972 Đức Chúa Trời liên tục hướng dẫn đời sống của con người

Verse 1

Dù là ban ơn phước, quy định luật lệ hay quy tắc sống cho con người,

Đức Chúa Trời cũng thực hiện để dẫn dắt và hướng dẫn họ

đến việc sống một đời sống bình thường.

Dù con người nghe theo phép tắc hay tuân giữ luật pháp của Đức Chúa Trời,

thì mục đích của Ngài là để con người không thờ phượng Sa-tan và không bị Sa-tan hãm hại.

Đây là những điều được thực hiện từ ban đầu.

Pre-chorus 1

Những kế hoạch của Ngài đều vì nhân loại, chứ không phải vì Ngài.

Tất cả những gì Ngài làm cho con người là để giữ họ không bị lạc lối.

Chorus

Đức Chúa Trời thọ tạo nên con người và từ đó luôn dẫn dắt cuộc đời họ,

Ngài dùng lời nói, lẽ thật và sự sống của mình

để luôn chăm sóc, cung cấp cho con người và luôn luôn hỗ trợ họ.

Chính Đức Chúa Trời thọ tạo con người và từ đó luôn dẫn dắt cuộc đời họ.

Verse 2

Khi mà ngươi không hiểu được lẽ thật thì Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho ngươi,

nói rõ cho ngươi biết điều gì không phù hợp với lẽ thật,

cho ngươi biết những gì mình nên làm.

Khi Đức Chúa Trời giúp đỡ bên cạnh ngươi, ngươi sẽ cảm thấy sự ấm áp của Ngài,

ngươi thấy Ngài thật đáng yêu mến, thấy được sự hỗ trợ của Đức Chúa Trời.

Khi phán xét sự phản nghịch của ngươi với Ngài, Đức Chúa Trời sẽ khiển trách ngươi bằng lời nói.

Pre-chorus 2

Ngài sửa dạy ngươi thông qua những con người, sự vật và sự việc.

Đức Chúa Trời làm việc một cách tinh tế, cũng đầy yêu thương, có chừng mực và đích đáng,

không bao giờ để mọi thứ quá sức chịu đựng.

Chorus

Đức Chúa Trời thọ tạo nên con người và từ đó luôn dẫn dắt cuộc đời họ,

Ngài dùng lời nói, lẽ thật và sự sống của mình

để luôn chăm sóc, cung cấp cho con người và luôn luôn hỗ trợ họ.

Chính Đức Chúa Trời thọ tạo con người và từ đó luôn dẫn dắt cuộc đời họ.

Bridge

Thật khó để giải thích rõ trong vài câu

rằng Ngài quý trọng và trân quý con người biết đến nhường nào.

Là điều Ngài mang đến trong sự thực hành chứ không phải từ sự khoe khoang của con người.

Tất cả những gì Ngài ban cho con người, những cách thức Ngài thực hiện trên con người

đến từ sự thánh khiết của Đức Chúa Trời.

Verse 3

Tất cả những gì Ngài nói với con người,

điều Ngài nhắc nhở, những khuyên nhủ và động viên con người,

đều đến từ một thực chất là sự thánh khiết của Đức Chúa Trời.

Chorus

Đức Chúa Trời thọ tạo nên con người và từ đó luôn dẫn dắt cuộc đời họ,

Ngài dùng lời nói, lẽ thật và sự sống của mình

để luôn chăm sóc, cung cấp cho con người và luôn luôn hỗ trợ họ.

Chính Đức Chúa Trời thọ tạo con người và từ đó luôn dẫn dắt cuộc đời họ.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 971 Con người lớn lên dưới sự bảo vệ của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 973 Tất cả những gì Đức Chúa Trời phán và làm đều là lẽ thật

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 26

Trong tất cả những lời nói của Đức Chúa Trời, có thể thấy rằng, ngày của Đức Chúa Trời đang ngày một đến gần, như thể ngay ở trước...

A Brief Introduction About the Background of the Appearance and Work of Christ of the Last Days in China

China is the land where the great red dragon resides, and is the place that has resisted and condemned God most severely throughout history. China is like a fortress of demons and a prison controlled by the devil, impenetrable and impermeable. Furthermore, the regime of the great red dragon stands guard at all levels and has set up defenses in every household. As a result, nowhere is more difficult to spread God’s gospel and carry out the work of God. When the Chinese Communist Party came to power in 1949, religious belief in Mainland China was completely suppressed and banned. Millions of Christians suffered public humiliation and torture, and imprisonment. All the churches were completely sealed off and cleared out. Even house meetings were banned. If anyone was caught taking part in an assembly, they would be put in prison and could even be beheaded. At that time, religious activities almost disappeared without a trace. Only a small number of Christians continued believing in God, but they could only silently pray to God and sing hymns of praise to God in their hearts, beseeching God to revive the church. Finally, in 1981, the church was truly revived, and the Holy Spirit began to work on a large scale in China. The churches sprang up like bamboo shoots after a spring rain, and more and more people began believing in God. In 1983, when the revival of the church reached its climax, the Chinese Communist Party began a new round of cruel suppression. Millions of people were arrested, detained, and educated through labor. The regime of the great red dragon only allowed believers in God to join the Three-Self Patriotic Church set up by the government. The CCP government set up the Three-Self Patriotic Church in an attempt to thoroughly do away with the underground house church and bring those believers in the Lord firmly under the government’s control. It believed that this was the only way to achieve its aim of banning faith and turning China into a land without God. But the Holy Spirit continued to do much work in the house church and in those who truly believed in God, which the CCP government had no way of stopping. At that time, in the house church where the Holy Spirit worked, Christ of the last days secretly appeared to work, and began expressing the truth and doing the work of judgment beginning with the house of God.

Chương 3

Ngày nay không còn là Thời đại Ân điển, cũng không còn là thời đại của lòng thương xót, mà là Thời đại Vương quốc mà dân sự của Đức Chúa...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger