Phơi bày sự bại hoại của loài người II

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 336

Ngươi bảo rằng ngươi thừa nhận Đức Chúa Trời nhập thể, và rằng ngươi thừa nhận sự xuất hiện của Lời trong xác thịt, thế mà ngươi lại làm những điều gì đó sau lưng Ngài, những điều đi ngược lại những gì Ngài yêu cầu, và trong lòng ngươi chẳng kính sợ Ngài. Đây là thừa nhận Đức Chúa Trời à? Ngươi thừa nhận những gì Ngài phán dạy, nhưng ngươi chẳng thực hành những gì ngươi có thể làm, cũng không tuân theo đường lối Ngài. Đây là thừa nhận Đức Chúa Trời à? Và mặc dù ngươi thừa nhận Ngài, nhưng tâm thái ngươi chỉ là một sự cảnh giác với Ngài, chẳng bao giờ là sự tôn kính. Nếu ngươi đã nhìn thấy và thừa nhận công tác của Ngài và biết Ngài là Đức Chúa Trời, vậy mà ngươi vẫn hờ hững và hoàn toàn không thay đổi, thì ngươi là loại người vẫn chưa được chinh phục. Những người đã được chinh phục phải làm mọi điều họ có thể, và mặc dù họ không thể bước vào những lẽ thật cao hơn, và những lẽ thật này có thể quá tầm họ, nhưng trong lòng, họ vẫn sẵn lòng đạt được điều này. Chính bởi có những hạn chế trong những gì họ có thể chấp nhận nên có những giới hạn và hạn chế trong những gì họ có thể thực hành. Tuy nhiên, ít nhất, họ phải làm tất cả những gì họ có thể, và nếu ngươi có thể đạt được điều đó, thì đây là hiệu quả đã đạt được bởi công tác chinh phục. Giả sử ngươi bảo: “Xét thấy Ngài có thể phán ra quá nhiều lời mà con người không thể, nếu Ngài không phải Đức Chúa Trời thì ai?” Suy nghĩ như vậy không có nghĩa là ngươi thừa nhận Đức Chúa Trời. Nếu ngươi thừa nhận Đức Chúa Trời, ngươi phải biểu lộ điều này thông qua các hành động thực tế của ngươi. Nếu ngươi dẫn dắt một hội thánh, nhưng không thực hành sự công chính, nếu ngươi thèm muốn tiền bạc và của cải, luôn tự bỏ túi ngân quỹ của hội thánh, thì đây có phải là thừa nhận có một Đức Chúa Trời không? Đức Chúa Trời là toàn năng, và Ngài xứng đáng được tôn kính. Làm sao ngươi có thể không sợ nếu ngươi thực sự thừa nhận có một Đức Chúa Trời? Nếu ngươi có khả năng thực hiện những hành động hèn hạ đó, thì ngươi có thực sự thừa nhận Ngài không? Có phải Đức Chúa Trời là Đấng ngươi tin không? Điều ngươi tin vào là một Đức Chúa Trời mơ hồ; đó là lý do vì sao ngươi không sợ! Những ai thật sự thừa nhận và biết Đức Chúa Trời đều kính sợ Ngài và sợ làm bất cứ điều gì chống đối Ngài hoặc làm trái lương tâm mình; họ đặc biệt sợ làm bất cứ điều gì họ biết là trái với ý muốn của Đức Chúa Trời. Chỉ đây mới có thể được xem là thừa nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Ngươi nên làm gì khi cha mẹ ngươi cố ngăn cản ngươi tin vào Đức Chúa Trời? Ngươi nên yêu kính Đức Chúa Trời như thế nào khi người chồng ngoại đạo của mình tốt với mình? Và ngươi nên yêu kính Đức Chúa Trời như thế nào khi các anh chị em ghét ngươi? Nếu ngươi thừa nhận Ngài, thì trong những chuyện này, ngươi sẽ hành xử thích hợp và sống trọn hiện thực. Nếu ngươi không hành động cụ thể mà chỉ nói rằng ngươi thừa nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời, thì ngươi chỉ là kẻ ba hoa! Ngươi bảo ngươi tin nơi Ngài và thừa nhận Ngài, nhưng ngươi thừa nhận Ngài theo cách nào? Ngươi tin vào Ngài theo cách nào? Ngươi có kính sợ Ngài không? Ngươi có tôn kính Ngài không? Ngươi có yêu mến Ngài sâu trong lòng không? Khi ngươi đau buồn và không có ai để dựa vào, ngươi cảm nhận được sự đáng mến của Đức Chúa Trời, nhưng sau đó, ngươi quên hết điều này. Đó không phải là yêu mến Đức Chúa Trời, và cũng chẳng phải là tin vào Đức Chúa Trời! Cuối cùng thì Đức Chúa Trời mong muốn con người đạt được điều gì? Tất cả những trạng thái Ta đã nhắc đến, như cảm thấy vô cùng ấn tượng về tầm quan trọng của bản thân ngươi, cảm thấy ngươi nhanh nhẹn nắm bắt và hiểu những cái mới, chi phối người khác, coi thường người khác, đánh giá mọi người qua vẻ ngoài, bắt nạt những người thật thà, tham muốn tiền của hội thánh, v.v. – chỉ khi toàn bộ những tâm tính Sa-tan bại hoại này đã được phần nào loại bỏ khỏi ngươi, thì sự chinh phục ngươi mới được biểu lộ.

– Sự thật bên trong công tác chinh phục (4), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 337

Ta đã làm việc và phán dạy theo cách này giữa các ngươi, Ta đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng và nỗ lực, vậy mà đã khi nào các ngươi từng lắng nghe những điều Ta phán rõ ràng với các ngươi chưa? Các ngươi đã cúi lạy Ta, Đấng Toàn Năng ở đâu? Tại sao các ngươi lại đối xử với Ta như vậy? Tại sao mọi điều các ngươi nói và làm đều chọc giận Ta? Tại sao lòng các ngươi trơ lì như vậy? Ta đã bao giờ đánh gục các ngươi chưa? Tại sao các ngươi chẳng làm gì khác ngoài việc khiến Ta buồn phiền và lo lắng? Có phải các ngươi đang đợi ngày thạnh nộ của Ta, Đức Giê-hô-va, đến với các ngươi? Có phải các ngươi đang đợi Ta trút cơn giận dữ do sự bất tuân của các ngươi gây ra? Chẳng phải mọi điều Ta làm đều vì các ngươi sao? Vậy mà các ngươi đã luôn đối xử với Ta, Đức Giê-hô-va, theo cách như thế này: lấy cắp vật hi sinh của Ta, đem của lễ trên bàn thờ của Ta về nhà cho hang sói để nuôi sói con và con của sói con; dân tình thì đấu đá lẫn nhau, đối mặt nhau bằng ánh mắt giận dữ cùng gươm và giáo, ném lời Ta, lời Đấng Toàn Năng, vào nhà xí để chúng trở nên ô uế như phân. Nhân cách của các ngươi ở đâu? Nhân tính các ngươi đã trở thành thú tính! Tim các ngươi từ lâu đã hóa đá. Các ngươi không biết rằng thời điểm ngày thạnh nộ của Ta đến sẽ là lúc Ta phán xét những việc ác các ngươi đã làm hôm nay để chống lại Ta, Đấng Toàn Năng sao? Có phải các ngươi nghĩ rằng bằng cách lừa phỉnh Ta theo cách này, bằng cách ném lời Ta vào vũng bùn và chẳng thèm nghe chúng – các ngươi nghĩ hành động như thế sau lưng Ta thì các ngươi có thể thoát khỏi cái nhìn thạnh nộ của Ta hay sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết rằng các ngươi đã bị mắt Ta, Đức Giê-hô-va, trông thấy khi các ngươi lấy cắp vật tế của Ta và thèm muốn của cải của Ta? Chẳng lẽ các ngươi không biết rằng khi các ngươi lấy cắp vật tế của Ta, các ngươi làm như vậy trước bàn thờ nơi vật tế được dâng hay sao? Làm sao các ngươi có thể tin rằng bản thân mình đủ khéo léo để lừa gạt Ta bằng cách ấy? Làm sao cơn thạnh nộ của Ta rời khỏi những tội lỗi tày trời của các ngươi được? Làm sao cơn cuồng nộ của Ta bỏ qua những việc hành ác của các ngươi được? Điều ác các ngươi gây ra hôm nay chẳng mở một lối thoát cho các ngươi, mà tích lũy hình phạt cho các ngươi vào ngày mai; nó khiêu khích hình phạt từ Ta, Đấng Toàn Năng, dành cho các ngươi. Làm sao những việc làm xấu xa và lời nói xấu xa của các ngươi thoát khỏi hình phạt của Ta được? Làm sao những lời cầu nguyện của các ngươi đến tai Ta được? Làm sao Ta mở một lối thoát cho sự bất chính của các ngươi được? Làm sao Ta bỏ qua những việc hành ác thách thức Ta của các ngươi được? Làm sao Ta không khỏi cắt những cái lưỡi độc như lưỡi rắn của các ngươi được? Các ngươi chẳng kêu cầu Ta để được công chính, mà thay vào đó làm tích lũy cơn thạnh nộ của Ta bởi sự bất chính của các ngươi. Làm sao Ta tha thứ cho các ngươi được? Trong mắt Ta, Đấng Toàn Năng, những lời nói và hành động của các ngươi thật nhơ bẩn. Cặp mắt của Ta, Đấng Toàn Năng, coi sự bất chính của các ngươi là hình phạt không thương xót. Làm sao hình phạt và phán xét công chính của Ta rời các ngươi được? Bởi lẽ các ngươi làm điều này với Ta, khiến Ta đau buồn và giận dữ, thì làm sao Ta để các ngươi thoát khỏi tay Ta và thoát khỏi ngày mà Ta, Đức Giê-hô-va, hành phạt và rủa sả các ngươi được? Các ngươi không biết rằng mọi lời lẽ xấu xa của các ngươi đều đã đến tai Ta hay sao? Các ngươi không biết rằng sự bất chính của các ngươi đã bôi bẩn bộ áo thánh công chính của Ta hay sao? Các ngươi không biết rằng sự bất tuân của các ngươi đã khiêu khích cơn cuồng nộ trong Ta hay sao? Các ngươi không biết rằng đã từ lâu các ngươi làm Ta giận sôi, và đã từ lâu các ngươi thử thách sự kiên nhẫn của Ta hay sao? Các ngươi không biết rằng các ngươi đã hủy hoại xác thịt Ta đến tả tơi hay sao? Ta đã chịu đựng cho tới nay, đến độ cơn giận của Ta bùng lên, không còn bao dung với các ngươi được nữa. Các ngươi không biết rằng những việc hành ác của các ngươi đã đến mắt Ta, và rằng tiếng kêu của Ta đã đến tai Cha Ta hay sao? Làm sao Ngài có thể cho phép các ngươi đối xử với Ta như thế này? Có bất kỳ công tác nào Ta làm trong các ngươi mà không vì các ngươi hay không? Vậy mà ai trong các ngươi đã trở nên yêu mến thêm công tác của Ta, Đức Giê-hô-va? Ta có thể bất trung với ý muốn của Cha Ta bởi Ta yếu đuối, và bởi nỗi thống khổ mà Ta đã chịu đựng không? Các ngươi không hiểu lòng Ta sao? Ta phán dạy các ngươi như Đức Giê-hô-va đã làm; chẳng phải Ta đã dâng hiến quá nhiều cho các ngươi sao? Mặc dù Ta sẵn sàng chịu đựng mọi đau khổ này vì công tác của Cha Ta, nhưng làm sao các ngươi có thể thoát khỏi hình phạt mà Ta mang đến cho các ngươi bởi nỗi đau khổ Ta đã chịu đựng? Chẳng phải các ngươi đã vui hưởng Ta quá nhiều rồi sao? Hôm nay, Ta đã được Cha Ta ban cho các ngươi; các ngươi không biết rằng mình vui hưởng nhiều hơn những lời dư dật của Ta rất nhiều hay sao? Các ngươi không biết rằng sự sống của các ngươi và những thứ các ngươi vui hưởng đã được đánh đổi bằng sự sống của Ta hay sao? Các ngươi không biết rằng Cha Ta đã dùng sự sống của Ta để chiến đấu với Sa-tan, và rằng Ngài cũng đã ban sự sống của Ta cho các ngươi, khiến các ngươi nhận lãnh nhiều gấp trăm lần, và giúp các ngươi tránh được rất nhiều cám dỗ hay sao? Các ngươi không biết rằng chỉ thông qua công tác của Ta mà các ngươi đã được miễn khỏi nhiều cám dỗ, và khỏi nhiều hình phạt gay gắt hay sao? Các ngươi không biết rằng chỉ vì Ta mà Cha Ta để cho các ngươi vui hưởng cho tới tận bây giờ hay sao? Làm sao các ngươi hôm nay vẫn có thể trơ lì và ương ngạnh đến nỗi như thể lòng các ngươi đã chai sạn vậy? Làm sao điều ác mà các ngươi gây ra hôm nay thoát khỏi ngày thạnh nộ sẽ đến sau khi Ta rời trần thế được? Làm sao Ta để cho những kẻ quá trơ lì và ương ngạnh thoát khỏi cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va được?

– Không một kẻ thuộc về xác thịt nào có thể thoát khỏi ngày thạnh nộ, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 338

Hãy nghĩ lại quá khứ mà xem: Đã khi nào ánh mắt Ta giận dữ và giọng Ta nghiêm khắc với các ngươi chưa? Đã khi nào Ta hoạnh họe các ngươi chưa? Đã khi nào Ta quở trách các ngươi vô lý chưa? Đã khi nào Ta quở trách thẳng vào mặt các ngươi chưa? Chẳng phải vì công tác của Ta mà Ta kêu cầu Cha Ta phù hộ cho các ngươi khỏi mọi cám dỗ đó sao? Tại sao các ngươi lại đối xử với Ta như vậy? Đã bao giờ Ta dùng thẩm quyền của Ta để đánh vào xác thịt các ngươi chưa? Tại sao các ngươi lại đền đáp Ta như vậy? Sau khi chơi trò “năm nóng năm lạnh” với Ta, các ngươi cũng chẳng còn nóng hay lạnh, và rồi các ngươi cố phỉnh nịnh Ta, giấu giếm Ta các thứ, và miệng các ngươi đầy nước bọt của kẻ bất chính. Các ngươi nghĩ rằng miệng lưỡi các ngươi có thể lừa dối được Thần của Ta sao? Các ngươi nghĩ rằng miệng lưỡi các ngươi có thể thoát khỏi cơn thạnh nộ của Ta sao? Các ngươi nghĩ rằng miệng lưỡi các ngươi có thể tùy ý phán xét những việc làm của Ta, Đức Giê-hô-va sao? Chẳng lẽ Ta là Đức Chúa Trời để con người phán xét hay sao? Ta có thể để cho một con giòi nhỏ bé báng bổ Ta như vậy sao? Làm sao Ta có thể đặt những đứa con bất tuân như vậy giữa những phước lành vĩnh hằng của Ta? Những lời nói và hành động của các ngươi từ lâu đã phơi bày và lên án các ngươi. Khi Ta trải ra các tầng trời và dựng nên vạn vật, Ta đã chẳng cho phép bất cứ vật thọ tạo nào tham gia tùy ý, Ta càng không cho phép bất cứ thứ gì phá vỡ công tác và sự quản lý của Ta tùy thích. Ta không dung thứ cho bất cứ ai hay vật gì; làm sao Ta có thể tha cho những kẻ độc ác và bất nhân với Ta? Làm sao Ta có thể tha thứ cho những kẻ đã dấy loạn chống lại lời Ta? Làm sao Ta có thể tha cho những kẻ đã bất tuân với Ta? Chẳng phải số phận của con người đều nằm trong tay Ta, Đấng Toàn Năng sao? Làm sao Ta xem sự bất chính và bất tuân của ngươi là thánh khiết được? Làm sao những tội lỗi của ngươi làm ô uế sự thánh khiết của Ta được? Ta không bị ô uế bởi sự bất khiết của kẻ bất chính, Ta cũng chẳng vui hưởng của lễ từ kẻ bất chính. Nếu ngươi trung thành với Ta, Đức Giê-hô-va, liệu ngươi có lấy cho mình những vật tế trên bàn thờ của Ta không? Liệu ngươi có dùng miệng lưỡi độc địa của mình để báng bổ danh thánh của Ta không? Liệu ngươi có dấy loạn chống lại lời Ta theo cách này không? Liệu ngươi có xem sự vinh hiển và danh thánh của Ta như một công cụ để phục vụ Sa-tan, kẻ ác hay không? Sự sống của Ta được ban cho những người thánh khiết vui hưởng. Làm sao Ta để ngươi đùa giỡn với sự sống của Ta tùy ý, và dùng nó như một công cụ gây xung đột giữa các ngươi được? Làm sao các ngươi có thể quá nhẫn tâm, và quá thiếu đường lối của người thiện lành, trong cách các ngươi đối với Ta như thế? Các ngươi không biết rằng Ta đã ghi lại những việc hành ác của các ngươi trong những lời của sự sống này sao? Làm sao các ngươi có thể thoát khỏi ngày thạnh nộ khi ta hành phạt Ai Cập? Làm sao Ta để các ngươi chống đối và thách thức Ta theo cách này, hết lần này đến lần khác được? Ta nói rõ cho các ngươi biết, khi ngày ấy đến, hình phạt với các ngươi sẽ quá sức chịu đựng hơn hình phạt với Ai Cập! Làm sao các ngươi thoát khỏi ngày thạnh nộ của Ta được? Ta bảo thật với các ngươi: Sức chịu đựng của Ta đã được chuẩn bị cho những việc hành ác của các ngươi, và tồn tại vì hình phạt dành cho các ngươi vào ngày đó. Chẳng phải các ngươi là những kẻ sẽ chịu sự phán xét thạnh nộ một khi sức chịu đựng của Ta đã đến giới hạn hay sao? Chẳng phải mọi thứ đều ở trong tay Ta, Đấng Toàn Năng hay sao? Làm sao Ta có thể để các ngươi bất tuân với Ta như vậy, dưới các tầng trời? Đời các ngươi sẽ rất khó khăn bởi các ngươi đã gặp Đấng Mê-si, mà người ta nói rằng Ngài sẽ đến, nhưng đã không bao giờ đến. Chẳng phải các ngươi là kẻ thù của Ngài sao? Jêsus đã là bạn với các ngươi, thế mà các ngươi lại là kẻ thù của Đấng Mê-si. Các ngươi không biết rằng dù các ngươi là bạn với Jêsus, nhưng những việc hành ác của các ngươi đã lấp đầy chạn của những kẻ khả ố rồi sao? Dù các ngươi rất gần gũi với Đức Giê-hô-va, nhưng các ngươi không biết rằng những lời xấu xa của các ngươi đã đến tai Đức Giê-hô-va và kích động cơn thạnh nộ của Ngài sao? Làm sao Ngài có thể gần gũi với ngươi, và làm sao Ngài không thiêu đốt những cái chạn đó của ngươi, thứ chứa đầy những việc hành ác cho được? Làm sao Ngài không là kẻ thù của ngươi cho được?

– Không một kẻ thuộc về xác thịt nào có thể thoát khỏi ngày thạnh nộ, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 339

Bây giờ Ta đang nhìn vào xác thịt buông thả sẽ lừa phỉnh Ta của ngươi, và Ta chỉ có một cảnh cáo nhỏ cho ngươi – mặc dù ta sẽ không “phục vụ” ngươi bằng hình phạt. Ngươi nên biết vai trò của ngươi trong công tác của Ta, và rồi Ta sẽ hài lòng. Trong những vấn đề còn lại, nếu ngươi chống đối Ta hoặc tiêu xài tiền của Ta, hoặc ăn những vật tế lễ cho Ta, Đức Giê-hô-va, hoặc nếu những con giòi các ngươi cắn nhau, hoặc nếu những loài tạo vật giống như chó các ngươi có mâu thuẫn hoặc xâm phạm lẫn nhau – thì Ta không quan tâm bất cứ vấn đề nào trong số đó. Các ngươi chỉ cần biết các ngươi là loại gì, và Ta sẽ hài lòng. Ngoài tất cả những điều này, nếu các ngươi muốn chiến đấu với nhau bằng vũ khí hoặc bằng lời, thì tốt thôi; Ta không muốn can thiệp vào những điều như thế, và Ta chả dính dáng gì đến những vấn đề của con người. Không phải là Ta không quan tâm đến những mâu thuẫn giữa các ngươi; mà là Ta không phải một người trong số các ngươi, và vì thế không tham gia vào những vấn đề giữa các ngươi. Bản thân Ta không phải là một loài thọ tạo và không thuộc về thế gian, vì vậy Ta gớm ghiếc cuộc sống xô bồ của mọi người và những mối quan hệ bừa bãi, không chính đáng giữa họ. Ta đặc biệt gớm ghiếc những đám đông ồn ào. Tuy nhiên, Ta có một sự hiểu biết sâu sắc về những điều không thanh sạch trong lòng của từng loài thọ tạo, và trước khi Ta tạo dựng các ngươi, Ta đã biết về sự bất chính tồn tại sâu thẳm trong lòng con người, và Ta đã biết tất cả những sự lừa dối và quanh co trong lòng con người. Do đó, mặc dù hoàn toàn không có dấu vết nào khi con người làm những điều bất chính, nhưng ta vẫn biết rằng sự bất chính chứa chấp trong lòng các ngươi trội hơn những sự dư dật của muôn vật mà Ta dựng nên. Mỗi người trong các ngươi đã leo lên vị trí chí cao giữa chúng nhân; làm ông tổ bà tổ của chúng nhân. Các ngươi cực kỳ tùy tiện, và chạy điên cuồng giữa tất cả những con giòi, tìm một vị trí thoải mái và cố gắng nuốt chửng những con giòi nhỏ hơn các ngươi. Lòng các ngươi độc ác và nham hiểm, thậm chí còn hơn cả những con ma đã chìm xuống đáy biển. Các ngươi sống dưới đáy phân, quấy phá những con giòi từ trên xuống dưới cho đến khi chúng không có chút bình an, đánh nhau trong chốc lát rồi lắng xuống. Các ngươi không biết vị trí của mình, vậy mà các ngươi vẫn đánh nhau trong phân. Các ngươi có thể đạt được gì từ cuộc chiến như thế? Nếu các ngươi thực sự tôn kính Ta trong lòng mình, thì làm sao ngươi có thể đánh nhau sau lưng Ta? Cho dù địa vị của ngươi có cao đến đâu, chẳng phải ngươi vẫn là một con sâu nhỏ hôi hám trong phân sao? Liệu ngươi sẽ có thể mọc cánh và trở thành con chim bồ câu trên bầu trời không? Các ngươi, những con sâu nhỏ hôi hám ăn cắp những của lễ trên bàn thờ của Ta, Đức Giê-hô-va; làm như thế, ngươi có thể cứu được danh tiếng bị hủy hoại, thất bại của ngươi và trở thành dân sự được chọn của Y-sơ-ra-ên không? Ngươi là những tên khốn không biết xấu hổ! Những vật tế lễ trên bàn thờ được mọi người dâng lên cho Ta, như là một sự bày tỏ lòng bác ái của những người tôn kính Ta. Những vật đó là để Ta kiểm soát và sử dụng, vậy thì làm sao ngươi có thể cướp những con chim gáy bé nhỏ mà mọi người đã dâng cho Ta? Chẳng lẽ ngươi không sợ trở thành một tên Giu-đa sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ rằng đất đai của ngươi có thể trở thành ruộng huyết sao? Đồ không biết xấu hổ! Ngươi nghĩ rằng những con chim gáy do mọi người dâng lên là để nuôi cái bụng của con giòi ngươi sao? Những gì Ta đã ban cho ngươi là những gì Ta hài lòng và sẵn sàng ban cho ngươi; những gì Ta không ban cho ngươi thì đó là Ta tùy nghi sử dụng. Ngươi tuyệt đối không được phép lấy cắp những vật tế lễ của Ta. Đấng làm việc là Ta, Đức Giê-hô-va – Chúa sáng thế, và mọi người dâng của tế lễ vì Ta. Ngươi có nghĩ rằng đây là sự bù đắp cho tất cả những việc chạy ngược chạy xuôi của ngươi không? Ngươi thật đáng xấu hổ! Ngươi chạy ngược chạy xuôi vì ai? Chẳng phải vì chính ngươi sao? Tại sao ngươi lấy cắp các của tế lễ của Ta? Tại sao ngươi lấy cắp tiền trong túi tiền của Ta? Chẳng phải ngươi là con trai của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt sao? Những của tế lễ dâng cho Ta, Đức Giê-hô-va, là để cho các thầy tế lễ được hưởng. Ngươi có phải là một thầy tế lễ không? Ngươi dám tự mãn ăn của tế lễ của Ta, và thậm chí còn đặt chúng trên bàn; ngươi chẳng có giá trị gì! Tên khốn vô giá trị! Ngọn lửa của Ta, ngọn lửa của Đức Giê-hô-va sẽ thiêu rụi ngươi!

– Khi những chiếc lá rụng về cội, ngươi sẽ hối hận về tất cả những điều xấu xa mà ngươi đã làm, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 340

Đức tin của các ngươi rất đẹp; các ngươi nói rằng các ngươi sẵn sàng dành trọn cuộc đời cho công tác của Ta, và rằng các ngươi sẵn sàng hy sinh đời mình vì công tác của Ta, nhưng tâm tính của các ngươi chưa thay đổi nhiều. Các ngươi chỉ có ăn nói ngạo mạn, mặc dù hành động thực tế của các ngươi rất tồi. Như thể con người nói một đằng làm một nẻo, và vì vậy, lời nói và việc làm cũng như danh tiếng của họ vẫn còn lụi tàn và tiêu tan. Danh tiếng của các ngươi đã bị hủy hoại, cung cách của các ngươi thì sa đọa, cách nói chuyện của các ngươi thấp kém, và cuộc sống của các ngươi hèn hạ; thậm chí toàn bộ nhân tính của các ngươi đều đã chìm xuống dưới đáy của sự hèn mọn. Các ngươi nhỏ nhen với người khác, và các ngươi tranh cãi về mọi điều nhỏ nhặt. Các ngươi cãi nhau về danh tiếng và địa vị của chính mình, thậm chí tới mức các ngươi sẵn sàng xuống địa ngục và vào hồ lửa. Những lời nói và việc làm hiện tại của các ngươi đủ để Ta xác định các ngươi đầy tội lỗi. Thái độ của các ngươi đối với công tác của Ta đủ để Ta xác định các ngươi là những kẻ bất chính, và toàn bộ tâm tính của các ngươi đủ để chỉ ra rằng các ngươi là những linh hồn bẩn thỉu, đầy những thứ đáng ghê tởm. Những biểu hiện của các ngươi và những gì các ngươi tỏ lộ đủ để nói rằng các ngươi là những kẻ đã uống đầy máu tà linh. Khi nói về việc bước vào vương quốc, các ngươi không tỏ cảm xúc gì. Các ngươi có tin rằng kiểu cách của các ngươi hiện nay đủ để các ngươi bước qua cổng vào vương quốc thiên đàng của Ta không? Các ngươi có tin rằng các ngươi có thể bước được vào thánh địa của công tác và lời Ta, mà những lời nói và việc làm của chính các ngươi không được Ta kiểm tra trước tiên không? Ai có thể lấy vải thưa che mắt Ta? Làm sao những hành vi và cuộc trò chuyện thấp kém, hèn hạ của các ngươi có thể thoát khỏi mắt Ta? Cuộc sống của các ngươi đã được Ta xác định là cuộc sống của những kẻ uống máu và ăn thịt tà linh bởi vì các ngươi bắt chước chúng trước mặt Ta hằng ngày. Trước Ta, hành vi của các ngươi đặc biệt tồi tệ, vậy thì làm sao Ta không thấy các ngươi đáng ghê tởm cho được? Lời các ngươi chứa đựng những thứ bẩn thỉu của tà linh: Các ngươi vòi vĩnh, che đậy và nịnh hót giống hệt những kẻ làm trò yêu thuật và như những kẻ gian dối, uống máu kẻ bất chính. Mọi biểu hiện của con người đều cực kỳ bất chính, vậy thì làm sao có thể để tất cả mọi người ở thánh địa, nơi của những người công chính được? Ngươi có nghĩ rằng hành vi đê hèn của ngươi có thể thánh hóa ngươi so với những kẻ bất chính không? Cái lưỡi như rắn của ngươi cuối cùng sẽ hủy hoại xác thịt của ngươi, thứ gây phá hoại và thực hiện những hành vi đáng ghê tởm, và đôi tay nhuốm máu tà linh của ngươi cuối cùng cũng sẽ kéo linh hồn ngươi xuống địa ngục. Vậy thì tại sao ngươi không nhân cơ hội này để rửa sạch đôi tay dính đầy nhơ bẩn của mình? Và tại sao ngươi không tận dụng cơ hội này để cắt bỏ cái lưỡi nói những lời bất chính của mình? Lẽ nào ngươi sẵn sàng chịu đựng trong lửa địa ngục vì đôi tay, cái lưỡi và môi miệng của mình? Ta không ngừng dõi theo lòng mọi người bằng cả hai mắt, bởi vì từ lâu trước khi dựng nên loài người, Ta đã nắm lòng dạ họ trong lòng bàn tay. Từ lâu, Ta đã nhìn thấu lòng con người, vậy thì làm sao những suy nghĩ của họ có thể thoát khỏi mắt Ta? Làm sao để họ có thể thoát khỏi sự thiêu đốt của Thần Ta trước khi quá muộn?

– Các ngươi đều quá đê hèn trong tính cách! Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 341

Môi ngươi tốt hơn chim bồ câu nhưng lòng ngươi độc ác hơn con rắn cổ. Môi ngươi cũng đẹp thậm chí như phụ nữ Li-băng, nhưng lòng ngươi không tốt bằng lòng họ, và tất nhiên không thể sánh với vẻ đẹp của người Ca-na-an. Lòng ngươi quá gian dối! Điều Ta ghét chỉ là môi miệng của những kẻ bất chính và lòng dạ chúng, và yêu cầu của Ta đối với con người không hề cao hơn những gì Ta mong đợi ở các thánh đồ; chỉ là Ta cảm thấy ghê tởm những việc hành ác của những kẻ bất chính, và Ta hy vọng họ có thể đào thải được sự ô uế của mình và thoát khỏi tình trạng khó chịu hiện tại để họ có thể tách khỏi những kẻ bất chính và sống với, cũng như nên thánh với những người công chính. Các ngươi đang ở trong hoàn cảnh tương tự như Ta, nhưng các ngươi lại dính đầy những thứ dơ bẩn; các ngươi thậm chí không còn chút gì hình tượng giống con người ban đầu được dựng nên thuở sơ khai. Hơn nữa, bởi vì hằng ngày, các ngươi bắt chước hình tượng giống các tà linh đó, làm những gì chúng làm và nói những gì chúng nói, nên tất cả các bộ phận của các ngươi – thậm chí cả miệng lưỡi các ngươi – đều bị ngâm trong nước thải của chúng, đến mức các ngươi hoàn toàn bị nhuốm những thứ ô uế đó, và không còn một bộ phận nào của các ngươi có thể được sử dụng cho công tác của Ta. Thật đau lòng! Các ngươi sống trong một thế giới của ngựa và gia súc như vậy, nhưng các ngươi thực sự không cảm thấy bất an, các ngươi tràn đầy niềm vui, sống tự do và dễ dàng. Các ngươi đang bơi xung quanh trong nước thải, nhưng không thực sự nhận ra rằng mình đã rơi vào tình trạng khó chịu như vậy. Mỗi ngày, các ngươi giao du với tà linh và tiếp xúc với “phân”. Cuộc sống của ngươi khá tầm thường, nhưng ngươi không thực sự biết rằng ngươi hoàn toàn không tồn tại trong thế giới loài người và rằng ngươi không kiểm soát được bản thân mình. Ngươi không biết rằng cuộc sống của ngươi từ lâu đã bị chà đạp bởi những tà linh đó, hoặc rằng tính cách của ngươi từ lâu đã bị ô uế bởi nước thải sao? Ngươi nghĩ rằng mình đang sống ở một địa đàng trần gian, và rằng mình đang sống trong hạnh phúc sao? Ngươi không biết rằng ngươi đã sống một cuộc sống bên cạnh các tà linh, và rằng ngươi đã chung sống với mọi thứ mà chúng đã chuẩn bị cho ngươi sao? Làm sao cách ngươi sống có bất kỳ ý nghĩa gì được? Làm sao cuộc sống của ngươi có bất kỳ giá trị gì được? Ngươi đã và đang chạy ngược chạy xuôi vì cha mẹ của ngươi, cha mẹ của tà linh, nhưng ngươi thực sự không biết rằng những người gài bẫy ngươi chính là cha mẹ của tà linh, những người đã sinh ra ngươi và nuôi dưỡng ngươi. Hơn nữa, ngươi không biết rằng tất cả sự bẩn thỉu của ngươi thực ra là do họ đem lại cho ngươi; tất cả những gì ngươi biết là họ có thể mang đến cho ngươi “sự hưởng thụ”, họ không hành phạt ngươi, cũng không phán xét ngươi, và đặc biệt họ không rủa sả ngươi. Họ không bao giờ nổi giận với ngươi, mà đối xử với ngươi bằng tình thương và lòng tốt. Những lời của họ nuôi dưỡng lòng ngươi và mê hoặc ngươi khiến ngươi trở nên mất phương hướng, và tự lúc nào không hay, ngươi bị hút vào và sẵn sàng phục vụ họ, trở thành phương tiện thỏa mãn và người hầu cho họ. Ngươi không có bất kỳ phàn nàn nào, mà sẵn sàng làm việc cho họ như chó, như ngựa; ngươi bị họ lừa. Vì lý do này, ngươi tuyệt nhiên không có phản ứng gì với công tác Ta làm. Thảo nào ngươi luôn muốn lén lút trốn tránh Ta, thảo nào ngươi luôn muốn dùng những lời ngọt ngào để lấy lòng Ta một cách dối trá. Hóa ra ngươi đã có một kế hoạch khác, một sự sắp xếp khác. Ngươi có thể thấy một chút hành động của Ta như là Đấng Toàn Năng, nhưng ngươi không biết chút gì về sự phán xét và hình phạt của Ta. Ngươi không biết khi nào hình phạt của Ta bắt đầu; ngươi chỉ biết cách lừa dối Ta – nhưng ngươi không biết rằng Ta sẽ không dung thứ cho bất cứ vi phạm nào từ con người. Vì ngươi đã cam kết phụng sự Ta, Ta sẽ không để ngươi đi. Ta là một Đức Chúa Trời đầy ghen ghét, và Ta là một Đức Chúa Trời ghen ghét nhân loại. Vì ngươi đã thề thốt trước bàn thờ, Ta sẽ không để ngươi chạy thoát ngay trước mắt Ta, cũng như Ta sẽ không cho phép ngươi phụng sự hai chủ. Ngươi có nghĩ rằng ngươi có thể có một tình yêu thứ hai sau khi đã thề thốt trước bàn thờ của Ta và trước mắt Ta không? Sao Ta có thể để con người lừa dối Ta như thế được? Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể tùy tiện thề thốt với Ta bằng lưỡi của ngươi sao? Làm sao ngươi có thể thề thốt trước ngai vàng của Ta, ngai vàng của Ta là Đấng Tối Cao? Ngươi nghĩ rằng những lời thề của ngươi đã biến mất rồi sao? Để Ta nói cho các ngươi biết: Mặc dù xác thịt của các ngươi có thể mất đi, nhưng những lời thề của các ngươi thì không thể. Cuối cùng, Ta sẽ định tội các ngươi dựa trên những lời thề của các ngươi. Tuy nhiên, các ngươi tin rằng các ngươi có thể đối phó với Ta bằng cách thề thốt trước Ta, và rằng lòng các ngươi có thể hầu việc các tà linh và ác linh. Làm sao cơn thịnh nộ của Ta có thể dung thứ cho những kẻ như chó, như lợn đó, những kẻ lừa dối Ta được? Ta phải thực hiện các sắc lệnh quản trị của Ta, và giành lại từ tay tà linh tất cả những con người “ngoan đạo”, cổ hủ đó, những người có đức tin vào Ta, để họ có thể “phục vụ” Ta theo cách đã được sửa dạy, có thể trở thành con bò của Ta, trở thành con ngựa của Ta, và dưới quyền sinh quyền sát của Ta. Ta sẽ buộc ngươi lấy lại quyết tâm trước kia của ngươi và phụng sự Ta một lần nữa. Ta sẽ không dung thứ cho bất cứ tạo vật nào lừa dối Ta. Ngươi nghĩ mình có thể chỉ việc đưa ra yêu cầu bừa bãi và nói dối trước mặt Ta sao? Ngươi nghĩ Ta chưa từng nghe hay nhìn thấy những lời nói và việc làm của ngươi sao? Làm sao những lời nói và việc làm của ngươi có thể không lọt vào mắt Ta được? Làm sao Ta có thể từng cho phép mọi người lừa dối Ta như thế được?

– Các ngươi đều quá đê hèn trong tính cách! Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 342

Ta đã ở giữa các ngươi, cộng tác với các ngươi mấy mùa xuân thu; Ta đã sống giữa các ngươi trong một thời gian dài, và đã sống với các ngươi. Bao nhiêu hành vi đáng khinh của các ngươi đã lướt qua ngay trước mắt Ta? Những lời chân thành của các ngươi không ngừng vang vọng bên tai Ta; hàng triệu hàng triệu nguyện vọng của các ngươi đã được đặt lên bàn thờ của Ta – nhiều không đếm xuể. Tuy nhiên, về sự cống hiến và những gì các ngươi dâng hiến, thì các ngươi không có mảy may một chút nào. Các ngươi không đặt một giọt lòng thành nào lên bàn thờ của Ta. Thành quả của niềm tin vào Ta của các ngươi ở đâu? Các ngươi đã nhận được vô số ân điển từ Ta, và các ngươi đã thấy những lẽ mầu nhiệm vô tận từ thiên đàng; Ta thậm chí đã cho các ngươi thấy ngọn lửa của thiên đàng, nhưng Ta không nỡ lòng nào thiêu đốt các ngươi. Thế mà, đổi lại các ngươi đã cho Ta được bao nhiêu? Các ngươi sẵn sàng cho Ta bao nhiêu? Thức ăn Ta đã ban cho ngươi trong tay, ngươi quay lại dâng nó cho Ta, thậm chí còn đi xa đến mức nói rằng đó là thứ ngươi phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được và rằng ngươi đang dâng cho Ta tất cả những gì mình có. Làm sao ngươi có thể không biết rằng “những đóng góp” của ngươi cho Ta chỉ là toàn bộ những thứ đã bị lấy cắp từ bàn thờ của Ta? Hơn nữa, giờ ngươi đang dâng chúng cho Ta, chẳng phải ngươi đang lừa Ta sao? Làm sao ngươi có thể không biết rằng những thứ Ta hưởng ngày hôm nay đều là những của lễ trên bàn thờ của Ta, và không phải là những gì ngươi có được nhờ mồ hôi nước mắt của mình và sau đó dâng lên cho Ta? Các ngươi thực sự dám lừa Ta như thế này, thì làm sao Ta có thể tha thứ cho các ngươi được? Làm sao các ngươi có thể mong Ta chịu đựng được điều này thêm nữa? Ta đã ban mọi thứ cho các ngươi. Ta đã khai mở mọi thứ cho các ngươi, chu cấp cho nhu cầu của các ngươi, mở mắt các ngươi, thế nhưng, các ngươi lại lừa dối Ta như thế này đây, phớt lờ lương tâm của các ngươi. Ta đã vị tha ban cho các ngươi mọi thứ để dù có chịu khổ, các ngươi vẫn nhận được từ Ta mọi thứ mà Ta đã mang xuống từ thiên đàng. Mặc dù vậy, các ngươi lại chẳng có sự hiến dâng gì cả, và ngay cả khi các ngươi có đóng góp nhỏ tý, thì các ngươi lại cố “tính sổ” với Ta sau đó. Không phải đóng góp của các ngươi sẽ chẳng là gì sao? Những gì ngươi đã cho Ta chỉ là một hạt cát, nhưng những gì ngươi yêu cầu từ Ta là một tấn vàng. Chẳng phải đơn giản là ngươi đang vô lý sao? Ta làm việc giữa các ngươi. Hoàn toàn không có dấu vết nào của một phần mười những thứ Ta đáng được nhận, chứ chưa nói đến bất kỳ sự hy sinh nào nhiều hơn. Ngoài ra, một phần mười đóng góp của những người tin kính còn bị kẻ ác chiếm đoạt. Chẳng phải các ngươi đều bị ly tán khỏi Ta sao? Chẳng phải các ngươi đều chống đối Ta sao? Chẳng phải các ngươi đều phá bàn thờ của Ta sao? Làm sao những kẻ như vậy có thể được coi là báu vật trong mắt Ta? Chẳng phải chúng là lợn chó mà Ta ghét sao? Làm sao Ta có thể coi việc hành ác của các ngươi như kho báu được? Công tác của Ta thực sự được thực hiện cho ai? Lẽ nào mục đích công tác của Ta chỉ là để đánh gục tất cả các ngươi nhằm tỏ ra thẩm quyền của Ta sao? Chẳng phải sự sống của các ngươi đều dựa vào một lời từ Ta sao? Tại sao Ta chỉ sử dụng lời để hướng dẫn các ngươi, và không biến lời nói thành sự thật để đánh gục các ngươi ngay khi Ta có thể? Có phải mục đích của những lời nói và công tác của Ta chỉ là để đánh gục loài người không? Có phải Ta là một Đức Chúa Trời giết người vô tội bừa bãi không? Ngay bây giờ, bao nhiêu người trong các ngươi đang đến trước Ta bằng cả con người mình để tìm kiếm con đường đúng đắn của đời người? Chỉ là thân xác của các ngươi ở trước mặt Ta; tâm các ngươi vẫn còn nhởn nhơ và cách rất, rất xa Ta. Bởi vì các ngươi không biết công tác của Ta thực sự là gì, nên có một số người các ngươi muốn rời bỏ Ta và tránh xa Ta, thay vì hy vọng sống trong thiên đàng, nơi không có hình phạt hay sự phán xét. Đây chẳng phải là những gì con người mong muốn trong lòng sao? Ta dĩ nhiên không phải đang cố ép buộc ngươi. Bất cứ con đường nào ngươi đi là lựa chọn của chính ngươi. Con đường của ngày hôm nay là con đường đi kèm với sự phán xét và những lời rủa sả, nhưng tất cả các ngươi nên biết rằng hết thảy những gì Ta đã ban cho các ngươi – cho dù đó là những sự phán xét hay hình phạt – thì cũng đều là những ân tứ tốt nhất Ta có thể ban cho các ngươi, và chúng đều là những thứ các ngươi cần gấp.

– Các ngươi đều quá đê hèn trong tính cách! Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 343

Ta đã thực hiện một lượng công tác rất lớn trên đất, và Ta đã đi giữa nhân loại rất nhiều năm, ấy thế mà con ngươi hiếm khi có kiến thức về hình tượng của Ta và tâm tính Ta, và rất ít người có thể giải thích tỏ tường công tác Ta làm. Có rất nhiều thứ con người thiếu, họ luôn thiếu sự hiểu biết về những gì Ta làm, và lòng họ luôn cảnh giác như thể họ vô cùng sợ Ta sẽ đưa họ vào một tình cảnh khác và rồi không để tâm đến họ nữa. Do đó, thái độ của con người đối với Ta luôn thờ ơ cùng với sự cảnh giác cao độ. Điều này là vì con người đã đi đến hiện tại rồi mà không hiểu công tác Ta làm, và đặc biệt, họ bị rối bởi những lời Ta phán với họ. Họ giữ những lời Ta trong tay, không biết họ có nên cam kết với niềm tin kiên định nơi chúng hay nên chọn cách thiếu quyết đoán và quên chúng đi. Họ không biết mình có nên đưa chúng vào thực hành hay không, hay cứ chờ xem, họ có nên gạt bỏ mọi thứ và dũng cảm đi theo, hay tiếp tục giữ vững tình bằng hữu với thế gian như trước kia. Thế giới nội tâm của con người rất phức tạp, và chúng rất mưu chước. Bởi vì con người không thể thấy rõ hay thấy đầy đủ những lời Ta, nhiều người trong số họ khó thực hành chúng và khó dâng lòng họ trước Ta. Ta hiểu sâu sắc những khó khăn của các ngươi. Nhiều điểm yếu là không thể tránh khỏi khi sống trong xác thịt, và nhiều yếu tố khách quan tạo ra những khó khăn cho các ngươi. Các ngươi nuôi gia đình, làm việc cực nhọc mỗi ngày, và năm tháng trôi qua trong sự gian khổ. Có nhiều nỗi khó khăn khi sống trong xác thịt – Ta không phủ nhận điều này, và dĩ nhiên những yêu cầu của Ta với các ngươi được đưa ra phù hợp với những khó khăn của các ngươi. Những yêu cầu trong công tác mà Ta làm đều dựa trên vóc giạc thực tế của các ngươi. Có lẽ trong quá khứ, những yêu cầu mà con người đưa ra với các ngươi trong công việc của họ bị trộn lẫn với những yếu tố thái quá, nhưng các ngươi nên biết rằng Ta chưa bao giờ có những yêu cầu thái quá với các ngươi trong những gì Ta nói và làm. Mọi yêu cầu đều dựa trên bản tính, xác thịt của con người, và những gì họ cần. Các ngươi nên biết, và Ta có thể nói rõ với các ngươi, rằng Ta không chống đối những cách suy nghĩ hợp lý nhất định mà mọi người có, và Ta không phản đối bản tính vốn có của con người. Chỉ là vì con người không hiểu những tiêu chuẩn mà Ta đã đặt ra cho họ thật sự là gì, họ cũng không hiểu ý nghĩa gốc của những lời Ta, mà con người đã hồ nghi lời Ta cho đến bây giờ, và thậm chí chưa tới một nửa dân chúng tin lời Ta. Những người còn lại là những kẻ chẳng tin, và thậm chí là những kẻ thích nghe Ta “kể chuyện”. Hơn nữa, có nhiều người thích đãi mắt. Ta cảnh cáo các ngươi: Nhiều trong số những lời của Ta đã được khai mở cho những ai tin Ta, và những ai vui thích quang cảnh xinh đẹp của vương quốc nhưng lại bị chặn ngoài cổng thì đã bị Ta loại bỏ. Chẳng phải các ngươi chỉ là cỏ lùng, bị Ta khinh ghét và loại bỏ sao? Làm sao các ngươi có thể nhìn Ta rời đi và rồi vui vẻ chào đón sự trở lại của Ta? Ta bảo các ngươi, sau khi người Ni-ni-ve nghe những lời giận dữ của Đức Giê-hô-va, họ lập tức ăn năn trong bao gai và tro. Chính bởi vì họ tin những lời Ngài mà họ đầy kính sợ, kinh hãi và do đó ăn năn trong bao gai và tro. Đối với con người ngày nay, mặc dù các ngươi cũng tin lời Ta và còn hơn thế, tin rằng Đức Giê-hô-va đã một lần nữa đến giữa các ngươi ngày nay, nhưng thái độ của các ngươi không gì hơn là bất kính, như thể các ngươi chỉ đang dõi theo Jêsus là Đấng được sinh ra tại Giu-đê hàng ngàn năm trước và giờ đây đã ngự xuống giữa các ngươi. Ta hiểu rất rõ sự giả dối tồn tại trong lòng các ngươi; hầu hết các ngươi theo Ta bởi tính tò mò và đến tìm kiếm Ta bởi sự rỗng tuếch. Khi điều ước thứ ba của các ngươi tiêu tan – điều ước một cuộc sống yên bình và hạnh phúc – thì khi đó tính tò mò của các ngươi cũng chẳng còn. Sự giả dối tồn tại trong lòng mỗi người các ngươi bị phơi bày thông qua lời nói và việc làm của các ngươi. Nói thẳng ra, các ngươi chỉ tò mò về Ta, nhưng không sợ Ta; các ngươi không coi chừng miệng lưỡi của mình, và càng không kiểm soát hành vi của mình. Vậy thì thật sự các ngươi có dạng đức tin gì? Nó có đích thực không? Các ngươi chỉ dùng lời Ta để xua tan những nỗi lo lắng và làm dịu sự chán nản của các ngươi, để lấp vào những khoảng trống còn lại trong cuộc sống các ngươi. Ai trong các ngươi đã đưa lời Ta vào thực hành? Ai đã có đức tin đích thực? Các ngươi cứ hô to lên rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời nhìn thấu lòng người, nhưng làm thế nào vị Đức Chúa Trời mà các ngươi hô to trong lòng tương hợp với Ta được? Bởi vì các ngươi hô to như thế này, vậy thì tạo sao các ngươi lại hành động theo cách đó? Có thể nào đây là tình yêu mà các ngươi muốn đáp trả cho Ta? Có sự cống hiến không hề nhỏ trên môi miệng các ngươi, nhưng những sự hy sinh, và những việc lành của các ngươi ở đâu? Nếu không phải vì những lời của các ngươi đến tai Ta, làm sao Ta có thể ghét các ngươi nhiều như thế chứ? Nếu các ngươi thật sự tin Ta, làm sao các ngươi có thể rơi vào một trạng thái đau khổ như vậy? Các ngươi mang vẻ mặt chán nản như thể các ngươi đang ở trong âm phủ chịu thử thách. Các ngươi thậm chí không có chút sinh khí nào, và các ngươi thều thào nói về tiếng nói nội tâm của mình; các ngươi thậm chí đầy than oán và rủa sả. Các ngươi từ lâu đã mất đức tin vào những gì Ta làm và thậm chí đức tin ban đầu của các ngươi đã biến mất, vậy thì sao các ngươi có thể theo cho đến cùng? Bởi như vậy, làm sao các ngươi có thể được cứu rỗi?

– Những lời cho người trẻ và người già, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 344

Mặc dù công tác của Ta rất hữu ích cho các ngươi, nhưng những lời của Ta luôn chẳng thấm vào các ngươi và chẳng đi tới đâu trong các ngươi. Thật khó tìm những đối tượng để được Ta hoàn thiện, và hôm nay Ta đã gần mất hy vọng nơi các ngươi. Ta đã tìm kiếm giữa các ngươi trong vài năm, nhưng khó mà tìm được ai đó có thể là người thân tín của Ta. Ta cảm thấy như thể Ta không có sự tin tưởng để tiếp tục hoạt động trong các ngươi, và không có tình yêu để tiếp tục yêu thương các ngươi. Điều này là vì Ta từ lâu đã trở nên ghê tởm “những thành tựu” của các ngươi, những thứ bé tẹo và thảm hại như chúng vốn dĩ; cứ như thể Ta chưa bao giờ phán giữa các ngươi và chưa bao giờ làm việc trong các ngươi. Những thành tựu của các ngươi quá kinh tởm. Các ngươi luôn mang lại sự hư hoại và hổ thẹn cho chính mình, và các ngươi gần như không có giá trị. Ta hầu như không thể tìm được hình tượng giống con người nơi các ngươi, cũng không ngửi thấy dấu vết nào của một con người. Mùi hương thơm mát của các ngươi đâu rồi? Cái giá mà các ngươi đã trả qua nhiều năm đâu rồi, và những kết quả đâu rồi? Các ngươi chưa bao giờ tìm thấy gì ư? Công tác của Ta bây giờ có một sự khởi đầu mới, một xuất phát điểm mới. Ta sẽ thực hiện những kế hoạch lớn và Ta muốn hoàn thành công tác vĩ đại hơn nữa, ấy thế mà các ngươi vẫn đắm mình trong vũng bùn như trước, sống trong dòng nước nhơ bẩn của quá khứ, và hầu như đã thất bại trong việc giải phóng chính mình khỏi tình cảnh khó khăn ban đầu. Vì lẽ ấy, các ngươi vẫn chưa đạt được bất cứ điều gì từ lời Ta. Các ngươi vẫn chưa giải phóng chính mình khỏi nơi bùn lầy và dòng nước nhơ bẩn ban đầu, và các ngươi chỉ biết lời Ta, nhưng trên thực tế, các ngươi chưa bước vào địa hạt tự do của lời Ta, cho nên lời Ta chưa bao giờ được mở ra với các ngươi; chúng như một cuốn sách tiên tri đã bị niêm phong hàng ngàn năm. Ta xuất hiện với các ngươi trong cuộc sống của các ngươi, nhưng các ngươi luôn không hay biết về nó. Các ngươi thậm chí không nhận ra Ta. Gần một nửa những lời Ta phán là về sự phán xét các ngươi, và chúng chỉ đạt được một nửa tác dụng mà chúng nên có, đó là ghi khắc sự kính sợ sâu xa trong các ngươi. Nửa còn lại gồm những lời dạy các ngươi về sự sống và cách cư xử. Tuy nhiên, dường như sẽ là về phần các ngươi, những lời này thậm chí không tồn tại, hoặc như thể các ngươi đang nghe những lời của con trẻ, những lời mà các ngươi luôn cười thầm, mà không bao giờ hành động theo. Các ngươi chưa bao giờ quan tâm đến những điều này; chủ yếu luôn là dưới danh nghĩa của tính tò mò mà các ngươi quan sát những hành động của Ta, với kết quả là giờ đây các ngươi đã rơi vào sự tối tăm và không thể thấy ánh sáng, và do đó các ngươi kêu gào thảm thương trong bóng tối. Điều Ta muốn là sự vâng phục của các ngươi, sự vâng phục vô điều kiện của các ngươi, và thậm chí hơn thế, Ta yêu cầu các ngươi phải hoàn toàn chắc chắn về mọi điều Ta phán. Các ngươi không nên mang một thái độ lơ là và đặc biệt là các ngươi không nên đối đãi với những điều Ta nói một cách kén chọn, cũng không dửng dưng với những lời Ta và công tác của Ta, như thói quen của các ngươi. Công tác của Ta được thực hiện giữa các ngươi và Ta đã ban rất nhiều lời Ta trên các ngươi, nhưng nếu các ngươi đối xử với Ta theo cách này, Ta chỉ có thể ban cho các gia đình dân ngoại những gì các ngươi đã không đạt được, cũng không đưa vào thực hành. Ai trong tất cả các tạo vật lại không do Ta nắm trong tay? Hầu hết những người trong các ngươi đều “già nua”, và không có năng lượng để chấp nhận dạng công tác mà Ta có này. Các ngươi giống như chim Hàn Hạo[a], cứ lay lắt, và chưa bao giờ xem trọng lời Ta. Những người trẻ thì cực kỳ tự phụ, được nuông chiều quá mức và càng ít để tâm đến công tác của Ta. Họ không quan tâm đến việc ăn uống những món ngon trong đại tiệc của Ta; họ như một con chim nhỏ bay ra khỏi lồng để phiêu lưu ở nơi xa. Làm sao những loại người già và trẻ này hữu dụng đối với Ta được?

– Những lời cho người trẻ và người già, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Chú thích:

a. Câu chuyện về chim Hàn Hào rất giống với ngụ ngôn kiến và châu chấu của Ê-dốp. Chim Hàn Hào thích ngủ thay vì xây tổ trong lúc thời tiết ấm áp, bất kể những lời cảnh báo nhiều lần từ láng giềng của nó, chim ác là. Khi mùa đông đến, chim bị lạnh cóng mà chết.


Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 345

Mặc dù những người trẻ các ngươi đều giống như những con sư tử con, các ngươi hiếm khi có được con đường thật trong lòng mình. Sự non trẻ của các ngươi không cho phép các ngươi có được nhiều hơn công tác của Ta; trái lại, các ngươi luôn làm dấy lên sự ghê tởm của Ta đối với các ngươi. Mặc dù các ngươi trẻ, nhưng các ngươi hoặc thiếu sức sống hoặc thiếu tham vọng, và các ngươi luôn không cam kết về tương lai của mình; cứ như thể các ngươi bàng quan và tư lự. Có thể nói rằng sức sống, lý tưởng, và lập trường nên được tìm thấy ở những người trẻ, lại tuyệt đối không thể được tìm thấy nơi các ngươi; dạng người trẻ này không có lập trường và không có khả năng phân biệt đúng sai, thiện ác, đẹp xấu. Không thể tìm thấy bất kỳ yếu tố nào tươi mới nơi các ngươi. Các ngươi hầu như hoàn toàn lỗi thời, và các ngươi, loại người trẻ này, cũng đã học cách theo đám đông, không có lý trí. Các ngươi không bao giờ có thể phân biệt rõ đúng sai, không thể phân biệt thật giả, không bao giờ cố gắng để trở nên xuất sắc, và các ngươi cũng không thể nói cái gì là đúng và cái gì là sai, cái gì là lẽ thật và cái gì là đạo đức giả. Có một mùi hôi thối nặng và nồng nặc về tôn giáo nơi các ngươi hơn là nơi những người già. Các ngươi thậm chí còn kiêu ngạo và vô lý, các ngươi cạnh tranh, và ý thích gây hấn của các ngươi rất mạnh – làm sao loại người trẻ này sở hữu được lẽ thật chứ? Làm sao ai đó không thể có lập trường lại đứng ra làm chứng được chứ? Làm sao ai đó không có khả năng phân biệt đúng sai có thể được gọi là một người trẻ chứ? Làm sao ai đó không có sức sống, sinh khí, sự tươi mới, bình tĩnh, và vững vàng của một người trẻ có thể được gọi là môn đệ của Ta chứ? Làm sao ai đó không có lẽ thật, không có ý thức công bình, mà là người thích chơi bời và đấu đá, có thể xứng đáng làm nhân chứng cho Ta chứ? Những đôi mắt đầy lừa dối và định kiến với người khác không phải là thứ mà những người trẻ nên có, và những người trẻ không nên thực hiện những hành động phá hoại, đáng ghê tởm. Họ không nên thiếu lý tưởng, khát vọng, và khao khát tha thiết để làm cho mình tốt hơn; họ không nên ngã lòng về tiền đồ của mình, và họ cũng không nên mất hy vọng trong cuộc sống hay sự tin tưởng vào tương lai; họ nên có sự kiên trì để tiếp tục theo con đường của lẽ thật mà họ giờ đã chọn – để thực hiện mong muốn dâng cả cuộc đời mình cho Ta. Họ không nên thiếu vắng lẽ thật, họ cũng không nên che giấu thói đạo đức giả và sự bất chính – họ nên đứng vững trong lập trường đúng đắn. Họ không nên phất phơ, mà nên có tinh thần dám hy sinh và đấu tranh vì công lý và lẽ thật. Những người trẻ nên có lòng dũng cảm để không chịu thua sự áp bức bởi những thế lực của bóng tối và chuyển hóa ý nghĩa sự tồn tại của họ. Những người trẻ không nên phó mặc mình cho nghịch cảnh, mà nên cởi mở và thẳng thắn, với tinh thần tha thứ cho các anh chị em. Dĩ nhiên, đây là những yêu cầu của Ta với mọi người, và lời khuyên của Ta với mọi người. Nhưng còn hơn thế nữa, đây là những lời dỗ dành của Ta đối với tất cả những người trẻ. Các ngươi nên thực hành theo lời Ta. Đặc biệt, những người trẻ không nên thiếu quyết tâm sử dụng nhận thức sáng suốt trong các vấn đề và tìm kiếm công lý cùng lẽ thật. Các ngươi nên theo đuổi tất cả mọi thứ đẹp đẽ và tốt lành, và các ngươi nên đạt đến hiện thực của tất cả những điều tích cực. Các ngươi nên có trách nhiệm đối với cuộc sống của mình, và các ngươi không được coi nhẹ nó. Con người đến với thế gian và hiếm khi gặp được Ta, và cũng hiếm khi có cơ hội tìm kiếm và đạt được lẽ thật. Tại sao các ngươi không trân quý thời gian tươi đẹp này như con đường đúng để đi theo trong cuộc sống này? Và tại sao các ngươi luôn quá coi thường lẽ thật và công lý? Tại sao các ngươi luôn chà đạp và làm hư hoại chính mình vì sự bất chính và nhơ bẩn đùa giỡn với mọi người? Và tại sao các ngươi hành động như những người già làm điều kẻ bất chính làm? Tại sao các ngươi bắt chước những cách thức cũ rích của những điều cũ kỹ? Sự sống của các ngươi nên đầy công lý, lẽ thật, và sự thánh khiết; cuộc sống của các ngươi không nên suy đồi ở độ tuổi trẻ như vậy, khiến các ngươi đọa xuống âm phủ. Các ngươi không cảm thấy rằng đây sẽ là một sự bất hạnh khủng khiếp sao? Các ngươi không cảm thấy rằng điều này sẽ là bất công khủng khiếp sao?

– Những lời cho người trẻ và người già, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 346

Nếu có quá nhiều công tác và quá nhiều lời vẫn không có tác dụng với ngươi, thì khi tới thời điểm rao truyền công tác của Đức Chúa Trời, ngươi sẽ không thể thực hiện bổn phận của mình và sẽ bị hổ thẹn, bẽ mặt. Vào lúc đó, ngươi sẽ cảm thấy rằng mình nợ Đức Chúa Trời quá nhiều, rằng hiểu biết của các ngươi về Đức Chúa Trời là quá nông cạn. Nếu ngày hôm này ngươi không truy cầu hiểu biết về Đức Chúa Trời khi Ngài đang làm việc thì sau này sẽ là quá muộn. Cuối cùng, ngươi sẽ chẳng có hiểu biết gì để nói – ngươi sẽ rỗng tuếch, không có gì cả. Ngươi sẽ dùng gì để khai trình với Đức Chúa Trời? Các ngươi có dám mặt dày mày dạn để nhìn vào Đức Chúa Trời? Ngay lúc này đây, các ngươi phải làm việc cật lực trong việc tìm kiếm của mình để cuối cùng, giống như Phi-e-rơ, ngươi sẽ biết rằng hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời có lợi như thế nào cho loài người, và rằng không có sự phán xét và hình phạt của Ngài, con người không thể được cứu rỗi và chỉ có thể ngập chìm sâu hơn trong vùng đất dơ bẩn này, ngập sâu hơn bao giờ hết trong bùn lầy. Mọi người đã bị Sa-tan làm cho bại hoại, mưu hại nhau và giẫm đạp lên nhau. Con người không còn kính sợ Đức Chúa Trời. Sự bất tuân của họ quá lớn, những quan niệm của họ quá nhiều, và tất cả đều là của Sa-tan. Không có hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời, tâm tính bại hoại của loài người sẽ không thể được tinh sạch và loài người sẽ không được cứu rỗi. Những gì được thể hiện qua công tác của Đức Chúa Trời nhập thể trong xác thịt chính là những gì được Thần bày tỏ, và công tác Ngài làm được tiến hành theo những gì Thần thực hiện. Hôm nay, nếu ngươi không biết gì về công tác này, thì các ngươi thật ngu xuẩn và đánh mất quá nhiều! Nếu ngươi chưa có được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, thì niềm tin của ngươi là đức tin tôn giáo và ngươi là Cơ Đốc nhân của tôn giáo. Vì các ngươi bám vào giáo lý đã chết, nên các ngươi đã mất công tác mới của Đức Thánh Linh; những người khác, những ai mưu cầu lòng yêu kính Đức Chúa Trời có thể có được lẽ thật và sự sống, trong khi đức tin của ngươi không thể được Đức Chúa Trời chấp nhận. Thay vào đó, các ngươi trở thành kẻ làm điều ác, những kẻ thực hiện những hành vi gây hại và đáng khinh ghét; các ngươi trở thành trò đùa của Sa-tan và là tù nhân của Sa-tan. Đức Chúa Trời không phải để con người tin mà là để con người yêu mến, theo đuổi và thờ phượng. Nếu hôm nay ngươi không tìm kiếm thì sẽ có ngày ngươi nói rằng: “Trước đây tại sao ta không đi theo Đức Chúa Trời và thỏa lòng Ngài một cách đúng đắn, không tìm kiếm sự thay đổi trong tâm tính sống của ta? Ta thật hối tiếc vì đã không thể quy phục Đức Chúa Trời vào lúc đó và không tìm kiếm hiểu biết trong lời của Ngài. Đức Chúa Trời đã phán quá nhiều điều khi đó; tại sao ta lại không tìm kiếm? Ta thật xuẩn ngốc!”. Ngươi sẽ ghét bỏ bản thân đến một mức độ nào đó. Hôm nay ngươi không tin những lời Ta phán, và ngươi không chú ý đến chúng; khi tới ngày công tác này lan truyền đi, và ngươi nhìn ra toàn bộ sự việc, ngươi sẽ hối tiếc, và khi đó ngươi sẽ chết lặng. Có phước lành nhưng ngươi không biết hưởng, có lẽ thật nhưng ngươi không kiếm tìm. Chẳng phải ngươi coi rẻ bản thân sao? Hôm nay, mặc dù bước tiếp theo trong công tác của Đức Chúa Trời vẫn chưa bắt đầu, nhưng chẳng có thêm những yêu cầu dành cho ngươi và những gì ngươi phải sống thể hiện ra. Có quá nhiều công tác và quá nhiều lẽ thật; chúng không đáng để ngươi biết ư? Hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời không thể đánh thức tâm hồn ngươi ư? Hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời không thể khiến ngươi ghét bản thân ư? Ngươi có hài lòng sống dưới ảnh hưởng của Sa-tan, với sự bình yên, vui vẻ, và một chút an nhàn xác thịt không? Chẳng phải ngươi là hạng người đê tiện nhất trong tất cả sao? Chẳng có ai ngu ngốc hơn những người đã nhìn thấy sự cứu rỗi nhưng không theo đuổi để có được điều đó; đây là những người đã chìm đắm trong xác thịt và thích thú với Sa-tan. Ngươi mong rằng đức tin vào Đức Chúa Trời sẽ không hề có khó khăn gì, không hề có hoạn nạn gì, không hề có thống khổ gì. Ngươi luôn tìm kiếm những thứ vô giá trị và ngươi không coi trọng sự sống, thay vào đó đặt những suy nghĩ ngông cuồng của mình lên trước lẽ thật. Ngươi thật vô giá trị! Ngươi sống như một con lợn – có gì khác giữa ngươi với lợn và chó chứ? Chẳng phải những kẻ yêu mến xác thịt thay vì kiếm tìm lẽ thật đều là súc vật? Chẳng phải những người chết không có linh hồn đều là những thây ma biết đi? Nơi các ngươi, Ta đã phán dạy bao nhiêu lời rồi? Nơi các ngươi, ta đã thực hiện quá ít công tác sao? Ta đã cung cấp trong các ngươi bao nhiêu rồi? Vậy sao ngươi vẫn chưa có được điều đó? Ngươi có gì để oán trách sao? Chẳng phải là ngươi chẳng có được gì bởi lẽ ngươi quá yêu xác thịt? Và chẳng phải vì suy nghĩ của ngươi quá ngông cuồng? Chẳng phải vì ngươi quá ngu ngốc? Nếu ngươi không thể có được các phước lành này, ngươi có thể đổ lỗi cho Đức Chúa Trời vì không cứu rỗi ngươi sao? Điều ngươi tìm kiếm là có thể có được bình an sau khi tin vào Đức Chúa Trời, để con cái ngươi không bị ốm đau, để chồng ngươi có công việc tốt, để con trai ngươi có người vợ hiền, để con gái ngươi có tấm chồng tử tế, để trâu ngựa có thể cày bừa tốt, để mùa màng có một năm mưa thuận gió hòa. Đây là những gì ngươi kiếm tìm. Sự tìm kiếm của ngươi chỉ là để có cuộc sống thoải mái, để tai ương không đổ xuống gia đình ngươi, để phong ba bỏ qua ngươi, để cát bụi không chạm mặt ngươi, để mùa màng không bị ngập úng, để thảm họa không ảnh hưởng tới ngươi, để sống trong sự bao bọc của Đức Chúa Trời, để sống trong tổ ấm đủ đầy. Một kẻ hèn nhát như ngươi, luôn kiếm tìm xác thịt – ngươi có tấm lòng không, ngươi có linh hồn không? Ngươi không phải là súc vật ư? Ta cho ngươi con đường thật mà chẳng đòi hỏi nhận lại điều gì, vậy mà ngươi không theo đuổi. Ngươi có phải là một trong những người tin vào Đức Chúa Trời không? Ta ban cho ngươi sự sống con người đích thực, nhưng ngươi không mưu cầu. Ngươi không khác gì chó hay lợn sao? Con lợn không tìm kiếm cuộc sống con người, chúng không tìm kiếm việc được làm cho tinh sạch, và chúng không hiểu cuộc đời là gì. Mỗi ngày, chúng chỉ đơn giản ăn no ngủ say. Ta đã cho ngươi con đường nhưng ngươi vẫn chưa đạt được: Ngươi trắng tay. Ngươi có muốn tiếp tục cuộc sống này, cuộc sống của một con lợn không? Những người như vậy sống có ý nghĩa gì? Cuộc sống của ngươi thật đáng khinh và hèn mọn, ngươi sống trong dơ bẩn và phóng túng, và ngươi không theo đuổi bất kỳ mục tiêu nào; chẳng phải cuộc sống của ngươi hèn mọn nhất trong muôn loài? Các ngươi có mặt mũi nào mà nhìn Đức Chúa Trời? Nếu các ngươi tiếp tục sống như vậy, chẳng phải các ngươi sẽ không thu nhận được điều gì sao? Ngươi đã được trao con đường thật nhưng cuối cùng ngươi có thể đạt được điều đó hay không còn tùy vào sự theo đuổi của riêng ngươi.

– Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 347

Xác thịt của các ngươi, những khát khao ngông cuồng của các ngươi, lòng tham của các ngươi, và dục vọng của các ngươi đã ăn sâu vào các ngươi. Những thứ này đang liên tục điều khiển lòng dạ của các ngươi đến nỗi các ngươi bất lực trong việc loại bỏ cái ách của những tư tưởng phong kiến và suy đồi đó. Các ngươi không khao khát thay đổi tình trạng hiện tại của mình, cũng không mong thoát khỏi ảnh hưởng của sự tối tăm. Các ngươi chỉ đơn giản là bị ràng buộc bởi những điều đó. Mặc dù hết thảy các ngươi đều biết rằng cuộc sống này là quá đau khổ và thế giới này của con người là quá tối tăm, thế nhưng, không một ai trong số các ngươi có can đảm để thay đổi cuộc sống của mình. Các ngươi chỉ mong mỏi để thoát khỏi những hiện thực của cuộc sống này, đạt được trạng thái vượt trội của linh hồn, và sống trong một môi trường bình an, hạnh phúc, giống như thiên đàng. Các ngươi không sẵn sàng chịu đựng những khó khăn để thay đổi cuộc sống hiện tại của mình; các ngươi cũng không sẵn sàng tìm kiếm sự sống mà các ngươi nên bước vào bên trong sự phán xét và hình phạt này. Thay vào đó, các ngươi lại mơ những giấc mơ hoàn toàn phi thực tế về thế giới tươi đẹp vượt ra khỏi xác thịt đó. Cuộc sống mà các ngươi mong muốn là cuộc sống các ngươi có thể dễ dàng có được mà không phải chịu bất kỳ nỗi đau nào. Điều đó là hoàn toàn phi thực tế! Bởi vì những gì các ngươi hy vọng không phải là sống một cuộc đời có ý nghĩa trong xác thịt và đạt được lẽ thật trong suốt cuộc đời, nghĩa là, sống cho lẽ thật và đứng về phía công lý. Đây không phải là điều các ngươi sẽ xem như một cuộc sống rạng ngời, rực rỡ. Các ngươi cảm thấy rằng đây sẽ không phải là một cuộc sống quyến rũ hay có ý nghĩa. Trong mắt các ngươi, sống một cuộc sống như vậy cảm giác như một sự bất công! Mặc dù các ngươi chấp nhận hình phạt này ngày nay, tuy nhiên điều các ngươi đang theo đuổi không phải là để đạt được lẽ thật hoặc sống bày tỏ ra lẽ thật trong hiện tại, mà đúng hơn là để có thể bước vào một cuộc sống hạnh phúc vượt ra ngoài xác thịt sau này. Các ngươi đang không tìm kiếm lẽ thật, các ngươi cũng không đứng về phía lẽ thật, và các ngươi chắc chắn không phải đang tồn tại vì lẽ thật. Ngày nay các ngươi đang không theo đuổi lối vào, nhưng thay vào đó, các suy nghĩ của các ngươi lại bị chiếm lĩnh bởi tương lai và bởi những gì có thể đến vào một ngày nào đó: Ngươi nhìn chăm chăm lên bầu trời xanh, đổ lệ cay đắng, và mong chờ một ngày nào đó được cất lên thiên đàng. Các ngươi không biết rằng cách suy nghĩ của các ngươi là đã xa rời hiện thực rồi sao? Các ngươi cứ nghĩ rằng Đấng Cứu Rỗi có lòng nhân từ và thương xót vô hạn chắc chắn sẽ đến vào một ngày nào đó để đem ngươi đi với Ngài, ngươi là người đã chịu đựng khó khăn và đau khổ trong thế gian này, và rằng Ngài sẽ bù đắp những bất bình và báo thù thay cho ngươi, người đã bị ngược đãi và áp bức. Ngươi không đầy tội lỗi sao? Ngươi là người duy nhất phải chịu khổ trong thế gian này sao? Ngươi đã tự sa dưới quyền của Sa-tan và chịu khổ – Đức Chúa Trời thực sự vẫn cần bù đắp những bất bình của ngươi ư? Những kẻ không thể thỏa mãn các yêu cầu của Đức Chúa Trời – chẳng phải chúng hết thảy đều là kẻ thù của Đức Chúa Trời sao? Những kẻ không tin vào Đức Chúa Trời nhập thể – chẳng phải chúng là kẻ địch lại Đấng Christ sao? Những việc lành của ngươi đáng giá gì? Chúng có thể thay thế cho một tấm lòng thờ phượng Đức Chúa Trời hay không? Ngươi không thể nhận được phước lành của Đức Chúa Trời chỉ bằng cách làm một vài việc lành, và Đức Chúa Trời sẽ không bù đắp những bất bình và báo thù cho những điều bất công với ngươi chỉ vì ngươi đã bị ngược đãi và áp bức. Những ai tin vào Đức Chúa Trời mà vẫn không biết Đức Chúa Trời, nhưng là những người làm việc lành – chẳng phải tất cả họ cũng đều bị hành phạt sao? Ngươi chỉ đơn thuần tin vào Đức Chúa Trời, chỉ muốn Đức Chúa Trời đền bù và báo thù cho những điều bất công chống lại ngươi, và ngươi muốn Đức Chúa Trời ban cho ngươi ngày của mình, một ngày mà ngươi cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu. Nhưng ngươi lại từ chối chú ý đến lẽ thật và ngươi cũng không khát khao được sống bày tỏ ra lẽ thật. Huống gì là ngươi có thể thoát khỏi cuộc sống khó khăn, rỗng tuếch này. Thay vào đó, trong khi sống cuộc đời trong xác thịt và cuộc đời tội lỗi của mình, ngươi lại trông chờ Đức Chúa Trời sẽ bênh vực những sự bất bình của ngươi và rẽ màn sương mù về sự tồn tại của ngươi. Nhưng điều này có khả dĩ không? Nếu ngươi có lẽ thật, thì ngươi có thể đi theo Đức Chúa Trời. Nếu ngươi có cách sống, thì ngươi có thể là một biểu hiện của lời Đức Chúa Trời. Nếu ngươi có sự sống, thì ngươi có thể tận hưởng phước lành của Đức Chúa Trời. Những ai có lẽ thật thì có thể tận hưởng phước lành của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời bảo đảm sự bù đền cho những ai yêu kính Ngài hết lòng, và những ai chịu đựng những khó khăn và đau khổ, chứ không phải cho những kẻ chỉ yêu bản thân và những kẻ đã trở thành con mồi cho những sự dối gạt của Sa-tan. Làm sao có thể có sự tốt lành trong những kẻ không yêu mến lẽ thật chứ? Làm sao có thể có sự công chính trong những kẻ chỉ yêu xác thịt? Chẳng phải cả sự công chính lẫn sự tốt lành đều chỉ được nhắc đến khi liên quan đến lẽ thật hay sao? Chẳng phải chúng được dành riêng cho những ai hết lòng yêu kính Đức Chúa Trời hay sao? Những kẻ không yêu lẽ thật và những kẻ chỉ là những xác chết thối rữa – chẳng phải tất cả những kẻ này đều chứa chấp sự xấu xa hay sao? Những kẻ không thể sống thể hiện ra lẽ thật – chẳng phải tất cả bọn chúng đều là kẻ thù của lẽ thật hay sao? Vậy còn các ngươi thì sao?

– Chỉ những người được hoàn thiện mới có thể sống một cuộc đời có ý nghĩa, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 348

Ta luôn có nhiệm vụ quản lý con người. Hơn nữa, việc chinh phục con người là điều Ta đã chỉ định khi Ta tạo dựng nên thế giới. Mọi người có thể không biết rằng Ta sẽ hoàn toàn chinh phục con người trong thời kỳ sau rốt, hoặc việc chinh phục những kẻ dấy loạn trong nhân loại là bằng chứng cho việc Ta đánh bại Sa-tan. Nhưng, khi kẻ thù của Ta tham chiến với Ta, Ta đã bảo nó rằng Ta sẽ chinh phục những kẻ mà Sa-tan đã giam cầm và biến thành con cái của nó, thành những kẻ phục dịch trung thành trông chừng nhà cho nó. Ý nghĩa ban đầu của việc chinh phục là đánh bại, chịu sự sỉ nhục; trong ngôn ngữ của người Y-sơ-ra-ên, nó có nghĩa là hoàn toàn đánh bại, hủy diệt và khiến không còn có khả năng chống lại Ta. Nhưng ngày nay, khi được sử dụng ở giữa các ngươi, ý nghĩa của nó là chinh phục. Các ngươi nên biết rằng ý định của Ta luôn luôn là hoàn toàn tiêu diệt và đánh tan tác những kẻ ác của nhân loại, để chúng không còn có thể dấy loạn chống lại Ta nữa, càng không còn hơi sức để làm gián đoạn hoặc quấy rầy công việc của Ta. Vì vậy, khi nói đến con người, lời này đã trở thành ý nghĩa là chinh phục. Dù hàm ý của từ này là gì đi nữa, thì công việc của Ta là đánh bại con người. Vì mặc dù sự thật là nhân loại là một phần phụ trong sự quản lý của Ta, nhưng nói một cách chính xác hơn, con người chẳng khác nào những kẻ thù của Ta. Con người là những kẻ ác chống đối và không vâng lời Ta. Con người chẳng khác nào dòng dõi của kẻ ác bị Ta nguyền rủa. Con người chẳng khác nào những hậu tự của thiên sứ trưởng đã phản bội Ta. Con người chẳng khác nào di sản của ma quỷ đã bị Ta hắt hủi từ lâu, đã trở thành kẻ thù không thể hòa giải của Ta kể từ đó. Vì bầu trời bao trùm cả nhân loại bị vẩn đục và tối tăm, không một chút dấu vết của sự sáng sủa nào, và thế giới con người chìm trong bóng tối đen kịt, hầu cho người sống trong đó thậm chí không thể nhìn thấy bàn tay giơ ra trước mặt mình hoặc nhìn thấy mặt trời khi người ngẩng đầu lên. Con đường dưới chân người lầy lội và đầy rẫy những ổ gà, quanh co khúc khuỷu; cả vùng đất ngập tràn xác chết. Những góc tối chứa đầy thi thể, và trong những góc mát mẻ và râm mát thì lũ quỷ đã chiếm chỗ. Và mọi nơi trong thế giới của con người, lũ quỷ đến và đi theo từng đàn. Dòng dõi của mọi loại quái thú, đầy sự ô uế, bị nhốt trong trận giao đấu, âm thanh của chúng khiến cho sợ chết khiếp. Vào những lúc như vậy, trong một thế giới như vậy, một “thiên đường hạ giới” như vậy, người ta đi đâu để tìm được những niềm hạnh phúc của cuộc sống? Người ta có thể đi đâu để tìm được đích đến của cuộc đời mình? Nhân loại, từ lâu đã bị chà đạp dưới chân Sa-tan, từ đầu đã là một diễn viên đảm nhận hình tượng của Sa-tan – hơn thế nữa, loài người là hiện thân của Sa-tan, và đóng vai trò là bằng chứng để làm chứng cho Sa-tan, bằng chứng to và rõ. Làm sao một loài người như vậy, một lũ cặn bã suy đồi như vậy, hậu duệ của gia đình loài người bại hoại như vậy, lại có thể làm chứng cho Đức Chúa Trời được? Vinh quang của Ta đến từ đâu? Người ta có thể bắt đầu nói về lời chứng của Ta ở đâu? Vì kẻ thù đã làm bại hoại loài người, chống cự lại Ta, đã chiếm lấy nhân loại – nhân loại mà Ta đã tạo dựng nên từ lâu và được đầy dẫy vinh quang của Ta cùng sự bày tỏ ra của Ta – và đã làm vấy bẩn họ. Nó đã giật lấy vinh quang của Ta, và mọi điều nó đã tiêm nhiễm vào con người là chất độc tẩm đầy sự xấu xa của Sa-tan, và nước ép từ trái của cây biết điều thiện và điều ác. Ban đầu, Ta đã tạo dựng nên loài người; nghĩa là, Ta đã tạo dựng nên tổ tiên loài người, là A-đam. Người đã được phú cho hình và ảnh, tràn đầy sinh khí, tràn đầy sức sống, và hơn nữa, cùng với vinh quang của Ta. Đó là ngày vinh quang khi Ta tạo dựng nên con người. Sau đó, Ê-va đã được tạo nên từ cơ thể của A-đam, và người cũng là tổ tiên của con người, và vì vậy những người mà Ta đã tạo dựng nên được tràn đầy hơi thở của Ta và tràn ngập vinh quang của Ta. A-đam ban đầu được sinh ra từ bàn tay Ta và là đại diện cho ảnh tượng của Ta. Do đó, ý nghĩa ban đầu của “A-đam” là được Ta tạo dựng nên, thấm nhuần sức sống của Ta, thấm nhuần vinh quang của Ta, có hình và ảnh, có linh hồn và hơi thở. Người là tạo vật duy nhất sở hữu một linh hồn, người có khả năng đại diện cho Ta, mang ảnh tượng của Ta, và nhận được hơi thở của Ta. Ban đầu, Ê-va là người thứ hai được phú cho hơi thở, sự tạo dựng mà Ta đã chỉ định, vì vậy ý nghĩa ban đầu của “Ê-va” là một người được tạo dựng nên sẽ tiếp tục vinh quang của Ta, đầy dẫy sức sống của Ta, và hơn nữa, được phú cho vinh quang của Ta. Ê-va xuất thân từ A-đam, vì vậy người cũng mang ảnh tượng của Ta, vì người là người thứ hai được tạo dựng ra trong ảnh tượng của Ta. Ý nghĩa ban đầu của “Ê-va” là một người sống, với linh hồn, thịt và xương, chứng ngôn thứ hai của Ta cũng như ảnh tượng thứ hai của Ta ở giữa nhân loại. Họ là tổ tiên của loài người, kho báu tinh nguyên và quý giá của con người, và từ ban đầu, họ là những sinh vật được phú cho linh hồn. Tuy nhiên, kẻ ác đã chà đạp và giam cầm dòng dõi của tổ tiên loài người, khiến thế giới loài người chìm vào bóng tối hoàn toàn, và làm như vậy hầu cho dòng dõi này không còn tin vào sự tồn tại của Ta nữa. Điều đáng ghê tởm hơn nữa là, ngay cả khi kẻ ác làm bại hoại con người và chà đạp lên họ, nó cũng đang tàn nhẫn tước mất vinh quang của Ta, lời chứng của Ta, sức sống mà Ta đã phú cho họ, hơi thở và sự sống mà Ta đã thổi vào họ, tất cả vinh quang của Ta trong thế giới loài người, và tất cả tâm huyết mà Ta đã đổ ra cho loài người. Nhân loại không còn ở trong sự sáng nữa, mọi người đã mất hết mọi thứ mà Ta đã ban cho họ, và họ đã vứt bỏ vinh quang mà Ta đã trao. Làm sao họ có thể thừa nhận rằng Ta là Chúa của muôn loài thọ tạo? Làm sao họ có thể tiếp tục tin vào sự tồn tại của Ta trên thiên đàng? Làm sao họ có thể khám phá những biểu hiện của vinh quang Ta trên trần gian? Làm sao những cháu trai và cháu gái này có thể xem Đức Chúa Trời mà tổ tiên họ tôn kính là Chúa đã tạo dựng nên chúng? Những cháu trai và cháu gái đáng thương này đã hào phóng “trao tặng” cho kẻ ác vinh quang, ảnh tượng và lời chứng mà Ta đã ban cho A-đam và Ê-va, cũng như sự sống mà Ta đã ban cho loài người và dựa vào đó mà họ tồn tại; và họ hoàn toàn không lưu tâm đến sự hiện diện của kẻ ác, và trao tất cả vinh quang của Ta cho nó. Đây chẳng phải chính là nguồn gốc của danh hiệu “cặn bã” hay sao? Làm sao một loài người như vậy, những ác quỷ như vậy, những xác chết biết đi như vậy, những nhân vật của Sa-tan như vậy, những kẻ thù như vậy của Ta có thể sở hữu được vinh quang của Ta? Ta sẽ lấy lại vinh quang của Ta, lấy lại lời chứng của Ta tồn tại giữa con người, và mọi thứ đã từng thuộc về Ta và Ta đã ban cho nhân loại từ lâu – Ta sẽ hoàn toàn chinh phục nhân loại. Tuy nhiên, ngươi nên biết rằng những người mà Ta đã tạo dựng nên là những người thánh khiết mang ảnh tượng của Ta và vinh quang của Ta. Họ không thuộc về Sa-tan, họ cũng không phải chịu sự chà đạp của nó, mà hoàn toàn là một sự tỏ hiện của Ta, không có chút dấu vết nào của chất độc Sa-tan. Và vì vậy, Ta báo cho nhân loại biết rằng Ta chỉ muốn thứ được tạo dựng nên bởi tay của Ta, những thứ thánh khiết mà Ta yêu thích và không thuộc về thực thể nào khác. Hơn nữa, Ta sẽ vui thích chúng và xem chúng là vinh quang của Ta. Tuy nhiên, điều Ta muốn không phải là nhân loại đã bị bại hoại bởi Sa-tan, thuộc về Sa-tan ngày nay, và đó không còn là sự sáng tạo ban đầu của Ta nữa. Bởi vì Ta có ý định lấy lại vinh quang của Ta tồn tại trong thế giới loài người, nên Ta sẽ hoàn toàn chinh phục những người sống sót ở giữa nhân loại, như bằng chứng về vinh quang của Ta trong việc đánh bại Sa-tan. Ta chỉ xem duy nhất lời chứng của mình là một sự kết tinh của bản thân Ta, là đối tượng cho sự vui thích của Ta. Đây là ý muốn của Ta.

– Một con người thực sự có nghĩa là gì, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 349

Phải trải qua hàng chục nghìn năm lịch sử thì nhân loại mới có được vị trí như ngày hôm nay, nhưng loài người mà Ta đã tạo dựng nên lúc ban đầu đã chìm vào suy thoái từ lâu. Nhân loại không còn là nhân loại mà Ta mong muốn nữa, và do đó, trong mắt Ta, con người không còn xứng đáng với danh xưng loài người nữa. Thay vào đó, họ là cặn bã của loài người mà Sa-tan đã giam cầm, những xác chết thối rữa biết đi bị Sa-tan cư ngụ và Sa-tan mặc lấy cho chính nó. Mọi người không tin vào sự tồn tại của Ta, họ cũng không chào đón Ta đến. Nhân loại chỉ miễn cưỡng đáp ứng những yêu cầu của Ta, tạm thời tán thành chúng, và không chân thành chia sẻ với Ta những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Vì mọi người thấy Ta bí hiểm, nên họ trao cho Ta những nụ cười gượng gạo, thái độ của họ là cố tỏ vẻ thân thiện với bậc cầm quyền, vì mọi người không có kiến thức về công tác của Ta, huống gì là ý muốn hiện tại của Ta. Ta sẽ thành thật với các ngươi: Khi ngày đó đến, nỗi khổ của bất kỳ ai thờ phượng Ta đều sẽ dễ chịu hơn của các ngươi. Mức độ các ngươi tin vào Ta, trên thực tế, không vượt quá Gióp – thậm chí đức tin của những người Pha-ri-si Do Thái còn trội hơn của các ngươi – và vì vậy, nếu ngày lửa giáng xuống, nỗi khổ của các ngươi sẽ còn trầm trọng hơn của những người Pha-ri-si khi bị Jêsus quở trách, của 250 quan tướng chống lại Môi-se, và của Sô-đôm dưới ngọn lửa thiêu đốt hủy diệt của nó. Khi Môi-se đập vào hòn đá, và nước được Đức Giê-hô-va ban cho chảy ra, đó là vì đức tin của người. Khi Đa-vít chơi đàn sắt ca ngợi Ta, là Đức Giê-hô-va – với tấm lòng tràn đầy niềm vui – đó là vì đức tin của người. Khi Gióp bị mất đi đàn gia súc đầy trên núi cùng khối lượng tài sản không đếm xuể của mình, và thân thể của người bị bao phủ trong những ung độc, đó là vì đức tin của người. Khi người có thể nghe tiếng Ta, là Đức Giê-hô-va, và thấy vinh quang của Ta, là Đức Giê-hô-va, đó là vì đức tin của người. Việc Phi-e-rơ đã có thể đi theo Jêsus Christ là vì đức tin của người. Việc người đã có thể chịu đóng đinh trên thập tự giá vì Ta và làm chứng vinh quang cũng là vì đức tin của người. Khi Giăng nhìn thấy ảnh tượng vinh quang của Con người, đó là vì đức tin của người. Khi người nhìn thấy khải tượng về thời kỳ sau rốt, càng đúng là vì đức tin của người. Lý do tại sao điều gọi là vô số các nước ngoại bang đã có được sự mặc khải của Ta, và đã biết được rằng Ta đã trở lại trong xác thịt để làm công tác của Ta ở giữa con người, cũng là vì đức tin của họ. Tất cả những người bị đánh đập bởi những lời gay gắt của Ta mà vẫn được chúng an ủi và được cứu rỗi – chẳng phải họ đã làm được như vậy là nhờ đức tin của họ sao? Những người tin vào Ta nhưng vẫn phải chịu khổ, chẳng phải họ cũng bị thế gian từ chối sao? Những người sống bên ngoài lời của Ta, chạy trốn khỏi sự gian khổ của thử luyện, chẳng phải tất cả họ đều đang trôi dạt khắp thế giới sao? Họ giống như những chiếc lá mùa thu bay đi đây đó, không có chỗ nghỉ ngơi, huống gì là có những lời an ủi của Ta. Mặc dù hình phạt và sự tinh luyện của Ta không theo họ, nhưng chẳng phải họ là những kẻ ăn xin trôi giạt từ nơi này sang nơi khác, lang thang trên đường phố bên ngoài vương quốc thiên đàng sao? Liệu thế gian có thực sự là nơi nghỉ ngơi của ngươi không? Liệu ngươi có thể thực sự, bằng cách tránh né hình phạt của Ta, đạt được nụ cười mãn nguyện yếu ớt nhất từ thế gian không? Liệu ngươi có thể thực sự dùng niềm vui thoáng qua của mình để che đậy sự trống rỗng trong lòng ngươi, là sự trống rỗng không thể nào che giấu không? Ngươi có thể lừa được mọi người trong gia đình mình, nhưng ngươi không bao giờ có thể lừa được Ta. Bởi vì đức tin của ngươi quá ít ỏi, nên cho đến hôm nay, ngươi vẫn bất lực trong việc tìm kiếm bất kỳ sự vui thích nào mà cuộc sống trao tặng. Ta khuyên giục ngươi: tốt hơn hãy chân thành dành một nửa cuộc đời ngươi vì Ta còn hơn là dành cả cuộc đời ngươi trong sự tầm thường và công việc bận rộn cho xác thịt, chịu đựng mọi đau khổ mà một con người khó có thể chịu nổi. Mục đích của việc quá quý trọng bản thân và chạy trốn khỏi hình phạt của Ta là gì? Mục đích của việc ngươi ẩn thân khỏi hình phạt nhất thời của Ta chỉ để gặt hái một sự hổ thẹn đời đời, một hình phạt đời đời là gì? Trên thực tế, Ta không bắt ai phải theo ý muốn của Ta. Nếu ai đó thực sự sẵn sàng đầu phục tất cả những kế hoạch của Ta, thì Ta sẽ không xử tệ với họ. Nhưng Ta yêu cầu tất cả mọi người phải tin Ta, giống như Gióp đã tin Ta, là Đức Giê-hô-va. Nếu đức tin của các ngươi vượt quá của Thô-ma, thì đức tin của các ngươi sẽ được Ta khen ngợi, qua lòng trung thành của mình, các ngươi sẽ tìm được niềm vui sướng của Ta, và chắc chắn sẽ tìm thấy vinh quang của Ta trong thời đại của các ngươi. Tuy nhiên, những người tin vào thế gian và tin vào ma quỷ đã rắn lòng, giống như dân thành Sô-đôm, với những hạt cát bị gió thổi vào mắt và những lời đề nghị từ ma quỷ trong miệng mình, tâm trí u mê của họ từ lâu bị chiếm hữu bởi kẻ ác, là kẻ đã chiếm đoạt thế gian. Suy nghĩ của họ gần như hoàn toàn bị giam cầm trước ma quỷ thời cổ đại. Và vì vậy, đức tin của loài người đã cuốn theo chiều gió, và thậm chí họ không thể chú ý đến công việc của Ta. Mọi điều họ có thể làm là nỗ lực yếu ớt trong việc xử lý công tác của Ta một cách chiếu lệ hoặc phân tích nó một cách đại khái, bởi vì từ lâu họ đã bị chiếm hữu bởi chất độc của Sa-tan.

– Một con người thực sự có nghĩa là gì, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 350

Ta sẽ chinh phục loài người bởi vì con người đã được Ta tạo dựng nên, và hơn nữa, đã tận hưởng mọi vật phong phú trong sự sáng tạo của Ta. Nhưng mọi người cũng đã từ chối Ta; Ta không có mặt trong lòng họ, và họ xem Ta như một gánh nặng cho sự tồn tại của họ, thậm chí đến mức, khi đã thực sự trông thấy Ta, họ vẫn chối bỏ Ta, và vắt óc suy nghĩ mọi cách có thể để đánh bại Ta. Mọi người không để cho Ta đối xử với họ một cách nghiêm túc hoặc đặt ra những yêu cầu khắt khe cho họ, họ cũng không cho Ta phán xét hoặc hành phạt sự bất chính của họ. Chẳng những không thích thú với điều này, họ còn thấy nó phiền toái. Và vì vậy, công tác của Ta là nắm lấy loài người, những kẻ ăn, uống và ham thích ở trong Ta nhưng không biết Ta, và đánh bại họ. Ta sẽ tước vũ khí loài người, và sau đó, lấy các thiên sứ của Ta, lấy vinh quang của Ta, Ta sẽ trở lại nơi Ta ngự. Vì những hành động của con người từ lâu đã khiến Ta đau lòng và đập tan công việc của Ta thành từng mảnh. Ta dự định sẽ lấy lại vinh quang mà kẻ ác đã lấy đi trước khi Ta vui vẻ bước đi, để nhân loại tiếp tục sống cuộc đời của họ, tiếp tục “an cư lạc nghiệp”, tiếp tục “cày ruộng của riêng mình”, và Ta sẽ không can thiệp vào cuộc sống của họ nữa. Nhưng bây giờ Ta toàn ý lấy lại vinh quang của Ta từ tay kẻ ác, lấy lại toàn bộ vinh quang mà Ta đã đặt vào con người lúc sáng thế. Ta sẽ không bao giờ ban tặng nó cho loài người dưới đất lần nữa. Vì mọi người đã không chỉ không giữ gìn được vinh quang của Ta, mà họ còn đổi nó để lấy ảnh tượng của Sa-tan. Mọi người không quý trọng sự đến của Ta, họ cũng không đánh giá cao ngày vinh quang của Ta. Họ không vui mừng khi nhận được hình phạt của Ta, càng không sẵn lòng trả vinh quang của Ta lại cho Ta, và họ cũng không sẵn lòng loại bỏ chất độc của kẻ ác. Nhân loại tiếp tục lừa dối Ta theo cách cũ, mọi người vẫn mang những nụ cười rạng rỡ và những gương mặt hạnh phúc theo cách cũ. Họ không nhận thức được chiều sâu của sự u ám sẽ giáng xuống nhân loại sau khi vinh quang của Ta rời bỏ họ. Đặc biệt, họ không biết rằng khi ngày của Ta đến với toàn thể nhân loại, điều đó sẽ còn khó khăn đối với họ hơn là với người trong thời Nô-ê, vì họ không biết Y-sơ-ra-ên đã trở nên đen tối như thế nào khi vinh quang của Ta lìa khỏi nó, vì lúc bình minh đến con người lại quên mất rằng vượt qua đêm tối mực đã khó như thế nào. Khi mặt trời lại ẩn mình và bóng tối phủ xuống con người, họ sẽ lại than khóc và nghiến răng trong bóng tối. Có phải các ngươi đã quên, khi vinh quang của Ta lìa khỏi Y-sơ-ra-ên, dân Y-sơ-ra-ên đã khó khăn thế nào để chịu đựng những ngày đau khổ đó? Bây giờ là lúc các ngươi nhìn thấy vinh quang của Ta, và cũng là lúc các ngươi chia sẻ ngày vinh quang của Ta. Con người sẽ than khóc giữa bóng tối khi vinh quang của Ta rời bỏ vùng đất ô uế này. Bây giờ là ngày vinh quang khi Ta làm công tác của mình, và đó là ngày mà Ta miễn cho loài người khỏi đau khổ, vì Ta sẽ không chia sẻ những lúc khốn khổ và hoạn nạn với họ. Ta chỉ muốn hoàn toàn chinh phục nhân loại, và hoàn toàn đánh bại những kẻ ác trong nhân loại.

– Một con người thực sự có nghĩa là gì, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 351

Ta đã tìm kiếm nhiều người trên đất làm môn đệ của Ta. Trong số các môn đệ này, có những người phục vụ như các thầy tế lễ, có những người lãnh đạo, có những người là các con trai của Đức Chúa Trời, có những người là dân sự của Đức Chúa Trời, và có những người phục vụ. Ta phân loại họ dựa trên sự trung thành mà họ thể hiện với Ta. Khi hết thảy đã được phân theo loại, có nghĩa là, khi bản tính của mỗi loại người đã được làm rõ, Ta sẽ đánh số mỗi người họ trong phân nhóm đúng của họ và đặt mỗi loại vào vị trí thích hợp, để đạt được mục tiêu cứu rỗi nhân loại của Ta. Trong các nhóm, Ta gọi những người Ta muốn cứu về nhà của Ta, và rồi khiến cho tất cả họ chấp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Ta. Đồng thời, Ta phân họ theo loại, rồi thưởng hay phạt mỗi người trên cơ sở những hành vi của họ. Đó là các bước tạo nên công tác của Ta.

Nay Ta sống trên trần thế, và Ta sống giữa con người. Mọi người cảm nghiệm công tác của Ta, theo dõi những lời phán của Ta, và cùng với đó, Ta ban mọi lẽ thật cho mỗi môn đệ của Ta, để họ có thể nhận lãnh sự sống từ Ta và nhờ đó có được một con đường mà họ có thể bước đi. Bởi Ta là Đức Chúa Trời, Đấng ban sự sống. Trong nhiều năm công tác của Ta, mọi người đã đạt được nhiều, và đã từ bỏ nhiều, nhưng Ta vẫn nói rằng họ không thật sự tin ở Ta. Vì mọi người chỉ đơn thuần thừa nhận Ta là Đức Chúa Trời ngoài miệng, nhưng họ bất đồng với những lẽ thật mà Ta phán bảo, và hơn nữa, họ còn không thực hành những lẽ thật Ta yêu cầu ở họ. Có nghĩa là mọi người chỉ thừa nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời, mà không phải của lẽ thật; mọi người chỉ thừa nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời, mà không phải của sự sống; mọi người chỉ thừa nhận danh của Đức Chúa Trời, mà không phải thực chất của Ngài. Ta khinh bỉ họ vì sự sốt sắng của họ, vì họ chỉ dùng những lời lẽ êm tai để lừa dối Ta; chẳng ai trong số họ thực sự thờ phượng Ta. Lời nói của các ngươi chứa đựng sự mê dụ của loài rắn; hơn thế, chúng kiêu ngạo tột độ, như một lời tuyên bố thật sự của thiên sứ trưởng. Còn nữa, những việc làm của các ngươi thối nát đến mức ô nhục; các ham muốn vô độ và những ý định tham lam của các ngươi nghe rất chối tai. Hết thảy các ngươi đã trở thành những loài sâu mọt trong nhà Ta, những vật đáng bị đào thải trong ghê tởm. Bởi chẳng ai trong các ngươi yêu lẽ thật; thay vào đó, các ngươi muốn được ban phước, muốn được lên thiên đàng, và muốn chứng kiến khải tượng tuyệt diệu của Đấng Christ đang thực hiện quyền năng của Ngài trên đất. Nhưng các ngươi có bao giờ nghĩ xem làm sao những kẻ như các ngươi, những kẻ tận cùng bại hoại, những kẻ chẳng biết Đức Chúa Trời là gì, có thể xứng đáng đi theo Đức Chúa Trời được? Làm sao các ngươi có thể lên được thiên đàng? Làm sao các ngươi có thể xứng đáng được nhìn thấy những cảnh tượng tráng lệ, những cảnh tượng huy hoàng chưa từng có? Miệng lưỡi các ngươi đầy những lời giả dối và bẩn thỉu, những lời phản bội và ngạo mạn. Chẳng bao giờ các ngươi nói những lời chân thành với Ta, không một lời thánh thiện, không một lời quy phục Ta sau khi đã cảm nghiệm lời Ta. Cuối cùng thì đức tin của các ngươi là như thế nào? Trong lòng các ngươi không có gì ngoài ham muốn và tiền bạc, và không có gì ngoài những thứ vật chất trong đầu óc các ngươi. Hằng ngày, các ngươi tính toán làm sao để lấy được thứ gì đó từ Ta. Hằng ngày, các ngươi đếm xem bao nhiêu của cải và bao nhiêu vật chất mình đã có được từ Ta. Hằng ngày, các ngươi trông đợi hằng thêm nhiều phước lành đến để các ngươi có thể hưởng thụ những thứ có thể tận hưởng được, với số lượng nhiều hơn và tiêu chuẩn cao hơn. Không phải Ta hiện diện trong tâm tư các ngươi từng giây từng phút, cũng chẳng phải lẽ thật từ Ta, mà là chồng hoặc vợ của các ngươi, con cái của các ngươi, và những thứ các ngươi ăn mặc. Các ngươi nghĩ cách để có thể được hưởng thụ mãi nhiều hơn nữa và mãi cao hơn nữa. Nhưng ngay cả khi các ngươi đã no nê vỡ bụng rồi, thì chẳng phải các ngươi vẫn là một cái xác chết sao? Ngay cả khi, bề ngoài, các ngươi diện cho mình những bộ cánh đẹp đẽ như vậy, thì chẳng phải các ngươi vẫn là một cái xác biết đi không có sự sống đó sao? Các ngươi nhọc công vì cái bao tử đến tận khi tóc điểm bạc, thế mà chẳng ai trong các ngươi hy sinh dù một cọng tóc cho công tác của Ta. Các ngươi luôn bận rộn, nhọc thân vắt óc vì xác thịt của bản thân, và vì con cái các ngươi – mà chẳng một ai trong các ngươi tỏ ra lo lắng hay bận tâm đến ý muốn của Ta. Thứ gì mà các ngươi vẫn còn mong có được từ Ta?

Ta không bao giờ vội vã khi làm việc. Bất kể mọi người theo Ta như thế nào, Ta vẫn thực hiện công tác của Ta theo từng bước, theo kế hoạch của Ta. Bởi thế, mặc cho tất cả những sự phản nghịch của các ngươi, Ta vẫn làm việc không ngừng nghỉ, và Ta vẫn tiếp tục phán những lời Ta phải phán. Ta gọi về nhà Ta những người Ta đã định trước, để họ có thể nghe thấy lời của Ta. Tất cả những ai vâng phục lời Ta, những ai khao khát lời Ta, Ta đều mang đến trước ngai của Ta; tất cả những kẻ quay lưng với lời Ta, những kẻ không vâng lời Ta, và công khai thách thức Ta, Ta đều ném qua một bên để chờ sự trừng phạt cuối cùng. Mọi người hết thảy đều sống trong sự bại hoại và dưới tay kẻ ác, và vì thế, chẳng có mấy ai theo Ta mà thiết tha lẽ thật. Có nghĩa là hầu hết không thực sự thờ phượng Ta; họ chẳng thờ phượng Ta cùng với lẽ thật, mà cố lấy lòng tin của Ta thông qua sự bại hoại và phản nghịch, bằng những trò giả dối. Chính vì lẽ đó mà Ta nói: Nhiều kẻ được gọi, nhưng ít người được chọn. Những kẻ được gọi đã cực kỳ hư hoại, và tất cả đều sống cùng thời – nhưng những người được chọn là một phần trong đó, họ là những ai tin và thừa nhận lẽ thật, và những ai thực hành lẽ thật. Những người này chỉ là một phần rất nhỏ trong toàn bộ, và từ họ, Ta sẽ nhận được nhiều vinh hiển hơn. Soi mình vào những lời này, các ngươi có biết liệu mình có nằm trong số những người được chọn hay không? Kết cục của các ngươi sẽ ra sao?

– Nhiều kẻ được gọi, nhưng ít người được chọn, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 352

Như Ta đã nói, những kẻ theo Ta thì nhiều nhưng những người thật sự yêu thương Ta thì ít. Có lẽ một số người có thể nói rằng: “Nếu không yêu thương Ngài thì con có trả cái giá đắt như thế này không? Nếu không yêu thương Ngài thì con có đi theo đến thời điểm này không?” Tất nhiên là ngươi có nhiều lý lẽ, và tình yêu thương của ngươi tất nhiên là rất lớn, nhưng thực chất tình yêu thương mà ngươi dành cho Ta là gì? “Tình yêu”, như tên gọi của nó, chỉ một tình cảm thuần khiết không vết nhơ, trong đó ngươi sử dụng con tim để thương yêu, cảm nhận và quan tâm. Trong tình yêu không có điều kiện, không có rào cản, và không có khoảng cách. Trong tình yêu không có hoài nghi, không có giả dối, và không có xảo quyệt. Trong tình yêu không có đổi chác và không có gì ô uế. Nếu ngươi yêu thương, thì ngươi sẽ không giả dối, không ca thán, không phản bội, không dấy loạn, không đòi hỏi, hay mưu cầu được cái gì hay được bao nhiêu. Nếu ngươi yêu thương, thì ngươi sẽ vui vẻ dâng hiến, sẽ vui vẻ chịu đựng gian khổ, ngươi sẽ tương hợp với Ta, ngươi sẽ từ bỏ tất cả những gì ngươi có vì Ta, ngươi sẽ từ bỏ gia đình ngươi, tương lai ngươi, tuổi trẻ của ngươi, và cuộc hôn nhân của ngươi. Nếu không, tình yêu của ngươi sẽ không hề là tình yêu, mà là sự giả dối và phản bội! Tình yêu của ngươi là thứ tình yêu gì? Đó là tình yêu thật? Hay giả? Ngươi đã từ bỏ bao nhiêu rồi? Ngươi đã dâng hiến bao nhiêu rồi? Bao nhiêu yêu thương Ta đã nhận được từ ngươi? Ngươi có biết không? Lòng các ngươi chứa đầy những điều xấu xa, phản bội, và giả dối – và như vậy thì bao nhiêu phần trong tình yêu của các ngươi là ô uế? Các ngươi nghĩ rằng mình đã từ bỏ đủ vì Ta; các ngươi nghĩ rằng tình yêu của các ngươi dành cho Ta đã đủ rồi. Nhưng sao lời nói và hành động của các ngươi luôn phản nghịch và giả dối? Các ngươi theo Ta, nhưng không thừa nhận lời Ta. Như thế có được coi là tình yêu không? Các ngươi theo Ta, nhưng rồi lại gạt bỏ Ta. Như thế có được coi là tình yêu không? Các ngươi theo Ta, nhưng hồ nghi về Ta. Như thế có được coi là tình yêu không? Các ngươi theo Ta, nhưng không thể chấp nhận sự hiện hữu của Ta. Như thế có được coi là tình yêu không? Các ngươi theo Ta, nhưng không đối đãi với Ta tương xứng với thân phận của Ta, và gây khó khăn cho Ta mọi lúc. Như thế có được coi là tình yêu không? Các ngươi theo Ta, nhưng cố lừa phỉnh Ta và dối gạt Ta trong mọi chuyện. Như thế có được coi là tình yêu không? Các ngươi phụng sự Ta, nhưng không kính sợ Ta. Như thế có được coi là tình yêu không? Các ngươi chống đối Ta trên mọi phương diện và trong mọi sự. Như thế có được coi là tình yêu không? Đúng là các ngươi đã hiến dâng nhiều, nhưng các ngươi chưa bao giờ thực hành những điều Ta yêu cầu ở các ngươi. Như thế có thể gọi là tình yêu không? Tính kỹ ra thì chẳng có lấy một mẩu yêu thương nào bên trong các ngươi dành cho Ta cả. Sau chừng ấy năm công tác và chừng ấy lời Ta đã cung cấp, các ngươi đã thực sự đạt được bao nhiêu? Điều này không đáng để nhìn kỹ lại sao? Ta răn dạy các ngươi: Những người Ta gọi đến với Ta không phải là những người chưa bao giờ bị làm bại hoại, đúng hơn, những người Ta chọn là những người thực sự yêu thương Ta. Vì thế, các ngươi phải biết thận trọng trong những lời nói và hành động của mình, xem xét những ý định và suy nghĩ của mình để chúng không đi quá giới hạn. Tại thời điểm của thời kỳ sau rốt, hãy làm hết sức để dâng tình yêu thương của các ngươi lên trước Ta, kẻo cơn thịnh nộ của Ta sẽ không bao giờ rời các ngươi!

– Nhiều kẻ được gọi, nhưng ít người được chọn, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 353

Mỗi một ngày, những việc làm và suy nghĩ của từng người một đều được mắt Ngài nhìn thấy, và đồng thời, cũng đang chuẩn bị cho ngày mai của chính họ. Đây là con đường mà tất cả những ai đang sống phải đi; nó là con đường Ta đã định trước cho tất cả, và không ai có thể thoát khỏi hay được miễn trừ. Những lời Ta đã phán là vô số, và công việc Ta đã làm, hơn thế nữa, là vô lượng. Mỗi ngày, Ta quan sát từng người thực hiện một cách tự nhiên tất cả những điều họ phải làm theo bản tính vốn có của họ và những tiến triển trong bản tính của họ. Vô tình, nhiều người đã đi “đúng đường” mà Ta đặt ra để làm rõ những loại người khác nhau. Những loại người khác nhau này Ta đã từ lâu đặt vào những môi trường khác nhau, và ở những vị trí tương ứng của họ, từng người đã thể hiện những thuộc tính vốn có của họ. Không có ai trói buộc họ, không ai dụ dỗ họ. Họ hoàn toàn tự do và những gì họ bộc lộ đến một cách tự nhiên. Chỉ có một điều hạn chế họ: lời của Ta. Vì thế, một số người miễn cưỡng đọc lời Ta, không bao giờ thực hành chúng, làm thế chỉ để né tránh cái chết. Trong khi đó, số khác thấy khó mà chịu đựng những ngày không có lời Ta hướng dẫn và chu cấp cho họ, và vì vậy, họ tự nhiên giữ lấy lời Ta mọi lúc. Thời gian trôi qua, họ khám phá ra bí mật của đời người, đích đến của nhân loại, và giá trị của việc làm người. Đây đơn giản là cách nhân loại ở trong sự hiện diện của lời Ta, và Ta chỉ đơn thuần để cho mọi sự tự tiến triển. Ta không làm bất cứ việc gì ép buộc mọi người phải biến lời Ta thành nền tảng cho sự tồn tại của họ. Vì vậy, những người chưa bao giờ có lương tâm, và những người mà sự tồn tại của họ chưa bao giờ có bất kỳ giá trị gì, đã cả gan gạt bỏ lời Ta và làm điều họ muốn sau khi lặng lẽ quan sát cách mọi thứ diễn ra. Họ bắt đầu trở nên ghét lẽ thật và mọi điều đến từ Ta. Hơn thế nữa, họ trở nên ghét phải ở trong nhà Ta. Vì đích đến của họ, và để thoát khỏi sự trừng phạt, những người này tạm trú trong nhà Ta một thời gian, ngay cả khi họ đang phục vụ. Tuy nhiên, những ý định và hành động của họ không bao giờ thay đổi. Điều này càng làm tăng thêm ham muốn phước lành của họ, và làm tăng thêm ham muốn được bước vào vương quốc chỉ một lần và ở lại đời đời về sau – thậm chí được bước vào cõi thiên đàng vĩnh cửu. Họ càng khao khát ngày của Ta đến sớm, họ càng cảm thấy lẽ thật đã trở thành một trở ngại, một vật cản trên đường của họ. Họ khó có thể chờ để được bước chân vào vương quốc hòng mãi mãi tận hưởng những phước lành của vương quốc thiên đàng – hết thảy đều không cần theo đuổi lẽ thật hay chấp nhận sự phán xét cùng hình phạt và hơn hết, không cần phải khúm núm trong nhà Ta và làm theo lệnh Ta. Những kẻ này vào nhà Ta không phải để thỏa khao khát tìm kiếm lẽ thật, cũng không phải để hợp tác với sự quản lý của Ta; mục đích của họ chỉ đơn thuần là được nằm trong số những người sẽ không bị hủy diệt trong thời đại sắp tới. Do đó, lòng họ chưa từng biết lẽ thật là gì, hoặc làm thế nào để chấp nhận lẽ thật. Đây là lý do vì sao những người như thế chưa từng thực hành lẽ thật hoặc nhận ra mức độ bại hoại sâu sắc của họ, và vẫn ở suốt trong nhà Ta như “những tôi tớ”. Họ “kiên nhẫn” chờ đợi ngày của Ta đến và không mệt mỏi khi họ bị quăng quật bởi cách làm việc của Ta. Nhưng cho dù những nỗ lực của họ có lớn đến đâu hay họ đã trả cái giá thế nào, thì cũng không một ai từng thấy họ chịu khổ vì lẽ thật hoặc cho đi mọi thứ vì Ta. Trong thâm tâm, họ nóng lòng muốn thấy ngày Ta đặt dấu chấm hết cho thời đại cũ và hơn thế nữa, không thể chờ để tìm hiểu xem quyền năng và thẩm quyền của Ta vĩ đại ra sao. Điều mà họ chưa từng khẩn trương làm là thay đổi bản thân và theo đuổi lẽ thật. Họ yêu thích những thứ Ta chán ngán, và chán ngán những thứ Ta yêu thích. Họ ao ước những thứ Ta căm ghét, nhưng lại sợ mất đi những thứ Ta ghê tởm. Họ sống trong thế giới hiểm ác này, chưa từng căm ghét với nó, và lại còn vô cùng sợ Ta sẽ hủy diệt nó. Giữa những ý định mâu thuẫn của họ, họ yêu thế giới mà Ta ghê tởm này, nhưng cũng nóng lòng muốn Ta hủy diệt nó sớm nhất có thể, để họ có thể được tha không phải chịu đựng sự hủy diệt và được biến thành chúa tể của thời đại tiếp theo, trước khi họ đi lạc khỏi con đường thật. Đó là bởi vì họ không yêu lẽ thật và chán ngán mọi điều đến từ Ta. Họ có thể trở thành “những người vâng lời” trong một thời gian ngắn để không mất phước, nhưng sự mong ngóng được phước và nỗi khiếp sợ bị diệt vong và sa vào hồ lửa hừng hực của họ thì không bao giờ có thể che đậy được. Khi ngày của Ta đến gần, nỗi khát khao của họ dần dà ngày càng mạnh mẽ hơn. Và thảm họa càng lớn, thì nó càng khiến họ bất lực, không biết bắt đầu từ đâu để khiến Ta vui mừng và tránh mất đi những phước lành mà họ hằng ao ước bấy lâu. Những người như thế hăm hở xắn tay vào phục vụ như quân tiên phong ngay sau khi tay Ta bắt đầu công việc. Họ chỉ nghĩ đến việc xông pha lên ngay tiền tuyến của đạo quân, vô cùng sợ rằng Ta sẽ không nhìn thấy họ. Họ làm và nói những điều họ cho là đúng, không hề biết rằng những việc làm và hành động của họ chưa bao giờ liên quan đến lẽ thật, và rằng những việc làm của họ chỉ có phá vỡ và làm gián đoạn kế hoạch của Ta. Họ có thể đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực, và có thể thật trong ý chí và ý định chịu đựng gian khổ của họ, nhưng không có gì họ làm liên quan đến Ta, vì Ta chưa từng thấy rằng những việc làm của họ xuất phát từ ý định tốt đẹp, Ta lại càng không thấy họ đặt bất kỳ thứ gì lên bàn thờ của Ta. Đó là những việc họ đã làm trước mặt Ta trong suốt nhiều năm qua.

– Các ngươi phải xem xét những việc làm của mình, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 354

Ban đầu, Ta muốn cung cấp cho các ngươi nhiều lẽ thật hơn, nhưng Ta đã phải kìm lại việc này vì thái độ của các ngươi đối với lẽ thật quá lạnh nhạt và thờ ơ; Ta không muốn những nỗ lực của Ta bị phí phạm, Ta cũng không muốn thấy mọi người giữ lấy lời Ta, nhưng trong mọi mặt lại làm điều chống lại Ta, vu khống Ta, và nói phạm đến Ta. Vì những thái độ của các ngươi và nhân tính của các ngươi, Ta chỉ cung cấp cho các ngươi một phần nhỏ và, đối với các ngươi, rất quan trọng trong những lời của Ta, điều đóng vai trò như công tác thử nghiệm của Ta giữa nhân loại. Chỉ đến bây giờ Ta mới thực sự xác nhận rằng những quyết định và kế hoạch mà Ta đã lập ra phù hợp với những nhu cầu của các ngươi và, hơn thế nữa, xác nhận rằng thái độ của Ta đối với nhân loại là đúng. Nhiều năm các ngươi hành động trước mặt Ta đã cho Ta câu trả lời mà trước đây Ta chưa từng nhận được, và câu hỏi cho câu trả lời này là: “Thái độ của con người trước lẽ thật và Đức Chúa Trời thật là gì?” Những nỗ lực Ta đã dành cho con người chứng tỏ thực chất yêu thương con người của Ta, và mọi hành động của con người trước Ta chứng tỏ thực chất căm ghét lẽ thật và chống đối Ta của họ. Lúc nào Ta cũng lo lắng cho tất cả những ai theo Ta, nhưng không lúc nào những người theo Ta có thể tiếp nhận lời Ta; họ thậm chí còn không thể chấp nhận những đề nghị của Ta. Đây là điều khiến Ta buồn nhất. Không một ai từng có thể hiểu Ta và, hơn thế nữa, không một ai từng có thể chấp nhận Ta, mặc dù thái độ của Ta chân thành và lời của Ta nhẹ nhàng. Mọi người đều cố gắng làm công việc được Ta giao phó theo ý riêng của họ; họ không tìm kiếm những ý định của Ta, càng không hỏi những yêu cầu của Ta đối với họ là gì. Họ vẫn khẳng định là đang phụng sự Ta một cách trung thành, trong khi họ dấy loạn chống lại Ta. Nhiều người tin rằng những lẽ thật nào không thể chấp nhận được đối với họ hoặc họ không thể thực hành thì không phải là lẽ thật. Ở những con người như thế, những lẽ thật của Ta trở thành thứ bị phủ nhận và gạt bỏ. Đồng thời, mọi người thừa nhận Ta là Đức Chúa Trời bằng lời, nhưng cũng tin rằng Ta là một người ngoài cuộc, người không phải là lẽ thật, đường đi, hoặc sự sống. Không ai biết lẽ thật này: Lời của Ta là lẽ thật mãi mãi bất biến. Ta là nguồn chu cấp sự sống cho con người và là kim chỉ nam duy nhất cho nhân loại. Giá trị và ý nghĩa của lời Ta không được xác định bởi việc chúng có được nhân loại thừa nhận hoặc chấp nhận hay không, mà bởi chính thực chất của những lời ấy. Ngay cả khi không một người nào trên trái đất này có thể tiếp nhận lời Ta, thì giá trị của lời Ta và sự hữu ích của chúng đối với nhân loại là vô giá đối với bất kỳ con người nào. Vì thế, khi đối mặt với nhiều kẻ dấy loạn chống đối, bẻ bác, hoặc hoàn toàn khinh thường lời Ta, lập trường của Ta chỉ thế này: Hãy để thời gian và sự thật làm bằng chứng cho Ta và cho thấy rằng lời Ta là lẽ thật, đường đi, và sự sống. Hãy để chúng cho thấy rằng tất cả những gì Ta đã phán là đúng, rằng đó là điều mà con người nên được trang bị và, hơn thế nữa, là những điều mà con người nên chấp nhận. Ta sẽ cho tất cả những ai theo Ta biết sự thật này: Những người không thể chấp nhận hoàn toàn lời Ta, những người không thể thực hành lời Ta, những người không thể tìm thấy mục đích trong lời Ta, và những người không thể nhận lãnh sự cứu rỗi nhờ lời Ta, là những người đã bị lời Ta lên án và, hơn thế nữa, đã đánh mất sự cứu rỗi của Ta, và cây gậy của Ta sẽ không bao giờ trật khỏi họ.

– Các ngươi phải xem xét những việc làm của mình, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 355

Từ khi loài người nghĩ ra khoa học xã hội, tâm trí của con người đã trở nên bị chiếm lĩnh bởi khoa học và kiến thức. Khoa học và kiến thức từ đó đã trở thành những công cụ để cai trị nhân loại, không còn đủ chỗ cho con người thờ phượng Đức Chúa Trời, và không còn những điều kiện thuận lợi cho việc thờ phượng Đức Chúa Trời. Vị trí của Đức Chúa Trời ngày càng giảm sút trong lòng con người. Không có Đức Chúa Trời trong lòng, thế giới nội tâm của con người thật tăm tối, vô vọng và trống rỗng. Rồi sau đó, nhiều nhà khoa học xã hội, sử gia, và chính trị gia đã đứng ra phát biểu các lý thuyết về khoa học xã hội, lý thuyết về sự tiến hóa của loài người, và các lý thuyết khác trái với lẽ thật rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên con người, để lấp đầy trái tim và trí óc nhân loại. Và theo cách này, những người tin rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên mọi thứ đã trở nên ngày càng ít hơn, và những người tin vào thuyết tiến hóa đã trở nên ngày càng đông đảo hơn. Ngày càng có nhiều người xem những bản ghi chép về công tác của Đức Chúa Trời và những lời của Ngài trong thời đại Cựu Ước như thần thoại và truyền thuyết. Trong lòng họ, mọi người trở nên thờ ơ với phẩm cách và sự vĩ đại của Đức Chúa Trời, thờ ơ với giáo lý rằng Đức Chúa Trời tồn tại và nắm quyền thống trị mọi vật. Sự tồn vong của nhân loại cùng vận mệnh của các quốc gia và các dân tộc không còn quan trọng đối với họ nữa, và con người sống trong một thế giới trống rỗng chỉ quan tâm đến ăn, uống và theo đuổi khoái lạc. … Rất ít người chủ động tìm cho ra nơi Đức Chúa Trời làm công tác của Ngài ngày nay, hay tìm kiếm cách Ngài tể trị và sắp đặt đích đến của con người. Và theo cách này, con người không biết rằng nền văn minh của nhân loại trở nên ngày càng ít có khả năng đi theo những ước muốn của con người, và thậm chí có nhiều người còn cảm thấy rằng, sống trong một thế giới như vậy, họ ít hạnh phúc hơn những người đã qua đời. Ngay cả người dân của các quốc gia từng rất văn minh cũng bộc lộ những bất bình như vậy. Vì nếu không có sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, cho dù những nhà cầm quyền và những nhà xã hội học có vắt óc ra sao để bảo tồn nền văn minh nhân loại, thì cũng chẳng ích gì. Không ai có thể lấp đầy sự trống rỗng trong lòng con người, vì không ai có thể là sự sống của con người, và không có lý thuyết xã hội nào có thể giải phóng con người khỏi sự trống rỗng mà họ phải chịu đựng. Khoa học, kiến thức, tự do, dân chủ, giải trí, thoải mái: những điều này chỉ mang lại cho con người một sự an ủi nhất thời. Ngay cả khi có những điều này, con người chắc chắn vẫn phạm tội và than vãn về những bất công của xã hội. Những điều này không thể ngăn cản sự thèm muốn và khao khát khám phá của con người. Đó là bởi con người đã được tạo dựng nên bởi Đức Chúa Trời và những sự hy sinh và khám phá vô nghĩa của con người chỉ có thể dẫn đến nhiều đau khổ hơn và chỉ có thể khiến con người tồn tại trong trạng thái sợ hãi thường trực, không biết làm sao để đối mặt với tương lai của nhân loại hoặc làm sao để đối mặt với con đường nằm phía trước. Con người thậm chí đi đến sợ khoa học và kiến thức, và thậm chí càng sợ hơn cảm giác trống rỗng. Trong thế giới này, bất kể ngươi sống trong một quốc gia tự do hay một quốc gia không có nhân quyền, thì ngươi cũng hoàn toàn không có khả năng thoát khỏi số phận của nhân loại. Cho dù ngươi là kẻ cai trị hay kẻ bị trị, ngươi cũng hoàn toàn không có khả năng thoát khỏi niềm khao khát khám phá số phận, những lẽ mầu nhiệm và đích đến của nhân loại, ngươi lại càng không có khả năng thoát khỏi cảm giác trống rỗng gây hoang mang. Những hiện tượng như vậy, vốn phổ biến đối với toàn nhân loại, được các nhà xã hội học gọi là những hiện tượng xã hội, nhưng không một vĩ nhân nào có thể đứng ra giải quyết những vấn đề như thế. Con người, suy cho cùng, chỉ là con người, địa vị và sự sống của Đức Chúa Trời không ai có thể thay thế được. Nhân loại không chỉ đòi hỏi một xã hội công bằng, trong đó mọi người đều được no đủ, bình đẳng và tự do; điều nhân loại cần là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và sự cung cấp sự sống cho họ của Ngài. Chỉ khi con người nhận được sự cung cấp sự sống của Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi của Ngài thì những nhu cầu, khao khát khám phá, và sự trống rỗng tâm linh của con người mới được giải quyết. Nếu người dân của một quốc gia hay một dân tộc không thể nhận được sự cứu rỗi và chăm sóc của Đức Chúa Trời, thì một quốc gia hoặc dân tộc như vậy sẽ bước trên con đường suy tàn, về phía sự tối tăm, và sẽ bị Đức Chúa Trời hủy diệt.

– Phụ lục 2: Đức Chúa Trời tể trị số phận của cả nhân loại, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 356

Có một bí mật lớn trong lòng mà ngươi chưa bao giờ hay biết, vì ngươi vẫn còn sống trong một thế giới không có sự sáng. Tấm lòng ngươi và linh hồn ngươi đã bị kẻ ác cướp mất. Đôi mắt ngươi bị bóng tối che khuất, và ngươi không thể nhìn thấy mặt trời trên bầu trời cũng như các vì sao lấp lánh trong đêm. Đôi tai của ngươi bị lấp đầy những lời giả dối, và ngươi không thể nghe thấy tiếng nói như sấm rền của Đức Giê-hô-va, cũng như tiếng nước chảy từ ngai. Ngươi đã đánh mất mọi thứ đúng ra thuộc về mình, mọi thứ mà Đấng Toàn Năng đã ban cho ngươi. Ngươi đã đi vào biển khổ vô tận, không có sức để tự cứu mình, không có hy vọng sống sót, và tất cả những gì ngươi làm là vật lộn và quáng quàng… Kể từ giây phút đó, ngươi phải chịu khổ đau gây ra bởi kẻ ác, xa rời các phước lành của Đấng Toàn Năng, không với tới những sự chu cấp của Đấng Toàn Năng, bước đi trên con đường một đi không trở lại. Một triệu lời kêu gọi cũng khó mà đánh thức tấm lòng ngươi và linh hồn ngươi. Ngươi ngủ say sưa trong tay kẻ ác, kẻ đã dụ dỗ ngươi bước vào một cõi vô biên không phương hướng hay biển chỉ đường. Kể từ đó, ngươi đã đánh mất sự vô tội, thuần khiết ban sơ, và bắt đầu xa lánh sự chăm sóc của Đấng Toàn Năng. Trong lòng ngươi, kẻ ác lèo lái ngươi trong mọi sự và đã trở thành cuộc sống của ngươi. Ngươi không còn sợ hắn, trốn tránh hắn, hay nghi ngờ hắn nữa; thay vào đó, ngươi xem hắn như Đức Chúa Trời trong lòng ngươi. Ngươi bắt đầu sùng bái và thờ phượng hắn, và cả hai đã trở nên không thể tách rời như hình với bóng, thề sống chết có nhau. Ngươi không biết mình đến từ đâu, tại sao mình được sinh ra, hoặc tại sao mình sẽ chết. Ngươi xem Đấng Toàn Năng như một người xa lạ; ngươi không biết Ngài từ đâu đến, huống chi tất cả những điều Ngài đã làm cho ngươi. Mọi điều đến từ Ngài đều đã trở nên đáng ghét đối với ngươi; ngươi không trân quý cũng không hay biết giá trị của những điều đó. Ngươi bước đi bên kẻ ác, bắt đầu từ ngày nhận được sự cung cấp của Đấng Toàn Năng. Ngươi đã chịu đựng hàng ngàn năm dông tố bão bùng cùng kẻ ác, và ngươi đứng về phía hắn để chống lại Đức Chúa Trời, Đấng là nguồn sống của ngươi. Ngươi không hề biết ăn năn, càng không biết mình đã đến bờ vực của sự diệt vong. Ngươi đã quên rằng kẻ ác đã dụ dỗ và khiến ngươi đau khổ; ngươi đã quên mất khởi đầu của mình. Vì thế mà kẻ ác đã làm ngươi đau khổ trong mọi bước đường cho đến ngày hôm nay. Tấm lòng ngươi và linh hồn ngươi đã bị tê liệt và thối nát. Ngươi đã thôi không còn kêu ca về những điều khó chịu trong thế giới loài người; ngươi chẳng còn tin rằng thế giới là bất công. Ngươi càng không quan tâm liệu Đấng Toàn Năng có thực sự tồn tại hay không. Đó là bởi ngươi từ lâu đã coi kẻ ác là người cha đích thực của mình và không thể xa rời hắn. Đây là bí mật trong lòng ngươi.

Khi bình minh ló rạng, một ngôi sao mai bắt đầu chiếu sáng ở phía đông. Đây là một ngôi sao chưa từng ở đó trước đây, chiếu sáng một vùng trời yên bình và lấp lánh, thắp lại sự sáng đã bị dập tắt trong lòng người. Loài người không còn cô đơn nhờ ánh sáng này, chiếu soi đều khắp trên ngươi và những người khác. Thế mà riêng ngươi vẫn ngủ say sưa trong đêm tối. Ngươi không nghe thấy gì và không nhìn thấy ánh sáng nào; ngươi không hay biết về sự hiện đến của một trời đất mới, của một thời đại mới, bởi vì cha ngươi nói với ngươi rằng: “Con của ta, đừng dậy, vẫn còn sớm mà. Thời tiết lạnh, nên đừng ra ngoài, kẻo con sẽ bị gươm giáo đâm vào mắt”. Ngươi chỉ tin tưởng vào những lời khuyên răn của cha mình, bởi vì ngươi tin rằng chỉ có cha của mình là đúng, vì cha ngươi nhiều tuổi hơn ngươi và ông ấy yêu thương ngươi hết mực. Những lời khuyên răn và tình yêu thương như vậy khiến ngươi ngừng tin vào truyền thuyết rằng có sự sáng trên đời; chúng khiến ngươi chẳng bận tâm liệu lẽ thật có còn tồn tại trên đời này hay không. Ngươi không còn dám hy vọng được Đấng Toàn Năng cứu rỗi. Ngươi bằng lòng với hiện trạng, ngươi không còn mong đợi sự sáng đến, không còn trông đợi Đấng Toàn Năng đến như truyền thuyết kể. Đối với ngươi, tất cả những gì tươi đẹp không thể được hồi sinh, chúng không thể tồn tại. Trong mắt ngươi, ngày mai của nhân loại, tương lai của nhân loại đơn giản là biến mất, bị xóa sổ. Ngươi ra sức bám chặt áo cha mình, sẵn sàng đồng cam cộng khổ cùng cha, vô cùng lo sợ bị mất đi người bạn đồng hành và phương hướng chuyến đi xa của mình. Thế giới bao la và mơ hồ của con người đã hình thành nên rất nhiều người trong số các ngươi, thản nhiên và kiên cường giữ những vai trò khác nhau trong thế giới này. Nó đã tạo ra nhiều “chiến binh” không sợ chết. Hơn thế nữa, nó đã tạo ra hàng loạt những con người mụ mị và tê liệt, không biết gì về mục đích mình được tạo dựng nên. Đôi mắt của Đấng Toàn Năng dò xét từng thành viên một trong nhân loại đau khổ tột cùng. Những gì Ngài nghe thấy là tiếng khóc than của những người đang đau khổ, những gì Ngài nhìn thấy là sự trơ tráo của những người bị làm khổ, và những gì Ngài cảm nhận là sự bất lực và sợ hãi của một nhân loại đã đánh mất ơn cứu rỗi. Loài người khước từ sự chăm sóc của Ngài, chọn bước đi theo con đường riêng của mình, và cố gắng tránh sự dò xét của ánh mắt Ngài, thích nếm vị cay đắng của biển sâu cùng với kẻ thù, cho đến giọt cuối cùng. Tiếng thở dài của Đấng Toàn Năng loài người không còn nghe thấy; bàn tay của Đấng Toàn Năng không còn muốn vuốt ve nhân loại bi thảm này. Hết lần này đến lần khác, Ngài giành lại, và hết lần này đến lần khác, Ngài lại mất, và vì thế mà công tác Ngài làm cứ lặp đi lặp lại. Kể từ đó, Ngài bắt đầu mệt mỏi, cảm thấy chán chường, và do đó, Ngài dừng công tác trong tay và ngừng bước đi giữa loài người… Loài người hoàn toàn không hay biết về bất kỳ sự thay đổi nào trong số này, không hay biết sự đến và đi, nỗi buồn rầu và sầu muộn của Đấng Toàn Năng.

– Tiếng thở dài của Đấng Toàn Năng, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 357

Mặc dù sự quản lý của Đức Chúa Trời là sâu nhiệm, nhưng nó không vượt khỏi tầm hiểu biết của con người. Đó là bởi mọi công tác của Đức Chúa Trời đều liên hệ với sự quản lý và công tác cứu rỗi nhân loại của Ngài, và liên quan đến sự sống, đời sống, và đích đến của nhân loại. Công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện giữa con người và trên con người có thể nói là rất thực tế và ý nghĩa. Nó có thể được nhìn thấy và cảm nghiệm bởi con người, và không phải điều gì trừu tượng. Nếu con người không có khả năng chấp nhận mọi công tác mà Đức Chúa Trời làm, thì ý nghĩa công tác của Ngài là gì? Và làm thế nào sự quản lý như thế có thể dẫn đến sự cứu rỗi con người được? Nhiều người theo Đức Chúa Trời chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để đạt được ân phước hay ngăn chặn tai ương. Ngay khi công tác và sự quản lý của Đức Chúa Trời được đề cập thì họ lại im lặng và mất đi mọi hứng thú. Họ nghĩ rằng hiểu biết về những vấn đề tẻ nhạt đó sẽ chẳng giúp đời sống của họ tăng trưởng hay cung cấp bất kỳ lợi ích gì. Kết quả là, mặc dù họ đã nghe về sự quản lý của Đức Chúa Trời, nhưng họ chỉ lưu tâm chút ít. Họ không xem nó là điều gì đó quý giá để chấp nhận lấy, càng không nhận nó như một phần trong đời sống của họ. Những người như thế chỉ có một mục tiêu đơn giản trong việc theo Đức Chúa Trời, và mục tiêu đó là để nhận lãnh ân phước. Những người như thế chẳng màng chú ý đến bất kỳ thứ gì khác mà không trực tiếp liên quan đến mục tiêu này. Đối với họ, không có mục tiêu nào chính đáng hơn là tin vào Đức Chúa Trời để nhận lãnh ơn phước – đó chính là giá trị đức tin của họ. Nếu điều gì không đóng góp vào mục tiêu này, họ cứ hoàn toàn thờ ơ với nó. Đây là tình hình của hầu hết mọi người tin vào Đức Chúa Trời ngày nay. Mục tiêu và ý định của họ có vẻ chính đáng, bởi vì khi họ tin Đức Chúa Trời, họ cũng dâng mình cho Đức Chúa Trời, dâng hiến cho Đức Chúa Trời, và thực hiện bổn phận của mình. Họ hy sinh tuổi trẻ, từ bỏ gia đình và sự nghiệp, và thậm chí còn sống nhiều năm tất bật xa gia đình. Vì mục đích cuối cùng của họ, họ thay đổi niềm hứng thú của riêng mình, quan điểm về cuộc sống của mình, và thậm chí là phương hướng tìm kiếm của mình; thế nhưng họ vẫn không thể thay đổi mục tiêu đức tin của mình vào Đức Chúa Trời. Họ xuôi ngược để quản lý những lý tưởng của chính họ; bất kể con đường có xa xôi, và bất kể bao nhiêu chông gai và trở ngại trên đường, họ vẫn bền bỉ và không sợ hãi cái chết. Sức mạnh nào buộc họ phải tiếp tục dâng hiến bản thân theo cách này? Liệu đó có phải là lương tâm của họ hay không? Liệu đó có phải là khí chất vĩ đại và cao quý của họ hay không? Liệu đó có phải là quyết tâm chiến đấu với các thế lực ma quỷ cho đến cùng của họ? Liệu đó có phải đức tin của họ nhằm làm chứng cho Đức Chúa Trời mà không tìm kiếm phần thưởng? Liệu đó có phải lòng trung thành của họ trong việc sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để đạt được ý muốn của Đức Chúa Trời? Hay đó là tinh thần cống hiến của họ luôn sẵn lòng từ bỏ những đòi hỏi cá nhân vô độ? Đối với một người chưa từng hiểu công tác quản lý của Đức Chúa Trời mà vẫn cho đi quá nhiều, thì đó hoàn toàn là một phép màu! Bây giờ, hãy thôi bàn thảo về việc những người này đã cho đi bao nhiêu. Tuy nhiên, hành xử của họ rất đáng để chúng ta phân tích. Ngoài những lợi ích trực tiếp liên quan đến họ, liệu có còn các lý do nào khác để những người mà chẳng bao giờ hiểu Đức Chúa Trời lại dâng hiến quá nhiều cho Ngài? Trong việc này, chúng ta phát hiện ra một vấn đề mà trước đây chưa xác định được: Mối quan hệ của con người với Đức Chúa Trời chỉ là một thứ tư lợi trần trụi. Đó là mối quan hệ giữa người cho và người nhận những ân phước. Nói thẳng ra, nó giống như mối quan hệ giữa người làm công và người chủ. Người làm công làm việc chỉ để nhận thưởng của người chủ ban cho. Chẳng có tình cảm gì trong một mối quan hệ như thế, chỉ là sự đổi chác. Chẳng có yêu mến hay được yêu mến, chỉ có sự bố thí và thương xót. Chẳng có sự thấu hiểu, chỉ có sự phẫn nộ bị kìm nén và sự lừa dối. Chẳng có sự thân tình, chỉ có một hố sâu ngăn cách không thể vượt qua. Bây giờ mọi thứ đã đến mức này, ai có thể đảo ngược được chiều hướng như thế? Và mấy ai có khả năng thực sự hiểu rằng mối quan hệ này đã trở nên kinh khủng như thế nào? Ta tin rằng khi người ta chìm đắm trong niềm vui sướng được phước, chẳng ai có thể tưởng tượng mối quan hệ như vậy với Đức Chúa Trời lại đáng xấu hổ và khó coi thế nào.

Điều đáng buồn nhất về niềm tin của con người vào Đức Chúa Trời là họ tiến hành việc quản lý của chính họ giữa công tác của Đức Chúa Trời, mà lại chẳng chú ý gì đến sự quản lý của Đức Chúa Trời. Thất bại to lớn nhất của con người nằm ở chỗ làm thế nào mà, đồng thời với việc tìm cách vâng phục Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài, con người cũng đang xây dựng đích đến lý tưởng của riêng mình, và bày mưu làm thế nào để nhận lãnh được ân phước to lớn nhất và đích đến tốt đẹp nhất. Cho dù có người hiểu rằng họ đáng thương, đáng ghét, và thảm hại dường nào, mấy ai có thể sẵn sàng từ bỏ lý tưởng và niềm hy vọng của họ? Và ai có thể dừng bước và thôi không chỉ nghĩ về mỗi bản thân họ? Đức Chúa Trời cần những ai sẽ hợp tác cận kề với Ngài để hoàn tất sự quản lý của Ngài. Ngài cần những ai sẽ vâng phục Ngài bằng cách dâng hiến toàn bộ thân tâm cho công tác quản lý của Ngài. Ngài không cần đến những kẻ hằng ngày chỉ đưa tay cầu xin từ Ngài, càng không cần những kẻ chỉ cho đi một ít mà lại chờ đợi để được ban thưởng. Đức Chúa Trời khinh ghét những kẻ chỉ đóng góp một phần nhỏ mọn, và rồi tự mãn với việc làm của mình. Ngài ghét những kẻ máu lạnh, những kẻ thấy phiền với công tác quản lý của Ngài và chỉ muốn nói về việc lên thiên đàng và nhận lãnh ân phước. Ngài càng ghê tởm hơn với những kẻ lợi dụng cơ hội từ công tác Ngài làm để cứu rỗi nhân loại. Đó là bởi những người này chưa bao giờ quan tâm đến những gì Đức Chúa Trời mong muốn đạt được và thu được thông qua công tác quản lý của Ngài. Họ chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để có thể tận dụng cơ hội do công tác của Đức Chúa Trời mang lại để có được các ân phước. Họ chẳng quan tâm đến tấm lòng của Đức Chúa Trời, mà hoàn toàn bị chiếm cứ bởi những triển vọng và số phận của riêng mình. Những kẻ thấy phiền về công tác quản lý của Đức Chúa Trời và không có chút hứng thú nào với việc Đức Chúa Trời cứu rỗi nhân loại như thế nào và ý muốn của Ngài, những kẻ đó chỉ đang làm những việc thỏa mãn chính mình theo cách tách biệt khỏi công tác quản lý của Đức Chúa Trời. Hành xử của họ không được nhớ đến hay chấp thuận bởi Đức Chúa Trời – càng không được Đức Chúa Trời ưu ái xem xét đến.

– Phụ lục 3: Con người chỉ có thể được cứu rỗi giữa sự quản lý của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 358

Không bao lâu nữa, công tác của Ta sẽ kết thúc, và nhiều năm bên nhau đã trở thành một ký ức không thể chịu nổi. Ta đã không ngừng lặp lại những lời của Ta và liên tục mở ra công tác mới của Ta. Tất nhiên, lời khuyên của Ta là một thành phần cần thiết trong mỗi phần công tác Ta làm. Không có lời khuyên của Ta, tất cả các ngươi sẽ lầm đường lạc lối và thậm chí còn thấy mình hoàn toàn hoang mang. Công tác của Ta giờ sắp hoàn thành và đang trong giai đoạn cuối. Ta vẫn muốn làm công việc khuyên răn, nghĩa là, đưa ra lời khuyên cho các ngươi nghe theo. Ta chỉ hy vọng rằng các ngươi có thể không để những công sức khó nhọc của Ta uổng phí, và hơn thế nữa, rằng các ngươi có thể hiểu được sự săn sóc ân cần của Ta, và xem những lời Ta là nền tảng để các ngươi làm sao cư xử như một con người. Cho dù đó có là những dạng lời các ngươi sẵn lòng nghe theo hay không, cho dù các ngươi có vui vẻ chấp nhận chúng hay chỉ có thể chấp nhận một cách khó chịu, thì các ngươi cũng phải xem trọng chúng. Nếu không, tâm tính và thái độ thờ ơ, hờ hững của các ngươi sẽ làm Ta buồn lòng vô cùng, và thực sự làm Ta ghê tởm. Ta rất hy vọng rằng tất cả các ngươi đều có thể đọc đi đọc lại những lời của Ta – hàng nghìn lần – và thậm chí còn có thể đi đến chỗ biết chúng nằm lòng. Chỉ bằng cách này, các ngươi mới có thể không phụ những mong đợi của Ta nơi các ngươi. Tuy nhiên, giờ đây không ai trong các ngươi đang sống như thế cả. Ngược lại, tất cả các ngươi đều đang ngập chìm trong đời sống trụy lạc, một đời sống ăn uống phè phỡn, và không ai trong các ngươi dùng lời Ta để bồi bổ cho tấm lòng và tâm hồn mình. Vì lý do này, Ta đã đi đến kết luận về bộ mặt thật của loài người: Con người có thể phản bội Ta bất cứ lúc nào, và không ai có thể trung thành tuyệt đối với những lời của Ta.

“Loài người đã bị bại hoại bởi Sa-tan đến mức họ không còn dáng dấp của con người nữa”. Đa số mọi người giờ đã ít nhiều thừa nhận câu này. Ta nói như vậy bởi vì từ “thừa nhận” Ta nói đến chỉ đơn thuần là một kiểu thừa nhận hời hợt, trái ngược với sự hiểu biết thực sự. Bởi vì không ai trong các ngươi có thể đánh giá chính xác hoặc phân tích cặn kẽ chính mình, nên các ngươi vẫn nửa tin nửa ngờ lời Ta. Nhưng lần này, Ta đang dùng những việc thật để giải thích một vấn đề nghiêm trọng nhất tồn tại trong các ngươi. Vấn đề đó là sự phản bội. Tất cả các ngươi đều quen thuộc với từ “sự phản bội”, bởi vì hầu hết mọi người đều từng làm điều gì đó phản bội người khác, chẳng hạn chồng phản bội vợ, vợ phản bội chồng, con trai phản bội cha, con gái phản bội mẹ, đầy tớ phản bội chủ, bạn bè phản bội nhau, người thân phản bội nhau, người bán phản bội người mua, v.v. Tất cả những ví dụ này chứa đựng bản chất của sự phản bội. Nói tóm lại, sự phản bội là một dạng hành vi không giữ lời hứa, vi phạm những nguyên tắc đạo đức, hoặc hành động trái với đạo đức của con người, thể hiện sự mất nhân tính. Nói chung, là một con người đã được sinh ra trong thế gian này, ngươi sẽ làm điều gì đó phản bội lẽ thật, cho dù ngươi có nhớ mình đã từng làm điều gì phản bội người khác hay không, hoặc cho dù ngươi đã từng phản bội người khác nhiều lần trước đây hay không. Vì ngươi có thể phản bội cha mẹ hay bạn bè mình, nên ngươi có thể phản bội người khác, và hơn thế nữa, ngươi có thể phản bội Ta và làm những điều mà Ta xem thường. Nói cách khác, sự phản bội không chỉ là một dạng hành vi vô đạo đức bề ngoài, mà còn là điều mâu thuẫn với lẽ thật. Đây chính xác là nguồn gốc của sự chống đối và bất tuân của loài người đối với Ta. Đây là lý do tại sao Ta đã tóm tắt điều đó trong tuyên bố sau: Sự phản bội là bản tính của con người, và bản tính này là kẻ thù lớn của sự tương hợp của mỗi người với Ta.

– Một vấn đề rất nghiêm trọng: Sự phản bội (1), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 359

Hành vi không thể tuyệt đối vâng lời Ta chính là sự phản bội. Hành vi không thể trung thành với Ta chính là sự phản bội. Lừa dối Ta và dùng những lời gian dối để lừa gạt Ta chính là sự phản bội. Chứa chấp nhiều quan niệm và truyền bá chúng khắp nơi chính là sự phản bội. Không thể gìn giữ các chứng ngôn và lợi ích của Ta chính là sự phản bội. Cười giả tạo khi xa Ta trong lòng chính là sự phản bội. Đây đều là những hành vi phản bội mà các ngươi luôn có khả năng thực hiện, và chúng cũng phổ biến giữa các ngươi. Không ai trong các ngươi có thể nghĩ việc này là một vấn đề, nhưng đó không phải là điều Ta nghĩ. Ta không thể xem sự phản bội Ta của một người là chuyện nhỏ, và Ta chắc chắn không thể làm ngơ. Giờ đây, khi Ta đang làm việc giữa các ngươi, các ngươi còn hành xử theo cách này – nếu đến một ngày không có ai trông chừng các ngươi, chẳng phải các ngươi sẽ trở thành những tên tướng cướp xưng vương xưng bá nơi vùng núi nhỏ của chúng hay sao? Khi điều đó xảy ra và các ngươi gây ra thảm họa, ai mà ở đó để dọn dẹp đằng sau các ngươi? Các ngươi nghĩ rằng một vài hành vi phản bội chỉ là những việc không thường xuyên, không phải là hành vi dai dẳng, và không đáng để thảo luận một cách nghiêm trọng như vậy, theo cách làm tổn thương lòng tự trọng của các ngươi. Nếu các ngươi thực sự nghĩ như vậy, thì các ngươi đang thiếu ý thức. Nghĩ như vậy là trở thành một khuôn mẫu và nguyên mẫu của sự dấy loạn. Bản tính của con người là cuộc sống của họ; nó là một nguyên tắc họ dựa vào để tồn tại, và họ không thể thay đổi nó. Lấy bản chất phản bội làm ví dụ. Nếu ngươi có thể làm điều gì đó để phản bội một người thân hay người bạn, thì điều đó chứng tỏ rằng đó là một phần cuộc sống của ngươi và là bản tính mà ngươi được sinh ra. Đây là điều không ai có thể phủ nhận. Ví dụ, nếu một người thích lấy cắp đồ của người khác, thì việc thích lấy cắp này là một phần cuộc sống của họ, cho dù họ có thể lấy cắp lúc này và không lấy cắp lúc khác. Bất kể họ có lấy cắp hay không, điều đó không thể chứng tỏ rằng việc lấy cắp của họ chỉ là một loại hành vi. Thay vào đó, nó chứng tỏ rằng việc lấy cắp là một phần cuộc sống của họ – nghĩa là bản tính của họ. Một số người sẽ hỏi: Vì đó là bản tính của họ, vậy tại sao khi họ nhìn thấy những thứ tốt, đôi khi họ lại không lấy cắp chúng? Câu trả lời rất đơn giản. Có nhiều lý do họ không lấy cắp. Họ có thể không lấy cắp thứ gì đó vì nó quá to để họ thó đi trước những con mắt cảnh giác, hoặc là vì không có thời điểm thích hợp để hành động, hoặc thứ gì đó quá đắt, được bảo vệ quá chặt, hoặc là họ không đặc biệt hứng thú với nó, hoặc không thể thấy nó có thể có ích lợi gì cho họ, v.v. Tất cả những lý do này đều có thể xảy ra. Nhưng cho dù thế nào, dù họ có lấy cắp thứ gì đó hay không, điều đó không thể chứng tỏ ý nghĩ này chỉ tồn tại như một sự lóe lên bất chợt, thoáng qua. Ngược lại, nó là một phần bản tính của họ mà rất khó để cải thiện. Một người như thế không thỏa mãn với việc lấy cắp chỉ một lần; những ý nghĩ lấy những thứ của người khác làm của mình như vậy nảy sinh bất cứ khi nào họ gặp phải thứ gì hay ho, hoặc một tình huống thích hợp. Đó là lý do tại sao Ta phán nguồn gốc của ý nghĩ này không phải là điều gì đó chỉ đơn giản thỉnh thoảng mới bắt gặp, mà ở trong bản tính của người này.

– Một vấn đề rất nghiêm trọng: Sự phản bội (1), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 360

Bất kỳ ai cũng có thể dùng lời nói và hành động của chính mình để thể hiện bộ mặt thật của mình. Bộ mặt thật này, dĩ nhiên, là bản tính của họ. Nếu ngươi là người nói theo kiểu quanh co, thì ngươi có bản tính quanh co. Nếu bản tính của ngươi xảo quyệt, thì ngươi hành động ranh mãnh, và ngươi làm cho người khác rất dễ bị ngươi lừa gạt. Nếu bản tính của ngươi nham hiểm, thì lời nói của ngươi có thể dễ nghe, nhưng những hành động của ngươi không thể che đậy các thủ đoạn nham hiểm của ngươi. Nếu bản tính của ngươi biếng nhác, thì mọi điều ngươi nói đều nhằm trốn tránh trách nhiệm vì tính hời hợt và biếng nhác của ngươi, và hành động của ngươi sẽ chậm chạp và hời hợt, và khá giỏi trong việc che đậy sự thật. Nếu bản tính của ngươi đồng cảm, thì lời nói của ngươi sẽ hợp lý, và hành động của ngươi cũng sẽ rất phù hợp với lẽ thật. Nếu bản tính của ngươi trung thành, thì chắc chắn lời nói của ngươi chân thành và cách ngươi hành động thì hợp lý, không có gì có thể khiến chủ của ngươi không thoải mái. Nếu bản tính của ngươi đầy dục vọng hoặc tham tiền, thì lòng ngươi sẽ thường chứa đầy những điều này, và ngươi sẽ vô tình có những hành động lệch lạc, vô đạo đức mà mọi người sẽ không dễ quên và sẽ khiến họ ghê tởm. Như Ta đã phán, nếu ngươi có bản tính phản bội, thì ngươi khó có thể tự mình thoát khỏi nó. Đừng tin vào cơ may rằng nếu ngươi không làm gì sai với người khác, thì ngươi không có bản tính phản bội. Nếu đó là điều ngươi nghĩ thì ngươi thật sự đáng kinh tởm. Tất cả những lời mỗi lần Ta phán đều nhằm vào tất cả mọi người, không chỉ là một người hay một kiểu người. Chỉ vì ngươi không phản bội Ta trong một chuyện thì không chứng tỏ là ngươi không thể phản bội Ta trong bất kỳ chuyện nào khác. Một số người khi thất bại trong hôn nhân thì mất lòng tin trong việc tìm kiếm lẽ thật. Một vài người từ bỏ nghĩa vụ trung thành với Ta trong khi gia đình đổ vỡ. Một vài người từ bỏ Ta để tìm kiếm một thoáng chốc vui vẻ và phấn khích. Một vài người thà rơi xuống một khe núi tối tăm còn hơn sống trong sự sáng và có được niềm vui trong công tác của Đức Thánh Linh. Một vài người bỏ qua lời khuyên của bạn bè để thỏa mãn ham muốn giàu có của họ, và ngay cả bây giờ cũng không thể thừa nhận sai lầm và quay đầu. Một vài người chỉ sống tạm thời dưới danh Ta để nhận được sự bảo vệ của Ta, trong khi những người khác chỉ dâng hiến một chút cho Ta do cưỡng ép bởi vì họ tham sống sợ chết. Chẳng phải những điều này và những hành động vô đạo đức, những hành động mà hơn thế nữa là mất nhân cách, chính là những hành vi mà mọi người từ lâu đã phản bội Ta trong tận đáy lòng họ hay sao? Dĩ nhiên, Ta biết mọi người không lên kế hoạch trước để phản bội Ta; sự phản bội của họ là một sự bộc lộ tự nhiên bản tính của họ. Không ai muốn phản bội Ta, và không ai vui bởi vì họ đã làm điều gì phản bội Ta. Trái lại, họ đang run rẩy sợ hãi, phải không? Vậy thì các ngươi có đang nghĩ về việc làm sao các ngươi có thể chuộc lại những sự phản bội này, và làm sao để thay đổi tình hình hiện tại không?

– Một vấn đề rất nghiêm trọng: Sự phản bội (1), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 361

Bản tính của con người hoàn toàn khác với bản chất của Ta, vì bản tính bại hoại của con người hoàn toàn bắt nguồn từ Sa-tan và bản tính của con người đã bị Sa-tan xử lý và làm cho bại hoại. Nghĩa là, con người sống dưới sự ảnh hưởng của điều ác và sự xấu xa của nó. Con người không lớn lên trong một thế giới của lẽ thật hay một môi trường thánh khiết, và càng không sống trong sự sáng. Do đó, không ai có thể sở hữu lẽ thật trong bản tính bẩm sinh của mình, và càng không ai có thể được sinh ra với một bản chất kính sợ và vâng lời Đức Chúa Trời. Trái lại, họ sở hữu một bản tính chống đối Đức Chúa Trời, không vâng lời Đức Chúa Trời, và không có tình yêu dành cho lẽ thật. Bản tính này là vấn đề mà Ta muốn nói đến – sự phản bội. Sự phản bội chính là nguồn gốc của sự chống đối Đức Chúa Trời của mỗi người. Đây là một vấn đề chỉ tồn tại ở trong con người chứ không ở trong Ta. Một vài người có thể hỏi câu hỏi thế này: Vì tất cả con người đều sống trong thế giới cũng như Đấng Christ, tại sao tất cả con người đều có bản tính phản bội Đức Chúa Trời, còn Đấng Christ thì không? Đây là câu hỏi phải được giải thích rõ ràng cho các ngươi.

Nền tảng của sự tồn tại của loài người là sự đầu thai nhiều lần của linh hồn. Nói cách khác, mỗi người có được sự sống của con người trong xác thịt khi linh hồn của họ được đầu thai. Sau khi một thân thể của con người được sinh ra, sự sống của nó tiếp tục cho đến khi cuối cùng xác thịt chạm tới giới hạn của nó, đó là khoảnh khắc cuối cùng, khi linh hồn rời khỏi lớp vỏ của nó. Quá trình này lặp đi lặp lại với việc linh hồn con người đến và đi hết lần này đến lần khác, và như thế duy trì sự tồn tại của cả nhân loại. Sự sống của xác thịt cũng là sự sống của linh hồn con người, và linh hồn của con người hỗ trợ sự hiện hữu của xác thịt của con người. Điều đó có nghĩa là, sự sống của mỗi con người đến từ linh hồn của họ; không phải là xác thịt ban đầu đã có sự sống. Do đó, bản tính của con người đến từ linh hồn của họ, không từ xác thịt của họ. Chỉ có linh hồn của mỗi người mới biết được họ đã trải qua sự cám dỗ, khổ sở, và sự làm cho sa ngã của Sa-tan như thế nào. Xác thịt của con người không thể biết những điều này. Vì thế, loài người vô tình ngày càng trở nên đen tối hơn, ô uế hơn và xấu xa hơn bao giờ hết, trong khi khoảng cách giữa Ta và con người ngày càng xa hơn, và cuộc sống của loài người ngày càng trở nên tối tăm hơn. Linh hồn của loài người đều nằm trong tay của Sa-tan, vì vậy, hẳn nhiên rằng xác thịt của con người cũng đã bị Sa-tan chiếm giữ. Làm sao mà xác thịt như thế và loài người như thế lại có thể không chống đối Đức Chúa Trời? Làm sao họ có thể sinh ra đã tương thích với Ngài? Lý do Sa-tan bị Ta ném vào không trung là vì nó đã phản bội Ta. Vậy thì làm sao loài người có thể thoát khỏi sự liên đới của họ? Đây là lý do mà bản tính loài người là phản bội. Ta tin rằng một khi các ngươi hiểu được lập luận này các ngươi cũng nên có một ít niềm tin vào thực chất của Đấng Christ. Xác thịt được mặc lấy bởi Thần của Đức Chúa Trời là xác thịt của chính Đức Chúa Trời. Thần của Đức Chúa Trời là tối cao; Ngài là toàn năng, thánh khiết và công chính. Cũng như thế, xác thịt của Ngài cũng tối cao, toàn năng, thánh khiết và công chính. Xác thịt như thế thì chỉ có thể làm những điều mà công chính và có lợi cho loài người, những điều mà thánh khiết, vinh hiển và phi thường; Ngài không có khả năng làm bất cứ điều gì trái lẽ thật, trái đạo đức và công lý, càng không có khả năng làm bất cứ điều gì phản bội Thần của Đức Chúa Trời. Thần của Đức Chúa Trời là thánh khiết, và vì thế xác thịt của Ngài không thể bị làm cho bại hoại bởi Sa-tan; xác thịt của Ngài thuộc về bản chất khác với xác thịt của con người. Bởi vì chính con người, không phải Đức Chúa Trời, là người bị làm sa ngã bởi Sa-tan; Sa-tan không có khả năng làm sa ngã xác thịt của Đức Chúa Trời. Vì thế, cho dù thực tế là con người và Đấng Christ cùng ở trong một không gian, chỉ có con người là kẻ bị chiếm giữ, sử dụng, và sập bẫy bởi Sa-tan. Trái lại, Đấng Christ mãi mãi không bị ảnh hưởng bởi sự bại hoại của Sa-tan, bởi vì Sa-tan sẽ không bao giờ có thể lên đến nơi chí cao, và sẽ không bao giờ có thể đến gần Đức Chúa Trời. Hôm nay, tất cả các ngươi nên hiểu rằng chỉ có loài người đã bị Sa-tan làm cho bại hoại, là kẻ phản bội Ta. Sự phản bội sẽ không bao giờ là một vấn đề liên quan đến Đấng Christ dù chỉ chút ít.

– Một vấn đề rất nghiêm trọng: Sự phản bội (2), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 362

Tất cả những linh hồn đã bị Sa-tan làm bại hoại đều bị bắt làm nô lệ dưới quyền của Sa-tan. Chỉ những ai tin Đấng Christ mới được tách riêng ra, được cứu rỗi khỏi trại của Sa-tan, và được đưa vào vương quốc ngày nay. Những người này không còn sống dưới ảnh hưởng của Sa-tan nữa. Mặc dù vậy, bản tính của con người vẫn còn ăn sâu trong xác thịt của họ, điều đó có nghĩa là cho dù linh hồn các ngươi đã được cứu rỗi, nhưng bản tính của các ngươi vẫn còn y như cũ, và khả năng các ngươi sẽ phản bội Ta vẫn ở mức một trăm phần trăm. Đó là lý do tại sao công tác của Ta kéo dài lâu đến thế, bởi vì bản tính của các ngươi thì khó uốn nắn. Giờ đây tất cả các ngươi đang trải qua gian khổ hết mức khi thực hiện bổn phận của các ngươi, nhưng một thực tế không thể phủ nhận là: mỗi người trong các ngươi đều có khả năng phản bội Ta và quay trở về dưới quyền của Sa-tan, về trại của nó, và trở lại với đời sống cũ của các ngươi. Khi đó các ngươi không thể tỏ ra một chút nhân tính hay hình tượng giống con người như ngươi có bây giờ. Trong những trường hợp nghiêm trọng, các ngươi sẽ bị hủy diệt và hơn nữa sẽ bị diệt vong đời đời, bị trừng phạt nghiêm khắc, không bao giờ có thể đầu thai trở lại. Đây là vấn đề được đặt ra trước mắt các ngươi. Ta đang nhắc các ngươi theo cách này để thứ nhất là công tác của Ta sẽ không hoài công vô ích, và thứ hai là tất cả các ngươi có thể sống trong những ngày của sự sáng. Thực ra, công tác của Ta có vô ích hay không thì không phải là vấn đề quan trọng. Mấu chốt là để cho các ngươi có thể có cuộc sống hạnh phúc và một tương lai tuyệt vời. Công tác của Ta là công tác cứu rỗi linh hồn của con người. Nếu linh hồn ngươi rơi vào tay của Sa-tan, thì thân thể ngươi sẽ không sống trong yên bình. Nếu Ta bảo vệ thân thể ngươi, thì chắc chắn linh hồn ngươi sẽ được Ta chăm sóc. Nếu Ta thực sự ghét ngươi, thì thân thể và linh hồn ngươi sẽ ngay lập tức rơi vào tay của Sa-tan. Ngươi có thể tưởng tượng ra tình trạng của ngươi lúc đó không? Nếu đến một ngày những lời của Ta không còn tác dụng gì trên các ngươi, thì Ta sẽ hoặc là giao tất cả các ngươi cho Sa-tan, điều sẽ khiến các ngươi bị tra tấn đau đớn cùng cực cho đến khi cơn giận của Ta hoàn toàn tan biến, hoặc là Ta sẽ đích thân trừng phạt các ngươi, những con người vô phương cứu chữa, bởi vì lòng các ngươi phản bội Ta đã chưa bao giờ thay đổi.

– Một vấn đề rất nghiêm trọng: Sự phản bội (2), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 363

Giờ đây các ngươi nên nhìn vào chính mình càng nhanh càng tốt để xem có bao nhiêu sự phản bội Ta vẫn còn trong các ngươi. Ta nóng lòng trông đợi sự phản hồi của các ngươi. Đừng đối phó với Ta cách hời hợt. Ta không bao giờ đùa giỡn với con người. Nếu Ta phán Ta sẽ làm điều gì thì chắc chắn Ta sẽ làm điều đó. Ta hy vọng mỗi người các ngươi đều là người coi trọng những lời của Ta và đừng nghĩ như thể chúng chỉ là khoa học viễn tưởng. Điều Ta muốn là hành động cụ thể từ các ngươi, không phải những sự tưởng tượng của ngươi. Tiếp theo, các ngươi phải trả lời những câu hỏi thế này từ Ta:

1. Nếu ngươi thực sự là một kẻ phục vụ, thì ngươi có thể dâng sự phục vụ cho Ta một cách trung thành, mà không có bất kỳ yếu tố xao nhãng hay tiêu cực nào không?

2. Nếu ngươi phát hiện ra rằng Ta chưa bao giờ đánh giá cao ngươi, ngươi vẫn có thể ở lại và dâng sự phục vụ cho Ta suốt đời không?

3. Nếu Ta vẫn rất lạnh lùng với ngươi dù ngươi đã nỗ lực nhiều, thì ngươi vẫn có thể tiếp tục làm việc cho Ta trong tình trạng vô danh không?

4. Nếu sau khi ngươi đã chi tiêu cho Ta, Ta không thỏa mãn những nhu cầu nhỏ nhặt của ngươi, thì ngươi sẽ chán nản và thất vọng về Ta, hay thậm chí còn trở nên giận dữ và buông lời xúc phạm không?

5. Nếu ngươi đã luôn rất trung thành và vô cùng yêu mến Ta, nhưng ngươi chịu đựng sự đau đớn của bệnh tật, nghèo đói, và sự ruồng bỏ của bạn bè và người thân hoặc là chịu đựng bất kỳ những điều bất hạnh nào khác trong cuộc sống, thì lòng trung thành và tình yêu của ngươi dành cho Ta vẫn tiếp tục không?

6. Nếu không có điều nào ngươi đã tưởng tượng trong lòng phù hợp với những gì Ta đã làm, thì ngươi sẽ bước đi trên con đường tương lai của ngươi như thế nào?

7. Nếu ngươi không nhận được bất cứ thứ gì ngươi hy vọng sẽ nhận được, thì ngươi có thể tiếp tục là môn đệ của Ta không?

8. Nếu ngươi chưa bao giờ hiểu được mục đích và ý nghĩa của công tác của Ta, thì ngươi có thể là một người vâng lời, không đưa ra những phán xét và kết luận tùy tiện không?

9. Ngươi có thể trân quý mọi lời Ta đã phán và mọi việc Ta đã làm khi Ta ở cùng loài người không?

10. Ngươi có thể là môn đệ trung thành của Ta, sẵn lòng chịu đựng vì Ta suốt đời dầu ngươi không nhận được bất cứ thứ gì không?

11. Ngươi có thể không cân nhắc, hoạch định, hoặc chuẩn bị cho con đường tương lai tồn vong của ngươi vì Ta không?

Những câu hỏi này là những yêu cầu sau cùng của Ta đối với các ngươi, và Ta hy vọng rằng tất cả các ngươi có thể trả lời cho Ta. Nếu ngươi hoàn thành một hoặc hai điều trong những câu hỏi này, thì ngươi vẫn cần tiếp tục phấn đấu. Nếu ngươi không thể thực hiện một điều nào trong những yêu cầu này, thì chắc chắn ngươi là loại người sẽ bị ném vào địa ngục. Đối với những người như thế, Ta không cần nói gì thêm nữa, vì chắc chắn họ không phải là những người có thể tương thích với Ta. Làm sao Ta có thể giữ ai đó trong nhà Ta mà người đó có thể phản bội Ta trong bất kỳ hoàn cảnh nào? Đối với những người vẫn có thể phản bội Ta trong phần lớn hoàn cảnh, Ta sẽ quan sát hoạt động của họ trước khi thực hiện những sự sắp xếp khác. Tuy nhiên, tất cả những ai có thể phản bội Ta, bất kể trong điều kiện nào, Ta sẽ không bao giờ quên và Ta sẽ ghi nhớ họ trong lòng Ta và chờ cơ hội để báo trả những sự hành ác của họ. Những yêu cầu Ta đã nêu lên là tất cả những vấn đề các ngươi nên kiểm lại chính mình. Ta hy vọng tất cả các ngươi có thể xem xét chúng một cách nghiêm túc và các ngươi không đối phó với Ta một cách hời hợt. Trong tương lai gần, Ta sẽ kiểm tra những câu trả lời mà các ngươi đã phản hồi lại các yêu cầu của Ta. Lúc đó, Ta sẽ không yêu cầu gì thêm ở các ngươi và sẽ không ban cho các ngươi lời khuyên bảo chân thành nào nữa cả. Thay vào đó, Ta sẽ thực thi thẩm quyền của Ta. Những ai nên được giữ lại sẽ được giữ lại, những ai nên được ban thưởng sẽ được ban thưởng, những kẻ nên được giao cho Sa-tan sẽ được giao cho Sa-tan, những kẻ nên bị trừng phạt nặng nề sẽ bị trừng phạt nặng nề, và những kẻ nên bị diệt vong sẽ bị hủy diệt. Theo cách đó, sẽ không còn ai quấy rầy Ta trong những ngày của Ta. Ngươi có tin những lời của Ta không? Ngươi có tin vào sự báo ứng hay không? Ngươi có tin rằng Ta sẽ trừng phạt tất cả những kẻ ác lừa dối và phản bội Ta không? Ngươi hy vọng cho ngày đó đến sớm hơn hay muộn hơn? Ngươi có phải là người khiếp sợ bị trừng phạt, hay là kẻ thích chống đối Ta dù phải chịu trừng phạt? Khi ngày đó đến, ngươi có tưởng tượng liệu ngươi sẽ sống giữa những tiếng reo hò và những tiếng cười, hay ngươi sẽ khóc than và nghiến răng? Loại kết cuộc nào ngươi hy vọng mình gặp phải? Ngươi đã bao giờ xem xét nghiêm túc rằng liệu ngươi tin Ta một trăm phần trăm hay nghi ngờ Ta một trăm phần trăm chưa? Ngươi đã bao giờ xem xét cẩn thận việc những hành động và hành vi của ngươi sẽ mang đến cho ngươi loại hậu quả và kết cuộc nào chưa? Ngươi có thực sự hy vọng rằng tất cả những lời của Ta sẽ lần lượt được ứng nghiệm, hay là ngươi khiếp sợ rằng những lời của Ta sẽ lần lượt được ứng nghiệm? Nếu ngươi hy vọng rằng Ta rời đi sớm để làm ứng nghiệm những lời của Ta, thì ngươi nên có những lời nói và hành động như thế nào? Nếu ngươi không hy vọng về sự rời đi của Ta và không hy vọng mọi lời của Ta được ứng nghiệm ngay lập tức, thì sao ngươi tin Ta chút nào được? Ngươi có thực sự biết tại sao ngươi theo Ta không? Nếu điều đó chỉ vì mở rộng tầm nhận thức của ngươi, thì ngươi không cần tự làm bản thân khổ sở như thế. Nếu điều đó là để ngươi có thể được phước và tránh được thảm họa sắp tới, thì tại sao ngươi không quan tâm đến cách cư xử của chính mình? Tại sao ngươi không tự hỏi liệu ngươi có thể thỏa mãn những yêu cầu của Ta hay không? Tại sao ngươi cũng không tự hỏi liệu ngươi có đủ tư cách để nhận lãnh các phước lành sắp đến hay không?

– Một vấn đề rất nghiêm trọng: Sự phản bội (2), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 364

Tất cả những dân sự của Ta phụng sự trước Ta nên nghĩ lại về quá khứ: Tình yêu của các ngươi dành cho Ta có bị nhơ bẩn bởi sự ô uế không? Lòng trung thành của các ngươi với Ta có thuần khiết và hết lòng không? Kiến thức của các ngươi về Ta có đúng không? Ta đã giữ bao nhiêu vị trí trong lòng các ngươi? Ta đã lấp trọn lòng ngươi chưa? Lời Ta đã đạt được bao nhiêu trong các ngươi? Đừng coi Ta là một kẻ ngốc! Những điều này hoàn toàn rõ ràng với Ta! Hôm nay, khi tiếng nói cứu rỗi của Ta được thốt ra, đã có thêm chút tình yêu nào các ngươi dành cho Ta chưa? Lòng trung thành của các ngươi với Ta đã trở nên thuần khiết được phần nào chưa? Kiến thức của các ngươi về Ta đã sâu sắc hơn chưa? Có phải lời khen ngợi được dâng lên trong quá khứ đã đặt nền tảng vững chắc cho kiến thức của các ngươi ngày hôm nay không? Các ngươi đã được Thần Ta chiếm giữ bao nhiêu? Hình tượng của Ta giữ bao nhiêu vị trí trong các ngươi? Những lời phán của Ta đã thức tỉnh bên trong các ngươi chưa? Các ngươi có thực sự cảm thấy không biết giấu sự xấu hổ vào đâu không? Các ngươi có thực sự tin rằng mình không đủ tiêu chuẩn để trở thành dân sự của Ta không? Nếu các ngươi hoàn toàn không biết tới các câu hỏi ở trên, thì điều này cho thấy rằng ngươi đang thừa nước đục thả câu, rằng các ngươi chỉ hiện diện cho có, và đến thời điểm Ta đã định trước, các ngươi chắc chắn sẽ bị bỏ ra và hất vào vực sâu không đáy lần thứ hai. Đây là những lời cảnh báo của Ta, bất kỳ ai xem nhẹ chúng sẽ phải chịu sự phán xét của Ta, và vào thời điểm ấn định, sẽ gặp thảm họa. Chẳng phải thế sao? Ta còn cần đưa các ví dụ để minh họa điều này không? Ta có phải nói đơn giản hơn để đưa một tấm gương cho các ngươi không? Từ thuở sáng thế cho đến ngày nay, nhiều người đã bất tuân lời Ta và do đó đã bị gạt đi và bỏ ra khỏi dòng chảy khôi phục của Ta; sau rốt là, thể xác của họ bị diệt vong và linh hồn của họ bị ném vào âm phủ, và thậm chí ngày nay họ vẫn phải chịu hành phạt nặng nề. Nhiều người đã tuân theo lời Ta, nhưng họ đã đi ngược lại sự khai sáng và soi sáng của Ta, và do đó đã bị Ta đá sang một bên, rơi dưới quyền của Sa-tan và trở thành một trong những kẻ chống đối Ta. (Ngày nay, tất cả những kẻ trực tiếp chống đối Ta đều chỉ tuân theo những bề nổi trong lời Ta và bất tuân thực chất của lời Ta.) Cũng có nhiều người, những người chỉ đơn thuần lắng nghe những lời Ta phán hôm qua, những người đã bám riết lấy những “thứ rác rưởi” của quá khứ và không trân trọng “sản phẩm” của ngày nay. Những người này không chỉ bị Sa-tan bắt giữ mà đã trở thành tội nhân vĩnh cửu, trở thành kẻ thù của Ta, và họ trực tiếp chống đối Ta. Những kẻ như vậy là đối tượng phán xét ở đỉnh điểm cơn thịnh nộ của Ta, và ngày nay chúng vẫn mù lòa, vẫn ở trong ngục tối (nghĩa là những kẻ như vậy là những xác chết thối rữa, tê liệt, bị kiểm soát bởi Sa-tan; vì mắt chúng đã bị Ta che phủ, Ta nói rằng chúng bị mù). Thôi để lấy một ví dụ cho các ngươi tham khảo, để các ngươi có thể học hỏi từ đó:

Khi đề cập đến Phao-lô, các ngươi sẽ nghĩ về tiểu sử của ông ấy, và một số câu chuyện về ông mà không chính xác và sai trật hiện thực. Ông ấy được cha mẹ dạy dỗ từ nhỏ, và đã nhận lãnh được sự sống của Ta, và do sự tiền định của Ta, ông ấy đã được sở hữu tố chất mà Ta cần. Ở tuổi 19, ông đã đọc đa dạng các sách về cuộc sống; do đó Ta không cần phải đi sâu vào chi tiết về cách thức, vì với tố chất của ông ấy và vì sự khai sáng và soi sáng của Ta, ông ấy không chỉ có thể nói với sự thông sáng nào đó về các vấn đề thuộc linh, mà còn có thể nắm bắt được các ý định của Ta. Tất nhiên, điều này không loại trừ sự kết hợp của các yếu tố bên trong và bên ngoài. Tuy nhiên, một khuyết điểm của ông ấy là, vì tài năng của mình, ông ấy thường liến thoắng và hay khoe khoang. Kết quả là, do sự bất tuân của ông ta, một phần trong đó trực tiếp đại diện cho thiên sứ trưởng, khi Ta trở nên xác thịt lần đầu tiên, ông ta đã cố gắng hết sức để thách thức Ta. Ông ta là một trong những người không biết lời Ta, và vị trí của Ta trong lòng ông ấy đã tan biến. Những người như vậy trực tiếp chống đối thần tính của Ta, bị Ta đánh gục, và chỉ biết cúi đầu, nhận tội vào lúc sau rốt. Do đó, sau khi Ta đã sử dụng những điểm mạnh của ông ấy – có nghĩa là, sau khi ông ấy làm việc cho Ta trong một khoảng thời gian – ông ấy lại một lần nữa rơi vào con đường cũ của mình, và mặc dù ông ấy không trực tiếp bất tuân lời Ta, nhưng ông ấy bất tuân sự hướng dẫn và khai sáng nội tâm của Ta, và do đó, tất cả những gì ông ta đã làm trong quá khứ đều vô ích; nói cách khác, vương miện vinh quang mà ông ta nói đến đã trở thành những từ trống rỗng, một sản phẩm của trí tưởng tượng của chính ông ta, thậm chí cho đến tận ngày nay, ông ta vẫn phải chịu sự phán xét của Ta trong sự giam cầm trói buộc của Ta.

Từ ví dụ trên, có thể thấy rằng bất cứ ai chống đối Ta (bằng cách chống lại không chỉ bản thân xác thịt của Ta mà quan trọng hơn, lời Ta và Thần của Ta – nghĩa là – thần tính của Ta), đều nhận lấy sự phán xét của Ta trong xác thịt của chúng. Khi Thần của Ta rời khỏi ngươi, ngươi sẽ lao thẳng xuống, đáp ngay xuống âm phủ. Và mặc dù thể xác của ngươi ở trên đất, ngươi giống như một người mắc bệnh tâm thần: Ngươi đã mất lý trí của mình và ngay lập tức cảm thấy như thể mình là một xác chết, đến nỗi ngươi cầu xin Ta kết liễu xác thịt của ngươi ngay lập tức. Hầu hết các ngươi, những người sở hữu linh hồn đều có hiểu biết sâu sắc về những tình huống này, và Ta không cần phải đi sâu thêm vào chi tiết. Trong quá khứ, khi Ta làm việc trong nhân tính bình thường, hầu hết mọi người đều đã liệu chừng bản thân dựa trên cơn thạnh nộ và sự oai nghi của Ta, và đã biết một chút về sự khôn ngoan và tâm tính của Ta. Hôm nay, Ta phán và hành động trực tiếp trong thần tính, và vẫn còn một số người sẽ tận mắt thấy cơn thạnh nộ và sự phán xét của Ta; hơn nữa, công tác chính của phần thứ hai trong kỷ nguyên phán xét là làm cho toàn bộ dân sự của Ta trực tiếp biết việc làm của Ta trong xác thịt, và làm cho tất cả các ngươi trực tiếp thấy được tâm tính của Ta. Tuy nhiên bởi vì Ta đang trong xác thịt, Ta quan tâm đến những yếu điểm của các ngươi. Ta hy vọng rằng các ngươi không coi tinh thần, linh hồn và thể xác của mình như món đồ chơi mà cống nạp chúng cho Sa-tan một cách thiếu suy nghĩ. Tốt hơn là trân trọng tất cả những gì các ngươi có, và đừng coi nó như một trò chơi, vì những điều như vậy liên quan đến số phận của các ngươi. Các ngươi có thật sự hiểu được ý nghĩa thực sự của những lời Ta không? Các ngươi có thật sự có khả năng quan tâm đến những cảm xúc thật của Ta không?

Các ngươi có sẵn lòng vui hưởng ơn phước của Ta trên đất, những ơn phước tương tự như trên trời không? Các ngươi có sẵn lòng trân trọng sự hiểu biết về Ta, sự vui hưởng những lời Ta và kiến thức về Ta như những điều có giá trị và ý nghĩa nhất trong đời sống của các ngươi không? Các ngươi có thực sự có thể hoàn toàn vâng phục Ta, mà không cần suy nghĩ đến tiền đồ của chính mình không? Các ngươi có thực sự có thể cho phép bản thân mình bị Ta xử tử, và được dẫn dắt bởi Ta, như một con chiên không? Có ai trong số các ngươi có khả năng đạt được những điều như vậy không? Có thể nào tất cả những người được Ta chấp nhận và nhận lãnh lời hứa của Ta là những người đạt được ơn phước của Ta không? Các ngươi đã hiểu ra bất cứ điều gì từ những lời này chưa? Nếu Ta thử luyện các ngươi, các ngươi có thể thực sự đặt bản thân mình dưới sự bố trí của Ta không, và giữa những thử luyện này, có thể tìm kiếm những ý định của Ta và nhận biết được lòng Ta không? Ta không mong ngươi có thể nói nhiều lời cảm động, hoặc kể nhiều câu chuyện thú vị; thay vào đó, Ta yêu cầu ngươi có thể mang chứng ngôn tốt đẹp cho Ta, và rằng ngươi có thể bước vào hiện thực một cách trọn vẹn và sâu sắc. Nếu Ta không phán trực tiếp, ngươi có thể từ bỏ mọi thứ quanh mình và để bản thân cho Ta sử dụng không? Đây chẳng phải là hiện thực mà Ta yêu cầu sao? Ai có thể nắm bắt được ý nghĩa trong lời Ta? Tuy nhiên, Ta yêu cầu các ngươi không còn bị đè nặng bởi những mối nghi ngại nữa, rằng các ngươi phải chủ động trong việc bước vào và nắm bắt được thực chất lời Ta. Điều này sẽ ngăn ngươi hiểu sai lời Ta và không rõ về ý Ta, và vì thế mà vi phạm các sắc lệnh quản trị của Ta. Ta hy vọng rằng các ngươi nắm bắt được các ý định của Ta đối với các ngươi trong lời Ta. Không suy nghĩ gì thêm về tiền đồ của chính mình, và hành động như các ngươi đã quyết định trước Ta để quy phục sự bố trí của Đức Chúa Trời trong mọi việc. Tất cả những người đứng trong nhà Ta nên làm hết sức có thể; ngươi nên cống hiến hết mình cho phần công tác cuối cùng của Ta trên đất. Ngươi có thực sự sẵn sàng đưa những điều như vậy vào thực hành không?

– Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 4, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 365

Trên đất, tất cả các loại ác linh mãi lảng vảng tìm một nơi nghỉ ngơi và tìm kiếm vô tận những xác người chết có thể nuốt tươi. Dân sự của Ta! Các ngươi phải ở lại trong sự chăm sóc và bảo vệ của Ta. Không bao giờ được phóng đãng! Không bao giờ được cư xử liều lĩnh! Ngươi nên dâng sự thành tín của ngươi trong nhà Ta và chỉ với sự thành tín thì ngươi mới có thể tổ chức cuộc phản công chống lại trò lừa bịp của ma quỷ. Trong mọi trường hợp, ngươi không nên cư xử như ngươi đã từng trong quá khứ, làm một việc trước mặt Ta và một việc khác sau lưng Ta; nếu ngươi hành động theo cách này, thì ngươi đã nằm ngoài sự cứu chuộc. Chẳng phải Ta đã phán nhiều lời hơn cần thiết như thế này sao? Chính xác là bởi vì bản chất cũ của loài người không thể cải tạo được nên Ta đã phải cho con người những lời nhắc nhở lặp đi lặp lại. Đừng nhàm chán! Tất cả những gì Ta phán là để đảm bảo vận mệnh của các ngươi! Một nơi hôi thối và bẩn thỉu chính xác là những gì Sa-tan cần; các ngươi càng không thể cải tạo được một cách vô vọng và càng phóng đãng, không chịu hãm mình, thì những tà linh đó sẽ càng tận dụng bất kỳ cơ hội nào để xâm nhập vào các ngươi. Nếu các ngươi đã đến mức này, thì sự thành tín của các ngươi sẽ chẳng là gì ngoài những lời nhắng nhít không đâu, không có bất kỳ hiện thực nào trong đó cả, và những tà linh sẽ nuốt chửng sự quyết tâm của ngươi, biến nó thành sự bất tuân và các âm mưu Sa-tan dùng để phá rối công tác của Ta. Từ đó, ngươi có thể bị Ta đánh bất cứ lúc nào. Không ai hiểu được sự trầm trọng của tình huống này; tất cả mọi người chỉ đơn giản giả điếc với những gì họ nghe thấy, và không có một chút thận trọng nào tối thiểu nhất. Ta nhớ không phải những gì đã được thực hiện trong quá khứ; có phải ngươi thực sự vẫn đang chờ đợi Ta khoan dung với ngươi bằng cách “quên đi” một lần nữa không? Mặc dù con người đã chống đối Ta, Ta sẽ không chống lại họ, vì họ quá nhỏ bé về vóc giạc, và vì thế Ta không đưa ra yêu cầu quá cao đối với họ. Tất cả những gì Ta yêu cầu là họ không được phóng đãng và họ chịu hãm mình. Chắc chắn việc đáp ứng quy định này không vượt quá khả năng của các ngươi phải không? Hầu hết mọi người đang chờ đợi Ta mặc khải thêm nhiều mầu nhiệm để họ hau háu xem. Tuy nhiên, ngay cả khi ngươi đã bắt đầu hiểu được tất cả những mầu nhiệm của thiên đàng, chính xác thì ngươi có thể làm được gì với sự hiểu biết đó? Nó sẽ làm tăng sự yêu kính của ngươi dành cho Ta sao? Nó sẽ khơi dậy sự yêu kính của ngươi dành cho Ta sao? Ta không đánh giá thấp con người, Ta cũng không đưa ra một phán quyết nào về họ một cách nhẹ nhàng. Nếu đây không phải là tình cảnh thực tế của con người, Ta đã không bao giờ gán nhãn cho họ quá bình thường như vậy. Nghĩ lại quá khứ: Đã bao nhiêu lần Ta vu khống các ngươi? Đã bao nhiêu lần Ta đánh giá thấp các ngươi? Đã bao nhiêu lần Ta xem xét các ngươi mà không quan tâm đến hoàn cảnh thực tế của các ngươi? Đã bao nhiêu lần những lời phán của Ta không thể chinh phục các ngươi hết lòng? Đã bao nhiêu lần Ta nói mà không chạm tới sự đồng điệu cộng hưởng sâu sắc trong các ngươi? Ai trong số các ngươi đã đọc lời Ta mà không kính sợ và run rẩy, vô cùng lo sợ rằng Ta sẽ đẩy các ngươi xuống vực sâu không đáy? Ai không chịu được những thử luyện từ lời Ta? Trong những lời phán của Ta có thẩm quyền, nhưng điều này không phải để đưa ra sự phán xét thông thường đối với con người; thay vào đó, lưu tâm đến hoàn cảnh thực tế của họ, Ta liên tục biểu hiện cho họ ý nghĩa vốn có trong lời Ta. Sự thật thì có ai có khả năng nhận ra sức mạnh toàn năng của Ta trong lời Ta không? Có ai có thể nhận được vàng nguyên chất nhất đã tạo thành lời Ta không? Ta đã phán bao nhiêu lời rồi? Có ai đã từng trân quý chúng chưa?

– Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 10, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 366

Ngày qua ngày, Ta đứng quan sát khắp vũ trụ, và Ta khiêm nhường ẩn mình ở nơi Ta ngự, cảm nghiệm đời sống con người và tìm hiểu kỹ từng việc làm của nhân loại. Không ai từng thật sự dâng mình cho Ta; không ai từng mưu cầu lẽ thật. Không ai từng toàn tâm hướng về Ta hay đặt ra quyết tâm trước Ta và sau đó giữ vững bổn phận của họ. Chưa ai từng để Ta ngự trong họ, hay coi trọng Ta như đời sống của chính họ. Chưa ai từng thấy, trong thực tế, tất cả những gì là thần tính của Ta; chưa ai từng sẵn lòng giao tiếp với chính Đức Chúa Trời thực tế. Khi nước nuốt trọn con người, Ta cứu họ khỏi những vùng nước đọng đó và cho họ một cơ hội sống mới. Khi con người mất sự tự tin để sống, Ta kéo họ lên khỏi bờ vực của cái chết, ban cho họ dũng khí để tiếp tục hầu cho họ có thể sử dụng Ta như nền tảng cho sự tồn tại của mình. Khi mọi người không vâng lời Ta, Ta khiến họ biết Ta từ bên trong sự bất tuân của họ. Vì bản chất cũ của nhân loại, và vì lòng thương xót của Ta, thay vì đưa con người đến chỗ chết, Ta cho phép họ ăn năn và bắt đầu lại từ đầu. Khi họ chịu nạn đói, dù là họ chỉ còn lại một hơi thở trong thân xác, nhưng Ta vẫn cố giành lấy họ từ tay tử thần, ngăn không cho họ bị làm mồi cho thủ đoạn của Sa-tan. Đã bao nhiêu lần con người thấy tay Ta, đã bao nhiêu lần họ chứng kiến diện mạo nhân từ và gương mặt tươi cười của Ta, và đã bao nhiêu lần họ đã thấy sự oai nghi và cơn thạnh nộ của Ta. Dù con người chưa bao giờ biết Ta, nhưng Ta không nắm lấy những điểm yếu của họ làm cơ hội để cố tình khiêu khích. Trải nghiệm những gian khổ của nhân loại đã cho phép Ta thông cảm điểm yếu của con người. Chỉ để đáp lại sự bất tuân và vô ơn của con người mà Ta đã đưa ra những cấp độ hành phạt khác nhau.

Ta che giấu bản thân mình khi mọi người bận rộn, và tỏ lộ bản thân khi họ rảnh. Mọi người tưởng rằng Ta biết hết vạn vật; họ xem Ta chính là Đức Chúa Trời, Đấng đồng ý hết thảy những lời cầu khẩn. Vì thế, đa số đến trước Ta chỉ để tìm kiếm sự trợ giúp của Đức Chúa Trời, chứ không phải vì mong muốn biết Ta. Trong lúc quằn quại với bệnh tật, mọi người khẩn thiết cầu xin sự giúp đỡ của Ta. Trong những lúc nghịch cảnh, họ hết sức giãi bày những khó khăn của mình với Ta, để trút đi sự đau khổ của họ cho nhanh hơn. Tuy nhiên, không một người nào còn có thể yêu mến Ta trong trạng thái thoải mái; không một người nào tìm đến trong những lúc bình an và hạnh phúc, mà Ta có thể dự phần niềm vui của họ. Khi gia đình nhỏ bé của họ hạnh phúc và khỏe mạnh, mọi người từ lâu đã gạt Ta sang một bên hay đóng cửa lại với Ta, ngăn Ta bước vào để cho họ có thể tận hưởng hạnh phúc phước lành của gia đình họ. Tâm trí của con người quá hẹp hòi; nó quá hẹp hòi đến mức không thể chứa nổi ngay cả một Đức Chúa Trời đáng mến, nhân từ và dễ gần như Ta. Đã bao nhiêu lần Ta đã bị con người chối bỏ trong những lúc họ cười vui sướng; đã bao nhiêu lần Ta đã bị con người tựa vào như một cây nạng khi họ sẩy chân; đã bao nhiêu lần Ta đã bị ép vào vai bác sĩ bởi những người đang đau đớn vì bệnh tật. Con người mới tàn nhẫn làm sao! Họ hoàn toàn vô lý và vô đạo đức. Ngay cả những cảm xúc đáng lẽ con người phải có cũng không thể thấy được ở họ; họ gần như hoàn toàn không có chút nhân tính nào. Hãy suy ngẫm về quá khứ, và so sánh với hiện tại: Có bất kỳ thay đổi nào đang diễn ra trong các ngươi không? Các ngươi đã bỏ đi một số thứ từ quá khứ của mình chưa? Hay quá khứ đó vẫn chưa được thay thế?

Ta đã vượt qua những dãy núi và thung lũng sông, trải nghiệm những thăng trầm của thế giới con người. Ta đã dạo bước giữa bọn họ, và Ta đã sống cùng họ nhiều năm, nhưng có vẻ như tâm tính của nhân loại chỉ thay đổi chút ít. Và như thể bản chất cũ của con người đã cắm rễ và nảy mầm trong họ. Không bao giờ họ có thể thay đổi bản chất cũ đó; họ đơn thuần chỉ cải thiện nó phần nào trên nền tảng ban đầu. Như mọi người nói, bản chất không thay đổi, nhưng hình thức đã thay đổi nhiều. Hết thảy mọi người dường như cố lừa gạt và làm lóa mắt Ta, để họ có thể thoát tội và giành được sự đánh giá cao của Ta. Ta không thán phục cũng chẳng để tâm đến những thủ đoạn của con người. Thay vì nổi trận lôi đình, Ta giữ thái độ nhìn nhưng không thấy. Ta định ban cho loài người một mức độ tự do nhất định, và sau đó, xử lý hết thảy con người một thể. Vì con người hết thảy đều là những kẻ khốn nạn vô dụng, những kẻ không yêu bản thân mình, và những kẻ không trân quý bản thân mình chút nào, thế thì tại sao họ lại còn cần Ta tỏ lòng thương xót và yêu thương thêm một lần nữa? Không có ngoại lệ, con người không biết chính mình, cũng như họ không biết chính xác họ đáng giá bao nhiêu. Họ nên đặt bản thân mình lên bàn cân xem sao. Con người không để ý đến Ta, nên Ta cũng không coi trọng họ. Họ không chú ý đến Ta, nên Ta cũng không cần phải nhọc công thêm với họ. Điều này chẳng phải là tốt nhất cho cả hai thế giới sao? Chẳng phải điều này mô tả các ngươi sao, dân sự của Ta? Ai trong các ngươi đã đặt quyết tâm trước Ta và không quẳng chúng đi sau đó? Ai đã hạ quyết tâm lâu dài trước Ta thay vì thường xuyên để tâm đâu đâu? Con người luôn luôn đặt quyết tâm trước Ta trong những lúc thoải mái, và rồi phủi hết thảy chúng trong những lúc nghịch cảnh; thế rồi sau đó họ lại xốc lại quyết tâm và đặt nó trước Ta. Ta có không đáng kính đến nỗi Ta phải dễ dãi chấp nhận thứ rác rưởi này mà nhân loại đã nhặt ra từ đống rác không? Rất ít người giữ vững quyết tâm, rất ít người kiên trinh, và rất ít người dâng những thứ quý giá nhất đối với họ để hi sinh cho Ta. Chẳng phải hết thảy các ngươi đều như vậy sao? Nếu các ngươi không thể giữ những bổn phận của mình như những thành viên trong dân sự của Ta trong vương quốc, thì các ngươi sẽ bị Ta khinh ghét và loại bỏ!

– Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 14, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 367

Loài người hết thảy là những tạo vật thiếu hiểu biết về bản thân, và họ không thể biết được chính mình. Tuy nhiên, họ biết rõ tất cả những người khác như trong lòng bàn tay, như thể mọi điều những người khác nói và làm đều đã bị họ “thẩm tra” trước hết, ngay trước mặt họ, và nhận được sự chấp thuận của họ trước khi được thực hiện. Kết quả là, như thể họ thậm chí đã đánh giá đầy đủ mọi người khác, đến tận tình trạng tâm lý của họ. Hết thảy con người đều như thế này. Mặc dù họ đã bước vào Thời đại Vương quốc hôm nay, bản tính của họ vẫn giữ nguyên không đổi. Họ vẫn làm điều Ta làm trước mặt Ta, trong khi sau lưng Ta họ bắt đầu sa vào những “công việc” riêng của bản thân. Tuy nhiên, sau đấy, khi họ đến trước Ta, họ giống như những con người hoàn toàn khác, rõ ràng là bình tĩnh và không hề nao núng, với sắc mặt điềm tĩnh và nhịp tim ổn định. Đây chẳng phải chính xác là điều khiến con người thật đáng khinh sao? Rất nhiều người mang hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau – một bộ mặt khi ở trước mặt Ta, và một bộ mặt khác khi ở sau lưng Ta. Rất nhiều người trong bọn họ hành xử như những con cừu con mới sinh trước Ta, nhưng sau lưng Ta, họ biến thành những con hổ hung tợn và sau đó lại hành xử như những chú chim nhỏ bay chuyền vui vẻ trên những ngọn đồi. Rất nhiều người thể hiện sự kiên quyết trước mặt Ta. Rất nhiều người đến trước Ta tìm kiếm lời Ta với sự khát khao và mong cầu, nhưng khi ở sau lưng Ta, họ phát ốm vì chúng và từ bỏ chúng, như thể những lời phán của Ta là một điều phiền toái. Rất nhiều lần, khi nhìn thấy loài người bị kẻ thù của Ta làm cho bại hoại, Ta đã từ bỏ hi vọng ở con người. Rất nhiều lần, khi thấy họ đến trước Ta, đẫm lệ tìm kiếm sự tha thứ, dù vậy do họ thiếu tự trọng và ương ngạnh vô phương cứu chữa, Ta đã giận dữ phớt lờ những hành động của họ, ngay cả khi lòng họ chân thật và những ý định của họ chân thành. Rất nhiều lần, Ta đã thấy con người đủ tự tin để hợp tác với Ta, những người mà khi ở trước Ta họ có vẻ như ở trong vòng tay Ta, nếm trải sự ấm áp của nó. Rất nhiều lần, chứng kiến sự chân chất, hoạt bát và đáng mến của dân sự được Ta chọn, làm sao Ta có thể không phấn khởi vô cùng vì những điều này chứ? Con người không biết làm thế nào để vui hưởng những ơn phước tiền định của họ trong tay Ta, vì họ không hiểu chính xác cả hai từ “ơn phước” và “sự đau khổ” nghĩa là gì. Vì lý do này, con người không chân thành chút nào trong việc tìm kiếm Ta. Nếu ngày mai không tồn tại, thì ai trong các ngươi đang đứng trước Ta sẽ thanh sạch như tuyết và không tì vết như ngọc? Lẽ nào tình yêu của các ngươi dành cho Ta chỉ là thứ gì đó có thể đổi lấy một bữa ăn ngon, một bộ cánh thời thượng, hay một chức vụ cao với bổng lộc hậu hĩ? Nó có thể đổi được tình yêu mà những người khác dành cho ngươi không? Lẽ nào thực sự việc trải qua những thử luyện sẽ khiến mọi người từ bỏ tình yêu của họ dành cho Ta? Liệu có phải sự đau khổ và những khổ nạn khiến họ phàn nàn về sự sắp đặt của Ta? Chưa ai từng thật sự nhận thức rõ về thanh gươm sắc bén trong miệng Ta: Họ chỉ biết ý nghĩa bề ngoài của nó chứ không thật sự nắm được điều nó bao hàm. Nếu con người thật sự có thể thấy được sự sắc bén của thanh gươm của Ta, họ sẽ chạy nhốn nháo như lũ chuột chui về hang. Vì sự tê liệt của mình, con người không hiểu được gì về ý nghĩa thật của những lời Ta, và vì thế họ không biết những lời phán của Ta uy lực như thế nào và bao nhiêu sự bại hoại của chính họ đã bị phán xét bởi những lời ấy. Vì lý do này, bởi những ý nghĩ chưa chín chắn của họ về những gì Ta phán, đa số mọi người đã có một thái độ hờ hững.

– Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 15, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 368

Qua nhiều thời đại, nhiều người đã rời khỏi thế gian này trong thất vọng và lưu luyến, và nhiều người đã bước vào với hy vọng và niềm tin. Ta đã sắp đặt cho nhiều người đến, và đã đưa nhiều người đi. Vô số người đã qua tay Ta. Nhiều linh hồn đã bị quăng xuống âm phủ, nhiều linh hồn đã sống trong xác thịt, và nhiều linh hồn đã chết và được tái sinh trên đất. Nhưng chưa ai trong số họ từng có cơ hội được hưởng phước lành của vương quốc ngày nay. Ta đã cho con người rất nhiều, nhưng con người chẳng thu được bao nhiêu, bởi sự công kích dữ dội của các thế lực Sa-tan đã khiến con người không thể tận hưởng tất cả sự dư dật của Ta. Họ chỉ có may mắn được nhìn thấy chúng, nhưng chưa bao giờ có thể tận hưởng trọn vẹn chúng. Con người chưa bao giờ khám phá ra kho báu trong thân thể mình để nhận được những dư dật của thiên đàng, và vì vậy họ đã đánh mất những phước lành Ta ban. Chẳng phải linh hồn của con người có chính khả năng kết nối họ với Thần của Ta sao? Tại sao con người không bao giờ gắn kết với Ta bằng linh hồn của họ? Tại sao họ đến gần Ta trong xác thịt, nhưng lại không thể làm như vậy trong linh hồn? Có phải diện mạo thực sự của Ta là diện mạo của xác thịt không? Tại sao con người không biết thực chất của Ta? Thật sự trong linh hồn con người chưa bao giờ có dấu vết nào của Ta sao? Phải chăng Ta đã hoàn toàn biến mất khỏi linh hồn của con người? Nếu con người không bước vào cõi tâm linh, làm sao họ có thể nắm bắt được những ý định của Ta? Trong mắt con người, có thứ gì có thể thâm nhập trực tiếp vào cõi tâm linh không? Ta đã nhiều lần kêu gọi con người bằng Thần của Ta, nhưng con người hành động như thể Ta làm họ đau nhói, nhìn Ta từ xa, vô cùng sợ Ta sẽ dẫn họ đến một thế giới khác. Đã nhiều lần Ta hỏi han trong linh hồn của con người, nhưng họ vẫn không hề hay biết, vô cùng lo sợ Ta sẽ vào nhà họ và nhân cơ hội này tước đi tất cả những gì thuộc về họ. Do đó, họ chặn Ta ở ngoài, để Ta phải đối mặt với không gì ngoài một cánh cửa lạnh lẽo đóng chặt. Nhiều lần con người gục ngã và Ta đã cứu họ, nhưng sau khi tỉnh dậy, họ lập tức rời khỏi Ta, chẳng động lòng trước tình yêu của Ta, và ném cho Ta cái nhìn thận trọng; Ta chưa bao giờ sưởi ấm lòng người. Con người là một loài động vật vô cảm, máu lạnh. Mặc dù họ được vòng tay Ta sưởi ấm, nhưng họ chưa bao giờ cảm động sâu sắc vì điều đó. Con người như những kẻ mọi rợ trên núi. Họ chưa bao giờ trân quý tất cả sự yêu thương của Ta dành cho nhân loại. Con người không sẵn lòng đến gần Ta, thích sống giữa những ngọn núi, nơi họ chịu sự đe dọa của thú hoang – nhưng họ vẫn không sẵn lòng nương náu nơi Ta. Ta không ép buộc bất kỳ ai: Ta chỉ làm công tác của Ta. Sẽ có ngày con người bơi đến bên Ta từ giữa đại dương bao la, để họ có thể tận hưởng tất cả những dư dật trên thế gian và không còn nguy cơ bị đại dương nuốt chửng.

– Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 20, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 369

Nhiều người mong muốn thực sự yêu mến Ta, nhưng vì lòng họ không phải là của chính họ, nên họ không kiểm soát được bản thân mình; nhiều người thực sự yêu mến Ta khi họ trải qua những thử luyện do Ta đưa ra, nhưng họ không có khả năng nắm bắt được rằng Ta thực sự tồn tại, và chỉ yêu Ta trong sự trống rỗng, chứ không phải vì sự hiện hữu thực sự của Ta; nhiều người trải lòng họ trước Ta và rồi không chú ý đến lòng mình, và do thế, lòng họ bị Sa-tan chộp lấy bất cứ khi nào nó có cơ hội, và rồi họ rời bỏ Ta; nhiều người thực sự yêu mến Ta khi Ta chu cấp lời Ta, nhưng không trân trọng lời Ta trong tâm hồn của họ, mà thay vào đó tùy tiện dùng chúng như của công và ném trở lại nơi chúng bắt nguồn bất cứ khi nào họ cảm thấy thích. Con người tìm kiếm Ta giữa sự đau khổ, và họ hướng về Ta giữa những thử luyện. Trong những lúc bình yên, họ vui hưởng Ta, khi gặp nguy hiểm, họ từ chối Ta, khi họ bận rộn, họ quên Ta, và khi họ rảnh rỗi, họ làm chiếu lệ với Ta – nhưng chưa bao giờ có ai yêu mến Ta suốt cả đời. Ta mong muốn con người tha thiết trước Ta: Ta không yêu cầu họ dâng cho Ta bất cứ thứ gì, mà chỉ yêu cầu hết thảy mọi người coi trọng Ta, rằng thay vì lừa phỉnh Ta, họ để Ta mang về lại sự chân thành của con người. Sự khai sáng, soi sáng của Ta và cái giá phải trả cho những nỗ lực của Ta thâm nhập vào hết thảy mọi người, nhưng cũng rất thật rằng mọi hành động của con người cũng đều lan tràn vào hết thảy mọi người, cũng như sự lừa dối của họ đối với Ta vậy. Như thể các thành phần lừa dối của con người đã ở với họ từ khi còn trong bụng mẹ, như thể họ đã sở hữu những kỹ xảo lừa đảo đặc biệt này từ khi sinh ra. Hơn thế nữa, họ chưa bao giờ hé lộ bí mật; chưa ai từng nhìn thấu nguồn gốc của những kỹ xảo giả dối này. Kết quả là, con người sống giữa sự dối trá mà không hề hay biết, và như thể họ tha thứ cho chính mình, như thể đó là những sự sắp đặt của Đức Chúa Trời chứ không phải là sự lừa dối có chủ ý của họ đối với Ta. Đây chẳng phải là nguồn gốc sự lừa dối của con người đối với Ta sao? Đây chẳng phải là mưu kế quỷ quyệt của họ sao? Chưa bao giờ Ta bị mụ mị bởi những lời nịnh hót và mánh khóe của con người, vì Ta từ lâu đã hiểu được bản chất của họ. Ai biết được có bao nhiêu sự ô uế trong máu họ, và bao nhiêu nọc độc của Sa-tan nằm trong xương tủy họ? Con người ngày càng quen với điều đó qua từng ngày, đến nỗi họ không cảm nhận được tổn hại do Sa-tan gây ra, và do đó không có quan tâm tìm hiểu “nghệ thuật của sự tồn tại lành mạnh”.

– Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 21, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 370

Con người sống giữa sự sáng, nhưng họ không nhận thức được sự quý giá của sự sáng. Họ không biết gì về thực chất của sự sáng, nguồn của sự sáng, và hơn nữa, sự sáng thuộc về ai. Khi Ta ban sự sáng giữa con người, Ta lập tức xem xét các điều kiện trong con người: Nhờ sự sáng, hết thảy mọi người đang thay đổi, phát triển, và đã rời khỏi bóng tối. Ta nhìn vào mọi ngóc ngách của vũ trụ và thấy những ngọn núi chìm trong sương mù, những vùng nước bị đóng băng trong giá lạnh, và bởi sự sáng đến, con người nhìn về hướng Đông, để họ có thể khám phá ra thứ gì quý giá hơn – tuy vậy con người vẫn không có khả năng nhận biết được một định hướng rõ ràng trong màn sương. Bởi vì toàn bộ thế giới bị che phủ bởi sương mù, nên khi Ta nhìn từ giữa những đám mây, không bao giờ có một người nào phát hiện ra sự hiện hữu của Ta. Con người đang tìm kiếm điều gì đó trên đất; dường như họ đang kiếm ăn; dường như họ chủ định chờ đợi Ta đến – nhưng mà họ không biết ngày của Ta, và chỉ có thể thường xuyên trông vào ánh sáng le lói ở phương Đông. Trong tất cả các dân tộc, Ta tìm kiếm những người thực sự hợp lòng Ta. Ta đi lại giữa tất cả các dân tộc, và sống giữa tất cả các dân tộc, nhưng con người trên đất vẫn bình an vô sự, và vì thế không có ai thực sự hợp lòng Ta. Con người không biết cách quan tâm đến ý muốn của Ta, họ không thể thấy những hành động của Ta và họ không thể di chuyển trong sự sáng và được sự sáng soi rọi. Mặc dù con người luôn trân trọng những lời Ta, nhưng họ không có khả năng nhìn thấu những thủ đoạn giả dối của Sa-tan; bởi vì vóc giạc của con người quá nhỏ bé, họ không thể làm những gì lòng mình mong muốn. Con người chưa bao giờ chân thành yêu mến Ta. Khi Ta tán dương họ, họ cảm thấy bản thân không xứng đáng, nhưng điều này không khiến họ cố thỏa lòng Ta. Họ đơn thuần chỉ giữ trong tay “địa vị” mà Ta đã ban cho họ và nghiên cứu nó kỹ lưỡng; vô cảm với sự đáng mến của Ta, thay vào đó họ vẫn cứ tiếp tục ngốn những lợi ích trong địa vị của mình. Đây chẳng phải là thiếu sót của con người sao? Khi núi di chuyển, chúng có thể đi đường vòng vì lợi ích địa vị của ngươi không? Khi nước chảy, chúng có thể ngừng lại trước địa vị của con người không? Có lẽ nào trời và đất bị đảo ngược bởi địa vị của con người? Ta đã từng thương xót con người, hết lần này đến lần khác – nhưng không ai trân quý hay quý trọng điều này. Họ chỉ đơn thuần nghe điều đó như một câu chuyện, hoặc đọc nó như một cuốn tiểu thuyết. Những lời Ta thực sự không chạm đến nhân tâm sao? Những lời phán của Ta thực sự không có tác dụng sao? Có lẽ nào không ai tin vào sự tồn tại của Ta? Con người không yêu chính bản thân mình; mà thay vào đó, họ kết hợp với Sa-tan để tấn công Ta, và dùng Sa-tan như một “tài sản” để phục vụ Ta. Ta sẽ nhìn thấu hết tất cả các thủ đoạn giả dối của Sa-tan, và ngăn con người trên đất chấp nhận những sự dối trá của Sa-tan, để cho họ không chống đối Ta vì sự tồn tại của nó.

– Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 22, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 371

Trong mắt Ta, con người là người thống trị muôn vật. Ta đã ban cho họ thẩm quyền không nhỏ, cho phép họ quản lý muôn vật trên đất – cỏ trên núi, thú trong rừng, và cá dưới nước. Ấy thế mà thay vì vui vẻ vì điều này, con người lại bị sự lo lắng bủa vây. Cả cuộc đời họ là cuộc đời của sự đau khổ và vội vã, của niềm vui thêm vào sự trống rỗng; trong cả cuộc đời họ, không có những phát minh và sự sáng tạo mới. Không ai có thể giải thoát bản thân khỏi cuộc đời trống rỗng này, chưa ai từng khám phá được một cuộc đời ý nghĩa, và chưa ai từng trải nghiệm một cuộc đời thật sự. Mặc dù con người ngày nay đều sống dưới ánh sáng chiếu soi của Ta, nhưng họ không biết gì về sự sống trên trời. Nếu Ta không giàu lòng thương xót với con người và không cứu rỗi nhân loại, thì tất cả mọi người đều đã đến trong vô ích, cuộc đời của họ trên đất không có ý nghĩa, và họ sẽ ra đi trong vô vọng, không có gì để tự hào. Con người thuộc mọi tôn giáo, mọi lĩnh vực xã hội, mọi quốc gia, và mọi giáo phái đều biết sự trống rỗng trên đất, và tất cả họ đều tìm kiếm Ta, chờ đợi sự trở lại của Ta – nhưng ai có khả năng biết Ta khi Ta đến chứ? Ta đã làm ra mọi thứ, Ta đã tạo ra nhân loại, và ngày nay Ta đã giáng xuống giữa con người. Tuy nhiên, con người lại đáp trả Ta, và trả thù Ta. Công tác Ta làm trên con người không có lợi cho họ sao? Ta thật sự không có khả năng thỏa mãn con người sao? Tại sao con người chối bỏ Ta? Tại sao con người lạnh lùng và lãnh đạm với Ta như vậy? Tại sao mặt đất đầy những xác chết? Đây có thật là tình trạng của thế giới mà Ta đã tạo dựng cho con người không? Tại sao Ta đã ban cho con người sự giàu có vô song nhưng họ đáp lại Ta bằng hai bàn tay trắng? Tại sao con người không thật sự yêu thương Ta? Tại sao họ không bao giờ đến trước Ta? Tất cả những lời của Ta thật sự chẳng được gì sao? Những lời của Ta đã tan biến như hơi nước rồi sao? Tại sao con người không sẵn lòng phối hợp với Ta? Có phải khi ngày của Ta đến cũng thực sự là khoảnh khắc cái chết của con người? Ta có thể nào thật sự hủy diệt con người vào lúc vương quốc của Ta hình thành? Tại sao trong toàn bộ kế hoạch quản lý của Ta, chưa ai từng nắm bắt được những ý định của Ta? Tại sao thay vì nâng niu những lời phán ra từ miệng Ta, con người lại không ưa và chối bỏ chúng? Ta không lên án ai cả, mà chỉ khiến mọi người điềm tĩnh trở lại và thực hiện việc tự suy ngẫm mà thôi.

– Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 25, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 372

Con người từng trải nghiệm sự ấm áp của Ta, họ cũng từng thật lòng hầu việc Ta, và họ cũng từng thật lòng vâng lời Ta, làm mọi thứ cho Ta trước mặt Ta. Nhưng giờ đây con người lại không thể đạt được, và họ chỉ có thể than khóc trong linh hồn, như thể bị con sói đói khát cuỗm đi. Họ chỉ có thể bất lực nhìn Ta, không ngừng cầu xin Ta, nhưng cuối cùng không thể thoát khỏi cảnh khó khăn. Ta hồi tưởng lại trước đây con người đã hứa trước mặt Ta, thề non hẹn biển với Ta trước mặt Ta rằng sẽ dùng tình cảm của mình để báo đáp sự nhân từ của Ta. Họ khóc lóc thảm thiết trước mặt Ta, và tiếng khóc của họ thật đau lòng và khó mà chịu được. Vì quyết tâm của con người, Ta thường giúp đỡ họ. Đã bao lần con người đến trước mặt Ta quy phục Ta, dáng vẻ đáng yêu đến khó quên. Đã bao lần con người đã yêu Ta bằng sự trung thành sắt son, tình cảm chân thành của họ thật đáng ngưỡng mộ. Đã bao lần họ yêu Ta đến mức hy sinh chính mạng sống của họ, họ yêu Ta hơn cả chính bản thân họ, và thấy sự chân thành của họ, Ta đã chấp nhận tình yêu của họ. Đã bao lần họ hiến thân trước mặt Ta, vì Ta mà dửng dưng đối mặt với cái chết, Ta đã làm dịu nét lo lắng trên mặt của họ, quan sát kỹ vẻ mặt của họ. Đã bao lần Ta yêu họ như yêu báu vật của riêng mình, và đã bao lần Ta ghét họ như ghét kẻ thù của chính mình. Tuy nhiên, con người vẫn không thể thấu hiểu những gì trong tâm trí Ta. Khi con người buồn, Ta đến để an ủi, và khi họ yếu đuối, Ta đến để giúp đỡ. Khi họ lạc lối, Ta sẽ dẫn đường. Khi họ khóc, Ta sẽ lau nước mắt cho họ. Nhưng, khi Ta buồn, ai có thể an ủi Ta bằng cả trái tim? Khi Ta đang sốt ruột lo âu, ai quan tâm đến cảm xúc của Ta? Khi Ta buồn, ai có thể bù đắp vết thương lòng của Ta? Khi Ta cần một người nào đó, ai tự nguyện đề nghị hành động phối hợp với Ta? Lẽ nào thái độ trước đây của con người đối với Ta giờ đã mất và không bao giờ quay trở lại ư? Tại sao không có chút nào còn sót lại trong trí nhớ của con người? Tại sao con người đều đã lãng quên những điều này? Đó có phải hết thảy đều là do nhân loại đã bị làm cho bại hoại bởi kẻ thù của họ không?

– Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 27, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 373

Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên nhân loại, nhưng khi Ngài đến thế giới loài người, mọi người tìm cách chống lại Ngài và xua đuổi Ngài ra khỏi lãnh thổ của họ, như thể Ngài chỉ là một đứa trẻ mồ côi nào đó lang bạt khắp thế gian, hay giống như một người trần thế không có quê hương. Không ai cảm thấy gắn bó với Đức Chúa Trời, không ai thực sự yêu mến Ngài, và không ai từng nghênh đón Ngài đến. Thay vào đó, khi nhìn thấy Đức Chúa Trời đến, các đám mây phủ u ám lên những khuôn mặt vui mừng trong chớp mắt, như thể một cơn bão bất ngờ đang trên đường tới hoặc như thể Đức Chúa Trời có thể lấy đi hạnh phúc của gia đình họ, và như thể Đức Chúa Trời chưa bao giờ ban phước cho con người, mà thay vào đó, chỉ luôn mang bất hạnh đến cho họ. Do vậy, trong tâm trí của con người, Đức Chúa Trời không phải là một ơn huệ, mà thay vào đó là Đấng luôn nguyền rủa họ. Bởi vì điều này, mọi người không để ý đến Ngài hay nghênh đón Ngài; họ luôn lạnh lùng với Ngài, và luôn luôn là như vậy. Bởi vì con người nuôi những điều này trong lòng họ, nên Đức Chúa Trời nói rằng nhân loại là vô lý và vô đạo đức, và ngay cả những cảm xúc đáng lẽ con người phải có cũng không thể thấy được ở họ. Con người không tỏ ra quan tâm chút nào đến cảm xúc của Đức Chúa Trời, mà thay vào đó, họ dùng cái gọi là “sự công chính” để đối phó với Đức Chúa Trời. Họ đã như thế này trong nhiều năm và, vì lý do này, Đức Chúa Trời đã phán rằng tâm tính của họ chưa thay đổi. Điều này chứng tỏ rằng họ không có thực chất nhiều hơn một nhúm lông. Có thể nói rằng con người là những kẻ khốn nạn vô dụng, vì họ không trân trọng chính mình. Nếu họ thậm chí không yêu bản thân mình, mà thay vào đó chà đạp lên chính mình, thì chẳng phải điều này thể hiện sự vô dụng của họ sao? Nhân loại giống như một người đàn bà đồi bại, tự chơi đùa với chính mình và sẵn lòng dâng mình cho người khác xâm phạm. Mặc dù vậy, mọi người vẫn không nhận ra họ hèn mọn đến mức nào. Họ tìm thấy niềm vui khi làm việc cho người khác hoặc nói chuyện với người khác, đặt mình dưới sự kiểm soát của người khác; đây chẳng phải chính là sự nhơ bẩn của nhân loại sao? Dù Ta chưa trải nghiệm đời sống giữa nhân loại, và chưa thực sự trải nghiệm đời sống con người, nhưng Ta đã có được một sự hiểu biết rất rõ ràng về từng cử chỉ, từng hành động, từng lời nói và từng việc làm mà con người thực hiện. Ta thậm chí còn có thể phơi bày con người khiến họ cảm thấy hổ thẹn nhất, đến mức họ không còn dám tỏ lộ sự nhắm mắt làm ngơ của chính mình hay nhường chỗ cho dục vọng của mình. Giống như những con ốc rút vào vỏ, họ không còn dám phơi bày tình trạng xấu xí của chính mình. Bởi vì con người không biết mình, thiếu sót lớn nhất của họ là sẵn sàng diễu dáng trước những người khác, khoe khoang diện mạo xấu xí của họ; đây là một điều mà Đức Chúa Trời khinh ghét nhất. Điều này là vì mối quan hệ giữa con người là không bình thường, và thiếu mối quan hệ bình thường giữa người với người, càng thiếu hơn nữa mối quan hệ bình thường giữa họ và Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã phán rất nhiều, và khi làm vậy, mục tiêu chính của Ngài là chiếm một vị trí trong lòng người để họ có thể giải thoát bản thân khỏi tất cả các thần tượng đã trú ngụ ở đó. Bởi vậy, Đức Chúa Trời có thể nắm quyền trên toàn nhân loại và đạt được mục đích tồn tại của Ngài trên đất.

– Diễn giải những mầu nhiệm – Chương 14, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Trước: Phơi bày sự bại hoại của loài người I

Tiếp theo: Lối vào sự sống

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger