447 Một trạng thái bình thường là gì?

Verse 1

Trong trạng thái bình thường của mình,

con người không đắm chìm hay thoái lui.

Lòng họ suy ngẫm về Đức Chúa Trời.

Họ tìm kiếm Ngài,

và khao khát lời Ngài.

Họ có thể cầu nguyện thường xuyên.

Verse 2

Họ mang một gánh nặng

vì cuộc sống của chính mình.

Họ sống cuộc sống bình thường.

Cuộc sống của họ có trật tự,

và lòng họ có thể

chạm đến Đức Chúa Trời.

Verse 3

Mọi sự có thể xảy ra

khiến lòng họ rối ren,

nhưng thông qua lời cầu nguyện,

ăn uống lời Đức Chúa Trời,

thông qua sự thông công của anh chị em,

họ có thể cảm thấy bình thường trở lại.

Bridge

Dù họ có những lúc yếu đuối,

những lúc họ bị xác thịt cám dỗ,

họ có thể sống thoát khỏi điều này;

nó sẽ không chế ngự họ.

Verse 4

Họ có thể lắng lòng mình,

và cầu nguyện để tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời.

Họ hát thánh ca và nhảy múa,

sống đời sống hội thánh.

Họ không bao giờ mỏi mệt

mà vẫn tiếp tục.

Tag

Đôi khi họ tiêu cực,

và xác thịt yếu đuối,

nhưng khi họ nhìn ra,

họ có thể thoát khỏi nó.

Họ vẫn có thể cầu nguyện và cận kề Đức Chúa Trời

giữa cơn tiêu cực.

Đây là một trạng thái bình thường.

Chuyển thể từ thông công của Đức Chúa Trời

Trước: 446 Có mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời để được trở nên hoàn thiện

Tiếp theo: 448 Một trạng thái bình thường dẫn đến sự tăng trưởng nhanh chóng trong đời sống

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Phi-e-rơ biết Jêsus bằng cách nào

Trong thời gian Phi-e-rơ ở cùng với Jêsus, ông đã thấy nhiều tính cách đáng mến của Jêsus, nhiều khía cạnh đáng để noi theo và nhiều khía...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger