685 Hãy giữ vững điều con người phải làm

Verse 1

Việc dâng lên một sự trinh nguyên tinh sạch và một thân thể thuộc linh thánh khiết

nghĩa là luôn giữ được một tấm lòng thật chân thành trước Đức Chúa Trời.

Có thể chân thành với Đức Chúa Trời chính là sự tinh sạch đối với nhân loại.

Verse 2

Công tác của Đức Thánh Linh có một điều kiện:

con người phải tìm kiếm bằng cả tấm lòng,

không hoài nghi hành động của Đức Chúa Trời,

luôn luôn tuân giữ bổn phận của mình.

Chỉ theo cách này, họ mới có thể đạt được công tác của Đức Thánh Linh.

Chorus

Vì ngươi chắc chắn con đường này là thật,

ngươi phải theo đuổi nó cho đến cùng,

duy trì sự trung thành với Đức Chúa Trời.

Vì ngươi đã thấy

chính Đức Chúa Trời đã đến trên đất để hoàn thiện ngươi,

ngươi nên dâng hết lòng mình cho Ngài.

Dù cho Ngài có làm gì, kể cả kết cục của ngươi không tốt,

ngươi vẫn luôn có thể đi theo Ngài.

Đó là duy trì sự tinh sạch.

Verse 3

Trong mỗi bước công tác của Ngài,

con người phải có đức tin thật là lớn,

và con người nên tìm kiếm trước Ngài.

Chỉ thông qua trải nghiệm họ mới có thể thấy sự đáng mến của Ngài,

thấy cách Đức Thánh Linh hoạt động.

Verse 4

Nếu như ngươi không, ngươi không trải nghiệm,

nếu ngươi không cảm thấy con đường thông qua trải nghiệm,

nếu không tìm kiếm, ngươi sẽ không có gì.

Qua trải nghiệm, ngươi sẽ thấy việc làm của Ngài,

ngươi sẽ thấy Ngài thật kỳ diệu và Ngài không thể dò lường được.

Chorus

Vì ngươi chắc chắn con đường này là thật,

ngươi phải theo đuổi nó cho đến cùng,

duy trì sự trung thành với Đức Chúa Trời.

Vì ngươi đã thấy

chính Đức Chúa Trời đã đến trên đất để hoàn thiện ngươi,

ngươi nên dâng hết lòng mình cho Ngài.

Dù cho Ngài có làm gì, kể cả kết cục của ngươi không tốt,

ngươi vẫn luôn có thể đi theo Ngài.

Đó là duy trì sự tinh sạch.

Outro

Hãy làm tròn bổn phận của loài thọ tạo,

bất kể kết cục sẽ như thế nào,

tìm kiếm để biết và yêu kính Ngài,

không phàn nàn dù Ngài đối xử với ngươi ra sao.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 684 Tất cả những ai thật sự tìm kiếm Đức Chúa Trời đều có thể đạt được những phúc lành của Ngài

Tiếp theo: 686 Chỉ những ai đạt được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời mới là đang sống

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

Chương 3

Ngày nay không còn là Thời đại Ân điển, cũng không còn là thời đại của lòng thương xót, mà là Thời đại Vương quốc mà dân sự của Đức Chúa...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger