974 Những điều răn của thời đại mới

Mặc dù bây giờ không phải là Thời đại Luật pháp, nhưng vẫn còn nhiều lời cần được tuân theo, tương tự như những lời được phán trong Thời đại Luật pháp. Những lời này không được thực hiện chỉ bằng cách dựa vào sự cảm thúc của Đức Thánh Linh, mà đúng hơn, chúng là điều gì đó con người nên tuân thủ.

1 Các ngươi chớ phán xét về công tác của Đức Chúa Trời thực tế. Các ngươi chớ chống đối người được Đức Chúa Trời chứng thực. Trước mặt Đức Chúa Trời, các ngươi hãy giữ vị trí của mình và chớ bê tha. Các ngươi nên ôn hòa trong cách nói năng, và lời nói, hành động của các ngươi phải theo sự sắp đặt của người được Đức Chúa Trời chứng thực. Các ngươi nên tôn kính lời chứng của Đức Chúa Trời. Các ngươi chớ phớt lờ công tác của Đức Chúa Trời và những lời từ miệng của Ngài. Các ngươi chớ bắt chước giọng điệu và mục đích của những lời phán của Đức Chúa Trời. Ở bên ngoài, các ngươi chớ làm bất cứ điều gì rõ ràng chống đối lại người được Đức Chúa Trời chứng thực.

2 Ngày nay, không có gì quan trọng để con người tuân thủ hơn những điều sau: Ngươi không được phỉnh nịnh Đức Chúa Trời là Đấng đứng trước mắt ngươi, hay giấu Đức Chúa Trời bất cứ điều gì. Ngươi chớ thốt ra lời nói bẩn thỉu hay kiêu ngạo trước Đức Chúa Trời đứng trước mặt ngươi. Ngươi chớ lừa dối Đức Chúa Trời trước mắt ngươi bằng những lời nói đường mật và cách nói chuyện khéo léo hòng có được lòng tin của Ngài. Ngươi chớ hành động bất kính trước Đức Chúa Trời. Ngươi hãy tuân theo tất cả những điều được phán ra từ miệng của Đức Chúa Trời, và chớ chống lại, chống đối hoặc tranh cãi những lời của Ngài. Ngươi chớ diễn giải, theo ý các ngươi, những lời được phán từ miệng của Đức Chúa Trời. Ngươi nên cẩn thận miệng lưỡi của mình để tránh nó khiến ngươi trở thành con mồi cho những mưu đồ giả dối của kẻ ác. Ngươi nên canh giữ bước chân của mình để tránh vi phạm các ranh giới được Đức Chúa Trời đặt ra cho ngươi. Nếu ngươi vi phạm, điều này sẽ khiến ngươi đứng vào vị trí của Đức Chúa Trời và nói những lời tự phụ, khoa trương, và do đó mà ngươi sẽ trở nên bị Đức Chúa Trời ghê tởm.

3 Ngươi chớ bất cẩn truyền bá những lời được phán ra từ miệng của Đức Chúa Trời, kẻo người khác chế nhạo ngươi và ma quỷ biến ngươi thành trò hề. Ngươi hãy vâng phục tất cả các công tác của Đức Chúa Trời của ngày hôm nay. Ngay cả khi ngươi không hiểu nó, ngươi chớ phán xét về nó; tất cả những gì ngươi có thể làm là tìm kiếm và thông công. Không ai được vi phạm vị trí ban đầu của Đức Chúa Trời. Ngươi không thể làm gì hơn là phụng sự Đức Chúa Trời của ngày hôm nay từ vị trí của con người. Ngươi không thể dạy Đức Chúa Trời của ngày hôm nay từ vị trí của con người – làm như vậy là sai lầm. Không ai có thể đứng ở vị trí của người được Đức Chúa Trời chứng thực; trong lời nói, hành động và suy nghĩ sâu xa nhất của ngươi, ngươi đứng ở vị trí của con người. Điều này phải được tuân thủ, đó là trách nhiệm của con người, và không ai có thể thay đổi nó; cố làm như vậy sẽ vi phạm các sắc lệnh quản trị. Tất cả mọi người nên ghi nhớ điều này.

Chuyển thể từ “Những điều răn của thời đại mới” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 973 Tất cả những gì Đức Chúa Trời phán và làm đều là lẽ thật

Tiếp theo: 975 Các điều răn của thời đại mới có ý nghĩa sâu sắc

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 19

Dường như trong trí tưởng tượng của con người, Đức Chúa Trời rất cao lớn và khó đoán. Dường như Đức Chúa Trời không sống chung với con...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger