Biết về công tác của Đức Chúa Trời (phần 2)

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 188

Là người tin vào Đức Chúa Trời, mỗi người các ngươi nên nhận thức rõ rằng mình đã thực sự nhận được sự đề cao và cứu rỗi tột cùng như thế nào khi đón nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt và công tác thuộc kế hoạch của Ngài mà Ngài thực hiện trong ngươi hôm nay. Đức Chúa Trời đã xem nhóm người này là trọng tâm duy nhất trong công tác của Ngài khắp toàn vũ trụ. Đức Chúa Trời đã hy sinh tất cả tâm huyết của Ngài cho các ngươi; Ngài đã lấy lại và trao cho các ngươi tất cả phần công tác của Thần trên khắp vũ trụ. Đó là lý do tại sao Ta nói các ngươi là những người may mắn. Hơn nữa, Ngài đã chuyển sự vinh hiển của Ngài từ Y-sơ-ra-en, là dân sự được chọn của Ngài, sang cho các ngươi, và Ngài sẽ khiến mục đích kế hoạch của Ngài được biểu lộ hoàn toàn qua nhóm người này. Do vậy, các ngươi là những người sẽ nhận được di sản của Đức Chúa Trời, và thậm chí còn hơn thế, là những người thừa hưởng sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Có lẽ tất cả các ngươi đều nhớ những lời này: “Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên”. Các ngươi đều đã từng nghe những lời này trước đây, nhưng không ai trong các ngươi hiểu ý nghĩa thực sự của chúng. Hôm nay, các ngươi đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa thực sự của chúng. Những lời này sẽ được Đức Chúa Trời thực hiện trong thời kỳ sau rốt, và chúng sẽ được thực hiện nơi những người bị con rồng lớn sắc đỏ hành hạ tàn nhẫn trên vùng đất nó cuộn nằm. Con rồng lớn sắc đỏ bức hại Đức Chúa Trời và là kẻ thù của Đức Chúa Trời, và vì vậy, trên vùng đất này, những ai tin vào Đức Chúa Trời đều chịu sự sỉ nhục và áp bức, và kết quả là những lời của Đức Chúa Trời được thực hiện nơi các ngươi, nhóm người này. Do được khởi đầu trên một vùng đất chống đối Đức Chúa Trời, nên mọi công tác của Đức Chúa Trời đều gặp phải những trở ngại to lớn, và việc thực hiện nhiều lời của Ngài cần có thời gian; do đó, con người được tinh luyện nhờ những lời của Đức Chúa Trời, điều cũng là một phần trong sự chịu khổ. Thật vô cùng khó khăn khi Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài trên vùng đất của con rồng lớn sắc đỏ – nhưng thông qua chính những khó khăn này mà Đức Chúa Trời thực hiện một giai đoạn công tác của Ngài, biểu lộ sự khôn ngoan và những việc làm siêu phàm của Ngài, và tận dụng cơ hội này để làm trọn vẹn nhóm người này. Thông qua chính sự khổ đau của mọi người, tố chất của họ, và tất cả những tâm tính sa-tan của mọi người trên vùng đất nhơ bẩn này mà Đức Chúa Trời thực hiện công tác làm tinh sạch và chinh phục của Ngài, để mà từ đây, Ngài có thể đạt được sự vinh hiển, và để Ngài có thể thu phục được những người làm chứng cho việc làm của Ngài. Đây là toàn bộ ý nghĩa của tất cả những hy sinh mà Đức Chúa Trời đã bỏ ra cho nhóm người này. Nghĩa là, thông qua chính những kẻ chống đối Ngài mà Đức Chúa Trời thực hiện công tác chinh phục, và chỉ như thế thì quyền năng to lớn của Đức Chúa Trời mới được biểu lộ. Nói cách khác, chỉ những người trên vùng đất ô uế này mới đáng được thừa hưởng sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và chỉ có việc này mới làm nổi bật được quyền năng to lớn của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao Ta nói chính từ vùng đất ô uế, và chính từ những người sống trên vùng đất ô uế, mà sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đạt được. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Giai đoạn công tác của Jêsus cũng như vậy: Ngài chỉ có thể được vinh hiển giữa những người Pha-ri-si đã bức hại Ngài; nếu không có sự bức hại của những người Pha-ri-si và sự phản bội của Giu-đa, thì Jêsus đã không bị chế nhạo hay phỉ báng, càng không bị đóng đinh trên thập giá, và do vậy đã không thể nào đạt được sự vinh hiển. Đức Chúa Trời làm việc ở đâu trong mỗi thời đại và Ngài thực hiện công tác của Ngài trong xác thịt ở đâu, thì đó là nơi Ngài đạt được sự vinh hiển, và đó là nơi Ngài đạt được những gì Ngài dự đinh đạt được. Đây là kế hoạch công tác của Đức Chúa Trời, và đây là sự quản lý của Ngài.

Trích từ “Công tác của Đức Chúa Trời có đơn giản như con người tưởng tượng không?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 189

Trong kế hoạch vài ngàn năm của Đức Chúa Trời, có hai phần của công tác được thực hiện trong xác thịt: Đầu tiên là công tác chịu đóng đinh trên thập giá, mà qua đó Ngài được vinh hiển; phần còn lại là công tác chinh phục và hoàn thiện trong thời kỳ sau rốt, mà qua đó Ngài được vinh hiển. Đây là sự quản lý của Đức Chúa Trời. Do vậy, đừng coi công tác của Đức Chúa Trời, hay sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời dành cho các ngươi là việc giản đơn. Các ngươi đều là những người kế thừa sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên của Đức Chúa Trời, và điều này đã được Đức Chúa Trời đặc biệt định đoạt. Trong hai phần vinh hiển của Ngài, một phần được biểu lộ nơi các ngươi; toàn bộ một phần vinh hiển của Đức Chúa Trời đã được ban cho các ngươi, để nó có thể là di sản của các ngươi. Đây là sự đề cao các ngươi của Đức Chúa Trời, và đây cũng là kế hoạch Ngài đã định trước từ lâu. Với sự vĩ đại của công tác mà Đức Chúa Trời đã thực hiện trên vùng đất con rồng lớn sắc đỏ cư ngụ, nếu công tác này được chuyển sang nơi khác, thì nó hẳn đã đạt được thành quả to lớn từ lâu và đã được con người chấp nhận dễ dàng. Hơn nữa, công tác này sẽ quá dễ được chấp nhận bởi những giáo sĩ Phương Tây vốn tin vào Đức Chúa Trời, vì giai đoạn công tác của Jêsus là một tiền lệ. Đây là lý do tại sao Đức Chúa Trời không thể đạt được giai đoạn công tác tôn vinh này ở nơi nào khác; khi có được sự ủng hộ từ mọi người và sự thừa nhận từ các quốc gia, thì nó không thể thành tựu. Đây chính là ý nghĩa phi thường mà giai đoạn công tác này mang trên vùng đất này. Không có lấy một người trong các ngươi nhận được sự bảo vệ của luật pháp – thay vào đó, các ngươi bị luật pháp trừng phạt. Thậm chí còn khó khăn hơn nữa là mọi người không hiểu các ngươi: dù là họ hàng, cha mẹ, bạn bè, hay đồng nghiệp của các ngươi, không một ai trong số đó hiểu các ngươi cả. Khi các ngươi bị Đức Chúa Trời “bỏ rơi”, các ngươi không thể nào tiếp tục sống trên đất, nhưng ngay cả như vậy, mọi người cũng không thể chịu được việc phải xa Đức Chúa Trời, đó là ý nghĩa của sự chinh phục con người của Đức Chúa Trời, và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Những gì các ngươi thừa hưởng hôm nay vượt trên cả những gì mà các sứ đồ và các tiên tri trong mọi thời đại được thừa hưởng và thậm chí còn lớn hơn những gì mà Môi-se và Phi-e-rơ đã thừa hưởng. Phước lành không thể đạt được trong ngày một ngày hai; chúng phải được gặt hái thông qua sự hy sinh vĩ đại. Tức là, các ngươi phải sở hữu một tình yêu đã qua sự tinh luyện, sở hữu một đức tin lớn lao, và các ngươi phải có nhiều lẽ thật mà Đức Chúa Trời yêu cầu các ngươi phải đạt được; ngoài ra, các ngươi phải hướng về công lý mà không sợ hãi hay lảng tránh, và phải có một tình yêu bất biến, không suy giảm dành cho Đức Chúa Trời. Các ngươi phải có quyết tâm, những sự thay đổi phải diễn ra trong tâm tính sự sống của các ngươi, sự hư hoại của các ngươi phải được khắc phục, các ngươi phải chấp thuận tất cả những sự sắp đặt của Đức Chúa Trời mà không ca thán, và phải vâng phục thậm chí cho đến chết. Đây là điều các ngươi cần phải đạt được, đây là mục tiêu cuối cùng trong công tác của Đức Chúa Trời, và là những gì Đức Chúa Trời yêu cầu đối với nhóm người này. Khi Ngài ban cho các ngươi, thì đổi lại, Ngài chắc chắn sẽ có yêu cầu đối với các ngươi, và chắc chắn sẽ đưa ra những đòi hỏi phù hợp dành cho các ngươi. Do đó, tất cả những công tác Đức Chúa Trời thực hiện đều có lý do, điều này cho thấy tại sao Đức Chúa Trời hết lần này đến lần khác thực hiện công tác vô cùng chặt chẽ và đòi hỏi cao. Chính vì điều này mà các ngươi nên có đầy rẫy đức tin vào Đức Chúa Trời. Nói tóm lại, tất cả những công tác của Đức Chúa Trời đều được thực hiện vì các ngươi, để các ngươi có thể trở nên xứng đáng được nhận di sản của Ngài. Điều này không hẳn vì sự vinh hiển của bản thân Đức Chúa Trời, mà là vì sự cứu rỗi các ngươi và vì việc hoàn thiện nhóm người đã chịu khổ sở tột cùng này trên vùng đất ô uế. Các ngươi nên hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời. Và vì vậy, Ta khuyên giục lắm kẻ ngu dốt không có sự thông sáng hay ý thức rằng: Đừng có thử thách Đức Chúa Trời, và đừng chống lại nữa. Đức Chúa Trời đã trải qua những đau khổ mà chưa từng phải chịu đựng bởi bất kỳ con người nào, và từ rất lâu đã phải chịu đựng thậm chí còn nhiều sự sỉ nhục hơn thay cho con người. Còn điều gì nữa mà các ngươi không thể buông bỏ? Điều gì có thể quan trọng hơn ý muốn của Đức Chúa Trời? Điều gì có thể cao cả hơn tình yêu của Đức Chúa Trời? Việc Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài trên vùng đất ô uế này đã đủ nặng nhọc; đã vậy, nếu con người còn chủ tâm và cố ý phạm tội, thì công tác của Đức Chúa Trời sẽ phải kéo dài thêm. Tóm lại, đây không phải điều tốt nhất cho mọi người, nó chẳng có lợi cho bất kỳ ai. Đức Chúa Trời không bị ràng buộc bởi thời gian; công tác của Ngài và sự vinh hiển của Ngài được đặt lên hàng đầu. Do đó, Ngài sẽ sẵn sàng trả bất cứ giá nào cho công tác của Ngài, dù có mất bao nhiêu thời gian. Đây là tâm tính của Đức Chúa Trời: Ngài sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi công tác của Ngài được hoàn thành. Công tác của Ngài sẽ chỉ kết thúc khi Ngài đạt được phần vinh hiển thứ hai của Ngài. Nếu như trong toàn vũ trụ, Đức Chúa Trời không hoàn thành phần tôn vinh thứ hai của Ngài, thì ngày của Ngài sẽ không bao giờ đến, bàn tay Ngài sẽ không bao giờ rời xa những người được chọn của Ngài, sự vinh hiển của Ngài sẽ không bao giờ đến với Y-sơ-ra-ên, và kế hoạch của Ngài sẽ không bao giờ được kết thúc. Các ngươi nên có khả năng thấy được ý muốn của Đức Chúa Trời và nên thấy được rằng công tác của Đức Chúa Trời không đơn giản như việc tạo ra trời đất và vạn vật. Đó là bởi vì công tác của ngày nay là cải hóa những người đã bị bại hoại, những người tê liệt đến cực độ, nó là để làm tinh sạch những người được tạo ra nhưng đã bị Sa-tan xử lý. Đó không phải là việc tạo ra A-đam hay Ê-va, càng không phải việc làm ra sự sáng, hay tạo ra mọi động thực vật. Đức Chúa Trời làm tinh sạch tất cả những thứ đã bị Sa-tan làm cho bại hoại và rồi thu nhận chúng trở lại; chúng trở thành thứ thuộc về Ngài, và trở thành sự vinh hiển của Ngài. Việc này không như con người tưởng tượng, không đơn giản như việc tạo ra trời đất và mọi thứ trong đó, hay như việc rủa sả Sa-tan xuống vực sâu không đáy; mà đó là việc cải hóa con người, biến những gì tiêu cực và không thuộc về Ngài thành những thứ tích cực và thuộc về Ngài. Đây là lẽ thật đằng sau giai đoạn công tác này của Đức Chúa Trời. Các ngươi phải hiểu điều này, và tránh quá đơn giản hóa vấn đề. Công tác của Đức Chúa Trời không giống bất kỳ công tác bình thường nào. Sự kỳ diệu và khôn ngoan của nó vượt khỏi tầm trí óc của con người. Đức Chúa Trời không tạo ra vạn vật trong giai đoạn công tác này, Ngài cũng không hủy diệt chúng. Thay vào đó, Ngài cải hóa tất cả những thứ Ngài đã tạo ra, và làm tinh sạch tất cả những thứ đã bị Sa-tan làm cho ô uế. Và vì thế mà Đức Chúa Trời bắt đầu một sự nghiệp vĩ đại, đây chính là toàn bộ ý nghĩa của công tác của Đức Chúa Trời. Công tác của Đức Chúa Trời mà ngươi thấy được qua những lời này có thật sự quá đơn giản không?

Trích từ “Công tác của Đức Chúa Trời có đơn giản như con người tưởng tượng không?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 190

Bởi Đức Chúa Trời hoàn thiện con người và cải hóa tâm tính của họ, công tác của Ngài không bao giờ dừng lại, vì con người đang thiếu sót ở quá nhiều mặt và kém xa các tiêu chuẩn Ngài đặt ra. Và vì vậy có thể nói rằng, trong mắt của Đức Chúa Trời, các ngươi sẽ mãi mãi là những đứa trẻ sơ sinh, có rất ít những điều làm Ngài hài lòng, bởi vì các ngươi chẳng là gì khác ngoài những tạo vật trong tay Ngài. Nếu một người rơi vào sự tự mãn, chẳng phải họ sẽ bị Đức Chúa Trời khinh ghét sao? Nói rằng các ngươi giờ đây có thể làm hài lòng Đức Chúa Trời chỉ là nói từ góc độ hạn chế của thân thể xác thịt các ngươi; nếu các ngươi thực sự đấu với Đức Chúa Trời, các ngươi sẽ mãi mãi bị đánh bại trên đấu trường. Xác thịt con người chưa một lần biết đến chiến thắng. Chỉ thông qua công tác của Đức Thánh Linh, con người mới có thể được cứu chuộc phần nào. Trên thực tế, trong vô số những tạo vật của Đức Chúa Trời, con người là thấp hèn nhất. Mặc dù con người là chủ nhân của mọi thứ, nhưng con người là đối tượng duy nhất trong số đó phải chịu đựng thủ đoạn gian trá của Satan, là đối tượng duy nhất trở thành con mồi trong vô vàn con đường dẫn đến sự bại hoại của mình. Con người chưa bao giờ có quyền làm chủ chính mình. Hầu hết mọi người sống ở nơi hôi hám của Satan và phải chịu sự chế nhạo của hắn; hắn trêu chọc họ theo cách này và đến khi họ chỉ còn thoi thóp, chịu đựng mọi thăng trầm, mọi khổ đau trong thế giới loài người. Sau khi giễu cợt họ, Satan chấm dứt số phận của con người. Và vì vậy, con người sống một cuộc đời đầy mơ hồ, chưa một lần tận hưởng những điều tốt đẹp mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho họ, thay vào đó, họ bị Satan hủy hoại tới mức tả tơi. Ngày nay, con người trở nên yếu ớt và mệt mỏi đến mức không có ý định để tâm đến công tác của Đức Chúa Trời. Nếu con người không có ý định để tâm đến công tác của Ngài, thì trải nghiệm của con người sẽ mãi mãi manh mún và không trọn vẹn, và họ sẽ chỉ mãi bước vào khoảng không trống rỗng. Trong vài ngàn năm kể từ khi Đức Chúa Trời đến với thế giới, bất kỳ người nào có lý tưởng cao cả cũng đã được Ngài trọng dụng để làm việc cho Ngài trong nhiều năm; nhưng những người biết công tác của Ngài lại rất ít, đến mức gần như không tồn tại. Vì lẽ đó, không kể xiết số người chống đối Đức Chúa Trời ngay cả khi họ đang làm việc cho Ngài, bởi vì, thay vì làm công tác của Ngài, trên thực tế họ làm công tác của con người trong vị trí được Đức Chúa Trời ban cho. Điều này có thể được gọi là công tác không? Làm thế nào họ có thể đi vào được? Nhân loại đã nhận ân điển của Đức Chúa Trời và đã chôn vùi nó. Vì thế, nhiều thế hệ trôi qua nhưng những người làm công tác của Ngài thực hiện được rất ít. Họ chỉ đơn giản là không nói về việc biết tới công tác của Đức Chúa Trời, bởi vì họ hiểu biết quá ít về sự thông thái của Ngài. Có thể nói rằng, mặc dù có nhiều người hầu việc Đức Chúa Trời, nhưng họ đã không thấy được Ngài cao quý tới mức nào, và đây là lý do tại sao tất cả đã tự coi mình như Đức Chúa Trời để được người khác tôn thờ.

Trong nhiều năm, Đức Chúa Trời vẫn còn bí ẩn đối với các tạo vật; Ngài đã ngắm nhìn rất nhiều mùa xuân và mùa thu đi qua sau màn sương phủ kín; Ngài đã nhìn xuống từ tầng trời thứ ba trong nhiều ngày và nhiều đêm; Ngài đã đi giữa con người trong nhiều tháng và nhiều năm. Ngài đã ngồi trên hết thảy loài người và lặng lẽ chờ đợi qua nhiều mùa đông lạnh giá. Chưa một lần Ngài tỏ hiện chính Ngài một cách công khai trước bất kỳ ai, cũng không phát ra một thanh âm nào, và Ngài rời đi không một dấu hiệu và trở lại cũng âm thầm như vậy. Ai có thể biết gương mặt thực của Ngài? Ngài chưa một lần trò chuyện với con người, chưa một lần hiện ra trước con người. Làm sao con người có thể dễ dàng thực hiện công tác được Đức Chúa Trời ủy thác? Con người ít nhận ra rằng để biết đến Ngài là điều khó khăn nhất trong mọi sự. Ngày nay, Đức Chúa Trời đã trò chuyện với con người, nhưng con người chưa bao giờ biết đến Ngài, bởi vì lối vào sự sống của con người quá hạn hẹp và nông cạn. Nhìn từ quan điểm của Ngài, con người hoàn toàn không phù hợp để xuất hiện trước Đức Chúa Trời. Họ có quá ít hiểu biết về Ngài và quá xa cách với Ngài. Hơn nữa, lòng họ dành để đặt niềm tin vào Đức Chúa Trời quá phức tạp, và đơn giản là họ không giữ hình ảnh của Ngài từ tận đáy lòng mình. Kết quả là, nỗ lực cần mẫn của Đức Chúa Trời, và công tác của Ngài cũng giống như vàng chôn dưới cát, không thể tỏa chút ánh sáng nào. Đối với Đức Chúa Trời, tố chất, động cơ và quan điểm của những người này đáng bị khinh ghét đến tận cùng. Khả năng tiếp nhận nghèo nàn, vô cảm đến mức mất tri giác, mất phẩm cách và suy đồi, hèn hạ tột cùng, yếu đuối và không có ý chí, những con người này phải được dắt như dắt gia súc và ngựa. Đối với lối vào thuộc linh, hoặc lối vào công tác của Đức Chúa Trời, họ hoàn toàn không chú ý đến, không có chút quyết tâm chịu đựng vì lẽ thật. Bởi sẽ không dễ dàng để Đức Chúa Trời hoàn thiện loại người này. Do đó, điều quan trọng là các ngươi phải bắt đầu lối vào của mình từ góc độ này – để thông qua công tác và lối vào của các ngươi mà các ngươi bắt đầu biết đến công tác của Đức Chúa Trời.

Trích từ “Công tác và sự bước vào (1)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 191

Đức Chúa Trời đã nhập thể ở Trung Quốc đại lục, hoặc theo cách nói của đồng bào từ Hồng Kông và Đài Loan là “nội địa”. Khi Đức Chúa Trời đến thế gian từ trên trời, không ai trên trời hay dưới thế nhận biết điều này, bởi đây là ý nghĩa thực sự của việc Đức Chúa Trời trở lại trong sự ẩn giấu. Ngài đã làm việc và sống trong xác thịt một thời gian dài, ấy thế mà không ai hay biết. Thậm chí đến ngày nay cũng không ai nhận ra cả. Có lẽ đây sẽ vẫn là một bí ẩn muôn đời. Việc Đức Chúa Trời đến trong xác thịt lần này là điều không người nào có thể nhận ra được. Cho dù tác động từ công tác của Thần có quy mô rộng và mạnh mẽ như thế nào, thì Đức Chúa Trời vẫn luôn bình thản, không bao giờ tiết lộ bất cứ điều gì. Người ta có thể nói rằng giai đoạn công tác này của Ngài cũng y như thể được diễn ra ở cõi trời. Mặc dù nó rõ ràng với tất cả những ai có mắt để nhìn nhưng không ai nhận ra được cả. Khi Đức Chúa Trời hoàn tất giai đoạn công tác này của Ngài, toàn thể nhân loại sẽ bỏ đi thái độ thông thường,[1] và thức dậy khỏi giấc mơ dài của họ. Ta nhớ Đức Chúa Trời có lần phán: “Việc đến trong xác thịt lần này giống như rơi vào hang cọp”. Điều này nghĩa là, bởi vì trong tua công tác này của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đến trong xác thịt và hơn nữa lại sinh ra ở nơi trú ngụ của con rồng lớn sắc đỏ, còn hơn cả trước kia, Ngài đối mặt với mối hiểm nguy tột cùng khi đến thế gian lần này. Điều Ngài đối mặt là dao, súng, gậy và chày; điều Ngài đối mặt là sự cám dỗ; điều Ngài đối mặt là những đám đông mang bộ mặt đầy ý định giết chóc. Ngài có nguy cơ bị giết vào bất cứ lúc nào. Đức Chúa Trời đã đến mang theo cơn thạnh nộ cùng Ngài. Tuy nhiên, Ngài đến để làm công tác hoàn thiện, nghĩa là Ngài đến để làm phần hai trong công tác của Ngài, phần tiếp nối sau công tác cứu chuộc. Vì giai đoạn công tác này của Ngài, Đức Chúa Trời đã dành sự quan tâm và chăm sóc tột bậc, và đang dùng mọi phương tiện có thể tưởng tượng được để tránh những cuộc tấn công của sự cám dỗ, khiêm nhường ẩn giấu chính Ngài và không bao giờ phô trương danh tính của Ngài. Trong việc giải thoát con người khỏi cây thập tự, Jêsus chỉ hoàn thành công tác cứu chuộc; Ngài đã không làm công tác hoàn thiện. Do vậy, chỉ có một nửa công tác của Đức Chúa Trời được thực hiện, và việc hoàn tất công tác cứu chuộc chỉ là một nửa trong toàn bộ kế hoạch của Ngài. Bởi thời đại mới sắp bắt đầu và thời đại cũ sắp lùi xa, Đức Chúa Cha bắt đầu cân nhắc phần hai trong công tác của Ngài và thực hiện những sự chuẩn bị cho nó. Sự nhập thể này trong những ngày sau rốt không được tiên tri rõ ràng trong quá khứ, bởi đó mà đặt nền tảng cho tính bí mật cao hơn xung quanh việc Đức Chúa Trời đến trong xác thịt lần này. Vào buổi bình minh, Đức Chúa Trời đã đến thế gian và bắt đầu sự sống của Ngài trong xác thịt mà đa số nhân loại không hay biết. Con người không hay biết khi thời khắc này đến. Có thể họ đang say ngủ; có thể nhiều người đang canh thức chờ đợi, và có thể nhiều người đang âm thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời trên trời. Ấy thế mà trong số tất cả những người này, không một người nào biết rằng Đức Chúa Trời đã đến trên đất. Đức Chúa Trời đã hoạt động như thế này để thực hiện công tác của Ngài một cách trơn tru hơn và đạt được những kết quả tốt hơn, và cũng để chặn trước nhiều sự cám dỗ hơn nữa. Khi con người tỉnh giấc ngủ mùa xuân, thì công tác của Đức Chúa Trời đã hoàn tất từ lâu và Ngài đã rời đi, khép lại cuộc sống lang thang và tạm bợ của Ngài trên đất. Bởi công tác của Đức Chúa Trời đòi hỏi Đức Chúa Trời hành động và phán dạy trong chính thân vị của Ngài, và bởi vì con người không cách nào can thiệp, nên Đức Chúa Trời đã chịu đau khổ cùng cực để đến thế gian đích thân thực hiện công tác. Con người không thể làm thay công tác của Đức Chúa Trời. Vì lý do này, Đức Chúa Trời đã bất chấp những mối nguy hiểm lớn hơn gấp mấy ngàn lần so với trong Thời đại Ân điển mà ngự xuống vùng đất nơi con rồng lớn sắc đỏ trú ngụ để làm công tác của riêng Ngài, dành trọn sự lo lắng và quan tâm của Ngài, để cứu chuộc nhóm người bần cùng này, nhóm người mắc kẹt trong đống phân này. Mặc dù không ai biết sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời cũng không gặp rắc rối, bởi vì điều này rất có lợi cho công tác của Ngài. Vì rằng mọi người hung bạo và đồi bại tột bậc, làm sao họ chịu được sự hiện hữu của Đức Chúa Trời? Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời luôn đến thế gian trong im lặng. Cho dù con người đã chìm vào những sự tàn độc quá quắt tồi tệ nhất, Đức Chúa Trời cũng không để bụng bất cứ điều gì, mà chỉ tiếp tục làm công tác Ngài cần làm để làm tròn sứ mệnh vĩ đại hơn mà Đức Chúa Cha trên trời đã giao phó cho Ngài. Ai trong các ngươi đã nhận ra sự đáng mến của Đức Chúa Trời? Ai thể hiện nhiều sự quan tâm đối với trọng trách của Đức Chúa Cha hơn là Con Ngài? Thần của Đức Chúa Cha trên trời thường lo âu, và Con Ngài trên đất cầu nguyện liên tục vì ý muốn của Đức Chúa Cha, làm lo lắng đến tan nát cõi lòng Ngài. Có bất kỳ ai biết tình yêu của Đức Chúa Cha đối với Con Ngài không? Có bất kỳ ai biết tấm lòng Con Trai yêu dấu nhung nhớ Đức Chúa Cha không? Bị chia cắt giữa trời và đất, hai Ngài liên tục dõi theo nhau từ xa, theo sát nhau trong Thần. Nhân loại hỡi! Khi nào thì các ngươi quan tâm đến lòng Đức Chúa Trời? Khi nào thì các ngươi hiểu được ý định của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Cha và Con đã luôn phụ thuộc lẫn nhau. Vậy thì tại sao các Ngài lại phải chia tách, với một Đấng ở trên trời và Đấng kia ở dưới thế? Đức Chúa Cha yêu thương Con Ngài cũng như Con yêu thương Đức Chúa Cha Ngài. Vậy thì tại sao Đức Chúa Cha phải chờ đợi với sự mong ngóng Con sâu sắc và đau đớn như vậy? Các Ngài có thể xa cách chưa lâu, nhưng ai biết được đã bao nhiêu ngày đêm Đức Chúa Cha mong mỏi với nỗi ngóng trông đau đớn, và bao lâu Ngài đã mong chờ Con Trai yêu dấu của Ngài mau trở về? Ngài quan sát, Ngài ngồi lặng yên, và Ngài chờ đợi; không điều gì Ngài làm mà không để cho Con Trai yêu dấu của Ngài nhanh trở về. Con là Đấng đã lang thang đến mọi ngõ lối của thế gian: khi nào thì các Ngài được hội ngộ? Cho dù một khi đã hội ngộ, các Ngài sẽ ở cùng nhau đời đời, nhưng làm sao Ngài có thể chịu được hàng ngàn ngày và đêm xa cách, một Đấng ở trên trời và Đấng kia ở dưới thế? Vài chục năm trên đất cảm giác như cả thiên niên kỷ trên trời. Làm sao Đức Chúa Cha không lo lắng cho được? Khi Đức Chúa Trời đến thế gian, Ngài trải nghiệm vô số những thăng trầm của thế giới con người cũng giống như con người. Đức Chúa Trời vô tội, vậy thì tại sao Ngài lại phải chịu nỗi khổ sở giống như con người? Chả trách sao Đức Chúa Cha lại mong mỏi Con Ngài khẩn thiết như vậy; ai có thể hiểu được lòng Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời ban cho con người quá nhiều; con người làm thế nào có thể đáp lại lòng Đức Chúa Trời cho đủ? Ấy thế mà con người dâng cho Đức Chúa Trời quá ít; vì lẽ ấy, làm sao Đức Chúa Trời không lo lắng cho được?

Trích từ “Công tác và sự bước vào (4)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Chú thích:

1. “Bỏ đi thái độ thông thường” ám chỉ những ý niệm và quan điểm của con người về Đức Chúa Trời thay đổi như thế nào, một khi họ đã biết đến Đức Chúa Trời.

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 192

Hầu như không có bất kỳ ai trong số con người hiểu được sự khẩn thiết trong trạng thái tinh thần của Đức Chúa Trời, bởi tố chất của nhân loại quá thấp kém và linh hồn của họ khá trì độn, và do đó tất cả bọn họ đều không quan tâm, cũng không chú ý gì đến điều Đức Chúa Trời đang làm. Vì lý do này, Đức Chúa Trời liên tục lo lắng về con người, như thể bản chất súc vật của con người có thể bộc phát ra bất cứ lúc nào. Từ đây, người ta có thể thấy rõ hơn nữa rằng việc Đức Chúa Trời đến trên đất đi cùng với những cám dỗ cực kỳ lớn. Thế nhưng vì mục đích làm cho trọn vẹn một nhóm người, Đức Chúa Trời, đầy vinh hiển, đã phán với con người về mọi ý định của Ngài, không che giấu điều gì với họ. Ngài đã cương quyết làm cho trọn vẹn nhóm người này, và như thế, dù khó khăn hay cám dỗ nào xảy đến, Ngài cũng ngoảnh mặt làm ngơ tất cả. Ngài chỉ âm thầm làm công tác của riêng Ngài, vững tin rằng một ngày nào đó khi Đức Chúa Trời có được vinh quang của Ngài, con người sẽ biết Ngài, và tin rằng, một khi con người đã được Đức Chúa Trời làm cho trọn vẹn, họ sẽ hoàn toàn hiểu lòng Đức Chúa Trời. Ngay bây giờ, có thể có những người cám dỗ Đức Chúa Trời, hay hiểu lầm Đức Chúa Trời, hay oán trách Đức Chúa Trời; Đức Chúa Trời không để tâm điều nào trong số đó. Khi Đức Chúa Trời ngự xuống trong vinh quang, hết thảy mọi người sẽ hiểu rằng mọi điều Đức Chúa Trời làm là vì hạnh phúc của nhân loại, và tất cả họ sẽ hiểu rằng mọi điều Đức Chúa Trời làm là để nhân loại có thể sinh tồn tốt hơn. Đức Chúa Trời đến, mang theo sự cám dỗ, và Ngài cũng đến, mang theo sự oai nghi và thạnh nộ. Vào lúc Đức Chúa Trời rời khỏi con người, Ngài đã có được vinh quang của Ngài từ lâu, và Ngài rời đi đầy vinh quang và với niềm vui của sự trở về. Đức Chúa Trời, Đấng hoạt động trên đất, không để bụng mọi chuyện cho dù con người có chối bỏ Ngài như thế nào. Ngài chỉ tiếp tục làm công tác của Ngài. Sự sáng thế của Đức Chúa Trời có từ hàng ngàn năm trước. Ngài đã đến thế gian để làm một khối lượng công tác vô hạn, và Ngài đã trải nghiệm hết mức sự chối bỏ và vu cáo của thế giới con người. Không ai chào đón Đức Chúa Trời đến; Ngài bị tiếp đón một cách lạnh nhạt. Trong thời gian vài ngàn năm gian khổ này, cách hành xử của con người từ lâu đã làm tổn thương Đức Chúa Trời đến thấu xương. Ngài không còn chú ý đến sự phản nghịch của con người nữa, và thay vào đó đã có một kế hoạch khác để cải đổi và làm tinh sạch con người. Sự nhạo báng, vu cáo, ngược đãi, khổ nạn, chịu đóng đinh vào cây thập tự, bị khai trừ bởi con người, v.v., những điều mà Đức Chúa Trời đã gặp phải kể từ khi đến trong xác thịt: Đức Chúa Trời đã nếm trải đủ những điều này, và đối với gian khổ của nhân thế, Đức Chúa Trời, Đấng đến trong xác thịt, đã chịu đựng tột cùng tất cả những điều này. Thần của Đức Chúa Cha trên trời từ lâu cũng đã thấy những cảnh tượng này là không thể chịu được và ngả đầu nhắm mắt, đợi Con Trai yêu dấu của Ngài trở về. Tất cả những gì Ngài mong muốn là nhân loại sẽ lắng nghe, vâng phục, và có thể thôi không phản nghịch Ngài nữa khi đã cảm nhận được sự xấu hổ tột bậc trước xác thịt Ngài. Tất cả những gì Ngài mong muốn là nhân loại sẽ có thể tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Ngài từ lâu đã ngừng đưa ra những yêu cầu lớn hơn đối với con người, bởi vì Đức Chúa Trời đã trả một cái giá quá đắt, nhưng con người vẫn thản nhiên,[1] và không hề để tâm đến công tác của Đức Chúa Trời.

Trích từ “Công tác và sự bước vào (4)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Chú thích:

1. “Thản nhiên” nghĩa là con người vẫn hờ hững về công tác của Đức Chúa Trời và không coi trọng công tác ấy.

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 193

Trong Thời đại Ân điển, khi Đức Chúa Trời trở lại tầng trời thứ ba, công tác cứu chuộc toàn thể nhân loại của Đức Chúa Trời thật ra đã chuyển sang phần cuối. Tất cả những gì còn lại trên đất là cây thập tự mà Jêsus đã vác trên lưng, tấm vải mịn bọc lấy Jêsus, mão gai và áo choàng đỏ mà Jêsus đã mặc (đây là những vật mà người Do Thái đã dùng để nhạo báng Ngài). Nghĩa là, sau khi công tác đóng đinh vào thập tự của Jêsus đã gây nên sự náo động lớn một thời gian, sự việc đã bình ổn lại. Từ đó trở đi, các môn đồ của Jêsus bắt đầu tiếp nối công tác của Ngài, chăn dắt và chăm tưới trong các hội thánh ở khắp nơi. Nội dung công tác của họ như sau: Họ đã yêu cầu mọi người ăn năn, xưng tội, và chịu phép báp-tem; và tất cả các sứ đồ đã đi loan tin nội tình câu chuyện, một câu chuyện không bị thêm thắt, về sự đóng đinh vào thập giá của Jêsus, và do đó mọi người không thể không phủ phục trước Jêsus để xưng tội; và hơn nữa, các sứ đồ đã đi khắp nơi để truyền đạt những lời Jêsus đã phán. Từ thời điểm đó, việc xây dựng các hội thánh trong Thời đại Ân điển đã bắt đầu. Những gì Jêsus đã làm trong thời đại đó cũng chỉ là nói về sự sống của con người và ý muốn của Đức Chúa Cha trên trời, bởi vì đó là một thời đại khác, nhiều lời phán và sự thực hành khi ấy khác rất nhiều so với những gì của ngày nay. Tuy nhiên, về thực chất thì chúng y như nhau: Chúng đều là công tác của Thần của Đức Chúa Trời trong xác thịt, đích thị và chính xác như vậy. Dạng công tác và lời phán này đã tiếp tục đến tận ngày nay, và do đó sự việc kiểu thế này vẫn cùng diễn ra trong các tổ chức tôn giáo ngày nay, và nó hoàn toàn không thay đổi. Khi công tác của Jêsus khép lại và các hội thánh đã đi đúng hướng của Jêsus Christ, Đức Chúa Trời tuy thế vẫn bắt đầu kế hoạch của Ngài cho một giai đoạn khác trong công tác của Ngài, là việc Ngài đến trong xác thịt vào những ngày sau rốt. Như con người thấy, sự chịu đóng đinh vào thập tự của Đức Chúa Trời đã khép lại công tác trong sự nhập thể của Đức Chúa Trời, cứu chuộc toàn thể nhân loại, và cho phép Ngài tịch thu chìa khóa vào âm phủ. Mọi người nghĩ công tác của Đức Chúa Trời đã được hoàn tất toàn bộ. Thực ra, từ lập trường của Đức Chúa Trời, chỉ một phần nhỏ công tác của Ngài đã được hoàn thành. Tất cả những gì Ngài đã làm là cứu chuộc nhân loại; Ngài đã không chinh phục nhân loại, huống chi thay đổi diện mạo xấu xa của con người. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời phán: “Mặc dù xác thịt nhập thể của Ta đã trải qua sự đau đớn của cái chết, điều đó không phải là toàn bộ mục tiêu sự nhập thể của Ta. Jêsus là Con Trai yêu dấu của Ta và đã bị đóng đinh vào thập tự vì Ta, nhưng Ngài đã không khép lại toàn bộ công tác của Ta. Ngài chỉ làm một phần của nó”. Do vậy Đức Chúa Trời đã bắt đầu vòng thứ hai của những kế hoạch để tiếp tục công tác nhập thể. Ý định sau cùng của Đức Chúa Trời là hoàn thiện và thu phục tất cả những người được cứu rỗi khỏi nanh vuốt của Sa-tan, là lý do Đức Chúa Trời đã chuẩn bị để bất chấp nguy hiểm đến trong xác thịt một lần nữa. Ý nghĩa của “sự nhập thể” đề cập đến Đấng không mang vinh quang (bởi vì công tác của Đức Chúa Trời chưa hoàn tất), mà là Đấng xuất hiện trong thân phận Con Trai yêu dấu, và là Đấng Christ, Đấng mà Đức Chúa Trời rất hài lòng. Đó là lý do tại sao nói rằng “bất chấp nguy hiểm”. Xác thịt nhập thể có rất ít quyền năng và phải hết sức cẩn trọng,[1] quyền năng của Ngài kém xa thẩm quyền của Đức Chúa Cha trên trời; Ngài chỉ làm tròn chức vụ của xác thịt, hoàn thành công tác của Đức Chúa Cha và sự ủy nhiệm của Ngài mà không tham gia vào công việc khác, và Ngài chỉ hoàn thành một phần của công tác. Đây là lý do tại sao Đức Chúa Trời được gọi là “Đấng Christ” ngay khi Ngài đến thế gian – đó là ý nghĩa ẩn sâu của tên gọi. Lý do nói rằng sự đến đi cùng với những cám dỗ là vì chỉ một phần công tác được hoàn thành. Hơn nữa, lý do Đức Chúa Cha chỉ gọi Ngài là “Đấng Christ” và “Con Trai yêu dấu”, nhưng đã không ban cho Ngài mọi vinh quang chính là vì xác thịt nhập thể đến để làm một phần công tác, chứ không đại diện cho Đức Chúa Cha trên trời, mà đúng hơn là làm tròn chức vụ của Con Trai yêu dấu. Khi Con Trai yêu dấu hoàn thành toàn bộ sự ủy nhiệm mà Ngài đã nhận lãnh trên vai Ngài, Cha khi ấy sẽ ban cho Ngài đầy sự vinh quang với thân phận là Cha. Người ta có thể nói rằng đây là “qui tắc của trời”. Bởi vì Đấng đã đến trong xác thịt và Cha trên trời đang ở hai cõi khác nhau, hai Ngài chỉ nhìn nhau trong Thần, Cha dõi mắt theo Con Trai yêu dấu nhưng Con Trai không thể thấy Cha từ xa. Đó là vì những chức năng mà xác thịt có khả năng làm thì quá nhỏ và Ngài có khả năng bị giết vào bất cứ lúc nào, do đó người ta có thể nói sự đến này đầy nguy hiểm tột bực. Điều này cũng giống như Đức Chúa Trời một lần nữa để Con Trai yêu dấu của Ngài vào nanh cọp, khi mạng sống của Ngài bị nguy hiểm, đặt Ngài vào nơi mà Sa-tan chú trọng nhất. Ngay cả trong những hoàn cảnh kinh khủng này, Đức Chúa Trời vẫn giao Con Trai yêu dấu của Ngài cho những người ở một nơi đầy sự nhơ bẩn và bừa bãi để họ “nuôi dạy Ngài trưởng thành”. Điều này là bởi làm như vậy là cách duy nhất để khiến cho công tác của Đức Chúa Trời trông có vẻ phù hợp và tự nhiên, và đó là cách duy nhất để làm tròn tất cả những mong muốn của Đức Chúa Cha và hoàn thành phần cuối của công tác của Ngài giữa nhân loại. Jêsus đã không làm gì hơn là hoàn thành một giai đoạn công tác của Đức Chúa Cha. Bởi vì rào cản của xác thịt nhập thể và những sự khác biệt trong công tác phải được hoàn thành, chính Jêsus đã không biết rằng sẽ có một sự trở lại lần thứ hai trong xác thịt. Do đó, không có một nhà giải thích Kinh Thánh hay nhà tiên tri nào dám tiên báo rõ ràng rằng Đức Chúa Trời sẽ nhập thể lần nữa trong những ngày sau rốt, nghĩa là, Ngài sẽ đến trong xác thịt lần nữa để thực hiện phần hai của công tác của Ngài trong xác thịt. Vì lẽ ấy, không ai nhận ra rằng Đức Chúa Trời từ lâu đã ẩn giấu chính Ngài trong xác thịt. Không mấy ngạc nhiên, bởi vì chỉ sau khi Jêsus phục sinh và lên trời, Ngài mới chấp nhận sự ủy nhiệm này, vì lẽ ấy không có lời tiên tri rõ ràng về sự nhập thể lần hai của Đức Chúa Trời, và điều đó là không thể lường được đối với tâm trí con người. Trong tất cả các sách tiên tri trong Kinh Thánh, không có lời nào đề cập rõ điều này. Nhưng khi Jêsus đến để làm công tác, đã có một lời tiên tri rõ ràng, nói rằng một nữ đồng trinh sẽ ở cùng đứa trẻ, và sẽ hạ sinh một con trai, nghĩa là Ngài được thai dựng thông qua Đức Thánh Linh. Mặc dù vậy, Đức Chúa Trời vẫn nói điều này đã xảy ra với nguy cơ là sự chết, vậy thì nguy cơ đó càng cao đến mức nào đối với trường hợp ngày nay? Thảo nào Đức Chúa Trời nói sự nhập thể này có nguy cơ gặp nguy hiểm lớn hơn hàng ngàn lần so với những gì xảy ra trong Thời đại Ân điển. Ở nhiều nơi, Đức Chúa Trời đã tiên tri rằng Ngài sẽ thu phục một nhóm những người đắc thắng ở xứ Si-ni. Bởi vì những người đắc thắng được thu phục ở phương Đông của thế giới, do đó nơi Đức Chúa Trời đặt chân đến trong lần nhập thể thứ hai của Ngài chắc chắn là xứ Si-ni, vị trí chính xác nơi con rồng lớn sắc đỏ nằm cuộn mình. Ở đó, Đức Chúa Trời sẽ thu phục các con cháu của con rồng lớn sắc đỏ để nó bị đánh bại hoàn toàn và bị hổ thẹn. Đức Chúa Trời sẽ đánh thức những người này, những người nặng gánh đau khổ, để khuấy động họ cho đến khi họ hoàn toàn tỉnh thức, và để làm cho họ bước ra khỏi sương mù và chối bỏ con rồng lớn sắc đỏ. Họ sẽ thức dậy sau cơn mê của mình, nhận ra con rồng lớn sắc đỏ thật sự là gì, trở nên có thể dâng trọn lòng mình cho Đức Chúa Trời, vươn lên khỏi sự đàn áp của các thế lực bóng tối, đứng dậy nơi phương Đông của thế giới, và trở thành bằng chứng cho chiến thắng của Đức Chúa Trời. Chỉ theo cách này Đức Chúa Trời mới đạt được sự vinh quang. Chỉ vì lý do này mà Đức Chúa Trời đưa công tác đã kết thúc ở Y-sơ-ra-ên sang vùng đất nơi con rồng lớn sắc đỏ nằm cuộn mình, và gần hai ngàn năm sau khi rời đi, Ngài đã đến một lần nữa trong xác thịt để tiếp tục công tác của Thời đại Ân điển. Đối với mắt trần của con người, Đức Chúa Trời đang khai triển công tác mới trong xác thịt. Nhưng theo góc nhìn của Đức Chúa Trời, thì Ngài đang tiếp tục công tác của Thời đại Ân điển, nhưng chỉ sau một khoảng tạm ngừng vài ngàn năm, và chỉ với sự thay đổi về địa điểm và chương trình công tác của Ngài. Mặc dù hình tượng mà thân thể xác thịt mặc lấy trong công tác của ngày nay có vẻ hoàn toàn khác với Jêsus, nhưng các Ngài đều đến từ cùng một thực chất và cội rễ, và các Ngài đến từ cùng một nguồn gốc. Có thể các Ngài có nhiều điểm khác nhau ở bề ngoài, nhưng những lẽ thật bên trong của công tác của các Ngài là hoàn toàn giống nhau. Suy cho cùng, các thời đại cũng khác nhau như ngày với đêm. Vậy làm sao công tác của Đức Chúa Trời có thể theo một khuôn mẫu không đổi? Hoặc làm sao những giai đoạn khác nhau của công tác của Ngài có thể gây trở ngại cho nhau?

Trích từ “Công tác và sự bước vào (6)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Chú thích:

1. “Có rất ít quyền năng và phải hết sức cẩn trọng” ám chỉ những khó khăn của xác thịt là quá nhiều, và công tác được thực hiện thì quá hạn chế.

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 194

Con người phải đến ngày hôm nay mới nhận ra rằng những gì con người thiếu không chỉ là sự cung cấp cho đời sống thuộc linh và sự trải nghiệm trong việc biết Đức Chúa Trời, mà còn – điều thậm chí còn cực kỳ quan trọng hơn – là những thay đổi trong tâm tính của họ. Do con người hoàn toàn không biết gì về lịch sử và văn hóa cổ đại của chính dân tộc mình, nên kết quả là con người không biết chút gì về công tác của Đức Chúa Trời. Tất cả mọi người đều hy vọng rằng con người có thể được gắn kết với Đức Chúa Trời tận đáy lòng mình, nhưng bởi vì xác thịt của con người quá bại hoại, vừa tê liệt vừa đần độn, nên điều này đã khiến cho họ không biết chút gì về Đức Chúa Trời. Đến giữa con người ngày nay, mục đích của Đức Chúa Trời không gì khác hơn là chuyển hóa tư tưởng và tâm linh của con người, cũng như hình tượng của Đức Chúa Trời trong lòng họ mà họ đã có trong hàng triệu năm. Ngài sẽ nhân cơ hội này làm cho con người hoàn thiện. Nghĩa là, bằng sự hiểu biết của con người, Ngài sẽ thay đổi cách con người bắt đầu biết đến Ngài và thái độ của họ đối với Ngài, cho phép con người tạo một sự khởi đầu mới thắng lợi trong việc bắt đầu biết đến Đức Chúa Trời, và nhờ đó đạt được sự đổi mới và chuyển hóa về tâm linh con người. Xử lý và sửa dạy là phương tiện, trong khi chinh phục và đổi mới là mục tiêu. Xua tan những suy nghĩ mê tín mà con người nắm giữ về Đức Chúa Trời mơ hồ mãi mãi là ý định của Đức Chúa Trời, và gần đây điều này cũng đã trở thành một vấn đề cấp bách đối với Ngài. Giá mà hết thảy mọi người đều có thể xem xét kỹ về tình huống này. Hãy thay đổi cách mà mỗi người trải nghiệm hầu cho ý định cấp bách này của Đức Chúa Trời có thể sớm đạt được kết quả và để giai đoạn công tác cuối cùng của Đức Chúa Trời trên đất có thể được kết thúc trọn vẹn. Hãy trung thành với Đức Chúa Trời là điều chính đáng mà các ngươi phải làm, và lần cuối cùng hãy an ủi lòng Đức Chúa Trời. Trong số các anh chị em, mong rằng sẽ không có ai trốn tránh trách nhiệm này, hoặc chỉ giả vờ làm cho có lệ. Đức Chúa Trời đến trong xác thịt lần này để đáp lại một lời mời, và để đối phó thẳng thắn với tình trạng của con người. Nghĩa là, Ngài đến để cung cấp cho con người những gì con người cần. Bất kể tố chất hay sự giáo dục của con người thế nào, tóm lại, Ngài sẽ làm cho họ nhìn thấy lời Đức Chúa Trời, và từ lời Ngài thấy được sự hiện hữu và hiển lộ của Đức Chúa Trời và chấp nhận để Ngài làm cho họ hoàn thiện, thay đổi suy nghĩ và ý niệm của con người để diện mạo ban đầu của Đức Chúa Trời bám rễ vững chắc trong thâm tâm của con người. Đây là mong muốn duy nhất của Đức Chúa Trời trên đất. Cho dù bản chất bẩm sinh của con người có lớn lao cỡ nào, hay bản chất của con người có kém cỡ nào, hay hành vi của con người trong quá khứ thực sự ra sao, Đức Chúa Trời cũng không quan tâm đến những điều này. Ngài chỉ hy vọng con người tạo một hình tượng hoàn toàn mới về Đức Chúa Trời mà họ có trong thâm tâm và bắt đầu biết đến bản chất của loài người, và từ đó đi đến sự chuyển hóa quan điểm thuộc ý thức hệ của con người, và có thể trông mong Ngài từ tận đáy lòng và đánh thức một sự gắn kết đời đời với Ngài: Đây là yêu cầu duy nhất của Đức Chúa Trời đối với con người.

Trích từ “Công tác và sự bước vào (7)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 195

Ta đã phán rất nhiều lần rằng công tác những ngày sau rốt của Đức Chúa Trời được thực hiện để thay đổi tâm linh của mỗi người, để thay đổi linh hồn của mỗi người, để cho tâm hồn đã chịu quá nhiều tổn thương của họ được phục hồi, từ đó giải thoát cho linh hồn đã bị cái ác làm tổn hại sâu sắc của họ; đó là để đánh thức tâm linh của con người, làm tan chảy cõi lòng giá lạnh của họ, và để cho họ được hồi xuân. Đây là ý muốn lớn nhất của Đức Chúa Trời. Hãy để qua một bên câu chuyện về đời sống và kinh nghiệm của con người cao thượng và sâu sắc như thế nào; khi tâm hồn của con người đã được thức tỉnh, khi họ đã được đánh thức từ giấc mơ và biết rất rõ về những tổn hại do con rồng lớn sắc đỏ gây ra, thì công tác trong chức vụ của Đức Chúa Trời sẽ được hoàn tất. Ngày mà công tác của Đức Chúa Trời được hoàn tất cũng là ngày mà con người chính thức bắt đầu con đường đúng đắn của niềm tin vào Đức Chúa Trời. Vào thời điểm này, chức vụ của Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt: Công tác của Đức Chúa Trời trở nên xác thịt sẽ hoàn toàn kết thúc, và con người sẽ chính thức bắt đầu thi hành bổn phận mà họ phải thi hành – họ sẽ thi hành chức vụ của mình. Đây là những bước công tác của Đức Chúa Trời. Vì thế, các ngươi nên dò cho mình con đường dẫn đến lối vào dựa trên nền tảng của sự hiểu biết về những điều này. Toàn bộ điều này là những gì mà các ngươi nên hiểu. Lối vào của con người sẽ chỉ được cải thiện khi những thay đổi xảy ra sâu trong lòng họ, bởi công tác của Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi hoàn toàn con người – những người đã được cứu chuộc, những người vẫn còn sống dưới các thế lực của bóng tối, và những người chưa bao giờ đánh thức chính mình – khỏi nơi tập trung này của những con quỷ; đó là để con người có thể được giải thoát khỏi hàng thiên niên kỷ tội lỗi, và được Đức Chúa Trời yêu thương, hoàn toàn hạ gục con rồng lớn sắc đỏ, thiết lập vương quốc của Đức Chúa Trời, và để lòng Đức Chúa Trời sớm được nghỉ ngơi; đó là để trút sạch thù hận đang căng tràn lồng ngực của các ngươi, để loại bỏ những mầm bệnh mốc meo đó, để cho các ngươi rời khỏi cuộc đời không khác gì trâu ngựa này, để không còn là một nô lệ, để không còn bị con rồng lớn sắc đỏ tự do giày xéo hay sai khiến nữa; các ngươi sẽ không còn thuộc về đất nước thất bại này, sẽ không còn thuộc về con rồng lớn sắc đỏ tàn ác, và các ngươi sẽ không còn bị nó bắt làm nô lệ nữa. Tổ quỷ chắc chắn sẽ bị Đức Chúa Trời xé ra thành từng mảnh, và các ngươi sẽ đứng bên cạnh Đức Chúa Trời – các ngươi thuộc về Đức Chúa Trời, mà không thuộc về đế chế nô lệ này. Từ lâu Đức Chúa Trời đã ghê tởm xã hội tối tăm này đến tận xương tủy. Ngài nghiến răng, nóng lòng nện chân mình lên con rắn già độc ác, tàn bạo, hầu cho nó không bao giờ có thể ngóc đầu lên được nữa, và sẽ không bao giờ ngược đãi con người được nữa; Ngài sẽ không tha cho những hành động của nó trong quá khứ, Ngài sẽ không dung thứ cho việc nó lừa gạt con người, và Ngài sẽ thanh toán từng tội một của nó trong suốt các thời đại. Đức Chúa Trời sẽ tuyệt nhiên không để kẻ cầm đầu hết thảy những con quỷ này[1] lọt lưới. Ngài sẽ hủy diệt nó hoàn toàn.

Trích từ “Công tác và sự bước vào (8)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Chú thích:

1. “Kẻ cầm đầu hết thảy những con quỷ” nói đến con quỷ già. Cụm từ này thể hiện sự căm ghét tột độ.

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 196

Đức Chúa Trời đã chịu đựng nhiều đêm không ngủ vì công tác của nhân loại. Từ nơi cao vời vợi đến nơi sâu thẳm nhất, Ngài đã xuống địa ngục sống nơi mà con người sống và trải qua những ngày tháng của mình với con người, Ngài chưa bao giờ phàn nàn về sự đáng khinh trong con người, và Ngài chưa bao giờ quở trách con người vì sự bất tuân của họ, nhưng lại chịu đựng sự sỉ nhục nặng nề nhất khi Ngài đích thân thực hiện công tác của mình. Làm sao Đức Chúa Trời có thể thuộc về địa ngục? Làm sao Ngài có thể sống cả đời trong địa ngục? Nhưng vì lợi ích của toàn nhân loại, để cho cả nhân loại có thể tìm được sự nghỉ ngơi sớm hơn, mà Ngài đã chịu đựng sự sỉ nhục và chịu sự bất công để đến trái đất, và đích thân bước vào “địa ngục” và “âm phủ”, vào hang cọp, để cứu rỗi con người. Làm sao con người có đủ tư cách để chống đối Đức Chúa Trời? Họ có lý do gì để phàn nàn về Đức Chúa Trời? Làm sao họ có thể dám trơ tráo xem xét Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời của thiên đàng đã đến mảnh đất đồi bại ô uế nhất này, và Ngài chưa bao giờ tuôn lời bất bình, hay phàn nàn về con người, mà thay vào đó lặng lẽ chấp nhận sự tàn phá[1] và áp bức của con người. Chưa bao giờ Ngài kháng cự lại những đòi hỏi vô lý của con người, chưa bao giờ Ngài đưa ra những yêu cầu quá mức đối với con người, và chưa bao giờ Ngài đưa ra những yêu cầu vô lý đối với con người; Ngài chỉ đơn thuần thực hiện tất cả những việc con người yêu cầu mà không hề phàn nàn: dạy dỗ, khai sáng, quở trách, tinh luyện bằng lời, nhắc nhở, khuyến giục, an ủi, phán xét và tỏ lộ. Bước nào trong những bước của Ngài không vì sự sống của con người? Mặc dù Ngài đã dẹp bỏ triển vọng và số phận của con người, nhưng bước nào trong các bước do Đức Chúa Trời thực hiện mà không vì số phận của con người? Bước nào trong số đó không vì sự sinh tồn của con người? Bước nào trong số đó không vì sự giải thoát con người khỏi sự đau khổ này và khỏi sự áp bức của các thế lực bóng tối đen như bóng đêm? Bước nào trong số đó không vì lợi ích của con người? Ai có thể hiểu được lòng của Đức Chúa Trời, tấm lòng như của một người mẹ đầy tình yêu thương? Ai có thể hiểu thấu được tấm lòng thiết tha của Đức Chúa Trời? Tấm lòng nồng nhiệt và những kỳ vọng mãnh liệt của Đức Chúa Trời đã được đáp lại bằng những tấm lòng lạnh nhạt, bằng những đôi mắt nhẫn tâm, hờ hững, và bằng những lời trách cứ và lăng mạ lặp đi lặp lại của con người; chúng đã được đáp lại bằng những lời nhận xét gay gắt, sự mỉa mai và xem thường; chúng đã được đáp lại bằng sự chế giễu của con người, bằng sự chà đạp và chối bỏ, bằng sự hiểu lầm, than van, ghẻ lạnh và tránh né, và không có gì khác ngoài sự lừa dối, tấn công và cay đắng. Những lời nói ấm áp được đáp trả bởi những cái cái cau mày dữ tợn và sự thách thức trơ tráo của hàng ngàn ngón tay vẫy. Đức Chúa Trời chỉ còn cách chịu đựng, cúi đầu, phục vụ con người như một con bò tự nguyện.[2] Biết bao nhiêu ngày tháng, biết bao nhiêu lần Ngài nhìn lên các vì sao, biết bao nhiêu lần Ngài đã đi sớm về khuya, và trằn trọc, chịu đựng đau đớn gấp ngàn lần nỗi đau của Ngài khi rời xa Cha mình, chịu đựng sự tấn công và hủy hoại của con người, cũng như sự đối phó và tỉa sửa của con người. Sự khiêm nhường và ẩn giấu của Đức Chúa Trời đã được đáp lại bằng định kiến[3] của con người, bằng những quan điểm bất công và sự đối xử không công bằng của con người, còn cách Đức Chúa Trời lặng lẽ làm việc ít ai biết đến, sự nhịn nhục của Ngài, sự khoan dung của Ngài đã được đáp lại bằng ánh mắt tham lam của con người; con người cố giẫm đạp Đức Chúa Trời đến chết, không chút hối tiếc, và cố chà đạp Đức Chúa Trời đến cùng kiệt. Thái độ của con người trong việc họ đối xử với Đức Chúa Trời là một trong những “sự thông minh hiếm có”, và Đức Chúa Trời, Đấng bị con người bắt nạt và khinh khi, bị giẫm nát dưới chân của hàng vạn người, trong khi chính con người lại đứng trên cao, như thể họ sẽ làm vua của ngọn đồi, như thể họ muốn nắm quyền hành tuyệt đối,[4] làm tâm điểm chú ý từ phía sau màn bạc, biến Đức Chúa Trời thành nhà đạo diễn tận tâm và tuân thủ luật pháp ở hậu trường, không được phép chống trả hay gây rắc rối. Đức Chúa Trời phải đóng vai vị Hoàng đế cuối cùng, Ngài phải là một con rối,[5] hoàn toàn không có tự do. Những việc làm của con người là không thể tả được, vậy thì làm sao họ có đủ tư cách để đòi hỏi điều này điều nọ từ Đức Chúa Trời? Làm sao họ có đủ tư cách để đưa ra đề nghị với Đức Chúa Trời? Làm sao họ có đủ tư cách để đòi hỏi Đức Chúa Trời thông cảm với những điểm yếu của mình? Làm sao họ xứng đáng để nhận được sự thương xót của Đức Chúa Trời? Làm sao họ xứng đáng để nhận được sự đại lượng của Đức Chúa Trời hết lần này đến lần khác? Làm sao họ xứng đáng để nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời hết lần này đến lần khác? Lương tâm của họ đâu rồi? Họ đã làm tan vỡ trái tim của Đức Chúa Trời từ lâu, từ lâu họ đã để mặc lòng Đức Chúa Trời tan nát. Đức Chúa Trời đến giữa con người một cách vui vẻ và đầy năng lượng, hy vọng rằng con người sẽ có lòng thảo đối với Ngài, cho dù chỉ với một chút hơi ấm. Tuy nhiên lòng của Đức Chúa Trời chậm được con người an ủi, tất cả những gì Ngài đã nhận được chỉ là những cuộc tấn công bằng nắm tuyết[6] và sự thống khổ. Lòng con người thì quá tham lam, ham muốn của họ quá lớn, họ không bao giờ có thể thỏa mãn, họ luôn luôn ranh mãnh và dại dột liều lĩnh, họ không bao giờ để Đức Chúa Trời có bất kỳ quyền tự do hay quyền được nói nào, không để cho Đức Chúa Trời có sự lựa chọn nào ngoài việc phải chịu sự sỉ nhục, và để con người thao túng Ngài theo ý họ muốn.

Trích từ “Công tác và sự bước vào (9)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Chú thích:

1. “Sự tàn phá” được dùng để vạch trần sự bất tuân của nhân loại.

2. “Được đáp trả bởi những cái cái cau mày dữ tợn và sự thách thức trơ tráo của hàng ngàn ngón tay vẫy, cúi đầu, phục vụ con người như một con bò tự nguyện” nguyên bản là một câu, nhưng ở đây được tách thành hai câu để làm cho mọi thứ rõ ràng hơn. Câu đầu đề cập đến hành động của con người, trong khi câu thứ nhì ám chỉ sự đau khổ mà Đức Chúa Trời đã trải qua, và việc Đức Chúa Trời khiêm nhường và ẩn giấu.

3. “Định kiến” ám chỉ hành vi bất tuân của con người.

4. “Nắm quyền hành tuyệt đối” ám chỉ hành vi bất tuân của con người. Họ tự đề cao bản thân, trói buộc những người khác, khiến những người đó đi theo họ và chịu đau khổ vì họ. Họ là những thế lực thù địch với Đức Chúa Trời.

5. “Con rối” được dùng để chế giễu những ai không biết Đức Chúa Trời.

6. “Nắm tuyết” được dùng để làm nổi bật hành vi thấp hèn của con người.

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 197

Sự nhập thể của Đức Chúa Trời đã gây chấn động khắp mọi tôn giáo và lĩnh vực, nó đã “làm xáo trộn” trật tự ban đầu của các giới tôn giáo, và nó đã làm rung động trái tim của tất cả những ai khao khát sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Ai không đang tôn sùng? Ai không trông mong được nhìn thấy Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời đã đích thân ở giữa con người trong nhiều năm, nhưng mà con người chưa bao giờ nhận ra điều đó. Ngày nay, chính Đức Chúa Trời đã xuất hiện, và hiển lộ thân phận của Ngài cho công chúng – làm sao điều này không thể đem niềm vui đến cho lòng người? Đức Chúa Trời đã từng chia sẻ niềm vui và nỗi buồn với con người, và ngày nay Ngài đã đoàn tụ với nhân loại, và chia sẻ với họ những câu chuyện trong thời gian qua. Sau khi Ngài rời khỏi Giu-đê, con người đã không thể tìm thấy dấu vết nào của Ngài. Họ khao khát một lần nữa được gặp Đức Chúa Trời, không biết rằng ngày nay họ đã gặp lại Ngài và đoàn tụ với Ngài. Làm sao điều này không khơi lại những suy nghĩ của ngày hôm qua cho được? Ngày này hai ngàn năm trước, Si-môn, con Giô-na, hậu duệ của người Do Thái, đã gặp Jêsus Đấng Cứu Thế, ăn cùng bàn với Ngài, và sau khi đi theo Ngài trong nhiều năm đã có tình cảm sâu đậm hơn với Ngài: Ông ta yêu mến Ngài từ đáy lòng mình; ông ta yêu mến sâu sắc Đức Chúa Jêsus. Người dân Do Thái không biết gì về đứa bé tóc vàng này, được sinh ra trong một máng cỏ lạnh lẽo, là hình ảnh đầu tiên về sự nhập thể của Đức Chúa Trời. Hết thảy họ đều nghĩ rằng Ngài cũng giống như họ, không ai nghĩ Ngài có bất kỳ sự khác biệt nào – làm sao mọi người có thể nhận ra Jêsus bình dân và bình thường này? Dân Do Thái cho rằng Ngài là con trai của người Do Thái đương thời. Không ai nhìn Ngài như làmột Đức Chúa Trời đáng yêu mến, và con người không làm gì ngoài việc đòi hỏi Ngài một cách mù quáng, yêu cầu Ngài cho họ nhiều ân điển phong phú và dồi dào, bình an và niềm vui. Họ chỉ biết rằng, giống như một nhà triệu phú, Ngài có mọi thứ mà người ta hằng ao ước. Tuy nhiên con người chưa bao giờ đối xử với Ngài như một người được yêu mến; con người thời đó không yêu mến Ngài, chỉ phản đối Ngài, và đưa ra những đòi hỏi phi lý đối với Ngài. Ngài chưa bao giờ kháng cự, mà liên tục ban ân điển cho con người, cho dù con người không biết Ngài. Ngài đã không làm gì ngoài việc âm thầm ban cho con người sự ấm áp, tình yêu thương và lòng thương xót, và hơn thế nữa, Ngài ban cho họ những phương tiện thực hành mới, dẫn dắt con người ra khỏi sự ràng buộc của luật pháp. Con người đã không yêu mến Ngài, họ chỉ ganh tị với Ngài và thừa nhận những tài năng đặc biệt của Ngài. Làm sao loài người đui mù có thể biết được Jêsus Đấng Cứu Thế đã chịu bao nhiêu sỉ nhục khi Ngài đến giữa loài người? Không ai quan tâm đến sự đau khổ của Ngài, không ai biết về tình yêu của Ngài đối với Đức Chúa Cha, và không ai có thể biết về sự cô đơn của Ngài; ngay cả Ma-ri là người mẹ sinh ra Ngài, làm sao bà có thể biết được những suy nghĩ trong lòng của Đức Chúa Jêsus nhân từ? Ai biết được sự đau khổ không thể nói ra được mà Con người đã chịu đựng? Sau khi đưa ra yêu cầu đối với Ngài, con người thời đó đã lạnh lùng đặt Ngài tận đẩu tận đâu trong tâm trí họ và ném Ngài ra ngoài. Do đó, Ngài đã lang thang trên đường phố, hết ngày này qua ngày khác, hết năm này qua năm khác, trôi giạt trong nhiều năm cho đến khi Ngài đã sống được ba mươi năm khổ cực, những năm vừa dài vừa ngắn. Khi con người cần Ngài, họ mời Ngài vào nhà mình với gương mặt tươi cười, cố gắng đòi hỏi Ngài – và sau khi Ngài đã đóng góp cho họ, thì họ liền xô Ngài ra khỏi cửa. Con người ăn những gì được cung cấp từ miệng của Ngài, họ uống huyết của Ngài, họ tận hưởng những ân điển Ngài đã ban cho họ, nhưng họ cũng chống đối Ngài, vì họ chưa bao giờ biết ai đã ban cho họ sự sống. Cuối cùng, họ đã đóng đinh Ngài trên cây thập tự, nhưng Ngài vẫn im lặng. Ngay cả ngày nay, Ngài vẫn im lặng. Con người ăn xác thịt của Ngài, họ uống huyết Ngài, họ ăn thức ăn Ngài chuẩn bị cho họ, và họ đi con đường Ngài đã mở ra cho họ, vậy mà họ vẫn có ý định chối bỏ Ngài; họ thực sự đối xử với Đức Chúa Trời đã ban cho họ sự sống như kẻ thù, và thay vào đó đối xử với những kẻ nô lệ y như thể họ là Cha trên trời. Ở đây chẳng phải họ cố tình chống đối Ngài sao? Jêsus đã đến chết trên cây thập tự như thế nào? Các ngươi có biết không? Chẳng phải Ngài bị phản bội bởi Giu-đa, người gần gũi nhất với Ngài và đã ăn Ngài, uống Ngài, và vui hưởng Ngài sao? Chẳng phải Giu-đa đã phản bội Jêsus bởi vì Ngài không hơn gì một người thầy bình thường, tầm thường sao? Nếu con người thực sự thấy Jêsus phi thường, và là Đấng thuộc về trời, thì làm sao họ có thể đóng sống Ngài lên thập tự giá trong hai mươi bốn giờ, cho đến khi cơ thể Ngài không còn hơi thở nào? Ai có thể biết Đức Chúa Trời? Con người không làm gì ngoài việc vui hưởng Đức Chúa Trời với lòng tham vô độ, nhưng họ chưa bao giờ biết đến Ngài. Họ được voi đòi tiên, và họ khiến “Jêsus” hoàn toàn vâng theo những mệnh lệnh của họ, những chỉ thị của họ. Ai đã từng thể hiện bất kỳ điều gì theo cách nhân từ đối với Con người này, người không có chỗ mà gối đầu? Ai đã từng suy nghĩ về việc hợp lực với Ngài để làm tròn sự ủy thác của Đức Chúa Cha? Ai đã từng nghĩ đến Ngài? Ai đã từng quan tâm đến những khó khăn của Ngài? Không một chút tình yêu, con người vặn vẹo Ngài tới lui; con người không biết sự sáng và sự sống của họ đến từ đâu và không làm gì ngoài việc bí mật lập kế hoạch làm thế nào để một lần nữa đóng đinh “Jêsus” của hai ngàn năm trước, Đấng đã trải qua đau đớn giữa con người. “Jêsus” có thật sự khơi dậy lòng căm ghét như thế không? Có phải tất cả những gì Ngài làm đã bị lãng quên từ lâu không? Sự căm ghét chồng chất trong hàng ngàn năm cuối cùng sẽ lòi ra ngoài. Các ngươi, cùng một giuộc với người Do Thái! “Jêsus” đã từng thù địch với các ngươi khi nào mà các ngươi căm ghét Ngài nhiều đến thế? Ngài đã làm rất nhiều việc, và phán dạy rất nhiều – chẳng lẽ không có điều gì trong số đó có lợi cho các ngươi sao? Ngài đã ban cho các ngươi sự sống của Ngài mà không yêu cầu đáp lại bất kỳ điều gì, Ngài đã ban trọn Ngài cho các ngươi – các ngươi thực sự vẫn muốn ăn tươi nuốt sống Ngài sao? Ngài đã ban cho các ngươi tất cả những gì Ngài có, không giữ lại bất kỳ điều gì, mà chưa bao giờ hưởng được sự vinh hiển của thế gian, sự ấm áp giữa con người, tình yêu thương giữa con người, hoặc tất cả những phước lành giữa con người. Con người thật bần tiện đối với Ngài, Ngài chưa bao giờ tận hưởng tất cả những sự dư dật trên đất, Ngài dành trọn vẹn tấm lòng chân thành, thiết tha của Ngài cho con người, Ngài dành trọn Ngài cho con người – và ai đã từng cho Ngài sự ấm áp? Ai đã từng cho Ngài sự an ủi? Con người đã dồn mọi áp lực lên Ngài, họ đã cho Ngài mọi bất hạnh, họ đã cưỡng ép Ngài phải chịu những trải nghiệm bất hạnh nhất giữa con người, họ đổ lỗi cho Ngài về mọi sự bất công, và Ngài đã mặc nhiên chấp nhận điều đó. Ngài đã bao giờ phản kháng với bất kỳ ai chưa? Ngài đã bao giờ yêu cầu một chút bù đắp từ bất kỳ ai chưa? Ai đã từng tỏ ra bất kỳ sự đồng cảm nào đối với Ngài? Là một người bình thường, ai trong các ngươi không có một tuổi thơ lãng mạn? Ai không có một tuổi thanh xuân rực rỡ? Ai không có sự nhiệt tình của những người thân? Ai không có tình yêu thương của người thân và bạn bè? Ai không được người khác tôn trọng? Ai không có một gia đình ấm áp? Ai không có sự an ủi của những người bạn tâm giao? Và Ngài đã từng tận hưởng bất kỳ điều nào trong số này chưa? Ai đã từng cho Ngài một chút ấm áp? Ai đã từng cho Ngài một chút an ủi? Ai đã từng tỏ ra cho Ngài một chút đạo đức của con người? Ai đã từng khoan dung với Ngài? Ai đã từng ở cùng Ngài trong những lúc khó khăn? Ai đã từng trải qua cuộc sống gian khổ với Ngài? Con người chưa bao giờ nới lỏng yêu cầu đối với Ngài; họ chỉ đơn thuần đòi hỏi Ngài mà không chút đắn đo, như thể, khi đến thế giới của con người, thì Ngài phải làm trâu làm ngựa của con người, làm tù nhân của họ, và phải ban tất cả những gì Ngài có cho họ; nếu không, con người sẽ không bao giờ tha thứ cho Ngài, sẽ không bao giờ dễ chịu với Ngài, sẽ không bao giờ gọi Ngài là Đức Chúa Trời, và sẽ không bao giờ quý trọng Ngài. Con người quá cay nghiệt trong thái độ của họ đối với Đức Chúa Trời, như thể họ nhất quyết tra tấn Đức Chúa Trời cho đến chết, chỉ sau đó họ mới nới lỏng những yêu cầu của mình đối với Đức Chúa Trời. Làm sao con người như thế này không bị Đức Chúa Trời khinh miệt cho được? Chẳng phải đây là thảm kịch của ngày nay sao? Lương tâm của con người không thấy đâu cả. Họ cứ nói rằng họ sẽ báo đáp tình yêu thương của Đức Chúa Trời, nhưng họ lại mổ xẻ Đức Chúa Trời và tra tấn Ngài cho đến chết. Đây chẳng phải là “công thức bí truyền” trong đức tin của họ đối với Đức Chúa Trời, được truyền lại từ tổ tiên của họ sao? Không có nơi nào mà không thấy “người Do Thái”, và ngày nay họ vẫn làm công việc tương tự, họ vẫn thực hiện cùng một công việc chống đối Đức Chúa Trời, và tuy thế vẫn tin rằng họ đang tôn cao Đức Chúa Trời. Làm sao chính mắt con người có thể biết được Đức Chúa Trời? Làm sao con người, sống trong xác thịt, có thể đối xử với Đức Chúa Trời như là Đức Chúa Trời nhập thể đã đến từ Thần? Ai trong số loài người có thể biết Ngài? Đâu là lẽ thật giữa con người? Đâu là sự công chính thật sự? Ai có thể biết tâm tính của Đức Chúa Trời? Ai có thể đua tranh với Đức Chúa Trời trên trời? Không có gì ngạc nhiên rằng, khi Ngài đã đến giữa con người, không một ai biết Đức Chúa Trời, và Ngài đã bị chối bỏ. Làm sao con người có thể chịu đựng sự hiện hữu của Đức Chúa Trời? Làm sao họ có thể để cho sự sáng xua tan bóng tối của thế gian? Chẳng phải đây là tất cả lòng thành kính của con người sao? Chẳng phải đây là lối vào ngay thẳng của con người sao? Và chẳng phải công tác của Đức Chúa Trời xoay quanh lối vào của con người sao? Ta mong rằng các ngươi hợp nhất công tác của Đức Chúa Trời với lối vào của con người, thiết lập mối quan hệ tốt giữa con nguời và Đức Chúa Trời, và thực hiện nhiệm vụ mà con người phải thực hiện với khả năng tốt nhất của mình. Theo cách này, công tác của Đức Chúa Trời sau đó sẽ đi đến kết thúc, khép lại sự vinh hiển của Ngài!

Trích từ “Công tác và sự bước vào (10)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 198

Hôm nay, Ta hoạt động trong dân sự được Đức Chúa Trời chọn ở Trung Quốc để tỏ lộ mọi tâm tính phản nghịch của họ và lật mặt mọi sự xấu xa của họ, và điều này đưa ra bối cảnh để nói mọi điều Ta cần nói. Sau đó, khi Ta thực hiện bước tiếp theo của công tác chinh phục toàn vũ trụ, Ta sẽ dùng sự phán xét của Ta trên các ngươi để phán xét về sự bất chính của mọi người trong toàn vũ trụ, bởi vì dân chúng các ngươi là đại diện cho những kẻ dấy loạn trong nhân loại. Những kẻ không thể bước lên sẽ trở thành vật làm nền và vật phục vụ đơn thuần, trong khi những người có thể bước lên thì sẽ được sử dụng. Tại sao Ta nói rằng những ai không thể bước lên sẽ chỉ phục vụ như vật làm nền? Bởi vì mọi lời và công tác hiện tại của Ta đều nhắm đến nền tảng của các ngươi, và bởi vì các ngươi đã trở thành đại diện và hình ảnh thu nhỏ của những kẻ dấy loạn trong toàn nhân loại. Sau này, Ta sẽ đem những lời chinh phục các ngươi ra ngoại quốc và sử dụng chúng để chinh phục dân chúng ở đó, vậy mà ngươi khi ấy ngươi vẫn chưa đạt được chúng. Chẳng phải điều đó sẽ khiến ngươi thành vật làm nền sao? Các tâm tính bại hoại của toàn nhân loại, các hành động phản nghịch của con người, các ảnh tượng và bộ mặt xấu xa của con người – tất cả đều được ghi lại hôm nay trong những lời dùng để chinh phục các ngươi. Ta rồi sẽ dùng những lời này để chinh phục dân chúng của mọi quốc gia và mọi giáo phái, bởi vì các ngươi là hình mẫu, là tiền lệ. Tuy nhiên, Ta đã không dự định bỏ rơi các ngươi một cách cố ý; nếu ngươi không làm tốt trong sự theo đuổi của ngươi và vì thế mà ngươi chứng tỏ rằng ngươi không thể cứu được nữa, ngươi chẳng phải đơn thuần là vật phục vụ và vật làm nền thôi sao? Ta đã từng bảo rằng sự khôn ngoan của Ta được vận hành dựa trên những mưu đồ của Sa-tan. Tại sao Ta nói như vậy? Chẳng phải đó là lẽ thật đằng sau những gì Ta đang nói và làm ngay bây giờ sao? Nếu ngươi không thể bước lên, nếu ngươi không được hoàn thiện mà thay vào đó bị trừng phạt, ngươi sẽ chẳng trở thành vật làm nền sao? Có lẽ ngươi đã chịu đau khổ nhiều trong thời của mình, nhưng ngươi vẫn không hiểu được điều gì cả; ngươi ngu dốt về mọi thứ trong cuộc sống. Mặc dù ngươi đã bị hành phạt và phán xét, ngươi vẫn chưa thay đổi chút nào, và tận trong sâu thẳm, ngươi vẫn chưa có được sự sống. Khi đến lúc phải thử luyện công việc của ngươi, ngươi sẽ trải qua một sự thử thách dữ dội như lửa và tai họa thậm chí còn lớn hơn. Ngọn lửa này sẽ biến toàn bộ hữu thể của ngươi thành tro. Là kẻ chẳng sở hữu sự sống, kẻ chẳng có một nén vàng ròng nào bên trong, kẻ vẫn bị mắc kẹt trong tâm tính bại hoại xưa cũ, và là kẻ thậm chí chẳng làm được công việc làm nền cho ra trò, thì làm sao ngươi có thể không bị loại bỏ cho được? Công tác chinh phục có hữu ích gì cho một kẻ không đáng giá một đồng xu và kẻ chẳng có sự sống? Đến lúc đó, những tháng ngày của các ngươi sẽ khó khăn hơn của Nô-ê và Sô-đôm! Những lời cầu nguyện của ngươi sẽ chẳng ích gì cho ngươi lúc đó. Một khi công tác cứu rỗi đã kết thúc, thì làm sao ngươi có thể quay lại sau đó và mới bắt đầu ăn năn? Một khi mọi công tác cứu rỗi đã hoàn tất, sẽ chẳng có gì nữa; những gì sẽ có chính là sự khởi đầu của công tác trừng phạt kẻ ác. Ngươi chống đối, ngươi dấy loạn, và ngươi làm những điều mà ngươi biết là xấu xa. Ngươi chẳng phải là mục tiêu của sự hành phạt nghiêm khắc sao? Ta nói rõ điều này ra cho ngươi hôm nay. Nếu ngươi chọn không lắng nghe, thì khi tai họa giáng xuống ngươi sau đó, chẳng phải sẽ là quá muộn nếu chỉ đến lúc đó ngươi mới bắt đầu cảm thấy hối tiếc và bắt đầu tin sao? Ta đang cho ngươi cơ hội để ăn năn hôm nay, nhưng ngươi không sẵn lòng ăn năn. Ngươi muốn chờ trong bao lâu đây? Cho tới ngày của hình phạt sao? Hôm nay Ta không nhớ những vi phạm trước đây của ngươi; Ta tha thứ cho ngươi hết lần này đến lần khác, lờ đi mặt tiêu cực để chỉ nhìn vào mặt tích cực của ngươi, bởi vì mọi lời và công tác hiện tại của Ta đều là để cứu ngươi, và Ta không có ác ý với ngươi. Ấy thế mà ngươi vẫn từ chối bước vào; ngươi không thể phân biệt tốt xấu và chẳng biết cách trân trọng sự tử tế. Chẳng phải những người này chỉ đơn thuần chờ đợi sự trừng phạt và quả báo công chính đó sao?

Trích từ “Lẽ thật bên trong của công tác chinh phục (1)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 199

Khi Môi-se đập vào hòn đá, và nước được Đức Giê-hô-va ban cho chảy ra, đó là vì đức tin của người. Khi Đa-vít chơi đàn sắt ca ngợi Ta, là Đức Giê-hô-va – với tấm lòng tràn đầy niềm vui – đó là vì đức tin của người. Khi Gióp bị mất đi đàn gia súc đầy trên núi cùng khối lượng tài sản không đếm xuể của mình, và thân thể của người bị bao phủ trong những ung độc, đó là vì đức tin của người. Khi người có thể nghe tiếng Ta, là Đức Giê-hô-va, và thấy vinh quang của Ta, là Đức Giê-hô-va, đó là vì đức tin của người. Việc Phi-e-rơ đã có thể đi theo Jêsus Christ là vì đức tin của người. Việc người đã có thể chịu đóng đinh trên thập tự giá vì Ta và làm chứng vinh quang cũng là vì đức tin của người. Khi Giăng nhìn thấy ảnh tượng vinh quang của Con người, đó là vì đức tin của người. Khi người nhìn thấy khải tượng về những ngày sau rốt, càng đúng là vì đức tin của người. Lý do tại sao điều gọi là vô số các nước ngoại bang đã có được sự mặc khải của Ta, và đã biết được rằng Ta đã trở lại trong xác thịt để làm công việc của Ta ở giữa con người, cũng là vì đức tin của họ. Tất cả những người bị đánh đập bởi những lời gay gắt của Ta mà vẫn được chúng an ủi và được cứu rỗi – chẳng phải họ đã làm được như vậy là nhờ đức tin của họ sao? Người ta đã nhận lãnh rất nhiều bởi đức tin của họ, và không phải lúc nào cũng là ân phước. Họ có thể không nhận lãnh thứ hạnh phúc và vui sướng mà Đa-vít đã cảm nhận, hay có được nước mà Đức Giê-hô-va ban cho như Môi-se đã có. Chẳng hạn, Gióp đã được Đức Giê-hô-va ban ân phước bởi đức tin của ông, nhưng ông cũng đã phải chịu tai họa. Dù cho ngươi được ban ân phước hay chịu tai họa, cả hai đều là những sự kiện may mắn. Không có đức tin, ngươi sẽ không thể nào nhận lãnh công tác chinh phục này, càng không thấy được những hành động của Đức Giê-hô-va bày ra trước mắt ngươi hôm nay. Ngươi sẽ không thể nhìn thấy, càng không thể nào nhận lãnh. Những tai họa này, những hoạn nạn này, và hết thảy mọi sự phán xét – nếu những thứ này không giáng lên ngươi, liệu ngươi có thể nhìn thấy được các hành động của Đức Giê-hô-va hôm nay không? Hôm nay, chính đức tin đã cho phép ngươi được chinh phục, và chính việc được chinh phục cho phép ngươi tin vào mọi hành động của Đức Giê-hô-va. Chỉ bởi đức tin mà ngươi nhận lãnh được hình phạt và phán xét như thế. Thông qua hình phạt và phán xét này mà ngươi được chinh phục và hoàn thiện. Không có kiểu hình phạt và phán xét mà ngươi đang nhận hôm nay thì đức tin của ngươi sẽ là vô ích, bởi ngươi sẽ không biết đến Đức Chúa Trời; cho dù ngươi tin ở Ngài nhiều bao nhiêu, đức tin của ngươi vẫn sẽ chỉ là một sự bày tỏ rỗng tuếch chẳng có cơ sở hiện thực. Chỉ sau khi ngươi nhận lãnh công tác chinh phục này, công tác khiến ngươi hoàn toàn vâng phục, thì đức tin của ngươi mới trở nên thật và đáng tin cậy, và lòng ngươi mới hướng về Đức Chúa Trời. Ngay cả khi ngươi có bị phán xét hay rủa sả thật nhiều bởi từ “đức tin” này, ngươi vẫn có được đức tin thật sự, và ngươi nhận được một điều thật nhất, thực tế nhất, và quý giá nhất. Điều này là bởi chỉ trong quá trình phán xét mà ngươi thấy được đích đến cuối cùng của các tạo vật của Đức Chúa Trời; chính trong sự phán xét này mà ngươi thấy được rằng Đấng Tạo Hóa là để yêu thương; chính trong công tác chinh phục như thế mà ngươi thấy được vòng tay của Đức Chúa Trời; chính trong công tác chinh phục này mà ngươi bắt đầu hiểu đầy đủ về đời sống con người; chính trong công tác chinh phục này mà ngươi có được con đường đúng đắn của đời sống con người, và bắt đầu hiểu được ý nghĩa thật sự của “con người”; chỉ trong sự chinh phục này mà ngươi thấy được tâm tính công chính của Đấng Toàn Năng và dung mạo đẹp đẽ và vinh hiển của Ngài; chính trong công tác chinh phục này mà ngươi biết được nguồn gốc của con người và hiểu được toàn bộ “lịch sử bất diệt” của con người; chính trong sự chinh phục này mà ngươi bắt đầu hiểu về tổ tiên của loài người và nguồn gốc của sự bại hoại của loài người; chính trong sự chinh phục này mà ngươi nhận lãnh niềm vui và sự khuây khỏa cũng như sự sửa phạt, sửa dạy, và những lời khiển trách vô tận từ Đấng Tạo Hóa gửi đến nhân loại mà Ngài đã tạo dựng; chính trong công tác chinh phục này mà ngươi nhận lãnh những ân phước, cũng như những tai họa mà con người phải nhận… Chẳng phải tất cả những điều này là đều do chút đức tin trong ngươi sao? Và sau khi nhận lãnh những điều này, đức tin của ngươi chưa lớn lên sao? Ngươi vẫn chưa thu nhận được quá nhiều sao? Ngươi chẳng những đã nghe được lời Đức Chúa Trời và thấy được sự khôn ngoan của Ngài, mà ngươi cũng đã đích thân trải nghiệm từng bước của công tác của Ngài. Có lẽ ngươi sẽ nói rằng nếu ngươi đã không có đức tin, thì ngươi sẽ không chịu kiểu hình phạt hay kiểu phán xét này. Nhưng ngươi nên biết rằng không có đức tin thì ngươi chẳng những không thể nhận lãnh kiểu hình phạt hay kiểu quan tâm này từ Đấng Toàn Năng, mà ngươi còn vĩnh viễn mất đi cơ hội gặp được Đấng Tạo Hóa. Ngươi sẽ chẳng bao giờ biết được nguồn gốc của nhân loại, và chẳng bao giờ hiểu được ý nghĩa của đời sống con người. Ngay cả khi thân thể của ngươi chết đi và hồn ngươi lìa khỏi, ngươi vẫn sẽ không hiểu được mọi hành động của Đấng Tạo Hóa, càng không biết được rằng Đấng Tạo hóa đã làm công tác vĩ đại như thế trên đất sau khi Ngài tạo dựng nhân loại. Là một thành viên trong nhân loại mà Ngài đã tạo dựng, ngươi có đành lòng rơi vào bóng tối cách xuẩn ngốc và chịu trừng phạt đời đời hay không? Nếu ngươi tách mình khỏi hình phạt và phán xét của ngày nay, ngươi sẽ gặp phải điều gì đây? Ngươi nghĩ rằng một khi tách mình ra khỏi sự phán xét hiện tại, ngươi sẽ có thể thoát khỏi cuộc sống khó khăn này ư? Chẳng đúng là nếu ngươi rời khỏi “nơi này”, điều ngươi đối mặt sẽ là sự giày vò đau đớn hoặc những sự hành hạ tàn ác do ma quỉ gây ra hay sao? Liệu ngươi có thể đối mặt với những đêm ngày không thể chịu đựng nổi? Ngươi nghĩ rằng chỉ vì ngươi thoát khỏi sự phán xét hôm nay, thì ngươi có thể vĩnh viễn tránh được sự hành hạ đó trong tương lai sao? Điều gì sẽ đến với ngươi? Liệu đó có thể thực sự là một Shangri-La mà ngươi hy vọng hay không? Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể thoát khỏi hình phạt đời đời sau này chỉ đơn giản bằng cách chạy trốn khỏi hiện thực tế theo cách mà ngươi đang làm sao? Sau ngày hôm nay, liệu ngươi có bao giờ lại tìm được cơ hội và loại phước hạnh này nữa không? Liệu ngươi sẽ có thể tìm thấy chúng khi tai ương giáng xuống ngươi không? Liệu ngươi sẽ có thể tìm thấy chúng khi toàn nhân loại bước vào sự nghỉ ngơi hay không? Cuộc sống hạnh phúc của ngươi bây giờ và gia đình nhỏ thuận hòa của ngươi – liệu những điều này có thay thế được cho đích đến đời đời của ngươi trong tương lai hay không? Nếu ngươi có đức tin thực sự, và nếu ngươi thu nhận được nhiều nhờ bởi đức tin của ngươi, thì tất cả những thứ đó đều là điều mà ngươi – một loài thọ tạo – nên đạt được và cũng là điều mà đáng lẽ ngươi đã có từ đầu. Không có điều gì có lợi cho đức tin và sự sống của ngươi hơn sự chinh phục như thế.

Trích từ “Lẽ thật bên trong của công tác chinh phục (1)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 200

Ngày nay, ngươi phải nhận thức được về việc làm sao để được chinh phục, và về việc con người hành xử như thế nào sau khi đã được chinh phục. Ngươi có thể nói rằng ngươi đã được chinh phục, nhưng liệu ngươi có thể vâng phục đến chết không? Ngươi phải có khả năng theo đến tận cùng cho dù có triển vọng nào hay không, và ngươi không được đánh mất đức tin vào Đức Chúa Trời cho dù ở trong hoàn cảnh nào đi nữa. Cuối cùng, ngươi phải đạt được hai mặt của lời chứng: lời chứng của Gióp – vâng phục cho đến chết; và lời chứng của Phi-e-rơ – tình yêu tối cao dành cho Đức Chúa Trời. Ở một phương diện, ngươi phải như Gióp: Ông mất toàn bộ của cải vật chất, và bị bủa vây bởi cơn đau xác thịt, vậy mà ông không từ bỏ danh Đức Giê-hô-va. Đây là lời chứng của Gióp. Phi-e-rơ đã có thể yêu kính Đức Chúa Trời cho đến chết. Khi ông bị treo lên thập giá và đối diện với cái chết của mình, ông vẫn yêu thương Đức Chúa Trời; ông đã không nghĩ đến các viễn cảnh cho chính mình, hay không theo đuổi những hy vọng đẹp đẽ hay những tư tưởng ngông cuồng, và ông chỉ tìm kiếm tình yêu với Đức Chúa Trời và vâng phục mọi sự xếp đặt của Đức Chúa Trời. Những điều như thế là tiêu chuẩn mà ngươi phải đạt được trước khi có thể được xem là đã mang lời chứng, trước khi ngươi trở thành một người có thể được làm cho hoàn thiện sau khi được chinh phục. Ngày nay, nếu con người thật sự biết về thực chất và trạng thái của họ, liệu họ vẫn tìm kiếm các viễn cảnh và hy vọng không? Những gì ngươi nên biết là: “Bất kể Đức Chúa Trời có làm tôi hoàn thiện hay không, tôi phải theo Đức Chúa Trời; mọi thứ Ngài làm bây giờ đều tốt đẹp, và làm vì tôi, và để tâm tính của chúng tôi có thể thay đổi, và chúng tôi có thể rũ bỏ những ảnh hưởng của Sa-tan, cho phép chúng tôi thoát khỏi sự ô uế dù được sinh ra trong vùng đất bẩn thỉu, rũ bỏ sự bẩn thỉu và ảnh hưởng của Sa-tan, bỏ nó lại đằng sau”. Dĩ nhiên, đây là những gì đòi hỏi ở ngươi, nhưng đối với Đức Chúa Trời nó chỉ đơn thuần là sự chinh phục, được thực hiện hầu cho con người có quyết tâm vâng phục, và có thể quy phục mọi sự dàn xếp của Đức Chúa Trời. Theo cách này, mọi thứ sẽ được hoàn tất. Ngày nay, hầu hết mọi người đã được chinh phục, nhưng bên trong họ vẫn còn nhiều những điều dấy loạn và bất tuân. Vóc giạc thật sự của con người vẫn còn quá nhỏ bé, và họ chỉ có thể trở nên đầy sinh lực khi có hy vọng và triển vọng; nếu thiếu đi hy vọng và triển vọng, họ trở nên tiêu cực, và thậm chí nghĩ đến việc rời bỏ Đức Chúa Trời. Hơn nữa, con người không có ước muốn lớn lao để cố sống bày tỏ ra nhân tính bình thường. Điều này là không chấp nhận được. Vì vậy, Ta vẫn phải phán dạy về sự chinh phục. Thực ra, sự hoàn thiện xảy đến cùng lúc với sự chinh phục: Khi ngươi được chinh phục, hiệu ứng đầu tiên của việc được làm cho hoàn thiện cũng đạt được. Trường hợp có sự khác biệt giữa việc được chinh phục và việc được làm cho hoàn thiện, thì đó là theo mức độ thay đổi ở con người. Được chinh phục là bước đầu tiên của việc được làm cho hoàn thiện, và không có nghĩa là họ đã hoàn toàn được làm cho hoàn thiện, cũng không chứng tỏ rằng họ đã hoàn toàn được Đức Chúa Trời thu phục. Sau khi con người được chinh phục, có vài thay đổi trong tâm tính của họ, nhưng những thay đổi đó còn quá thiếu so với những gì có được bởi những người đã hoàn toàn được Đức Chúa Trời thu phục. Hôm nay, những gì được thực hiện là sự khởi công của việc làm hoàn thiện con người – đó là chinh phục họ – và nếu ngươi không đạt được trạng thái được chinh phục, thì ngươi sẽ chẳng có phương tiện gì để được làm cho hoàn thiện, và được hoàn toàn thu phục bởi Đức Chúa Trời. Ngươi sẽ chỉ nhận được một chút hình phạt và phán xét, nhưng chúng sẽ không đủ để hoàn toàn thay đổi tâm ngươi. Như thế ngươi sẽ là một trong những kẻ bị loại bỏ; điều này chẳng khác gì việc nhìn một bàn tiệc xa hoa mà không được ăn. Đó chẳng phải một tình huống bi kịch sao cho ngươi sao? Và như thế ngươi phải tìm kiếm sự thay đổi: Dù là được chinh phục hay được làm cho hoàn thiện, cả hai đều liên quan đến việc có sự thay đổi trong ngươi hay không, và ngươi có vâng phục hay không, và việc này quyết định liệu ngươi có được thu phục bởi Đức Chúa Trời hay không. Nên biết rằng “được chinh phục” và “được làm cho hoàn thiện” đều đơn giản dựa trên mức độ thay đổi và vâng phục, cũng như dựa trên độ thuần khiết trong tình yêu của ngươi dành cho Đức Chúa Trời. Điều cần thiết ngày nay là ngươi có thể hoàn toàn được làm cho hoàn thiện, nhưng ban đầu ngươi phải được chinh phục – ngươi phải có đủ kiến thức về hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời, phải có đức tin để theo, và phải là một người tìm kiếm sự thay đổi và tìm kiếm sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Chỉ khi đó ngươi mới là một người cố gắng để được làm cho hoàn thiện. Các ngươi nên hiểu rằng trong quá trình được làm cho hoàn thiện thì các ngươi sẽ được chinh phục, và trong quá trình được chinh phục thì các ngươi sẽ được làm cho hoàn thiện. Hôm nay, ngươi có thể cố gắng để được làm cho hoàn thiện hoặc tìm kiếm sự thay đổi trong nhân tính bên ngoài và sự cải thiện trong tố chất, nhưng điều quan trọng cốt yếu là ngươi có thể hiểu được rằng mọi điều Đức Chúa Trời làm hôm nay đều có ý nghĩa và có lợi: Nó khiến cho ngươi, kẻ được sinh ra trong vùng đất bẩn thỉu, thoát khỏi sự bẩn thỉu và rũ bỏ nó. Nó khiến cho ngươi có thể vượt qua được những ảnh hưởng của Sa-tan, bỏ lại sau lưng những ảnh hưởng đen tối của Sa-tan. Bằng cách tập trung vào những điều này, ngươi được bảo vệ trên vùng đất bẩn thỉu này. Cuối cùng, chứng ngôn mà ngươi sẽ được yêu cầu đưa ra là gì? Ngươi được sinh ra trong vùng đất bẩn thỉu mà vẫn có thể trở nên thánh khiết, không bao giờ còn bị nhơ nhuốc bởi sự bẩn thỉu nữa, có thể sống dưới quyền của Sa-tan nhưng cởi bỏ được sự ảnh hưởng của Sa-tan, không bị Sa-tan chiếm hữu hay quấy rối, và có thể sống trong tay của Đấng Toàn Năng. Đây là chứng ngôn, và là chứng cứ cho thắng lợi trong cuộc chiến với Sa-tan. Ngươi có thể từ bỏ Sa-tan, ngươi không còn bộc lộ những tâm tính sa-tan trong những gì ngươi sống bày tỏ ra nữa, mà thay vào đó, sống bày tỏ ra những gì Đức Chúa Trời đã đòi hỏi con người phải đạt được khi Ngài tạo ra con người: nhân tính bình thường, ý thức bình thường, sự thông sáng bình thường, quyết tâm bình thường để yêu kính Đức Chúa Trời, và sự trung thành với Đức Chúa Trời. Những điều như thế là lời chứng mà một vật thọ tạo của Đức Chúa Trời phải mang. Ngươi bảo rằng: “Chúng tôi được sinh ra trong một vùng đất bẩn thỉu, nhưng bởi sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, và bởi Ngài đã chinh phục chúng tôi, chúng tôi đã loại bỏ những ảnh hưởng của Sa-tan khỏi chúng tôi. Điều chúng tôi có thể vâng phục hôm nay cũng là tác dụng của việc được Đức Chúa Trời chinh phục, và không phải vì chúng tôi tốt đẹp gì, hay vì chúng tôi yêu thương Đức Chúa Trời cách tự nhiên. Bởi Đức Chúa Trời chọn chúng tôi, và định trước cho chúng tôi, mà hôm nay chúng tôi đã được chinh phục, có khả năng mang lời chứng cho Ngài, và có thể phụng sự Ngài; vì vậy, cũng bởi Đức Chúa Trời chọn chúng tôi, và bảo vệ chúng tôi, mà chúng tôi đã được cứu rỗi và mang ra khỏi quyền hạn của Sa-tan, và có thể bỏ lại sau lưng sự bẩn thỉu và được tẩy uế trong quốc gia của con rồng lớn sắc đỏ”.

Trích từ “Lẽ thật bên trong của công tác chinh phục (2)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 201

Công việc của những ngày sau rốt phá vỡ mọi phép tắc, và bất kể rằng ngươi bị nguyền rủa hay trừng phạt, miễn là ngươi giúp trong công tác của Ta, và làm lợi cho công tác chinh phục ngày nay, và bất kể rằng ngươi có là con cháu của Mô-áp hay dòng dõi của con rồng lớn sắc đỏ, miễn là ngươi có thể thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời trong giai đoạn công việc này, và làm hết sức có thể, thì sẽ đạt được kết quả thích đáng. Ngươi thuộc dòng dõi con rồng lớn sắc đỏ, và ngươi là con cháu của Mô-áp; tóm lại, hết thảy những ai bằng xương bằng thịt đều là vật thọ tạo của Đức Chúa Trời, và đều được Đấng Tạo Hóa tạo ra. Ngươi là một vật thọ tạo của Đức Chúa Trời, ngươi không được có bất kỳ lựa chọn nào, và đó là bổn phận của ngươi. Dĩ nhiên, ngày nay công việc của Đấng Tạo Hóa nhắm tới toàn thể vũ trụ. Bất kể ngươi có nguồn gốc từ đâu, trên hết ngươi vẫn là một trong những loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, các ngươi – các con cháu của Mô-áp – là một phần trong các loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, chỉ khác là các ngươi có giá trị thấp kém hơn thôi. Bởi vì ngày nay công tác của Đức Chúa Trời được thực hiện trong muôn loài thọ tạo, và nhắm đến toàn cõi vũ trụ, Đấng Tạo Hóa tự do lựa chọn những con người, những vấn đề, và những thứ bất kỳ để thực hiện công tác của Ngài. Ngài không quan tâm rằng ngươi từng có nguồn gốc từ đâu; miễn ngươi là một trong các loài thọ tạo của Ngài, và miễn là ngươi có lợi cho công tác của Ngài – công tác chinh phục và làm chứng – thì Ngài sẽ triển khai công việc nơi ngươi mà chẳng chút đắn đo. Điều này phá vỡ các quan niệm truyền thống của con người, rằng Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ làm việc giữa các dân ngoại, đặc biệt là giữa những kẻ đã bị nguyền rủa và thấp kém; đối với những kẻ đã bị nguyền rủa, các thế hệ tương lai của họ cũng sẽ bị nguyền rủa đời đời, không bao giờ có bất cứ cơ hội nào được cứu rỗi; Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ giáng xuống và làm việc trên một vùng đất dân ngoại, và sẽ không bao giờ đặt chân tới một vùng đất bẩn thỉu, bởi vì Ngài thánh khiết. Tất cả các quan niệm này đều được phá bỏ bởi công tác của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt. Hãy biết rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của muôn loài thọ tạo, Ngài giữ sự thống trị trong cả trời đất và vạn vật, và không chỉ là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên. Như vậy, công tác ở Trung Quốc có tầm quan trọng tột bậc, và chẳng lẽ nó sẽ không lan ra các quốc gia khác sao? Chứng ngôn vĩ đại cho tương lai sẽ không chỉ giới hạn trong Trung Quốc; nếu Đức Chúa Trời chỉ chinh phục các ngươi, liệu những loài quỷ dữ có bị thuyết phục không? Họ không hiểu việc được chinh phục, hay quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời, và chỉ khi dân sự được chọn của Đức Chúa Trời trong toàn cõi vũ trụ thấy được các kết quả cuối cùng của công tác này thì hết thảy các loài thọ tạo mới được chinh phục. Chẳng ai mà lạc hậu hay bại hoại hơn các con cháu của Mô-áp. Chỉ khi những người này có thể được chinh phục – những kẻ bại hoại nhất, những kẻ không công nhận Đức Chúa Trời hay tin rằng có Đức Chúa Trời, đã được chinh phục, và chính miệng công nhận Đức Chúa Trời, khen ngợi Ngài, và có thể yêu thương Ngài – thì đây mới là chứng ngôn của sự chinh phục. Mặc dù các ngươi không phải Phi-e-rơ, các ngươi sống thể hiện ra hình ảnh của Phi-e-rơ, các ngươi có thể sở hữu lời chứng của Phi-e-rơ, và của Gióp, và đây là chứng ngôn vĩ đại nhất. Cuối cùng ngươi sẽ nói: “Chúng tôi không phải dân Y-sơ-ra-ên, mà là con cháu bị từ bỏ của Mô-áp, chúng tôi không phải Phi-e-rơ, người có tố chất mà chúng tôi không thể có, cũng không phải Gióp, và chúng tôi thậm chí không thể so sánh với sự quyết tâm của Phao-lô trong việc chịu đựng vì Đức Chúa Trời và dâng hiến bản thân cho Đức Chúa Trời, và chúng tôi quá lạc hậu, và như thế, chúng tôi không đủ tư cách để thụ hưởng những ân phước của Đức Chúa Trời. Hôm nay Đức Chúa Trời vẫn nâng chúng tôi dậy; vì vậy chúng tôi phải làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, và mặc dù chúng tôi không đủ tố chất và năng lực, chúng tôi vẫn sẵn lòng làm đẹp lòng Đức Chúa Trời – chúng tôi có quyết tâm này. Chúng tôi là các con cháu của Mô-áp, và chúng tôi bị nguyền rủa. Đây là sắc lệnh của Đức Chúa Trời, và chúng tôi không có khả năng thay đổi nó, nhưng những gì chúng tôi sống thể hiện ra và kiến thức của chúng tôi thì có thể thay đổi, và chúng tôi đã quyết tâm làm đẹp lòng Đức Chúa Trời”. Khi ngươi có được quyết tâm này, điều đó chứng tỏ rằng ngươi được chứng thực là đã được chinh phục.

Trích từ “Lẽ thật bên trong của công tác chinh phục (2)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 202

Hiệu quả dự kiến cho công tác chinh phục trên hết là để xác thịt của con người thôi dấy loạn; có nghĩa là, để tâm trí con người đạt được sự hiểu biết mới về Đức Chúa Trời, lòng họ vâng phục Đức Chúa Trời hoàn toàn, và để họ khao khát được vì Đức Chúa Trời. Người ta không được xem là đã được chinh phục khi tính khí hay xác thịt của họ thay đổi; khi suy nghĩ của con người, nhận thức của con người, và ý thức của con người thay đổi, có nghĩa là, khi toàn bộ tâm thái của ngươi thay đổi – đó sẽ là lúc ngươi đã được chinh phục bởi Đức Chúa Trời. Khi ngươi đã quyết tâm vâng phục và đã áp dụng một tâm thái mới, khi ngươi không còn mang bất kỳ quan niệm hay ý định của cá nhân mình vào lời và công tác của Đức Chúa Trời, và khi trí óc của ngươi có thể suy nghĩ bình thường – nghĩa là khi ngươi có thể dốc sức cho Đức Chúa Trời với toàn bộ tấm lòng mình – thì ngươi là kiểu người đã được chinh phục hoàn toàn. Trong tôn giáo, nhiều người đã chịu rất nhiều đau khổ suốt cuộc đời họ: Họ bắt thân thể phải quy phục và vác cây thập tự của mình, và thậm chí phải tiếp tục chịu đựng và nhẫn nhục khi trên bờ vực của cái chết! Một số người vẫn kiêng ăn vào buổi sáng ngày họ chết. Cả đời họ từ chối ăn ngon mặc đẹp, chỉ tập trung vào việc chịu khổ. Họ có thể bắt thân thể quy phục và từ bỏ xác thịt họ. Tinh thần chịu khổ cực của họ thật đáng khen ngợi. Nhưng suy nghĩ của họ, các quan niệm của họ, tâm thái của họ, và thật sự là bản chất cũ của họ, lại chẳng hề được xử lý chút nào. Họ không có một chút kiến thức thật sự về bản thân mình. Tưởng tượng của họ về Đức Chúa Trời cũng theo truyền thống là một Đức Chúa Trời mơ hồ, trừu tượng. Quyết tâm chịu khổ vì Đức Chúa Trời của họ đến từ lòng sốt sắng và bản chất tích cực của họ. Mặc dù họ tin vào Đức Chúa Trời, nhưng họ chẳng hiểu Ngài cũng như không biết đến ý muốn của Ngài. Họ chỉ làm việc và chịu đựng một cách mù quáng vì Đức Chúa Trời. Họ không đặt nặng một chút nào việc phải hành động sáng suốt, và hầu như chẳng quan tâm đến việc làm sao để đảm bảo rằng sự phục vụ của họ thực sự thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời, họ càng không biết làm thế nào để đạt được sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời mà họ phụng sự không phải là Đức Chúa Trời trong hình tượng gốc của Ngài, mà là một Đức Chúa Trời ẩn trong huyền thoại, một sản phẩm của trí tưởng tượng của riêng họ, một Đức Chúa Trời mà họ nghe nói, hoặc tìm thấy trong các văn bản. Sau đó họ sử dụng trí tưởng tượng phong phú và lòng sùng đạo của mình để chịu khổ vì Đức Chúa Trời và làm công tác của Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Trời muốn làm. Việc phụng sự của họ thật không đúng đắn, đến mức hầu như chẳng có ai trong số họ là thực sự có thể phụng sự theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Bất kể họ có vui vẻ chịu đựng như thế nào, quan điểm ban đầu của họ về việc phụng sự và tưởng tượng của họ về Đức Chúa Trời vẫn không thay đổi, bởi họ chưa trải qua sự phán xét, hình phạt, sự tinh luyện và hoàn thiện của Đức Chúa Trời, cũng chưa ai hướng dẫn họ sử dụng lẽ thật. Cho dù họ tin vào Jêsus Đấng Cứu Thế, chẳng ai trong họ từng nhìn thấy Đấng Cứu Thế. Họ chỉ biết đến Ngài qua truyền thuyết và lời đồn. Kết quả là, sự phục vụ của họ chẳng hơn gì nhắm mắt phụng sự ngẫu nhiên, như một người mù phụng sự cha của mình. Cuối cùng, sự phục vụ như thế sẽ được gì? Và ai sẽ ưng thuận nó? Từ đầu tới cuối, sự phục vụ của họ cứ y như vậy; họ chỉ nhận được những bài học từ con người, và đặt sự phục vụ của họ chỉ trên nền tảng sự hồn nhiên và ý thích của riêng họ. Điều này thì sẽ mang lại được phần thưởng gì? Ngay cả Phi-e-rơ, người đã nhìn thấy Jêsus, cũng chẳng biết cách phụng sự theo ý muốn của Đức Chúa Trời; ông chỉ biết điều này vào sau hết, lúc tuổi già của ông. Vậy việc những người đui mù chưa trải nghiệm bất kỳ sự xử lý hay tỉa sửa nào, và những người chẳng có ai để hướng dẫn họ nói lên điều gì? Chẳng phải sự phục vụ của nhiều người trong số các ngươi hôm nay cũng giống như những người đui mù này sao? Hết thảy những ai chưa nhận lãnh sự phán xét, chưa nhận lãnh sự tỉa sửa hay xử lý, và chưa thay đổi – chẳng phải hết thảy họ đều được chinh phục một cách không trọn vẹn sao? Những người như vậy thì giúp được gì? Nếu suy nghĩ và hiểu biết của ngươi về cuộc sống, và hiểu biết của ngươi về Đức Chúa Trời chẳng tỏ ra một sự thay đổi mới mẻ nào, và ngươi thực sự chẳng đạt được điều gì, thì ngươi sẽ không bao giờ đạt được bất cứ điều gì đáng kể trong sự phục vụ của ngươi cả! Không có một khải tượng và một sự hiểu biết mới mẻ về công tác của Đức Chúa Trời, thì ngươi không thể được chinh phục. Đường lối theo Đức Chúa Trời của ngươi như vậy sẽ giống như của những người chịu khổ và kiêng ăn: nó ít có giá trị! Chính xác là bởi ít có lời chứng trong những gì họ làm mà Ta cho rằng sự phục vụ của họ là vô ích! Họ dành cả đời để chịu khổ và ngồi tù; họ luôn nhẫn nhịn, yêu thương, và họ luôn vác thập giá, họ bị thế giới cười nhạo và chối bỏ, họ trải qua mọi gian khổ, và mặc dù họ vâng phục cho đến tận cuối, họ vẫn không được chinh phục, và không thể đưa ra chứng ngôn nào để được chinh phục. Họ đã chịu khổ rất nhiều, nhưng bên trong thì họ không hề biết Đức Chúa Trời. Chẳng có điều gì trong những suy nghĩ cũ kỹ, quan niệm cũ kỹ, các thực hành tôn giáo, những hiểu biết do con người làm ra, và những ý tưởng con người của họ từng được xử lý. Không hề có một sự hiểu biết mới mẻ nào trong họ cả. Không một chút nào trong kiến thức của họ về Đức Chúa Trời là đúng đắn hay chính xác. Họ đã hiểu sai ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều này có phục vụ cho Đức Chúa Trời không? Bất kể sự hiểu biết của ngươi về Đức Chúa Trời như thế nào trong quá khứ, nếu hôm nay nó vẫn cứ y như vậy, và ngươi tiếp tục đặt sự hiểu biết của mình về Đức Chúa Trời trên nền tảng những quan niệm và ý tưởng cũ của ngươi cho dù Đức Chúa Trời làm bất cứ điều gì, nghĩa là nếu ngươi không có được sự hiểu biết nào mới mẻ, chân thật về Đức Chúa Trời, và nếu ngươi không thể biết được ảnh tượng và tâm tính thật của Đức Chúa Trời, nếu sự hiểu biết của ngươi về Đức Chúa Trời vẫn bị dẫn dắt bởi tư tưởng phong kiến, dị đoan, và vẫn được sinh ra từ sự tưởng tượng và những quan niệm của con người, thì ngươi chưa được chinh phục. Ta phán mọi lời này cho ngươi hôm nay để ngươi có thể biết được, hầu cho kiến thức này có thể dẫn dắt ngươi đến một sự hiểu biết mới mẻ hơn, chính xác hơn; Ta cũng phán những lời này để xóa bỏ những quan niệm và cách hiểu biết cũ trong ngươi, hầu cho ngươi có thể có được sự hiểu biết mới. Nếu ngươi thật sự ăn uống lời Ta, thì sự hiểu biết của ngươi sẽ thay đổi đáng kể. Miễn là ngươi ăn uống lời Đức Chúa Trời với tấm lòng vâng phục, quan điểm của ngươi sẽ thay đổi. Miễn là ngươi có thể chấp nhận hình phạt lặp đi lặp lại, tâm thái cũ của ngươi sẽ dần thay đổi. Miễn là tâm thái cũ của ngươi được thay thế hoàn toàn bằng tâm thái mới, sự thực hành của ngươi cũng sẽ thay đổi theo. Bằng cách này, việc phụng sự của ngươi sẽ ngày càng trở nên đúng mục tiêu, ngày càng có thể thỏa mãn được ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi có thể thay đổi cuộc sống của mình, thay đổi sự hiểu biết của mình về đời sống con người, và thay đổi nhiều quan niệm của ngươi về Đức Chúa Trời, thì sự hồn nhiên của ngươi sẽ dần biến mất. Điều này, chính điều này chứ không gì khác, là hiệu quả khi Đức Chúa Trời chinh phục con người, đó là sự thay đổi xuất hiện trong con người. Trong đức tin của ngươi nơi Đức Chúa Trời, nếu tất cả những gì ngươi biết chỉ là bắt thân thể quy phục và chịu đựng, nhẫn nại, và ngươi không biết điều đó đúng hay sai, càng không biết điều đó là vì ai, thì sự thực hành như thế làm sao có thể dẫn tới sự thay đổi được?

Trích từ “Lẽ thật bên trong của công tác chinh phục (3)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 203

Được hoàn thiện có nghĩa là gì? Được chinh phục có nghĩa là gì? Những tiêu chí nào người ta cần đáp ứng để được chinh phục? Và những tiêu chí nào họ cần phải đáp ứng để được hoàn thiện? Cả việc chinh phục và hoàn thiện đều nhằm mục đích làm cho con người trọn vẹn, để họ có thể trở lại hình tượng nguyên thủy của họ, và được giải phóng khỏi tâm tính bại hoại quỷ quái của họ cũng như sự ảnh hưởng của Sa-tan. Việc chinh phục này đến trước trong quá trình làm việc con người; quả thật, đó là bước đầu tiên trong công tác. Việc hoàn thiện là bước thứ hai, và là công tác kết thúc. Mọi con người đều phải trải qua quá trình được chinh phục. Nếu không, họ sẽ chẳng có cách nào biết đến Đức Chúa Trời, cũng sẽ không biết được rằng có một Đức Chúa Trời; có nghĩa là, họ chẳng thể nào thừa nhận Đức Chúa Trời. Và nếu một người không thừa nhận Đức Chúa Trời, họ cũng chẳng thể nào được Đức Chúa Trời làm cho trọn vẹn, bởi họ không hội đủ các tiêu chí cho việc toàn thiện này. Nếu ngươi thậm chí còn không thừa nhận Đức Chúa Trời, thì làm sao ngươi có thể biết đến Ngài? Làm sao ngươi có thể theo đuổi Ngài? Ngươi sẽ không thể làm chứng cho Ngài, và sẽ càng không có đức tin để làm đẹp lòng Ngài. Vì vậy, với bất kỳ ai muốn được làm cho trọn vẹn, bước đầu tiên là phải trải qua công tác chinh phục. Đây là điều kiện trước hết. Nhưng cả hai công việc chinh phục và hoàn thiện đều để làm việc con người và để thay đổi họ, và mỗi việc là một phần trong công tác quản lý con người. Cả hai bước đều cần thiết để làm cho một người toàn vẹn, và cả hai đều không thể bỏ qua. Đúng là việc “được chinh phục” nghe chẳng hay ho cho lắm, nhưng thật ra quá trình chinh phục một ai đó là quá trình thay đổi họ. Một khi ngươi đã được chinh phục, tâm tính bại hoại của ngươi có thể không hoàn toàn bị xóa hẳn, nhưng ngươi sẽ biết được nó. Thông qua công tác chinh phục, ngươi sẽ biết được nhân tính thấp hèn của ngươi, cũng như biết nhiều về sự bất tuân của chính mình. Mặc dù ngươi sẽ chẳng thể loại bỏ hay thay đổi những thứ này trong khoảng thời gian ngắn của công tác chinh phục, nhưng ngươi sẽ bắt đầu biết đến chúng, và điều này sẽ đặt nền móng cho sự hoàn thiện của ngươi. Như thế, cả việc chinh phục và việc hoàn thiện đều được thực hiện nhằm thay đổi con người, để loại bỏ những tâm tính bại hoại quỷ quái khỏi họ hầu cho họ có thể dâng mình trọn vẹn cho Đức Chúa Trời. Được chinh phục chỉ là bước đầu tiên trong việc thay đổi các tâm tính của con người, cũng như là bước đầu tiên trong việc con người dâng mình trọn vẹn cho Đức Chúa Trời, và bước này thấp hơn bước được hoàn thiện. Tâm tính sống của một người được chinh phục thay đổi ít hơn nhiều so với của một người được hoàn thiện. Được chinh phục và được hoàn thiện là hai việc khác nhau về mặt khái niệm, bởi vì chúng là các giai đoạn công tác khác nhau, và bởi vì chúng giữ con người ở những tiêu chuẩn khác nhau, trong đó việc chinh phục giữ con người ở những tiêu chuẩn thấp hơn, còn việc hoàn thiện giữ họ ở những tiêu chuẩn cao hơn. Những người được hoàn thiện là những người công chính, những người đã được làm cho thánh khiết và thanh sạch; họ là sự kết tinh, là sản phẩm cuối cùng của công tác quản lý nhân loại. Mặc dù họ không phải là những con người toàn thiện, nhưng họ là những người nỗ lực để sống một cuộc đời có ý nghĩa. Trong khi đó, những người được chinh phục thì công nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời chỉ trong ngôn lời; họ công nhận rằng Đức Chúa Trời đã được nhập thể, rằng Lời đã xuất hiện trong xác thịt, và rằng Đức Chúa Trời đã đến trần thế để làm công tác phán xét và hành phạt. Họ cũng công nhận rằng sự phán xét và hành phạt của Đức Chúa Trời, cũng như sự đánh phạt và tinh luyện của Ngài, là ích lợi cho con người. Họ chỉ mới bắt đầu có chút hình tượng giống con người. Họ có vài sự thông sáng về đời sống, nhưng nó vẫn còn chưa rõ nét với họ. Nói cách khác, họ chỉ mới bắt đầu sở hữu nhân tính. Những điều như thế là hiệu quả của việc được chinh phục. Khi người ta đặt chân lên con đường đến sự hoàn thiện, thì việc thay đổi những tâm tính cũ của họ trở nên khả thi. Hơn nữa, đời sống của họ tiếp tục tăng trưởng, và họ dần dà bước sâu hơn vào lẽ thật. Họ có thể ghê tởm thế gian và hết thảy những ai không theo đuổi lẽ thật. Họ đặc biệt ghê tởm chính họ, nhưng còn hơn thế nữa, họ biết rõ về chính mình. Họ sẵn lòng sống theo lẽ thật và họ đặt mục tiêu cho mình là theo đuổi lẽ thật. Họ không sẵn lòng sống trong những ý nghĩ mà trí óc họ tạo ra, và họ cảm thấy ghê tởm về sự tự nên công chính, về tính kêu căng và tự phụ của con người. Họ phát biểu với một ý thức mạnh mẽ về tính đúng đắn, xử lý mọi việc bằng sự sáng suốt và khôn ngoan, và họ trung thành và vâng phục Đức Chúa Trời. Nếu họ trải nghiệm một cuộc hành phạt và phán xét, họ không những không trở nên thụ động hay yếu đuối, mà họ còn biết ơn Đức Chúa Trời vì hình phạt và phán xét này. Họ tin rằng họ không thể không có hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời, điều mà bảo vệ họ. Họ không theo đuổi một đức tin về sự an vui và về việc kiếm bánh mì để thỏa lòng kẻ đói. Họ cũng chẳng theo đuổi những vui thú xác thịt tạm bợ. Đây là những điều xảy đến với những người được hoàn thiện. Sau khi con người được chinh phục, họ thừa nhận rằng có một Đức Chúa Trời, nhưng có những hạn chế trong điều họ thể hiện khi họ thừa nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời. Lời xuất hiện trong xác thịt thực ra nghĩa là gì? Sự nhập thể nghĩa là gì? Đức Chúa Trời nhập thể đã làm gì? Mục tiêu và ý nghĩa của công tác Ngài là gì? Sau khi trải nghiệm rất nhiều công tác của Ngài, sau khi trải nghiệm những việc Ngài làm trong xác thịt, Ngươi đã gặt hái được điều gì? Chỉ sau khi hiểu được hết thảy những điều này thì ngươi mới được chinh phục. Nếu ngươi chỉ nói rằng ngươi công nhận có một Đức Chúa Trời, nhưng lại không từ bỏ những gì ngươi phải từ bỏ, và không bỏ được những thú vui xác thịt mà ngươi nên bỏ – mà thay vào đó cứ tiếp tục thèm muốn những sự khuây khỏa xác thịt như thường lệ – và không thể rời bỏ bất cứ thành kiến nào về các anh chị em, không trả một cái giá nào trong việc thực hiện nhiều sự thực hành đơn giản, thì điều này chứng tỏ ngươi vẫn chưa được chinh phục. Trong trường hợp đó, cho dù ngươi có hiểu biết nhiều thì mọi thứ đó cũng chẳng là gì cả. Những người được chinh phục là những người đã đạt được những thay đổi và sự bước vào ban đầu. Việc trải nghiệm sự phán xét và trừng phạt của Đức Chúa Trời đã cho con người một kiến thức ban đầu về Đức Chúa Trời, và hiểu biết ban đầu về lẽ thật. Ngươi có thể không có khả năng bước hoàn toàn vào thực tiễn của những lẽ thật sâu nhiệm hơn, chi tiết hơn, nhưng ngươi có thể đưa vào thực hành trong đời sống thực tế của ngươi nhiều lẽ thật đơn giản, như là những lẽ thật liên quan đến những vui thú xác thịt hay địa vị cá nhân của ngươi. Tất cả những điều này sẽ là hiệu quả đạt được trong con người trong suốt quá trình được chinh phục. Những thay đổi trong tâm tính cũng có thể thấy được trong những người được chinh phục; chẳng hạn, cách họ ăn mặc và thể hiện bản thân, và cách họ sống – tất cả những thứ này đều có thể thay đổi. Quan điểm của họ về niềm tin nơi Đức Chúa Trời thay đổi, họ biết rõ về các mục tiêu mà họ theo đuổi, và họ có những khát vọng cao hơn. Trong suốt công tác chinh phục, những thay đổi tương ứng cũng xuất hiện trong tâm tính sống của họ. Có những thay đổi, nhưng chúng nông cạn, sơ khai, và thua kém nhiều so với những thay đổi trong tâm tính và mục tiêu theo đuổi của những người đã được hoàn thiện. Trong giai đoạn được chinh phục, nếu tâm tính của một người chẳng thay đổi chút nào, và họ chẳng đạt được một lẽ thật nào, thì người này là rác rưởi, họ hoàn toàn vô dụng! Người chưa được chinh phục thì không thể nào được hoàn thiện! Nếu một người chỉ tìm kiếm việc được chinh phục, thì họ không thể hoàn toàn được làm cho hoàn thiện, cho dù tâm tính của họ biểu lộ những thay đổi tương ứng suốt trong công tác chinh phục. Họ cũng sẽ để mất những lẽ thật ban đầu mà họ đã đạt được. Có một sự khác biệt lớn giữa mức độ thay đổi trong tâm tính của những người được chinh phục và những người được hoàn thiện. Nhưng được chinh phục là bước đầu tiên của sự thay đổi; đó là nền móng. Thiếu đi sự thay đổi ban đầu này là chứng cớ rằng một người không thực sự biết Đức Chúa Trời chút nào cả, bởi vì kiến thức này đến từ việc phán xét, và sự phán xét như thế là phần chính yếu của công tác chinh phục. Như thế, tất cả những ai được làm cho hoàn thiện thì trước hết phải được chinh phục; nếu không, chẳng có cách nào cho họ được hoàn thiện.

Trích từ “Lẽ thật bên trong của công tác chinh phục (4)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 204

Ngươi bảo rằng ngươi thừa nhận Đức Chúa Trời nhập thể, và rằng ngươi thừa nhận sự xuất hiện của Lời trong xác thịt, thế mà ngươi vẫn làm những điều nhất định sau lưng Ngài, những điều đi ngược lại những gì Ngài yêu cầu, và trong lòng ngươi chẳng kính sợ Ngài. Thế này là thừa nhận Đức Chúa Trời đây sao? Ngươi thừa nhận những gì Ngài phán dạy, nhưng ngươi chẳng thực hành những gì ngươi có thể làm, cũng không tuân theo đường lối Ngài. Thế này là thừa nhận Đức Chúa Trời đây sao? Và mặc dù ngươi thừa nhận Ngài, não trạng của ngươi chỉ là cảnh giác với Ngài, chẳng bao giờ là tôn kính Ngài. Nếu ngươi đã nhìn thấy và thừa nhận công tác của Ngài và biết được rằng Ngài là Đức Chúa Trời, vậy mà ngươi vẫn hờ hững và hoàn toàn không thay đổi, thì ngươi vẫn là dạng người vẫn chưa được chinh phục. Những người đã được chinh phục phải làm mọi điều họ có thể, và mặc dù họ không thể bước vào những lẽ thật cao hơn, và những lẽ thật này có thể quá tầm với họ, nhưng trong lòng họ vẫn quyết tâm đạt được điều này. Bởi vì có những hạn chế trong điều người ta có thể chấp nhận nên có những ranh giới và hạn chế trong điều họ có thể thực hành. Tuy nhiên, ít nhất là họ phải làm những gì họ có thể, và nếu ngươi có thể đạt được điều đó, thì đây là hiệu quả sẽ đạt được bởi công tác chinh phục. Giả sử ngươi bảo: “Bởi Ngài có thể phán ra quá nhiều lời mà con người không thể, nếu Ngài không phải Đức Chúa Trời thì ai mới là Đức Chúa Trời?” Những ý nghĩ như vậy không có nghĩa rằng ngươi thừa nhận Đức Chúa Trời. Nếu ngươi thừa nhận Đức Chúa Trời, ngươi phải biểu đạt điều này thông qua các hành động thực tế của ngươi. Nếu ngươi dẫn dắt một hội thánh, nhưng không thực hành sự công chính, nếu ngươi thèm muốn tiền bạc và của cải, luôn bỏ túi ngân quỹ của hội thánh cho bản thân mình, thì đây liệu có phải là thừa nhận rằng có một Đức Chúa Trời hay không? Đức Chúa Trời là toàn năng, và Ngài xứng đáng được tôn kính. Làm sao ngươi có thể không sợ nếu ngươi thực sự thừa nhận rằng có một Đức Chúa Trời? Nếu ngươi có khả năng thực hiện những hành động hèn hạ đó, thì liệu ngươi có thực sự thừa nhận Ngài? Liệu có phải Đức Chúa Trời là Đấng ngươi tin vào hay không? Điều ngươi tin vào là một Đức Chúa Trời mơ hồ; đó là lý do vì sao ngươi không sợ! Những ai thật sự thừa nhận và biết đến Đức Chúa Trời đều kính sợ Ngài và sợ phải làm bất cứ điều gì chống lại Ngài, hoặc đi ngược lại với lương tâm của họ; họ đặc biệt sợ phải làm bất cứ điều gì mà họ biết là chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời. Chỉ có thế này mới được xem là thừa nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Ngươi sẽ làm gì khi cha mẹ của ngươi cố ngăn cản ngươi tin vào Đức Chúa Trời? Ngươi nên yêu kính Đức Chúa Trời như thế nào khi người chồng của mình là kẻ chẳng tin mà lại tốt với mình? Và ngươi nên yêu kính Đức Chúa Trời như thế nào khi anh chị em ngươi khinh ghét ngươi? Nếu ngươi thừa nhận Ngài, thì trong những chuyện này ngươi sẽ ứng xử thích hợp và sống với thực tại. Nếu ngươi không hành động rõ ràng được mà chỉ nói rằng ngươi thừa nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời, thì ngươi chỉ là kẻ ba hoa! Ngươi bảo rằng ngươi tin nơi Ngài và thừa nhận Ngài, nhưng ngươi thừa nhận Ngài bằng cách nào? Ngươi tin vào Ngài bằng cách nào? Ngươi có kính sợ Ngài hay không? Ngươi có tôn kính Ngài hay không? Ngươi có yêu mến Ngài tận sâu trong lòng không? Khi ngươi đau buồn và không có ai để dựa vào, ngươi cảm nhận được sự đáng mến của Đức Chúa Trời, nhưng sau đó ngươi lại quên hết những điều đó. Đó không phải là yêu mến Đức Chúa Trời, cũng chẳng phải là tin vào Đức Chúa Trời! Cuối cùng thì Đức Chúa Trời mong muốn con người đạt được điều gì? Tất cả những phát biểu mà Ta đã nhắc đến, như là việc cảm thấy ấn tượng bởi tầm quan trọng của ngươi, việc cảm thấy ngươi nhanh nhẹn nắm bắt và hiểu những cái mới, điều khiển người khác, coi thường người khác, phán xét người ta chỉ vì vẻ ngoài của họ, bắt nạt những người thật thà, tham muốn ngân quỹ của hội thánh, vân vân – chỉ khi toàn bộ những tâm tính bại hoại này đã được loại bỏ khỏi ngươi phần nào, thì sự chinh phục ngươi mới được được thể hiện.

Trích từ “Lẽ thật bên trong của công tác chinh phục (4)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 205

Các ngươi nên cống hiến hết mình cho công tác của Ta. Các ngươi nên làm những công tác có lợi cho Ta. Ta sẵn lòng giải thích cho các ngươi mọi lẽ mà các ngươi chưa hiểu để các ngươi có thể đạt được từ Ta hết thảy những gì các ngươi còn thiếu sót. Mặc dù khuyết điểm của các ngươi quá nhiều, không đếm xuể, nhưng Ta vẫn sẵn lòng tiếp tục làm công tác mà Ta nên làm trên các ngươi, ban cho các ngươi lòng thương xót cuối cùng của Ta để các ngươi có thể được lợi từ Ta và đạt được sự vinh hiển còn thiếu trong các ngươi, sự vinh hiển mà cả thế giới chưa từng thấy. Ta đã làm việc trong rất nhiều năm, vậy mà chẳng có ai từng biết đến Ta. Ta muốn nói cho các ngươi biết những bí mật Ta chưa từng thổ lộ cùng ai khác.

Giữa con người, Ta là Thần mà họ chẳng thể nhìn thấy, là Thần mà họ chẳng bao giờ có thể tiếp xúc. Bởi vì ba giai đoạn công tác của Ta trên đất (sáng thế, cứu chuộc, và hủy diệt), nên Ta xuất hiện giữa họ vào những thời điểm khác nhau (không bao giờ công khai) để thực hiện công tác của Ta giữa họ. Lần đầu tiên Ta đã đến giữa nhân loại là trong Thời đại Cứu chuộc. Dĩ nhiên là Ta đã đến trong một gia đình Do Thái; và như vậy, những người đầu tiên thấy Đức Chúa Trời đến trên đất là những người Do Thái. Lý do Ta đã đích thân làm công tác này là bởi Ta muốn dùng xác thịt nhập thể của Ta như của lễ chuộc tội trong công tác cứu chuộc của Ta. Như thế, những người đầu tiên được thấy Ta là những người Do Thái trong Thời đại Ân điển. Đó là lần đầu tiên Ta làm việc trong xác thịt. Ở Thời đại Vương quốc, công tác của Ta là chinh phục và hoàn thiện, do vậy Ta lại làm công tác chăn dắt của Ta trong xác thịt. Đây là lần thứ hai Ta làm việc trong xác thịt. Ở hai giai đoạn cuối của công tác, điều con người tiếp xúc không còn là một Thần vô hình vô dạng nữa, mà là một thân vị chính là Thần được thể hiện xác thịt. Như vậy, trong mắt của con người, Ta lại trở thành con người, không có chút dáng vẻ nào của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, Đức Chúa Trời mà mọi người nhìn thấy không chỉ là nam giới, mà còn là nữ giới, điều khiến họ kinh ngạc và bối rối nhất. Hết lần này đến lần nọ, công tác phi thường của Ta đã đập tan những niềm tin xưa cũ tồn tại trong rất rất nhiều năm. Dân chúng bàng hoàng! Đức Chúa Trời không chỉ là Đức Thánh Linh, là Thần, là Thần uy lực gấp bảy lần, hay là Thần toàn diện, mà còn là một con người – một con người bình thường, một con người đặc biệt bình dân. Ngài không chỉ là nam giới, mà còn là nữ giới. Họ giống nhau ở chỗ Họ đều được sinh ra bởi con người, và khác nhau ở chỗ một người được thai dựng bởi Đức Thánh Linh, còn người kia được sinh ra bởi con người mặc dù bắt nguồn trực tiếp từ Thần. Họ giống nhau ở chỗ cả hai đều là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời để thực hiện công tác của Đức Chúa Cha, và khác nhau ở chỗ một người đã thực hiện công tác cứu chuộc, trong khi người kia làm công tác chinh phục. Cả hai đều đại diện cho Đức Chúa Cha, nhưng một người là Đấng Cứu Chuộc, tràn đầy lòng từ ái và thương xót, còn người kia là Đức Chúa Trời công chính, đầy thạnh nộ và phán xét. Một người là Đấng Chỉ Huy Tối Cao khởi đầu công tác cứu chuộc, trong khi người kia là Đức Chúa Trời công chính hoàn thành công tác chinh phục. Một người là Đấng thứ nhứt, còn người kia là Đấng sau chót. Một người là xác thịt vô tội, trong khi người kia là xác thịt hoàn tất việc cứu chuộc, tiếp tục công tác và không bao giờ tội lỗi. Cả hai đều cùng là một Thần, nhưng Họ sống trong những xác thịt khác nhau và được sinh ra tại những nơi khác nhau, và Họ cách nhau đến vài nghìn năm. Tuy nhiên, tất cả công tác của Họ đều bổ trợ cho nhau, không bao giờ mâu thuẫn, và có thể được ví sánh cùng nhau. Cả hai đều là con người, nhưng một người là bé trai còn người kia là bé gái. Trong hết thảy ngần ấy năm, những gì con người nhìn thấy không chỉ là Thần và không chỉ là con người, một người đàn ông, mà còn là nhiều điều không hợp với những ý niệm của con người; như thế, con người chẳng bao giờ có thể thấu hiểu Ta hoàn toàn. Họ cứ nửa tin nửa ngờ Ta – như thể Ta có tồn tại, nhưng Ta cũng là một giấc mơ hão huyền – đó là lí do tại sao đến tận ngày nay con người vẫn không biết Đức Chúa Trời là gì. Ngươi có thể thật sự tóm lược về Ta trong một câu đơn giản hay không? Ngươi có thật sự dám nói rằng: “Jêsus không ai khác chính là Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời không ai khác chính là Jêsus” hay không? Ngươi có thực sự mạnh dạn nói rằng: “Đức Chúa Trời không ai khác chính là Thần, và Thần không ai khác chính là Đức Chúa Trời” hay không? Ngươi có thoải mái khi nói rằng: “Đức Chúa Trời chỉ là một con người mặc lấy xác thịt” hay không? Ngươi có thực sự can đảm khẳng định rằng: “Ảnh tượng của Jêsus là ảnh tượng vĩ đại của Đức Chúa Trời” hay không? Ngươi có thể dùng tài hùng biện của mình để giải thích thấu đáo về tâm tính và ảnh tượng của Đức Chúa Trời hay không? Ngươi có thực sự dám nói rằng: “Đức Chúa Trời chỉ tạo ra nam giới, chứ không phải nữ giới theo hình của chính Ngài” hay không? Nếu ngươi nói điều này, thì chẳng có một người nữ nào trong số những người Ta chọn, càng không có một giới nào là nữ trong nhân loại. Bây giờ thì ngươi có thực sự biết Đức Chúa Trời là gì không? Đức Chúa Trời có phải là một con người không? Đức Chúa Trời có phải là Thần không? Đức Chúa Trời có thật sự là một người nam không? Chỉ có Jêsus mới có thể hoàn tất công tác Ta trù định làm hay sao? Nếu ngươi chỉ chọn một trong những ý trên để tóm lược về thực chất của Ta, thì ngươi là một tín đồ trung thành mê muội vô cùng. Nếu Ta làm việc như một xác thịt nhập thể một và chỉ một lần, thì liệu các ngươi có giới hạn Ta hay không? Liệu ngươi có thể nhìn qua là thực sự hiểu về Ta thấu đáo hay không? Liệu ngươi có thể thực sự tóm lược đầy đủ về Ta dựa trên những trải nghiệm của ngươi trong cuộc đời hay không? Nếu Ta làm công tác giống nhau trong cả hai lần nhập thể của Ta, thì các ngươi sẽ hiểu về Ta như thế nào? Liệu các ngươi có bỏ mặc Ta vĩnh viễn bị treo trên thập tự giá hay không? Liệu Đức Chúa Trời có thể đơn giản như ngươi nói không?

Trích từ “Ngươi hiểu gì về Đức Chúa Trời?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 206

Một giai đoạn công tác của hai thời đại trước đã được thực hiện ở Y-sơ-ra-ên, và một giai đoạn khác được thực hiện ở Giu-đa. Nói chung, cả hai giai đoạn công tác này đều không ra khỏi Y-sơ-ra-ên, và mỗi giai đoạn công tác được thực hiện trên những dân sự đầu tiên được chọn. Như thế, dân Y-sơ-ra-ên tin rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chỉ là Đức Chúa Trời của riêng dân Y-sơ-ra-ên. Bởi Jêsus đã làm việc ở Giu-đa, nơi Ngài đã thực hiện việc chịu đóng đinh trên thập tự, nên người Do Thái coi Ngài là Đấng Cứu Chuộc của dân Do Thái. Họ nghĩ Ngài chỉ là Vua của người Do Thái, chứ không phải của dân tộc nào khác; rằng Ngài không phải Chúa cứu chuộc người Anh, cũng chẳng phải Chúa cứu chuộc người Mỹ, mà là Chúa cứu chuộc dân Y-sơ-ra-ên; và rằng chính người Do Thái mới là dân được Ngài cứu chuộc tại Y-sơ-ra-ên. Thực ra, Đức Chúa Trời là Đấng Chủ Tể của vạn vật. Ngài là Đức Chúa Trời của muôn loài thọ tạo. Ngài không chỉ là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên, cũng không phải của dân Do Thái; Ngài là Đức Chúa Trời của muôn loài thọ tạo. Hai giai đoạn công tác trước của Ngài diễn ra ở Y-sơ-ra-ên, điều đã tạo ra những ý niệm nhất định trong dân chúng. Họ nghĩ rằng Đức Giê-hô-va đã làm công việc của Ngài tại Y-sơ-ra-ên, rằng chính Jêsus đã thực hiện công tác của Ngài ở Giu-đa, và thêm vào đó, Ngài đã trở nên xác thịt để làm công tác – và trong trường hợp nào đi nữa, thì công tác này cũng đã không ra khỏi Y-sơ-ra-ên. Ngài đã không làm việc với người Ai Cập hay người Ấn Độ; Ngài chỉ làm việc với dân Y-sơ-ra-ên. Vì vậy, dân chúng hình thành những quan niệm khác nhau, và phân định công tác của Đức Chúa Trời trong một phạm vi nhất định. Họ cho rằng khi Đức Chúa Trời làm việc, Ngài phải làm giữa những dân sự được chọn, và tại Y-sơ-ra-ên; ngoại trừ dân Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời không làm việc trên ai khác, cũng không có bất kỳ quy mô nào vĩ đại hơn đối với công tác của Ngài. Họ đặc biệt nghiêm ngặt khi nói đến việc giữ Đức Chúa Trời nhập thể trong ranh giới, và không cho phép Ngài ra khỏi phạm vi Y-sơ-ra-ên. Chẳng phải tất cả những điều này đều là những quan niệm của con người sao? Đức Chúa Trời đã tạo ra hết thảy trời đất và vạn vật, Ngài đã tạo ra muôn loài thọ tạo, vậy thì làm sao Ngài có thể giới hạn công tác Ngài chỉ trong Y-sơ-ra-ên? Nếu thế, Ngài làm ra toàn bộ tạo vật để làm gì? Ngài đã sáng lập toàn bộ thế giới, và Ngài đã thực hiện kế hoạch quản lý sáu nghìn năm của Ngài không chỉ ở Y-sơ-ra-ên, mà còn cho hết thảy mọi người trong vũ trụ. Bất kể họ sống ở Trung Quốc, Mỹ, Anh hay Nga, mỗi người đều là con cháu của A-đam; họ đều được tạo ra bởi Đức Chúa Trời. Không một ai trong số họ có thể thoát khỏi những ranh giới của sự tạo dựng, và không một ai trong số họ có thể tách khỏi danh hiệu “con cháu A-đam”. Hết thảy họ đều là vật thọ tạo của Đức Chúa Trời, hết thảy họ đều là con cháu A-đam, và hết thảy họ cũng là những con cháu bị sa ngã của A-đam và Ê-va. Không chỉ có dân Y-sơ-ra-ên mới là tạo vật của Đức Chúa Trời, mà là hết thảy mọi người; chỉ là một số đã bị nguyền rủa, còn một số thì được ban phước. Có nhiều điều đáng khen về dân Y-sơ-ra-ên; Đức Chúa Trời đã làm việc trên họ vào buổi đầu bởi họ ít sa ngã nhất. Người Trung Quốc không thể sánh được với họ; họ thấp kém hơn nhiều. Vì vậy, Đức Chúa Trời ban đầu đã làm việc giữa dân Y-sơ-ra-ên, và giai đoạn công tác thứ hai của Ngài chỉ được thực hiện ở Giu-đa – điều đã dẫn tới nhiều quan niệm và quy tắc trong con người. Trên thực tế, nếu Đức Chúa Trời hành động theo những quan niệm của con người, Ngài sẽ chỉ là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên, và như thế sẽ không có khả năng mở rộng công tác của Ngài ra các quốc gia dân ngoại, bởi vì Ngài chỉ là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên, và không phải là Đức Chúa Trời của muôn loài thọ tạo. Các tiên tri đã phán rằng danh Đức Giê-hô-va sẽ được tôn vinh giữa các quốc gia dân ngoại, rằng danh Ngài sẽ lan truyền đến các quốc gia dân ngoại. Tại sao điều này lại được tiên báo? Nếu Đức Chúa Trời chỉ là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên, thì lẽ ra Ngài chỉ làm việc trong Y-sơ-ra-ên. Hơn nữa, Ngài sẽ không mở rộng công tác này, và Ngài sẽ không đưa ra lời tiên tri như thế. Bởi vì Ngài đã đưa ra lời tiên tri này, Ngài chắc chắn sẽ mở rộng công tác của Ngài giữa các quốc gia dân ngoại, giữa tất cả mọi quốc gia và lãnh thổ. Bởi vì Ngài đã phán như vậy, Ngài phải làm như vậy; đây là kế hoạch của Ngài, bởi Ngài là Chúa đã tạo dựng ra trời đất và vạn vật, và là Đức Chúa Trời của muôn loài thọ tạo. Bất kể Ngài làm việc giữa dân Y-sơ-ra-ên hay ở khắp Giu-đa, công tác Ngài làm là công tác của toàn vũ trụ, và là công tác của toàn nhân loại. Công tác Ngài làm hôm nay trong quốc gia của con rồng lớn sắc đỏ – trong một quốc gia dân ngoại – vẫn là công tác của toàn nhân loại. Y-sơ-ra-ên có thể là nền tảng cho công tác của Ngài trên đất; tương tự như vậy, Trung Quốc cũng có thể là nền tảng cho công tác của Ngài giữa các quốc gia dân ngoại. Chẳng phải Ngài bây giờ đã làm ứng nghiệm lời tiên tri rằng “danh Đức Giê-hô-va sẽ được tôn vinh giữa các quốc gia dân ngoại” đó sao? Bước đầu tiên trong công tác của Ngài giữa các quốc gia dân ngoại là việc này, công tác Ngài đang làm ở quốc gia của con rồng lớn sắc đỏ. Việc Đức Chúa Trời nhập thể làm việc ở mảnh đất này, và làm việc giữa những người bị nguyền rủa này, thì đặc biệt đi ngược lại quan niệm của con người; đây là những con người thấp hèn nhất trong tất cả, họ chẳng đáng giá gì, và họ đã bị Đức Giê-hô-va từ bỏ lúc ban đầu. Con người có thể bị người khác ruồng bỏ, nhưng nếu họ bị Đức Chúa Trời ruồng bỏ, thì chẳng ai thiếu địa vị hơn thế, chẳng ai kém giá trị hơn thế. Đối với một tạo vật của Đức Chúa Trời, bị chiếm hữu bởi Sa-tan hay bị người khác ruồng bỏ đều là điều rất đau đớn – nhưng khi một tạo vật bị ruồng bỏ bởi Đức Chúa Trời thì điều này có nghĩa là họ không thể có địa vị nào thấp hơn thế nữa. Con cháu của Mô-áp bị nguyền rủa, và chúng được sinh ra trong đất nước lạc hậu này; chẳng còn nghi ngờ gì, con cháu của Mô-áp có thân phận thấp hèn nhất trong số tất cả những người chịu ảnh hưởng của bóng tối. Bởi vì những con người này có thân phận thấp hèn nhất cho đến nay, nên công tác được làm trên họ có nhiều khả năng phá vỡ những quan niệm của con người nhất, và cũng có lợi nhất cho toàn bộ kế hoạch quản lý sáu nghìn năm của Đức Chúa Trời. Làm công tác như thế giữa những người này là cách tốt nhất để phá vỡ các quan niệm của con người; và theo đó Đức Chúa Trời khởi đầu một kỷ nguyên; theo đó Ngài khép lại công tác của toàn bộ Thời đại Ân điển. Công tác đầu tiên của Ngài được triển khai ở Giu-đa, trong phạm vi Y-sơ-ra-ên; giữa các quốc gia dân ngoại, Ngài đã không thực hiện bất kỳ công tác nào để khởi đầu kỷ nguyên mới. Giai đoạn công tác cuối cùng không chỉ được thực hiện giữa các dân ngoại; mà thậm chí còn được thực hiện nhiều hơn giữa những người bị nguyền rủa. Điểm này thôi đã là chứng cứ đắc lực nhất để làm bẽ mặt Sa-tan, và như vậy, Đức Chúa Trời “trở thành” Đức Chúa Trời của muôn loài thọ tạo trong vũ trụ, Chúa của vạn vật, đối tượng được thờ phụng bởi muôn loài có sự sống.

Trích từ “Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của muôn loài thọ tạo” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 207

Ngày nay, có những người vẫn không hiểu Đức Chúa Trời đã khởi động công tác mới gì. Giữa các quốc gia dân ngoại, Đức Chúa Trời đã mở ra một sự khởi đầu mới. Ngài đã bắt đầu một kỷ nguyên mới và đã khởi động công tác mới – và Ngài thực hiện công tác này trên những con cháu của Mô-áp. Chẳng phải đây là công tác mới nhất của Ngài hay sao? Xuyên suốt lịch sử, chưa ai từng trải nghiệm công tác này trước kia. Thậm chí chẳng ai từng nghe về nó, càng không trân trọng nó. Sự khôn ngoan, sự kỳ diệu, sự khó dò lường, sự vĩ đại, và sự thánh khiết của Đức Chúa Trời hết thảy đều được biểu lộ qua giai đoạn công tác này, công tác của thời kỳ sau rốt. Chẳng phải đây là công tác mới, công tác mà sẽ phá vỡ những quan niệm của con người hay sao? Có những người suy nghĩ thế này: “Bởi vì Đức Chúa Trời đã nguyền rủa Mô-áp và phán rằng Ngài sẽ ruồng bỏ con cháu của Mô-áp, thì giờ đây làm sao Ngài có thể cứu rỗi họ?” Đây là những dân ngoại bị nguyền rủa bởi Đức Chúa Trời và bị đuổi ra khỏi Y-sơ-ra-ên; dân Y-sơ-ra-ên đã gọi họ là “lũ chó dân ngoại”. Trong mắt của mọi người, họ không chỉ là lũ chó dân ngoại, mà thậm chí còn tệ hơn nữa, là các con trai của sự hủy diệt; nói thế nghĩa là, họ không phải dân sự được Đức Chúa Trời chọn. Họ có thể đã được sinh ra trong phạm vi Y-sơ-ra-ên, nhưng họ không thuộc dân Y-sơ-ra-ên, và đã bị đuổi ra các quốc gia dân ngoại. Họ là những con người thấp hèn nhất trong tất cả mọi người. Chính vì họ thấp hèn nhất trong nhân loại mà Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài là triển khai một thời đại mới giữa họ, bởi họ đại diện cho nhân loại bại hoại. Công tác của Đức Chúa Trời có chọn lọc và có mục tiêu; công tác Ngài thực hiện giữa những con người này hôm nay cũng là công tác thực hiện khi tạo dựng. Nô-ê là một tạo vật của Đức Chúa Trời, con cháu của ông cũng vậy. Bất cứ ai trên thế gian có xương có thịt đều là các tạo vật của Đức Chúa Trời. Công tác của Đức Chúa Trời hướng đến muôn loài thọ tạo; chứ không dựa trên việc ai đó có bị nguyền rủa sau khi được tạo ra hay không. Công tác quản lý của Ngài hướng đến muôn loài thọ tạo, chứ không phải những dân sự được chọn chưa bị nguyền rủa. Bởi Đức Chúa Trời mong muốn thực hiện công tác của Ngài giữa tạo hóa của Ngài, Ngài chắc chắn sẽ thực hiện nó đến khi hoàn thành xong, và Ngài sẽ làm việc giữa những ai có lợi cho công tác của Ngài. Do đó, Ngài phá vỡ mọi quy ước khi Ngài làm việc giữa con người; đối với Ngài, những từ “bị nguyền rủa”, “bị hành phạt”, và “được phước” chẳng có ý nghĩa gì! Người Do Thái thì tốt, và những dân sự được chọn ở Y-sơ-ra-ên cũng vậy; họ là những người có tố chất và có nhân tính tốt. Vào lúc bắt đầu, Đức Giê-hô-va đã triển khai công tác của Ngài giữa họ và thực hiện công tác ban đầu của Ngài, nhưng để thực hiện công tác chinh phục trên họ hôm nay sẽ là vô nghĩa. Họ cũng có thể là một phần của tạo hóa và có thể có nhiều mặt tích cực, nhưng sẽ là vô nghĩa nếu thực hiện giai đoạn công tác này giữa họ; Đức Chúa Trời sẽ không thể chinh phục con người, Ngài cũng chẳng thể thuyết phục muôn loài thọ tạo, đây chính là ý nghĩa của việc chuyển công tác của Ngài sang những người thuộc quốc gia của con rồng lớn sắc đỏ này. Ý nghĩa to lớn nhất ở đây chính là việc Ngài khởi đầu một kỷ nguyên mới, việc Ngài phá bỏ mọi nguyên tắc và mọi quan niệm của con người, và việc Ngài khép lại công tác của toàn bộ Thời đại Ân điển. Nếu công tác hiện tại của Ngài được thực hiện giữa dân Y-sơ-ra-ên, thì đến lúc kế hoạch quản lý sáu ngàn năm của Ngài kết thúc, mọi người sẽ tin rằng Đức Chúa Trời chỉ là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên, rằng chỉ có dân Y-sơ-ra-ên là dân sự được Đức Chúa Trời chọn, rằng chỉ có dân Y-sơ-ra-ên mới xứng đáng thừa hưởng ơn phước và lời hứa của Đức Chúa Trời. Sự nhập thể của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt ở quốc gia dân ngoại của con rồng lớn sắc đỏ hoàn tất công tác của Đức Chúa Trời với tư cách là Đức Chúa Trời của muôn loài thọ tạo; Ngài hoàn tất toàn bộ công tác quản lý của Ngài, và Ngài kết thúc phần chính yếu trong công tác của Ngài ở quốc gia của con rồng lớn sắc đỏ. Cốt lõi của ba giai đoạn công tác này là cứu rỗi con người – cụ thể là, khiến cho muôn loài thọ tạo thờ phượng Đấng Tạo Hóa. Như thế, mỗi giai đoạn công tác đều có ý nghĩa vĩ đại; Đức Chúa Trời không làm việc gì không có ý nghĩa hay không có giá trị. Một mặt, giai đoạn công tác này mở ra một kỷ nguyên mới và kết thúc hai kỷ nguyên trước; mặt khác, nó phá vỡ toàn bộ các quan niệm của con người và toàn bộ các cách thức cũ trong niềm tin và tri thức của con người. Công tác của hai thời đại trước được thực hiện theo những quan niệm khác nhau của con người; tuy nhiên, giai đoạn này hoàn toàn loại bỏ các quan niệm của con người, do đó hoàn toàn chinh phục nhân loại. Thông qua việc chinh phục con cháu của Mô-áp, thông qua công tác thực hiện giữa con cháu của Mô-áp, Đức Chúa Trời sẽ chinh phục hết mọi người khắp vũ trụ. Đây là ý nghĩa sâu xa nhất của giai đoạn công tác này của Ngài, và đó là khía cạnh giá trị nhất của giai đoạn công tác này của Ngài. Thậm chí nếu ngươi biết rằng thân phận của ngươi thật thấp hèn và rằng giá trị của ngươi thật ít ỏi, ngươi vẫn sẽ cảm thấy rằng ngươi đã bắt gặp được niềm vui sướng nhất: đó là ngươi đã thừa hưởng được một ân phước to lớn, nhận lãnh một lời hứa to lớn, và ngươi có thể giúp hoàn tất công tác vĩ đại này của Đức Chúa Trời. Ngươi đã thấy được dung mạo thật của Đức Chúa Trời, biết được tâm tính vốn có của Đức Chúa Trời, và ngươi thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời. Hai giai đoạn trước của công tác của Đức Chúa Trời được thực hiện ở Y-sơ-ra-ên. Nếu giai đoạn công tác này của Ngài trong những thời kỳ rốt cũng được thực hiện giữa dân Y-sơ-ra-ên, thì không những muôn loài thọ tạo sẽ tin rằng chỉ có dân Y-sơ-ra-ên mới là dân sự được Đức Chúa Trời chọn, mà toàn bộ kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời cũng sẽ không đạt được hiệu quả như mong muốn. Trong suốt thời kỳ mà hai giai đoạn công tác của Ngài được thực hiện ở Y-sơ-ra-ên, không có công tác mới nào – cũng không có bất kỳ công tác khởi đầu kỷ nguyên nào – được thực hiện giữa các quốc gia dân ngoại. Giai đoạn công tác hôm nay – công tác khởi đầu một kỷ nguyên mới – lần đầu tiên được thực hiện giữa các quốc gia dân ngoại, và thêm vào đó, bước đầu được thực hiện giữa con cháu của Mô-áp, nhờ đó khởi đầu toàn bộ kỷ nguyên. Đức Chúa Trời đã phá bỏ bất cứ kiến thức nào chứa đựng trong những quan niệm của con người, không cho phép bất cứ điều gì trong số đó được tiếp tục tồn tại. Trong công tác chinh phục của Ngài, Ngài đã phá bỏ các quan niệm của con người, những cách thức cũ trước đây của con người về tri thức. Ngài để cho dân chúng thấy rằng với Đức Chúa Trời không có quy tắc nào, rằng không có điều gì là cũ về Đức Chúa Trời, rằng công tác Ngài làm hoàn toàn được giải phóng, hoàn toàn tự do, và rằng Ngài đúng trong mọi điều Ngài làm. Ngươi phải hoàn toàn vâng phục bất cứ công tác nào Ngài làm giữa muôn loài thọ tạo. Toàn bộ công tác Ngài làm đều có ý nghĩa và đều được thực hiện theo ý muốn và sự khôn ngoan của riêng Ngài, và không theo những lựa chọn hay quan niệm của con người. Nếu điều gì có lợi cho công tác của Ngài, Ngài sẽ làm; và nếu điều gì không có lợi cho công tác của Ngài thì Ngài sẽ không làm, cho dù nó có tốt bao nhiêu! Ngài làm và lựa chọn đối tượng cũng như địa điểm cho công tác của Ngài theo ý nghĩa và mục đích công tác của Ngài. Ngài không bám vào các quy tắc trong quá khứ khi Ngài làm việc, Ngài cũng chẳng theo các công thức cũ. Thay vào đó, Ngài hoạch định công tác của Ngài theo ý nghĩa của công tác. Sau hết, Ngài sẽ đạt được hiệu quả thực và mục tiêu mong đợi. Nếu hôm nay ngươi không hiểu những điều này, thì công tác này sẽ không có được hiệu quả nào trên ngươi.

Trích từ “Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của muôn loài thọ tạo” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 208

Nếu người ta có thể thực sự thấy rõ con đường đúng đắn của đời người, cũng như mục đích việc Đức Chúa Trời quản lý loài người, họ sẽ không coi tương lai và vận mệnh cá nhân như châu báu trong lòng mình. Họ rồi sẽ không còn quan tâm đến phục dịch cha mẹ mình, những người còn thua cả chó và heo. Tương lai và vận mệnh con người chẳng phải chính là điều mà ngày nay gọi là “cha mẹ” của Phi-e-rơ sao? Chúng cũng chỉ như xác thịt và máu huyết của con người. Đâu là đích đến và tương lai của xác thịt? Nó sẽ nhìn thấy Đức Chúa Trời khi còn sống, hay để linh hồn được gặp Đức Chúa Trời sau khi chết chứ? Liệu ngày mai xác thịt sẽ kết thúc trong một lò lửa lớn của khổ não, hay trong đại họa? Chẳng phải những câu hỏi như thế này đều liên quan đến việc liệu xác thịt của con người có chịu được sự bất hạnh hay chịu những tin chấn động nhất mà bất kỳ ai trong dòng chảy hiện tại này, những kẻ có trí óc và ý thức, quan ngại nhất sao? (Ở đây, từ chịu ám chỉ nhận lãnh những phúc lành; có nghĩa là những sự thử luyện trong tương lai có lợi cho đích đến của con người. Bất hạnh ám chỉ việc không thể đứng vững, hoặc bị dối gạt; hoặc có nghĩa là một người sẽ gặp nghịch cảnh và thiệt mạng trong tai họa; và rằng không có đích đến thích hợp cho linh hồn người đó.) Dù cho nhân loại có lý trí xác đáng, có lẽ những gì họ nghĩ không hoàn toàn tương ứng với điều mà lý trí của họ nên được trang bị. Đó là vì hết thảy họ đều khá mơ hồ và mù quáng theo đuổi nhiều thứ. Tất cả họ nên có sự hiểu thấu tường tận về cái mà họ nên bước vào, và cụ thể là, họ nên lựa chọn xem trong gian nan thì nên bước vào điều gì (tức là, trong suốt sự tinh luyện trong lò lửa), cũng như điều gì cần được trang bị trong những sự thử luyện với lửa. Đừng luôn phục dịch cha mẹ (nghĩa là xác thịt) của ngươi, những người cũng như chó và heo, thậm chí còn thua cả kiến và bọ. Có ích chi khi khổ sở về điều này, nhọc nhằn suy nghĩ, và vắt óc ngươi ra? Xác thịt không thuộc về ngươi, nhưng trong tay Đức Chúa Trời, Đấng không chỉ kiểm soát ngươi mà còn sai khiến Sa-tan. (Điều này có nghĩa là xác thịt ban đầu thuộc về Sa-tan. Bởi vì Sa-tan cũng trong tay Đức Chúa Trời nên chỉ có thể diễn đạt theo cách này. Điều này là bởi nói theo cách ấy sẽ thuyết phục hơn; nó gợi ý rằng con người không hoàn toàn dưới quyền của Sa-tan, mà ở trong tay Đức Chúa Trời.) Ngươi đang sống dưới sự dày vò của xác thịt – nhưng xác thịt có thuộc về ngươi không? Nó có thuộc sự kiểm soát của ngươi không? Tại sao phải bận tâm vắt óc suy nghĩ về nó? Tại sao phải bận tâm cầu xin Đức Chúa Trời một cách ám ảnh vì lợi ích của xác thịt hư nát, vốn từ lâu đã bị định tội, rủa sả, và làm ô uế bởi những tà linh? Cần gì phải luôn nặng lòng giữ những sự giao kết với Sa-tan? Ngươi không lo lắng rằng xác thịt có thể phá hủy tương lai thực của ngươi, những hy vọng tuyệt vời của ngươi, và đích đến thật sự của cuộc đời ngươi sao?

Trích từ “Mục đích quản lý loài người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 209

Con đường ngày nay không dễ đi, có thể nói là khá khó để kiếm được, và qua nhiều thời đại, nó đã trở nên cực hiếm. Tuy nhiên, ai lại nghĩ rằng chỉ riêng xác thịt con người đã là đủ để hủy hoại chính mình? Công tác ngày nay chắc chắn quý như một cơn mưa xuân, và giá trị như sự nhân từ của Đức Chúa Trời dành cho con người. Dẫu vậy, nếu con người không biết mục đích công tác hiện tại của Ngài hoặc không hiểu thực chất của nhân loại thì làm thế nào sự quý báu và giá trị của công tác này được nói đến? Xác thịt không thuộc về bản thân loài người, vậy nên không ai có thể thấy rõ ràng đích đến của nó thực sự ở đâu. Tuy nhiên, ngươi cần biết rõ rằng Chúa của sự sáng tạo sẽ đưa loài người, vốn đã được tạo ra, về vị trí nguyên thủy của họ, và khôi phục hình ảnh nguyên thủy của họ từ thời điểm tạo dựng ra họ. Ngài sẽ lấy lại toàn bộ hơi thở mà Ngài đã thổi vào con người, thu lại các xương và thịt của con người và trả lại tất cả cho Chúa của sự sáng tạo. Ngài sẽ hoàn toàn biến cải và đổi mới nhân loại, và lấy lại từ con người toàn bộ cơ nghiệp của Đức Chúa Trời vốn không thuộc về loài người, mà thuộc về Đức Chúa Trời, và không bao giờ giao lại nó cho loài người. Đây là vì không điều gì trong đó thuộc về nhân loại ngay từ đầu cả. Ngài sẽ lấy lại tất cả – đây không phải là sự tước đoạt bất công; mà thay vào đó, nó nhằm khôi phục trời và đất về tình trạng nguyên thủy của chúng, cũng như để biến cải và đổi mới con người. Đây là đích đến xác đáng cho con người, dẫu có lẽ nó sẽ không phải là sự trưng dụng lại của xác thịt sau khi bị hành phạt như người ta có thể tưởng tượng. Đức Chúa Trời không muốn những bộ hài cốt sau khi xác thịt chúng đã bị hủy hoại; Ngài muốn những yếu tố nguyên thủy trong con người vốn thuộc về Đức Chúa trời vào lúc khởi nguyên. Vì vậy Ngài sẽ không hủy diệt nhân loại hay hoàn toàn trừ tiệt xác thịt của con người, bởi vì xác thịt của con người không phải tài sản riêng của họ. Đúng hơn, nó là vật phụ thuộc của Đức Chúa Trời, Đấng quản lý nhân loại. Làm thế nào Ngài có thể hủy diệt xác thịt của con người vì sự “vui hưởng” của Ngài? Bây giờ, ngươi đã thực sự từ bỏ hoàn toàn xác thịt của mình là thứ vốn chẳng đáng giá một xu hay chưa? Nếu ngươi có thể hiểu ba mươi phần trăm công tác của những ngày sau rốt (ba mươi phần trăm đơn thuần này có nghĩa là hiểu công tác của Đức Thánh Linh ngày nay cũng như công tác của lời Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt), thì ngươi sẽ không tiếp tục “phục dịch” hay “hiếu thảo” với xác thịt – một xác thịt đã bị bại hoại trong nhiều năm – như hiện nay. Ngươi phải nhìn thấy rõ rằng nhân loại hiện đã tiến đến một trạng thái chưa từng có, và sẽ không còn tiếp tục tiến về phía trước như những bánh xe lịch sử. Xác thịt thối rữa của ngươi từ lâu đã phủ đầy ruồi nhặng, vậy làm sao nó có sức để đảo ngược bánh xe lịch sử mà Đức Chúa Trời đã cho phép tiếp diễn đến ngày nay? Làm sao nó có thể khiến chiếc đồng hồ tích tắc im lìm của những ngày sau rốt kêu trở lại, và giữ cho các kim đồng hồ quay thuận chiều? Làm sao nó có thể cải tạo lại thế giới dường như đã bị bao phủ trong sương mù dày đặc? Xác thịt của ngươi có thể nào làm hồi sinh những ngọn núi và những dòng sông? Xác thịt của ngươi, vốn chỉ có một chức năng nhỏ bé, có thể khôi phục thế giới loài người mà ngươi khao khát chăng? Ngươi thực sự có thể dạy dỗ hậu duệ của mình trở thành “những con người” không? Bây giờ ngươi đã hiểu chưa? Chính xác là xác thịt của ngươi thuộc về điều gì? Ý định ban đầu của Đức Chúa Trời để cứu rỗi con người, để làm hoàn thiện con người, và để biến đổi con người không phải là để cho ngươi một quê hương xinh đẹp hay đem sự nghỉ ngơi yên bình đến xác thịt của con người, mà là vì sự vinh hiển của Ngài và lời chứng của Ngài, để nhân loại được vui thỏa hơn trong tương lai, và hầu cho họ sớm có thể nghỉ ngơi. Mặc dù vậy, điều đó đã không dành cho xác thịt của ngươi, bởi vì con người là trung tâm sự quản lý của Đức Chúa Trời, và xác thịt của con người chỉ là một vật phụ thuộc. (Con người là một vật thể với cả hồn lẫn xác, trong khi xác thịt chỉ đơn thuần là một món đồ thối nát. Điều này có nghĩa xác thịt là một công cụ để sử dụng trong kế hoạch quản lý.) Ngươi nên biết rằng sự hoàn thiện, trọn vẹn của Đức Chúa Trời và những điều con người có được chẳng đem lại gì ngoài gươm dao và vết cắt lên xác thịt của họ, cũng như sự đau khổ bất tận, tai họa, sự phán xét tàn nhẫn, hình phạt, sự rủa sả, và những sự thử luyện vô hạn. Đó là câu chuyện bên trong và lẽ thật của công tác quản lý con người. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều hướng đến xác thịt của con người, và tất cả những mũi tên thù địch đều nhắm vào xác thịt của con người không thương tiếc (bởi vì con người là vô tội). Tất cả điều này là vì sự vinh hiển và lời chứng của Ngài, và vì sự quản lý của Ngài. Điều này là do bởi công tác của Ngài không chỉ vì lợi ích của nhân loại, mà còn vì toàn bộ kế hoạch, cũng như làm ứng nghiệm ý muốn ban đầu của Ngài khi Ngài tạo dựng nhân loại. Bởi vậy, có lẽ chín mươi phần trăm điều con người trải nghiệm đều liên quan đến những đau khổ và sự thử luyện của lửa, và có rất ít, thậm chí không có những ngày ngọt ngào và hạnh phúc mà xác thịt con người khao khát. Con người càng không thể vui hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc trong xác thịt, và trải qua những khoảng thời gian đẹp với Đức Chúa Trời. Xác thịt là dơ bẩn, vì vậy điều mà xác thịt của con người nhìn thấy hay vui hưởng chẳng là gì ngoài hình phạt của Đức Chúa Trời, điều mà con người thấy không thuận lợi, như thể nó thiếu ý nghĩa bình thường. Đó là vì Đức Chúa Trời sẽ thể hiện tâm tính công chính của Ngài, điều mà con người không ưa, điều không dung thứ sự xúc phạm của con người, và ghê tởm những kẻ thù nghịch. Đức Chúa Trời khải thị công khai toàn bộ tâm tính của Ngài bằng bất kỳ phương cách cần thiết nào, bằng cách đó khép lại công tác của trận chiến sáu ngàn năm của Ngài với Sa-tan – công tác cứu rỗi hết thảy nhân loại, và sự hủy diệt Sa-tan xưa kia!

Trích từ “Mục đích quản lý loài người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 210

Những ngày sau rốt đã đến và các nước trên thế giới đang rơi vào tình trạng hỗn loạn. Có sự xáo trộn chính trị, có nạn đói, sâu bệnh, lũ lụt và hạn hán xuất hiện ở khắp mọi nơi. Có thảm họa trong thế giới của con người; Trời cũng đã giáng xuống tai họa. Đây là dấu hiệu của những ngày sau rốt. Nhưng với mọi người, đó dường như là một thế giới của sự vui tươi và tráng lệ, một thế giới đang ngày càng trở nên như vậy. Lòng mọi người đều bị cuốn hút vào đó, và nhiều người bị mắc kẹt và không thể tự giải thoát khỏi đó; rất nhiều người sẽ bị lừa dối bởi những kẻ dính líu đến bịp bợm và ma thuật. Nếu ngươi không nỗ lực để tiến bộ, không có lý tưởng và bản thân không bắt nguồn từ con đường đích thực, ngươi sẽ bị cuốn đi bởi dòng thủy triều tội lỗi ngày một dâng cao. Trung Quốc là nước lạc hậu nhất trong tất cả các nước; đó là vùng đất nơi con rồng lớn sắc đỏ nằm cuộn mình, có nhiều người tôn thờ thần tượng nhất và dính líu đến ma thuật, có nhiều đền thờ nhất, và là nơi trú ngụ của những con quỷ bẩn thỉu. Ngươi đã được sinh ra từ nước đó, các ngươi đã được giáo dục bởi nước đó và chìm trong ảnh hưởng của nước đó; ngươi đã bị bại hoại và bị hành hạ bởi nước đó, nhưng sau khi được đánh thức, ngươi đã từ bỏ nước đó và hoàn toàn được Đức Chúa Trời thu nhận. Đây là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và đây là lý do tại sao giai đoạn làm việc này có ý nghĩa rất lớn. Đức Chúa Trời đã làm công việc có quy mô lớn như vậy, đã phán rất nhiều lời, và cuối cùng Ngài sẽ hoàn toàn giành được các ngươi – đây là một phần trong công việc quản lý của Đức Chúa Trời, và các ngươi là “chiến lợi phẩm” trong trận chiến của Đức Chúa Trời với Sa-tan. Các ngươi càng hiểu được lẽ thật và đời sống hội thánh của các ngươi càng tốt đẹp, thì con rồng lớn sắc đỏ càng sẽ quy phục. Đây là tất cả các vấn đề của thế giới thuộc linh – đây là những trận chiến của thế giới thuộc linh, và khi Đức Chúa Trời chiến thắng, Sa-tan sẽ xấu hổ và ngã xuống. Giai đoạn công việc này của Đức Chúa Trời có ý nghĩa rất to lớn. Đức Chúa Trời làm việc với quy mô lớn như vậy và cứu rỗi nhóm người này hoàn toàn để các ngươi có thể thoát khỏi ảnh hưởng của Sa-tan, sống ở vùng đất thánh, sống trong ánh sáng của Đức Chúa Trời, và có sự dẫn dắt và hướng dẫn của ánh sáng. Khi đó sự sống của ngươi sẽ có ý nghĩa. Những gì các ngươi ăn và mặc khác với những người ngoại đạo; các ngươi tận hưởng những lời của Đức Chúa Trời và sống một cuộc sống có ý nghĩa – và họ được hưởng gì? Họ chỉ được hưởng “cơ nghiệp tổ tiên” và “tinh thần dân tộc” của họ. Họ không có chút nhân tính nào! Quần áo, lời nói và hành động của các ngươi đều khác với họ. Cuối cùng, các ngươi sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự bẩn thỉu, không còn bị giam cầm trong sự cám dỗ của Sa-tan và có được sự ban cho hàng ngày của Đức Chúa Trời. Các ngươi nên luôn luôn thận trọng. Mặc dù các ngươi sống ở nơi bẩn thỉu, các ngươi không bị sự bẩn thỉu làm nhơ bẩn và có thể sống bên cạnh Đức Chúa Trời, nhận được sự bảo vệ tuyệt vời của Ngài. Đức Chúa Trời đã chọn các ngươi trong số tất cả những người trên vùng đất màu vàng này. Các ngươi chẳng phải là những người may mắn nhất sao? Ngươi là một sinh vật được tạo ra – ngươi dĩ nhiên nên thờ phụng Đức Chúa Trời và theo đuổi một cuộc sống có ý nghĩa. Nếu ngươi không thờ phụng Đức Chúa Trời mà sống trong xác thịt bẩn thỉu của ngươi, thì ngươi chẳng phải chỉ là một con thú đội lốt người sao? Vì ngươi là một con người, ngươi nên dành hết mình cho Đức Chúa Trời và chịu đựng mọi đau khổ! Ngươi nên vui vẻ và yên tâm chấp nhận những đau khổ nhỏ mà ngươi phải chịu hôm nay và sống một cuộc sống có ý nghĩa, như Gióp và Phi-e-rơ. Ở thế giới này, con người mặc quần áo ma quỷ, ăn thức ăn của ma quỷ, làm việc và phục dịch dưới sự khống chế của ma quỷ, trở nên hoàn toàn bị giày xéo trong sự bẩn thỉu của ma quỷ. Nếu ngươi không nắm bắt được ý nghĩa của cuộc sống hay đạt được con đường thật, thì sống như vậy có ý nghĩa gì? Các ngươi là những người theo đuổi con đường đúng đắn, những người tìm kiếm sự tiến bộ. Các ngươi là những người vươn lên trong nước của con rồng lớn sắc đỏ, những người mà Đức Chúa Trời gọi là công chính. Đó chẳng phải là cuộc sống có ý nghĩa nhất sao?

Trích từ “Sự thực hành (2)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 211

Ngày nay, công tác Ta thực hiện trong các ngươi là để dẫn dắt các ngươi vào một đời sống nhân tính bình thường; đó là công tác mở ra một thời đại mới và dẫn dắt nhân loại vào đời sống trong thời đại mới. Từng bước một, công tác này được thực hiện và phát triển giữa các ngươi một cách trực tiếp: Ta dạy dỗ các ngươi một cách trực diện; Ta cầm tay chỉ việc; Ta nói cho các ngươi biết bất kỳ điều gì các ngươi không hiểu, ban cho các ngươi bất kỳ điều gì các ngươi thiếu. Có thể nói rằng, đối với các ngươi, tất cả công tác này là sự cung cấp cho đời sống của các ngươi, cũng là sự dẫn dắt các ngươi vào một đời sống nhân tính bình thường; đặc biệt là để cung cấp sự nuôi dưỡng cho đời sống của nhóm người này trong những ngày sau rốt. Đối với Ta, tất cả công tác này là để kết thúc thời đại cũ và mở ra một thời đại mới; còn đối với Sa-tan, Ta trở nên xác thịt chính xác là để đánh bại nó. Công tác mà Ta thực hiện giữa các ngươi giờ đây là sự nuôi dưỡng các ngươi cho ngày nay và sự cứu rỗi các ngươi sắp đến, nhưng trong một vài năm ngắn ngủi này, Ta sẽ cho các ngươi biết mọi lẽ thật, toàn bộ con đường sự sống, và thậm chí công tác của tương lai; điều này sẽ đủ để các ngươi có thể trải nghiệm mọi thứ một cách bình thường trong tương lai. Chỉ có tất cả những lời của Ta đã được Ta phó thác cho các ngươi. Ta không đưa ra sự khuyến giục nào khác; ngày hôm nay, tất cả những lời Ta phán với các ngươi là lời khuyến giục của Ta dành cho các ngươi, bởi vì ngày nay các ngươi không có trải nghiệm về nhiều việc trong những lời Ta phán, và không hiểu được ý nghĩa nội tại của chúng. Một ngày nào đó, những trải nghiệm của các ngươi sẽ đạt thành quả như Ta đã phán ngày nay. Những lời này là những khải tượng ngày nay của các ngươi, và chúng là những gì mà các ngươi sẽ phụ thuộc vào trong tương lai; chúng là sự nuôi dưỡng cho đời sống ngày nay và là một sự khuyến giục cho tương lai, và không sự khuyến giục nào có thể tốt hơn thế. Đó là vì thời gian Ta phải làm việc trên đất không dài như thời gian các ngươi phải trải nghiệm lời của Ta; Ta chỉ đơn thuần đang hoàn thành công tác của Ta, trong khi các ngươi đang mưu cầu sự sống, một quá trình bao gồm một hành trình dài trong suốt cuộc đời. Chỉ sau khi trải nghiệm nhiều điều các ngươi mới sẽ có thể hoàn toàn có được con đường sự sống; chỉ khi đó các ngươi sẽ có thể nhìn thấu ý nghĩa bên trong của những lời Ta phán ngày nay. Khi các ngươi có những lời của Ta trong tay mình, khi từng người các ngươi đã nhận được tất cả những sự ủy thác của Ta, một khi Ta đã ủy thác cho các ngươi tất cả những gì Ta phải ủy thác, và khi công tác của lời đã đi đến hồi kết, bất kể đã đạt được một hiệu quả lớn lao như thế nào, thì sự thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời cũng đã đạt được. Không giống như ngươi tưởng tượng, rằng ngươi phải được thay đổi đến một mức độ nhất định; Đức Chúa Trời không hành động theo những quan niệm của ngươi.

Trích từ “Sự thực hành (7)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 212

Trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt để làm công tác Ngài phải làm và thực hiện chức vụ phán lời của Ngài. Ngài đích thân đến để làm việc giữa con người với mục tiêu hoàn thiện những ai hợp lòng Ngài. Từ lúc sáng thế cho đến ngày nay, chỉ trong những ngày sau rốt, Ngài mới thực hiện dạng công tác này. Chỉ trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời mới nhập thể để làm công tác quy mô lớn như thế. Mặc dù Ngài chịu đựng những sự gian khổ mà người ta thấy khó có thể chịu đựng được, và mặc dù Ngài là một Đức Chúa Trời vĩ đại nhưng lại có sự khiêm nhường để trở thành một con người bình thường, không phương diện nào trong công tác của Ngài bị trì hoãn, và kế hoạch của Ngài chẳng hề bị rơi vào sự hỗn loạn. Ngài đang làm công tác theo kế hoạch ban đầu của Ngài. Một trong những mục đích của sự nhập thể này là để chinh phục mọi người, một mục đích khác là để hoàn thiện những người Ngài yêu thương. Ngài mong muốn tận mắt thấy những người mà Ngài hoàn thiện, và Ngài muốn tự mình thấy những người Ngài hoàn thiện làm chứng cho Ngài như thế nào. Không phải là một hay hai người được hoàn thiện. Đúng hơn, đó là một nhóm, bao gồm chỉ vài người. Những người trong nhóm này đến từ những quốc gia khác nhau của thế giới, và từ những dân tộc khác nhau của thế giới. Mục đích của việc làm nhiều công tác như vậy là để thu phục nhóm người này, để có được chứng ngôn mà nhóm người này làm chứng cho Ngài, và để đạt được vinh quang mà Ngài có thể nhận được được từ họ. Ngài không làm công tác vô nghĩa, Ngài cũng không làm công tác vô giá trị. Có thể nói rằng, khi làm nhiều công tác như vậy, mục đích của Đức Chúa Trời là hoàn thiện tất cả những ai Ngài mong muốn hoàn thiện. Trong thời gian rỗi rãi mà Ngài có ngoài việc này, Ngài sẽ vứt bỏ những kẻ tà ác. Hãy biết rằng Ngài không làm công tác vĩ đại này bởi những kẻ tà ác; trái lại, Ngài cho đi tất cả bởi con số nhỏ bé những người có thể được Ngài hoàn thiện ấy. Công tác Ngài làm, những lời Ngài phán, những lẽ mầu nhiệm Ngài mặc khải, sự phán xét và trừng phạt của Ngài đều là vì lợi ích của số người nhỏ bé đó. Ngài đã không trở nên xác thịt bởi những kẻ tà ác, và những kẻ tà ác ấy càng không làm dấy lên cơn thịnh nộ dữ dội trong Ngài. Ngài phán lẽ thật, và nói về lối vào, vì những người được làm cho hoàn thiện; Ngài đã trở nên xác thịt vì họ, và chính vì họ mà Ngài ban những lời hứa và phúc lành của Ngài. Lẽ thật, lối vào, và sự sống trong nhân tính mà Ngài phán không phải để dành cho những kẻ tà ác. Ngài muốn tránh nói với những kẻ tà ác, mà thay vào đó muốn ban mọi lẽ thật cho những người cần được hoàn thiện. Tuy nhiên, công tác của Ngài đòi hỏi rằng, trong lúc này, những kẻ tà ác được phép hưởng một số dư dật của Ngài. Những kẻ không thực hiện lẽ thật, những kẻ không đáp ứng Đức Chúa Trời, và những kẻ làm gián đoạn công tác của Ngài đều là tà ác. Họ không thể được hoàn thiện, và bị Đức Chúa Trời ghê tởm, loại bỏ. Trái lại, những người đưa lẽ thật vào thực hành và có thể đáp ứng Đức Chúa Trời và những người dâng trọn mình cho công tác của Đức Chúa Trời là những người được Đức Chúa Trời hoàn thiện. Những người mà Đức Chúa Trời mong muốn làm cho trọn vẹn không ai khác hơn là nhóm người này, và công tác mà Đức Chúa Trời làm là vì lợi ích của những người này. Lẽ thật mà Ngài phán hướng tới những người sẵn lòng đưa nó vào thực hành. Ngài không phán với những người không đưa lẽ thật vào thực hành. Việc gia tăng sự thông sáng và phát triển sự sáng suốt mà Ngài nói tới là nhắm vào những người có thể thực hiện lẽ thật. Khi Ngài nói về những người cần được hoàn thiện, thì Ngài đang nói về chính những người này. Công tác của Đức Thánh Linh hướng đến những người sẵn lòng thực hành lẽ thật. Những điều như sở hữu sự khôn ngoan và nhân tính được hướng đến những người sẵn lòng đưa lẽ thật vào thực hành. Những người không thực hiện lẽ thật có thể nghe những lời về lẽ thật, nhưng bởi họ quá tà ác từ trong bản chất và không quan tâm đến lẽ thật, nên những gì họ hiểu chỉ là những học thuyết và câu từ, cùng những lý thuyết trống rỗng, mà không có chút giá trị nào cho lối vào sự sống của họ. Không ai trong số họ trung thành với Đức Chúa Trời; hết thảy họ đều là những người thấy Đức Chúa Trời nhưng không thể có được Ngài; hết thảy họ đều bị Đức Chúa Trời kết án.

Trích từ “Chỉ những ai tập trung vào thực hành mới có thể được hoàn thiện” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 213

Mục tiêu chính của công tác chinh phục là để làm cho tinh sạch nhân loại, hầu cho con người có thể có được lẽ thật, bởi vì con người hiểu quá ít về lẽ thật! Việc thực hiện công tác chinh phục trên những người như thế có ý nghĩa sâu sắc nhất. Các ngươi hết thảy đều đã rơi vào ảnh hưởng của sự tối tăm và đã bị tổn hại sâu sắc. Vậy thì, mục tiêu của công tác này là cho phép các ngươi biết được bản tính con người và từ đó sống trọn vẹn lẽ thật. Được hoàn thiện là điều mà muôn loài thọ tạo nên chấp nhận. Nếu công tác của giai đoạn này chỉ bao gồm việc hoàn thiện con người, thì nó có thể được thực hiện ở Anh Quốc, hoặc Hoa Kỳ, hoặc Y-sơ-ra-ên; nó có thể được thực hiện trên dân của bất kỳ quốc gia nào. Nhưng công tác chinh phục là có chọn lọc. Bước đầu tiên của công tác chinh phục thì ngắn hạn; hơn nữa, nó sẽ được dùng để khiến Sa-tan phải hổ thẹn và chinh phục toàn bộ vũ trụ. Đây là công tác chinh phục ban đầu. Người ta có thể nói rằng bất kỳ tạo vật nào tin vào Đức Chúa Trời đều có thể được hoàn thiện, bởi vì được hoàn thiện là điều chỉ có thể đạt được sau sự thay đổi lâu dài. Nhưng để được chinh phục thì lại khác. Khuôn mẫu và kiểu mẫu cho sự chinh phục phải là người tụt lại xa nhất phía sau, sống trong sự tối tăm sâu thẳm nhất; họ phải là người bị thoái hóa nhất, không sẵn lòng chấp nhận Đức Chúa Trời nhất, và không vâng lời Đức Chúa Trời nhất. Đây chính xác là loại người có thể chứng thực cho việc bị chinh phục. Mục tiêu chính của công tác chinh phục là để đánh bại Sa-tan, trong khi mục tiêu chính của việc hoàn thiện con người là để thu phục con người. Nó nhằm để cho phép mọi người, sau khi được chinh phục, có được lời chứng rằng công tác chinh phục này đã được thực hiện tại đây, trên những người như các ngươi. Mục đích là để mọi người làm chứng sau khi được chinh phục. Những người được chinh phục này sẽ được dùng để đạt được mục tiêu là khiến Sa-tan phải hổ thẹn. Vậy, phương pháp chinh phục chủ yếu là gì? Hình phạt, sự phán xét, việc buông lời rủa sả, và việc mặc khải – dùng một tâm tính công chính để chinh phục mọi người hầu cho họ hoàn toàn bị thuyết phục bởi tâm tính công chính của Đức Chúa Trời. Sử dụng hiện thực và thẩm quyền của lời để chinh phục mọi người và thuyết phục họ hoàn toàn – đây là ý nghĩa của việc được chinh phục. Những người đã được hoàn thiện không chỉ có thể đạt được sự vâng lời sau khi được chinh phục, mà họ còn có thể có kiến thức về công tác phán xét, thay đổi tâm tính của họ, và bắt đầu biết Đức Chúa Trời. Họ trải nghiệm con đường yêu kính Đức Chúa Trời và được nên đầy dẫy lẽ thật. Họ học được cách trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, trở nên có thể chịu đau khổ cho Đức Chúa Trời, và có ý chí riêng của mình. Những người được hoàn thiện là những người có một sự hiểu biết thực sự về lẽ thật nhờ đã trải nghiệm lời của Đức Chúa Trời. Những người được chinh phục là những người biết về lẽ thật nhưng chưa chấp nhận ý nghĩa thực sự của lẽ thật. Sau khi được chinh phục, họ vâng lời, nhưng mọi sự vâng lời của họ đều là kết quả của sự phán xét mà họ đã nhận được. Họ hoàn toàn không hiểu ý nghĩa thực sự của nhiều lẽ thật. Họ thừa nhận lẽ thật bằng lời nói, nhưng họ đã không bước vào lẽ thật; họ lĩnh hội lẽ thật, nhưng họ đã không trải nghiệm lẽ thật. Công tác đang được thực hiện trên những người được hoàn thiện bao gồm việc trừng phạt và phán xét, cùng với việc cung cấp sự sống. Một người xem trọng việc bước vào lẽ thật là một người sẽ được hoàn thiện. Sự khác biệt giữa người sẽ được hoàn thiện và những người sẽ được chinh phục nằm ở chỗ họ có bước vào lẽ thật hay không. Những người được hoàn thiện là những người đã lĩnh hội lẽ thật, đã bước vào lẽ thật, và đang sống bày tỏ ra lẽ thật; những người không thể được hoàn thiện là những người không lĩnh hội lẽ thật, không bước vào lẽ thật, nghĩa là những người không sống bày tỏ ra lẽ thật. Nếu những người như vậy giờ đây có thể hoàn toàn vâng lời, thì họ được chinh phục. Nếu những người được chinh phục không tìm kiếm lẽ thật – nếu họ đi theo nhưng không sống bày tỏ ra thật, nếu họ thoáng thấy và nghe thấy lẽ thật nhưng không xem trọng việc sống bày tỏ ra lẽ thật – thì họ không thể được hoàn thiện. Những người được hoàn thiện thực hành lẽ thật theo các yêu cầu của Đức Chúa Trời trên suốt con đường đến sự hoàn thiện. Thông qua điều này, họ thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời, và họ được hoàn thiện. Bất kỳ ai đi theo đến cùng trước khi công tác chinh phục kết thúc đều là người được chinh phục, nhưng không thể được cho là một người được hoàn thiện. “Người được hoàn thiện” đề cập đến những người mà, sau khi công tác chinh phục kết thúc, có thể theo đuổi lẽ thật và được Đức Chúa Trời thu phục. Nó đề cập đến những người mà, sau khi công tác chinh phục kết thúc, đứng vững trong hoạn nạn và sống bày tỏ ra lẽ thật. Điều phân biệt giữa việc được chinh phục và việc được hoàn thiện đó là những điểm khác biệt trong các bước công tác và những điểm khác biệt về mức độ mà mọi người hiểu và bước vào lẽ thật. Tất cả những ai chưa dấn thân vào con đường hoàn thiện, nghĩa là những người không có lẽ thật, cuối cùng vẫn sẽ bị loại bỏ. Chỉ những người có lẽ thật và những người sống bày tỏ ra lẽ thật mới có thể được Đức Chúa Trời thu phục hoàn toàn. Nghĩa là, những ai sống bày tỏ ra hình tượng của Phi-e-rơ là những người được hoàn thiện, trong khi tất cả những người khác là những người được chinh phục. Công tác đang được thực hiện trên tất cả những người được chinh phục bao gồm việc buông lời rủa sả, trừng phạt, và thể hiện sự thạnh nộ, và những gì đến với họ là sự công chính và những lời rủa sả. Làm việc trên một người như vậy chính là phơi bày không vòng vo hay khách sáo – là phơi bày tâm tính bại hoại bên trong họ, hầu cho họ tự nhận ra nó và hoàn toàn bị thuyết phục. Một khi con người trở nên hoàn toàn vâng lời, thì công tác chinh phục kết thúc. Ngay cả khi hầu hết mọi người vẫn không cố hiểu lẽ thật, công tác chinh phục vẫn sẽ kết thúc.

Trích từ “Chỉ những người được hoàn thiện mới có thể sống một cuộc đời có ý nghĩa” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 214

Đức Chúa Trời hoàn thiện con người như thế nào? Tâm tính của Đức Chúa Trời là gì? Những gì chứa đựng bên trong tâm tính của Ngài? Để làm rõ tất cả những điều này: người ta gọi đó là loan truyền danh Đức Chúa Trời, người ta gọi đó là làm chứng cho Đức Chúa Trời, và người ta gọi đó là tôn cao Đức Chúa Trời. Con người, dựa trên nền tảng biết về Đức Chúa Trời, cuối cùng sẽ trở nên được chuyển hóa trong tâm tính sự sống của mình. Con người càng trải qua việc được xử lý và tinh luyện thì họ càng được tiếp thêm sinh lực; các bước trong công tác của Đức Chúa Trời càng nhiều, thì con người càng được làm cho hoàn thiện. Ngày nay, trong trải nghiệm của con người, mỗi một bước đi trong công tác của Đức Chúa Trời đều đánh bật lại những ý niệm của họ, và tất cả đều vượt quá trí tuệ của con người cũng như nằm ngoài mong đợi của họ. Đức Chúa Trời cung cấp mọi thứ con người cần, và điều này mâu thuẫn trong mọi khía cạnh với các ý niệm của họ. Đức Chúa Trời phán ra những lời của Ngài trong lúc ngươi yếu đuối; chỉ bằng cách này, Ngài mới có thể cung cấp cho cuộc sống của ngươi. Bằng cách đánh bật lại các ý niệm của ngươi, Ngài buộc ngươi chấp nhận sự xử lý của Đức Chúa Trời; chỉ bằng cách này ngươi mới có thể giải thoát bản thân khỏi sự bại hoại của mình. Ngày nay, Đức Chúa Trời nhập thể làm việc bên trong trạng thái thần tính ở một khía cạnh, nhưng ở một khía cạnh khác, Ngài làm việc trong trạng thái nhân tính bình thường. Khi ngươi không thể từ chối bất kỳ công tác nào của Đức Chúa Trời, khi ngươi có thể quy phục cho dù Đức Chúa Trời phán gì hoặc làm gì trong trạng thái nhân tính bình thường, khi ngươi có thể quy phục và hiểu được bất kể loại trạng thái bình thường nào mà Ngài biểu lộ, và khi ngươi đã có được kinh nghiệm thực tế, chỉ khi đó ngươi mới có thể chắc chắn rằng Ngài là Đức Chúa Trời, chỉ khi đó ngươi mới ngừng tạo ra các ý niệm, và chỉ khi đó ngươi mới có thể đi theo Ngài đến cùng. Có sự khôn ngoan trong công tác của Đức Chúa Trời, và Ngài biết làm thế nào để con người có thể đứng vững trong chứng ngôn về Ngài. Ngài biết yếu điểm chí tử của con người nằm ở đâu, và những lời Ngài phán ra có thể đánh vào yếu điểm chí tử của ngươi, nhưng Ngài cũng dùng những lời khôn ngoan và oai nghi của Ngài để khiến ngươi đứng vững trong chứng ngôn về Ngài. Đó là những việc làm kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Công tác Đức Chúa Trời thực hiện là không thể tưởng tượng được đối với trí tuệ con người. Những kiểu bại hoại nào mà con người thuộc về xác thịt sở hữu, và những gì cấu thành bản chất của con người – tất cả những điều này đều được phơi bày thông qua sự phán xét của Đức Chúa Trời, khiến con người xấu hổ không biết trốn đi đâu.

Đức Chúa Trời thực hiện công tác phán xét và hành phạt hầu cho con người có thể đạt được kiến thức về Ngài, và vì lời chứng của Ngài. Thiếu sự phán xét của Ngài về tâm tính bại hoại của con người, con người không thể nào biết được tâm tính công chính của Ngài, điều không được phép xúc phạm, và con người cũng sẽ không thể nào biến kiến thức cũ của họ về Đức Chúa Trời thành một kiến thức mới. Vì lời chứng của Ngài, và vì sự quản lý của Ngài, nên Ngài công khai toàn bộ về Ngài, do đó cho phép con người, thông qua sự xuất hiện công khai của Ngài, đạt được kiến thức về Đức Chúa Trời, được chuyển hóa trong tâm tính mình, và làm chứng vang dội cho Đức Chúa Trời. Sự chuyển hóa tâm tính con người đạt được thông qua nhiều loại công tác khác nhau của Đức Chúa Trời; nếu thiếu những thay đổi như vậy trong tâm tính mình, thì con người sẽ không thể làm chứng cho Đức Chúa Trời và hợp lòng Đức Chúa Trời được. Sự chuyển hóa trong tâm tính của con người biểu thị rằng con người đã tự giải thoát khỏi sự trói buộc của Sa-tan và khỏi ảnh hưởng của sự tối tăm, và đã thực sự trở thành một kiểu mẫu và hình mẫu cho công tác của Đức Chúa Trời, một chứng nhân của Đức Chúa Trời, và là người hợp lòng Đức Chúa Trời. Ngày nay, Đức Chúa Trời nhập thể đã đến để thực hiện công tác của Ngài trên đất, và Ngài đòi hỏi con người phải đạt được kiến thức về Ngài, vâng phục Ngài, làm chứng cho Ngài, để biết công tác thực tế và bình thường của Ngài, để vâng phục mọi lời phán và công tác của Ngài, những điều không phù hợp với các ý niệm của con người, và để làm chứng về mọi công tác Ngài thực hiện để cứu rỗi con người, cũng như mọi việc làm mà Ngài hoàn thành để chinh phục con người. Những người làm chứng cho Đức Chúa Trời phải có kiến thức về Đức Chúa Trời; chỉ có loại lời chứng này mới chính xác và thực tế, và chỉ có loại lời chứng này mới có thể khiến Sa-tan hổ thẹn. Đức Chúa Trời dùng những người đã biết đến Ngài thông qua việc chịu sự phán xét và hành phạt, xử lý và tỉa sửa của Ngài, để làm chứng cho Ngài. Ngài dùng những kẻ đã bị Sa-tan làm bại hoại để làm chứng cho Ngài, và vì thế, Ngài cũng dùng những người có tâm tính đã thay đổi, và do đó là những người đã có được các phước lành của Ngài, để làm chứng cho Ngài. Ngài không cần con người ca ngợi Ngài bằng môi miệng, Ngài cũng không cần sự ngợi khen và lời chứng của những kẻ cùng một giuộc với Sa-tan, những kẻ chưa được Ngài cứu rỗi. Chỉ những ai biết Đức Chúa Trời mới đủ tư cách làm chứng cho Ngài, và chỉ những ai đã được chuyển hóa trong tâm tính mới đủ tư cách làm chứng cho Ngài. Đức Chúa Trời sẽ không cho phép con người cố tình mang đến sự hổ thẹn cho danh Ngài.

Trích từ “Chỉ những ai biết Đức Chúa Trời mới có thể làm chứng cho Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 215

Hãy nhớ lại cảnh tượng trong Kinh Thánh khi Đức Chúa Trời hủy diệt Sô-đôm và cũng hãy nghĩ về việc vợ của Lót đã trở thành tượng muối như thế nào. Hãy nghĩ lại việc người dân của Ni-ni-ve đã ăn năn tội lỗi của họ trong bao gai và tro ra sao và hãy nhớ lại những gì đã xảy ra sau khi dân Do Thái đóng đinh Jêsus lên thập tự giá 2.000 năm trước. Dân Do Thái đã bị trục xuất khỏi Y-sơ-ra-ên và chạy trốn sang khắp các nước trên thế giới. Nhiều người đã bị giết, và toàn bộ dân tộc Do Thái đã phải chịu sự hủy diệt chưa từng có. Họ đã đóng đinh Đức Chúa Trời lên thập tự giá – đã phạm một tội ác tày trời – và đã khiêu khích tâm tính của Đức Chúa Trời. Họ đã bị bắt phải trả giá cho những gì họ đã làm và bị bắt phải gánh chịu mọi hậu quả từ những việc làm của mình. Họ đã lên án Đức Chúa Trời, chối bỏ Đức Chúa Trời, và vì thế, họ chỉ có một số phận: bị Đức Chúa Trời trừng phạt. Đây là trái đắng và tai họa mà những kẻ cai trị của họ đã mang lại cho đất nước và dân tộc của họ.

Ngày nay, Đức Chúa Trời đã trở lại thế gian để thực hiện công tác của Ngài. Điểm dừng chân đầu tiên của Ngài là tập hợp lớn những kẻ cai trị độc tài: Trung Quốc, pháo đài kiên cố của chủ nghĩa vô thần. Đức Chúa Trời đã thu nhận được một nhóm người bằng sự khôn ngoan và quyền năng của Ngài. Trong giai đoạn này, Ngài đã bị đảng cầm quyền Trung Quốc săn lùng bằng mọi cách và phải chịu vô vàn khổ đau, không có chỗ gối đầu, không thể tìm được nơi nương náu. Bất chấp điều này, Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục công tác Ngài dự định làm: Ngài cất tiếng và rao truyền Phúc Âm. Không ai có thể dò lường được sự toàn năng của Đức Chúa Trời. Tại Trung Quốc, một đất nước xem Đức Chúa Trời là kẻ thù, Đức Chúa Trời chưa bao giờ ngừng công tác của Ngài. Thay vào đó, đã có thêm nhiều người chấp nhận công tác và lời của Ngài, vì Đức Chúa Trời làm mọi thứ Ngài có thể để cứu rỗi từng thành viên một của nhân loại. Chúng ta tin tưởng rằng không quốc gia hoặc thế lực nào có thể ngăn cản những gì Đức Chúa Trời muốn đạt được. Những ai cản trở công tác của Đức Chúa Trời, chống lại lời Đức Chúa Trời, gây nhiễu loạn và làm hỏng kế hoạch của Đức Chúa Trời cuối cùng sẽ bị Ngài trừng phạt. Kẻ nào nổi dậy chống lại công tác của Đức Chúa Trời sẽ bị đày xuống địa ngục; bất kỳ quốc gia nào chống lại công tác của Đức Chúa Trời đều sẽ bị hủy diệt; bất kỳ dân tộc nào nổi dậy chống đối công tác của Đức Chúa Trời đều sẽ bị xóa sổ khỏi trái đất này và sẽ không còn tồn tại. Ta thúc giục người dân của mọi dân tộc, mọi quốc gia, và thậm chí mọi ngành nghề hãy lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời, hãy nhìn công tác của Đức Chúa Trời và hãy chú ý đến số phận của nhân loại, để làm cho Đức Chúa Trời thành Đấng thánh khiết nhất, đáng tôn kính nhất, cao cả nhất, và là đối tượng thờ phượng duy nhất giữa loài người, và để cho toàn thể nhân loại được sống dưới phước lành của Đức Chúa Trời, cũng như dòng dõi của Áp-ra-ham đã sống dưới lời hứa của Đức Giê-hô-va, cũng như A-đam và Ê-va, những người Đức Chúa Trời tạo dựng nên đầu tiên, đã sống trong vườn Ê-đen.

Công tác của Đức Chúa Trời dâng lên như một làn sóng mạnh mẽ. Không ai có thể giữ chân Ngài, và không ai có thể ngăn bước chân Ngài. Chỉ những người cẩn thận lắng nghe lời Ngài, và những người tìm kiếm, khao khát Ngài, mới có thể đi theo bước chân Ngài và nhận được lời hứa của Ngài. Những kẻ không làm như vậy sẽ phải chịu tai họa tràn ngập và sự trừng phạt thích đáng.

Trích từ “Đức Chúa Trời tể trị số phận của cả nhân loại” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 216

Công tác quản lý của Đức Chúa Trời đã bắt đầu từ lúc sáng thế, và con người là cốt lõi của công tác này. Việc Đức Chúa Trời tạo dựng nên vạn vật có thể nói là vì lợi ích của con người. Bởi vì công tác quản lý của Ngài trải dài trong hàng nghìn năm, và không phải được thực hiện trong khoảng thời gian chỉ tính bằng phút hay giây, hay trong nháy mắt, hay trong một hai năm, mà Ngài đã phải tạo dựng nhiều thứ cần thiết cho sự sống còn của nhân loại, như là mặt trời, mặt trăng, mọi loài sinh vật sống, thức ăn, và một môi trường thân thiện. Đây là khởi đầu trong sự quản lý của Đức Chúa Trời.

Sau đó, Đức Chúa Trời đã giao nhân loại cho Sa-tan, và con người đã sống dưới quyền của Sa-tan, điều mà dần dà đã dẫn đến công tác của Đức Chúa Trời trong thời đại đầu tiên: câu chuyện của Thời đại Luật pháp… Qua vài ngàn năm suốt Thời đại Luật pháp, nhân loại đã trở nên quen với sự dẫn dắt của Thời đại Luật pháp và xem đó như là điều đương nhiên. Dần dà, con người đã rời bỏ sự coi sóc của Đức Chúa Trời. Và như vậy, trong khi tuân theo luật pháp, họ cũng thờ thần tượng và làm những việc ác. Họ đã không có sự bảo vệ của Đức Giê-hô-va, và chỉ đơn thuần sống cuộc sống của họ trước bàn thờ trong đền. Thực ra, công tác của Đức Chúa Trời đã rời khỏi họ từ lâu, và cho dù dân Y-sơ-ra-ên vẫn còn tuân theo trong luật pháp, vẫn gọi danh Đức Giê-hô-va, và thậm chí còn tự hào tin rằng chỉ có họ mới là dân sự của Đức Giê-hô-va, và là những người được chọn của Đức Giê-hô-va, nhưng vinh quang của Đức Chúa Trời đã lặng lẽ từ bỏ họ…

Khi Đức Chúa Trời làm công tác của Ngài, Ngài luôn lặng lẽ rời khỏi một nơi và nhẹ nhàng thực hiện công tác mới mà Ngài bắt đầu ở một nơi khác. Điều này có vẻ khó tin với mọi người, những con người bị tê dại. Người ta đã luôn trân quý những điều xưa cũ và nhìn những điều mới lạ bằng ác cảm, hoặc xem chúng như một điều phiền toái. Và như vậy, bất kể công tác mới nào Đức Chúa Trời làm, từ lúc bắt đầu cho đến tận khi kết thúc, con người cũng là loài cuối cùng trong muôn vật biết đến nó.

Như thường lệ, sau công tác của Đức Giê-hô-va trong Thời đại Luật pháp, Đức Chúa Trời đã bắt đầu công tác mới của Ngài ở giai đoạn thứ hai: mặc lấy xác thịt – nhập thể làm người trong mười, hai mươi năm – phán dạy và thực hiện công việc của Ngài giữa các tín đồ. Nhưng cũng không ngoại lệ, chẳng ai biết điều này, và chỉ có một số ít người thừa nhận rằng Ngài là Đức Chúa Trời trở nên xác thịt sau khi Đức Chúa Jêsus chịu đóng đinh lên thập tự giá và đã phục sinh. … Ngay sau khi giai đoạn thứ hai của công tác Đức Chúa Trời được hoàn tất – tức là sau sự đóng đinh trên thập giá – công tác của Đức Chúa Trời nhằm hồi phục con người từ tội lỗi (nghĩa là, giành lại con người từ tay của Sa-tan) đã được hoàn tất. Và như vậy, từ đó trở đi, nhân loại chỉ phải chấp nhận Đức Chúa Jêsus là Đấng Cứu Thế, và những tội lỗi của họ sẽ được tha thứ. Trên danh nghĩa mà nói, những tội lỗi của con người không còn là điều cản trở họ đạt được sự cứu rỗi và đến trước Đức Chúa Trời, và không còn là đòn bẩy mà Sa-tan sử dụng để buộc tội con người. Đó là bởi vì chính Đức Chúa Trời đã làm công việc thực tế, đã trở nên hình tượng và sự mường tượng của xác thịt tội lỗi, và chính Đức Chúa Trời đã là của lễ chuộc tội. Bằng cách này, con người đã bước xuống khỏi thập giá, được cứu chuộc và cứu rỗi qua xác thịt của Đức Chúa Trời – hình tượng của xác thịt tội lỗi này. Và như vậy, sau khi đã bị Sa-tan bắt giữ, con người đã tiến một bước gần hơn đến việc chấp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trước Ngài. Dĩ nhiên, giai đoạn này của công tác là sâu sắc hơn và phát triển hơn sự quản lý của Đức Chúa Trời trong Thời đại Luật pháp.

Sự quản lý của Đức Chúa Trời là như thế này: giao nhân loại cho Sa-tan – nhân loại mà chẳng biết Đức Chúa Trời là gì, Đấng Tạo Hóa là gì, thờ phượng Đức Chúa Trời ra sao, hay tại sao cần phải vâng phục Đức Chúa Trời – và để Sa-tan làm cho họ bại hoại. Từng bước một, Đức Chúa Trời sau đó giành lại con người từ tay Sa-tan, cho đến khi con người hoàn toàn thờ phượng Đức Chúa Trời và loại bỏ Sa-tan. Đây là sự quản lý của Đức Chúa Trời. Điều này nghe như một câu chuyện hoang đường, và nó có vẻ khó hiểu. Người ta cảm thấy như đây là một câu chuyện hoang đường bởi vì họ chẳng biết một chút gì về bao nhiêu chuyện đã xảy ra với con người trong vài ngàn năm qua, họ càng không hay biết về bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong vũ trụ và trên bầu trời. Và hơn thế nữa, đó là bởi họ không thể nhận thức được một thế giới kỳ lạ hơn, đáng sợ hơn đang tồn tại bên ngoài thế giới vật chất, mà với mắt thường họ không thể nhìn thấy được. Con người cảm thấy khó hiểu bởi vì họ không hiểu biết về ý nghĩa sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đối với con người, hay ý nghĩa của công tác quản lý của Ngài, và không hiểu được cuối cùng Đức Chúa Trời mong muốn con người sẽ trở nên như thế nào. Liệu đó có phải là việc hoàn toàn không bị Sa-tan làm cho bại hoại, như A-đam và Êva? Không! Mục đích sự quản lý của Đức Chúa Trời là nhằm thu phục được một nhóm người thờ phượng Đức Chúa Trời và vâng phục Ngài. Mặc dù những người này đã bị Sa-tan làm cho bại hoại, nhưng họ không còn xem Sa-tan là cha mình nữa; họ nhận ra bộ mặt gớm guốc của Sa-tan và loại bỏ nó, và họ đến trước Đức Chúa Trời để chấp nhận sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời. Họ bắt đầu biết được điều gì là xấu xa và nó tương phản ra sao với những điều thánh khiết, và nhận ra sự vĩ đại của Đức Chúa Trời và sự tà ác của Sa-tan. Nhân loại như thế này sẽ không còn làm việc cho Sa-tan, hay tôn thờ hoặc sùng kính Sa-tan nữa. Đó là bởi họ là nhóm người đã thực sự được Đức Chúa Trời thu phục. Đây là ý nghĩa của công tác quản lý nhân loại của Đức Chúa Trời. Trong suốt công tác quản lý của Đức Chúa Trời ở thời này, loài người là đối tượng của cả sự bại hoại của Sa-tan lẫn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và con người là sản phẩm mà Đức Chúa Trời và Sa-tan đang tranh đấu. Khi Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài, Ngài dần dần giành lại con người từ tay Sa-tan, và như thế con người đến gần với Đức Chúa Trời hơn bao giờ hết…

Và rồi đến Thời đại Vương quốc, là một giai đoạn công tác thực tế hơn, nhưng cũng là giai đoạn khó chấp nhận nhất đối với con người. Đó là bởi vì con người càng đến gần Đức Chúa Trời hơn thì gậy của Đức Chúa Trời cũng tiến gần con người hơn, và gương mặt của Đức Chúa Trời càng tỏ lộ rõ hơn với con người. Theo sau sự cứu chuộc nhân loại, con người chính thức trở về gia đình Đức Chúa Trời. Họ nghĩ rằng bây giờ là lúc để thụ hưởng, thế nhưng họ phải hứng trọn một sự tấn công trực diện từ Đức Chúa Trời, điều mà không ai có thể từng thấy trước: Hóa ra, đây là một phép Báp-tem mà dân sự của Đức Chúa Trời phải “hưởng”. Trước sự đối xử như vậy, người ta không thể không khựng lại và tự ngẫm rằng: “Mình là chiên con bị lạc trong nhiều năm mà Đức Chúa Trời đã tiêu tốn rất nhiều để mua lại, vậy thì tại sao Ngài lại đối xử với mình như thế này? Liệu đây có phải cách Đức Chúa Trời cười nhạo mình, và vạch trần mình? …” Sau nhiều năm trôi qua, con người đã trở thành kẻ dày dạn sương gió, đã trải qua gian khổ của sự tinh luyện và hình phạt. Mặc dù con người đã mất đi sự “vẻ vang” và “lãng mạn” của thời quá khứ, nhưng dù không hề hay biết, họ đã bắt đầu hiểu biết về các nguyên tắc ứng xử của con người, và đã bắt đầu trân quý những năm Đức Chúa Trời đã cống hiến để cứu rỗi nhân loại. Con người dần dà bắt đầu ghê tởm sự man rợ của chính mình. Họ bắt đầu căm ghét sự cục súc của họ, hết thảy những hiểu lầm của họ với Đức Chúa Trời, và những đòi hòi vô lý mà họ đã đưa ra cho Ngài. Thời gian không thể quay trở lại. Những sự kiện quá khứ trở thành ký ức đầy nuối tiếc của con người, những lời và tình yêu của Đức Chúa Trời trở thành động lực trong cuộc sống mới của con người. Vết thương của con người lành lặn theo từng ngày, sức mạnh của họ trở lại, họ đứng dậy và nhìn vào gương mặt Đấng Toàn Năng… chỉ để nhận ra rằng Ngài vẫn luôn ở bên mình, và rằng nụ cười và dung mạo đẹp đẽ của Ngài vẫn gây xúc động biết bao. Lòng Ngài vẫn còn quan tâm đến nhân loại mà Ngài đã tạo dựng, và đôi tay Ngài vẫn còn ấm áp và mạnh mẽ như buổi ban đầu. Điều đó như thể con người đã trở lại vườn Ê-đen, nhưng lần này không còn nghe những lời dụ dỗ của con rắn, và không còn tránh mặt Đức Giê-hô-va. Con người quỳ phục trước Đức Chúa Trời, ngước nhìn gương mặt tươi cười của Đức Chúa Trời, và dâng của lễ quý giá nhất của mình – Ôi! Lạy Chúa tôi, Đức Chúa Trời tôi!

Tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Trời thấm đẫm mỗi một chi tiết trong công tác quản lý của Ngài, và bất kể người ta có thể hiểu ý định tốt đẹp của Đức Chúa Trời hay không, Ngài vẫn miệt mài làm công tác mà Ngài đã đặt ra để hoàn thành. Bất kể người ta hiểu về sự quản lý của Đức Chúa Trời nhiều bao nhiêu, thì sự trợ giúp và những lợi ích mà công tác của Đức Chúa Trời mang lại cho con người đều có thể được nhận thấy bởi mọi người. Có lẽ ngày hôm nay ngươi chưa cảm nhận được chút gì về tình yêu hay sự sống mà Đức Chúa Trời ban cho, nhưng miễn là ngươi không từ bỏ Đức Chúa Trời, và không từ bỏ quyết tâm của mình để theo đuổi lẽ thật, sẽ có một ngày nụ cười của Đức Chúa Trời sẽ được tỏ lộ cho ngươi. Bởi vì mục tiêu công tác quản lý của Đức Chúa Trời là giành lại những người đang ở dưới quyền của Sa-tan, chứ không phải từ bỏ những người đã bị Sa-tan làm cho bại hoại và chống lại Đức Chúa Trời.

Trích từ “Con người chỉ có thể được cứu rỗi giữa sự quản lý của Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 217

Tất cả mọi người đều cần phải hiểu mục đích công tác của Ta trên thế gian, tức là những gì cuối cùng Ta mong muốn đạt được, và mức độ mà Ta phải đạt được trong công tác này trước khi nó có thể hoàn thành. Nếu sau khi đã đồng hành cùng Ta đến ngày nay mà mọi người vẫn không hiểu mục đích công tác của Ta là gì, thì chẳng phải họ đã đồng hành cùng Ta một cách vô ích sao? Nếu mọi người đi theo Ta, họ cần biết ý muốn của Ta. Ta đã hoạt động trên thế gian trong hàng ngàn năm, và đến nay, Ta tiếp tục thực hiện công tác của Ta như vậy. Mặc dù công tác của Ta bao gồm nhiều hạng mục, nhưng mục đích của nó vẫn không đổi; chẳng hạn, mặc dù trong Ta chất chứa sự phát xét và hình phạt đối với con người, nhưng những điều Ta làm vẫn là để cứu rỗi họ, và để truyền bá tốt hơn Phúc Âm của Ta cũng như mở rộng thêm công tác của Ta trong toàn bộ các quốc gia dân ngoại một khi con người đã được trở nên trọn vẹn. Vậy hôm nay, thời điểm mà nhiều người từ lâu đã chìm sâu trong thất vọng, Ta vẫn tiếp tục công tác của Ta, Ta tiếp tục công tác Ta phải làm để phán xét và hành phạt con người. Bất chấp việc con người đã chán ngấy những điều Ta phán và họ không hề muốn quan tâm đến công tác của Ta, thì Ta vẫn đang làm bổn phận của Ta, vì mục đích công tác của Ta vẫn không đổi và kế hoạch ban đầu của Ta sẽ không bị đổ bể. Chức năng sự phán xét của Ta là để cho phép con người vâng phục Ta hơn, và chức năng hình phạt của Ta là để giúp con người được thay đổi một cách hiệu quả hơn. Mặc dù những điều Ta làm là để phục vụ cho việc quản lý của Ta, nhưng Ta chưa từng làm điều gì không có lợi cho con người, vì Ta mong muốn khiến cho tất cả các quốc gia ngoài Y-sơ-ra-ên cũng vâng phục như dân Y-sơ-ra-ên, để làm cho họ trở nên những con người thực thụ, hầu cho Ta có thể có được chỗ đứng trong các vùng đất ngoài Y-sơ-ra-ên. Đây là sự quản lý của Ta; đây là công tác mà Ta đang hoàn thiện giữa những quốc gia dân ngoại. Ngay cả bây giờ, nhiều người vẫn không hiểu sự quản lý của Ta, bởi vì họ không hứng thú với những điều như thế, và chỉ quan tâm đến tương lai và đích đến của chính họ. Dù Ta có nói gì, họ vẫn thờ ơ với công tác Ta làm, thay vào đó chỉ tập trung duy nhất vào những đích đến ngày mai của họ. Nếu mọi chuyện vẫn tiếp diễn theo cách này, làm sao công tác của Ta có thể mở rộng được? Làm sao Phúc Âm của Ta có thể được truyền bá ra toàn thế giới được? Hãy biết rằng khi công tác của Ta lan truyền, Ta sẽ phân tán các ngươi, và đánh các ngươi giống như Đức Giê-hô-va đã đánh từng chi phái của Y-sơ-ra-ên. Tất cả những điều này sẽ được thực hiện để Phúc Âm của Ta có thể được lan truyền khắp thế gian, hầu cho nó có thể đến được với những quốc gia dân ngoại, hầu cho danh Ta được cả người lớn cũng như trẻ em ca tụng, và danh thánh của Ta được chính miệng mọi người từ tất cả các chi phái và quốc gia ca ngợi. Đó là để cho trong kỷ nguyên cuối này, danh Ta sẽ được các quốc gia dân ngoại đề cao, để cho những việc làm của Ta có thể được những người dân ngoại nhìn thấy và họ sẽ gọi Ta là Đấng Toàn Năng vì những việc làm của Ta, và để cho lời của Ta có thể sớm trở thành hiện thực. Ta sẽ khiến tất cả mọi người biết rằng Ta không chỉ là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên, mà còn là Đức Chúa Trời của tất cả các quốc gia dân ngoại, ngay cả những quốc gia mà Ta đã rủa sả. Ta sẽ cho tất cả mọi người thấy rằng Ta là Đức Chúa Trời của muôn loài thọ tạo. Đây là công tác vĩ đại nhất của Ta, là mục đích kế hoạch công tác của Ta cho thời kỳ sau rốt, và là công tác duy nhất được hoàn thành trong thời kỳ sau rốt.

Trích từ “Công tác truyền bá Phúc Âm cũng là công tác cứu rỗi con người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 218

Chỉ trong thời kỳ sau rốt mà công tác Ta đã và đang quản lý trong hàng ngàn năm mới được tiết lộ hoàn toàn cho con người. Chỉ bây giờ Ta mới hé mở toàn bộ mầu nhiệm trong sự quản lý của Ta cho con người, và con người đã biết được mục đích công tác của Ta và, hơn nữa, đã bắt đầu hiểu được tất cả những mầu nhiệm của Ta. Ta đã phán với con người mọi điều về đích đến mà họ quan tâm. Ta đã hé mở cho con người tất cả những mầu nhiệm của Ta, những mầu nhiệm đã được giữ kín trong hơn 5.900 năm. Đức Giê-hô-va là ai? Đấng Mê-si là ai? Jêsus là ai? Các ngươi nên biết tất cả những điều này. Công tác của Ta được xác định bởi những danh xưng này. Các ngươi đã hiểu điều đó chưa? Danh thánh của Ta nên được công bố ra sao? Danh Ta nên được truyền bá như thế nào tới các quốc gia đã kêu cầu Ta bằng bất kỳ danh xưng nào của Ta? Công tác của Ta hiện đang mở rộng, và Ta sẽ truyền bá đầy đủ công tác đó tới tất cả mọi quốc gia. Do công tác của Ta đã được thực hiện trong các ngươi, Ta sẽ đánh các ngươi như Đức Giê-hô-va đã đánh những kẻ chăn chiên trong nhà của Đa-vít ở Y-sơ-ra-ên, khiến các ngươi bị tản ra khắp các quốc gia. Vì trong thời kỳ sau rốt, Ta sẽ đập vụn tất cả các quốc gia và phân bổ lại dân chúng của các quốc gia đó. Khi Ta trở lại, các quốc gia lúc đó đã phải được phân chia lại theo các ranh giới bằng lửa đang bùng cháy của Ta. Tại thời điểm đó, Ta sẽ hiển hiện một lần nữa cho nhân loại như mặt trời cháy bỏng, công khai cho họ thấy chính Ta trong hình tượng Đấng Thánh mà họ chưa từng thấy, đi giữa vô số quốc gia, cũng như Ta, Đức Giê-hô-va, đã từng đi giữa các chi phái Do Thái. Kể từ đó, Ta sẽ dẫn dắt nhân loại trong cuộc sống của họ trên trần gian. Ở đó, chắc chắn họ sẽ thấy được quang vinh của Ta, và họ cũng chắc chắn sẽ thấy một cột mây trong không trung để dẫn dắt họ trong cuộc sống, vì Ta sẽ hiện ra ở những nơi thiêng liêng. Con người sẽ thấy được ngày công chính của Ta, và cả sự linh hiển vẻ vang của Ta. Điều đó sẽ xảy ra khi Ta trị vì cả thế gian và đưa nhiều con trai của Ta đến với vinh quang. Ở mọi nơi trên thế gian, con người sẽ cúi mình, và đền tạm của Ta sẽ được dựng chắc chắn giữa nhân loại, trên nền tảng công tác mà Ta thực hiện hôm nay. Con người cũng sẽ phụng sự Ta trong thánh đường. Bàn thờ, nơi đầy rẫy những thứ bẩn thỉu và đáng kinh tởm, Ta sẽ đập vụn và dựng lại. Những chiên con và bê sẽ được chất đầy trên bàn thờ thiêng. Ta sẽ phá hủy thánh đường của ngày nay và xây dựng một thánh đường mới. Thánh đường đang có ngày nay, đầy rẫy những con người đáng ghê tởm, sẽ sụp đổ, và thánh đường mà Ta xây dựng sẽ toàn những bầy tôi trung thành với Ta. Họ sẽ một lần nữa đứng lên và phụng sự Ta vì quang vinh cho thánh đường của Ta. Các ngươi chắc chắn sẽ thấy ngày mà Ta nhận được vinh quang to lớn, và các ngươi chắc chắn cũng sẽ thấy ngày mà Ta phá hủy thánh đường đó và xây dựng một thánh đường mới. Ngoài ra, các ngươi cũng chắc chắn sẽ thấy ngày mà đền tạm của Ta đi vào nhân thế. Khi Ta đập nát thánh đường đó, Ta cũng sẽ mang đền tạm của Ta vào nhân thế; đúng như khi họ thấy Ta giáng thế. Sau khi Ta nghiền nát tất cả các quốc gia, Ta sẽ tập hợp lại các quốc gia đó, từ đó xây dựng thánh đường của Ta và dựng bàn thờ của Ta, để tất cả mọi người có thể cúng của lễ dâng tới Ta, phụng sự Ta trong thánh đường của Ta, và thành tâm dâng hiến bản thân cho công tác của Ta tại các quốc gia dân ngoại. Họ sẽ giống như người Y-sơ-ra-ên hiện tại, ăn vận áo choàng và mũ miện thầy tế lễ, với quang vinh của Ta, Đức Giê-hô-va, ở giữa họ, cùng sự oai nghi của Ta ở trên họ và tồn tại vĩnh cửu cùng họ. Công tác của Ta ở các quốc gia dân ngoại cũng sẽ được thực hiện theo cùng cách đó. Công tác của Ta ở Y-sơ-ra-ên đã diễn ra thế nào thì ở các quốc gia dân ngoại, công tác của Ta cũng sẽ diễn ra như vậy, bởi vì Ta sẽ mở rộng công tác của Ta ở Y-sơ-ra-ên và truyền bá công tác đó sang các quốc gia dân ngoại.

Trích từ “Công tác truyền bá Phúc Âm cũng là công tác cứu rỗi con người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 219

Bây giờ là lúc Thần của Ta thực hiện công tác vĩ đại, và là lúc Ta bắt đầu công tác của Ta giữa các quốc gia dân ngoại. Hơn nữa, đó cũng là lúc Ta phân loại tất cả những loài thọ tạo, đặt từng người vào phân nhóm tương ứng của họ, để công tác của Ta có thể tiến triển nhanh chóng và hiệu quả hơn. Và vì vậy, điều Ta yêu cầu ở các ngươi vẫn là việc dâng hiến toàn bộ con người của ngươi cho tất cả công tác của Ta, và, hơn nữa, ngươi cần nhận thức rõ và nắm chắc tất cả công tác Ta đã làm trên ngươi, và dồn tất cả sức lực của ngươi vào công tác của Ta để nó có thể trở nên hiệu quả hơn. Đây là điều mà ngươi phải hiểu. Buông xuôi việc đấu tranh với bản thân, kiếm đường thoái lui, hay tìm kiếm sự thoải mái về xác thịt, vốn là những điều sẽ trì hoãn công tác của Ta, và trì hoãn tương lai tuyệt vời của ngươi. Thay vì bảo vệ ngươi, làm như vậy mà sẽ mang lại cho ngươi sự hủy hoại. Như thế chẳng phải ngươi thật dại dột hay sao? Những điều mà ngươi hưởng thụ một cách tham lam ngày nay chính là những điều đang phá hủy tương lai của ngươi, trong khi nỗi đau mà ngươi hứng chịu hôm nay lại chính là điều đang bảo vệ ngươi. Ngươi phải nhận thức rõ những điều này, để tránh sa vào những cám dỗ mà ngươi sẽ khó thoát ra và để tránh mò mẫm trong màn sương dày đặc mà không thể tìm thấy mặt trời. Khi màn sương dày đặc tan đi, ngươi sẽ thấy mình giữa sự phán xét của ngày trọng đại. Đến lúc đó, ngày của Ta sẽ đang đến gần nhân loại. Làm sao ngươi sẽ tránh khỏi sự phán xét của Ta? Làm sao ngươi sẽ chịu đựng được sức nóng thiêu đốt của mặt trời? Khi Ta ban tặng sự dư dật của Ta cho con người, họ không trân trọng nó trong lòng, mà gạt bỏ nó sang một nơi mà không ai để ý tới. Khi ngày của Ta giáng xuống con người, họ sẽ không còn tìm ra sự dư dật của Ta, hay còn tìm thấy những lời cay đắng về lẽ thật mà Ta đã phán bảo từ lâu nữa. Họ sẽ than khóc, bởi vì họ đã đánh mất sự rực rỡ của ánh sáng và rơi vào bóng tối. Điều các ngươi thấy hôm nay chỉ là lưỡi gươm sắc nhọn từ miệng Ta. Các ngươi vẫn chưa thấy cây gậy trong tay Ta hay ngọn lửa mà Ta dùng để thiêu đốt con người, và đó là lý do tại sao các ngươi vẫn kiêu ngạo và không có thái độ đúng mực trước Ta. Đó là lý do tại sao các ngươi vẫn chiến đấu với Ta trong ngôi nhà của Ta, tranh luận bằng miệng lưỡi con người về điều mà Ta đã nói bằng miệng Ta. Con người không kính sợ Ta, và mặc dù tiếp tục lao vào đối địch với Ta ngay cả ngày hôm nay, họ vẫn không hề biết sợ. Các ngươi có cái răng cái lưỡi bất chính trong miệng các ngươi. Lời nói và việc làm của các ngươi giống như của loài rắn độc đã dụ Ê-va mắc tội. Các ngươi đòi ăn miếng trả miếng với nhau, và các ngươi vật lộn trước Ta để tranh giành địa vị, danh tiếng, và lợi lộc cho bản thân, nhưng các ngươi không biết rằng Ta đang ngầm theo dõi những lời nói và việc làm của các ngươi. Ngay cả trước khi các ngươi đến trước Ta, Ta đã thăm dò tận đáy lòng dạ các ngươi. Con người luôn mong muốn thoát khỏi sự nắm giữ của bàn tay Ta và tránh bị mắt Ta quan sát, nhưng Ta chưa từng lẩn tránh lời nói hay việc làm của con người. Thay vào đó, Ta chủ ý để cho những lời nói và việc làm đó đi vào mắt Ta, để Ta có thể hành phạt sự bất chính của con người và thực hiện phán xét đối với sự dấy loạn của họ. Do đó, những lời nói và việc làm bí mật của con người vẫn luôn hiển hiện trước ngai phán xử của Ta, và sự phán xét của Ta chưa từng rời con người, bởi vì sự dấy loạn của họ là quá mức. Công tác của Ta là thiêu đốt và làm cho tinh sạch tất cả những lời nói được thốt ra và những việc làm được con người thực hiện trước Thần của Ta. Theo cách này,[a] khi Ta rời khỏi thế gian, con người vẫn sẽ duy trì được sự trung thành của họ với Ta, và vẫn sẽ phụng sự Ta như bầy tôi sùng đạo của Ta vẫn làm trong công tác của Ta, cho phép công tác của Ta trên thế gian tiếp tục cho đến ngày hoàn thiện.

Trích từ “Công tác truyền bá Phúc Âm cũng là công tác cứu rỗi con người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Chú thích:

a. Nguyên bản không có cụm từ “Theo cách này”.

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 220

Các ngươi đã thấy, Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành công tác gì trong nhóm người này chưa? Đức Chúa Trời đã từng phán rằng, dù ở Vương quốc Một Nghìn năm, con người vẫn phải theo lời phán của Ngài mà tiến về phía trước, và trong tương lai, lời phán của Đức Chúa Trời sẽ vẫn còn trực tiếp hướng dẫn cuộc sống của con người tại xứ Ca-na-an xinh đẹp. Khi Môi-se ở đồng vắng, Đức Chúa Trời đã hướng dẫn và phán dạy trực tiếp với ông. Từ thiên đàng, Đức Chúa Trời đã ban thức ăn, nước uống, và ma-na cho con người thưởng thức, và ngày nay vẫn thế: Đức Chúa Trời đã đích thân ban xuống đồ ăn và thức uống cho con người thưởng thức, và đã đích thân giáng những sự rủa sả để hành phạt con người. Như vậy, mỗi bước trong công tác của Ngài đều được đích thân Đức Chúa Trời thực hiện. Ngày nay, con người tìm kiếm sự xảy đến của các sự kiện, họ tìm kiếm các dấu kỳ và phép lạ, và khả năng là tất cả những kẻ như thế sẽ bị vứt bỏ, vì công tác của Đức Chúa Trời đang ngày càng trở nên thực tế. Không ai biết Đức Chúa Trời đã giáng xuống từ trời, họ cũng không nhận ra Đức Chúa Trời đã ban xuống thức ăn và thuốc bổ từ trời – thế nhưng, Đức Chúa Trời thật sự hiện hữu, và những cảnh tượng sôi động của Vương quốc Một Nghìn năm mà con người tưởng tượng cũng chính là những lời phán của đích thân Đức Chúa Trời. Đây là sự thật, và chỉ đây mới được gọi là trị vì cùng Đức Chúa Trời trên đất. Trị vì cùng Đức Chúa Trời trên đất ám chỉ xác thịt. Những gì không thuộc về xác thịt thì không tồn tại trên đất, và do đó, tất cả những ai tập trung vào việc đi đến tầng trời thứ ba đều hoài công vô ích. Một ngày nào đó, khi cả vũ trụ này quay về với Đức Chúa Trời, tâm điểm công tác của Ngài khắp vũ trụ sẽ đi theo lời phán của Ngài; ở những nơi khác, một số người sẽ sử dụng điện thoại, một số người sẽ đi máy bay, một số người sẽ đi tàu biển, và một số người sẽ dùng tia laze để nhận lấy lời phán của Đức Chúa Trời. Mọi người sẽ tôn thờ và khao khát, tất cả họ sẽ đều đến gần Đức Chúa Trời, và tập hợp lại về phía Đức Chúa Trời, và tất cả sẽ đều thờ phượng Đức Chúa Trời – và đây hết thảy sẽ là những việc làm của Đức Chúa Trời. Hãy nhớ lấy điều này! Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ không bao giờ bắt đầu lại ở một nơi nào khác. Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành việc này: Ngài sẽ làm cho tất cả mọi người khắp vũ trụ đến trước Ngài và thờ phượng Đức Chúa Trời trên đất, công tác của Ngài ở những nơi khác sẽ dừng lại, và con người sẽ buộc phải tìm kiếm con đường thật. Điều đó sẽ giống như Giô-sép vậy: Mọi người đến với ông để xin thức ăn, sấp mình xuống trước ông, vì ông có thức ăn. Để tránh khỏi nạn đói, con người sẽ buộc phải tìm con đường thật. Toàn bộ cộng đồng tôn giáo sẽ phải chịu nạn đói nghiêm trọng, và chỉ có Đức Chúa Trời của ngày nay mới là nguồn nước sống, sở hữu nguồn nước vô tận cung cấp cho con người tận hưởng, và con người sẽ đến và nương tựa vào Ngài. Đó sẽ là lúc các việc làm của Đức Chúa Trời được tiết lộ và Đức Chúa Trời được tôn vinh; tất cả mọi người trong khắp vũ trụ sẽ thờ phụng “con người” tầm thường này. Chẳng phải đây sẽ là ngày vinh quang của Đức Chúa Trời hay sao? Một ngày nào đó, những mục sư cao tuổi sẽ gửi điện tín tìm kiếm nước từ nguồn nước sống. Họ dẫu già, nhưng họ vẫn sẽ đến để thờ phụng người này, người họ đã từng khinh miệt. Họ sẽ chính miệng công nhận Ngài và sẽ tin tưởng Ngài bằng tấm lòng họ – chẳng phải đây là một dấu kỳ và một phép lạ hay sao? Lúc toàn bộ vương quốc cùng hân hoan sẽ là ngày hiển vinh của Đức Chúa Trời, và bất kỳ ai đến với các ngươi, và bất kỳ ai nhận tin lành của Đức Chúa Trời đều sẽ được Đức Chúa Trời ban phước, và những quốc gia, dân tộc làm như vậy sẽ được Đức Chúa Trời ban phước và chăm sóc. Phương hướng cho tương lai sẽ là: Những ai có được lời phán từ miệng Đức Chúa Trời sẽ có con đường để bước đi trên đất, và dù là doanh nhân hay nhà khoa học, nhà giáo dục hay nhà tư bản công nghiệp, những ai không có lời của Đức Chúa Trời sẽ khó mà đi dù chỉ một bước, và sẽ buộc phải tìm kiếm con đường thật. Đây là ý nghĩa của câu: “Có lẽ thật, ngươi sẽ đi khắp thế gian; không có lẽ thật, ngươi sẽ chẳng đi đến đâu”. Sự thật là: Đức Chúa Trời sẽ sử dụng Con Đường (nghĩa là tất cả những lời của Ngài) để chỉ huy toàn thể vũ trụ, thống trị và chinh phục nhân loại. Con người lúc nào cũng hy vọng một sự thay đổi lớn trong phương thức Đức Chúa Trời làm việc. Nói thẳng ra, chính thông qua lời mà Đức Chúa Trời kiểm soát con người, và ngươi phải làm theo những gì Ngài phán dù ngươi có muốn hay không; đây là một sự thật khách quan, và tất cả phải vâng theo, và vì vậy, nó cũng không thể bị lay chuyển và phải được tất cả mọi người biết đến.

Trích từ “Vương quốc Một Nghìn năm đã đến” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 221

Lời của Đức Chúa Trời sẽ lan truyền giữa vô số gia đình, họ sẽ biết đến tất cả những lời này, và chỉ khi đó, công tác của Ngài mới lan rộng khắp toàn vũ trụ. Nghĩa là, nếu công tác của Đức Chúa Trời lan rộng khắp toàn vũ trụ, thì lời của Đức Chúa Trời phải được lan truyền. Vào ngày vinh hiển của Đức Chúa Trời, những lời của Đức Chúa Trời sẽ cho thấy quyền năng và thẩm quyền của chúng. Từng lời một của Ngài từ thuở xa xưa cho đến ngày nay sẽ được hoàn thành và sẽ xảy ra. Bằng cách này, vinh hiển sẽ đến với Đức Chúa Trời trên đất – nghĩa là, lời Ngài sẽ ngự trị trên đất. Tất cả những kẻ gian ác sẽ bị hành phạt bởi lời được phán ra từ miệng Đức Chúa Trời, tất cả những ai công chính sẽ được ban phước bằng lời được phán ra từ miệng Ngài, và tất cả sẽ được thiết lập và làm cho trọn vẹn bởi lời được phán ra từ miệng Ngài. Ngài sẽ không thể hiện bất kỳ dấu kỳ hay phép lạ nào; tất cả sẽ được hoàn thành bằng lời của Ngài, và lời của Ngài sẽ tạo ra hiện thực. Mọi người trên đất sẽ ca tụng lời của Đức Chúa Trời, dù người lớn hay trẻ nhỏ, nam hay nữ, già hay trẻ, tất cả mọi người đều sẽ quy phục dưới lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời xuất hiện trong xác thịt, cho phép con người nhìn thấy những lời này trên đất, sống động và như thật. Đây là ý nghĩa cho việc Lời trở nên xác thịt. Đức Chúa Trời đã đến trái đất chủ yếu là để hoàn thành việc “Lời trở nên xác thịt”, nghĩa là, Ngài đã đến để lời của Ngài có thể được cất lên từ xác thịt (không giống với thời của Môi-se trong Cựu Ước, khi tiếng Đức Chúa Trời đã phán ra trực tiếp từ trời). Sau đó, hết thảy lời Ngài sẽ được ứng nghiệm trong Thời đại Vương quốc Một Nghìn năm, chúng sẽ trở thành các sự kiện hữu hình trước mắt con người, và mọi người sẽ tận mắt nhìn thấy chúng không chút sai khác. Đây là ý nghĩa tối thượng của sự nhập thể của Đức Chúa Trời. Nghĩa là, công tác của Thần được hoàn thành thông qua xác thịt, và thông qua lời. Đây là ý nghĩa thật sự của “Lời trở nên xác thịt” và “sự xuất hiện của Lời trong xác thịt”. Chỉ Đức Chúa Trời mới có thể phán ra ý muốn của Thần, và chỉ Đức Chúa Trời trong xác thịt mới có thể phán thay cho Thần được; lời của Đức Chúa Trời được làm rõ qua Đức Chúa Trời nhập thể, và mọi người khác đều được chỉ dẫn bởi những lời này. Không ai được miễn trừ, tất cả đều tồn tại trong phạm vi này. Chỉ từ những lời phán này mà con người mới có thể trở nên có nhận thức; những ai không có được theo cách này đều đang nằm mơ giữa ban ngày nếu họ nghĩ mình có thể có được những lời phán này từ trời. Đó là thẩm quyền được thể hiện trong xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời, làm cho tất cả đều hoàn toàn vững tin vào nó. Ngay cả những chuyên gia khả kính và những mục sư sùng đạo nhất cũng không thể nói được những lời này. Tất cả họ đều phải quy phục dưới những lời này, và không ai có thể tạo ra một khởi đầu nào khác. Đức Chúa Trời sẽ sử dụng lời để chinh phục vũ trụ. Ngài sẽ không làm điều này bằng xác thịt nhập thể của Ngài, mà bằng cách sử dụng lời phán từ môi miệng của Đức Chúa Trời trở nên xác thịt để chinh phục tất cả con người trong toàn vũ trụ; chỉ đây mới là Lời trở nên xác thịt, và chỉ đây mới là sự xuất hiện của Lời trong xác thịt. Có lẽ, đối với con người, có vẻ như Đức Chúa Trời chưa làm được nhiều công tác – nhưng Đức Chúa Trời chỉ cần phán lời Ngài, và họ sẽ hoàn toàn được thuyết phục và kính sợ. Không có sự thật, con người kêu la và hò hét; với lời của Đức Chúa Trời, họ trở nên im lặng. Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ hoàn thành điều này vì đây là kế hoạch từ lâu của Đức Chúa Trời: hoàn thành việc Lời đến trên đất. Thật ra, Ta không cần phải giải thích – sự đến của Vương quốc Một Nghìn năm trên đất chính là sự đến của lời của Đức Chúa Trời trên đất. Sự hiện xuống của Giê-ru-sa-lem mới từ trời chính là sự đến của lời Đức Chúa Trời để sống giữa con người, để đồng hành cùng mọi hành động, và tất cả những suy nghĩ sâu kín nhất của con người. Đây cũng là điều mà Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành, và đây là vẻ đẹp của Vương quốc Một Nghìn năm. Đây là kế hoạch mà Đức Chúa Trời đã đặt ra: Lời của Ngài sẽ xuất hiện trên đất trong một nghìn năm, và chúng sẽ thể hiện tất cả mọi việc làm của Ngài, và hoàn thành tất cả các công tác của Ngài trên đất, sau đó, giai đoạn này của nhân loại sẽ đi đến hồi kết.

Trích từ “Vương quốc Một Nghìn năm đã đến” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 222

Tất cả mọi thảm họa liên tục giáng xuống; tất cả các quốc gia và tất cả các vùng đất đều sẽ phải chịu thảm hoạ, bệnh dịch, nạn đói, lũ lụt, hạn hán, động đất… ở khắp mọi nơi. Những thảm họa này không chỉ xảy ra ở một hoặc hai nơi, cũng sẽ không kết thúc trong một hoặc hai ngày, mà chúng sẽ lan ra mỗi lúc một rộng hơn, và thảm họa sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Trong khi đó, các loại vấn nạn côn trùng cũng sẽ liên tục xuất hiện, hiện tượng người ăn thịt người cũng sẽ xảy ra ở khắp mọi nơi. Đó đều là sự phán xét của Ta dành cho tất cả các quốc gia và các dân sự. Các con của Ta! Các ngươi không cần chịu đựng những khổ nạn đó. Ta mong các ngươi sớm trưởng thành, mau chóng trút bỏ gánh nặng đang đặt trên vai Ta; Tại sao các ngươi không hiểu ý muốn của Ta? Công việc sau này sẽ ngày càng nặng nhọc hơn. Các ngươi nhẫn tâm để mình Ta chịu vất vả nặng nhọc hay sao? Ta sẽ nói rõ hơn: Ai có cuộc sống trưởng thành sẽ được vào nơi tránh nạn, không phải chịu khổ nạn; ai có cuộc sống không trưởng thành sẽ phải chịu khổ nạn. Lời Ta nói đã đủ rõ ràng chưa?

Tên của Ta phải lan tỏa theo muôn hướng, muôn nơi, để ai cũng biết đến tên thánh của Ta và biết đến Ta. Dân sự ở Mỹ, Nhật Bản, Canada, Singapore, Liên Xô, Ma Cao, Hồng Kông và các quốc gia khác sẽ đồng loạt đổ về Trung Quốc, tìm kiếm con đường đích thực. Tên của Ta đã được chứng thực cho họ; tất cả những gì còn lại là chờ các ngươi có thể trưởng thành càng sớm càng tốt để có thể dẫn dắt họ. Đó chính là lý do tại sao Ta nói khối lượng công việc sau này sẽ nặng nề hơn. Tên của Ta sẽ lan truyền rộng rãi theo thảm họa. Nếu không thận trọng, cẩn thận, các ngươi sẽ đánh mất phần nên thuộc về mình; vẫn chưa sợ ư? Tên của Ta sẽ lan toả khắp tất cả các tôn giáo, tất cả các tầng lớp, tất cả các quốc gia và tất cả các giáo phái. Đó chính là công việc của Ta, được thực hiện một cách có trình tự, với các khâu kết nối chặt chẽ; tất cả đều là sự sắp xếp khôn ngoan của Ta, chỉ mong sao các ngươi có thể theo sát từng bước chân của Ta và tiến về phía trước.

Trích từ “Chương 65” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 223

Trên thế giới, động đất là khởi đầu của thảm họa. Đầu tiên, làm cho thế giới, hay là làm cho trái đất thay đổi. Tiếp đến là bệnh dịch và nạn đói. Đây là kế hoạch của Ta, là những bước đi của Ta. Ta sẽ huy động mọi thứ để phục vụ Ta, để hoàn thành kế hoạch quản lý của Ta. Như vậy, toàn bộ thế giới vũ trụ sẽ tự hủy diệt, ngay cả khi không có sự can thiệp của Ta. Lần đầu tiên khi Ta trở nên xác thịt và bị đóng đinh vào thập tự giá, trái đất rung chuyển mạnh mẽ; cuối cùng cũng là như vậy. Khi Ta từ xác thịt bước vào cõi tâm linh, động đất bắt đầu xảy ra từ đây. Vì vậy Ta nói, những người con trai đầu lòng sẽ không phải chịu nỗi khổ của thảm họa. Những kẻ không phải con trai đầu lòng sẽ bị giữ lại trong thảm họa và chịu đựng. Vì thế, đối với con người, ai cũng sẵn sàng làm con trai đầu lòng. Trong linh cảm của con người, không phải là để tận hưởng phước lành mà là để thoát khỏi đau khổ của thảm họa. Đây là âm mưu của con rồng lớn sắc đỏ. Nhưng Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho nó, Ta phải khiến nó chịu đựng sự trừng phạt nặng nề của Ta và sau đó vẫn phải đứng lên phục dịch cho Ta (có nghĩa là làm con trai, dân sự của Ta), để nó mãi mãi trúng kế của chính mình, mãi mãi chấp nhận sự phán xét của Ta, mãi mãi chấp nhận sự thiêu đốt của Ta. Đây là ý nghĩa thực sự về việc những kẻ phục dịch ca ngợi Ta (có nghĩa là trên người chúng bộc lộ sức mạnh vĩ đại của Ta). Ta sẽ không cho phép con rồng lớn sắc đỏ lẻn vào vương quốc của Ta, Ta sẽ không cho phép con rồng lớn sắc đỏ có tư cách ca ngợi Ta! (Bởi vì nó không xứng đáng, không bao giờ xứng đáng!) Ta sẽ khiến nó phục dịch Ta mãi mãi! Khiến nó phủ phục trước mặt Ta. (Bị diệt vong còn tốt hơn so với trầm luân. Diệt vong chỉ là một hình phạt nặng nề tạm thời, còn trầm luân thì mãi mãi phải chịu những hình phạt nặng nề, vì vậy Ta sử dụng “phủ phục”. Bởi vì những kẻ đó lẻn vào nhà của Ta, tận hưởng rất nhiều ân điển của Ta, có chút nhận thức về Ta, vì vậy Ta sử dụng hình phạt nặng nề. Với những người bên ngoài nhà của Ta, hay những người không biết sẽ không phải chịu tội.) Trong các quan niệm của con người, họ cho rằng diệt vong còn tồi tệ hơn trầm luân nhưng hoàn toàn ngược lại, những kẻ trầm luân sẽ chịu hình phạt nặng mãi mãi, còn những kẻ diệt vong sẽ mãi mãi trở về hư vô.

Trích từ “Chương 108” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 224

Khi tiếng tung hô vương quốc vang lên – đó cũng là lúc bảy tiếng sấm rền vang – âm thanh này làm kinh động đất trời, rung chuyển thiên cung và khiến sâu thẳm trái tim mỗi con người rung động. Quốc ca của vương quốc long trọng nổi lên nơi vùng đất của con rồng lớn sắc đỏ, chứng tỏ Ta đã xóa sổ quốc gia đó và thành lập vương quốc của Ta. Thậm chí quan trọng hơn, vương quốc của Ta đã được thiết lập trên đất. Tại thời khắc này, Ta bắt đầu gửi các thiên sứ của Ta đến mỗi một quốc gia trên thế giới để họ có thể chăn dắt các con trai của Ta, dân sự của Ta; việc này cũng là để đáp ứng các yêu cầu của bước tiếp theo trong công tác của Ta. Tuy nhiên, Ta đích thân đến nơi mà con rồng lớn sắc đỏ nằm cuộn tròn và chiến đấu với nó. Một khi tất cả nhân loại bắt đầu biết đến Ta bằng xương bằng thịt và có thể thấy những việc làm của Ta trong xác thịt, hang ổ của con rồng lớn sắc đỏ sẽ hóa tro tàn và tan biến không dấu vết. Là dân sự của vương quốc Ta, vì các ngươi căm ghét con rồng lớn sắc đỏ đến thấu xương, các ngươi phải thỏa lòng Ta bằng hành động của mình, và bằng cách này mang lại sự hổ thẹn cho con rồng. Các ngươi có thực sự cảm thấy con rồng lớn sắc đỏ đáng ghét không? Các ngươi có thực sự cảm thấy nó là kẻ thù của Vua vương quốc này không? Các ngươi có thực sự có niềm tin rằng mình có thể đưa ra chứng ngôn tuyệt vời cho Ta không? Các ngươi có thực sự tự tin rằng mình có thể đánh bại con rồng lớn sắc đỏ không? Đây là những gì Ta yêu cầu ở các ngươi; tất cả những gì Ta cần là các ngươi có thể đạt đến bước này. Các ngươi sẽ có thể làm điều này chứ? Các ngươi có niềm tin rằng mình có thể đạt được điều này không? Chính xác con người có khả năng làm được những gì? Chẳng phải là Ta thà tự mình làm điều đó hay sao? Tại sao Ta nói rằng Ta đích thân giáng xuống địa điểm nơi trận chiến được hòa vào? Điều Ta muốn là đức tin của các ngươi chứ không phải việc làm của các ngươi. Con người đều không có khả năng chấp nhận lời Ta theo cách ngay thẳng, mà thay vào đó chỉ liếc ngang qua chúng. Điều này đã giúp ngươi đạt được mục tiêu của mình chưa? Ngươi đã đến để biết Ta theo cách này sao? Thành thật mà nói, trong số con người trên trái đất, không một ai có khả năng nhìn thẳng vào mặt Ta và không một ai có thể nhận ra ý nghĩa thanh sạch và thuần khiết trong lời Ta. Do đó, Ta đã khởi động một dự án chưa từng có trên đất, để đạt được mục tiêu của Ta và thiết lập hình ảnh thực sự của bản thân Ta trong lòng con người. Bằng cách này, Ta sẽ chấm dứt kỷ nguyên mà các quan niệm hành quyền đối với con người.

Hiện nay, Ta không chỉ đang giáng xuống quốc gia của con rồng lớn sắc đỏ, mà Ta cũng đang quay lại đối mặt với toàn vũ trụ, khiến cho toàn bộ thiên cung rung chuyển. Có một nơi nào ở bất cứ đâu mà không chịu sự phán xét của Ta không? Có một nơi nào không tồn tại trong những thiên tai mà Ta trút xuống không? Mọi nơi Ta qua, Ta đều đã reo rắc tất cả các loại “hạt giống thảm họa”. Đây là một trong những cách Ta làm việc và hiển nhiên là một hành động cứu rỗi cho nhân loại, và những gì Ta dành cho họ vẫn là một dạng tình yêu. Ta ước được cho phép thậm chí nhiều người hơn biết đến Ta và có thể nhìn thấy Ta, và bằng cách này bắt đầu tôn kính một Đức Chúa Trời mà họ đã không thể trông thấy trong quá nhiều năm trời, Đấng mà ngay bây giờ là có thật. Vì lý do gì mà Ta đã sáng thế? Tại sao sau khi con người trở nên bại hoại, Ta đã không hủy diệt hoàn toàn bọn họ? Vì lý do gì mà toàn bộ loài người sống giữa những thảm họa? Mục đích của Ta khi nhập vào xác thịt là gì? Khi Ta đang thực hiện công tác của mình, nhân loại học được hương vị không chỉ cay đắng mà còn cả ngọt ngào. Trong tất cả những con người trên thế giới, ai mà không sống trong ân điển của Ta? Nếu Ta đã không ban cho con người những phước lành vật chất, ai trên thế giới này có thể hưởng thụ sự sung túc? Việc cho phép các ngươi đảm nhận vị trí dân sự của Ta có thể là một phước lành không? Nếu các ngươi không phải dân sự của Ta, mà là những kẻ phục vụ, chẳng phải các ngươi sẽ đang tồn tại trong phước lành của Ta sao? Không một ai trong số các ngươi có khả năng hiểu ra nguồn gốc của những lời Ta. Nhân loại – không hề trân trọng những danh hiệu mà Ta đã trao cho họ, rất nhiều người trong số họ vì danh hiệu “kẻ phục vụ” mà ôm hận trong lòng, và rất nhiều người vì danh hiệu “dân sự của Ta” mà nảy sinh lòng yêu mến Ta. Không ai nên cố lừa gạt Ta; mắt Ta thấy tất cả! Ai trong số các ngươi nhận lãnh một cách tự nguyện, ai trong số các ngươi bày tỏ sự vâng lời hoàn toàn? Nếu tiếng tung hô vương quốc không vang lên, các ngươi thực sự có thể quy phục đến cùng không? Những gì con người có khả năng làm và suy nghĩ, và họ có thể đi xa đến đâu – tất cả những điều này Ta đã định trước từ lâu.

Trích từ “Chương 10” của Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 225

Mặc dù thực tế là việc xây dựng vương quốc đã chính thức bắt đầu, nhưng tiếng tung hô vương quốc vẫn chưa chính thức vang lên; hiện giờ những gì sẽ đến chỉ là một lời tiên tri. Khi tất cả mọi người đã được làm cho trọn vẹn và tất cả các quốc gia trên đất trở thành vương quốc của Đấng Christ, thì đó sẽ là lúc bảy tiếng sấm rền vang. Thời điểm hiện tại là một bước tiến dài hướng đến giai đoạn ấy; năng lượng đã được giải phóng hướng đến ngày đó. Đây là kế hoạch của Đức Chúa Trời, và trong tương lai gần, nó sẽ được thực hiện. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã hoàn thành mọi thứ mà Ngài đã phán. Do đó, rõ ràng các quốc gia trên đất chỉ như những lâu đài trên cát, run rẩy khi ngọn triều dâng đến gần: Ngày sau rốt sắp tới, và con rồng lớn sắc đỏ sẽ gục ngã dưới lời Đức Chúa Trời. Để đảm bảo kế hoạch của Ngài được thực hiện thành công, các thiên sứ trên trời đã xuống trần, làm hết sức mình để thỏa lòng Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời nhập thể đã dàn trận đến chiến trường để tiến hành cuộc chiến chống lại kẻ thù. Bất cứ nơi đâu sự nhập thể xuất hiện là nơi ấy kẻ thù bị tiêu diệt. Trung Quốc sẽ là nước đầu tiên bị xóa sổ; nó sẽ bị tàn phá bởi bàn tay của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ tuyệt đối không nhân nhượng ở đó. Bằng chứng về sự sụp đổ dần dần của con rồng lớn sắc đỏ có thể được thấy trong sự trưởng thành liên tục của con người; điều này là hiển nhiên và hiển hiện với bất cứ ai. Sự trưởng thành của con người là dấu hiệu cho sự chết đi của kẻ thù. Đây là một chút lý giải về ý nghĩa của “chiến đấu với nó”. Do vậy, Đức Chúa Trời đã nhắc nhở con người trong nhiều dịp về việc đưa ra những lời chứng đẹp cho Ngài để đảo ngược tình thế do các quan niệm làm nên trong lòng con người, chính là sự xấu xí của con rồng lớn sắc đỏ. Đức Chúa Trời sử dụng những lời nhắc nhở như vậy để hồi sinh đức tin của con người, và qua việc đó đạt được những thành tựu trong công tác của Ngài. Điều này là bởi Đức Chúa Trời đã phán: “Chính xác con người có khả năng làm được những gì? Chẳng phải là Ta thà tự mình làm điều đó hay sao?” Hết thảy con người đều như vậy; họ không chỉ không có khả năng mà còn dễ nản lòng và thất vọng. Vì lý do này, họ không thể biết Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không chỉ hồi sinh đức tin của loài người; Ngài còn bí mật và không ngừng ban cho con người sức mạnh.

Tiếp theo, Đức Chúa Trời bắt đầu phán dạy toàn bộ vũ trụ. Đức Chúa Trời không chỉ bắt đầu công tác mới của Ngài ở Trung Quốc, mà trên khắp vũ trụ, Ngài đã bắt đầu thực hiện công tác mới của ngày hôm nay. Trong giai đoạn này của công tác, bởi vì Đức Chúa Trời muốn mặc khải tất cả những việc làm của Ngài trên khắp thế giới để tất cả những người đã phản bội Ngài sẽ trở lại quy phục trước ngôi Ngài, nên sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ vẫn chứa đựng lòng thương xót và yêu thương nhân từ của Ngài. Đức Chúa Trời sử dụng các sự kiện hiện tại trên khắp thế giới như là cơ hội để khiến con người cảm thấy hoảng sợ, thúc đẩy họ tìm kiếm Đức Chúa Trời để họ có thể lội ngược dòng về trước mặt Ngài. Do đó, Đức Chúa Trời nói: “Đây là một trong những cách Ta làm việc và hiển nhiên là một hành động cứu rỗi cho nhân loại, và những gì Ta dành cho họ vẫn là một dạng tình yêu”.

Trích từ “Chương 10” của Diễn giải những mầu nhiệm của lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 226

Ta thực thi thẩm quyền của Ta trên trần gian, triển khai tất cả công tác của Ta. Mọi thứ trong công tác của Ta đều được phản ảnh trên khắp trần gian; con người chưa từng nắm bắt được động thái của Ta trên thiên đàng, cũng không thể nắm bắt được chi tiết về quỹ đạo vận hành Thần của Ta. Hầu hết mọi người chỉ nắm bắt được chi tiết bên ngoài linh hồn, mà không thể hiểu được thực trạng trong linh hồn. Yêu cầu của Ta đối với con người không phải là Ta đang mơ hồ trên thiên đàng, hay là Ta không thể ước lượng được trên trần gian: yêu cầu mà Ta đưa ra phù hợp với vóc giạc của con người trên đất. Ta chưa từng làm khó bất kỳ ai, cũng chưa từng yêu cầu bất kỳ ai “vắt kiệt máu” của mình để cúng dường thú vui cho Ta: Lẽ nào yêu cầu của Ta chỉ giới hạn ở những điều kiện này sao? Vạn vật trên trần gian, loài nào không tuân theo sự sắp xếp trong lời nói của Ta? Loài nào không bị thiêu rụi hoàn toàn trước mặt Ta bởi lời nói của Ta và ngọn lửa thiêu đốt của Ta? Loài nào dám hả hê kiêu ngạo trước mặt Ta? Loài nào không cúi đầu trước Ta? Lẽ nào Ta chính là vị Chúa chỉ đơn thuần áp đặt sự im lặng lên vạn vật? Ta lựa chọn những thứ hợp ý Ta trong vạn vật; Ta chọn người hiểu lòng Ta trong hàng vạn người, Ta chọn thứ có giá trị nhất trong tất cả các ngôi sao, để thêm một tia sáng vào Vương quốc của Ta. Ta đi trên trần gian, hương thơm của Ta tỏa ra khắp nơi, bóng dáng của Ta ở khắp mọi nơi. Mọi nơi đều vang vọng âm thanh của Ta, mọi người đều lưu luyến cảnh đẹp của ngày hôm qua, bởi vì con người đều đang hồi tưởng lại quá khứ…

Con người đều khao khát được gặp mặt Ta, nhưng khi Ta đích thân đến trần gian, con người lại hết thảy ghét sự xuất hiện của Ta, xua đuổi sự hiện diện của ánh sáng, như thể Ta là kẻ thù trên thiên đàng của con người. Con người chào ta bằng ánh mắt “đề phòng”, luôn luôn cẩn thận, sợ Ta có cách “xử trí khác”. Bởi vì con người đều coi Ta là người bạn xa lạ, như thể Ta có ý định giết chóc bừa bãi vậy. Trong mắt của con người, Ta là kẻ thù không đội trời chung. Sau khi đã nếm trải hơi ấm của Ta trong hoạn nạn, con người tuy thế vẫn không cảm nhận được tình yêu của Ta, vẫn có ý định đề phòng, chống lại Ta. Ta không lợi dụng trạng thái này của con người để hành động, mà trao cho họ vòng tay ấm áp, trao cho họ sự ngọt ngào trên môi, ban cho họ thức ăn để no bụng. Nhưng khi cơn thịnh nộ của Ta làm rung chuyển núi sông, Ta sẽ không hỗ trợ con người theo nhiều cách khác nhau vì sự “hèn nhát” của họ. Lúc này, Ta sẽ nổi trận lôi đình, không cho bất kỳ loài nào có cơ hội ăn năn, và từ bỏ mọi hy vọng của con người, cho con người quả báo thích đáng. Khi đó, sấm sét giống như cơn sóng giận dữ, giống như hàng vạn ngọn núi sụp đổ. Vì sự nổi loạn của mình, con người sẽ bị sấm sét đánh chết, loài vật bị xóa sổ trong tiếng sấm sét, trong chốc lát, cả vũ trụ rơi vào hỗn loạn, vạn vận không thể phục hồi lại sức sống vốn có. Hàng vạn người không thể chạy thoát khi sấm sét; giữa những tia chớp, con người bị ngã thành từng đợt vào dòng nước chảy xiết, bị nước chảy từ trên núi cuốn trôi. Đột nhiên, trong “đích đến” của con người lại hội tụ thế giới của “con người”. Trên mặt biển, xác của con người đang trôi dạt. Tất cả mọi người đều tránh xa Ta bởi cơn thịnh nộ của Ta, vì con người đã mạo phạm thực chất Thần của Ta, sự nổi loạn của con người đã xúc phạm Ta. Ở vùng đất không có nước, những con người khác vẫn đang cười nói hát ca, tận hưởng những lời hứa mà Ta đã ban cho.

Khi tất cả mọi người đều im lặng, Ta tỏa ra một tia sáng trước mắt của con người. Đột nhiên, con người trở nên sáng suốt và mắt đã sáng rõ, không còn muốn tiếp tục im lặng nữa, do đó đã đánh thức linh cảm trong lòng họ ngay tức khắc. Lúc này, con người đều đã được hồi sinh, vứt bỏ nỗi khổ của mình, đến trước mặt Ta, và có được cơ hội sống sót một lần nữa qua lời nói của Ta. Điều này là bởi vì con người đều mong muốn sống trên trần gian. Thế nhưng, ai trong số họ từng có ý định sống vì Ta? Có ai đã từng tìm ra “những điều tốt đẹp” để cúng dường thú vui cho Ta? Có ai đã từng ngửi thấy mùi hương quyến rũ của Ta? Con người đều là những thứ thô lỗ, bề ngoài có vẻ rạng ngời nhưng thực chất không hề yêu Ta một cách chân thành, bởi vì trong sâu thẳm trái tim con người chưa từng có một chút nào dành cho Ta. Con người rất thiếu sót, so với Ta, dường như khác nhau một trời một vực, nhưng Ta không tấn công điểm yếu của con người, không cười nhạo con người vì sự thiếu sót của họ. Bàn tay của Ta đã hoạt động trên trần gian hàng ngàn năm, trong khi đôi mắt của Ta luôn dõi theo toàn bộ nhân loại. Nhưng bàn tay Ta chưa từng coi tính mạng của một người là trò chơi để tùy tiện đùa giỡn. Ta quan sát tâm huyết của con người, cũng thấu hiểu cái giá phải trả của con người. Ta không muốn hành phạt con người, cho con người những điều không mong muốn nhân lúc họ không đề phòng. Thay vào đó, Ta chỉ luôn chu cấp cho con người, luôn ban tặng cho con người. Vì vậy, tất cả những gì con người tận hưởng đều là ân điển của Ta, hoàn toàn là sự giàu có đến từ bàn tay của Ta. Bởi vì Ta ở trên trần gian, do vậy, con người chưa từng phải chịu nỗi khổ đói khát, mà Ta cho phép con người nhận những thứ có thể tận hưởng trong tay Ta, tất cả mọi người đều sống trong phước lành của Ta. Chẳng phải tất cả mọi người đều sống trong hình phạt của Ta sao? Cũng như núi chứa bao sản vật phong phú trong độ sâu, nước chứa bao điều thú vị trong độ rộng, những người sống trong lời của Ta ngày hôm nay đâu chỉ được thưởng thức và nếm thức ăn? Ta ở trên trần gian, con người cũng được hưởng phước lành của Ta trên trần gian. Khi Ta rời khỏi trần gian, cũng là lúc Ta hoàn thành công tác, lúc đó, nhân loại sẽ không còn được Ta nuông chiều vì sự “yếu ớt” của họ nữa.

Trích từ “Chương 17” của Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 227

Các ngươi có thật sự ghét con rồng lớn sắc đỏ không? Các ngươi có thật sự, thật lòng ghét nó không? Tại sao Ta hỏi các ngươi nhiều lần như vậy? Tại sao Ta cứ hỏi các ngươi câu hỏi này, lặp đi lặp lại? Trong lòng các ngươi có hình ảnh nào của con rồng lớn sắc đỏ? Nó đã thật sự bị xóa bỏ chưa? Các ngươi có thật sự không xem nó là cha mình không? Tất cả mọi người nên hiểu ý định của Ta trong những câu hỏi của Ta. Nó không phải để khơi lên sự tức giận của mọi người, cũng không kích động sự phản nghịch giữa con người, cũng không phải để con người có thể tìm lối thoát cho chính mình, mà là để cho phép tất cả mọi người giải phóng chính họ khỏi cảnh nô lệ của con rồng lớn sắc đỏ. Tuy nhiên không ai nên lo lắng cả. Tất cả đều sẽ được hoàn thành bởi lời Ta; không người nào có thể can dự, và không người nào có thể làm công tác mà Ta sẽ thực hiện. Ta sẽ gột sạch bầu không khí của mọi vùng đất và xóa sạch mọi dấu vết của các ma quỷ trên đất. Ta đã bắt đầu, và Ta sẽ khởi động bước đầu tiên trong công tác hành phạt của Ta ở nơi cư ngụ của con rồng lớn sắc đỏ. Bởi đó, có thể thấy rằng hình phạt của Ta đã giáng xuống toàn bộ vũ trụ, và rằng con rồng lớn sắc đỏ cùng mọi dạng linh hồn bất tịnh sẽ bất lực không thể thoát khỏi hình phạt của Ta, bởi Ta nhìn vào mọi vùng đất. Khi công tác của Ta trên đất hoàn tất, nghĩa là, khi kỷ nguyên của sự phán xét đi đến hồi kết, Ta sẽ chính thức hành phạt con rồng lớn sắc đỏ. Dân sự của Ta chắc chắn sẽ thấy hình phạt công chính của Ta với con rồng lớn sắc đỏ, chắc chắn sẽ tuôn ra lời ca ngợi bởi sự công chính của Ta, và chắc chắn sẽ mãi mãi tán dương danh thánh của Ta bởi sự công chính của Ta. Do đó, các ngươi sẽ chính thức thực hiện bổn phận của mình, và sẽ chính thức ngợi khen Ta khắp các vùng đất, mãi muôn đời!

Khi kỷ nguyên phán xét đạt đến đỉnh điểm, Ta sẽ không vội khép lại công tác của Ta, mà sẽ kết hợp vào đó bằng chứng của kỷ nguyên hành phạt và cho phép bằng chứng này được toàn bộ dân sự của Ta nhìn thấy; ở đây sẽ sinh ra hoa trái tuyệt vời hơn. Bằng chứng này là phương tiện mà Ta dùng để hành phạt con rồng lớn sắc đỏ, và Ta sẽ khiến dân sự của Ta tận mắt trông thấy điều đó để họ biết nhiều hơn về tâm tính của Ta. Khi dân sự của Ta vui hưởng Ta là khi con rồng lớn sắc đỏ bị hành phạt. Khiến cho người dân của con rồng lớn sắc đỏ vùng lên và nổi dậy chống lại nó là kế hoạch của Ta, đây là phương pháp mà Ta dùng để làm cho hoàn thiện dân sự của Ta, và đây là cơ hội tuyệt vời cho toàn thể dân sự của Ta phát triển trong cuộc sống.

Trích từ “Chương 28” của Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 228

Khi trăng sáng lên cao, màn đêm tĩnh mịch lập tức bị phá vỡ. Mặc dù ánh trăng rải rác nhưng con người vẫn có tinh thần tốt, và ngồi bình yên dưới ánh trăng, chiêm ngưỡng cảnh trăng sáng xinh đẹp. Con người không thể miêu tả cảm xúc của mình; cứ như thể họ mong muốn hồi tưởng về quá khứ, như thể họ mong muốn nhìn về tương lai, như thể họ đang tận hưởng hiện tại. Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt họ, và giữa không khí dễ chịu lan tỏa một mùi hương sảng khoái; khi một cơn gió nhẹ bắt đầu thổi, con người phát hiện ra hương thơm ngát, và họ dường như say trong đó, không thể tỉnh dậy. Đây chính là lúc Ta đã đích thân đến giữa con người, và con người có cảm nhận rõ hơn về mùi hương thơm ngát, và do đó tất cả mọi người đều sống giữa hương thơm này. Ta hòa thuận với con người, con người sống trong sự hòa hợp với Ta, họ không còn lệch lạc trong cách nhìn của họ về Ta nữa, Ta không còn tỉa sửa những thiếu sót của con người, không còn vẻ đau buồn trên gương mặt người nữa, và sự chết không còn đe dọa toàn thể nhân loại nữa. Ngày nay, Ta cùng với con người tiến vào kỷ nguyên của hình phạt, sát cánh tiến tới cùng họ. Ta đang làm công tác của Ta, nghĩa là, Ta quất cây roi của Ta xuống giữa con người và nó giáng vào sự phản nghịch nơi con người. Trong mắt con người, cây roi của Ta dường như có quyền năng đặc biệt: Nó đến với tất cả những ai là kẻ thù của Ta và không dễ dàng tha cho chúng; giữa tất cả những kẻ chống đối Ta, cây roi thực hiện chức năng vốn có của nó; tất cả những ai trong tay Ta đều thực hiện bổn phận của họ theo ý định của Ta, và không bao giờ bất chấp những mong muốn của Ta hay thay đổi bản chất của họ. Kết quả là, nước sẽ gầm thét, núi sẽ sụp đổ, những con sông lớn sẽ phân tán, con người sẽ luôn phải chịu sự đổi thay, mặt trời sẽ mờ đi, mặt trăng sẽ tối lại, con người sẽ không còn những ngày sống trong sự bình an, sẽ không còn những lúc yên bình trên đất, các từng trời sẽ không bao giờ êm đềm và yên tĩnh nữa, và sẽ không còn tồn tại bao lâu nữa. Muôn vật sẽ được làm mới và sẽ khôi phục diện mạo ban đầu của chúng. Mọi ngôi nhà trên đất đều sẽ bị tan hoang, và mọi quốc gia trên đất đều sẽ bị chia cắt; sẽ không còn những ngày hội ngộ giữa chồng và vợ, mẹ và con trai sẽ không còn gặp lại, cha và con gái sẽ không bao giờ đoàn tụ nữa. Tất cả những gì từng có trên đất sẽ bị Ta nghiền nát. Ta không cho con người cơ hội được giải tỏa cảm xúc của họ, bởi Ta không có cảm xúc, và đã trở nên khinh ghét những cảm xúc của con người đến tột độ. Chính bởi vì những cảm xúc giữa con người mà Ta đã bị gạt sang một bên, và do đó Ta đã trở thành “người khác” trong mắt họ; chính bởi những cảm xúc giữa con người mà Ta đã bị quên lãng; chính bởi những cảm xúc của con người mà họ nắm bắt được cơ hội để nhặt lấy “lương tâm” mình; chính vì những cảm xúc của con người mà họ luôn mệt mỏi với hình phạt của Ta; chính bởi những cảm xúc của con người mà họ gọi Ta là bất công và bất chính, và nói rằng Ta không quan tâm đến cảm giác của con người khi Ta xử lý mọi việc. Ta cũng có người thân trên đất chứ? Có ai từng, giống như Ta, đã làm việc đêm ngày, chẳng đoái hoài ăn ngủ, vì toàn bộ kế hoạch quản lý của Ta? Làm sao con người có thể so sánh được với Đức Chúa Trời? Làm sao con người có thể tương hợp với Đức Chúa Trời? Làm sao Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng, lại có thể cùng loại với con người, là loài được thọ tạo? Làm sao Ta có thể luôn sống và hành động cùng con người trên đất? Ai có thể cảm thấy quan tâm đến lòng Ta? Có phải là những lời cầu nguyện của con người không? Ta đã có lần đồng ý tham gia cùng con người và bước đi cùng họ – và đúng, cho đến hôm nay, con người đã sống dưới sự chăm sóc và che chở của Ta, nhưng liệu có bao giờ đến một ngày khi con người có thể tách khỏi sự chăm sóc của Ta không? Mặc dù con người chưa bao giờ quan tâm thật nhiều đến lòng Ta, ai có thể tiếp tục sống trong một vùng đất không có sự sáng chứ? Chỉ bởi những phúc lành của Ta mà con người đã sống được đến hôm nay.

Trích từ “Chương 28” của Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 229

Các quốc gia đang ở trong tình trạng hết sức hỗn loạn, bởi cây gậy của Đức Chúa Trời đã bắt đầu đóng vai trò của nó trên đất. Công tác của Đức Chúa Trời có thể được nhìn thấy trong tình trạng của thế gian. Khi Đức Chúa Trời phán, “nước sẽ gầm thét, núi sẽ sụp đổ, những con sông lớn sẽ phân tán”, đây là công tác ban đầu của cây gậy trên đất, với kết quả là “mọi ngôi nhà trên đất đều sẽ bị tan hoang, và mọi quốc gia trên đất đều sẽ bị chia cắt; sẽ không còn những ngày hội ngộ giữa chồng và vợ, mẹ và con trai sẽ không còn gặp lại, cha và con gái sẽ không bao giờ đoàn tụ nữa. Tất cả những gì từng có trên đất sẽ bị Ta nghiền nát”. Đó sẽ là tình trạng chung của các gia đình trên đất. Tất nhiên, đó không thể là tình trạng của tất cả bọn họ, nhưng là tình trạng của đa số họ. Mặt khác, nó ám chỉ những hoàn cảnh mà con người của dòng chảy này trải nghiệm trong tương lai. Nó báo trước rằng, khi họ đã trải qua hình phạt bằng lời và những người ngoại đạo đã chịu tai ương, sẽ không còn những mối quan hệ gia đình giữa con người trên đất; tất cả sẽ là dân Si-ni, và tất cả sẽ trung thành trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Do đó, “sẽ không còn những ngày hội ngộ giữa chồng và vợ, mẹ và con trai sẽ không còn gặp lại, cha và con gái sẽ không bao giờ đoàn tụ nữa”. Và như thế, các gia đình của mọi người trên đất sẽ bị tan hoang, bị xé ra thành từng mảnh, và đây sẽ là công tác sau cùng mà Đức Chúa Trời thực hiện nơi con người. Và bởi vì Đức Chúa Trời sẽ lan tỏa công tác này xuyên khắp vũ trụ, Ngài nhân cơ hội này để làm rõ từ “tình cảm” cho con người, bởi đó cho phép họ thấy rằng ý muốn của Đức Chúa Trời là chia cắt mọi gia đình của con người, và cho thấy rằng Đức Chúa Trời dùng hình phạt để giải quyết tất cả những “tranh chấp gia đình” giữa nhân loại. Nếu không, sẽ không cách nào đưa phần cuối cùng trong công tác của Đức Chúa Trời trên đất đến hồi kết. Phần cuối cùng của lời Đức Chúa Trời phơi bày điểm yếu lớn nhất của nhân loại – tất cả họ đều sống trong tình cảm – và do đó Đức Chúa Trời không tránh một người nào trong họ, và phơi bày những bí mật ẩn trong lòng toàn thể nhân loại. Tại sao con người lại khó tách khỏi tình cảm như vậy? Có phải làm như thế là vượt quá các tiêu chuẩn của lương tâm không? Lương tâm có thể hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời không? Tình cảm có thể giúp con người vượt qua nghịch cảnh không? Trong mắt Đức Chúa Trời – tình cảm là kẻ thù của Ngài – chẳng phải điều này đã được tuyên bố rõ trong lời Đức Chúa Trời sao?

Trích từ “Chương 28” của Diễn giải những mầu nhiệm của lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 230

Toàn bộ lời Đức Chúa Trời chứa đựng một phần tâm tính Ngài. Tâm tính của Đức Chúa Trời không thể được bày tỏ hoàn toàn bằng lời, điều này đủ để cho thấy sự phong phú nơi Ngài nhiều như thế nào. Suy cho cùng, những gì con người có thể thấy và chạm là rất hạn chế, và khả năng của con người cũng vậy. Mặc dù lời Đức Chúa Trời là rõ ràng, con người cũng không thể hiểu chúng một cách đầy đủ. Lấy ví dụ như những lời này: “Trong tia chớp sáng, mọi loài vật đều hiện nguyên hình hài thật. Cũng vậy, dưới ánh sáng soi rọi của Ta, con người đã lấy lại được sự thánh thiện trước kia mình từng sở hữu. Ôi, thế giới hư hoại của những ngày xưa cũ! Cuối cùng, nó cũng đã bị lật đổ rơi vào dòng nước bẩn thỉu và chìm xuống bên dưới mặt nước, tan rã thành bùn lầy!” Toàn bộ lời Đức Chúa Trời đều chứa đựng hữu thể của Ngài, và mặc dù tất cả mọi người đều biết về những lời này, không ai trong số họ từng biết ý nghĩa của chúng. Trong mắt Đức Chúa Trời, tất cả những ai chống đối Ngài đều là kẻ thù của Ngài, nghĩa là, những ai thuộc về các tà ma thì đều là thú vật. Từ đây, người ta có thể quan sát trạng thái thật của hội thánh. Tất cả mọi người đều được lời Đức Chúa Trời soi sáng, và trong sự sáng này, họ xem xét mình mà không chịu sự thuyết giáo, trừng phạt hay bác bỏ trực tiếp của những người khác, không phải chịu những cách làm khác của con người, và không bị những người khác chỉ ra mọi thứ. Từ “góc nhìn kính hiển vi”, họ thấy rất rõ mình thật sự bệnh hoạn như thế nào bên trong. Trong lời Đức Chúa Trời, mỗi loại linh hồn đều bị phân loại và phơi bày hình hài ban đầu của nó. Những linh hồn của các thiên sứ thì được soi sáng và khai sáng nhiều hơn, bởi thế lời Chúa là: “Con người đã lấy lại được sự thánh thiện trước kia mình từng sở hữu”. Những lời này dựa trên kết quả sau cùng mà Đức Chúa Trời đạt được. Dĩ nhiên, trong khoảnh khắc này, kết quả này không thể đạt được một cách trọn vẹn – đó chỉ là sự ướm thử, thông qua đó có thể thấy ý muốn của Đức Chúa Trời. Những lời này đủ cho thấy rất nhiều người sẽ sụp đổ trong lời Đức Chúa Trời và sẽ bị đánh bại trong quá trình dần thánh hóa tất cả mọi người. Ở đây, “nó đã tan rã thành bùn lầy” không mâu thuẫn với sự hủy diệt thế gian bằng lửa của Đức Chúa Trời, và “tia chớp sáng” ám chỉ cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời xả cơn thịnh nộ của Ngài, kết quả là cả thế giới sẽ trải nghiệm mọi dạng thảm họa, như một ngọn núi lửa phun trào. Đứng trên trời cao, có thể thấy rằng trên đất, mọi dạng tai ương ập đến toàn thể nhân loại, ngày một gần hơn. Từ trên cao nhìn xuống, thế gian mang nhiều cảnh tượng khác nhau như là những khung cảnh trước một trận động đất. Dòng lửa tuôn không ngừng, dung nham trào ra ồ ạt, những ngọn núi rung chuyển, và một ánh sáng lạnh lẽo chiếu khắp nơi. Cả thế gian đã chìm trong lửa. Đây là cảnh tượng Đức Chúa Trời xả cơn thịnh nộ của Ngài, và đó là lúc phán xét của Ngài. Tất cả những ai bằng máu thịt sẽ không thể thoát khỏi. Do đó, chiến tranh giữa các quốc gia và mâu thuẫn giữa con người sẽ không còn cần đến để tiêu diệt cả thế giới nữa; thay vào đó, thế giới sẽ “chủ ý tự tận hưởng” trong vành nôi hình phạt của Đức Chúa Trời. Không ai sẽ có thể thoát khỏi; mỗi một người phải vượt qua thử thách này, từng người một. Sau đó, toàn thể vũ trụ sẽ một lần nữa lung linh với ánh hào quang thánh khiết và toàn thể nhân loại sẽ một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới. Và Đức Chúa Trời sẽ nghỉ ngơi bên trên vũ trụ và sẽ ban phúc lành cho toàn thể nhân loại mỗi ngày. Thiên đàng sẽ không tiêu điều quá sức, mà sẽ khôi phục lại sức sống mà nó đã không có được kể từ khi sáng thế, và khi “ngày thứ sáu” đến sẽ là khi Đức Chúa Trời bắt đầu một sự sống mới. Đức Chúa Trời và nhân loại sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi và vũ trụ sẽ không còn vẩn đục hay nhơ bẩn, mà sẽ được đổi mới. Đây là lý do tại sao Đức Chúa Trời phán: “Đất không còn im ắng và tịch mịch như chết, trời không còn hoang vắng và buồn rầu”. Trong vương quốc thiên đàng, chưa bao giờ có sự bất chính hay cảm xúc con người, hay bất kỳ tâm tính bại hoại nào của nhân loại, bởi không có sự nhiễu loạn của Sa-tan ở đó. “Con người” đều có thể hiểu lời Đức Chúa Trời, và cuộc sống trên trời là một cuộc sống đầy niềm vui. Tất cả những ai trên trời đều có sự khôn ngoan và phẩm cách của Đức Chúa Trời.

Trích từ “Chương 18” của Diễn giải những mầu nhiệm của lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 231

Có thể nói rằng toàn bộ những lời phán ngày nay tiên báo về những vấn đề tương lai; những lời phán này là cách Đức Chúa Trời thực hiện những sự sắp đặt cho bước công tác tiếp theo của Ngài. Đức Chúa Trời hầu như đã hoàn tất công tác của Ngài nơi dân sự của hội thánh, và sau đó Ngài sẽ xuất hiện trước tất cả mọi người với cơn thịnh nộ. Như Đức Chúa Trời phán: “Ta sẽ làm cho con người trên đất thừa nhận những việc làm của Ta, và những việc làm của Ta sẽ được chứng minh trước ‘tòa án’ để chúng có thể được công nhận giữa mọi người trên khắp đất, những người đều sẽ khuất phục”. Ngươi có thấy bất cứ điều gì trong những lời này không? Trong đây là tóm tắt phần tiếp theo trong công tác của Đức Chúa Trời. Trước tiên, Đức Chúa Trời sẽ làm cho tất cả những con chó giữ cửa là những kẻ cầm quyền chính trị thật sự bị thuyết phục và Ngài sẽ khiến họ tự nguyện rút khỏi đấu trường lịch sử, không bao giờ tranh giành địa vị nữa, và không bao giờ tham gia vào những âm mưu và mưu đồ nữa. Công tác này phải được thực hiện thông qua Đức Chúa Trời, bằng cách gây ra những thảm họa khác nhau trên thế gian. Thế nhưng, đây hoàn toàn không phải là trường hợp Đức Chúa Trời sẽ xuất hiện. Vào lúc này, quốc gia của con rồng lớn sắc đỏ vẫn sẽ là một vùng đất nhơ bẩn, và vì lẽ ấy Đức Chúa Trời sẽ không xuất hiện, mà sẽ chỉ đơn thuần hiển hiện thông qua hình phạt. Đó là tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, điều mà không ai có thể thoát khỏi. Trong thời gian này, tất cả những ai ở trong quốc gia của con rồng lớn sắc đỏ đều sẽ chịu tai ương, trong đó đương nhiên cũng bao gồm vương quốc trên đất (hội thánh). Đây chính là thời điểm những sự kiện xảy ra, và do đó nó được tất cả mọi người trải nghiệm, và không ai có thể thoát khỏi. Điều này đã được Đức Chúa Trời định trước. Chính bởi vì bước này của công tác mà Đức Chúa Trời phán: “Bây giờ là lúc thực hiện những kế hoạch lớn”. Bởi vì, trong tương lai, sẽ không có hội thánh trên đất, và do đại họa đến, con người sẽ chỉ có khả năng nghĩ về những gì ở phía trước họ, và sẽ lơ là mọi thứ khác, và sẽ khó để họ vui hưởng Đức Chúa Trời giữa đại họa. Do đó, con người được bảo hãy yêu thương Đức Chúa Trời bằng cả tấm lòng họ trong thời gian tuyệt vời này, để họ không bỏ lỡ cơ hội. Khi sự kiện này trôi qua, Đức Chúa Trời khi ấy đã đánh bại con rồng lớn sắc đỏ hoàn toàn, và do đó công tác làm chứng của dân sự của Đức Chúa Trời sẽ đến hồi kết; sau đó, Đức Chúa Trời sẽ tiến hành bước tiếp theo của công tác, hủy diệt toàn bộ quốc gia của con rồng lớn sắc đỏ, và sau cùng là đóng đinh ngược đầu con người khắp vũ trụ, sau đó Ngài sẽ tiêu diệt toàn thể nhân loại – đây là những bước công tác trong tương lai của Đức Chúa Trời. Do đó, các ngươi nên cố gắng hết mình để yêu kính Đức Chúa Trời trong môi trường bình yên này. Trong tương lai, ngươi sẽ không có cơ hội yêu Đức Chúa Trời nữa, bởi con người chỉ có cơ hội yêu Đức Chúa Trời trong xác thịt; khi họ sống trong một thế giới khác, sẽ không ai nói về việc yêu Đức Chúa Trời. Chẳng phải đây là trách nhiệm của một loài thọ tạo sao? Vậy thì các ngươi nên yêu kính Đức Chúa Trời trong quãng đời mình như thế nào? Ngươi đã bao giờ nghĩ về điều này chưa? Ngươi có đang chờ đợi cho đến sau khi ngươi chết đi mới yêu kính Đức Chúa Trời không? Chẳng phải đây là nói suông sao? Hôm nay, tại sao ngươi không theo đuổi việc yêu kính Đức Chúa Trời? Yêu kính Đức Chúa Trời trong khi vẫn bận rộn có thể là tình yêu đích thực đối với Đức Chúa Trời không? Lý do tại sao nói rằng bước này trong công tác của Đức Chúa Trời sẽ sớm đến hồi kết là vì Đức Chúa Trời đã có chứng ngôn trước Sa-tan. Do đó, con người không cần làm bất cứ điều gì; con người đơn thuần được yêu cầu theo đuổi việc yêu Đức Chúa Trời trong những năm họ còn sống – đây là điều then chốt. Bởi những yêu cầu của Đức Chúa Trời không cao, và hơn nữa, bởi có mối băn khoăn nung nấu trong lòng Ngài, Ngài đã mặc khải sự tóm tắt về bước tiếp theo của công tác trước khi bước công tác này kết thúc, điều cho thấy rõ còn bao nhiêu thời gian; nếu Đức Chúa Trời không băn khoăn trong lòng Ngài, liệu Ngài có phán những lời này sớm như vậy không? Chính bởi vì thời gian ngắn nên Đức Chúa Trời làm việc theo cách này. Hy vọng rằng các ngươi có thể yêu Đức Chúa Trời hết lòng, hết trí, và hết sức mình, giống như nâng niu cuộc sống của chính mình vậy. Chẳng phải đây là cuộc sống có ý nghĩa nhất sao? Ngươi có thể tìm ý nghĩa cuộc sống ở nơi nào khác chứ? Chẳng phải ngươi đang quá mù quáng sao? Ngươi có sẵn lòng yêu Đức Chúa Trời không? Đức Chúa Trời có xứng đáng với tình yêu của con người không? Mọi người có xứng đáng với sự tôn sùng của con người không? Như vậy thì ngươi nên làm gì? Hãy yêu Đức Chúa Trời một cách mạnh dạn, không dè chừng, và xem Đức Chúa Trời sẽ làm gì cho ngươi. Xem Ngài có giết ngươi không. Tóm lại, nhiệm vụ yêu kính Đức Chúa Trời quan trọng hơn là sao chép và viết ra những điều cho Đức Chúa Trời. Ngươi nên ưu tiên cho điều quan trọng nhất, để cuộc sống của ngươi có thể giá trị hơn và đầy niềm vui, và rồi ngươi nên chờ đợi “phán quyết” của Đức Chúa Trời đối với ngươi. Ta tự hỏi kế hoạch của ngươi có bao gồm yêu Đức Chúa Trời không. Ta ao ước kế hoạch của mọi người trở thành kế hoạch được Đức Chúa Trời làm cho trọn vẹn, và rằng tất cả chúng đều trở thành hiện thực.

Trích từ “Chương 42” của Diễn giải những mầu nhiệm của lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: Biết về công tác của Đức Chúa Trời (phần 1)

Tiếp theo: VI. Tâm tính của Đức Chúa Trời và Ngài có gì và là gì

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Về đích đến

Mỗi khi đích đến được đề cập, các ngươi đều xem xét nó đặc biệt nghiêm túc; hơn nữa, nó là thứ mà tất cả các ngươi đều đặc biệt nhạy cảm....

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này