459 Hãy chú ý đến công tác của Đức Thánh Linh

1 Đức Thánh Linh khai sáng dạng người nào? Những người có trí tuệ nhạy bén và tinh tế. Khi họ được ban cho một cảm giác hoặc một sự khai sáng, họ có thể cảm nhận được đây là công tác của Đức Thánh Linh, và chính Đức Chúa Trời đang làm điều đó. Đôi khi, họ có thể biết ngay khi đang bị Đức Thánh Linh khiển trách, và do đó họ tự kiềm chế mình. Đây là những người Đức Thánh Linh khai sáng. Nếu ai đó không quan tâm và không hiểu những điều thuộc linh, họ sẽ không nhận ra khi được ban cho một cảm giác. Họ không chú ý đến công tác của Đức Thánh Linh, nên Đức Thánh Linh sẽ không cố gắng khai sáng cho họ nữa. Nếu họ vẫn không nhận thức được ngay cả sau ba hay bốn lần nỗ lực, Đức Thánh Linh sẽ không còn hoạt động trên họ nữa.

2 Trong đức tin của ngươi nơi Đức Chúa Trời, ngươi phải có đầu óc tinh tế, ngươi phải xem trọng lời Đức Chúa Trời, và tập trung vào việc biết bản thân mình. Ngươi phải hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời thông qua việc hiểu lẽ thật, thông qua việc biết và trải nghiệm; chỉ khi đó ngươi mới đạt được công tác của Đức Thánh Linh. Công tác của Đức Thánh Linh thực tế vô cùng. Một số người có khả năng hiểu lẽ thật, nhưng họ không có trải nghiệm cá nhân về công tác của Đức Thánh Linh. Trong tương lai, các ngươi phải tập trung vào những cảm giác tinh tế nhất, và sự sáng tinh tế nhất. Mỗi khi điều gì đó xảy ra với ngươi, ngươi nên quan sát và tiếp cận nó từ góc độ của lẽ thật, và khi làm như vậy, ngươi sẽ dần đi đúng hướng.

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Khi tin Đức Chúa Trời, điều quan trọng nhất là đạt được lẽ thật

Trước: 458 Khi Đức Thánh Linh làm việc trên con người

Tiếp theo: 460 Vâng phục công tác của Đức Thánh Linh và ngươi sẽ đi trên con đường dẫn đến sự hoàn thiện

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger