sửa dạy ngươi thông qua

những con người, sự vật và sự việc.

Đức Chúa Trời làm việc

một cách tinh tế, cũng đầy yêu thương,

có chừng mực và đích đáng,

không bao giờ để mọi thứ quá sức chịu đựng.


Chorus

Đức Chúa Trời thọ tạo nên con người

và từ đó luôn dẫn dắt cuộc đời họ,

Ngài dùng lời nói, lẽ thật và sự sống của mình

để luôn chăm sóc, cung cấp cho con người

và luôn luôn hỗ trợ họ.

Chính Đức Chúa Trời thọ tạo con người

và từ đó luôn dẫn dắt cuộc đời họ.


Bridge

Thật khó để giải thích rõ trong vài câu

rằng Ngài quý trọng và trân quý

con người biết đến nhường nào.

Là điều Ngài mang đến

trong sự thực hành chứ không phải từ

sự khoe khoang của con người.

Tất cả những gì Ngài ban cho con người,

những cách thức Ngài thực hiện trên con người

đến từ sự thánh khiết của Đức Chúa Trời.


Verse 3

Tất cả những gì Ngài nói với con người,

điều Ngài nhắc nhở, những khuyên nhủ

và động viên con người,

đều đến từ một thực chất

là sự thánh khiết của Đức Chúa Trời.


Chorus

Đức Chúa Trời thọ tạo nên con người

và từ đó luôn dẫn dắt cuộc đời họ,

Ngài dùng lời nói, lẽ thật và sự sống của mình

để luôn chăm sóc, cung cấp cho con người

và luôn luôn hỗ trợ họ.

Chính Đức Chúa Trời thọ tạo con người

và từ đó luôn dẫn dắt cuộc đời họ.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất IV

Trước: 971 Con người lớn lên dưới sự bảo vệ của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 973 Tất cả những gì Đức Chúa Trời phán và làm đều là lẽ thật

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger