974 Những điều răn của thời đại mới

Intro

Dù bây giờ không phải là thời đại Luật pháp,

nhưng vẫn còn nhiều lời cần được

tuân theo tương tự như những lời

được phán trong Thời đại Luật Pháp.

Dù Đức Thánh Linh có cảm thúc hay không,

ngươi cũng phải thực hiện những lời này,

những lời này là điều con người nên tuân theo.


Verse 1

Ngươi không được phán xét

công tác của Đức Chúa Trời thực tế.

Ngươi không được chống đối

người được Đức Chúa Trời chứng thực.

Trước mặt Ngài ngươi phải biết vị trí của mình,

trước mặt Ngài ngươi không được phóng đãng.


Chorus 1

Ngươi nên nói năng ứng xử sao cho phù hợp,

lời nói, hành động phải theo sự sắp đặt

của người được Ngài chứng thực.

Ngươi nên tôn kính lời chứng về Đức Chúa Trời.

Ngươi không nên lờ đi công tác

và những lời của Đức Chúa Trời.


Chorus 2

Ngươi không được mô phỏng

giọng điệu của lời Ngài, cũng như

mục đích của những lời phán của Ngài.

Bên ngoài, ngươi không được làm điều gì

rõ ràng chống đối

người được Đức Chúa Trời chứng thực.


Verse 2

Ngày nay, quan trọng nhất là

con người phải tuân thủ những điều sau:

Ngươi không được lừa dối

hay giấu Đức Chúa Trời điều gì.

Ngươi không được thốt ra

những lời nói nhơ bẩn,

hay những lời kiêu căng

khi đứng trước Đức Chúa Trời.


Verse 3

Ngươi chớ lừa dối Đức Chúa Trời

trước mắt ngươi

bằng lời đường mật và khéo léo

để chiếm lòng tin của Ngài.

Ngươi chớ hành động bất kính

trước Đức Chúa Trời.

Ngươi phải tuân theo tất cả những gì

được Đức Chúa Trời phán,

và không chống lại, chống đối,

hay tranh luận về lời của Ngài.


Chorus 3

Ngươi chớ diễn giải lời Ngài phán

theo ý của ngươi.

Ngươi nên cẩn thận

với miệng lưỡi của mình để tránh

việc nó khiến ngươi trở thành con mồi,

thành con mồi cho

những mưu đồ dối trá của kẻ ác.


Chorus 4

Ngươi nên quan sát

những bước đi của mình để tránh

vi phạm các ranh giới

mà Ngài đã đặt ra cho ngươi.

Nếu vi phạm,

ngươi sẽ đứng vào vị trí của Ngài,

nói những lời tự phụ, khoa trương

và ngươi sẽ bị Ngài ghê tởm.


Verse 4

Ngươi không được bất cẩn

truyền bá lời phán của Ngài,

kẻo bị người khác chế giễu

và ma quỷ biến ngươi thành trò cười.

Ngươi phải vâng phục

toàn bộ công tác của Ngài,

công tác của Đức Chúa Trời

của ngày hôm nay.


Verse 5

Ngay cả khi không hiểu

thì cũng chớ phán xét nó;

những gì ngươi có thể làm

là tìm kiếm và thông công.

Bất cứ ai cũng không được vi phạm,

không được vi phạm

vị trí ban đầu của Đức Chúa Trời.


Chorus 5

Ngươi không thể làm gì hơn là phải phụng sự

Đức Chúa Trời của hôm nay từ vị trí con người.

Ngươi không thể nào dạy

Đức Chúa Trời của ngày hôm nay

từ vị trí của con người –

làm như vậy là rất sai lầm.


Chorus 6

Không ai có thể đứng ở vị trí

của người được Ngài chứng thực;

trong những lời nói cũng như hành động

và những suy nghĩ sâu xa nhất của ngươi,

ngươi phải đứng ở vị trí của con người.


Chorus 7

Điều này phải được tuân thủ,

đó là trách nhiệm của con người,

và không ai có khả năng thay đổi chuyện này;

cố làm vậy sẽ vi phạm các sắc lệnh quản trị.

Tất cả mọi người nên ghi nhớ điều này,

nên ghi nhớ điều này.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những điều răn của thời đại mới

Trước: 973 Tất cả những gì Đức Chúa Trời phán và làm đều là lẽ thật

Tiếp theo: 975 Các điều răn của thời đại mới có ý nghĩa sâu sắc

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger