688 Mọi việc Đức Chúa Trời làm đều là để cứu rỗi nhân loại

1 Đức Chúa Trời làm việc trong từng người một, và bất kể phương pháp của Ngài là gì, dạng người, sự việc, và sự vật nào Ngài sử dụng để phụng sự cho Ngài, hay kiểu giọng điệu của lời Ngài, Ngài chỉ có một mục tiêu sau cùng: cứu rỗi ngươi. Trước khi cứu rỗi ngươi, Ngài cần chuyển hóa ngươi, vậy thì làm sao ngươi có thể không chịu khổ chút nào được? Ngươi sẽ phải chịu khổ. Sự khổ này có thể liên quan đến nhiều thứ. Đôi khi, Đức Chúa Trời đưa ra những con người, sự việc và sự vật quanh ngươi để phơi bày ngươi, hầu cho ngươi có thể bắt đầu biết được mình, hoặc nếu không thì ngươi có thể được xử lý, tỉa sửa và phơi bày một cách trực tiếp. Giống như ai đó trên bàn mổ – ngươi phải trải qua chút đau đớn để có kết quả tốt.

2 Nếu mỗi khi ngươi được tỉa sửa và xử lý, và mỗi khi Ngài đưa ra những con người, sự việc và sự vật, điều đó khơi dậy những cảm xúc của ngươi và cho ngươi sự thúc đẩy, vậy thì cách làm đúng là trải nghiệm điều này, và ngươi sẽ có vóc giạc, sẽ bước vào thực tế lẽ thật. Nếu mỗi khi ngươi được tỉa sửa và xử lý, và mỗi khi Đức Chúa Trời cất nhắc môi trường của ngươi, ngươi cảm thấy không đau đớn hay khó chịu gì cả, và không cảm thấy gì cả, và nếu ngươi không đến trước Đức Chúa Trời để tìm kiếm ý muốn của Ngài, không cầu nguyện cũng không tìm kiếm lẽ thật, vậy thì ngươi thật sự quá tê dại! Nếu một người quá tê dại, và không bao giờ nhận biết về tâm linh, vậy thì Đức Chúa Trời sẽ không cách nào hoạt động trên họ.

3 Nếu Đức Chúa Trời sắp đặt những môi trường, con người, sự việc, và sự vật nhất định cho ngươi, nếu Ngài tỉa sửa và xử lý ngươi và nếu ngươi học được những bài học từ điều này, nếu ngươi đã học được cách đến trước Đức Chúa Trời, tìm kiếm lẽ thật, và tự lúc nào không hay đã được khai sáng, soi sáng và đạt được lẽ thật, nếu ngươi đã trải nghiệm sự thay đổi trong những môi trường này, đã gặt hái được những phần thưởng, và đã tiến bộ, nếu ngươi bắt đầu có chút sự hiểu thấu về ý muốn của Đức Chúa Trời và ngươi ngừng oán trách, vậy thì toàn bộ điều này sẽ có nghĩa là ngươi đã đứng vững giữa các thử luyện của những môi trường này, và đã chịu được sự thử nghiệm. Như thế, ngươi sẽ qua được sự thử thách này.

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Để đạt được lẽ thật, ta phải học hỏi từ con người, sự vật, sự việc xung quanh

Trước: 687 Thất bại là cơ hội tốt nhất để biết bản thân mình

Tiếp theo: 689 Trải nghiệm sự tỉa sửa và xử lý là điều ý nghĩa nhất

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger