198 Ý nghĩa của hai lần nhập thể của Đức Chúa Trời

Intro

Lần đầu tiên Đức Chúa Trời nhập thể là để

cứu chuộc loài người khỏi tội lỗi thông qua xác thịt của Jêsus Christ.

Nghĩa là Ngài đã cứu con người khỏi cây thập tự,

nhưng các tâm tính bại hoại của con người vẫn còn trong họ.

Verse 1

Đức Chúa Trời sống giữa loài người,

trải nghiệm đau khổ của họ và ban lời của Ngài cho họ.

Nhờ thông qua sự nhập thể của Đức Chúa Trời,

họ nhận được sự cứu rỗi triệt để từ Ngài,

chứ không phải trực tiếp từ trời cho lời cầu nguyện của mình.

Vì con người thuộc về thịt và huyết,

nên họ không thể thấy Thần của Đức Chúa Trời,

càng không thể tiếp cận Thần của Ngài.

Họ chỉ có thể chạm vào xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời.

Verse 2

Thông qua xác thịt này, họ có thể nhận được sự cứu rỗi,

hiểu được mọi lời và lẽ thật.

Lần thứ hai nhập thể sẽ đủ để gột sạch những tội lỗi của con người,

và làm họ tinh sạch hoàn toàn,

do đó toàn bộ công tác này và ý nghĩa sự nhập thể

của Đức Chúa Trời sẽ được nên trọn vẹn.

Công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt bây giờ sẽ đến hồi kết.

Ngài sẽ không nhập thể và trở nên xác thịt nữa.

Bridge

Sau lần nhập thể này, sẽ không có sự nhập thể nào nữa.

Công tác trong xác thịt, sự cứu rỗi của Ngài sẽ chấm dứt.

Vì Ngài đã phân chia con người theo từng loại,

và hoàn toàn thu phục được những dân sự mà Ngài đã lựa chọn.

Chorus

Lần nhập thể thứ hai này không còn là để phục vụ như một của lễ chuộc tội nữa,

mà là để hoàn toàn cứu rỗi, để cứu rỗi những ai đã được tha thứ.

Tâm tính họ sẽ thay đổi và họ sẽ được tinh sạch.

Họ cũng sẽ thoát khỏi ảnh hưởng đen tối của Sa-tan,

và sẽ trở về trước ngôi của Đức Chúa Trời.

Đây là cách duy nhất để con người có thể được nên thánh hoàn toàn.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 197 Đức Chúa Trời nhập thể hai lần để cứu rỗi nhân loại

Tiếp theo: 199 Sự nhập thể trong thời kỳ sau rốt làm trọn ý nghĩa của sự nhập thể

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger