392 Con người nên tin vào Đức Chúa Trời với lòng kính sợ Đức Chúa Trời

Verse 1

Nếu con người không có

một tấm lòng tôn kính,

nếu không có một tấm lòng

biết vâng phục Đức Chúa Trời,

họ sẽ chống đối,

làm nhiễu loạn công tác của Ngài.

Họ sẽ không thể làm được việc gì

cho Ngài, cho Ngài.


Chorus

Nếu như ngươi thực sự tin vào Đức Chúa Trời,

ngươi sẽ luôn có Ngài ở trong lòng của mình,

một tấm lòng yêu mến Ngài,

một tấm lòng tôn kính Ngài.

Con người nên tin Đức Chúa Trời

bằng tấm lòng kính sợ Ngài.


Verse 2

Những ai tin Ngài nên thật cẩn trọng.

Mọi điều họ làm nên thỏa mãn ý của Ngài.

Họ không nên quá cứng đầu,

làm gì cũng theo ý mình.

Điều đó không phù hợp

với sự đúng đắn thánh thiện,

sự đúng đắn thánh thiện.


Chorus

Nếu như ngươi thực sự tin vào Đức Chúa Trời,

ngươi sẽ luôn có Ngài ở trong lòng của mình,

một tấm lòng yêu mến Ngài,

một tấm lòng tôn kính Ngài.

Con người nên tin Đức Chúa Trời

bằng tấm lòng kính sợ Ngài.


Bridge

Nếu con người tin Đức Chúa Trời

nhưng không vâng phục hay kính sợ Ngài,

thay vào đó chống đối Ngài,

thì đây là điều nhục nhã nhất

đối với một tín đồ.

Họ không được đi lộng hành,

lấy danh nghĩa Đức Chúa Trời

mà vênh váo cũng như lừa gạt khắp nơi.

Đây là loại hành vi

phản nghịch nhất của con người.


Verse 3

Quốc có quốc pháp, gia có gia quy,

mỗi nơi đều có những quy tắc riêng,

trong nhà Đức Chúa Trời

thậm chí còn hơn vậy.

Thậm chí các tiêu chuẩn

cần phải tuân thủ còn khắt khe hơn.


Verse 4

Dù con người được tự do

làm điều mình muốn,

sắc lệnh của Ngài

không thể bị thay đổi tùy tiện.

Ngài xử tử con người,

không dung thứ sự xúc phạm.

Chẳng lẽ con người

không biết điều này hay sao?

Thật sự không biết sao?


Chorus

Nếu như ngươi thực sự tin vào Đức Chúa Trời,

ngươi sẽ luôn có Ngài ở trong lòng của mình,

một tấm lòng yêu mến Ngài,

một tấm lòng tôn kính Ngài.

Con người nên tin Đức Chúa Trời

bằng tấm lòng kính sợ Ngài.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Lời cảnh báo cho những ai không thực hành lẽ thật

Trước: 391 Ưu tiên hàng đầu trong đức tin nơi Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 393 Hãy theo con đường do Đức Thánh Linh dẫn dắt trong đức tin của ngươi

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Sự thực hành (3)

Các ngươi phải có khả năng sống độc lập, có thể tự mình ăn uống lời Đức Chúa Trời, tự mình trải nghiệm lời Đức Chúa Trời, và sống một...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger