393 Hãy theo con đường do Đức Thánh Linh dẫn dắt trong đức tin của ngươi

1 Các ngươi mới đi được chỉ một phần rất nhỏ trên con đường làm tín đồ của Đức Chúa Trời và các ngươi vẫn chưa đi đúng hướng, nên các ngươi vẫn còn xa mới đạt được tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Hiện giờ, vóc giạc của các ngươi chưa đủ để đáp ứng yêu cầu của Ngài. Do tố chất và bản tính bại hoại của các ngươi, các ngươi luôn xem xét công tác của Đức Chúa Trời một cách cẩu thả; các ngươi không xem xét điều này một cách nghiêm túc. Đây là khiếm khuyết trầm trọng nhất của các ngươi.

2 Chắc chắn không có ai có thể xác định được con đường Đức Thánh Linh đi; hầu hết các ngươi không hiểu và không thể thấy rõ con đường. Ngoài ra, đa số các ngươi chẳng hề để tâm đến việc này; huống gì là suy nghĩ nghiêm túc về nó. Nếu các ngươi cứ tiếp tục theo lối này, sống không hay biết đến công tác của Đức Thánh Linh, thì con đường làm tín đồ của Đức Chúa Trời mà các ngươi đang đi sẽ là vô ích. Đây là bởi vì các ngươi không dốc hết sức để tìm cách đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời, cũng như vì các ngươi không hợp tác tốt với Đức Chúa Trời. Đó không phải vì Đức Chúa Trời chưa không làm việc trên ngươi, hay do Đức Thánh Linh chưa cảm thúc được ngươi. Đó là vì ngươi cẩu thả đến nỗi không xem trọng công tác của Đức Thánh Linh. Các ngươi phải đảo ngược tình hình này ngay lập tức và bước trên con đường mà Đức Thánh Linh dẫn dắt con người.

3 “Con đường mà Đức Thánh Linh dẫn dắt” để cập đến việc đạt được sự khai sáng trong tâm linh; có sự hiểu biết về lời Đức Chúa Trời; có được sự thấu rõ con đường phía trước; có thể từng bước bước vào lẽ thật; và bắt đầu có hiểu biết nhiều hơn về Đức Chúa Trời. Con đường Đức Thánh Linh dẫn dắt con người chủ yếu là con đường hướng tới một sự hiểu biết rõ ràng hơn về lời Đức Chúa Trời, không hề có sự lệch lạc và quan niệm sai lầm, và những ai đi trên con đường đó tiến thẳng về phía trước. Để đạt được điều này các ngươi sẽ cần phải làm việc hòa hợp với Đức Chúa Trời, tìm con đường đúng đắn để thực hành, và bước trên con đường do Đức Thánh Linh dẫn dắt. Chỉ khi đó các ngươi mới có thể đáp ứng yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với các ngươi và bước đi đúng hướng trên con đường đức tin vào Đức Chúa Trời.

Chuyển thể từ “Một đời sống thuộc linh bình thường dẫn dắt con người đi đúng hướng” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 392 Con người nên tin vào Đức Chúa Trời với lòng kính sợ Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 394 Ngươi phải đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời trên tất cả những điều khác

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 4

Tất cả những dân sự của Ta phụng sự trước Ta nên nghĩ lại về quá khứ: Tình yêu của các ngươi dành cho Ta có bị nhơ bẩn bởi sự ô uế không?...

Chương 103

Một tiếng vang như sấm phát ra, làm rung chuyển toàn thể vũ trụ. Nó đinh tai đến nỗi con người không thể tránh kịp. Một số người bị giết...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger