448 Một trạng thái bình thường dẫn đến sự tăng trưởng nhanh chóng trong đời sống

Intro

Ở mỗi giai đoạn, trạng thái của con người liên quan đến việc

họ sẽ bước vào lẽ thật nhiều như thế nào

và họ sẽ đạt được nhiều ra sao.


Verse 1

Một số người đang ở sai trạng thái;

cho dù họ đang tìm kiếm, có thể đọc và nghe,

và trao đổi,

nhưng họ sẽ không đạt được nhiều như những người đang ở những trạng thái bình thường.


Verse 2

Nếu con người cứ luôn không tinh sạch,

thể hiện bản tính bại hoại và những ý niệm con người của họ,

họ sẽ hoàn toàn rối rắm.

Và điều đó sẽ ảnh hưởng đến lối vào lẽ thật của họ.


Pre-chorus

Chỉ những tâm trí điềm tĩnh mới có thể hiểu được lẽ thật.

Chỉ những người có tấm lòng tinh sạch mới có thể thấy được Đức Chúa Trời.

Hãy giũ sạch bản thân mình và lẽ thật sẽ tuôn vào.


Chorus

Một trạng thái bình thường dẫn đến sự tăng trưởng nhanh chóng trong đời sống.

Người ta có thể hiểu và bước vào lẽ thật,

hiểu được những điều hữu ích từ lời Đức Chúa Trời,

chu cấp và phục vụ người khác.

Một trạng thái bình thường dẫn đến sự tăng trưởng nhanh chóng trong đời sống.


Verse 3

Nếu lòng người náo động thì khó nắm bắt được lẽ thật.

Nhưng họ phải hiểu nó để thấy được trạng thái của chính mình

Và biết thực chất những vấn đề của mình

để thấy được bản tính của chính mình.


Chorus

Một trạng thái bình thường dẫn đến sự tăng trưởng nhanh chóng trong đời sống.

Người ta có thể hiểu và bước vào lẽ thật,

hiểu được những điều hữu ích từ lời Đức Chúa Trời,

chu cấp và phục vụ người khác.

Một trạng thái bình thường dẫn đến sự tăng trưởng nhanh chóng trong đời sống.


Bridge

Nếu trạng thái của con người hoàn toàn đúng đắn và bình thường,

họ sẽ có vóc giạc thật.

Họ sẽ không lầm lạc và than oán khi mọi sự xảy đến.

Cách bạn tìm kiếm mỗi giai đoạn và trạng thái tìm kiếm của bạn

là những điều bạn không thể lơ là.

Nếu không sẽ có rắc rối.


Chorus

Một trạng thái bình thường dẫn đến sự tăng trưởng nhanh chóng trong đời sống.

Người ta có thể hiểu và bước vào lẽ thật,

hiểu được những điều hữu ích từ lời Đức Chúa Trời,

chu cấp và phục vụ người khác.

Một trạng thái bình thường dẫn đến sự tăng trưởng nhanh chóng trong đời sống.


Outro

Khi trạng thái của bạn bình thường, bạn sẽ bước đi con đường đúng,

bạn sẽ làm những việc đúng đắn và nhanh chóng bước vào lời Đức Chúa Trời.

Chỉ theo cách này, đời sống của bạn mới có thể tăng trưởng.

Chỉ theo cách này, đời sống của bạn mới có thể tăng trưởng.


Chuyển thể từ thông công của Đức Chúa Trời

Trước: 447 Một trạng thái bình thường là gì?

Tiếp theo: 449 Biểu hiện của công tác của Đức Thánh Linh

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger