783 Được biết Đức Chúa Trời là vinh dự cao nhất đối với các loài thọ tạo

Verse 1

Việc đưa lẽ thật vào thực hành

là rất khó cho các ngươi,

và việc biết Đức Chúa Trời

thậm chí còn là vấn đề lớn hơn.

Đây là vấn đề của nhân loại.

Một số biết rõ về Ngài hơn,

nhưng gần như không ai đủ tiêu chuẩn hết.


Verse 2

Con người không biết

ý nghĩa của việc biết Đức Chúa Trời,

tại sao cần phải, hay phải đạt tới

mức độ nào đó để biết Ngài.

Nhân loại bối rối về điều này.

Một câu hỏi không ai trả lời được.

Vì đến nay không ai thành công

trong việc nghiên cứu công tác này.


Chorus

Nếu ngươi trở thành một trong

những người đầu tiên biết Ngài,

chẳng phải đây sẽ là

vinh dự lớn nhất giữa muôn loài sao?

Liệu có bất kỳ loài thọ tạo nào giữa nhân loại

sẽ được Ngài chấp thuận hơn thế không?

Được Ngài chấp thuận hơn thế không?


Verse 3

Khi bí ẩn về ba giai đoạn công tác

được mở ra cho nhân loại,

một nhóm nhân tài biết đến Ngài

sẽ bắt đầu xuất hiện.

Ngài mong điều này sẽ xảy ra,

khi đang làm công tác này,

hy vọng thấy nhiều nhân tài

như thế hơn trong tương lai gần.


Verse 4

Họ sẽ là những người đầu tiên

làm chứng cho ba giai đoạn công tác này.

Ngài mong những ai thực sự mưu cầu

có thể đạt được phước lành này.

Từ buổi sơ khai, chưa bao giờ

có công tác như thế,

một công tác chưa từng xuất hiện

trong lịch sử nhân loại.


Chorus

Nếu ngươi trở thành một trong

những người đầu tiên biết Ngài,

chẳng phải đây sẽ là

vinh dự lớn nhất giữa muôn loài sao?

Liệu có bất kỳ loài thọ tạo nào giữa nhân loại

sẽ được Ngài chấp thuận hơn thế không?


Bridge

Đây là công tác của hôm nay và tương lai,

cuối cùng và cao cả nhất trong 6.000 năm,

là cách để tỏ lộ từng hạng người.

Công tác ấy không dễ dàng,

nhưng sẽ có phần thưởng.

Bất kể quốc tịch

hay giới tính của họ như thế nào,

tất cả những ai có hiểu biết

về Đức Chúa Trời đều sẽ

nhận được sự tôn vinh lớn nhất của Ngài.

Họ là người duy nhất có thẩm quyền của Ngài.


Chorus

Nếu ngươi trở thành một trong

những người đầu tiên biết Ngài,

chẳng phải đây sẽ là

vinh dự lớn nhất giữa muôn loài sao?

Liệu có bất kỳ loài thọ tạo nào giữa nhân loại

sẽ được Ngài chấp thuận hơn thế không?

Được Ngài chấp thuận hơn thế không?


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Biết ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời là con đường để biết Đức Chúa Trời

Trước: 782 Để biết Đức Chúa Trời, ngươi phải biết ba giai đoạn công tác của Ngài

Tiếp theo: 784 Chỉ bằng cách biết đến công tác của Đức Chúa Trời ngươi mới có thể đi theo đến cùng

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger