Phơi bày sự bại hoại của loài người (phần 1)

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 300

Sau vài nghìn năm bại hoại, con người bị tê liệt và đần độn; họ đã trở thành một con quỷ chống đối Đức Chúa Trời, đến mức sự dấy loạn cùng Đức Chúa Trời của con người đã được ghi lại trong những cuốn sách lịch sử, và thậm chí chính con người cũng không thể kể hết về hành vi dấy loạn của mình – bởi vì con người đã bị Sa-tan làm cho bại hoại sâu sắc, và đã bị Sa-tan làm cho lầm đường lạc lối đến nỗi không biết làm sao. Ngay cả ngày nay, con người vẫn còn phản bội Đức Chúa Trời: Khi con người nhìn thấy Đức Chúa Trời, họ phản bội Ngài, và khi họ không thể nhìn thấy Đức Chúa Trời, họ cũng phản bội Ngài như thế. Thậm chí có những người, sau khi chứng kiến những sự rủa sả của Đức Chúa Trời và cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, vẫn phản bội Ngài. Và vì thế, Ta phán rằng ý thức của con người đã đánh mất chức năng ban đầu của nó, và rằng lương tâm của con người cũng đã đánh mất chức năng ban đầu của nó. Con người mà Ta nhìn thấy là một con thú đội lốt người, họ là con rắn độc, và cho dù họ có cố gắng tỏ ra đáng thương trước mắt Ta thế nào đi nữa, Ta cũng sẽ không bao giờ thương xót họ, bởi vì con người không nắm được sự khác biệt giữa trắng và đen, sự khác biệt giữa lẽ thật và không phải lẽ thật. Ý thức của con người quá tê liệt, nhưng họ vẫn ao ước có được các phước lành; nhân tính của họ quá đê hèn, nhưng họ vẫn ao ước sở hữu quyền tối thượng của một vị vua. Với ý thức như thế, họ có thể làm vua của ai? Với nhân tính như thế, làm sao họ có thể ngồi trên ngai vàng? Con người thực sự không biết xấu hổ! Họ thật là những kẻ đê tiện tự phụ! Đối với những ai trong các ngươi ao ước có được các phước lành, Ta đề nghị các ngươi trước tiên hãy tìm một cái gương và nhìn vào hình ảnh phản chiếu xấu xa của chính các ngươi – ngươi có những gì cần để làm một vị vua không? Ngươi có gương mặt của một người có thể có được các phước lành không? Chưa có chút thay đổi nào trong tâm tính của ngươi và ngươi chưa đưa được bất kỳ lẽ thật nào vào thực hành, nhưng ngươi vẫn ao ước có một ngày mai tuyệt vời. Ngươi đang ảo tưởng! Được sinh ra trong một vùng đất ô uế như thế, con người đã bị xã hội tiêm nhiễm nghiêm trọng, họ bị ảnh hưởng bởi những đạo đức phong kiến, và họ đã được dạy dỗ tại “các học viện cao học”. Suy nghĩ lạc hậu, đạo đức bại hoại, quan điểm về cuộc sống tầm thường, triết lý sống hèn hạ, sự tồn tại hoàn toàn vô giá trị, lối sống và tập quán suy đồi – tất cả những điều này đã xâm nhập nghiêm trọng vào lòng người, xói mòn và tấn công nặng nề lương tâm họ. Kết quả là, con người ngày càng xa cách Đức Chúa Trời, và ngày càng chống đối Đức Chúa Trời. Tâm tính của con người trở nên xấu xa hơn theo từng ngày, và không có một ai sẽ sẵn lòng từ bỏ bất cứ điều gì vì Đức Chúa Trời, không một ai sẽ sẵn lòng vâng lời Đức Chúa Trời, hơn nữa, cũng không một ai sẽ sẵn lòng tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, dưới quyền của Sa-tan, con người không làm gì ngoài việc theo đuổi thú vui, đắm chìm trong sự bại hoại của xác thịt trong vùng đất bùn lầy. Ngay cả khi họ nghe về lẽ thật, thì những ai sống trong bóng tối cũng không nghĩ đến việc đưa nó vào thực hành, họ cũng không có xu hướng tìm kiếm Đức Chúa Trời ngay cả khi họ đã thấy sự xuất hiện của Ngài. Làm sao một nhân loại đồi bại như thế lại có thể có bất kỳ cơ hội được cứu rỗi nào? Làm sao một nhân loại suy đồi như thế có thể sống trong sự sáng?

Trích từ “Có một tâm tính không thay đổi là thù nghịch với Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 301

Tâm tính bại hoại của con người bắt nguồn từ việc họ bị Sa-tan đầu độc và chà đạp, từ sự tổn hại nghiêm trọng mà Sa-tan đã gây ra đối với suy nghĩ, đạo đức, sự thông sáng, và ý thức của họ. Chính vì những điều cơ bản của con người đã bị Sa-tan làm cho bại hoại, và hoàn toàn không giống như cách Đức Chúa Trời ban đầu đã tạo ra họ, nên con người chống đối Đức Chúa Trời và không hiểu được lẽ thật. Vì thế, những thay đổi trong tâm tính của con người nên bắt đầu với những thay đổi trong suy nghĩ, sự thông sáng, và ý thức của họ mà sẽ làm thay đổi hiểu biết của họ về Đức Chúa Trời và hiểu biết của họ về lẽ thật. Những ai được sinh ra nơi vùng đất bị bại hoại sâu sắc nhất trong tất cả còn càng không biết Đức Chúa Trời là gì, hay tin vào Đức Chúa Trời có nghĩa là gì. Mọi người càng bị làm bại hoại, họ càng ít biết đến sự tồn tại của Đức Chúa Trời, ý thức và sự thông sáng của họ càng kém. Nguồn gốc của sự chống đối và sự dấy loạn chống lại Đức Chúa Trời của con người chính là sự bại hoại của họ gây ra bởi Sa-tan. Bởi vì sự bại hoại của Sa-tan, lương tâm của con người đã trở nên tê liệt; họ vô đạo đức, những suy nghĩ của họ thì suy đồi, và họ có một quan điểm tinh thần lạc hậu. Trước khi bị Sa-tan làm bại hoại, con người đã theo Đức Chúa Trời một cách tự nhiên và vâng theo lời Ngài sau khi nghe chúng. Họ đã tự nhiên có ý thức cùng lương tâm tốt, và có nhân tính bình thường. Sau khi bị Sa-tan làm cho bại hoại, thì ý thức, lương tâm và nhân tính ban đầu của con người trở nên trì độn và bị hư hoại bởi Sa-tan. Do đó, họ đã đánh mất sự vâng lời và tình yêu đối với Đức Chúa Trời. Ý thức của con người đã trở nên khác thường, tâm tính của họ đã trở nên giống như của một con vật, và sự dấy loạn cùng Đức Chúa Trời của họ ngày càng thường xuyên và trầm trọng hơn. Ấy vậy mà con người vẫn không biết, cũng không thừa nhận điều này, và chỉ đơn thuần chống đối và dấy loạn một cách mù quáng. Tâm tính của con người được bộc lộ trong những biểu hiện về ý thức, sự thông sáng và lương tâm của họ; bởi vì ý thức và sự thông sáng của họ không tốt, và lương tâm của họ đã trở nên vô cùng tăm tối, thế nên tâm tính của họ dấy loạn chống lại Đức Chúa Trời. Nếu ý thức và sự thông sáng của con người không thể thay đổi, thì những sự thay đổi trong tâm tính của họ là điều không thể, cũng như việc tuân theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu ý thức của con người không tốt, thì họ không thể hầu việc Đức Chúa Trời và không phù hợp để Đức Chúa Trời sử dụng. “Ý thức bình thường” nói đến việc vâng lời và trung tín với Đức Chúa Trời, khao khát Đức Chúa Trời, tuyệt đối hướng về Đức Chúa Trời, và có lương tâm đối với Đức Chúa Trời. Nó nói đến việc một lòng một dạ với Đức Chúa Trời, và không cố tình chống đối Đức Chúa Trời. Có một ý thức khác thường thì không giống như vậy. Từ khi con người bị Sa-tan làm cho bại hoại, họ đã dấy lên những ý niệm về Đức Chúa Trời, và họ đã không có lòng trung thành với Đức Chúa Trời hay sự khao khát Ngài, chứ đừng nói đến việc có lương tâm với Đức Chúa Trời. Con người cố tình chống đối Đức Chúa Trời và phán xét Ngài, và hơn thế nữa, ném những lời công kích thậm tệ vào Ngài sau lưng Ngài. Con người phán xét Đức Chúa Trời sau lưng Ngài, trong khi biết rõ rằng Ngài là Đức Chúa Trời; con người không có ý định vâng lời Đức Chúa Trời, và chỉ đơn thuần đưa ra những đòi hỏi và yêu cầu mù quáng đối với Ngài. Những kẻ như thế – những kẻ có ý thức khác thường – không có khả năng nhận biết các hành vi hèn hạ của chính mình hoặc hối hận về sự dấy loạn của mình. Nếu mọi người có khả năng nhận biết chính mình, thì họ đã lấy lại được một chút ý thức; mọi người càng dấy loạn chống lại Đức Chúa Trời, nhưng không thể nhận biết chính mình, thì ý thức của họ càng kém.

Trích từ “Có một tâm tính không thay đổi là thù nghịch với Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 302

Sự phơi bày tâm tính bại hoại của con người bắt nguồn từ không gì khác hơn chính lương tâm tăm tối của con người, bản tính hiểm độc và ý thức kém của họ; nếu lương tâm và ý thức của con người có thể trở lại bình thường, thì họ có thể trở thành người phù hợp để được sử dụng trước Đức Chúa Trời. Đơn giản là vì lương tâm của con người đã luôn luôn tê liệt, và bởi vì ý thức của con người, thứ chưa bao giờ tốt, đang trở nên ngày càng trì độn, mà con người đang ngày càng dấy loạn cùng Đức Chúa Trời, đến mức họ thậm chí đã đóng đinh Jêsus lên thập tự giá và từ chối để Đức Chúa Trời nhập thể trong thời kỳ sau rốt bước vào nhà họ, lên án xác thịt của Đức Chúa Trời, và xem xác thịt của Đức Chúa Trời là thấp hèn. Nếu con người có dù chỉ một chút nhân tính, thì họ đã không đối xử tàn nhẫn với xác thịt Đức Chúa Trời nhập thể đến thế; nếu họ có dù chỉ một chút ý thức, thì họ đã không đối xử độc ác với xác thịt của Đức Chúa Trời nhập thể đến thế; nếu họ có dù chỉ một chút lương tâm, thì họ đã không “tạ ơn” Đức Chúa Trời nhập thể theo cách này. Con người sống trong kỷ nguyên Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, nhưng họ không có khả năng tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã ban cho họ một cơ hội tốt như vậy, mà thay vào đó lại rủa sả sự hiện đến của Đức Chúa Trời, hay hoàn toàn phớt lờ sự kiện nhập thể của Đức Chúa Trời, và dường như chống lại nó và chán ngán về nó. Bất kể con người đối xử với sự hiện đến của Đức Chúa Trời như thế nào đi nữa, nói tóm lại, Đức Chúa Trời đã luôn luôn kiên nhẫn tiếp tục công tác của Ngài – cho dù con người đã không mảy may chào đón Ngài, và đưa ra các yêu cầu với Ngài một cách mù quáng. Tâm tính của con người đã trở nên tột cùng xấu xa, ý thức của họ đã trở nên tột cùng trì độn, và lương tâm của họ đã hoàn toàn bị kẻ ác chà đạp và từ lâu đã không còn là lương tâm ban đầu của con người. Con người không chỉ không biết ơn Đức Chúa Trời nhập thể vì đã ban cho loài người rất nhiều sự sống và ân sủng, mà thậm chí còn trở nên oán giận Đức Chúa Trời vì đã ban cho họ lẽ thật; chính vì con người không quan tâm chút nào đến lẽ thật nên họ đã trở nên oán giận Đức Chúa Trời. Con người không chỉ không thể hy sinh mạng sống mình vì Đức Chúa Trời nhập thể, mà họ còn cố gắng moi ân huệ từ Ngài, và đòi lợi ích lớn hơn gấp nhiều lần những gì con người đã dâng cho Đức Chúa Trời. Những người có lương tâm và ý thức như thế nghĩ rằng đây không phải là vấn đề lớn, và vẫn tin rằng họ đã dâng mình rất nhiều cho Đức Chúa Trời, và rằng Đức Chúa Trời đã ban cho họ quá ít. Có những người, đã cho Ta một bát nước, chìa tay đòi Ta trả lại họ hai bát sữa, hoặc đã cho Ta chỗ trọ trong một đêm, đòi Ta trả tiền thuê cho vài đêm. Với một nhân tính như thế và một lương tâm như thế, làm sao các ngươi vẫn còn có thể ao ước có được sự sống? Các ngươi thật là những kẻ đê tiện đáng khinh! Thứ nhân tính này trong con người và thứ lương tâm này trong con người là điều khiến Đức Chúa Trời nhập thể lang thang khắp vùng, không nơi nào tìm được chỗ nương thân. Những ai thật sự sở hữu lương tâm và nhân tính nên thờ phượng và hết lòng hầu việc Đức Chúa Trời nhập thể, không phải vì bao nhiêu công tác Ngài đã làm, mà ngay cả khi Ngài không làm công tác nào cả. Đây là điều mà những người có ý thức tốt nên làm, và đây là bổn phận của con người. Hầu hết mọi người thậm chí còn nói về những điều kiện để họ hầu việc Đức Chúa Trời: Họ không quan tâm Ngài là Đức Chúa Trời hay là con người, và họ chỉ nói về những điều kiện của riêng họ, và chỉ tìm cách thỏa mãn những ham muốn của riêng họ. Khi các ngươi nấu ăn cho Ta, thì các ngươi đòi tiền công phục vụ, khi các ngươi chạy vì Ta thì các ngươi đòi tiền công cho việc chạy, khi các ngươi làm việc cho Ta thì các ngươi đòi tiền công làm việc, khi các ngươi giặt quần áo của Ta thì các ngươi đòi tiền công giặt giũ, khi các ngươi cung cấp cho hội thánh thì các ngươi đòi những khoản thu hồi, khi các ngươi diễn thuyết thì các ngươi đòi tiền công diễn giả, khi các ngươi phân phát những quyển sách thì các ngươi đòi tiền công phân phối, và khi các ngươi viết thì các ngươi đòi tiền nhuận bút. Với những người Ta đã xử lý thậm chí còn đòi bồi thường từ Ta, còn những người đã được cho về nhà thì đòi đền bù cho sự tổn hại đến danh của họ; những người chưa lập gia đình thì đòi của hồi môn, hoặc là sự bồi thường cho tuổi trẻ đã mất của họ; những người giết một con gà thì đòi tiền công của người mổ thịt, những người chiên xào thức ăn thì đòi tiền công xào nấu, và những người làm món súp thì cũng đòi tiền công cho việc đó… Đây là nhân tính cao cả và vĩ đại của các ngươi, và đây là những hành động do lương tâm nồng hậu của các ngươi sai khiến. Ý thức của các ngươi ở đâu? Nhân tính của các ngươi ở đâu? Để Ta nói cho các ngươi biết! Nếu các ngươi cứ tiếp tục như thế này, Ta sẽ ngừng làm việc giữa các ngươi. Ta sẽ không làm việc giữa một bầy thú đội lốt người, Ta sẽ không chịu khổ đến thế vì một nhóm người mặt mũi đẹp đẽ che giấu lòng lang dạ sói như vậy, Ta sẽ không chịu đựng vì một bầy thú vật không có chút khả năng được cứu rỗi như thế. Ngày mà Ta quay lưng lại với các ngươi là ngày các ngươi chết, đó là ngày bóng tối bao trùm các ngươi, và là ngày các ngươi bị sự sáng bỏ lại. Để Ta nói cho các ngươi biết! Ta sẽ không bao giờ nhân từ với một nhóm như các ngươi, một nhóm còn thấp kém hơn cả thú vật! Có những giới hạn trong lời và hành động của Ta, và với nhân tính và lương tâm của các ngươi như hiện nay, Ta sẽ không làm thêm công tác nào nữa, vì các ngươi quá thiếu lương tâm, các ngươi đã khiến Ta đau quá nhiều, và hành vi hèn hạ của các ngươi cũng làm Ta quá ghê tởm. Những kẻ thiếu nhân tính và lương tâm như thế sẽ không bao giờ có một cơ hội được cứu rỗi; Ta sẽ không bao giờ cứu những kẻ vô tâm và vô ơn như thế. Khi ngày của Ta đến, Ta sẽ trút những ngọn lửa hừng cho đến đời đời của Ta lên những đứa con bất tuân đã từng khiêu khích cơn thạnh nộ sục sôi của Ta, Ta sẽ áp sự trừng phạt đời đời của Ta lên những con vật đã từng ném lời công kích thậm tệ vào Ta và từ bỏ Ta, với ngọn lửa thịnh nộ của Ta, Ta sẽ đốt cháy đến đời đời những đứa con bất tuân, những kẻ đã từng ăn và sống cùng Ta nhưng chẳng tin Ta, những kẻ đã sỉ nhục và phản bội Ta. Ta sẽ bắt những ai chọc giận Ta phải chịu sự trừng phạt của Ta, Ta sẽ trút toàn bộ cơn nóng giận của Ta lên những con thú đã từng muốn đứng ngang hàng bên Ta nhưng không thờ phượng hay vâng lời Ta; cây gậy Ta dùng để đánh con người sẽ giáng xuống những con vật đã từng vui hưởng sự chăm sóc của Ta và đã từng vui hưởng những lẽ mầu nhiệm Ta phán, và những con vật đã từng đã cố lấy những thú vui vật chất từ Ta. Ta sẽ không tha thứ cho ai cố chiếm lấy vị trí của Ta; Ta sẽ không tha cho bất kỳ ai cố moi cái ăn, cái mặc từ Ta. Hiện giờ, các ngươi vẫn chưa bị tổn hại gì và tiếp tục đi quá xa trong những đòi hỏi các ngươi đặt ra cho Ta. Khi ngày thạnh nộ đến, các ngươi sẽ không đưa ra yêu cầu nào với Ta nữa; lúc đó, Ta sẽ để các ngươi “tận hưởng” cho vừa lòng các ngươi, Ta sẽ dìm mặt các ngươi xuống đất và các ngươi sẽ không bao giờ ngóc cổ dậy được nữa! Sớm muộn gì Ta cũng sẽ “báo trả” món nợ này cho các ngươi – và Ta hy vọng các ngươi nhẫn nại chờ ngày ấy đến.

Trích từ “Có một tâm tính không thay đổi là thù nghịch với Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 303

Con người không có được Đức Chúa Trời không phải vì Đức Chúa Trời có cảm xúc, hay vì Đức Chúa Trời không muốn con người có được Ngài, mà bởi vì con người không muốn có được Đức Chúa Trời, và bởi vì con người không khẩn trương tìm kiếm Đức Chúa Trời. Làm sao một trong những người thật sự tìm kiếm Đức Chúa Trời lại có thể bị Đức Chúa Trời rủa sả được? Làm sao một người có ý thức tốt và lương tâm nhạy cảm lại có thể bị Đức Chúa Trời rủa sả được? Làm sao một người thực sự thờ phượng và hầu việc Đức Chúa Trời lại có thể bị ngọn lửa thạnh nộ của Ngài thiêu rụi được? Làm sao một người vui vẻ vâng lời Đức Chúa Trời lại có thể bị đá ra khỏi nhà Đức Chúa Trời được? Làm sao một người yêu thương Đức Chúa Trời không biết bao nhiêu cho đủ có thể sống trong sự trừng phạt của Đức Chúa Trời được? Làm sao một người vui vẻ từ bỏ mọi thứ vì Đức Chúa Trời có thể không còn lại gì được? Con người không sẵn lòng theo đuổi Đức Chúa Trời, không sẵn lòng dành những thứ thuộc sở hữu của mình cho Đức Chúa Trời, và không sẵn lòng tận hiến nỗ lực cả đời cho Đức Chúa Trời; thay vào đó, họ lại nói rằng Đức Chúa Trời đã đi quá xa, rằng có quá nhiều điều về Đức Chúa Trời mâu thuẫn với những ý niệm của con người. Với một nhân tính như thế này, ngay cả khi các ngươi không tiếc nỗ lực thì các ngươi vẫn không thể được Đức Chúa Trời chấp thuận, chứ đừng nói gì đến việc các ngươi không tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chẳng lẽ các ngươi không biết rằng mình là món hàng lỗi của loài người sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết rằng không có nhân tính nào thấp hèn hơn nhân tính của các ngươi sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết những người khác gọi các ngươi là gì để tôn vinh các ngươi sao? Những ai thực sự yêu mến Đức Chúa Trời gọi các ngươi là cha của sói, mẹ của sói, con của sói, cháu của sói; các ngươi là những con cháu của sói, dân sự của sói, và các ngươi nên biết thân phận của chính mình và đừng bao giờ quên nó. Đừng nghĩ rằng các ngươi là nhân vật thượng cấp nào đó: Các ngươi là nhóm xấu xa nhất gồm những kẻ không phải là người trong nhân loại. Chẳng lẽ các ngươi không biết gì về điều này sao? Các ngươi có biết Ta đã chịu bao nhiêu rủi ro khi làm việc giữa các ngươi không? Nếu ý thức của các ngươi không thể trở lại bình thường, và lương tâm của các ngươi không thể hoạt động bình thường, thì các ngươi sẽ không bao giờ vứt bỏ được cái tên “chó sói”, các ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi ngày rủa sả và sẽ không bao giờ thoát khỏi ngày trừng phạt của các ngươi. Các ngươi sinh ra đã thấp kém, một vật không có chút giá trị gì. Các ngươi bản tính là một bầy sói đói, một đống mảnh vụn và rác rưởi, và Ta, không giống các ngươi, không làm việc trên các ngươi để lấy ân huệ, mà bởi vì nhu cầu công việc. Nếu các ngươi tiếp tục dấy loạn theo cách này, thì Ta sẽ dừng công tác của Ta, và sẽ không bao giờ làm việc lại trên các ngươi nữa; ngược lại, Ta sẽ chuyển công tác của Ta sang một nhóm khác làm hài lòng Ta, và theo cách này sẽ rời xa các ngươi mãi mãi, bởi vì Ta không muốn nhìn thấy những kẻ thù nghịch với Ta. Vậy thì, các ngươi có mong muốn được tương hợp với Ta không, hay là thù nghịch chống lại Ta?

Trích từ “Có một tâm tính không thay đổi là thù nghịch với Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 304

Mọi người đều ao ước được nhìn thấy diện mạo của Jêsus, và mọi người đều khao khát ở cùng Ngài. Ta không nghĩ bất kỳ anh chị em nào sẽ nói rằng họ không ao ước được nhìn thấy hay ở cùng Jêsus. Trước khi các ngươi nhìn thấy Jêsus – trước khi các ngươi nhìn thấy Đức Chúa Trời nhập thể – có khả năng các ngươi ấp ủ đủ mọi ý tưởng, ví dụ như, về ngoại hình của Jêsus, cách nói của Ngài, cách sống của Ngài, và nhiều nữa. Nhưng một khi các ngươi thật sự nhìn thấy Ngài, những ý tưởng của các ngươi sẽ nhanh chóng thay đổi. Tại sao lại như vậy? Các ngươi có muốn biết không? Tư tưởng của con người là điều không thể bỏ qua, điều đó đúng – nhưng còn hơn thế nữa, thực chất của Đấng Christ không chịu được sự thay đổi của con người. Các ngươi nghĩ rằng Đấng Christ bất tử hay là một hiền nhân, nhưng không ai coi Ngài là một con người bình thường có thực chất thần. Như vậy, nhiều người trong số những kẻ ngày đêm khao khát được nhìn thấy Đức Chúa Trời thật ra là kẻ thù của Đức Chúa Trời, và không tương hợp với Ngài. Chẳng phải đây là lỗi lầm phía con người sao? Ngay cả bây giờ các ngươi vẫn nghĩ rằng niềm tin và lòng trung thành của các ngươi là đủ để làm cho các ngươi xứng đáng được trông thấy diện mạo của Đấng Christ, nhưng ta khuyên các ngươi trang bị cho mình nhiều điều thực tế hơn! Bởi vì trong quá khứ, hiện tại, và tương lai, nhiều kẻ trong số những người được kết nối với Đấng Christ đã hoặc sẽ thất bại; hết thảy họ đều đóng vai những người Pha-ri-si. Nguyên nhân khiến các ngươi thất bại là gì? Có phải chính là vì trong những ý niệm của các ngươi có một Đức Chúa Trời cao cả và đáng cảm phục. Thế nhưng lẽ thật không như con người ước muốn. Đấng Christ không chỉ không cao cả mà Ngài còn nhỏ bé đặc biệt; Ngài không chỉ là một con người mà Ngài là một con người bình thường; Ngài không chỉ không thể lên trời mà Ngài còn thậm chí không thể di chuyển tự do trên mặt đất. Và do vậy, con người đối đãi với Ngài như thể với một người bình thường; họ đối đãi với Ngài một cách tùy tiện khi họ ở cùng Ngài, và nói chuyện với Ngài một cách vô ý tứ, trong khi đó vẫn chờ đợi sự đến của “Đấng Christ thật”. Các ngươi coi Đấng Christ đã đến như một con người bình thường, và lời Ngài như lời của một con người bình thường. Vì lý do này, các ngươi không nhận được bất cứ điều gì từ Đấng Christ, và thay vào đó đã hoàn toàn phơi bày sự xấu xa của mình ra ánh sáng.

Trước khi kết nối với Đấng Christ, ngươi có thể tin rằng tâm tính của mình đã hoàn toàn được chuyển hóa, rằng ngươi là một môn đệ trung thành của Đấng Christ, rằng không ai xứng đáng nhận lãnh phúc lành của Đấng Christ hơn ngươi – và rằng, khi đã đi qua nhiều con đường, làm nhiều việc, và mang ra nhiều thành quả, ngươi chắc hẳn sẽ là một trong những người cuối cùng sẽ nhận được mão triều thiên. Ấy vậy mà có một lẽ thật mà ngươi có thể không biết: Tâm tính bại hoại của con người, sự phản nghịch và sự chống đối của con người bị phơi bày khi con người nhìn thấy Đấng Christ, và sự phản nghịch và chống đối bị phơi bày vào lúc này sẽ bị phơi bày trọn vẹn và toàn diện hơn bất kỳ lúc nào khác. Đó là vì Đấng Christ là Con người – một Con người sở hữu nhân tính bình thường – mà con người không tôn vinh cũng không tôn trọng Ngài. Chính vì Đức Chúa Trời sống trong xác thịt mà sự phản nghịch của con người mới bị mang ra ánh sáng một cách hoàn toàn và chi tiết rõ ràng đến vậy. Do đó Ta bảo rằng sự đến của Đấng Christ đã lật tẩy được mọi sự phản nghịch của nhân loại và đã vạch trần bản tính của nhân loại. Điều này được gọi là “điệu hổ ly sơn” và “dụ sói ra khỏi hang”. Ngươi có dám nói rằng ngươi trung thành với Đức Chúa Trời không? Ngươi có dám nói rằng ngươi thể hiện sự vâng phục tuyệt đối với Đức Chúa Trời không? Ngươi có dám nói rằng ngươi không phản nghịch không? Một số người sẽ nói: “Bất cứ khi nào Đức Chúa Trời đặt để tôi vào một môi trường mới, tôi luôn quy phục mà không kêu ca, và hơn nữa tôi không ấp ủ ý niệm nào về Đức Chúa Trời cả”. Một số người sẽ nói: “Bất cứ việc gì Đức Chúa Trời sai tôi làm, tôi đều làm hết khả năng và không bao giờ chểnh mảng”. Trong trường hợp đó, Ta hỏi các ngươi điều này: Các ngươi có thể tương hợp với Đấng Christ khi sống bên cạnh Ngài không? Và các ngươi sẽ tương hợp với Ngài trong bao lâu? Một ngày? Hai ngày? Một giờ? Hai giờ? Đức tin của các ngươi có thể rất đáng khen ngợi, nhưng các ngươi không nhiều kiên định trên hành trình. Một khi ngươi thật sự sống với Đấng Christ, sự tỏ vẻ ta đây chính trực và ta đây quan trọng của ngươi sẽ bị phơi bày thông qua lời nói và việc làm của ngươi, từng chút một, và những ham muốn quá mức của ngươi, tư duy bất tuân và sự bất mãn của ngươi cũng sẽ bị lộ ra một cách tự nhiên. Cuối cùng, sự kiêu ngạo của ngươi sẽ trở nên mạnh hơn bao giờ hết, cho đến khi ngươi xung đột với Đức Chúa Trời như thể nước với lửa, và khi đó bản tính của ngươi sẽ bị phơi bày hoàn toàn. Vào lúc đó, các ý niệm của ngươi không còn được che đậy nữa, những sự than oán của ngươi cũng vậy, sẽ phơi ra một cách tự nhiên, và nhân tính hèn hạ của ngươi sẽ bị phơi bày hoàn toàn. Tuy nhiên, ngay cả khi đó, ngươi vẫn không chịu công nhận sự phản nghịch của mình, mà thay vào đó tin rằng một Đấng Christ như thế này không dễ để con người chấp nhận, rằng Ngài quá giống với một con người, và rằng ngươi sẽ hoàn toàn quy phục nếu Ngài là một Đấng Christ tốt hơn. Các ngươi tin rằng sự phản nghịch của các ngươi là có thể biện minh được, rằng các ngươi chỉ phản nghịch Ngài khi Ngài đẩy các ngươi đi xa quá. Ngươi chẳng lần nào suy xét rằng mình không coi Đấng Christ là Đức Chúa Trời, rằng ngươi thiếu ý định vâng phục Ngài. Thay vào đó, ngươi ngoan cố khăng khăng rằng Đấng Christ hoạt động theo những ý muốn của ngươi, và ngay khi Ngài làm một việc trái với suy nghĩ của ngươi, ngươi tin rằng Ngài không phải là Đức Chúa Trời mà là con người. Chẳng phải có nhiều người trong các ngươi đã đấu tranh với Ngài theo cách này? Rốt cuộc, các ngươi đang tin vào ai? Và các ngươi tìm kiếm theo cách nào?

Trích từ “Những ai không tương hợp với Đấng Christ thì hẳn là đối thủ của Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 305

Các ngươi luôn mong ước được nhìn thấy Đấng Christ, nhưng ta bảo các ngươi đừng tôn sùng quá như vậy; bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy Đấng Christ, nhưng ta nói rằng không ai thích hợp để thấy Đấng Christ cả. Bởi vì bản tính của con người đầy sự ác, kiêu ngạo, và phản nghịch, vào lúc ngươi nhìn thấy Đấng Christ, bản tính của ngươi sẽ hủy hoại ngươi và kết án tử cho ngươi. Sự giao kết của ngươi với một người anh em (hay chị em) có thể không thể hiện rõ nhiều về ngươi, nhưng khi ngươi giao kết với Đấng Christ thì không đơn giản như vậy. Vào bất cứ lúc nào, những ý niệm của ngươi có thể bén rễ, tính kiêu ngạo của ngươi bắt đầu đâm chồi, và sự phản nghịch của ngươi kết trái. Ngươi làm sao có thể thích hợp để liên kết với Đấng Christ bằng nhân tính như vậy? Liệu ngươi có thật sự có thể đối đãi với Ngài như Đức Chúa Trời mọi lúc mọi ngày không? Ngươi sẽ thật sự có được thực tế quy phục Đức Chúa Trời chứ? Các ngươi thờ phượng Đức Chúa Trời cao cả trong lòng mình như Đức Giê-hô-va trong khi coi Đấng Christ hữu hình là một con người. Ý thức của các ngươi quá kém cỏi và nhân tính của các ngươi quá hèn hạ! Các ngươi không thể luôn coi Đấng Christ như Đức Chúa Trời; chỉ thỉnh thoảng, khi cảm thấy thích, các ngươi mới bấu víu lấy Ngài và thờ phượng Ngài như Đức Chúa Trời. Đây là lý do tại sao ta nói các ngươi không phải là những tín đồ của Đức Chúa Trời, mà là bè lũ đồng lõa chiến đấu chống lại Đấng Christ. Ngay cả những con người thể hiện sự tử tế với người khác cũng được đền đáp, ấy vậy mà Đấng Christ, người đã thực hiện những công việc như thế giữa các ngươi, lại không nhận được tình yêu lẫn sự báo đáp và quy phục của con người. Đây không phải là điều đau lòng sao?

Có thể là trong tất cả những năm đặt đức tin vào Đức Chúa Trời của ngươi, ngươi chưa bao giờ nguyền rủa ai hay làm việc xấu, dẫu vậy trong sự giao kết của ngươi với Đấng Christ, ngươi không thể nói lẽ thật, hành động một cách thật tâm, hay vâng phục lời Đấng Christ; trong trường hợp đó, ta bảo rằng ngươi là người nham hiểm và độc ác nhất trên đời. Ngươi có thể đặc biệt tử tế và tận tình với bà con, bạn bè, vợ (hay chồng), con trai và con gái, cha mẹ của ngươi, và không bao giờ lợi dụng người khác, nhưng nếu ngươi không thể tương hợp với Đấng Christ, nếu ngươi không thể tương tác hòa hợp với Ngài, thì ngay cả khi ngươi dùng hết toàn bộ những gì mình có để cứu lấy láng giềng hay tận tình chăm sóc cha, mẹ, và các thành viên trong gia đình ngươi, Ta sẽ nói rằng ngươi vẫn xấu xa, và hơn nữa là kẻ đầy những thủ đoạn xảo quyệt. Đừng tự cho rằng ngươi tương hợp với Đấng Christ đơn giản chỉ vì ngươi hòa hợp với mọi người hay làm vài việc tốt. Ngươi có nghĩ rằng ý định nhân đức của ngươi có thể lừa được những phúc lành của Thiên đàng không? Ngươi có nghĩ rằng làm một vài việc thiện là thay thế được sự vâng phục của mình không? Không người nào trong các ngươi có thể chấp nhận bị xử lý và tỉa sửa, và hết thảy các ngươi đều thấy khó đón nhận nhân tính bình thường của Đấng Christ, ấy thế mà các ngươi liên tục rêu rao về sự vâng phục Đức Chúa Trời của mình. Đức tin như của các ngươi sẽ mang về sự trừng phạt thích đáng. Hãy thôi ấp ủ những ảo tưởng không thật và ước muốn được nhìn thấy Đấng Christ, bởi vì vóc giạc các ngươi quá nhỏ bé, quá đến nỗi thậm chí không đáng được nhìn thấy Ngài. Khi ngươi hoàn toàn thanh lọc sự phản nghịch của mình, và có khả năng hòa hợp với Đấng Christ, vào khoảnh khắc đó Đức Chúa Trời sẽ tự nhiên hiện ra với ngươi. Nếu ngươi đi gặp Đức Chúa Trời mà không trải qua sự tỉa sửa hay phán xét, khi đó ngươi chắc chắn sẽ trở thành đối thủ của Đức Chúa Trời và hẳn sẽ bị hủy diệt. Bản tính của con người vốn thù nghịch với Đức Chúa Trời, bởi vì tất cả mọi người đều chịu sự bại hoại nặng nề nhất của Sa-tan. Nếu con người cố gắng giao kết với Đức Chúa Trời từ giữa sự bại hoại của mình, chắc chắn rằng không có điều gì tốt đẹp có thể xảy đến; những việc làm và lời nói của con người chắc chắn sẽ phơi bày sự bại hoại của họ vào mọi lúc, và khi giao kết với Đức Chúa Trời, sự phản nghịch của con người sẽ bị lộ ra mọi mặt. Một cách vô tình, con người trở nên đối nghịch với Đấng Christ, lừa dối Đấng Christ, và từ bỏ Đấng Christ; khi điều này xảy ra, con người sẽ ở trong một trạng thái bấp bênh hơn nữa, và nếu điều này tiếp tục, con người sẽ trở thành đối tượng của sự trừng phạt.

Một số người có thể tin rằng, nếu việc giao kết với Đức Chúa Trời nguy hiểm như vậy thì sẽ khôn ngoan hơn khi giữ khoảng cách với Đức Chúa Trời. Những người như thế này có thể có được gì? Họ có thể trung tín với Đức Chúa Trời không? Quả thật, sự giao kết với Đức Chúa Trời là rất khó – nhưng đó là vì con người bị bại hoại, chứ không phải vì Đức Chúa Trời không thể giao kết với con người. Tốt nhất là các ngươi dành nhiều nỗ lực hơn cho lẽ thật của việc nhận biết bản thân. Tại sao các ngươi chưa được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời? Tại sao tâm tính của các ngươi lại ghê gớm đối với Ngài? Tại sao điều các ngươi nói lại khiến Ngài căm ghét? Ngay khi các ngươi chứng tỏ được một chút lòng trung thành, các ngươi tự ca ngợi mình, và các ngươi đòi phần thưởng cho một sự đóng góp nhỏ bé; các ngươi coi thường người khác khi các ngươi thể hiện sự vâng phục đôi chút, và trở nên khinh thường Đức Chúa Trời khi hoàn thành nhiệm vụ vụn vặt nào đó. Để đón tiếp Đức Chúa Trời, các ngươi đòi tiền, quà, và những lời ca tụng. Các ngươi đau lòng khi cho đi một hai xu; khi các ngươi cho đi mười xu, các ngươi muốn có phúc lành và được đối đãi khác biệt. Thật chướng tai gai mắt khi nói hoặc nghe về nhân tính như của các ngươi. Có bất cứ điều gì đáng khen ngợi trong những lời nói và việc làm của các ngươi không? Những ai thực hiện nhiệm vụ của mình và những ai không thực hiện; những ai dẫn dắt và những ai theo sau; những ai đón tiếp Đức Chúa Trời và những ai không đón tiếp; những ai bố thí và những ai không bố thí; những ai rao giảng và những ai đón nhận lời; và những điều tương tự: tất cả những người như thế đều tự ca ngợi họ. Các ngươi không thấy điều này buồn cười ư? Hoàn toàn biết rõ rằng mình tin vào Đức Chúa Trời, ấy vậy mà các ngươi không thể tương hợp với Đức Chúa Trời. Hoàn toàn biết rõ rằng các ngươi không có phước đức, các ngươi vẫn cố chấp khoa trương như thế. Các ngươi không cảm thấy ý thức của mình đã bị hư hỏng đến mức các ngươi không còn tự chủ nữa sao? Với ý thức như thế này, các ngươi làm sao thích hợp để giao kết với Đức Chúa Trời? Các ngươi không sợ cho mình ở tình cảnh này sao? Tâm tính của các ngươi đã bị hư hỏng đến mức không thể tương hợp với Đức Chúa Trời. Như vậy, đức tin của các ngươi không buồn cười sao? Đức tin của các ngươi không trái với lẽ thường sao? Ngươi sẽ tiếp cận tương lai của ngươi như thế nào? Ngươi sẽ chọn con đường nào để đi?

Trích từ “Những ai không tương hợp với Đấng Christ thì hẳn là đối thủ của Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 306

Ta đã bày tỏ rất nhiều lời, và cũng đã bày tỏ ý muốn và tâm tính của Ta, vậy mà ngay cả như thế, mọi người vẫn không thể biết Ta và tin Ta. Hoặc, có thể nói, mọi người vẫn không thể vâng lời Ta. Những người sống trong Kinh Thánh, những người sống trong luật pháp, những người sống trên cây thập tự, những người sống theo giáo lý, những người sống giữa công tác Ta làm ngày nay – ai trong số họ tương hợp với Ta? Các ngươi chỉ nghĩ đến việc nhận lãnh những phúc lành và phần thưởng, mà không bao giờ dành một ý nghĩ nào cho cách thực sự tương hợp với Ta, hoặc cách để ngăn bản thân các ngươi khỏi chống lại Ta. Ta quá thất vọng ở các ngươi, bởi Ta đã cho các ngươi quá nhiều, nhưng Ta lại có được từ các ngươi quá ít. Sự dối trá, kiêu ngạo, tham lam, những ham muốn vô độ, sự phản bội, sự bất tuân của các ngươi – thứ nào trong đây có thể thoát khỏi sự chú ý của Ta? Các ngươi bất cẩn với Ta, các ngươi lừa phỉnh Ta, các ngươi xúc phạm Ta, các ngươi vòi vĩnh Ta, các ngươi đòi hỏi Ta, các ngươi đoạt của tế lễ từ Ta – làm sao ác tâm như thế có thể tránh được sự trừng phạt của Ta? Hết thảy việc hành ác này là bằng chứng cho sự thù nghịch của các ngươi chống lại Ta và là bằng chứng cho sự không tương hợp của các ngươi với Ta. Mỗi người các ngươi đều tin rằng bản thân mình rất tương hợp với Ta, nhưng nếu thế, thì bằng chứng không thể chối cãi như vậy sẽ chống lại ai? Các ngươi tin bản thân mình có sự thành tâm và lòng trung thành tột bậc với Ta. Các ngươi nghĩ rằng mình quá tốt bụng, quá giàu lòng trắc ẩn, và đã hiến dâng cho Ta quá nhiều. Các ngươi nghĩ rằng các ngươi đã làm quá đủ cho Ta. Nhưng các ngươi có bao giờ mang điều này ra so sánh với những hành động của các ngươi chưa? Ta nói các ngươi có thừa kiêu ngạo, có thừa tham lam, có thừa hời hợt; những mánh khóe mà các ngươi lừa phỉnh Ta có thừa tài lanh, và các ngươi có thừa những ý định đê tiện và phương cách đê tiện. Lòng trung thành của các ngươi quá ít ỏi, sự sốt sắng của các ngươi quá nhạt nhẽo, và lương tâm của các ngươi thì thậm chí còn thiếu nhiều hơn. Trong lòng các ngươi có quá nhiều ác tâm, và không ai tránh khỏi ác tâm của các ngươi, kể cả Ta. Các ngươi chặn Ta ngoài cửa vì con cái các ngươi, hay vì vợ chồng các ngươi, hay vì sự tự vệ của bản thân các ngươi. Thay vì quan tâm đến Ta, các ngươi quan tâm đến gia đình mình, con cái mình, địa vị của mình, tương lai của mình, và sự hài lòng của bản thân mình. Các ngươi từng nghĩ đến Ta khi nào như các ngươi đã nói hay đã diễn? Vào những ngày lạnh giá, đầu óc các ngươi hướng về con cái, vợ chồng, hay cha mẹ các ngươi. Vào những ngày nắng gắt, Ta cũng không có chỗ trong ý nghĩ của các ngươi. Khi thực hiện bổn phận của mình, ngươi đang nghĩ về những lợi ích riêng, về sự an toàn cá nhân, về những thành viên trong gia đình mình. Ngươi đã từng làm điều gì cho Ta? Ngươi đã từng nghĩ đến Ta khi nào? Ngươi đã từng dâng hiến bản thân mình, bằng bất cứ giá nào, cho Ta và công tác của Ta khi nào? Đâu là bằng chứng cho sự tương hợp của ngươi với Ta? Đâu là thực tế lòng trung thành của ngươi với Ta? Đâu là thực tế sự vâng lời của ngươi với Ta? Khi nào những ý định của ngươi đã không phải là để có được phước lành của Ta? Các ngươi lừa phỉnh và dối gạt Ta, các ngươi đùa giỡn với lẽ thật, che đậy sự hiện hữu của lẽ thật, và phản bội lại thực chất của lẽ thật. Điều gì chờ đợi các ngươi trong tương lai khi đối nghịch với Ta theo cách này? Các ngươi chỉ đơn thuần tìm kiếm sự tương hợp với một Đức Chúa Trời mơ hồ, và chỉ đơn thuần tìm kiếm một niềm tin mơ hồ, nhưng các ngươi không tương hợp với Đấng Christ. Chẳng lẽ ác tâm của các ngươi sẽ không tạo quả báo giống như những gì kẻ ác đáng bị sao? Lúc đó, các ngươi sẽ nhận ra rằng chẳng ai không tương hợp với Đấng Christ mà có thể thoát khỏi ngày thạnh nộ, và các ngươi sẽ phát hiện ra loại quả báo nào sẽ xảy đến với những kẻ chống lại Đấng Christ. Khi ngày ấy đến, những giấc mơ của các ngươi về việc được ban phước lành vì niềm tin của mình vào Đức Chúa Trời và về việc có được lối vào thiên đàng đều sẽ tan thành mây khói. Tuy nhiên, chuyện đó sẽ không xảy ra đối với những ai tương hợp với Đấng Christ. Mặc dù họ đã mất rất nhiều, mặc dù họ đã phải chịu nhiều gian khổ, nhưng họ sẽ nhận lãnh mọi di sản Ta để lại cho nhân loại. Sau hết, các ngươi sẽ hiểu rằng chỉ mình Ta là Đức Chúa Trời công chính, và rằng chỉ mình Ta mới có thể đưa nhân loại tới đích đến tốt đẹp của họ.

Trích từ “Ngươi nên tìm cách tương hợp với Đấng Christ” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 307

Đức Chúa Trời đã giao phó nhiều cho con người và cũng đã phán dạy về sự bước vào của họ bằng vô số cách. Nhưng vì tố chất của con người quá kém, nên nhiều lời của Đức Chúa Trời đã chẳng thấm tháp vào đâu. Có nhiều lý do khác nhau cho tố chất kém cỏi này, chẳng hạn như sự bại hoại trong tư tưởng và đạo đức của con người, và thiếu sự dạy dỗ đúng đắn; những mê tín dị đoan phong kiến đã chiếm lĩnh nghiêm trọng lòng người; lối sống sa đọa và suy đồi đã đem đến nhiều tác hại ở những góc sâu nhất tận đáy lòng người; sự nắm bắt hời hợt về kiến thức văn hóa, với gần chín mươi tám phần trăm người dân thiếu giáo dục về kiến thức văn hóa, và hơn nữa, rất ít người nhận được giáo dục văn hóa ở những bậc cao hơn. Do đó, cơ bản là mọi người không có ý niệm Đức Chúa Trời hay Thần nghĩa là gì, mà chỉ có một hình tượng mơ hồ và không rõ ràng về Đức Chúa Trời có được từ những mê tín dị đoan phong kiến. Những ảnh hưởng nguy hại mà hàng ngàn năm “tinh thần cao cả của chủ nghĩa dân tộc” đã ghi dấu sâu sắc trong lòng người, cũng như tư tưởng phong kiến mà con người bị trói buộc và xiềng xích, không có một chút tự do nào, không có ý chí khao khát hay kiên trì, không cầu tiến, mà thay vào đó vẫn thụ động và thoái lui, cố thủ trong tâm thái nô lệ, v.v. – những nhân tố khách quan này đã tạo nên một sắc thái bẩn thỉu và xấu xa không thể gột rửa trong ý thức hệ, lý tưởng, đạo đức và tâm tính của nhân loại. Dường như con người đang sống trong một thế giới khủng bố đen tối, mà không ai trong số họ tìm cách vượt ra, và không ai trong số họ nghĩ đến việc tiến lên một thế giới lý tưởng; thay vào đó, họ an phận thủ thường trong cuộc đời, dành thời gian để sinh nở và nuôi dạy con cái, phấn đấu, đổ mồ hôi, đi làm, mơ về một gia đình thoải mái và hạnh phúc, và mơ về tình cảm vợ chồng, về những đứa con hiếu thảo, về niềm vui trong những năm tháng xế chiều khi họ sống bình yên trọn cuộc đời mình… Trong hàng chục, hàng ngàn, hàng chục ngàn năm cho đến nay, con người đã lãng phí thời gian của mình theo cách này, không ai tạo ra một đời sống hoàn hảo, hết thảy chỉ chăm chăm vào tàn sát lẫn nhau trong thế giới đen tối này, vào cuộc đua danh lợi, và vào mưu đồ chống lại nhau. Ai đã từng tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời? Có ai đã từng chú ý đến công tác của Đức Chúa Trời chưa? Hết thảy mọi phần của nhân tính bị ảnh hưởng của bóng tối xâm chiếm từ lâu đã trở thành bản tính của con người, và do đó, khá khó để thực hiện công tác của Đức Chúa Trời, và mọi người càng không có lòng nào lưu tâm đến những gì Đức Chúa Trời đã giao phó cho họ ngày hôm nay. Dù thế nào, Ta cũng tin rằng mọi người sẽ không phiền khi Ta phán những lời này vì những gì Ta đang nói là lịch sử hàng ngàn năm. Nói về lịch sử có nghĩa là những sự thật, và hơn nữa, là những vụ bê bối rõ ràng với tất cả mọi người, vì vậy, nói những gì trái với thực tế thì có nghĩa lý gì? Nhưng Ta cũng tin rằng những người có lý trí, khi nhìn thấy những lời này, sẽ thức tỉnh và phấn đấu để tiến bộ. Đức Chúa Trời hy vọng rằng con người có thể sống và làm việc trong hòa bình và mãn nguyện, trong khi đồng thời có thể yêu mến Đức Chúa Trời. Ý muốn của Đức Chúa Trời chính là hết thảy nhân loại có thể bước vào sự nghỉ ngơi; hơn thế nữa, lấp đầy toàn bộ mặt đất bằng vinh quang của Đức Chúa Trời là khát khao lớn lao của Đức Chúa Trời. Thật là một điều hổ thẹn khi con người bị chìm vào quên lãng và không được thức tỉnh, bị Sa-tan làm bại hoại một cách tệ hại đến mức ngày nay họ không còn mang hình tượng giống con người nữa. Vì vậy, tư tưởng, đạo đức và giáo dục của con người cấu thành một liên kết quan trọng, cùng với việc đào tạo kiến thức văn hóa cấu thành một liên kết thứ hai, nhằm nâng cao tố chất văn hóa của con người và thay đổi quan điểm tâm linh của họ một cách hiệu quả hơn.

Trích từ “Công tác và sự bước vào (3)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 308

Trong quá trình bước vào của con người, cuộc sống luôn nhàm chán, đầy những yếu tố đơn điệu của đời sống thuộc linh, như cầu nguyện, ăn uống lời Đức Chúa Trời, hoặc nhóm họp, và vì vậy, mọi người luôn cảm thấy rằng tin vào Đức Chúa Trời không mang lại niềm vui lớn lao gì. Những hoạt động thuộc linh như vậy luôn được thực hiện trên nền tảng tâm tính ban đầu của nhân loại, thứ đã bị Sa-tan làm bại hoại. Mặc dù đôi khi mọi người có thể nhận lãnh được sự khai sáng của Đức Thánh Linh, nhưng tư tưởng, tâm tính, lối sống và thói quen ban đầu của họ vẫn cắm rễ bên trong, và vì thế, bản tính của họ vẫn không thay đổi. Các hoạt động mê tín dị đoan mà mọi người tham gia là những điều Đức Chúa Trời ghét nhất, nhưng nhiều người vẫn không thể từ bỏ chúng, nghĩ rằng những hoạt động mê tín này là do Đức Chúa Trời quy định, và thậm chí ngày nay vẫn chưa hoàn toàn bỏ được chúng. Những điều như sự chuẩn bị của lớp trẻ cho tiệc cưới và của hồi môn của cô dâu; quà tặng tiền mặt, yến tiệc và những cách tương tự để tổ chức các dịp hỉ; các nghi thức cổ xưa được lưu truyền; tất cả các hoạt động mê tín dị đoan vô nghĩa được thực hiện đối với người chết và những đám tang: những điều này thậm chí còn đáng khinh ghét hơn đối với Đức Chúa Trời. Ngay cả ngày thờ phượng (bao gồm ngày Sa-bát, được thế giới tôn giáo tuân giữ) cũng đáng khinh ghét đối với Ngài; và các mối quan hệ xã hội cùng các tương tác thế tục giữa người với người đều bị Đức Chúa Trời khinh miệt và loại bỏ. Ngay cả Lễ hội Mùa xuân và ngày Giáng sinh, mà mọi người biết đến, cũng không được Đức Chúa Trời quy định, chứ đừng nói đến những món đồ chơi và đồ trang trí cho những ngày lễ hội như câu đối, pháo, đèn lồng, Tiệc Thánh, quà Giáng sinh, và lễ Giáng sinh – chẳng phải chúng là những ngẫu tượng trong tâm trí của con người sao? Việc bẻ bánh vào ngày Sa-bát, rượu và vải lanh mịn thậm chí còn là những ngẫu tượng mạnh mẽ hơn. Tất cả những ngày hội truyền thống phổ biến ở Trung Quốc, như Ngày Múa lân, Lễ hội Thuyền rồng, Tết Trung thu, Lễ hội Cháo Laba và ngày Tết, cùng các lễ hội trong thế giới tôn giáo, như Lễ Phục sinh, ngày Lễ Báp-têm và ngày Giáng sinh, tất cả các lễ hội vô lý này đã được nhiều người tổ chức và lưu truyền từ những thời xa xưa cho đến ngày nay. Chính trí tưởng tượng phong phú và khéo hình dung của loài người đã cho phép chúng được truyền lại cho đến ngày nay. Chúng dường như không có sai sót nào, nhưng trên thực tế là những thủ đoạn mà Sa-tan dùng để lừa bịp nhân loại. Một nơi càng đông những tên Sa-tan, cũng như nơi đó càng lỗi thời và lạc hậu, thì những hủ tục phong kiến của nơi đó càng ăn sâu. Những điều này trói chặt con người, hoàn toàn không còn chỗ nhúc nhích. Nhiều lễ hội trong thế giới tôn giáo dường như thể hiện bản sắc đậm đà và tạo ra một cầu nối với công tác của Đức Chúa Trời, nhưng chúng thực ra là những sợi dây vô hình mà Sa-tan trói buộc mọi người và ngăn mọi người biết đến Đức Chúa Trời – chúng hết thảy đều là những mưu mẹo quỷ quyệt của Sa-tan. Thực tế, khi một giai đoạn trong công tác của Đức Chúa Trời kết thúc, Ngài đã triệt tiêu các công cụ và phong cách thời đó, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Tuy nhiên, các “tín đồ mộ đạo” tiếp tục thờ phượng những đối tượng vật chất hữu hình đó; trong khi họ lại cố lờ đi những gì Đức Chúa Trời có, không nghiên cứu thêm nữa, dường như tràn ngập tình yêu mến Đức Chúa Trời khi họ thực ra đã đẩy Ngài ra khỏi nhà từ lâu và đã đặt Sa-tan lên bàn để thờ phượng. Chân dung của Jêsus, Thánh giá, Đức Ma-ri, phép Báp-têm của Jêsus và Bữa ăn tối cuối cùng – mọi người tôn sùng những điều này như Chúa trên Trời, trong khi liên tục kêu gào “Lạy Chúa, Cha trên Trời”. Chẳng phải tất cả là một trò đùa sao? Cho đến ngày nay, nhiều câu nói và sự thực hành tương tự đã được lưu truyền trong nhân loại thì đều đáng ghét đối với Đức Chúa Trời; chúng cản trở nghiêm trọng con đường phía trước của Đức Chúa Trời, và hơn nữa, tạo ra những trở ngại to lớn cho sự bước vào của nhân loại. Tạm gác lại mức độ mà Sa-tan đã làm bại hoại loài người, bên trong con người hoàn toàn chứa đầy những thứ như luật của Nghê Thác Thanh, những trải nghiệm của Lawrence, các nghiên cứu của Nghê Thác Thanh và công tác của Phao-lô. Hoàn toàn không có cách nào để Đức Chúa Trời làm việc trên loài người, bởi vì trong họ có quá nhiều chủ nghĩa cá nhân, các luật lệ, quy tắc, quy định, hệ thống và những thứ tương tự; những điều này, bên cạnh các khuynh hướng mê tín dị đoạn phong kiến của mọi người, đã bắt giam và nuốt chửng nhân loại. Như thể những suy nghĩ của con người là một cuốn phim thú vị kể về câu chuyện cổ tích đầy màu sắc, với những sinh vật dị thường cưỡi mây, giàu hư cấu đến mức chúng làm mọi người kinh ngạc, khiến họ sững sờ và không nói nên lời. Thành thật mà nói, công tác mà Đức Chúa Trời đến làm ngày hôm nay chủ yếu là để xử lý và xua tan những thuộc tính mê tín của con người và thay đổi hoàn toàn quan điểm tinh thần của họ. Công tác của Đức Chúa Trời đã không kéo dài cho đến ngày hôm nay vì di sản do nhân loại truyền lại qua các thế hệ; đó là công tác do đích thân Ngài khởi xướng và hoàn thành, mà không cần phải thừa kế di sản của một vĩ nhân thuộc linh nào đó, hoặc kế thừa bất kỳ công tác nào có tính chất biểu trưng được Đức Chúa Trời thực hiện trong một thời đại nào khác. Con người không cần phải quan tâm đến bất kỳ điều gì trong những điều này. Đức Chúa Trời ngày nay có một phong cách phán dạy và làm việc khác, vậy thì tại sao con người phải tự làm khó mình? Nếu con người đi trên con đường của ngày hôm nay trong dòng chảy hiện tại, trong khi vẫn tiếp tục di sản của “tổ tiên” mình, thì họ sẽ không đi đến đích được. Đức Chúa Trời cảm thấy vô cùng ác cảm với riêng kiểu hành vi này của con người, cũng như Ngài ghê tởm những năm những tháng những ngày của nhân thế.

Trích từ “Công tác và sự bước vào (3)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 309

Cách tốt nhất để thay đổi tâm tính của con người là khắc phục những phần tận đáy lòng người mà đã bị đầu độc sâu sắc, cho phép mọi người bắt đầu thay đổi tư duy và đạo đức của mình. Trước hết, mọi người cần thấy rõ rằng tất cả các nghi thức tôn giáo, những hoạt động tôn giáo, những năm những tháng, và các lễ hội đều đáng ghét đối với Đức Chúa Trời. Họ phải thoát ra khỏi những trói buộc của tư tưởng phong kiến này và xóa bỏ mọi dấu vết của khuynh hướng mê tín đã thâm căn cố đế. Tất cả những điều này đều có trong sự bước vào của nhân loại. Các ngươi phải hiểu được tại sao Đức Chúa Trời dẫn nhân loại ra khỏi thế giới phàm tục, và một lần nữa tại sao Ngài lại dẫn nhân loại ra khỏi các quy tắc và quy định. Đây là cánh cổng mà các ngươi sẽ bước vào, và mặc dù những điều này không liên quan gì đến trải nghiệm thuộc linh của các ngươi, nhưng chúng là những trở ngại lớn nhất cản trở sự bước vào của các ngươi, ngăn không cho các ngươi biết Đức Chúa Trời. Chúng tạo thành một mạng lưới làm con người bị mắc kẹt. Nhiều người đọc Kinh Thánh quá nhiều và thậm chí có thể đọc thuộc lòng rất nhiều đoạn từ Kinh Thánh. Trong sự bước vào của con người ngày nay, họ vô thức sử dụng Kinh Thánh để đo lường công tác của Đức Chúa Trời, như thể nền tảng của giai đoạn này trong công tác của Đức Chúa Trời là Kinh Thánh và cội nguồn của nó là Kinh Thánh. Khi công tác của Đức Chúa Trời phù hợp với Kinh Thánh, mọi người ủng hộ mạnh mẽ công tác của Đức Chúa Trời và nhìn Ngài với sự quý trọng mới có được; khi công tác của Đức Chúa Trời mâu thuẫn với Kinh Thánh, mọi người trở nên quá lo lắng đến mức họ bắt đầu đổ mồ hôi, tìm kiếm trong đó nền tảng cho công tác của Đức Chúa Trời; nếu công tác của Đức Chúa Trời không được đề cập trong Kinh Thánh, mọi người sẽ phớt lờ Đức Chúa Trời. Có thể nói rằng, đối với công tác của Đức Chúa Trời ngày nay, hầu hết mọi người đều chấp nhận nó một cách dè chừng và thận trọng, họ chỉ vâng phục có chọn lọc, và cảm thấy dửng dưng với việc biết về nó; đối với những điều của quá khứ, họ giữ lại một nửa và bỏ đi nửa còn lại. Điều này có thể được gọi là sự bước vào không? Giữ sách của người khác như báu vật và coi chúng như chìa khóa vàng để mở cánh cổng vương quốc, con người hoàn toàn không tỏ ra quan tâm gì đến những gì Đức Chúa Trời yêu cầu họ ngày nay. Hơn nữa, nhiều “chuyên gia thông minh” nắm giữ những lời của Đức Chúa Trời trong tay trái của mình và những “kiệt tác” của người khác trong tay phải, như thể họ muốn tìm cơ sở cho lời Đức Chúa Trời của ngày hôm nay trong những kiệt tác này để chứng minh đầy đủ rằng những lời của Đức Chúa Trời là đúng đắn, và họ thậm chí còn giải thích những lời của Đức Chúa Trời cho người khác bằng cách kết hợp những lời ấy với những kiệt tác, như thể họ đang phụng sự. Thành thật mà nói, có nhiều “nhà nghiên cứu khoa học” trong nhân loại, những người chưa bao giờ coi trọng những thành tựu khoa học mới nhất hiện nay, những thành tựu khoa học chưa từng có tiền lệ (tức là công tác của Đức Chúa Trời, những lời của Đức Chúa Trời và con đường dẫn đến lối vào sự sống), vì vậy mọi người hết thảy đều “tự lực”, “rao giảng” khắp nơi dựa trên tài hùng biện của mình, và phô trương “thanh danh của Đức Chúa Trời”. Trong khi đó, sự bước vào của chính họ đang lâm nguy và dường như họ còn xa mới đạt được các yêu cầu của Đức Chúa Trời giống như khoảng cách từ thuở sáng thế cho tới lúc này. Thực hiện công tác của Đức Chúa Trời dễ dàng như thế nào? Dường như mọi người đã quyết định để một nửa của mình cho ngày hôm qua và đem một nửa đến ngày hôm nay, giao một nửa cho Sa-tan và trao một nửa cho Đức Chúa Trời, như thể đây là cách để xoa dịu lương tâm của họ và cảm thấy thoải mái một chút. Thế giới nội tâm của con người quá quỷ quyệt, họ sợ mất không chỉ ngày mai mà cả ngày hôm qua, vô cùng sợ sẽ xúc phạm cả Sa-tan và Đức Chúa Trời của ngày hôm nay, Đấng dường như tồn tại mà lại không tồn tại. Bởi vì con người đã thất bại trong việc trau dồi tư tưởng và đạo đức của mình một cách đúng đắn, nên họ đặc biệt thiếu sáng suốt và họ hoàn toàn không thể biết liệu công tác của ngày hôm nay có phải là của Đức Chúa Trời hay không. Có lẽ chính vì tư tưởng phong kiến và mê tín dị đoan của mọi người quá ăn sâu nên từ lâu họ đã đặt sự mê tín và lẽ thật, Đức Chúa Trời và các ngẫu tượng, trong cùng một phạm trù, không quan tâm phân biệt những điều này, và họ dường như không thể tách bạch rõ ràng dù có vắt óc suy nghĩ. Đó là lý do tại sao con người đã dừng bước trên đường và không còn tiến về phía trước nữa. Tất cả những vấn đề này phát sinh từ việc mọi người thiếu kiểu giáo dục ý thức hệ đúng đắn, điều tạo ra những khó khăn lớn cho sự bước vào của họ. Kết quả là, mọi người không bao giờ cảm thấy hứng thú với công tác của Đức Chúa Trời thật, mà vẫn kiên trì bám lấy[1] công việc của con người (chẳng hạn như những người mà họ coi là vĩ nhân) như thể họ đã khắc sâu nó. Chẳng phải đây là những chủ đề mới nhất mà nhân loại nên bước vào sao?

Trích từ “Công tác và sự bước vào (3)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Chú thích: 

1. “Kiên trì bám lấy” được dùng một cách chế giễu. Cụm từ này ám chỉ rằng con người ngoan cố và khó bảo, bám riết lấy những thứ lỗi thời và không sẵn lòng buông bỏ chúng.

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 310

Kiến thức về văn hóa và lịch sử cổ đại kéo dài vài ngàn năm đã đóng tư tưởng và ý niệm của con người và lối suy nghĩ của họ chặt đến mức làm cho chúng trơ lì và không thể bị phân hủy.[1] Con người sống trong tầng thứ mười tám của địa ngục, nơi không bao giờ có thể nhìn thấy ánh sáng, giống như thể họ đã bị Đức Chúa Trời ném vào ngục tối. Tư duy phong kiến đã đè nén con người đến mức họ gần như không thể thở được và đang bị nghẹt thở. Họ không có một chút sức mạnh để kháng cự; tất cả những gì họ làm là chịu đựng và chịu đựng trong im lặng… Chưa bao giờ có ai dám đấu tranh hoặc đứng lên vì sự công chính và công bằng; con người chỉ sống một cuộc sống còn tệ hơn một con thú, dưới những sự hành hạ và ngược đãi của đạo đức phong kiến, hết ngày này qua ngày nọ, hết năm này qua năm nọ. Họ chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm kiếm Đức Chúa Trời để tận hưởng hạnh phúc trong thế giới loài người. Điều này như thể con người đã bị đánh gục đến mức họ giống như những chiếc lá rụng của mùa thu, khô héo và vàng úa. Con người từ lâu đã mất trí nhớ; họ sống bất lực trong địa ngục nơi được gọi là thế giới loài người, chờ đợi ngày cuối cùng sẽ đến để họ có thể diệt vong cùng với địa ngục này, như thể ngày sau rốt mà họ trông mong là ngày con người sẽ tận hưởng sự yên bình. Đạo đức phong kiến đã đưa đời sống con người vào “âm phủ”, càng làm suy yếu sức kháng cự của con người. Tất cả các kiểu áp bức đẩy con người từng bước một rơi sâu xuống âm phủ, càng ngày càng xa cách Đức Chúa Trời, cho đến nay họ đã trở thành một người hoàn toàn xa lạ đối với Đức Chúa Trời và vội vã tránh Ngài khi gặp mặt. Con người không chú ý đến Ngài và để Ngài đứng một mình ở một bên, như thể con người trước đây đã chưa bao giờ biết Ngài, chưa bao giờ thấy Ngài. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã và đang chờ đợi con người trong suốt hành trình dài của cuộc đời con người, chưa bao giờ ném cơn giận dữ không thể kìm nén được về phía họ, chỉ đơn thuần lặng lẽ chờ đợi, không một lời, để con người ăn năn và làm lại từ đầu. Từ lâu Đức Chúa Trời đã đến thế giới loài người để chia sẻ với con người những đau khổ của thế giới loài người. Trong tất cả những năm mà Ngài sống với con người, chưa ai từng phát hiện ra sự hiện hữu của Ngài. Đức Chúa Trời chỉ im lặng chịu đựng sự khốn khổ đáng khinh trong thế giới loài người trong khi thực hiện công tác Ngài đã đích thân mang lại. Ngài tiếp tục chịu đựng vì ý muốn của Đức Chúa Cha và vì nhu cầu của nhân loại, trải qua những đau khổ mà con người chưa từng trải qua trước đây. Trong sự hiện diện của con người Ngài đã im lặng chờ đợi họ, và trong sự hiện diện của con người Ngài đã tự hạ mình, vì ý muốn của Đức Chúa Cha và cũng vì nhu cầu của nhân loại. Kiến thức về văn hóa cổ đại đã âm thầm đánh cắp con người khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời và giao họ cho quỷ vương và con cháu của nó. Tứ Thư và Ngũ Kinh[a] đã đưa tư tưởng và ý niệm của con người vào trong một thời đại nổi loạn khác, khiến cho họ thậm chí còn nịnh hót hơn cả trước đây đối với những người biên soạn Sách/Kinh Tài liệu, và kết quả là những ý niệm của họ về Đức Chúa Trời càng trầm trọng thêm. Con người không hề biết, quỷ vương đã nhẫn tâm đuổi Đức Chúa Trời ra khỏi lòng họ và sau đó chính nó chiếm giữ với niềm hân hoan chiến thắng. Kể từ đó, con người trở nên có một tâm hồn xấu xa và độc ác và vẻ mặt của quỷ vương. Lòng căm ghét Đức Chúa Trời tràn đầy lồng ngực họ, và sự hiểm độc đầy thù hận của quỷ vương lan truyền trong con người hết ngày này đến ngày nọ cho đến khi họ hoàn toàn bị tàn phá. Con người không còn có chút tự do nào và không có cách nào thoát khỏi những cạm bẫy của quỷ vương. Họ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc bị bắt tại trận, đầu hàng và đầu phục trước nó. Xưa kia, khi tấm lòng và tâm hồn của con người vẫn còn non nớt, quỷ vương đã gieo rắc trong chúng mầm mống của khối u vô thần, dạy cho họ những ngụy lý như “nghiên cứu khoa học và kỹ thuật; thực hiện Bốn Hiện đại hóa; và không có thứ gì như là Đức Chúa Trời trên đời”. Không chỉ vậy, nó còn hét lên mỗi khi có cơ hội rằng: “Chúng ta hãy dựa vào sự lao động cần cù của mình để xây dựng một quê hương tươi đẹp”, yêu cầu mỗi một người phải sẵn sàng từ thời thơ ấu để phục vụ trung thành cho đất nước mình. Vô tình, con người đã được đem đến trong sự hiện diện của nó, nơi mà nó nhận vơ tất cả công trạng về mình (nghĩa là công trạng thuộc về Đức Chúa Trời bởi vì Ngài nắm giữ toàn thể nhân loại trong tay Ngài). Chưa bao giờ nó có bất kỳ cảm giác xấu hổ nào. Hơn nữa, nó đã trơ trẽn bắt dân sự của Đức Chúa Trời và kéo lê họ trở lại nhà của nó, nơi mà nó như một con chuột nhảy phóc lên trên bàn và bắt con người thờ phượng nó như Đức Chúa Trời. Thật là một tên cướp liều mạng! Nó kêu gào những điều bôi nhọ, gây sốc như: “Không có thứ gì như là Đức Chúa Trời trên thế gian. Gió có từ sự biến đổi theo những quy luật tự nhiên; mưa có khi nước bốc hơi, gặp nhiệt độ lạnh, ngưng tụ thành giọt rơi xuống trái đất; một trận động đất là sự rung chuyển của bề mặt trái đất do những thay đổi địa chất; hạn hán là do sự khô hạn trong không khí gây ra bởi sự phá vỡ hạt nhân trên bề mặt mặt trời. Đây là những hiện tượng tự nhiên. Trong tất cả những điều này, chỗ nào có hành động của Đức Chúa Trời?” Thậm chí có những người còn hét toáng lên những lời như sau, những lời không nên nói: “Con người đã tiến hóa từ vượn người trong thời tiền sử, và thế giới ngày nay bắt nguồn từ sự nối tiếp các xã hội nguyên thủy bắt đầu khoảng một niên kỷ trước đây. Việc một đất nước có hưng thịnh hay suy tàn hoàn toàn nằm trong tay dân chúng ở đó”. Ở vị trí kín đáo, nó buộc con người treo nó lên tường hay đặt nó lên bàn để tỏ lòng kính trọng và dâng của lễ cho nó. Đồng thời với việc kêu lên: “Không có Đức Chúa Trời”, nó tự lập mình lên làm Đức Chúa Trời, với đầy sự thô thiển đẩy Đức Chúa Trời ra khỏi ranh giới của trái đất, trong khi đứng vào vị trí của Đức Chúa Trời và giữ vai trò một quỷ vương. Hoàn toàn mất lý trí! Nó khiến con người ghét nó đến tận xương tủy. Dường như Đức Chúa Trời và nó là kẻ thù truyền kiếp, cả hai không thể cùng tồn tại. Nó âm mưu đuổi Đức Chúa Trời đi trong khi nó tự do tung hoành, ngoài vòng pháp luật.[2] Đúng là đồ quỷ vương! Làm sao có thể dung thứ cho sự hiện hữu của nó? Nó sẽ chưa chịu yên cho đến khi nó đã tạo ra mớ hỗn độn trong công tác của Đức Chúa Trời và bỏ lại tất cả trong một bãi chiến trường,[3] như thể nó muốn chống đối Đức Chúa Trời đến tận cùng cay đắng, cho đến khi một mất một còn, cố tình đặt mình nghịch với Đức Chúa Trời và ngày càng dồn ép hơn. Bộ mặt gớm ghiếc của nó từ lâu đã bị lột trần, giờ đây nó bầm tím và méo mó[4] và trong một tình trạng thiểu não, vậy mà nó vẫn không ngừng căm ghét Đức Chúa Trời, như thể chỉ bằng cách nuốt chửng Đức Chúa Trời vào miệng trong một lần thì nó sẽ có thể giải tỏa hận thù dồn nén trong lòng. Làm sao chúng ta có thể bỏ qua cho nó, kẻ thù này của Đức Chúa Trời! Chỉ có nhổ rễ và tiêu diệt nó hoàn toàn thì mới mang lại điều cuộc đời chúng ta mong muốn. Làm sao có thể cho phép nó tiếp tục lộng hành? Nó đã làm cho con người bại hoại đến nỗi không biết mặt trời thiên đàng, đã trở nên u mê và vô cảm. Con người đã đánh mất lý trí con người bình thường. Tại sao không dâng hết sức mình để tiêu diệt nó và thiêu cháy nó để loại bỏ mọi lo lắng cho tương lai và để công tác của Đức Chúa Trời sớm đạt được sự huy hoàng chưa từng thấy. Băng nhóm của những kẻ vô lại này đã đi vào thế giới con người và khiến cho nó hỗn độn. Chúng đã đưa hết thảy con người đến bờ vực thẳm, bí mật lên kế hoạch đẩy họ xuống để cho tan xương nát thịt hầu cho chúng có thể nuốt chửng những xác chết của họ. Chúng hy vọng hão huyền sẽ phá vỡ kế hoạch của Đức Chúa Trời và bước vào một trận đấu với Ngài, đặt cược mọi thứ vào một lần đổ súc sắc.[5] Điều đó không dễ dàng chút nào! Xét cho cùng, thập tự giá đã được chuẩn bị cho quỷ vương, kẻ phạm những tội ác ghê tởm nhất. Đức Chúa Trời không thuộc về thập tự giá. Ngài đã ném nó sang một bên cho quỷ dữ. Đức Chúa Trời từ lâu đã xuất hiện khải hoàn và không còn cảm thấy đau buồn vì tội lỗi của nhân loại, mà sẽ mang lại sự cứu rỗi cho cả nhân loại.

Trích từ “Công tác và sự bước vào (7)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Chú thích:

1. “Không thể bị phân hủy” có ý châm biếm ở đây, có nghĩa là con người cứng nhắc trong kiến thức, văn hóa và quan điểm tâm linh của mình.

2. “Tự do tung hoành, ngoài vòng pháp luật” ám chỉ rằng con quỷ điên loạn và lộng hành.

3. “Một bãi chiến trường” ám chỉ hành vi bạo lực của con quỷ nhìn không thể chịu được.

4. “Bầm tím và méo mó” ám chỉ bộ mặt gớm ghiếc của vua quỷ.

5. “Đặt cược mọi thứ vào một lần đổ súc sắc” nghĩa là đặt toàn bộ số tiền vào một lần cược với hy vọng cuối cùng sẽ chiến thắng. Đây là một ẩn dụ về âm mưu độc ác và bất chính của con quỷ. Được thể hiện một cách mỉa mai.

a. Tứ Thư và Ngũ Kinh là những cuốn sách chính thức của Nho giáo ở Trung Quốc.

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 311

Từ trên xuống dưới và từ đầu đến cuối, Sa-tan đã và đang làm gián đoạn công tác của Đức Chúa Trời và hành động chống lại Ngài. Toàn bộ sự rao giảng về “di sản văn hóa cổ đại”, “kiến thức văn hóa cổ đại” quý giá, “những giáo lý của Đạo giáo và Nho giáo”, và “Nho giáo kinh điển và những nghi thức phong kiến” đã đưa con người xuống địa ngục. Khoa học kỹ thuật hiện đại tiên tiến, cũng như ngành công nghiệp, nông nghiệp và kinh doanh phát triển mạnh ở đâu không thấy. Thay vào đó, tất cả những gì nó làm là nhấn mạnh những nghi thức phong kiến được truyền bá bởi “loài vượn người” trong thời cổ đại để cố tình làm gián đoạn, chống đối và phá hủy công tác của Đức Chúa Trời. Nó không những tiếp tục làm khổ con người cho đến ngày nay, mà thậm chí còn muốn nuốt chửng[1] toàn bộ con người. Sự lan truyền những giáo huấn về đạo đức và luân thường đạo lý của chủ nghĩa phong kiến và việc truyền lại những kiến thức văn hóa cổ đại đã tiêm nhiễm loài người từ lâu, biến họ thành những con quỷ lớn nhỏ. Hiếm ai sẽ vui mừng tiếp nhận Đức Chúa Trời, hiếm ai sẽ hân hoan chào đón Ngài đến. Gương mặt của cả loài người đều đằng đằng sát khí, và mọi nơi, hơi thở chết chóc tràn ngập không gian. Họ cố tìm cách đuổi Đức Chúa Trời ra khỏi mảnh đất này; với dao kiếm trong tay, họ tự dàn chiến trận để “tiêu diệt” Đức Chúa Trời. Khắp mảnh đất của quỷ này, nơi con người thường xuyên được dạy rằng không có Đức Chúa Trời, các thần tượng được lan truyền, và bầu không khí tràn ngập mùi buồn nôn của giấy và nhang cháy, dày đặc đến mức nghẹt thở. Nó giống như mùi hôi thối của cống rãnh bốc lên cùng với sự quằn quại của con rắn độc, nồng nặc đến mức người ta không thể không nôn. Bên cạnh đó, có thể nghe thấy âm thanh yếu ớt của những con quỷ đang tụng kinh, một âm thanh dường như đến từ địa ngục xa xăm, nhiều đến nỗi người ta không thể không rùng mình. Những tượng thần đủ màu sắc sặc sỡ được đặt khắp nơi trên mảnh đất này, biến mảnh đất thành một thế giới của những thú nhục dục, trong khi quỷ vương cứ cười một cách tinh quái, như thể âm mưu đê tiện của nó đã thành công. Trong khi đó, con người vẫn hoàn toàn không biết gì, và họ cũng không có bất kỳ ý niệm mơ hồ nào rằng ma quỷ đã làm họ bại hoại đến mức họ đã trở nên vô thức và gục đầu trong thất bại. Nó mong rằng, chỉ bằng một cú, sẽ xóa sổ mọi thứ về Đức Chúa Trời, và một lần nữa làm nhục và ám sát Ngài; đó là ý đồ phá hủy và phá vỡ công tác của Ngài. Làm sao nó có thể để Đức Chúa Trời ngang hàng với nó? Làm sao nó có thể bỏ qua việc Đức Chúa Trời “quấy nhiễu” công việc nó làm giữa con người trên đất? Làm sao nó có thể để Đức Chúa Trời lột khuôn mặt gớm ghiếc của nó xuống? Làm sao nó có thể để Đức Chúa Trời làm xáo trộn công việc của nó? Làm sao con quỷ này, trong cơn cuồng nộ, có thể để Đức Chúa Trời có quyền kiểm soát trên triều đại của nó trên đất? Làm sao nó có thể tự nguyện cúi đầu trước quyền năng siêu việt hơn của Ngài? Bộ mặt gớm ghiếc của nó đã tỏ lộ nó là gì, để người ta không biết nên cười hay khóc, và điều đó thực sự rất khó nói. Chẳng phải đây là bản chất của nó sao? Với một tâm hồn xấu xa, nó vẫn tin rằng mình đẹp không thể tin được. Băng đảng tòng phạm này![2] Chúng bước vào cõi phàm trần để thỏa thích trong những thú vui và gây ra sự xáo trộn, khuấy động mọi thứ nhiều đến mức thế giới trở thành một nơi hay thay đổi thất thường, và lòng người đầy sự hoảng loạn và bất an, và chúng đã ve vãn với con người nhiều đến mức bề ngoài của họ đã trở thành những con thú vô nhân tính ngoài đồng, cực kỳ xấu xa, và từ đó dấu vết cuối cùng của con người thánh khiết ban đầu đã không còn. Hơn nữa, chúng còn muốn mặc lấy quyền năng tối thượng trên đất. Chúng cản trở công tác của Đức Chúa Trời đến mức hầu như không thể tiến triển được, và chúng giam hãm con người chặt chẽ như là những bức tường bằng đồng bằng thép. Sau khi đã phạm rất nhiều tội lỗi trầm trọng và gây rất nhiều tai họa, chúng vẫn đang mong đợi điều gì khác ngoài hình phạt sao? Ma quỷ và quỷ dữ đang lộng hành trên đất trong một thời gian, và đã niêm chặt cả ý muốn lẫn sự cố gắng cật lực của Đức Chúa Trời đến mức chúng không thể xuyên qua được. Quả thật, đây là một trọng tội! Làm sao mà Đức Chúa Trời không thể cảm thấy lo lắng? Làm sao mà Đức Chúa Trời không thể cảm thấy phẫn nộ? Chúng đã cản trở và chống đối công tác của Đức Chúa Trời một cách nghiêm trọng: Thật là phản nghịch! Thậm chí những con quỷ lớn nhỏ đó hành xử như những con chó rừng quấn gót chân sư tử, theo dòng tà ác, bày ra những sự quấy nhiễu khi chúng đi. Biết lẽ thật, nhưng chúng cố tình chống đối nó, những đứa con trai phản nghịch! Cứ như là, giờ đây diêm vương của chúng đã lên ngôi, chúng trở nên kiêu căng và tự mãn, đối xử với những người khác một cách khinh miệt. Có bao nhiêu trong số chúng tìm kiếm lẽ thật và đi theo sự công chính? Hết thảy chúng là những con thú, không hơn gì con heo con chó, đứng đầu một lũ ruồi hôi thối, lúc lắc đầu tự mãn và kích động mọi kiểu rắc rối,[3] ở giữa đống phân. Chúng tin rằng diêm vương của chúng là vì vua vĩ đại nhất trong tất cả các vua, chẳng hề biết rằng bản thân chúng không hơn gì những con ruồi hôi thối. Chưa hết, chúng lợi dụng sức mạnh của heo chó mà chúng cho là cha mẹ để phỉ báng sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Là những con ruồi nhỏ bé, chúng tin rằng cha mẹ chúng to như những con cá voi có răng.[4] Chúng không biết rằng, trong khi bản thân chúng bé nhỏ, thì cha mẹ của chúng là những con heo con chó dơ dáy, lớn hơn chúng gấp hàng trăm triệu lần. Không nhận thức được sự thấp hèn của bản thân mình, chúng dựa vào mùi hôi thối tiết ra từ những con heo con chó đó để lộng hành, suy nghĩ viễn vông đến việc tạo ra những thế hệ tương lai, thật không biết xấu hổ! Với những đôi cánh màu xanh trên lưng (điều này ám chỉ việc chúng tuyên bố tin vào Đức Chúa Trời), chúng đầy kiêu ngạo và khoe khoang khắp mọi nơi về vẻ đẹp và sự quyến rũ của bản thân mình, trong khi chúng lén lút tống những sự ô uế trên chính cơ thể mình lên con người. Hơn nữa, chúng vô cùng hài lòng với chính mình, như thể chúng có thể dùng đôi cánh có màu sắc sặc sỡ để che dấu những sự ô uế của bản thân, và bằng cách này chúng gây sức ép đối với sự hiện hữu của Đức Chúa Trời thật (điều này ám chỉ những gì diễn ra bí mật trong giới tôn giáo). Làm sao con người biết được rằng, đôi cánh của một con ruồi dù có thể đẹp mê hồn, nhưng xét cho cùng thì bản thân con ruồi không hơn gì một sinh vật nhỏ bé, có một cái bụng đầy chất bẩn và một thân thể phủ đầy vi trùng? Dựa vào sức mạnh của những con heo con chó mà chúng cho là cha mẹ, chúng lộng hành khắp nơi (điều này ám chỉ cách mà những quan chức tôn giáo đàn áp Đức Chúa Trời dựa vào sự chống lưng mạnh mẽ của chính quyền nhà nước để chống đối lại Đức Chúa Trời thật và lẽ thật), trong sự tàn bạo vô độ của chúng. Điều đó như thể bóng ma của những người Pha-ri-si Do Thái đã trở lại cùng với Đức Chúa Trời trên đất nước của con rồng lớn sắc đỏ, trở về tổ cũ của chúng. Tuy nhiên chúng đã bắt đầu một vòng đàn áp khác, tiếp tục công việc của chúng vài ngàn năm trước đây. Nhóm người suy đồi này chắc chắn cuối cùng sẽ bị diệt vong trên đất! Có vẻ như, sau vài thiên niên kỷ, những quỷ ô uế đã trở nên xảo quyệt và ranh ma hơn. Chúng thường xuyên nghĩ cách để ngầm phá hoại công tác của Đức Chúa Trời. Với những mánh khóe và đầy mưu mẹo, chúng mong muốn tái hiện lại trên quê hương mình thảm kịch của vài nghìn năm trước đây, trêu tức Đức Chúa Trời gần đến mức phải thét lên. Ngài khó lòng kiềm chế việc trở về tầng trời thứ ba để tiêu diệt chúng. Để yêu mến Đức Chúa Trời, con người phải nắm bắt ý muốn của Ngài, biết niềm vui và nỗi buồn của Ngài, và hiểu Ngài ghê tởm điều gì. Làm điều này sẽ càng thúc đẩy sự bước vào của con người. Con người càng bước vào nhanh, thì càng sớm thỏa mãn được ý muốn của Đức Chúa Trời, con người càng nhìn thấu quỷ vương hơn, và họ càng đến gần Đức Chúa Trời hơn, để mong muốn của Ngài có thể thành hiện thực.

Trích từ “Công tác và sự bước vào (7)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Chú thích:

1. “Nuốt chửng” ám chỉ hành vi xấu xa của quỷ vương, nó cưỡng đoạt toàn bộ con người.

2. “Tòng phạm” cũng giống như “một băng côn đồ”.

3. “Kích động mọi kiểu rắc rối” ám chỉ con người lộng hành quỷ quái, cản trở và chống đối công tác của Đức Chúa Trời như thế nào.

4. “Những con cá voi có răng” được dùng một cách mỉa mai. Đó là một phép ẩn dụ về việc những con ruồi nhỏ bé đến nỗi đối với chúng thì những con heo con chó nhìn to như là cá voi.

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 312

Trong hàng ngàn năm đây là mảnh đất của sự ô uế. Nó dơ dáy không thể chịu được, đầy bất hạnh, những con ma lộng hành khắp nơi, thủ đoạn và dối trá, buộc tội vô căn cứ,[1] tàn nhẫn và độc ác, giày xéo thị trấn ma này và để lại những xác chết rải rác khắp nơi; mùi hôi thối của sự phân hủy bao phủ cả vùng đất, tràn ngập cả không gian, và nó được canh chừng nghiêm ngặt.[2] Ai có thể nhìn thấy thế giới bên kia các tầng trời? Con quỷ trói chặt toàn bộ cơ thể con người, móc cả hai con mắt của họ, và bịt kín miệng họ lại. Quỷ vương đã hoành hành hàng ngàn năm, đến tận ngày hôm nay nó vẫn canh chừng thị trấn ma rất chặt chẽ, như thể đó là một cung điện không thể xâm nhập của những con quỷ; trong khi đó, lũ chó canh gác này nhìn trừng trừng với con mắt long song sọc, vô cùng lo sợ rằng Đức Chúa Trời sẽ bất ngờ túm lấy chúng và quét sạch chúng, không chừa cho chúng một nơi bình yên và hạnh phúc. Làm sao mà người dân của một thị trấn ma như thế này có thể từng thấy Đức Chúa Trời được? Đã bao giờ họ tận hưởng sự thân thương và đáng mến của Đức Chúa Trời chưa? Họ nhận thức thế nào về những vấn đề của thế giới loài người? Ai trong số họ có thể hiểu được ý muốn nhiệt thành của Đức Chúa Trời? Vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên rằng Đức Chúa Trời nhập thể vẫn còn hoàn toàn ẩn giấu: Trong một xã hội tối tăm như thế này, nơi mà những con quỷ tàn nhẫn và vô nhân tính, thì làm sao quỷ vương, kẻ giết người không chớp mắt, có thể chịu được sự tồn tại của một Đức Chúa Trời đáng mến, nhân từ và còn thánh khiết nữa? Làm sao nó có thể hoan nghênh cổ vũ sự xuất hiện của Đức Chúa Trời? Bọn tay sai này! Chúng lấy oán trả ân, từ lâu chúng đã khinh miệt Đức Chúa Trời, chúng ngược đãi Đức Chúa Trời, chúng cực kỳ tàn ác, chúng không hề coi trọng Đức Chúa Trời, chúng cưỡng đoạt và cướp bóc, chúng đã mất hết lương tâm, chúng làm trái với mọi lương tâm, và chúng cám dỗ người vô tội trở nên ngu dại. Những tổ phụ của thời thượng cổ? Những nhà lãnh đạo kính yêu? Hết thảy họ đều chống đối Đức Chúa Trời! Sự xen vào của họ đã để lại cho mọi thứ dưới trần gian ở trong một tình trạng tối tăm và hỗn loạn! Tự do tôn giáo? Quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân? Hết thảy chúng đều là các thủ đoạn để che đậy tội lỗi! Ai đã đón nhận công tác của Đức Chúa Trời? Ai đã hy sinh mạng sống mình hay đổ huyết vì công tác của Đức Chúa Trời! Từ thế hệ này đến thế hệ khác, từ cha mẹ đến con cái, con người bị nô dịch hóa đã bắt Đức Chúa Trời làm nô lệ một cách thô bạo – làm sao như vậy mà không kích động cơn điên tiết cho được? Hàng ngàn năm thù hận chất chứa trong lòng, hàng thiên niên kỷ tội lỗi khắc sâu vào tim – làm sao như vậy mà không khiến ghê tởm cho được? Hãy trả thù cho Đức Chúa Trời, hoàn toàn tiêu diệt kẻ thù của Ngài, không để cho nó lộng hành nữa, và không cho phép nó gây ra nhiều rắc rối như nó muốn nữa! Bây giờ đã đến lúc: Con người từ lâu đã tập hợp tất cả sức mạnh của mình, họ đã dành mọi nỗ lực và trả mọi giá cho điều này, để xé nát khuôn mặt gớm ghiếc của con quỷ này và để con người, những người đã bị mù quáng, và những người đã chịu đủ kiểu đau khổ và gian truân, trỗi dậy từ nỗi đau của mình và quay lưng lại với con quỷ già độc ác này. Tại sao lại dựng lên một trở ngại không thể vượt qua như vậy cho công tác của Đức Chúa Trời? Tại sao lại dùng những thủ đoạn khác nhau để lừa gạt dân sự của Đức Chúa Trời? Tự do đích thực, quyền lợi và lợi ích hợp pháp ở đâu? Công bằng ở đâu? An ủi ở đâu? Ấm áp ở đâu? Tại sao lại sử dụng những mưu đồ dối trá để lừa gạt dân sự của Đức Chúa Trời? Tại sao lại sử dụng vũ lực để đàn áp sự đến của Đức Chúa Trời? Tại sao không cho Đức Chúa Trời tự do dạo khắp thế gian mà Ngài đã tạo nên? Tại sao lại săn lùng Đức Chúa Trời cho đến khi Ngài không có chỗ mà gối đầu? Sự ấm áp giữa con người ở đâu? Sự chào đón của con người ở đâu? Tại sao lại để Đức Chúa Trời mong mỏi tha thiết đến thế? Tại sao khiến Đức Chúa Trời kêu gọi không biết bao nhiêu lần? Tại sao buộc Đức Chúa Trời phải lo lắng cho Con trai yêu dấu của Ngài? Trong xã hội tối tăm này, tại sao những con chó cảnh vệ đáng thương của nó không cho phép Đức Chúa Trời tự do đến và đi giữa thế giới mà Ngài đã tạo dựng? Tại sao con người không hiểu, những người sống giữa nỗi đau và khổ sở? Vì lợi ích của các ngươi, Đức Chúa Trời đã chịu đựng rất nhiều sự thống khổ, với nỗi đau tột cùng, Ngài đã ban Con trai yếu dấu của Ngài, huyết nhục của Ngài, cho các ngươi – vậy thì tại sao các ngươi vẫn còn nhắm mắt làm ngơ? Trước mặt tất cả mọi người, ngươi chối bỏ sự đến của Đức Chúa Trời và từ chối tình bằng hữu của Đức Chúa Trời. Tại sao các ngươi lại vô lương tâm đến thế? Các ngươi có muốn chịu đựng sự bất công trong một xã hội tối tăm như thế này không? Tại sao, các ngươi lại ngốn đầy “phân” của quỷ vương, thay vì lấp đầy cái bụng bằng thiên niên kỷ thù hận?

Trích từ “Công tác và sự bước vào (8)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Chú thích:

1. “Buộc tội vô căn cứ” nói đến cách thức con quỷ dùng để làm hại con người.

2. “Canh chừng nghiêm ngặt” ám chỉ rằng cách thức con quỷ dùng để làm hại con người đặc biệt xấu xa, và kiểm soát con người chặt đến nỗi họ không thể nhúc nhích được gì.

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 313

Những trở ngại cho công tác của Đức Chúa Trời to lớn đến mức nào? Có ai từng biết đến chưa? Đối với những người đã bị ngập ngụa trong màu sắc mê tín dị đoan ngấm sâu, thì ai có khả năng biết diện mạo thật của Đức Chúa Trời? Với kiến thức văn hóa lạc hậu quá nông cạn và ngớ ngẩn này, làm sao họ có thể hiểu đầy đủ những lời Đức Chúa Trời đã phán? Ngay cả khi họ được phán dạy tận mặt và dưỡng nuôi tận miệng, làm sao họ mới có thể hiểu được? Đôi khi lời Đức Chúa Trời như thể đàn gảy tai trâu: Con người không có chút phản ứng nào, họ lắc đầu và không hiểu gì cả. Như thế này thì làm sao không lo lắng được chứ? “Lịch sử văn hóa và kiến thức văn hóa xa xưa,[1] lâu đời” này đã nuôi dưỡng một nhóm người vô giá trị như thế. Văn hóa lâu đời này – di sản quý giá – là một đống phế liệu. Từ lâu nó đã trở thành nỗi nhục đời đời, và không đáng để nhắc đến! Nó đã dạy cho con người những mánh khóe và thủ thuật chống đối Đức Chúa Trời, và “sự chỉ đạo mềm mỏng, có thứ tự”[2] của nền giáo dục quốc gia đã khiến cho con người thậm chí càng bất tuân với Đức Chúa Trời hơn. Mỗi phần công tác của Đức Chúa Trời đều vô cùng khó khăn, và mỗi bước công tác của Ngài trên đất đều làm Đức Chúa Trời lo lắng. Công tác của Ngài trên đất thật khó khăn biết bao! Những bước công tác của Đức Chúa Trời trên đất chứa đựng gian khổ lớn lao: Đối với sự khiếm khuyết, thiếu sót, tính trẻ con, sự thiếu hiểu biết của con người, và mọi thứ về con người – Đức Chúa Trời đều lên kế hoạch kỹ càng và xem xét chu đáo. Con người giống như một con hổ giấy mà không ai dám chọc vào hay khiêu khích; chỉ chạm nhẹ thôi là chúng cũng cắn lại, hoặc nếu không thì cũng lăn đùng ra và mất phương hướng, như thể chỉ lơ đi một cái là chúng tái phạm, hoặc không thì cũng phớt lờ Đức Chúa Trời, hoặc chạy tới những cha mẹ heo chó của chúng để thỏa thích trong những thứ bẩn thỉu của thể xác. Thật là một trở ngại lớn! Hầu như trong từng bước công tác của Ngài, Đức Chúa Trời đều phải chịu cám dỗ, và hầu như trong mỗi bước đi, Đức Chúa Trời đều có rủi ro gặp nguy hiểm lớn. Lời Ngài thì chân thành và trung thực, không có ác ý, nhưng ai sẵn sàng chấp nhận chúng? Ai sẵn sàng đầu phục chúng hoàn toàn? Điều đó làm đau lòng Đức Chúa Trời. Ngài vất vả ngày đêm vì con người, Ngài trĩu nặng lo âu cho sự sống của con người, và Ngài thông cảm với sự khiếm khuyết của con người. Ngài đã chịu nhiều trắc trở trong từng bước công tác của Ngài vì từng lời Ngài phán ra; Ngài luôn luôn ở trong tình huống tiến thoái lưỡng nan, và nghĩ về những khiếm khuyết, sự bất tuân, tính trẻ con, và tính mong manh của con người… suốt ngày đêm và hết lần này đến lần khác. Có ai từng biết đến điều này chưa? Ngài có thể tâm sự với ai? Liệu ai có thể hiểu được? Hơn bao giờ hết Ngài ghê tởm tội lỗi của con người, và sự thiếu nghị lực, tính yếu đuối của con người, và hơn bao giờ hết Ngài lo lắng cho tính monh manh của con người, và suy ngẫm về con đường phía trước của con người. Ngài luôn luôn tràn đầy lòng thương xót và sự giận dữ khi quan sát lời nói và hành động của con người, và thấy cảnh tượng của những điều này luôn luôn làm Ngài đau lòng. Xét cho cùng, những người vô tội đã trở nên tê liệt; tại sao Đức Chúa Trời phải luôn làm khó họ? Con người yếu đuối hoàn toàn không có tính tính nhẫn nại; tại sao Đức Chúa Trời luôn thường xuyên giận dữ đối với họ? Con người yếu đuối và bất lực không còn chút sức sống nào; tại sao Đức Chúa Trời luôn khiển trách họ vì sự bất tuân? Ai có thể chịu được những sự đe dọa của Đức Chúa Trời trên trời không? Xét cho cùng, con người thì mong manh, và trong những hoàn cảnh tuyệt vọng, Đức Chúa Trời đã nén giận vào tận đáy lòng, hầu cho con người có thể từ từ suy ngẫm về chính mình. Tuy nhiên, con người đang gặp rắc rối trầm trọng lại không có chút cảm kích nào về ý muốn của Đức Chúa Trời; con người đã bị quỷ vương già giày xéo, nhưng họ không hề hay biết, họ luôn luôn đặt mình nghịch lại với Đức Chúa Trời, hoặc là hờ hững đối với Ngài. Đức Chúa Trời đã phán rất nhiều lời, nhưng có ai từng xem trọng chúng chưa? Con người không hiểu lời Đức Chúa Trời, vậy mà họ vẫn bình thản và không hề nôn nóng, và chưa bao giờ thực sự biết thực chất của con quỷ già. Con người sống dưới âm phủ, dưới địa ngục, nhưng lại tin rằng họ sống trong thủy cung; họ bị con rồng sắc đỏ bức hại, nhưng lại nghĩ rằng chính họ được đất nước “ưu ái”;[3] họ bị con quỷ chế giễu nhưng lại nghĩ rằng mình tận hưởng nghệ thuật bậc nhất của xác thịt. Thật là một lũ khốn khổ bẩn thỉu, ti tiện! Con người đã gặp bất hạnh nhưng họ không biết điều đó, và trong xã hội tối tăm này, họ đã chịu hết bất hạnh này đến bất hạnh khác,[4] nhưng mà chưa bao giờ họ thức tỉnh về điều này. Khi nào họ mới từ bỏ sự tử tế với bản thân và tâm tính nô lệ của mình? Tại sao họ thờ ơ với lòng Đức Chúa Trời đến thế? Họ có lặng lẽ bỏ qua sự áp bức và gian khổ này không? Chẳng lẽ họ không mong đến ngày mà họ có thể biến bóng tối thành sự sáng sao? Chẳng lẽ họ không mong muốn một lần nữa lấy lại công bằng cho sự công chính và lẽ thật sao? Chẳng lẽ họ chỉ muốn ngồi nhìn và không làm gì khi người khác từ bỏ lẽ thật và bóp mép sự thật sao? Họ có vui vẻ tiếp tục chịu đựng sự ngược đãi này không? Họ có sẵn sàng làm nô lệ không? Họ có sẵn sàng bị diệt vong dưới tay Đức Chúa Trời cùng với những nô lệ của nhà nước thất bại này không? Quyết tâm của ngươi ở đâu? Hoài bão của ngươi ở đâu? Nhân phẩm của ngươi ở đâu? Sự liêm chính của ngươi ở đâu? Tự do của ngươi ở đâu? Ngươi có sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời mình[5] cho con rồng lớn sắc đỏ là quỷ vương không? Ngươi có vui lòng để nó tra tấn ngươi đến chết không? Vực thẳm thì hỗn loạn và tối tăm, trong khi thường dân kêu Trời kêu đất đang khi chịu đựng sự cùng cực như thế. Khi nào con người mới có thể ngẩng cao đầu? Con người thì gầy gò và hốc hác, làm sao họ có thể chiến đấu với con quỷ độc ác và bạo ngược này? Tại sao họ không dâng phó mạng sống mình cho Đức Chúa Trời càng sớm càng tốt? Tại sao họ vẫn còn do dự? Khi nào họ có thể hoàn thành công tác của Đức Chúa Trời? Bị bắt nạt và đàn áp vô cớ theo cách đó, cuối cùng thì toàn bộ cuộc đời của họ sẽ trải qua một cách vô ích; tại sao họ lại đến vội vàng như vậy, và đi gấp rút như vậy? Tại sao họ không giữ điều gì quý giá để dâng cho Đức Chúa Trời? Có phải họ đã quên thiên niên kỷ thù hận rồi không?

Trích từ “Công tác và sự bước vào (8)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Chú thích:

1. “Xa xưa” được dùng một cách mỉa mai.

2. “Sự chỉ đạo mềm mỏng, có thứ tự” được dùng một cách mỉa mai.

3. “Được ưu ái” được dùng để mỉa mai những kẻ giống như khúc gỗ và không có ý thức tự giác.

4. “Hết bất hạnh này đến bất hạnh khác” ám chỉ rằng con người được sinh ra trong vùng đất của con rồng lớn sắc đỏ và họ không thể ngẩng cao đầu.

5. “Hy sinh cả cuộc đời mình” mang ý nghĩa mỉa mai.

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 314

Ngày nay, những gì các ngươi đã hiểu được cao hơn của bất kỳ người nào đã không được làm cho hoàn thiện xuyên suốt lịch sử. Dù là sự hiểu biết về những thử thách hay sự hiểu biết về niềm tin vào Đức Chúa Trời của các ngươi, hết thảy đều cao hơn của bất kỳ ai tin vào Đức Chúa Trời. Những điều các ngươi hiểu là những điều các ngươi đã được biết trước khi các ngươi trải qua những sự thử luyện của hoàn cảnh, nhưng vóc giạc thật của các ngươi hoàn toàn không tương hợp với chúng. Những gì các ngươi biết cao hơn những gì các ngươi đưa vào thực hành. Mặc dù các ngươi nói rằng những người tin vào Đức Chúa Trời thì phải yêu mến Đức Chúa Trời, và phải cố gắng không vì những phúc lành mà chỉ để đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời, nhưng những gì được biểu lộ trong đời sống các ngươi khác xa điều này, và đã bị ô uế rất nhiều. Hầu hết mọi người tin vào Đức Chúa Trời là để được bình an và những lợi ích khác. Nếu không vì lợi ích của ngươi thì ngươi không tin vào Đức Chúa Trời, và nếu ngươi không thể nhận lãnh những ân điển của Đức Chúa Trời thì ngươi hờn dỗi. Làm sao những gì ngươi đã nói có thể là vóc giạc thật của ngươi được? Khi nói đến những sự cố gia đình không thể tránh khỏi chẳng hạn như con cái đau bệnh, những người thân yêu phải nhập viện, năng suất mùa vụ kém, và bị các thành viên gia đình ngược đãi, ngay cả những vấn đề tầm thường ắt phải xảy ra này cũng là quá nhiều đối với ngươi. Khi những điều như thế xảy ra, ngươi hoảng loạn, ngươi không biết phải làm gì – và phần lớn thời gian, ngươi oán trách Đức Chúa Trời. Ngươi than trách rằng lời Đức Chúa Trời đã lừa gạt ngươi, rằng công việc của Đức Chúa Trời đã giễu cợt ngươi. Ngươi không có những ý nghĩ ấy sao? Ngươi nghĩ những việc như thế chỉ hiếm họa mới xảy ra trong các ngươi sao? Các ngươi sống giữa những sự kiện đó mỗi ngày. Các ngươi không chút suy nghĩ về thành công của đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời, và cách đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời. Vóc giạc thật của các ngươi quá nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn vóc giạc của một con gà con. Khi công việc kinh doanh của gia đình các ngươi tổn thất tiền bạc, các ngươi oán trách Đức Chúa Trời, khi các ngươi phát hiện thấy mình ở trong một hoàn cảnh không có sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, các ngươi vẫn oán trách Đức Chúa Trời, và các ngươi thậm chí oán trách khi một trong những con gà con của các ngươi bị chết hay một con bò già trong chuồng ngã bệnh. Các ngươi oán trách khi con trai các ngươi đến lúc cưới vợ nhưng gia đình không có đủ tiền; các ngươi muốn thực hiện bổn phận tiếp đãi, nhưng không đủ khả năng, và rồi các ngươi cũng oán trách. Ngươi đầy sự oán trách, và đôi khi ngươi không tham gia hiệp nguyện hay ăn và uống lời Đức Chúa Trời bởi vì điều này, đôi khi trở nên tiêu cực trong một thời gian rất dài. Những điều xảy ra với ngươi hôm nay chẳng có bất kỳ mối quan hệ nào với những tiền đồ hay vận mệnh của ngươi; những điều này cũng sẽ xảy ra ngay cả khi ngươi không tin vào Đức Chúa Trời, vậy mà hôm nay ngươi đổ trách nhiệm về chúng cho Đức Chúa Trời, và khăng khăng nói rằng Đức Chúa Trời đã loại bỏ ngươi. Niềm tin của ngươi vào Đức Chúa Trời là gì? Ngươi có thật sự dâng trọn sự sống của mình không? Nếu các ngươi đã chịu những sự thử luyện như Gióp, thì không ai trong các ngươi theo Đức Chúa Trời hôm nay có thể đứng vững, mà tất cả các ngươi đều sẽ gục ngã. Và thật đơn giản, giữa các ngươi và Gióp có một trời khác biệt. Hôm nay, nếu một nửa tài sản của các ngươi bị tước đi, các ngươi sẽ dám phủ nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời; nếu con trai hay con gái các ngươi bị lấy đi khỏi các ngươi, các ngươi sẽ chạy trên đường mà kêu gào; nếu con đường duy nhất để ngươi kiếm sống đi đến ngõ cụt, ngươi sẽ cố gắng và thương thảo với Đức Chúa Trời; ngươi sẽ hỏi tại sao Ta đã phán nhiều lời như vậy vào lúc đầu để làm ngươi kinh sợ. Không có điều gì là các ngươi không dám làm vào những lúc như thế. Điều này cho thấy rằng các ngươi chưa có được bất kỳ sự thông sáng thật sự nào, và không có vóc giạc thật sự. Do đó, những thử thách nơi các ngươi là quá lớn, bởi vì các ngươi biết quá nhiều, nhưng những gì các ngươi thật sự hiểu thì thậm chí không bằng một phần ngàn của những gì các ngươi nhận biết. Đừng dừng lại ở sự hiểu biết và tri thức đơn thuần; tốt nhất là các ngươi phải xem mình thật sự có thể đưa được bao nhiêu vào thực hành, đã kiếm được bao nhiêu sự khai sáng và soi sáng của Đức Thánh Linh thông qua giọt mồ hôi lao động cật lực của mình, và trong số các thực hành của ngươi, có bao nhiêu thứ mà trong đó ngươi đã thực hiện quyết tâm của mình. Ngươi nên nghiêm túc với vóc giạc và sự thực hành của mình. Trong niềm tin của ngươi vào Đức Chúa Trời, ngươi không nên cố gắng đơn thuần làm cho có lệ vì bất kỳ ai – việc ngươi có thể đạt được lẽ thật và sự sống vào sau hết hay không, điều đó phụ thuộc vào sự theo đuổi của chính ngươi.

Trích từ “Sự thực hành (3)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 315

Một số tô điểm bản thân mình một cách đẹp đẽ, nhưng chỉ bề ngoài: Các chị em thì trang điểm cho mình đẹp như hoa, còn anh em thì ăn mặc như những hoàng tử hay công tử bột giàu có. Họ chỉ quan tâm đến những thứ bên ngoài, như những thứ họ ăn, họ mặc; còn bên trong, họ nghèo nàn và không có chút hiểu biết gì về Đức Chúa Trời. Điều này có thể mang ý nghĩa gì chứ? Lại cũng có một số người ăn mặc như những kẻ ăn xin nghèo nàn – họ thực sự trông giống như những tên nô lệ Đông Á! Chẳng lẽ các ngươi thực sự không hiểu điều Ta yêu cầu các ngươi sao? Hãy tương giao giữa các ngươi với nhau: Các ngươi đã thực sự đạt được những gì? Các ngươi đã tin vào Đức Chúa Trời trong suốt những năm này, vậy mà đây là tất cả những gì các ngươi đã gặt hái được – chẳng lẽ các ngươi không thấy ngượng sao? Chẳng lẽ các ngươi không thấy xấu hổ sao? Các ngươi đã theo đuổi con đường thật trong suốt những năm này, vậy mà ngày nay vóc giạc của các ngươi còn thấp hơn của một con chim sẻ! Hãy nhìn những cô gái trẻ trong số các ngươi, ăn diện và trang điểm đẹp như tranh, so sánh bản thân mình với người khác – và các ngươi so sánh điều gì? Thú vui của các ngươi? Nhu cầu của các ngươi? Các ngươi nghĩ rằng Ta đã đến để tuyển dụng người mẫu sao? Các ngươi không biết xấu hổ! Sự sống của các ngươi ở đâu? Chẳng lẽ những gì các ngươi theo đuổi chỉ là sự ham muốn vô độ của bản thân các ngươi sao? Ngươi nghĩ rằng mình rất đẹp, nhưng dù ngươi có thể ăn mặc lộng lẫy đủ các kiểu, thì chẳng phải ngươi thực sự là một con giòi đang ngọ ngoậy, được sinh ra trong một đống phân sao? Ngày nay, ngươi may mắn được tận hưởng những phước lành từ trời này không phải vì gương mặt đẹp của ngươi, nhưng vì Đức Chúa Trời đang thực hiện một điều ngoại lệ bằng việc nâng ngươi lên. Ngươi vẫn còn chưa rõ mình từ đâu đến sao? Khi đề cập đến sự sống, ngươi ngậm miệng lại và không nói lời nào, câm như hến, vậy mà ngươi vẫn còn dám trơ tráo chưng diện cho mình! Ngươi vẫn có ý thích tô son trét phấn lên mặt! Và hãy nhìn những công tử bột trong số các ngươi, những kẻ ương ngạnh cả ngày lang thang đó đây, bất trị, với vẻ mặt thờ ơ. Đây có phải cách mà con người nên hành xử không? Suốt cả ngày, mỗi người trong số các ngươi, nam hay nữ, chú tâm vào cái gì? Ngươi có biết mình phụ thuộc vào ai để nuôi bản thân không? Hãy nhìn y phục của ngươi, hãy nhìn vào những gì ngươi đã gặt hái được trong tay ngươi, nắn ruột tượng xem – ngươi đã thu được lợi lộc gì từ cái giá bằng máu và mồ hôi mà ngươi đã trả trong suốt những năm trung tín này? Ngươi vẫn còn nghĩ đến việc đi ngắm cảnh, ngươi vẫn còn nghĩ đến việc trang điểm cho xác thịt hôi hám của mình – những sự theo đuổi vô giá trị! Ngươi được yêu cầu phải là một người bình thường, vậy mà giờ đây ngươi không chỉ không bình thường, mà ngươi còn bất thường. Làm sao một người có sự trơ tráo như thế có thể đến trước Ta? Với một nhân tính như thế này, phô trương sự duyên dáng của ngươi và khoe khoang xác thịt của ngươi, luôn luôn sống với sự ham muốn của xác thịt – thì chẳng phải ngươi là con cháu của những con quỷ ô uế và tà ma sao? Ta sẽ không cho phép một con quỷ ô uế như thế còn tồn tại lâu dài! Và đừng cho rằng Ta không biết ngươi nghĩ gì trong lòng. Ngươi có thể kiểm soát chặt chẽ sự ham muốn và xác thịt của ngươi, nhưng làm sao Ta không thể biết những ý tưởng mà ngươi nung nấu trong lòng mình? Làm sao Ta không thể biết tất cả những thứ mà mắt của ngươi thèm muốn? Chẳng phải những cô gái trẻ các ngươi làm cho mình thật xinh đẹp để phô trương xác thịt của mình sao? Những người đàn ông làm lợi gì cho các ngươi? Họ có thể thực sự cứu các ngươi khỏi bể khổ không? Đối với những công tử bột trong số các ngươi, hết thảy các ngươi đều ăn mặc để làm cho mình có vẻ lịch lãm và nổi bật, nhưng đây chẳng phải là một mưu mẹo được lập ra để gây sự chú ý cho vẻ ngoài bảnh bao của các ngươi sao? Các ngươi đang làm điều này cho ai? Phụ nữ làm lợi gì cho các ngươi? Chẳng phải họ là nguồn gốc tội lỗi của các ngươi sao? Những người nam và nữ các ngươi, Ta đã phán nhiều lời với các ngươi, vậy mà các ngươi tuân theo chỉ một vài lời trong số đó. Tai các ngươi thì lãng, mắt các ngươi trở nên mờ, và lòng các ngươi thì cứng cỏi đến mức trong thân thể các ngươi không có gì ngoài sự ham muốn, đến mức mà các ngươi bị mắc bẫy trong đó, không thể thoát được. Ai muốn đến gần chỗ giòi bọ các ngươi, ngọ nguậy trong sự bẩn thỉu và cáu ghét? Đừng quên rằng các ngươi không gì hơn những kẻ mà Ta đã nâng lên từ đống phân, rằng ban đầu ngươi không được sở hữu nhân tính bình thường. Những gì mà Ta yêu cầu ở các ngươi là nhân tính bình thường mà ban đầu các ngươi không có, không phải việc ngươi phô trương sự ham muốn hoặc để buông thả cho xác thịt hôi hám của các ngươi, điều đã được ma quỷ huấn luyện trong rất nhiều năm. Khi các ngươi chải chuốt bản thân như thế, ngươi không sợ rằng mình sẽ bị mắc bẫysâu hơn sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết rằng ban đầu các ngươi đã thuộc về tội lỗi sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết rằng thân thể các ngươi đầy dẫy sự ham muốn đến nỗi nó thậm chí còn thấm ra quần áo của các ngươi, tỏ lộ tình trạng của các ngươi là những con quỷ xấu xa và ô uế không chịu nổi sao? Chẳng phải đúng là các ngươi biết rõ điều này hơn bất kỳ ai sao? Lòng của ngươi, mắt của ngươi, môi miệng của ngươi – chẳng phải hết thảy chúng đều đã bị ô uế bởi những con quỷ dơ dáy rồi sao? Chẳng lẽ những bộ phận này của ngươi không bẩn thỉu sao? Ngươi nghĩ rằng miễn là ngươi không làm gì, thì ngươi là người thánh khiết nhất sao? Ngươi nghĩ rằng khi diện quần áo đẹp thì các ngươi có thể che dấu linh hồn nhơ nhớp của mình sao? Việc đó chẳng được gì! Ta khuyên các ngươi hãy thực tế hơn: Đừng lừa lọc và giả tạo, và đừng phô trương bản thân mình. Các ngươi khoe khoang sự ham muốn của mình với nhau, nhưng tất cả những gì các ngươi sẽ nhận lại là sự đau khổ và sự sửa phạt ác nghiệt đời đời! Các ngươi cần phải nháy mắt với nhau và đắm đuối trong sự lãng mạn để làm gì? Đây là tiêu chuẩn để đánh giá tính liêm chính, mức độ chính trực của các ngươi sao? Ta ghê tởm những người trong số các ngươi tham gia vào ma thuật và phù phép; Ta ghê tởm những thanh niên nam nữ trong số các ngươi yêu xác thịt của bản thân mình. Tốt hơn các ngươi hãy kiềm chế bản thân mình, bởi vì giờ đây các ngươi được yêu cầu phải có nhân tính bình thường, và các ngươi không được phép phô trương sự ham muốn của mình – ấy thế mà các ngươi lại tận dụng mọi cơ hội có thể, vì xác thịt của các ngươi là quá nhiều, và sự ham muốn của ngươi quá lớn!

Trích từ “Sự thực hành (7)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 316

Giờ đây, việc theo đuổi của các ngươi có hiệu quả hay không được đo lường bởi những gì các ngươi hiện đang sở hữu. Đây là điều được dùng để định đoạt kết cục của các ngươi; nghĩa là, kết cục của các ngươi được tỏ lộ trong những sự hy sinh mà các ngươi đã bỏ ra và những điều các ngươi đã làm. Kết cục của các ngươi sẽ được mọi người biết đến qua sự theo đuổi của các ngươi, đức tin của các ngươi, và những gì các ngươi đã làm. Trong số hết thảy các ngươi, có nhiều người đã nằm ngoài tầm cứu rỗi, vì ngày nay là ngày tỏ lộ kết cục của con người, và Ta sẽ không ngu muội trong công tác của Ta; Ta sẽ không dẫn dắt những ai hoàn toàn nằm ngoài tầm cứu rỗi vào trong thời đại tiếp theo. Sẽ đến thời điểm công tác của Ta kết thúc. Ta sẽ không làm việc trên những xác chết hôi thối, vô hồn mà hoàn toàn không thể cứu rỗi được; hiện nay là những ngày sau rốt trong sự cứu rỗi con người, và Ta sẽ không làm những công tác vô ích. Đừng sỉ vả Trời và đất – ngày tận thế đang đến. Điều đó là không thể tránh khỏi. Mọi việc đã đi đến mức này, và không có gì mà ngươi với tư cách là con người có thể làm để ngăn chúng lại; ngươi không thể thay đổi mọi thứ như ngươi muốn. Hôm qua, ngươi đã không trả giá để theo đuổi lẽ thật và ngươi không trung thành; hôm nay, thời giờ đã đến, ngươi nằm ngoài tầm cứu rỗi; và ngày mai, ngươi sẽ bị loại bỏ, và sẽ không có dung thứ nào cho sự cứu rỗi của ngươi; Mặc dù lòng Ta thì nhu mì và ta đang làm hết sức để cứu rỗi ngươi, nhưng nếu ngươi không cố gắng cật lực cho bản thân mình hoặc suy nghĩ cho chính mình, thì điều này có liên quan gì đến Ta? Những kẻ chỉ suy nghĩ về xác thịt của mình và những kẻ tận hưởng sự thoải mái; những kẻ có vẻ tin nhưng thực sự không tin; những kẻ thực hiện ma thuật và phù phép; những kẻ lăng nhăng, rách rưới và tiều tụy; những kẻ ăn cắp những vật tế lễ dâng cho Đức Giê-hô-va và những tài sản của Ngài; những kẻ thích của hối lộ; những kẻ nằm ườn mơ mộng được lên thiên đàng; những kẻ kiêu căng và tự phụ, chỉ phấn đấu cho danh lợi của cá nhân mình; những kẻ phát tán những lời xấc xược; những kẻ báng bổ chính Đức Chúa Trời; những kẻ không làm gì ngoài việc phán xét và vu khống chính Đức Chúa Trời; những kẻ tạo bè phái và tìm kiếm sự độc lập; những kẻ tôn cao bản thân mình trên cả Đức Chúa Trời; những người trẻ tuổi lông bông, những đàn ông và phụ nữ trung niên và lớn tuổi đang vướng vào sự dâm loạn; những người đàn ông và phụ nữ ham thích tiền tài danh vọng và mưu cầu địa vị cá nhân giữa những người khác; những kẻ không ăn năn bị vướng trong tội lỗi – chẳng phải hết thảy họ đều là những kẻ nằm ngoài tầm cứu rỗi sao? Sự dâm loạn, phạm tội, ma thuật, phù phép, báng bổ, và những lời xấc xược hết thảy đang hoành hành giữa các ngươi; lẽ thật và lời của sự sống bị chà đạp giữa các ngươi, và ngôn ngữ thánh khiết bị làm cho ô uế giữa các ngươi. Đồ dân ngoại các ngươi, đầy dẫy sự nhơ nhớp và bất tuân! Kết cục của các ngươi sẽ như thế nào? Làm sao những kẻ mê xác thịt, chuyên về yêu thuật xác thịt, và vướng vào tội thông dâm lại cả gan tiếp tục sống! Chẳng lẽ ngươi không biết rằng những kẻ như các ngươi là những loài giòi bọ nằm ngoài tầm cứu rỗi sao? Điều gì cho phép các ngươi đòi hỏi này nọ? Cho đến hôm nay, không có một chút thay đổi nào trong những kẻ không yêu lẽ thật và chỉ yêu xác thịt – làm sao những người như thế có thể được cứu rỗi? Những kẻ không yêu con đường sự sống, không tôn vinh Đức Chúa Trời và làm chứng cho Ngài, mưu đồ vì địa vị của bản thân mình, tự ca tụng mình – chẳng phải thậm chí ngày nay họ vẫn như vậy sao? Cứu rỗi họ có giá trị gì? Việc ngươi có thể được cứu rỗi hay không thì không tùy thuộc vào mức độ thâm niên của ngươi hay ngươi đã làm việc được bao nhiêu năm, và nó càng không tùy thuộc vào việc ngươi đã tích lũy được bao nhiêu bằng cấp. Thay vào đó, nó tùy thuộc vào việc theo đuổi của ngươi có đạt thành quả hay không. Ngươi phải biết rằng những ai được cứu rỗi là “những cái cây” đơm bông kết trái, chứ không phải những cái cây có cành lá tốt tươi và rất nhiều hoa nhưng lại không kết trái. Ngay cả khi ngươi đã dành nhiều năm lang thang trên đường phố, thì điều đó có nghĩa gì? Chứng ngôn của ngươi ở đâu? Sự tôn kính của ngươi đối với Đức Chúa Trời còn ít hơn nhiều so với tình yêu ngươi dành cho bản thân mình và những ham muốn xác thịt của mình – chẳng phải loại người này là loại người suy đồi sao? Làm sao họ có thể là một hình mẫu và kiểu mẫu cho sự cứu rỗi được? Bản tính của ngươi không thể sửa được, ngươi quá phản nghịch, ngươi ở ngoài tầm cứu rỗi! Chẳng phải những người như thế là những kẻ sẽ bị loại bỏ sao? Chẳng phải thời điểm công tác của Ta kết thúc là thời điểm ngày cuối cùng của ngươi đã đến sao? Ta đã thực hiện rất nhiều công tác và phán rất nhiều lời giữa các ngươi – bao nhiêu trong số đó thực sự đã đi vào tai các ngươi? Ngươi đã vâng lời được bao nhiêu trong số đó? Khi công tác của Ta kết thúc, đó sẽ là thời điểm ngươi ngừng chống đối Ta, ngươi ngừng đối nghịch Ta. Khi Ta làm việc, các ngươi thường xuyên có hành động chống lại Ta; các ngươi không bao giờ tuân theo lời của Ta. Ta làm việc của Ta, còn ngươi làm “việc” riêng của ngươi, tự thành lập vương quốc nhỏ của ngươi. Các ngươi chẳng là gì ngoài một bầy cáo và chó, làm mọi thứ đối nghịch với Ta! Ngươi không ngừng cố gắng vòng tay ôm lấy những người cho ngươi tình yêu trọn vẹn của họ – sự tôn kính của các ngươi ở đâu? Mọi thứ ngươi làm đều là dối trá! Ngươi không có sự vâng phục hay tôn kính, và mọi điều ngươi làm đều là dối trá và phạm thượng! Liệu những ngươi như thế có thể được cứu rỗi không? Những người đàn ông gian dâm và dâm đãng luôn luôn muốn lôi kéo những gái điếm khiêu gợi về phía mình để thỏa mãn bản thân. Ta tuyệt nhiên sẽ không cứu rỗi những con quỷ gian dâm như thế. Ta ghét những con quỷ bẩn thỉu các ngươi, sự dâm đãng và khêu gợi của các ngươi sẽ quăng các ngươi xuống địa ngục. Các ngươi có gì để giải thích không? Những con quỷ bẩn thỉu và tà ma các ngươi thật đáng ghét! Các ngươi thật kinh tởm! Làm sao thứ rác rưởi như thế có thể được cứu rỗi? Liệu những kẻcòn bị giam cầm trong tội lỗi vẫn có thể được cứu rỗi không? Hôm nay, lẽ thật này, con đường này và sự sống này không thu hút các ngươi; thay vào đó, các ngươi bị cám dỗ bởi tội lỗi; bởi tiền bạc; bởi địa vị; bởi danh lợi; bởi sự thỏa mãn xác thịt; bởi vẻ điển trai của đàn ông và sự quyến rũ của đàn bà. Điều gì làm cho các ngươi có đủ tư cách để bước vào vương quốc của Ta? Hình tượng của các ngươi thậm chí còn lớn hơn của Đức Chúa Trời, địa vị của các ngươi thậm chí còn cao hơn của Đức Chúa Trời, chứ đừng nói đến uy tín của các ngươi giữa con người – các ngươi đã trở thành một thần tượng mà con người tôn thờ. Chẳng phải ngươi đã trở thành thiên sứ trưởng rồi sao? Khi kết cục của con ngươi được tỏ lộ, đó cũng là lúc công tác cứu rỗi sẽ gần đến hồi kết thúc, nhiều ngươi trong số các ngươi sẽ là những xác chết ở ngoài tầm cứu rỗi và phải bị loại bỏ. Suốt trong công tác cứu rỗi, Ta nhân từ và tử tế đối với hết thảy mọi người. Khi công tác kết thúc, kết cục của những loại người khác nhau sẽ được tỏ lộ, và vào thời điểm đó, Ta sẽ không còn nhân từ và tử tế nữa, vì kết cục của con người lúc ấy đã được tỏ lộ, và từng người đã được phân chia theo loại của mình, và sẽ không có ích gì trong việc thực hiện thêm bất kỳ công tác cứu rỗi nào nữa, bởi vì thời đại cứu rỗi lúc ấy đã qua, và khi đã trôi qua, nó sẽ không trở lại.

Trích từ “Sự thực hành (7)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 317

Con người hằng sống dưới màn ảnh hưởng của sự tối tăm, chịu sự kiềm tỏa bởi ảnh hưởng của Sa-tan, không thể thoát ra, và tâm tính của họ, đã bị Sa-tan xử lý, ngày càng trở nên bại hoại hơn. Có thể nói con người luôn sống giữa tâm tính sa-tan bại hoại của họ và không thể thực sự yêu mến Đức Chúa Trời. Vì vậy, nếu một người muốn yêu Đức Chúa Trời, họ phải được loại bỏ tính tự nên công chính, tự cao tự đại, kiêu căng, tự phụ và những tính tương tự của họ – mọi thứ thuộc về tâm tính của Sa-tan. Nếu không, tình yêu của họ là một tình yêu không thuần khiết, một tình yêu sa-tan, và một tình yêu mà tuyệt đối không thể được Đức Chúa Trời chấp thuận. Nếu chưa được Đức Thánh Linh trực tiếp hoàn thiện, xử lý, đập vỡ, tỉa sửa, sửa dạy, sửa phạt, và tinh luyện, thì không một ai có thể thực sự yêu Đức Chúa Trời. Nếu ngươi nói rằng một phần tâm tính của ngươi đại diện cho Đức Chúa Trời, và vì thế, ngươi có thể thực sự yêu Đức Chúa Trời, thì ngươi là kẻ ăn nói ngạo mạn và ngươi thật lố bịch. Những kẻ như thế là thiên sứ trưởng rồi! Bản tính bẩm sinh của con người không thể trực tiếp đại diện cho Đức Chúa Trời; họ phải từ bỏ bản tính bẩm sinh của mình thông qua sự hoàn thiện của Đức Chúa Trời, và chỉ sau đó – chỉ bằng cách quan tâm đến ý muốn của Chúa, thực hiện những ý định của Đức Chúa Trời, và hơn thế nữa, trải qua công tác của Đức Thánh Linh – thì những gì họ sống thể hiện ra mới có thể được Đức Chúa Trời chấp thuận. Không ai sống trong xác thịt có thể trực tiếp đại diện cho Đức Chúa Trời, trừ khi họ là một con người được Đức Thánh Linh sử dụng. Tuy nhiên, ngay cả đối với một người như vậy, cũng không thể nói rằng tâm tính của họ và những gì họ sống thể hiện ra hoàn toàn đại diện cho Đức Chúa Trời; chỉ có thể nói rằng những gì họ sống thể hiện ra được chỉ dẫn bởi Đức Thánh Linh. Tâm tính của một con người như thế không thể đại diện cho Đức Chúa Trời.

Mặc dù tâm tính của con người được Đức Chúa Trời định sẵn – điều này không cần bàn cãi và có thể được coi là điều tích cực – nhưng tâm tính đó đã bị Sa-tan xử lý, và vì thế, toàn bộ tâm tính của con người đều là tâm tính của Sa-tan. Một số người nói rằng tâm tính Đức Chúa Trời là thẳng thắn khi làm mọi việc, và điều này cũng được thể hiện nơi họ, rằng tính cách họ cũng giống như vậy, và vì thế, họ nói rằng tâm tính của họ đại diện cho Đức Chúa Trời. Đây là kiểu người gì vậy? Liệu tâm tính sa-tan bại hoại có thể đại diện cho Đức Chúa Trời được không? Bất cứ ai tuyên bố tâm tính của họ đại diện cho Đức Chúa Trời đều đang báng bổ Đức Chúa Trời và xúc phạm Đức Thánh Linh! Phương pháp Đức Thánh Linh làm việc cho thấy công tác của Đức Chúa Trời trên đất chỉ là công tác chinh phục. Như vậy, nhiều tâm tính sa-tan của con người vẫn chưa được làm cho tinh sạch, và những gì họ sống thể hiện ra vẫn là hình ảnh của Sa-tan, đó là những gì con người cho là tốt đẹp, và nó đại diện cho những hành vi của xác thịt con người; chính xác hơn, nó đại diện cho Sa-tan, và tuyệt đối không thể đại diện cho Đức Chúa Trời. Kể cả khi ai đó đã yêu mến Đức Chúa Trời đến mức họ có thể tận hưởng cuộc sống thiên đàng trên đất, có thể tuyên bố những lời như: “Lạy Đức Chúa Trời! Con biết yêu Người sao cho đủ”, và đã đạt tới cảnh giới cao nhất, thì vẫn không thể nói rằng họ sống thể hiện ra Đức Chúa Trời hoặc đại diện cho Đức Chúa Trời, bởi thực chất của con người không giống của Đức Chúa Trời, và con người không bao giờ có thể sống thể hiện ra Đức Chúa Trời, càng không thể trở thành Đức Chúa Trời. Những điều Đức Thánh Linh đã chỉ dẫn con người phải sống thể hiện ra chỉ là sống phù hợp với những gì Đức Chúa Trời yêu cầu ở con người.

Tất cả những hành động và việc làm của Sa-tan đều được thể hiện nơi con người. Ngày nay, tất cả các hành động và việc làm của con người đều là biểu hiện của Sa-tan và vì thế, không thể nào đại diện cho Đức Chúa Trời. Con người là hiện thân của Sa-tan, và tâm tính của con người không thể đại diện cho tâm tính của Đức Chúa Trời. Một số người có tính cách tốt; Đức Chúa Trời có thể làm một số việc thông qua tính cách của những người như vậy, và công việc họ làm được chỉ dẫn bởi Đức Thánh Linh. Mặc dù vậy, tâm tính của họ vẫn không thể đại diện cho Đức Chúa Trời. Công việc Đức Chúa Trời làm trên họ chỉ là làm việc và mở rộng thêm trên những gì đã tồn tại bên trong. Dù là những tiên tri trong các thời đại trước hay những người được Đức Chúa Trời sử dụng, không ai có thể trực tiếp đại diện cho Ngài. Mọi người đi đến yêu mến Đức Chúa Trời chỉ là do sự thúc ép của hoàn cảnh, và không một ai cố gắng hợp tác tự nguyện cả. Những điều tích cực là gì? Tất cả mọi điều trực tiếp đến từ Đức Chúa Trời đều tích cực; dẫu vậy, tâm tính của con người đã bị Sa-tan xử lý, và không thể đại diện cho Đức Chúa Trời. Chỉ có tình yêu thương, nghị lực chịu khổ, sự công chính, quy phục, khiêm nhường và ẩn giấu của Đức Chúa Trời nhập thể mới trực tiếp đại diện cho Đức Chúa Trời. Đó là bởi khi Ngài đến, Ngài đã đến không phải với một bản tính tội lỗi và đến trực tiếp từ Đức Chúa Trời, không bị Sa-tan xử lý. Jêsus chỉ là hình tượng giống xác thịt tội lỗi và không đại diện cho tội lỗi; bởi thế; những hành động, việc làm, và lời nói của Ngài, cho đến thời điểm trước khi Ngài hoàn thành công tác của mình qua việc chịu đóng đinh trên thập tự giá (kể cả giây phút Ngài chịu đóng đinh trên thập tự giá), tất cả điều trực tiếp đại diện cho Đức Chúa Trời. Tấm gương của Jêsus đủ để chứng minh rằng bất cứ ai có bản tính tội lỗi đều không thể đại diện cho Đức Chúa Trời, và rằng tội lỗi của con người đại diện cho Sa-tan. Điều đó có nghĩa là, tội lỗi không đại diện cho Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời vô tội. Ngay cả công việc được thực hiện trong con người bởi Đức Thánh Linh cũng chỉ có thể được coi là đã được Đức Thánh Linh chỉ dẫn, và không thể nói là do con người làm thay mặt Đức Chúa Trời. Nhưng, về phần con người, thì kể cả tội lỗi lẫn tâm tính của họ đều không đại diện cho Đức Chúa Trời. Bằng cách nhìn vào công tác mà Đức Thánh Linh đã làm trên con người từ xưa đến nay, người ta sẽ thấy rằng con người có được điều mà họ đang sống thể hiện ra đều là nhờ Đức Thánh Linh đã làm việc trên họ. Rất ít người có thể sống trọn lẽ thật sau khi đã được Đức Thánh Linh xử lý và sửa dạy. Điều đó đồng nghĩa với việc, chỉ có công tác của Đức Thánh Linh hiện diện; thiếu vắng sự hợp tác về phía con người. Giờ đây ngươi đã thấy rõ điều này chưa? Vậy thì, ngươi sẽ làm hết sức mình để hợp tác với Ngài và thực hiện bổn phận của mình khi Đức Thánh Linh làm việc như thế nào?

Từ “Con người bại hoại không thể đại diện cho Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 318

Niềm tin của ngươi vào Đức Chúa Trời, sự theo đuổi lẽ thật của ngươi, và thậm chí cả cách ngươi cư xử, hết thảy đều phải dựa trên hiện thực rằng: Mọi thứ ngươi làm phải thiết thực, và ngươi không nên theo đuổi những điều viễn vông, hão huyền. Việc hành xử theo cách này chẳng có giá trị gì, và hơn thế nữa, một đời sống như vậy thật vô nghĩa. Bởi vì sự theo đuổi và đời sống của ngươi không được dành cho điều gì khác hơn là sự giả dối và lừa gạt, và bởi vì ngươi không theo đuổi những thứ có giá trị và ý nghĩa, nên những thứ duy nhất ngươi đạt được là lý luận và giáo lý vô lý, không phải là lẽ thật. Những thứ như vậy không liên quan đến ý nghĩa và giá trị của sự tồn tại của ngươi, và chỉ có thể đưa ngươi đến một cõi trống rỗng mà thôi. Theo con đường này, toàn bộ đời sống của ngươi sẽ không có bất kỳ giá trị hoặc ý nghĩa nào – và nếu ngươi không theo đuổi một đời sống ý nghĩa, thì ngươi có thể sống một trăm năm mà tất cả sẽ chẳng ích lợi gì. Làm sao điều đó có thể được gọi là cuộc đời của một con người? Nó thực ra chẳng phải là đời sống của một con vật sao? Tương tự như vậy, nếu các ngươi cố gắng đi theo con đường của niềm tin vào Đức Chúa Trời, nhưng lại không nỗ lực theo đuổi Đức Chúa Trời có thể nhìn thấy được, mà thay vào đó lại thờ phượng một Đức Chúa Trời không thể nhìn thấy và không thể chạm vào, thì sự theo đuổi như vậy chẳng phải thậm chí còn vô ích hơn sao? Cuối cùng, sự theo đuổi của ngươi sẽ trở thành một đống đổ nát. Một sự theo đuổi như vậy có lợi ích gì cho ngươi? Vấn đề lớn nhất với con người là họ chỉ yêu những thứ mà mình không thể nhìn thấy hoặc chạm vào, những thứ cực kỳ mầu nhiệm và kỳ diệu, và là những thứ mà con người không thể tưởng tượng được và người phàm không thể đạt được. Những điều này càng phi thực tế, thì chúng lại càng được phân tích bởi con người, và họ thậm chí theo đuổi chúng đến mức không để ý đến mọi điều khác, và nỗ lực để có được chúng. Chúng càng phi thực tế, thì con người càng soi xét và phân tích chúng kỹ càng hơn, đến nỗi tạo ra những ý tưởng toàn diện của riêng mình về chúng. Trái lại, những điều càng thiết thực, thì con người lại càng dễ gạt bỏ chúng; họ đơn giản là xem thường chúng, và thậm chí còn khinh bỉ chúng. Đây chẳng phải chính là thái độ của các ngươi đối với công tác thiết thực Ta làm ngày nay sao? Những điều đó càng thiết thực, thì các ngươi càng có thành kiến với chúng. Các ngươi không hề dành thời gian để xem xét chúng, mà đơn giản là phớt lờ chúng; các ngươi xem thường những yêu cầu thực tế, tiêu chuẩn thấp này, và thậm chí còn nuôi dưỡng nhiều quan niệm về Đức Chúa Trời, là Đấng thật nhất này, và đơn giản là không có khả năng chấp nhận tính hiện thực và tính bình thường của Ngài. Bằng cách này, chẳng phải các ngươi giữ một niềm tin mơ hồ sao? Các ngươi có một niềm tin không thể lay chuyển vào Đức Chúa Trời mơ hồ của thời quá khứ, và không có hứng thú với Đức Chúa Trời thật của ngày hôm nay. Điều này chẳng phải là vì Đức Chúa Trời của ngày hôm qua và Đức Chúa Trời của ngày hôm nay đến từ hai thời đại khác nhau sao? Chẳng phải là vì Đức Chúa Trời của ngày hôm qua là Đức Chúa Trời cao quý của thiên đàng, trong khi Đức Chúa Trời của ngày hôm nay là một con người nhỏ bé trên trái đất sao? Hơn thế nữa, chẳng phải vì Đức Chúa Trời được con người thờ phượng là Đấng được tạo ra bởi những quan niệm của con người, trong khi Đức Chúa Trời của ngày hôm nay lại có một xác thịt thực sự được tạo ra trên trái đất sao? Sau tất cả thì chẳng phải vì Đức Chúa Trời của ngày hôm nay quá thật nên con người không theo đuổi Ngài sao? Bởi vì những gì Đức Chúa Trời của ngày hôm nay yêu cầu con người chính là những điều mà con người không muốn làm nhất, và điều đó khiến họ cảm thấy hổ thẹn. Điều này chẳng phải là làm khó cho con người sao? Điều này chẳng phải lột trần những vết sẹo của họ sao? Theo cách này, nhiều người không theo đuổi hiện thực trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời nhập thể, trở thành những kẻ địch lại Đấng Christ. Đây chẳng phải là một thực tế rõ ràng sao? Trong quá khứ, khi Đức Chúa Trời chưa trở nên xác thịt, ngươi có thể đã là một nhân vật tôn giáo, hoặc một tín đồ sùng đạo. Sau khi Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, nhiều tín đồ sùng đạo như vậy vô tình trở thành kẻ địch lại Đấng Christ. Ngươi có biết điều gì đang diễn ra ở đây không? Trong niềm tin của ngươi vào Đức Chúa Trời, ngươi không tập trung vào hiện thực hoặc theo đuổi lẽ thật, nhưng thay vào đó lại bị ám ảnh về những điều dối trá – đây chẳng phải là sự viện dẫn rõ ràng nhất cho sự thù địch của ngươi đối với Đức Chúa Trời nhập thể sao? Đức Chúa Trời nhập thể được gọi là Đấng Christ, vì vậy chẳng phải tất cả những ai không tin vào Đức Chúa Trời nhập thể đều là những kẻ địch lại Đấng Christ sao? Vậy thì Đấng mà ngươi tin và yêu có phải thực sự là Đức Chúa Trời trong xác thịt này hay không? Đó có thật là Đức Chúa Trời đang sống và đang thở, là Đấng thực nhất và cực kỳ bình thường này không? Chính xác thì mục tiêu theo đuổi của ngươi là gì? Nó ở trên trời hay dưới đất? Nó là một quan niệm hay nó là lẽ thật? Đó là Đức Chúa Trời hay là một hữu thể siêu nhiên nào đó? Trên thực tế, lẽ thật là những cách ngôn cuộc sống thật nhất, và là cách ngôn cao nhất trong số những cách ngôn như thế trong toàn thể nhân loại. Bởi vì đó là yêu cầu mà Đức Chúa Trời đặt ra cho con người, và là công tác do Đức Chúa Trời đích thân thực hiện, do đó, nó được gọi là “cách ngôn của cuộc sống”. Nó không phải là một cách ngôn được tóm tắt từ một điều gì đó, nó cũng không phải là một lời trích dẫn nổi tiếng từ một nhân vật vĩ đại. Thay vào đó, đó là lời phán cho loài người từ Chủ của trời đất và vạn vật, và không phải là một vài lời được con người tóm tắt, mà là sự sống vốn có của Đức Chúa Trời. Và do đó, nó được gọi là “cách ngôn cao nhất trong mọi cách ngôn của cuộc sống”. Sự theo đuổi việc đưa lẽ thật vào thực hành của con người là sự thực hiện nghĩa vụ của họ, nghĩa là sự theo đuổi việc thỏa mãn yêu cầu của Đức Chúa Trời. Bản chất của yêu cầu này là điều thật nhất trong mọi lẽ thật, thay vì giáo lý trống rỗng mà không ai có thể đạt được. Nếu sự theo đuổi của ngươi không là gì khác ngoài giáo lý và không chứa đựng hiện thực, thì chẳng phải ngươi nổi loạn chống lại lẽ thật hay sao? Chẳng phải ngươi là kẻ công kích lẽ thật hay sao? Làm sao một người như vậy có thể là người theo đuổi để yêu Đức Chúa Trời được? Những kẻ không có hiện thực là những kẻ phản bội lại lẽ thật, và tất cả vốn dĩ đều nổi loạn!

Trích từ “Chỉ những ai biết Đức Chúa Trời và công tác của Ngài mới có thể làm hài lòng Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 319

Hết thảy các ngươi đều ao ước được thưởng trước Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời ưu ái; mọi người đều hy vọng những điều như thế khi họ bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời, bởi vì mọi người đều bận theo đuổi những điều cao hơn, và không ai muốn tụt lại phía sau người khác. Con người chính xác là vậy. Chính vì lý do này, nhiều người trong các ngươi không ngừng cố gắng cầu cạnh ân huệ với Đức Chúa Trời trên trời, nhưng thật ra, sự trung thành và thành thật của các ngươi đối với Đức Chúa Trời ít hơn nhiều so với sự trung thành và thành thật của các ngươi đối với bản thân mình. Tại sao Ta nói điều này? Bởi vì Ta hoàn toàn không công nhận lòng trung thành của các ngươi đối với Đức Chúa Trời, và hơn nữa, bởi vì Ta phủ nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời trong lòng các ngươi. Nói thế nghĩa là, Đức Chúa Trời mà các ngươi thờ phượng, Đức Chúa Trời mơ hồ mà các ngươi ngưỡng mộ, hoàn toàn không tồn tại. Lý do Ta có thể nói điều này một cách dứt khoát như vậy là vì các ngươi quá xa Đức Chứa Trời thật. Lý do cho lòng trung thành của các ngươi chính là thần tượng trong lòng các ngươi; trong khi đó, đối với Ta, Đức Chúa Trời mà các ngươi coi là không lớn cũng không nhỏ, các ngươi chỉ đơn thuần công nhận bằng lời nói. Khi Ta nói các ngươi xa Đức Chúa Trời, ý Ta là các ngươi có khoảng cách với Đức Chúa Trời thật, trong khi Đức Chúa Trời mơ hồ lại dường như gần trong tầm tay. Khi Ta nói, “không lớn”, điều này ám chỉ làm sao mà Đức Chúa Trời các ngươi tin ngày nay lại trông đơn thuần như một người không có những khả năng lớn lao, một người không cao quý là mấy. Và khi Ta nói “không nhỏ”, điều này nghĩa là, mặc dù người này không thể hô phong hoán vũ, nhưng dù sao, Ngài vẫn có thể gọi Thần của Đức Chúa Trời làm công việc rung chuyển các tầng trời và đất, khiến con người hoàn toàn sững sờ. Bề ngoài, hết thảy các ngươi đều tỏ ra rất vâng lời Đấng Christ này trên trần gian, nhưng thực chất, các ngươi không có đức tin ở Ngài, cũng không yêu Ngài. Nói thế nghĩa là, người mà các ngươi thật sự tin chính là Đức Chúa Trời mơ hồ trong cảm nhận riêng của các ngươi, và người mà các ngươi thật sự yêu chính là Đức Chúa Trời mà các ngươi khao khát ngày đêm, nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy trực tiếp. Đối với Đấng Christ này, đức tin của các ngươi chỉ rất nhỏ, còn tình yêu của các ngươi thì bằng không. Đức tin nghĩa là niềm tin và sự tin cậy; tình yêu nghĩa là sự quý mến và cảm phục trong lòng, không bao giờ rời xa. Ấy vậy mà đức tin và tình yêu của các ngươi với Đấng Christ của ngày hôm nay lại thua xa điều này. Khi nói đến đức tin, các ngươi có đức tin thế nào với Ngài? Khi nói đến tình yêu, các ngươi yêu Ngài theo cách nào? Các ngươi đơn giản là không hiểu gì về tâm tính của Ngài, càng không biết về thực chất của Ngài, vậy thì làm sao các ngươi có đức tin ở Ngài được? Đâu là thực tế đức tin của các ngươi nơi Ngài? Các ngươi yêu Ngài như thế nào? Đâu là thực tế tình yêu của các ngươi dành cho Ngài?

Nhiều người đã không ngần ngại theo Ta cho đến ngày nay. Vậy nên các ngươi cũng đã phải chịu nhiều mệt mỏi trong vài năm qua. Tính cách bẩm sinh và những thói quen của từng người các ngươi Ta đã nắm bắt tỏ tường; việc tương tác với mỗi người các ngươi đã vô cùng khó khăn. Điều đáng tiếc là, mặc dù Ta đã nắm được nhiều về các ngươi, nhưng các ngươi lại không hiểu gì về Ta. Chả trách người ta nói các ngươi đã mắc lừa thủ đoạn của ai đó trong một thoáng bối rối. Quả thật, các ngươi không hiểu gì về tâm tính của Ta, càng không thể dò lường điều gì đang ở trong tâm trí Ta. Ngày nay, những hiểu lầm của các ngươi về Ta ngày càng nhân lên, và đức tin của các ngươi ở Ta vẫn còn là một đức tin lẫn lộn. Thay vì nói rằng các ngươi có đức tin ở Ta, sẽ đúng hơn khi nói rằng hết thảy các ngươi đều đang cố gắng xun xoe Ta và nịnh bợ Ta. Những động cơ của các ngươi rất đơn giản: Tôi sẽ theo bất cứ ai có thể thưởng cho tôi, và tôi sẽ tin bất cứ ai giúp tôi thoát khỏi những đại họa, dù đó là Đức Chúa Trời hay bất kỳ vị Chúa nào. Không điều nào trong số này khiến Ta quan tâm cả. Có nhiều người như thế trong các ngươi, và tình trạng này rất trầm trọng. Nếu một ngày nào đó, có một cuộc thử nghiệm xem bao nhiêu người trong các ngươi có đức tin ở Đấng Christ nhờ hiểu thấu thực chất của Ngài, khi ấy Ta e rằng sẽ không một ai trong các ngươi thỏa lòng Ta. Như vậy sẽ không hại gì khi mỗi người các ngươi cân nhắc câu hỏi này: Đức Chúa Trời mà các ngươi tin khác xa Ta, và như vậy, thực chất đức tin của các ngươi ở Đức Chúa Trời là gì? Các ngươi càng tin vào Đấng gọi là Đức Chúa Trời của mình, các ngươi càng lạc khỏi Ta. Vậy thực chất của vấn đề này là gì? Chắc chắn không ai trong các ngươi từng suy xét một câu hỏi như vậy, nhưng tính nghiêm trọng của nó đã nảy ra với các ngươi chưa? Các ngươi đã nghĩ tới những hậu quả của việc tiếp tục tin theo cách này chưa?

Trích từ “Làm thế nào để biết Đức Chúa Trời trên trần gian” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 320

Ta vui với những ai không hoài nghi người khác, và Ta thích những ai sẵn lòng chấp nhận lẽ thật; với hai dạng người này, Ta thể hiện sự quan tâm rất lớn, bởi trong mắt Ta, họ là những người trung thực. Nếu ngươi giả dối, khi ấy ngươi sẽ phòng thủ và hoài nghi mọi người và mọi sự, và do đó, đức tin của ngươi ở Ta sẽ được xây dựng trên nền tảng của sự hoài nghi. Ta không bao giờ có thể công nhận đức tin ấy. Thiếu đức tin thật, ngươi càng không có tình yêu đích thực. Và nếu ngươi có khả năng hoài nghi Đức Chúa Trời và tự ý suy đoán về Ngài, thì ngươi hẳn là kẻ giả dối nhất trong tất cả mọi người. Ngươi suy đoán liệu Đức Chúa Trời có thể như con người không: tội lỗi không thể dung thứ, tính cách nhỏ nhen, không có sự công bằng và lý trí, thiếu ý thức công lý, thường xuyên có những chiến thuật xấu xa, gian dối và quỷ quyệt, vui với cái ác và bóng tối, v.v. Chẳng phải lý do con người có những ý nghĩ như vậy là vì họ thiếu kiến thức dù là nhỏ nhất về Đức Chúa Trời sao? Đức tin như thế chẳng khác nào tội lỗi! Thậm chí có những người tin rằng những ai làm vui lòng Ta chính là những kẻ xu nịnh và liếm gót, và rằng những người thiếu các kỹ năng ấy sẽ không được chào đón ở nhà Đức Chúa Trời và sẽ mất chỗ của họ ở đó. Có phải đây là kiến thức duy nhất mà các ngươi đã có được sau tất cả những năm qua không? Có phải đây là điều các ngươi đã đạt được không? Và kiến thức của các ngươi về Ta không dừng lại ở những sự hiểu lầm này; thậm chí tệ hại hơn nữa chính là sự báng bổ của các ngươi với Thần của Đức Chúa Trời và sự phỉ báng Thiên đàng. Đây là lý do tại sao Ta nói rằng đức tin như của các ngươi sẽ chỉ khiến các ngươi lạc xa hơn khỏi Ta và chống đối Ta nhiều hơn. Xuyên suốt nhiều năm hoạt động, các ngươi đã thấy nhiều lẽ thật, nhưng các ngươi có biết tai Ta đã nghe những gì không? Bao nhiêu người trong các ngươi sẵn lòng chấp nhận lẽ thật? Tất cả các ngươi đều tin mình sẵn lòng trả giá cho lẽ thật, nhưng bao nhiêu người trong các ngươi thật sự chịu đựng vì lẽ thật? Không có gì ngoài sự bất chính trong lòng các ngươi, điều làm các ngươi nghĩ rằng mọi người, dù họ là ai, đều giả dối và quanh co như nhau – đến mức các ngươi thậm chí tin rằng Đức Chúa Trời nhập thể có thể, như một con người bình thường, không có tấm lòng tử tế hay tình yêu nhân từ. Hơn thế nữa, các ngươi tin rằng một tính cách cao quý và một bản tính nhân từ, thương xót chỉ tồn tại trong Đức Chúa Trời trên thiên đàng. Các ngươi tin rằng một đấng thánh như thế không tồn tại, rằng chỉ có bóng tối và cái ác ngự trị trên trần gian, trong khi Đức Chúa Trời là điều gì đó mà con người gửi gắm sự mong mỏi của họ về những điều tốt đẹp, một nhân vật huyền thoại mà họ dựng nên. Trong tâm trí các ngươi, Đức Chúa Trời ở thiên đàng rất ngay thật, công chính, và vĩ đại, đáng thờ phượng và ngưỡng mộ; trong khi đó, Đức Chúa Trời này trên trần gian, lại chỉ là một sự thay thế, và một công cụ của Đức Chúa Trời trên trời. Các ngươi tin Đức Chúa Trời này không thể sánh ngang với Đức Chúa Trời trên trời, càng không thể được đánh đồng với Ngài. Khi nói đến sự vĩ đại và thanh danh của Đức Chúa Trời, chúng thuộc về vinh quang của Đức Chúa Trời trên trời; nhưng khi nói tới bản tính và sự bại hoại của con người, chúng là những thuộc tính mà Đức Chúa Trời dưới thế có phần. Đức Chúa Trời trên trời cao quý đời đời, trong khi Đức Chúa Trời dưới thế thì mãi mãi tầm thường, yếu đuối, và kém cỏi. Đức Chúa Trời trên trời không thiên về cảm xúc, chỉ có sự công chính, trong khi Đức Chúa Trời dưới thế chỉ có những động cơ ích kỷ và không có bất kỳ sự công bằng hay lý trí nào. Đức Chúa Trời trên trời không có chút quanh co nào và mãi mãi trung tín, trong khi Đức Chúa Trời dưới thế thì luôn có một mặt không trung thực. Đức Chúa Trời trên trời yêu con người tha thiết, trong khi Đức Chúa Trời dưới thế không cho con người thấy đủ sự quan tâm, thậm chí bỏ bê con người hoàn toàn. Kiến thức sai lầm này từ lâu đã được giữ trong lòng các ngươi và cũng có thể được ghi nhớ mãi trong tương lai. Các ngươi nhìn mọi việc làm của Đấng Christ từ quan điểm của kẻ bất chính và đánh giá mọi công tác của Ngài, cũng như thân phận và thực chất của Ngài, từ góc độ của kẻ xấu xa. Các ngươi đã phạm một lỗi lầm nghiêm trọng và đã làm điều mà những người đi trước chưa từng làm. Nghĩa là, các ngươi chỉ phụng sự Đức Chúa Trời cao quý trên trời với mão triều thiên trên đầu Ngài, và không bao giờ chú trọng Đức Chúa Trời mà các ngươi coi là quá tầm thường đến nỗi Ngài vô hình với các ngươi. Đây chẳng phải là tội lỗi của các ngươi sao? Đây chẳng phải là ví dụ điển hình cho sự xúc phạm tâm tính Đức Chúa Trời của các ngươi sao? Các ngươi thờ phượng Đức Chúa Trời trên trời. Các ngươi tôn thờ những hình tượng cao quý và quý trọng những ai nổi bật vì tài hùng biện của họ. Ngươi vui vẻ nhận mệnh lệnh bởi Đức Chúa Trời nào mà đổ đầy tay ngươi của cải, và khao khát Đức Chúa Trời nào mà có thể thực hiện mọi mong muốn của ngươi. Đấng duy nhất mà ngươi không thờ phượng chính là Đức Chúa Trời không cao quý này; điều duy nhất các ngươi ghét chính là cộng tác với Đức Chúa Trời mà không con người nào có thể coi trọng này. Điều duy nhất ngươi không sẵn lòng làm chính là hầu việc Đức Chúa Trời đã không bao giờ cho ngươi một xu nào này, và Đấng duy nhất không thể làm ngươi khao khát Ngài chính là Đức Chúa Trời khó thương này. Dạng Đức Chúa Trời này không thể làm cho ngươi mở rộng những chân trời của mình, không thể làm cho ngươi cảm thấy như thể ngươi đã tìm được một kho báu, càng không thể thực hiện ước muốn của ngươi. Vậy thì, tại sao ngươi lại theo Ngài? Ngươi đã suy nghĩ về những câu hỏi như thế này chưa? Điều ngươi làm không chỉ xúc phạm Đấng Christ này; quan trọng hơn, nó xúc phạm Đức Chúa Trời trên trời. Ta nghĩ đây không phải là mục đích cho đức tin ở Đức Chúa Trời của các ngươi!

Trích từ “Làm thế nào để biết Đức Chúa Trời trên trần gian” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 321

Các ngươi mong muốn Đức Chúa Trời ưa thích các ngươi, nhưng các ngươi lại xa Đức Chúa Trời. Vấn đề ở đây là gì? Các ngươi chỉ chấp nhận những lời của Ngài, chứ không chấp nhận sự xử lý hay tỉa sửa của Ngài, càng không thể chấp nhận mọi sự sắp đặt của Ngài, để có đức tin hoàn toàn nơi Ngài. Vậy thì vấn đề ở đây là gì? Suy cho cùng, đức tin của các ngươi là một cái vỏ trứng rỗng, thứ không bao giờ có thể tạo ra gà con. Bởi đức tin của các ngươi đã không mang đến lẽ thật cho các ngươi hay cho các ngươi sự sống, mà thay vào đó, đã cho các ngươi một cảm giác ảo tưởng về sự dưỡng nuôi và hy vọng. Chính cảm giác về sự dưỡng nuôi và hy vọng này là mục đích của các ngươi trong việc tin vào Đức Chúa Trời, chứ không phải lẽ thật và sự sống. Do đó, Ta nói rằng quá trình tin vào Đức Chúa Trời của các ngươi không gì khác hơn là cố gắng cầu cạnh ân huệ của Đức Chúa Trời thông qua sự hèn hạ và vô liêm sỉ, và không đời nào được coi là đức tin thật. Làm sao gà con có thể được sinh ra từ một đức tin như vậy? Nói cách khác, đức tin như vậy có thể gặt hái được gì? Mục đích đức tin của các ngươi ở Đức Chúa Trời là dùng Ngài để đạt được những mục đích riêng của các ngươi. Chẳng phải điều này hơn nữa chính là thực tế về sự xúc phạm của các ngươi đối với tâm tính của Đức Chúa Trời sao? Các ngươi tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời trên trời và phủ nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời dưới thế, nhưng Ta không công nhận những quan điểm của các ngươi; Ta chỉ khen ngợi những người thực tế và phụng sự Đức Chúa Trời dưới thế, mà không bao giờ khen ngợi những người không bao giờ công nhận Đấng Christ trên trần gian. Dù những người đó trung thành với Đức Chúa Trời trên trời như thế nào, thì cuối cùng họ cũng sẽ không thoát khỏi bàn tay trừng phạt kẻ xấu của Ta. Những người này là những kẻ xấu xa; họ là những kẻ ác chống đối Đức Chúa Trời và chưa bao giờ vui vẻ vâng lời Đấng Christ. Dĩ nhiên, số người đó bao gồm tất cả những người không biết, và hơn nữa, không công nhận Đấng Christ. Ngươi có tin rằng mình có thể hành động theo ý mình với Đấng Christ miễn sao ngươi trung thành với Đức Chúa Trời trên trời không? Sai! Sự thiếu hiểu biết của ngươi về Đấng Christ là sự thiếu hiểu biết về Đức Chúa Trời trên trời. Dù ngươi trung thành với Đức Chúa Trời trên trời như thế nào, đó chỉ đơn thuần là lời nói rỗng tuếch và sự giả vờ, bởi vì Đức Chúa Trời dưới thế không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp con người nhận lãnh lẽ thật và kiến thức sâu xa hơn, mà hơn thế nữa còn quan trọng trong việc kết án con người và sau đó là trong việc nắm bắt thực tế để trừng phạt kẻ xấu. Ngươi đã hiểu những kết cục lợi và hại ở đây chưa? Ngươi đã trải nghiệm chúng chưa? Ta mong các ngươi một ngày không xa sẽ hiểu được lẽ thật này: Để biết Đức Chúa Trời, các ngươi phải biết không chỉ Đức Chúa Trời trên trời, mà thậm chí quan trọng hơn là phải biết Đức Chúa Trời dưới thế. Đừng để những ưu tiên của các ngươi bị lẫn lộn hay cho phép điều thứ yếu thay thế điều chính yếu. Chỉ theo cách này ngươi mới thật sự xây dựng được mối quan hệ tốt với Đức Chúa Trời, trở nên gần hơn với Đức Chúa Trời, và mang lòng ngươi đến gần hơn với Ngài. Nếu ngươi đã có đức tin nhiều năm và đã cộng tác với Ta từ lâu, nhưng vẫn còn khoảng cách với Ta, thì Ta nói hẳn là ngươi thường xuyên xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời, và kết cuộc của ngươi sẽ rất khó đoán. Nếu nhiều năm cộng tác với Ta không chỉ không thay đổi được ngươi thành một người sở hữu nhân tính và lẽ thật, mà hơn nữa, đã làm cho những thói xấu ăn sâu vào bản tính của ngươi, và ngươi không chỉ kiêu ngạo gấp đôi trước kia, mà những hiểu lầm của ngươi về Ta cũng nhân lên, đến nỗi ngươi bắt đầu coi Ta như người trợ thủ nhỏ của ngươi, thì Ta nói rằng nỗi khổ sở của ngươi không còn nằm ở da mà đã đi sâu vào tận xương tủy ngươi. Tất cả những gì còn lại là để ngươi chờ đợi những sửa soạn cho tang lễ của mình được thực hiện. Khi ấy ngươi không cần cẩu khẩn Ta là Đức Chúa Trời của ngươi, bởi vì ngươi đã phạm một tội đáng chết, một tội không thể tha thứ. Ngay cả khi Ta có thể có lòng nhân từ đối với ngươi, thì Đức Chúa Trời trên trời sẽ kiên quyết lấy mạng ngươi, bởi sự xúc phạm của ngươi với tâm tính của Đức Chúa Trời không phải là một vấn đề bình thường, mà là vấn đề có bản chất rất nghiêm trọng. Đến lúc đó, đừng trách Ta không nói trước với ngươi. Tất cả quay về điều này: Khi ngươi cộng tác với Đấng Christ – Đức Chúa Trời dưới thế – như một con người bình thường, nghĩa là, khi ngươi tin rằng Đức Chúa Trời này chỉ là một con người, thì khi ấy ngươi sẽ bị diệt vong. Đây là lời răn duy nhất của Ta với tất cả các ngươi.

Trích từ “Làm thế nào để biết Đức Chúa Trời trên trần gian” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 322

Trong con người chỉ tồn tại lời lẽ bất định về đức tin, nhưng con người không biết điều gì cấu thành đức tin, càng không biết tại sao mình có đức tin. Con người hiểu quá ít, và bản thân con người quá thiếu sót; đức tin của họ ở Ta chỉ là đần độn và ngu dốt. Mặc dù con người không biết đức tin là gì, cũng không biết tại sao mình có đức tin ở Ta, con người vẫn tiếp tục tin vào Ta một cách ám ảnh. Điều ta yêu cầu ở con người không đơn thuần là để họ kêu cầu Ta một cách ám ảnh như thế này hay tin vào Ta theo lối rời rạc, bởi vì công tác Ta làm là hầu cho con người có thể thấy Ta, và biết Ta, không phải để con người bị ấn tượng và nhìn Ta theo cách khác. Ta đã từng tỏ hiện nhiều dấu kỳ và các sự lạ, đã làm nhiều phép lạ, và dân Y-sơ-ra-ên của thời đó đã thể hiện sự ngưỡng mộ to lớn với Ta và cực kỳ tôn kính khả năng chữa lành người bệnh và xua đuổi ma quỷ khác thường của Ta. Vào thời ấy, dân Do Thái nghĩ quyền năng chữa lành của Ta là tài giỏi, phi thường – và bởi nhiều việc làm của Ta, hết thảy họ đều tôn kính Ta, và cảm thấy hết sức ngưỡng mộ hết thảy mọi quyền năng của Ta. Do vậy, tất cả những ai đã thấy Ta làm phép lạ đều theo sát Ta, đến độ hàng ngàn người vây quanh Ta để xem Ta chữa lành người bệnh. Ta đã tỏ hiện rất nhiều dấu lạ và sự lạ, ấy thế mà con người xem Ta đơn thuần như một người thầy thuốc tài giỏi; vì thế, Ta cũng đã phán nhiều lời giáo huấn cho con người vào thời ấy, nhưng họ đơn thuần coi Ta là một người thầy giỏi hơn các môn đồ của mình. Thậm chí ngày nay, sau khi con người đã nhìn thấy các ghi chép lịch sử về công tác của Ta, họ vẫn tiếp tục diễn dịch rằng Ta là một người thầy thuốc vĩ đại đã chữa lành người bệnh và là một người thầy của kẻ ngu dốt, và họ đã định nghĩa Ta là Đức Chúa Jêsus Christ thương xót. Những người diễn giải kinh thánh có thể đã vượt hơn các kỹ năng chữa lành của Ta, hoặc thậm chí có thể là những môn đồ mà giờ đây đã vượt hơn người thầy của mình, dẫu vậy những người danh tiếng lẫy lừng ấy, những người được khắp thế giới biết tên, coi Ta quá hèn mọn như một thầy thuốc đơn thuần. Những việc làm của Ta nhiều hơn lượng cát dưới biển, và sự khôn ngoan của Ta vượt hơn hết thảy các con trai của Sa-lô-môn, vậy mà con người đơn thuần nghĩ về Ta như một thầy thuốc chẳng đáng quan tâm và một người thầy vô danh của con người. Rất nhiều người tin vào Ta chỉ để Ta có thể chữa lành cho họ. Rất nhiều người tin vào Ta chỉ để Ta có thể dùng quyền năng của Ta mà đuổi những linh hồn ô uế ra khỏi thân xác họ, và rất nhiều người tin vào Ta đơn thuần để nhận sự bình an và niềm vui từ Ta. Rất nhiều người tin vào Ta chỉ để đòi hỏi nhiều của cải vật chất hơn từ Ta. Rất nhiều người tin Ta chỉ để được trải qua cuộc đời này trong sự bình an và để được bình an vô sự trong thế giới sắp đến. Rất nhiều người tin vào Ta để tránh sự đau đớn của địa ngục và để nhận lãnh những phúc lành của thiên đàng. Rất nhiều người tin vào Ta chỉ vì sự an ủi tạm thời chứ không tìm kiếm để có được bất cứ điều gì ở thế giới sắp đến. Khi Ta trút cơn giận dữ xuống con người và tước đi mọi niềm vui, bình an mà họ từng sở hữu, con người đã trở nên hoài nghi. Khi Ta cho con người sự đau đớn của địa ngục và lấy lại những phúc lành của thiên đàng, mối nhục của con người biến thành sự giận dữ. Khi con người nhờ Ta chữa lành cho họ, Ta đã chẳng đoái hoài và cảm thấy ghê tởm họ; con người đã rời khỏi Ta mà theo đuổi cách của các phép ma và tà thuật để thay vào đó. Khi Ta lấy đi tất cả những gì con người đã đòi hỏi từ Ta, mọi người đều biến mất không chút dấu vết. Do vậy, Ta nói rằng con người có đức tin ở Ta bởi vì Ta đã ban quá nhiều ân điển, và có quá nhiều thứ để thu được. Dân Do Thái đã tin Ta vì ân điển của Ta và theo Ta bất kể nơi nào Ta đi. Những kẻ ngu dốt với kiến thức và kinh nghiệm hạn hẹp này chỉ tìm kiếm để được thấy những dấu kỳ và những phép lạ mà Ta đã tỏ ra. Họ coi Ta là thủ lĩnh gia đình của dân Do Thái, người có thể thực hiện những phép lạ vĩ đại nhất. Và do vậy khi Ta xua đuổi ma quỷ khỏi con người, điều đó đã gây ra nhiều tranh luận giữa họ: Họ nói rằng Ta là Ê-li, rằng Ta là Môi-se, rằng Ta là tổ phụ của hết thảy mọi tiên tri, rằng Ta là người vĩ đại nhất của hết thảy mọi thầy thuốc. Ngoài việc chính Ta nói rằng Ta là sự sống, là đường đi, và là lẽ thật, không ai có thể biết hữu thể của Ta hay thân phận Ta. Ngoài việc chính Ta nói rằng thiên đàng là nơi Cha Ta sống, không ai biết rằng Ta là Con Đức Chúa Trời, và cũng là chính Đức Chúa Trời. Ngoài việc chính Ta nói rằng Ta sẽ mang sự cứu chuộc đến hết thảy nhân loại và chuộc tội nhân loại, không ai biết rằng Ta là Đấng Cứu Chuộc của nhân loại, và con người chỉ biết Ta như một người nhân từ và giàu lòng thương xót. Và ngoài việc chính Ta có thể giải thích hết thảy mọi thứ Ta có, không ai biết Ta, và không ai tin rằng Ta là Con Đức Chúa Trời hằng sống. Đó là đức tin của con người ở Ta, và là cách họ cố lừa phỉnh Ta. Làm sao họ có thể làm chứng cho Ta khi họ có những cái nhìn về Ta như thế?

Trích từ “Ngươi biết gì về đức tin?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 323

Từ lâu mọi người đã tin vào Đức Chúa Trời, nhưng hầu hết họ lại không hiểu từ “Đức Chúa Trời” có nghĩa gì, và chỉ đi theo trong sự mơ hồ. Họ chẳng biết chút gì về việc chính xác tại sao con người nên tin vào Đức Chúa Trời, hay Đức Chúa Trời là gì. Nếu mọi người chỉ biết tin và theo Đức Chúa Trời, nhưng không biết Đức Chúa Trời là gì, và nếu họ cũng chẳng biết đến Đức Chúa Trời, thì đây chẳng phải chỉ là một trò đùa lớn hay sao? Mặc dù cho đến nay, mọi người đã chứng kiến nhiều lẽ mầu nhiệm của thiên đàng, và đã nghe được nhiều kiến thức sâu sắc mà trước đây con người chưa từng hiểu, nhưng họ không biết gì về nhiều lẽ thật cơ bản nhất mà con người chưa từng suy ngẫm trước đây. Một số người có thể nói rằng: “Chúng tôi đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm rồi. Làm sao chúng tôi không biết Đức Chúa Trời là gì được? Chẳng phải câu hỏi này là xem thường chúng tôi hay sao?” Tuy nhiên, trên thực tế thì mặc dù hôm nay mọi người theo Ta, nhưng họ chẳng biết gì về bất cứ công tác nào của ngày nay, và không nắm được ngay cả những vấn đề rõ ràng nhất và đơn giản nhất, huống hồ những vấn đề rất phức tạp như về Đức Chúa Trời. Nên biết rằng những vấn đề ngươi không quan tâm, cũng chưa xác định được, chính là những vấn đề quan trọng nhất ngươi phải hiểu, bởi ngươi chỉ biết đi theo đám đông mà không để ý và không quan tâm gì đến những điều lẽ ra ngươi phải đang trang bị cho chính mình. Ngươi có thực sự biết tại sao ngươi nên có đức tin nơi Đức Chúa Trời không? Ngươi có thực sự biết Đức Chúa Trời là gì không? Ngươi có thực sự biết con người là gì không? Là một người có đức tin nơi Đức Chúa Trời, nếu ngươi không hiểu được những điều này thì chẳng phải ngươi mất đi phẩm giá của một tín đồ của Đức Chúa Trời sao? Công tác ngày nay của Ta là thế này: làm cho con người hiểu bản chất của họ, hiểu tất cả những điều Ta làm, và biết được dung mạo thật của Đức Chúa Trời. Đây là hành động kết thúc kế hoạch quản lý của Ta, giai đoạn cuối cùng trong công tác của Ta. Đó là lý do vì sao Ta đang phán trước với các ngươi về hết thảy mọi lẽ mầu nhiệm của sự sống, để các ngươi có thể nhận chúng từ Ta. Bởi đây là công tác của thời đại cuối cùng, Ta buộc phải phán với các ngươi hết thảy mọi lẽ thật của sự sống mà các ngươi chưa từng tiếp nhận trước đây, cho dù các ngươi không có khả năng hiểu được hay chấp nhận được chúng đơn giản vì các ngươi quá kém cỏi và quá thiếu sự trang bị. Ta sẽ khép lại công tác của Ta; Ta sẽ hoàn tất công tác Ta trù định làm, và sẽ phán cho các ngươi biết về tất cả những gì Ta đã ủy thác cho các ngươi, kẻo các ngươi một lần nữa lại lạc lối và sa vào những mưu chước của kẻ dữ khi màn đêm buông xuống. Có nhiều đường lối mà các ngươi không hiểu được, nhiều vấn đề mà các ngươi không biết. Các ngươi thật mê muội; Ta biết quá rõ về vóc giạc cũng như những khiếm khuyết của các ngươi. Bởi vậy, mặc dù có nhiều lời các ngươi không thể hiểu được, Ta vẫn sẵn lòng phán cho các ngươi biết hết thảy mọi lẽ thật này mà các ngươi chưa từng tiếp nhận trước đây, bởi vì Ta cứ lo nghĩ rằng với vóc giạc hiện tại của các ngươi, liệu các ngươi có thể đứng vững trong chứng ngôn về Ta hay không. Không phải Ta xem thường các ngươi; hết thảy các ngươi đều là những loài thú chưa qua sự huấn luyện chính quy của Ta, và Ta hoàn toàn không thể thấy được bao nhiêu sự vinh hiển ở trong các ngươi. Mặc dù Ta đã tiêu tốn nhiều năng lượng để làm việc trên các ngươi, nhưng các yếu tố tích cực trong các ngươi có vẻ hầu như không tồn tại, còn các yếu tố tiêu cực có thể đếm được trên đầu ngón tay và chỉ dùng làm bằng chứng khiến Sa-tan hổ thẹn. Hầu như mọi điều khác trong các ngươi đều là nọc độc của Sa-tan. Với Ta, các ngươi trông như ngoài tầm cứu rỗi. Như hiện tại, Ta nhìn vào những biểu hiện và thái độ khác nhau của các ngươi, và cuối cùng, Ta biết được vóc giạc thực sự của các ngươi. Đấy là lý do tại sao Ta luôn lo lắng về các ngươi: Nếu để con người tự sống cuộc sống của mình, thì liệu họ có thực sự tốt đẹp hơn hay bằng được như hôm nay? Vóc giạc non trẻ của các ngươi không làm các ngươi lo lắng sao? Các ngươi có thể thực sự được như những người được chọn trong dân Y-sơ-ra ên – trung thành với Ta, và chỉ mình Ta thôi, vào mọi lúc hay không? Những gì bộc lộ nơi các ngươi không phải là sự tinh nghịch của những đứa trẻ lạc khỏi cha mẹ, mà là thú tính bùng phát từ những con thú lạc khỏi ngọn roi của chủ. Các ngươi nên biết bản tính của mình, đó cũng là yếu điểm chung của hết thảy các ngươi; đó là chứng bệnh chung của hết thảy các ngươi. Như vậy, lời khuyên duy nhất của Ta dành cho các ngươi hôm nay là hãy đứng vững trong chứng ngôn về Ta. Trong bất kỳ tình huống nào cũng đừng để chứng bệnh cũ tái phát. Làm chứng là việc quan trọng nhất – đó là tâm điểm trong công tác của Ta. Các ngươi nên chấp nhận lời Ta như Ma-ri đã chấp nhận sự mặc khải của Đức Giê-hô-va đến trong giấc mơ của người: bằng cách tin, và rồi vâng phục. Chỉ đây mới được gọi là tinh sạch. Bởi các ngươi là những người nghe được lời Ta nhiều nhất, là những người được Ta ban phước nhiều nhất, nên Ta đã ban cho các ngươi toàn bộ những vật sở hữu giá trị của Ta, Ta đã ban mọi thứ cho các ngươi, vậy mà các ngươi lại có địa vị khác biệt trời vực với dân Y-sơ-ra-ên; các ngươi và họ đơn giản là hai thế giới khác nhau. Nhưng so với họ, các ngươi đã nhận lãnh nhiều hơn rất nhiều; trong khi họ tuyệt vọng chờ đợi sự xuất hiện của Ta, còn các ngươi thì đang trải qua những ngày tháng vui vẻ với Ta, chia sẻ sự dư dật của Ta. Với sự khác biệt như vậy, ai cho các ngươi quyền lớn tiếng than vãn và cãi vã với Ta để đòi hỏi phần của các ngươi trong những vật sở hữu của Ta? Các ngươi chưa nhận được gì nhiều sao? Ta ban cho các ngươi quá nhiều, nhưng những gì các ngươi đáp trả chỉ là nỗi buồn lo đến não lòng, sự bất mãn và oán giận không thể kìm nén được. Các ngươi thật quá đáng ghét – nhưng các ngươi cũng đáng thương, bởi vậy Ta chẳng còn lựa chọn nào khác đành phải nuốt hết cơn giận và nói lên những bất bình của Ta với các ngươi, hết lần này đến lần khác. Qua hàng nghìn năm công tác, Ta chưa từng phản kháng nhân loại bởi Ta đã khám phá ra rằng, xuyên suốt quá trình phát triển của nhân loại, chỉ có những “trò lừa bịp” giữa các ngươi mới trở nên lừng danh nhất, như di sản quý giá từ tổ tiên lẫy lừng thời xưa đã để lại cho các ngươi. Sao mà Ta ghét những thứ nửa người nửa ngợm ấy đến thế! Các ngươi thật quá thiếu lương tâm! Tính cách các ngươi thật quá đê hèn! Lòng các ngươi thật quá chai sạn! Nếu Ta mang những lời và việc làm đó đến dân Y-sơ-ra-ên, thì Ta hẳn đã đạt được sự vinh hiển từ lâu rồi. Nhưng giữa các ngươi thì điều này không thể đạt được; giữa các ngươi chỉ có sự thờ ơ tàn nhẫn, sự lạnh nhạt, và những lời biện hộ của các ngươi. Các ngươi thật quá vô cảm, và hoàn toàn vô dụng!

Trích từ “Ngươi hiểu gì về Đức Chúa Trời?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 324

Hết thảy các ngươi lúc này nên hiểu ý nghĩa thật của đức tin vào Đức Chúa Trời. Ý nghĩa của đức tin vào Đức Chúa Trời mà Ta đã nói trước kia liên quan đến lối vào tích cực của các ngươi. Hôm nay thì khác: Hôm nay, Ta muốn phân tích thực chất đức tin của các ngươi vào Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên, đây là sự hướng dẫn các ngươi từ một phương diện tiêu cực; nếu Ta không làm như vậy, các ngươi sẽ không bao giờ biết bộ mặt thật của mình, và sẽ mãi khoe khoang lòng mộ đạo và lòng trung thành của mình. Có thể nói như thế này nếu Ta không phơi bày sự xấu xa tự sâu thẳm trong lòng các ngươi, thì mỗi người các ngươi sẽ đặt mão triều thiên trên đầu mình và giữ mọi sự vinh hiển cho bản thân mình. Bản tính kiêu ngạo và tự phụ của các ngươi khiến các ngươi phản bội lương tâm của chính mình, phản nghịch và chống lại Đấng Christ, và để lộ sự xấu xa của các ngươi, từ đó đưa những ý định, ý niệm, ham muốn vô độ, và đôi mắt đầy sự tham lam của các ngươi ra ánh sáng. Ấy thế mà các ngươi tiếp tục nói lảm nhảm về niềm đam mê cả đời của mình dành cho công tác của Đấng Christ, và lặp đi lặp lại những lẽ thật mà Đấng Christ đã nói từ lâu. Đây là “đức tin” của các ngươi – “đức tin không ô uế” của các ngươi. Ta đã đặt tiêu chuẩn nghiêm ngặt cho con người xuyên suốt. Nếu lòng trung thành của ngươi đi kèm với những ý định và điều kiện, thì Ta thà không có cái gọi là lòng trung thành của ngươi, bởi vì Ta ghê tởm những kẻ lừa dối Ta thông qua những ý định của họ và o ép ta bằng những điều kiện. Ta chỉ mong muốn con người tuyệt đối trung thành với Ta, và làm hết thảy mọi chuyện vì lợi ích của – và cũng để chứng minh – một từ: đức tin. Ta coi khinh việc các ngươi dùng những lời nịnh hót để cố làm Ta hoan hỉ, bởi vì Ta luôn đối đãi các ngươi bằng sự chân thành, và do đó mong muốn các ngươi cũng cư xử bằng đức tin thật sự với Ta. Khi nói đến đức tin, nhiều người có thể nghĩ rằng họ theo Đức Chúa Trời bởi vì họ có đức tin, và nếu không thì sẽ không chịu những sự đau khổ như thế. Vậy Ta hỏi ngươi điều này: Nếu ngươi tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, tại sao ngươi không tôn kính Ngài? Nếu ngươi tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, tại sao trong lòng ngươi không có chút sợ hãi nào với Ngài? Ngươi chấp nhận rằng Đấng Christ là sự nhập thể của Đức Chúa Trời, vậy thì tại sao ngươi lại khinh thường Ngài? Tại sao ngươi cư xử một cách khiếm nhã với Ngài? Tại sao ngươi công khai phán xét Ngài? Tại sao ngươi luôn do thám những động thái của Ngài? Tại sao ngươi không quy phục những sự sắp đặt của Ngài? Tại sao ngươi không hành động theo lời Ngài? Tại sao ngươi cố bòn rút và cướp đi những của lễ của Ngài? Tại sao ngươi lại nói chuyện từ vị trí của Đấng Christ? Tại sao ngươi phán xét liệu công tác của Ngài và lời Ngài có đúng hay không? Tại sao ngươi dám báng bổ Ngài sau lưng Ngài? Có phải những điều này và những điều khác cấu thành đức tin của các ngươi không?

Trong lời nói và hành vi của các ngươi, những yếu tố về sự không tin của các ngươi vào Đấng Christ bị lộ ra. Sự không tin có đầy trong những động cơ và mục tiêu của hết thảy những gì các ngươi làm. Ngay cả ánh nhìn của các ngươi cũng chứa đựng sự không tin vào Đấng Christ. Có thể nói rằng trong từng giây phút, mỗi người các ngươi đều chứa chấp các yếu tố của sự không tin. Điều này nghĩa là, vào mọi lúc, các ngươi đều có nguy cơ phản bội Đấng Christ, bởi vì máu chảy trong người các ngươi đã bị ngấm sự không tin vào Đức Chúa Trời nhập thể. Do vậy, Ta nói rằng những dấu chân mà các ngươi để lại trên con đường đức tin vào Đức Chúa Trời là không thật; khi các ngươi đi con đường đức tin vào Đức Chúa Trời, các ngươi không ấn bàn chân mình đủ mạnh trên mặt đất – các ngươi chỉ làm cho có lệ. Các ngươi không bao giờ hoàn toàn tin vào lời của Đấng Christ và không thể đưa vào thực hành ngay lập tức. Đây là lý do các ngươi không có đức tin nơi Đấng Christ. Việc luôn có những ý niệm về Ngài là một lý do khác khiến các ngươi không có niềm tin ở Ngài. Luôn hoài nghi công tác của Đấng Christ, bỏ ngoài tai lời của Đấng Christ, có ý kiến về bất cứ việc gì được thực hiện bởi Đấng Christ và không thể hiểu đúng công việc này, khó gạt những ý niệm của mình sang một bên dù nhận được lời giải thích nào, và nhiều nữa – đây là tất cả những yếu tố của sự không tin đã trà trộn trong lòng các ngươi. Mặc dù các ngươi đi theo công tác của Đấng Christ và không bao giờ tụt lại phía sau, nhưng có quá nhiều sự phản nghịch trộn lẫn trong lòng ngươi. Sự phản nghịch này là một thứ ô uế trong niềm tin của các ngươi nơi Đức Chúa Trời. Có lẽ các ngươi không nghĩ điều này đúng, nhưng nếu ngươi không thể nhận ra những ý định của mình từ nội tại vấn đề này, thì ngươi phải ở trong số những kẻ diệt vong, bởi vì Đức Chúa Trời chỉ hoàn thiện những ai thật sự tin vào Ngài, không phải những kẻ hoài nghi Ngài, và càng không hoàn thiện tất cả những kẻ miễn cưỡng theo Ngài dù chưa bao giờ tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời.

Trích từ “Ngươi có phải là tín đồ thật sự của Đức Chúa Trời?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 325

Một số người không hoan hỉ trong lẽ thật, càng không hoan hỉ với sự phán xét. Thay vào đó, họ hoan hỉ trong quyền lực và sự giàu có; những người như thế được gọi là những kẻ tìm kiếm quyền lực. Họ chỉ tìm kiếm những giáo phái có tầm ảnh hưởng trên thế giới, và họ chỉ tìm những mục sư và giáo lý viên đến từ các trường dòng. Mặc dù họ đã chấp nhận con đường lẽ thật, họ chỉ tin một nửa; họ không thể dành trọn tâm trí mình, miệng họ nói về việc dâng mình cho Đức Chúa Trời, nhưng mắt họ tập trung vào những mục sư và giáo lý viên vĩ đại, và họ chẳng buồn liếc nhìn Đấng Christ lần thứ hai. Tâm họ gắn chặt với danh vọng, cơ đồ, và sự vinh hiển. Họ nghĩ sẽ không bao giờ có việc một con người bé mọn như thế lại có khả năng chinh phục nhiều thứ, rằng một người tầm thường như thế lại có thể hoàn thiện con người. Họ nghĩ sẽ không bao giờ có việc những kẻ vô danh từ những nơi dơ dáy bẩn thỉu lại là dân sự được chọn bởi Đức Chúa Trời. Họ tin rằng nếu những người như thế là đối tượng của sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, thì trời và đất sẽ bị đảo lộn, và hết thảy mọi người sẽ cười đến chết. Họ tin rằng nếu Đức Chúa Trời chọn những kẻ vô danh này để hoàn thiện, vậy thì những người vĩ đại kia sẽ trở thành chính Đức Chúa Trời. Những quan điểm của họ bị vấy bẩn bởi sự không tin; còn hơn cả không tin, họ đơn thuần là những con thú lố bịch. Bởi vì họ chỉ coi trọng địa vị, uy tín, quyền lực, và họ chỉ quý trọng những nhóm và giáo phái lớn. Họ không chút tôn trọng những người được Đấng Christ dẫn dắt; họ đơn thuần là những kẻ phản bội đã quay lưng với Đấng Christ, với lẽ thật, và với sự sống.

Cái mà ngươi ngưỡng mộ không phải là sự khiêm nhường của Đấng Christ, mà là những kẻ chăn dắt giả mạo có địa vị nổi trội. Ngươi không quý mến vẻ đẹp và sự thông thái của Đấng Christ, mà quý mến những kẻ phóng đãng chìm đắm trong sự nhơ nhuốc của trần gian. Ngươi cười vào nỗi đau của Đấng Christ, Đấng không có nơi để gối đầu, nhưng ngươi lại ngưỡng mộ những cái xác săn lùng của lễ và sống trong sự trụy lạc. Ngươi không sẵn lòng chịu đựng bên cạnh Đấng Christ, nhưng ngươi vui vẻ lao vào vòng tay của những kẻ khinh suất địch lại Đấng Christ, mặc dù họ chỉ cung cấp cho ngươi xác thịt, lời nói, và sự kiểm soát. Ngay cả lúc này, lòng ngươi vẫn hướng về họ, hướng đến thanh danh của họ, hướng đến địa vị của họ, hướng đến sự ảnh hưởng của họ. Ấy thế mà ngươi tiếp tục giữ thái độ mà qua đó ngươi cảm thấy công việc của Đấng Christ là khó nuốt và ngươi không sẵn lòng chấp nhận nó. Đây là lý do vì sao Ta nói rằng ngươi thiếu đức tin để thừa nhận Đấng Christ. Lý do ngươi theo Ngài đến ngày nay chỉ là vì ngươi không có sự chọn lựa nào khác. Một loạt những hình ảnh cao trọng mãi chồng chất trong lòng ngươi; ngươi không thể quên mỗi lời nói và việc làm của họ, cũng như những lời nói và bàn tay thế lực của họ. Trong lòng các ngươi, họ mãi là những người hùng tối cao và vĩnh viễn. Thế nhưng đối với Đấng Christ của hôm nay thì không như vậy. Ngài mãi mãi không đáng kể trong lòng ngươi, và mãi mãi không xứng đáng với sự tôn kính. Bởi vì Ngài quá tầm thường, có quá ít tầm ảnh hưởng, và quá là không cao quý.

Dù gì đi nữa, Ta nói rằng hết thảy những ai không coi trọng lẽ thật đều là những kẻ không tin và kẻ phản bội lẽ thật. Những kẻ như thế sẽ không bao giờ nhận được sự chấp thuận của Đấng Christ. Bây giờ ngươi đã xác định được sự không tin trong ngươi là bao nhiêu chưa, và sự phản bội của ngươi với Đấng Christ là bao nhiêu chưa? Ta khuyên ngươi thế này: Bởi vì ngươi đã chọn con đường lẽ thật, ngươi nên hết lòng dành trọn bản thân mình; đừng tự mâu thuẫn hay nửa vời. Ngươi nên hiểu rằng Đức Chúa Trời không thuộc về thế gian hay bất kỳ người nào, mà thuộc về tất cả những ai thật sự tin vào Ngài, tất cả những ai thờ phượng Ngài, tất cả những ai tận tụy và trung tín với Ngài.

Trích từ “Ngươi có phải là tín đồ thật sự của Đức Chúa Trời?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 326

Trong đức tin của mình, mọi người cố gắng khiến Đức Chúa Trời ban cho họ một đích đến phù hợp và mọi ân điển mà họ cần, để biến Ngài thành đầy tớ của họ, để làm cho Ngài duy trì một mối quan hệ hòa hảo, hữu nghị với họ hầu cho, bất kể khi nào, sẽ không bao giờ có bất kỳ sự xung đột nào giữa họ. Có nghĩa là, niềm tin của họ nơi Đức Chúa Trời đòi hỏi rằng Ngài hứa đáp ứng mọi yêu cầu của họ và ban cho họ bất cứ điều gì họ cầu xin, phù hợp với những lời họ đã đọc trong Kinh Thánh: “Ta sẽ lắng nghe mọi lời cầu nguyện của các ngươi”. Họ trông mong Đức Chúa Trời không phán xét hoặc xử lý bất kỳ ai, bởi Ngài đã luôn luôn là Chúa Cứu Thế Jêsus đầy lòng nhân từ, người luôn giữ một mối quan hệ tốt đẹp với con người mọi lúc và mọi nơi. Đây là cách con người tin vào Đức Chúa Trời: Họ chỉ đòi hỏi Đức Chúa Trời một cách không biết xấu hổ, tin rằng cho dù họ có dấy nghịch hay bất tuân, Ngài sẽ ban cho họ mọi thứ một cách mù quáng. Họ chỉ liên tục “thu nợ” từ Đức Chúa Trời, tin rằng Ngài phải “trả lại” cho họ mà không có chút kháng cự nào – và hơn nữa, phải trả gấp đôi; họ nghĩ rằng, cho dù Đức Chúa Trời đã nhận được gì từ họ hay chưa, thì Ngài chỉ có thể bị họ thao túng, và Ngài không thể tùy tiện bố trí mọi người, càng không thể tỏ ra cho con người sự khôn ngoan và tâm tính công chính của Ngài, là những điều đã được giấu kín trong nhiều năm, bất cứ khi nào Ngài muốn và không có sự cho phép của họ. Họ chỉ đơn giản thú nhận tội lỗi của mình với Đức Chúa Trời, tin rằng Đức Chúa Trời sẽ chỉ tha tội cho họ, rằng Ngài sẽ không trở nên phát ốm vì làm điều đó, và rằng điều này sẽ tiếp diễn mãi mãi. Họ chỉ sai khiến Đức Chúa Trời, tin rằng Ngài sẽ chỉ vâng theo họ, bởi vì chính trong Kinh Thánh có chép lại rằng Đức Chúa Trời đã đến không phải để được con người hầu việc mình, song để hầu việc họ, và rằng Ngài ở đây để làm đầy tớ của họ. Chẳng phải các ngươi luôn luôn tin theo cách này sao? Bất cứ khi nào các ngươi không thể có được điều gì đó từ Đức Chúa Trời, thì các ngươi mong muốn chạy trốn; khi các ngươi không hiểu một điều gì, thì các ngươi trở nên rất bực bội, và thậm chí đi xa đến mức trút mọi lời xỉ vả lên Ngài. Các ngươi đơn giản là sẽ không cho phép chính Đức Chúa Trời bày tỏ trọn vẹn sự khôn ngoan và kỳ diệu của Ngài, thay vào đó, các ngươi chỉ muốn tận hưởng sự dễ chịu và thoải mái tạm thời. Cho đến bây giờ, thái độ trong niềm tin nơi Đức Chúa Trời của các ngươi chỉ bao gồm những quan điểm xưa cũ. Nếu Đức Chúa Trời tỏ ra cho các ngươi chỉ một chút oai nghi, thì các ngươi trở nên không vui. Bây giờ các ngươi có nhìn thấy chính xác vóc giạc của mình lớn thế nào không? Đừng cho rằng tất cả các ngươi đều trung thành với Đức Chúa Trời khi trong thực tế, các quan điểm cũ của các ngươi vẫn chưa thay đổi. Khi không có gì giáng xuống ngươi, ngươi tin rằng mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ, và tình yêu của ngươi dành cho Đức Chúa Trời đạt đến đỉnh điểm. Khi điều gì đó nhỏ nhặt xảy ra với ngươi, thì ngươi rơi xuống âm phủ. Đây có phải là ngươi trung thành với Đức Chúa Trời không?

Trích từ “Ngươi nên đặt các phước lành về địa vị sang một bên và hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời để mang sự cứu rỗi đến cho con người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 327

Trong việc tìm kiếm của các ngươi, các ngươi có quá nhiều quan niệm cá nhân, hy vọng và tương lai. Công tác hiện tại là để xử lý những mong muốn về địa vị và những ham muốn vô độ của các ngươi. Hy vọng, địa vị và quan niệm là tất cả những điển hình kinh điển về tâm tính sa-tan. Lý do những thứ này tồn tại trong lòng con người là hoàn toàn bởi vì độc tố của Sa-tan luôn luôn ăn mòn tư tưởng của con người, và con người luôn luôn không thể rũ bỏ những cám dỗ này của Sa-tan. Họ đang sống giữa tội lỗi nhưng lại không tin đó là tội lỗi, và họ vẫn nghĩ rằng: “Chúng ta tin vào Đức Chúa Trời, vì vậy Ngài phải ban phước cho chúng ta và sắp đặt mọi thứ thích hợp cho chúng ta. Chúng ta tin vào Đức Chúa Trời, vì thế chúng ta phải vượt trội hơn những người khác, và chúng ta phải có địa vị và tương lai hơn bất kỳ ai khác. Vì chúng ta tin vào Đức Chúa Trời, Ngài phải ban cho chúng ta vô số phước lành. Nếu không, sẽ không được gọi là tin vào Đức Chúa Trời”. Trong nhiều năm, những suy nghĩ mà con người dựa vào vì sự sống còn của họ đang ăn mòn tâm hồn họ đến mức họ đã trở nên gian dối, hèn nhát và đáng khinh. Họ không những thiếu ý chí và quyết tâm, mà còn trở nên tham lam, kiêu ngạo và ngoan cố. Họ hoàn toàn không có bất kỳ quyết tâm để vượt qua bản ngã, và hơn thế nữa, họ không có một chút can đảm nào để rũ bỏ sự chỉ trích của những thế lực tối tăm. Những tư tưởng và đời sống của con người mục nát đến nỗi những quan điểm của họ về việc tin vào Đức Chúa Trời vẫn còn đáng ghê tởm không thể chịu được, và ngay cả khi con người nói đến quan điểm của họ về niềm tin nơi Đức Chúa Trời thì hoàn toàn không thể nghe được. Hết thảy mọi người đều hèn nhát, bất tài, ti tiện và yếu đuối. Họ không cảm thấy kinh tởm các thế lực của bóng tối, và họ không cảm thấy yêu sự sáng và lẽ thật; thay vào đó, họ làm hết sức mình để trục xuất chúng. Chẳng phải tư tưởng và quan điểm hiện nay của các ngươi giống y như vậy sao? “Vì tôi tin vào Đức Chúa Trời, tôi nên nhận được cơn mưa phước lành và nên được bảo đảm rằng địa vị của tôi không bao giờ trượt dốc và rằng nó vẫn cao hơn so với những người không tin”. Các ngươi đã không nuôi dưỡng loại quan điểm đó trong các ngươi chỉ trong một hoặc hai năm, mà trong nhiều năm. Lối tư duy đổi chác của các ngươi quá phát triển. Mặc dù ngày nay các ngươi đã đến được bước này, nhưng các ngươi vẫn chưa buông bỏ được địa vị mà lại liên tục cố gắng dò hỏi về nó, và quan sát nó hàng ngày, với nỗi lo sợ sâu sắc rằng một ngày nào đó, địa vị của các ngươi sẽ bị mất và danh tiếng của ngươi sẽ bị hủy hoại. Con người chưa bao giờ gác lại mong muốn được thoải mái của mình. Thế khi Ta phán xét các ngươi như vậy ngày hôm nay, mức độ hiểu biết của các ngươi cuối cùng sẽ là bao nhiêu? Các ngươi sẽ nói rằng mặc dù địa vị của các ngươi không cao, nhưng dù sao các ngươi cũng hưởng được sự nâng lên của Đức Chúa Trời. Bởi vì các ngươi có thân phận thấp hèn nên các ngươi không có địa vị, tuy nhiên các ngươi có được địa vị vì Đức Chúa Trời nâng các ngươi lên – đây là điều Ngài đã ban cho các ngươi. Ngày nay các ngươi có thể đích thân nhận được sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời, hình phạtcủa Ngài và sự phán xét của Ngài. Thậm chí còn hơn thế nữa, đây là sự nâng lên của Ngài. Các ngươi có thể đích thân nhận được sự làm tinh sạch và tinh luyện của Ngài. Đây là tình yêu thương vĩ đại của Đức Chúa Trời. Qua các thời đại không có một người nào nhận được sự làm tinh sạch và tinh luyện của Ngài, và không một người nào đã có thể được hoàn thiện bởi lời Ngài. Giờ đây Đức Chúa Trời đang phán với các ngươi mặt đối mặt, làm cho các ngươi tinh sạch, vạch trần sự phản nghịch bên trong của các ngươi – đây thực sự là sự nâng lên của Ngài. Con người có những khả năng gì? Tóm lại, cho dù họ là các con trai của Đa-vít hay hậu duệ của Mô-áp, thì con người vẫn là những vật thọ tạo không có gì đáng để khoe khoang. Vì các ngươi là những vật thọ tạo của Đức Chúa Trời, nên các ngươi phải thực hiện bổn phận của một vật thọ tạo. Không có yêu cầu nào khác đối với các ngươi. Đây là cách các ngươi nên cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời! Dù con có địa vị hay không, giờ đây con hiểu bản thân mình. Nếu địa vị của con cao thì đó là bởi sự nâng lên của Ngài, và nếu nó thấp thì đó là bởi sự định đoạt của Ngài. Mọi thứ đều ở trong tay Ngài. Con không có bất kỳ sự lựa chọn nào, và cũng không có bất kỳ sự phàn nàn nào. Ngài đã định đoạt rằng con sẽ được sinh ra trong đất nước này và giữa dân tộc này, và tất cả những gì con nên làm là hoàn toàn tuân phục dưới sự thống trị của Ngài bởi vì mọi thứ đều nằm trong những điều Ngài đã định đoạt. Con không suy nghĩ về địa vị; xét cho cùng, con chỉ là một vật thọ tạo. Nếu Ngài đặt con vào vực sâu không đáy, vào hồ lửa và diêm sinh, thì con không là gì ngoài một vật thọ tạo. Nếu Ngài sử dụng con, thì con là một vật thọ tạo. Nếu Ngài hoàn thiện con, thì con vẫn là một vật thọ tạo. Nếu Ngài không hoàn thiện con, thì con sẽ vẫn yêu mến Ngài bởi vì con không hơn gì một vật thọ tạo. Con không gì hơn là một sinh vật cực nhỏ được tạo ra bởi Đức Chúa Trời của muôn loài thọ tạo, chỉ là một người trong số tất cả những người được tạo ra. Chính Ngài đã tạo ra con, và giờ đây một lần nữa Ngài lại đặt con trong tay Ngài để Ngài tùy ý sử dụng. Con sẵn sàng làm công cụ của Ngài và vật làm nền của Ngài bởi vì mọi thứ đều là những điều Ngài đã định đoạt. Không ai có thể thay đổi nó. Muôn vật và mọi sự đều trong tay Ngài”. Đến khi ngươi không còn suy nghĩ về địa vị nữa, thì ngươi sẽ thoát khỏi nó. Chỉ sau đó ngươi mới có thể tìm kiếm một cách tự tin và dạn dĩ, và chỉ sau đó lòng ngươi mới có thể thoát khỏi bất kỳ sự ràng buộc nào. Một khi con người đã được giải thoát khỏi những điều này, thì họ sẽ không còn những mối bận tâm nữa. Mối bận tâm của hầu hết các ngươi ngay lúc này là gì? Các ngươi luôn luôn bị chế ngự bởi địa vị và không ngừng bận tâm đến những triển vọng của bản thân mình. Các ngươi luôn luôn lật sang những trang tiếp theo trong lời Đức Chúa Trời, mong muốn đọc được những lời phán liên quan đến đích đến của loài người và muốn biết triển vọng của mình là gì và đích đến của mình sẽ là gì? Ngươi tự hỏi: “Tôi thực sự có bất kỳ triển vọng nào không? Đức Chúa Trời đã đem chúng đi rồi sao? Đức Chúa Trời chỉ phán tôi là một vật làm nền; vậy thì, triển vọng của tôi là gì?” Các ngươi khó mà đặt triển vọng và vận mệnh của mình sang một bên. Bây giờ các ngươi là những người đi theo, và các ngươi đã có được một số hiểu biết về giai đoạn công tác này. Tuy nhiên, các ngươi vẫn chưa đặt ham muốn địa vị của mình sang một bên. Khi các ngươi có địa vị cao thì các ngươi giỏi truy cầu, nhưng khi các ngươi có địa vị thấp thì các ngươi không còn truy cầu nữa. Các phước lành về địa vị luôn luôn ở trong tâm trí các ngươi. Tại sao phần lớn mọi người không thể bỏ tính tiêu cực? Chẳng lẽ đáp án lúc nào cũng bởi vì những triển vọng ảm đạm sao? Ngay sau khi lời Đức Chúa Trời được phán ra, các ngươi vội vã xem địa vị và thân phận của mình thực sự là gì. Các ngươi ưu tiên địa vị và thân phận, và đẩy khải tượng xuống vị trí thứ hai. Ở vị trí thứ ba là điều ngươi nên bước vào, và ở vị trí thứ tư là ý muốn hiện tại của Đức Chúa Trời. Trước tiên, các ngươi nhìn xem chức danh của Đức Chúa Trời ban cho ngươi là “vật làm nền” đã thay đổi hay chưa. Các ngươi đọc và đọc, và khi các ngươi thấy rằng chức danh “vật làm nền” đã được xóa bỏ, các ngươi trở nên rất vui và không tiếc lời cám ơn Đức Chúa Trời cũng như khen ngợi quyền năng vĩ đại của Ngài. Nhưng nếu các ngươi thấy rằng mình vẫn là những vật làm nền, thì các ngươi trở nên buồn bã và nghị lực trong lòng các ngươi tan biến ngay lập tức. Ngươi càng tìm kiếm theo cách này, ngươi gặt hái càng ít. Một người càng khao khát địa vị, họ sẽ càng bị xử lý nghiêm khắc hơn và họ sẽ càng phải trải qua sự tinh luyện đặc biệt. Những người như thế thật vô giá trị! Họ phải bị xử lý và phán xét một cách thích đáng để họ hoàn toàn buông bỏ những điều này. Nếu các ngươi theo đuổi cách này cho đến cuối cùng, thì các ngươi sẽ không gặt hái được gì. Những ai không theo đuổi sự sống thì không thể được chuyển hóa, và những ai không khao khát lẽ thật thì không thể có được lẽ thật. Ngươi không tập trung vào việc theo đuổi sự chuyển hóa và lối vào cá nhân, mà thay vào đó lại tập trung vào những ham muốn vô độ và những thứ kìm hãm tình yêu của ngươi dành cho Đức Chúa Trời và ngăn cản ngươi đến gần Ngài. Những điều đó có thể chuyển hóa ngươi không? Chúng có thể đem ngươi vào vương quốc không? Nếu đối tượng theo đuổi của ngươi không phải là tìm kiếm lẽ thật, thì ngươi cũng có thể tận dụng cơ hội này và trở lại thế gian để thành tựu nó. Lãng phí thời gian của ngươi theo cách này thực sự không đáng – tại sao lại tự hành hạ mình? Chẳng phải sự thật là ngươi có thể tận hưởng tất cả mọi thứ trong thế giới tươi đẹp sao? Tiền bạc, phụ nữ đẹp, địa vị, sự phù phiếm, gia đình, con cái, v.v. – chẳng phải những sản phẩm này của thế gian là những thứ tốt nhất mà ngươi có thể tận hưởng sao? Lang thang ở đây để tìm kiếm một nơi mà ngươi có thể hạnh phúc thì có ích gì? Con người không có chỗ mà gối đầu, vậy thì làm sao ngươi có thể có một nơi thoải mái? Làm sao Ngài có thể tạo ra cho ngươi một nơi thoải mái đẹp đẽ? Điều đó có thể không? Ngoài sự phán xét của Ta, ngày nay ngươi chỉ có thể nhận lấy những sự dạy dỗ về lẽ thật. Ngươi không thể có được sự thoải mái từ Ta và ngươi không thể có được đời sống sung túc mà ngươi ngày đêm trông mong. Ta sẽ không ban cho ngươi sự giàu có của thế gian. Nếu ngươi thực sự theo đuổi, thì Ta sẵn sàng ban cho ngươi trọn vẹn con đường sự sống, làm cho ngươi giống như cá gặp nước. Nếu ngươi không thực sự theo đuổi, thì Ta sẽ lấy lại tất cả. Ta không muốn ban những lời từ miệng Ta cho những ai ham muốn sự thoải mái, những kẻ chỉ giống như lợn và chó mà thôi!

Trích từ “Tại sao ngươi không sẵn sàng là một vật làm nền?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 328

Hãy tự xét mình để xem liệu các ngươi có thực hành sự công chính trong mọi việc mình làm không, và liệu tất cả hành động của các ngươi có được Đức Chúa Trời quan sát không: Đây là nguyên tắc mà những người tin vào Đức Chúa Trời dùng để tiến hành sự vụ của họ. Các ngươi sẽ được gọi là công chính bởi vì các ngươi có thể làm vừa ý Đức Chúa Trời, và bởi vì các ngươi chấp nhận sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời. Trong mắt Đức Chúa Trời, hết thảy những ai chấp nhận sự chăm sóc, bảo vệ và hoàn hiện của Đức Chúa Trời, và những ai được Ngài thu nhận, đều là công chính, và Ngài coi hết thảy họ là quý giá. Các ngươi càng chấp nhận những lời hiện tại của Đức Chúa Trời, các ngươi sẽ càng có thể nhận lãnh và hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, và do đó các ngươi sẽ càng có thể sống với lời Đức Chúa Trời và đáp ứng các yêu cầu của Ngài. Đây là sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời dành cho các ngươi, và là tất cả những gì các ngươi phải có thể đạt được. Nếu các ngươi dùng những ý niệm của riêng mình để so đo và giới hạn Đức Chúa Trời, như thể Đức Chúa Trời là một pho tượng đất sét không thay đổi, và nếu các ngươi hoàn toàn giới hạn Đức Chúa Trời trong những khuôn khổ của Kinh Thánh và bó buộc Ngài trong một phạm vi công tác hạn hẹp thì điều này chứng minh rằng các ngươi đã kết án Đức Chúa Trời. Bởi vì người Do Thái trong thời đại Cựu Ước đã coi Đức Chúa Trời là một tượng thần có hình dáng cố định mà họ lưu giữ trong lòng, như thể Đức Chúa Trời chỉ có thể được gọi là Đấng Mê-si, và chỉ mình Đấng được gọi là Đấng Mê-si mới có thể là Đức Chúa Trời, và bởi vì nhân loại phục dịch và thờ phượng Đức Chúa Trời như thể Ngài là một pho tượng đất sét (không có sự sống), họ đã đóng đinh Jêsus của thời đại đó vào cây thập tự, xử tử Ngài – do vậy Jêsus vô tội đã bị kết án tử. Đức Chúa Trời đã không phạm bất kỳ tội nào, ấy thế mà con người đã không tha cho Ngài, và nhất quyết xử tử Ngài, và do đó Jêsus bị đóng đinh. Con người luôn tin rằng Đức Chúa Trời không thay đổi, và định nghĩa Ngài trên cơ sở của một cuốn sách duy nhất, Kinh Thánh, như thể con người có hiểu biết hoàn hảo về sự quản lý của Đức Chúa Trời, như thể con người nắm bắt mọi việc Đức Chúa Trời làm trong lòng bàn tay mình. Con người ngu xuẩn tột độ, kiêu ngạo tột độ, và hết thảy họ đều có tài cường điệu. Cho dù kiến thức của ngươi về Đức Chúa Trời có tuyệt vời như thế nào, Ta vẫn nói rằng ngươi không biết Đức Chúa Trời, rằng ngươi là kẻ chống đối Đức Chúa trời nhất, và rằng ngươi đã kết án Đức Chúa Trời, bởi vì ngươi hoàn toàn không có khả năng vâng theo công tác của Đức Chúa Trời và đi con đường được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện. Tại sao Đức Chúa Trời không bao giờ hài lòng với những hành động của con người? Bởi vì con người không biết Đức Chúa Trời, bởi vì con người có quá nhiều ý niệm, và bởi vì kiến thức của con người về Đức Chúa Trời không tài nào thích hợp với thực tế, mà thay vào đó là lặp lại cùng một chủ đề theo cách đơn điệu mà không có biến thể, và dùng cùng một phương pháp cho mọi tình huống. Và như vậy, khi đến trần gian hôm nay, Đức Chúa Trời lại một lần nữa bị con người đóng đinh vào cây thập tự. Nhân loại thật tàn độc! Sự đồng lõa và cấu kết, sự tranh thủ và giành giật lẫn nhau, sự tranh cướp danh lợi và tiền tài, sự tàn sát lẫn nhau – khi nào mới kết thúc được? Bất kể hàng trăm ngàn lời Đức Chúa Trời đã nói, không ai có được ý thức cả. Con người hành động vì lợi ích của gia đình họ, con cái họ, vì sự nghiệp, triển vọng tương lai, địa vị, hư vinh, và tiền bạc của họ, để có được cơm ăn, áo mặc, và xác thịt. Thế nhưng có một ai hành động thật sự vì lợi ích của Đức Chúa Trời không? Ngay cả trong số những người hành động vì lợi ích của Đức Chúa Trời, chỉ rất ít người biết đến Đức Chúa Trời. Bao nhiêu người không hành động vì lợi ích riêng của mình? Bao nhiêu người không áp bức hay thải loại những người khác để bảo vệ địa vị của mình? Và do vậy, Đức Chúa Trời đã bị ép án tử vô số lần, và vô số tên quan tòa dã man đã kết án Đức Chúa Trời và một lần nữa đóng đinh Ngài vào cây thập tự. Bao nhiêu người có thể được gọi là công chính bởi họ thật sự hành động vì lợi ích của Đức Chúa Trời?

Có quá dễ để được hoàn thiện trước Đức Chúa Trời như một đấng thánh hay một người công chính không? Thật đúng khi tuyên bố rằng “không có người công chính trên đất này, người công chính không ở trên thế gian này”. Khi các ngươi đến trước Đức Chúa Trời, hãy suy xét xem các ngươi sẽ mặc gì, suy xét mọi lời nói và hành động của các ngươi, mọi suy nghĩ và ý tưởng của các ngươi, và thậm chí những giấc mơ mà các ngươi mơ mỗi ngày – tất cả đều vì lợi ích của các ngươi. Chẳng phải đây là tình trạng thật của các sự vụ sao? “Sự công chính” không có nghĩa là bố thí cho người khác, nó không có nghĩa là yêu thương người láng giềng như chính bản thân mình, và nó không có nghĩa là kiềm chế những sự bất hòa và tranh chấp hay cướp bóc và trộm cắp. Sự công chính có nghĩa là coi sự ủy thác của Đức Chúa Trời là bổn phận của mình và vâng theo sự sắp đặt và thu xếp của Ngài như sự kêu gọi từ trời của mình, bất kể thời gian hay nơi chốn, giống như hết thảy những gì đã được thực hiện bởi Đức Chúa Jêsus. Đây là sự công chính mà Đức Chúa Trời đã nói đến. Việc Lót có thể được gọi là công chính là bởi vì ông đã cứu hai thiên sứ được Đức Chúa Trời gửi đến mà không so đo thiệt hơn cho mình; chỉ có thể nói rằng điều ông đã làm vào lúc ấy có thể được gọi là công chính, nhưng ông không thể được gọi là một người công chính. Chỉ bởi vì Lót đã nhìn thấy Đức Chúa Trời mà ông đã đưa hai con gái của mình để trao đổi các thiên sứ, chứ không phải mọi hành vi của ông trong quá khứ đại diện cho sự công chính. Và do vậy Ta nói “không có kẻ công chính trên đất này”. Ngay cả giữa những người trong dòng chảy khôi phục, không ai có thể được gọi là công chính. Dù những hành động của ngươi có tốt như thế nào, dù ngươi trông có vẻ tán tụng danh Đức Chúa Trời như thế nào, không đánh đập và rủa sả người khác, cũng không cướp bóc và cưỡng đoạt từ người khác, ngươi vẫn không thể được gọi là công chính, bởi vì đây là điều một người bình thường có thể có được. Điều mấu chốt ngay lúc này là ngươi không biết Đức Chúa Trời. Chỉ có thể nói rằng trong hiện tại, ngươi có một chút nhân tính bình thường, nhưng không có yếu tố nào của sự công chính mà Đức Chúa Trời đã nói, và do vậy không điều gì ngươi làm có thể chứng minh rằng ngươi biết Đức Chúa Trời.

Trích từ “Kẻ dữ ắt sẽ bị trừng phạt” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 329

Trước kia, khi Đức Chúa Trời ở trên trời, con người hành động theo cách lừa dối Đức Chúa Trời. Ngày nay, Đức Chúa Trời đã đang ở giữa con người – không ai biết đã bao nhiêu năm – nhưng khi làm việc, con người vẫn làm lấy lệ và cố lừa dối Ngài. Con người chẳng phải là quá chậm tiến trong suy nghĩ của mình sao? Cũng giống như với Giu-đê: Trước khi Jêsus đến, Giu-đê đã nói dối để lừa các anh chị em hắn, và thậm chí sau khi Jêsus đã đến, hắn vẫn không thay đổi; hắn không biết chút nào về Jêsus, và cuối cùng hắn đã phản bội Jêsus. Đây chẳng phải là vì hắn không biết Đức Chúa Trời sao? Nếu hôm nay các ngươi vẫn không biết Đức Chúa Trời, thì có khả năng các ngươi có thể trở thành những Giu-đê khác, và theo sau điều này, tấn bi kịch chịu đóng đinh của Jêsus trong Thời đại Ân điển hai ngàn năm trước sẽ tái diễn lần nữa. Các ngươi không tin điều này sao? Đó là một thực tế! Hiện tại, phần lớn mọi người đều ở trong tình cảnh tương tự – Ta có thể nói điều này hơi sớm – và những người như thế đều đang đóng vai Giu-đê. Ta đang không nói điều vô nghĩa, mà trên cơ sở thực tế – và ngươi không thể không phục. Mặc dù nhiều người giả vờ khiêm nhường, trong lòng họ, không có gì khác ngoài một vũng nước ao tù, một rãnh nước hôi hám. Ngay lúc này đây có quá nhiều người như thế này trong hội thánh, và các ngươi nghĩ Ta hoàn toàn không hay biết điều này. Hôm nay, Thần của Ta quyết định cho Ta, và làm chứng cho Ta. Ngươi nghĩ rằng Ta không biết gì ư? Ngươi nghĩ rằng Ta không hiểu gì về những ý nghĩ không ngay thật trong lòng ngươi, những điều ngươi giữ trong lòng mình ư? Dễ thắng thế Đức Chúa Trời như vậy sao? Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể đối đãi với Ngài theo bất cứ cách nào mình thích sao? Trong quá khứ, Ta đã ngại rằng nhỡ các ngươi trở nên miễn cưỡng, do vậy Ta cứ cho các ngươi sự tự do, nhưng nhân loại không thể thấy rằng Ta đối tốt với họ, và khi Ta cho một li thì họ lấy một dặm. Hãy hỏi xung quanh trong các ngươi: Ta hầu như chưa bao giờ xử lý bất kỳ ai, và hầu như chưa bao giờ quở trách bất kỳ ai lời nào – nhưng Ta rất rõ về những động cơ và ý niệm của con người. Ngươi nghĩ rằng chính Đức Chúa Trời, Đấng mà Đức Chúa Trời làm chứng cho, là kẻ xuẩn ngốc sao? Trong trường hợp đó, Ta nói ngươi quá đui mù! Ta sẽ không vạch trần ngươi, nhưng hãy xem ngươi có thể trở nên bại hoại như thế nào. Hãy xem liệu những mưu mô thông thái cỏn con của ngươi có thể cứu được ngươi không, hoặc liệu việc cố gắng hết mình để yêu Đức Chúa Trời có thể cứu được ngươi không. Hôm nay, Ta sẽ không kết án ngươi; hãy đợi đến thời điểm của Đức Chúa trời để xem Ngài trừng phạt trên ngươi như thế nào. Ta không có thì giờ để tán gẫu chuyện phiếm với ngươi lúc này, và Ta không sẵn lòng trì hoãn công việc vĩ đại hơn của Ta chỉ để lợi cho ngươi. Một con giòi bọ như ngươi không đáng để Đức Chúa Trời dành thời gian xử lý ngươi – do vậy hãy xem ngươi có thể trở nên hoang đàng như thế nào. Những người như thế này không theo đuổi chút kiến thức nào về Đức Chúa Trời, họ cũng không có chút tình yêu nào dành cho Ngài, và họ vẫn ao ước Đức Chúa Trời gọi họ là công chính – đây chẳng phải là trò cười sao? Bởi vì một số ít người thật sự trung thực, Ta sẽ chỉ tập trung vào việc tiếp tục cung cấp sự sống cho con người. Ta sẽ chỉ hoàn tất điều Ta nên hoàn tất hôm nay, nhưng trong tương lai, Ta sẽ trừng phạt từng người theo những gì họ đã làm. Ta đã nói hết những gì có thể nói, bởi vì đây chính là công việc ta làm. Ta chỉ làm điều ta nên làm, và không làm điều Ta không nên làm. Dẫu vậy, Ta hy vọng các ngươi dành nhiều thời gian hơn để suy ngẫm: Chính xác là bao nhiêu phần kiến thức của ngươi về Đức Chúa Trời là thật? Ngươi có phải là kẻ đã đóng đinh Đức Chúa Trời vào cây thập tự thêm lần nữa? Những lời sau cùng của Ta đây: Khốn thay cho những kẻ đóng đinh Đức Chúa Trời.

Trích từ “Kẻ dữ ắt sẽ bị trừng phạt” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 330

Khi ngươi bước đi con đường của ngày hôm nay, dạng theo đuổi nào là thích hợp nhất? Trong sự theo đuổi của ngươi, ngươi phải thấy bản thân mình là loại người nào? Ngươi cần phải tìm hiểu cách tiếp cận tất cả những gì xảy đến với ngươi hôm nay, cho dù đó là những sự thử luyện hay gian khổ, hay hình phạt và sự rủa sả không thương tiếc. Đối mặt với tất cả những điều này, ngươi phải suy nghĩ kỹ về chúng trong mọi trường hợp. Tại sao Ta nói điều này? Ta nói như vậy là vì suy cho cùng, những gì xảy đến với ngươi hôm nay là những sự thử luyện ngắn xảy ra nhiều lần; có lẽ đối với ngươi, chúng không phải là gánh nặng tinh thần gì đặc biệt, và do đó, ngươi để sự việc trôi đi tự nhiên, không coi chúng là tài sản quý giá để theo đuổi sự tiến bộ. Ngươi thật thiếu suy nghĩ! Đến nỗi ngươi nghĩ về tài sản quý giá này như thể nó là một đám mây trôi trước mắt, và ngươi không trân trọng những đòn nặng nề trút xuống liên miên này – những đòn chóng vánh và có vẻ nhẹ nhàng đối với ngươi – mà thay vào đó, lại nhìn chúng với sự thờ ơ lạnh nhạt, không xem trọng chúng, và coi chúng đơn thuần như một đòn chẳng may. Ngươi thật ngạo mạn! Đối với những cuộc tấn công dữ dội này, những cuộc tấn công như vũ bão, kéo đến hết lần này đến lần khác, ngươi chỉ tỏ ra bất chấp một cách khiếm nhã; đôi khi ngươi thậm chí còn đi xa tới mức cười nhạt; lộ vẻ hoàn toàn dửng dưng – bởi ngươi chưa bao giờ một lần tự nghĩ xem tại sao mình cứ phải chịu những “điều bất hạnh” như thế. Lẽ nào Ta quá bất công với con người? Có phải Ta coi việc vạch lá tìm sâu nơi ngươi là nhiệm vụ của Ta không? Mặc dù những vấn đề với tâm lý của ngươi có thể không nghiêm trọng như Ta đã mô tả, nhưng thông qua sự điềm thản bên ngoài của mình, ngươi đã từ lâu vẽ nên một chân dung hoàn hảo về thế giới bên trong mình. Không cần Ta phải nói với ngươi rằng điều duy nhất ẩn sâu trong lòng ngươi là sự thóa mạ thô lỗ và những dấu vết buồn bã mờ nhạt mà người khác hầu như không thể nhận ra. Bởi vì ngươi cảm thấy quá bất công khi phải chịu đựng những sự thử luyện như thế, nên ngươi nguyền rủa; và bởi vì những sự thử luyện này làm ngươi cảm nhận sự hoang tàn của thế gian, nên ngươi đầy sầu muộn. Thay vì xem những cú đòn và việc sửa dạy lặp đi lặp lại này là sự bảo vệ tốt nhất, ngươi lại xem chúng là sự gây rối phi lý của thiên đàng, hoặc nếu không thì là quả báo thích đáng dành cho ngươi. Ngươi quá ngu ngốc! Ngươi không thương tiếc giam cầm những khoảng thời gian tốt đẹp trong bóng tối; hết lần này đến lần khác, ngươi xem những sự thử luyện và sửa dạy tuyệt vời như những cuộc tấn công từ kẻ thù. Ngươi không biết thích nghi với môi trường, và ngươi càng không sẵn lòng cố gắng làm như vậy, bởi ngươi không sẵn lòng đạt được bất kỳ điều gì từ hình phạt lặp đi lặp lại – và đối với ngươi, là tàn nhẫn – như thế này. Ngươi không cố gắng tìm kiếm hay khám phá, và chỉ đơn giản phó mặc bản thân cho số phận, đi bất cứ nơi đâu nó dẫn dắt ngươi. Điều có thể dường như đối với ngươi là những việc sửa phạt gay gắt đã không thay đổi được lòng ngươi, cũng không chiếm được lòng ngươi; thay vào đó, chúng đâm vào tim ngươi. Ngươi xem “hình phạt tàn nhẫn” này chỉ như kẻ thù của mình trong cuộc sống, và vì vậy, ngươi đã chẳng đạt được gì. Ngươi quá là tự nên công chính! Ngươi hiếm khi tin rằng mình chịu đựng những sự thử luyện như thế bởi vì tính đê tiện của bản thân ngươi; thay vào đó, ngươi xem như bản thân mình bất hạnh, và hơn nữa còn nói rằng Ta luôn vạch lá tìm sâu nơi ngươi. Và giờ thì mọi sự đã đến nước này, ngươi thật sự biết về những điều Ta phán và làm được bao nhiêu? Đừng nghĩ rằng ngươi là một thần đồng bẩm sinh, chỉ hơi thấp hơn các tầng trời nhưng cao hơn đất rất nhiều. Ngươi không thông minh hơn bất kỳ ai khác chút nào – và, thậm chí có thể nói rằng thật sự đáng nể phục khi ngươi ngớ ngẩn hơn bất kỳ người nào có lý trí trên đất, bởi ngươi nghĩ quá cao về bản thân mình, và chưa bao giờ có cảm giác thua kém, như thể ngươi có thể nhìn thấu những hành động của Ta đến tận chi tiết nhỏ nhất. Trên thực tế, ngươi là kẻ về cơ bản thiếu lý trí, bởi ngươi không biết Ta định làm gì, và ngươi càng không biết Ta đang làm gì lúc này. Và vì vậy, Ta phán rằng ngươi thậm chí không bằng một lão nông làm đồng, một nhà nông không có chút nhận thức nào dù là mờ nhạt nhất về cuộc sống con người và trông cậy hoàn toàn vào những phúc lành của Trời khi canh tác đất. Ngươi không dành một giây suy nghĩ về sự sống của mình, ngươi không biết gì về danh tiếng, càng không tự biết mình. Ngươi thật là “cao hơn hết thảy”!

Trích từ “Những ai không học hỏi và vẫn không biết gì: Chẳng phải họ là thú vật sao?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 331

Đối với những lời giáo huấn Ta đã dạy dỗ các ngươi, hết lần này đến lần khác, các ngươi từ lâu đã cố lờ chúng đi, thậm chí đến mức coi chúng như những món đồ chơi để tiêu khiển cho qua những lúc rỗi rãi. Hết thảy những điều này các ngươi luôn nhìn vào dưới ánh sáng “bùa hộ mệnh” của bản thân. Khi bị Sa-tan buộc tội, ngươi cầu nguyện; khi tiêu cực, ngươi ngủ thiếp; khi vui, ngươi chạy tung tăng; khi Ta quở trách ngươi, ngươi cúi đầu và cạo cạo; và rồi, ngay sau khi ngươi đi khỏi sự hiện diện của Ta, ngươi cười vang hiểm ác. Ngươi cảm thấy bản thân mình cao hơn hết thảy những người khác, nhưng ngươi không bao giờ thấy bản thân mình ngạo mạn nhất, và chỉ luôn kiêu căng, tự mãn và kiêu ngạo khôn tả. Làm sao những “quý anh”, “quý cô”, “quý ông” và “quý bà”, những người không học hỏi và vẫn không biết gì lại có thể xem lời Ta như kho báu được? Ta hỏi ngươi lần nữa: Chính xác thì ngươi đã học được gì từ lời và công tác của Ta suốt một thời gian dài như thế? Có phải ngươi đã đạt được những kỹ xảo lừa lọc nâng cao hơn không? Hay là sự lọc lõi hơn trong xác thịt của ngươi? Hay là sự thiếu tôn trọng hơn trong thái độ của ngươi đối với Ta? Ta nói thẳng với ngươi: Chính hết thảy công tác này mà Ta đã làm là điều đã khiến cho ngươi, một kẻ từng có gan của một con chuột, trở nên cả gan hơn. Sự lo sợ ngươi cảm thấy đối với Ta giảm theo từng ngày trôi qua, bởi Ta quá nhân từ, và chưa bao giờ áp những hình phạt lên xác thịt ngươi bằng bạo lực. Có lẽ, như ngươi thấy, Ta chỉ đơn thuần đang nói những lời gay gắt – nhưng thường xuyên hơn nhiều, Ta cho ngươi thấy vẻ mặt tươi cười, và Ta hầu như không bao giờ khiển trách thẳng vào mặt ngươi. Hơn nữa, Ta luôn bỏ qua sự yếu đuối của ngươi, và hoàn toàn bởi điều này mà ngươi đối xử với Ta như con rắn đối xử với người nông dân tốt bụng. Ta thật ngưỡng mộ trình độ siêu đẳng của kỹ năng và sự sáng suốt trong năng lực quan sát của loài người! Để Ta nói cho ngươi một sự thật: Ngày hôm nay, không mấy quan trọng việc ngươi có tấm lòng tôn kính hay không; Ta không băn khoăn, cũng không lo lắng về điều đó. Nhưng Ta phải nói với ngươi điều này: Ngươi, “nhân tài” này, kẻ không học hỏi và vẫn không biết gì, cuối cùng sẽ bị hạ hệ bởi sự tự ngưỡng mộ, tài lanh của mình – ngươi sẽ là người chịu khổ và bị hành phạt. Ta sẽ không quá ngốc đến nỗi đồng hành cùng ngươi khi ngươi tiếp tục chịu khổ trong địa ngục, bởi Ta không phải cùng dạng người như ngươi. Đừng quên rằng ngươi là một loài thọ tạo đã bị Ta rủa sả, thế nhưng cũng lại được Ta dạy dỗ và cứu rỗi, và không có gì ở ngươi mà Ta sẽ miễn cưỡng từ bỏ cả. Bất cứ khi nào Ta làm công tác của Ta, Ta không bao giờ bị bó buộc bởi bất kỳ con người, sự vật, hay sự việc nào. Thái độ và quan điểm của Ta đối với nhân loại luôn giữ nguyên. Ta không đặc biệt thích ngươi, bởi ngươi là một vật phụ cho sự quản lý của Ta, và không có gì đặc biệt hơn ở bất kỳ hữu thể nào khác. Đây là lời khuyên của Ta dành cho ngươi: Ngươi phải nhớ, mọi lúc, rằng ngươi không hơn gì một tạo vật của Đức Chúa Trời! Mặc dù ngươi có thể cùng tồn tại với Ta, nhưng ngươi nên biết thân biết phận; đừng nghĩ quá cao về mình. Ngay cả khi Ta không quở trách ngươi, hay xử lý ngươi, mà chào ngươi bằng một khuôn mặt cười, thì điều này cũng không đủ để chứng tỏ rằng ngươi cùng loại như Ta. Ngươi – ngươi nên biết bản thân mình là một người theo đuổi lẽ thật, chứ không phải là chính lẽ thật! Ngươi phải luôn sẵn sàng thay đổi theo lời Ta. Ngươi không thể thoát được điều này. Ta thúc giục ngươi, trong thời gian quý giá này, khi ngươi có cơ hội hiếm hoi này, hãy cố gắng và học hỏi điều gì đó. Đừng dối gạt Ta; Ta không cần ngươi dùng lời tâng bốc để thử và lừa Ta. Khi ngươi tìm kiếm Ta, đó không phải hoàn toàn vì Ta, mà đúng hơn là vì chính ngươi!

Trích từ “Những ai không học hỏi và vẫn không biết gì: Chẳng phải họ là thú vật sao?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 332

Ngay lúc này, mỗi ngày các ngươi được sống đều quan trọng, và đó là điều quan trọng tột bậc cho đích đến của các ngươi và số phận của các ngươi, vậy nên các ngươi phải trân quý mọi thứ mình có hôm nay, và quý trọng từng phút trôi qua. Các ngươi phải tận dụng mọi thời gian có thể để bản thân mình thu nhận được nhiều nhất hầu cho các ngươi không lãng phí cuộc đời này. Các ngươi có thể cảm thấy mơ hồ vì sao Ta lại nói những lời như vậy. Nói thẳng ra, Ta không hài lòng chút nào với hành vi của bất kỳ ai trong số các ngươi, vì các ngươi bây giờ không giống như những hi vọng của Ta về các ngươi. Vì vậy, Ta có thể phán điều này: Mỗi người trong các ngươi đều đang bên bờ vực hiểm nguy, và những lời kêu cứu khi xưa cùng những lý tưởng trước đây của các ngươi để theo đuổi lẽ thật và tìm kiếm sự sáng đang tiệm cận hồi kết. Đây là sự thể hiện việc chuộc tội sau cùng của các ngươi, và là điều mà Ta chưa bao giờ nghĩ đến. Ta không muốn nói trái thực tế, vì các ngươi đã làm Ta thất vọng vô cùng. Có lẽ các ngươi không muốn chấp nhận điều này, không muốn đối mặt với thực tế – nhưng Ta phải nghiêm túc hỏi các ngươi điều này: Trong suốt bao năm nay, tấm lòng các ngươi đã chứa đầy chính xác những gì? Các ngươi trung thành với ai? Đừng nói rằng những câu hỏi này là bất ngờ, và cũng đừng hỏi Ta tại sao Ta lại hỏi những điều đó. Nên biết điều này: Đó là bởi vì Ta biết các ngươi quá rõ, quan tâm đến các ngươi quá nhiều, và đã dành quá nhiều tâm Ta cho cách cư xử và những hành động của các ngươi đến nỗi Ta đã không ngừng yêu cầu các ngươi giải thích và phải chịu đựng khổ ải cay đắng. Thế nhưng các ngươi báo đáp Ta không hơn gì sự thờ ơ và sự cam chịu không thể chịu nổi. Các ngươi đã thật tắc trách với Ta; có lẽ nào Ta lại không biết gì về điều đó? Nếu các ngươi tin như vậy, nó càng chứng tỏ thực tế rằng các ngươi không thật sự đối xử với Ta bằng sự tử tế. Và vì vậy, Ta nói rằng các ngươi đang phớt lờ sự nguy hiểm. Tất cả các ngươi đều thông minh đến nỗi các ngươi còn không biết mình đang làm gì – vậy các ngươi sẽ dùng thứ gì để giải thích với Ta?

Câu hỏi mà Ta quan tâm nhất là lòng các ngươi chính xác trung thành với ai. Ta cũng hi vọng rằng mỗi người trong các ngươi sẽ cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình, và tự hỏi các ngươi trung thành với ai và các ngươi sống vì ai. Có lẽ các ngươi chưa bao giờ suy xét thấu đáo về những câu hỏi này, hay là để Ta tiết lộ câu trả lời cho các ngươi?

Bất kỳ ai có trí nhớ sẽ thừa nhận thực tế này: Con người sống vì bản thân họ và trung thành với bản thân họ. Ta không tin câu trả lời của các ngươi sẽ chính xác hoàn toàn, vì mỗi người các ngươi tồn tại trong cuộc sống riêng của mình và mỗi người đều đang chiến đấu với nỗi khổ của riêng mình. Như thế, các ngươi trung thành với những người các ngươi yêu mến và những điều làm các ngươi vui lòng; các ngươi không hoàn toàn trung thành với chính bản thân mình. Bởi vì mỗi người trong các ngươi đều bị ảnh hưởng bởi những con người, sự vật, sự việc xung quanh, nên các ngươi không thật sự trung thành với chính bản thân mình. Ta nói những lời này không phải để tán đồng việc trung thành với bản thân các ngươi, mà là để phơi bày lòng trung thành của các ngươi với bất kỳ một thứ nào, vì trong rất nhiều năm, Ta chưa bao giờ nhận được lòng trung thành từ bất cứ ai trong các ngươi. Các ngươi đã theo Ta bao nhiêu năm nay, nhưng chưa bao giờ cho Ta chút mảy may nào của lòng trung thành. Thay vào đó, các ngươi chỉ xoay quanh những người mà các ngươi yêu mến và những điều làm các ngươi vui lòng – nhiều đến nỗi vào mọi lúc, mọi nơi các ngươi đi, các ngươi đều giữ chặt chúng trong lòng và chưa bao giờ rời bỏ chúng. Bất kỳ lúc nào các ngươi trở nên háo hức hay đam mê bất kỳ một điều gì mà các ngươi yêu thích, thì nó đều xảy ra trong khi các ngươi đang theo Ta, hay thậm chí trong khi các ngươi đang lắng nghe những lời của Ta. Do đó, Ta nói rằng các ngươi đang sử dụng lòng trung thành mà Ta đòi hỏi ở các ngươi để thay vào đó lại là trung thành và yêu thương “những thú cưng” của mình. Mặc dù các ngươi có thể hi sinh một hay hai thứ cho Ta, nhưng những thứ đó không đại diện cho toàn bộ các ngươi, và không thể hiện rằng các ngươi thực sự trung thành với Ta. Các ngươi bị cuốn vào những công việc mình say mê: Một số người thì trung thành với con trai và con gái họ, những người khác thì với chồng, vợ, của cải, công việc, thượng cấp, địa vị, hay phụ nữ. Các ngươi không bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay phiền lòng về những thứ các ngươi trung thành; thay vào đó, các ngươi càng trở nên háo hức hơn bao giờ hết để được sở hữu những thứ này nhiều hơn về số lượng, cao hơn về chất lượng, và các ngươi không bao giờ từ bỏ. Ta và những lời của Ta luôn được đẩy lại đằng sau những thứ mà các ngươi say mê. Và các ngươi không còn lựa chọn khác ngoài việc xếp chúng sau cùng. Thậm chí có những người để dành nơi sau cùng này cho những thứ họ trung thành nhưng vẫn chưa khám phá ra. Chưa bao giờ có vết dấu nhỏ nhất của Ta trong trái tim họ. Các ngươi có thể nghĩ rằng Ta đòi hỏi quá nhiều ở các ngươi hoặc là Ta đang kết tội sai các ngươi – nhưng các ngươi đã bao giờ có bất kỳ suy nghĩ nào về thực tế rằng trong lúc các ngươi đang hạnh phúc bên gia đình các ngươi, các ngươi chưa có lần nào trung thành với Ta? Những lúc như vậy, các ngươi có đau khổ không? Khi trái tim các ngươi đang tràn ngập niềm vui, và các ngươi được ban thưởng cho công sức của mình, các ngươi có cảm thấy buồn vì chưa tìm được cho bản thân các ngươi đầy đủ lẽ thật? Khi nào các ngươi đã khóc than vì không nhận được chấp thuận của Ta? Các ngươi giày vò bản thân và chịu đựng đau đớn vì con trai con gái các ngươi, nhưng rồi các ngươi vẫn không thỏa lòng; các ngươi vẫn tin rằng các ngươi chưa cần mẫn thay cho chúng, rằng các ngươi vẫn chưa làm mọi thứ có thể vì chúng. Tuy vậy, với Ta, các ngươi lại luôn chểnh mảng và cẩu thả; Ta chỉ có trong trí nhớ của các ngươi, chứ không tồn tại trong trái tim các ngươi. Các ngươi mãi không bao giờ cảm nhận được sự tận tâm và những nỗ lực của Ta, và các ngươi chưa bao giờ có chút trân trọng những điều đó. Các ngươi chỉ thuần túy ngẫm nghĩ đôi chút và tin rằng như vậy là đủ. “Sự trung thành” như vậy không phải là thứ Ta mong mỏi bao lâu nay, mà là thứ Ta luôn khinh miệt. Tuy vậy, dù Ta có nói gì, các ngươi vẫn tiếp tục chỉ thừa nhận một hay hai điều; các ngươi không thể chấp nhận toàn bộ những điều này, bởi vì tất cả các ngươi đều rất “tự tin”, và các ngươi luôn nhặt nhạnh và lựa chọn những điều để chấp nhận trong số những lời Ta nói. Nếu các ngươi hôm nay vẫn như vậy, thì Ta có một số cách để xử trí với sự tự tin của các ngươi – và hơn nữa, Ta sẽ làm các ngươi thừa nhận rằng tất cả những lời của Ta là đúng, và không có lời nào bóp méo sự thật.

Trích từ “Ngươi trung thành với ai?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 333

Nếu ngay lúc này Ta đặt một món tiền trước mặt các ngươi và cho các ngươi quyền tự do lựa chọn – và nếu Ta không chỉ trích các ngươi về sự lựa chọn đó – thì hầu hết các ngươi sẽ chọn món tiền và từ bỏ lẽ thật. Những người tốt hơn trong số các ngươi sẽ từ bỏ món tiền và lựa chọn lẽ thật một cách lưỡng lự, trong khi những người đứng giữa thì một tay nắm lấy tiền và tay kia nắm lẽ thật. Chẳng phải là bản chất thật của các ngươi khi đó sẽ trở nên rõ ràng đó sao? Khi lựa chọn giữa lẽ thật và bất kỳ thứ gì mà các ngươi trung thành, tất cả các ngươi sẽ lựa chọn như vậy, và thái độ của các ngươi sẽ không thay đổi. Không phải vậy sao? Chẳng phải nhiều người trong số các ngươi đã từng dao động giữa đúng và sai sao? Trong những cuộc tranh luận giữa tích cực và tiêu cực, đen và trắng, chắc chắn các ngươi biết được những lựa chọn mà các ngươi đã thực hiện giữa gia đình và Đức Chúa Trời, con cái và Đức Chúa Trời, hòa thuận và chia rẽ, sang và hèn, địa vị và thường dân, được tương trợ và bị gạt sang bên, v.v. Giữa một gia đình đầm ấm và một gia đình tan rã, các ngươi chọn vế trước, và các ngươi chọn như vậy mà không chút lưỡng lự; giữa của cải và nghĩa vụ, các ngươi lại chọn vế trước, thậm chí còn không có ý muốn quay đầu lại bờ;[a] giữa xa hoa và nghèo khó, các ngươi chọn vế trước; khi lựa chọn giữa con trai, con gái, vợ chồng, và Ta, các ngươi chọn vế trước; và giữa khái niệm và lẽ thật, lại lần nữa các ngươi chọn vế trước. Đối diện với đủ cách cư xử xấu xa của các ngươi, Ta chỉ đơn giản là đã mất niềm tin vào các ngươi. Nó đơn giản làm Ta kinh ngạc rằng trái tim các ngươi quá kháng cự để được làm mềm lại. Bao nhiêu năm tận tụy và nỗ lực hóa ra chẳng đem lại gì cho Ta ngoài sự bỏ mặc và nỗi thất vọng, nhưng niềm hi vọng của Ta cho các ngươi lớn dần lên từng ngày, vì ngày của Ta đã được giãi bày hoàn toàn trước mọi người. Vậy nhưng các ngươi vẫn tiếp tục tìm kiếm những thứ tăm tối và xấu xa, và không chịu buông lỏng sự nắm giữ chúng. Khi ấy, kết cục của các ngươi sẽ là gì? Các ngươi đã bao giờ cân nhắc thấu đáo việc này chưa? Nếu các ngươi được yêu cầu lựa chọn lần nữa, thì quan điểm của các ngươi sẽ là gì? Có phải sẽ vẫn là vế trước? Các ngươi sẽ vẫn đem lại cho Ta nỗi thất vọng và nỗi đau khổ bất hạnh? Trái tim các ngươi có còn chút hơi ấm nào không? Các ngươi vẫn sẽ không biết làm gì để xoa dịu trái tim Ta? Vào lúc này, các ngươi sẽ chọn gì? Các ngươi sẽ phục tùng những lời của Ta hay sẽ chán ngấy chúng? Ngày của Ta đã được giãi bày tận mắt các ngươi, và các ngươi sẽ đứng trước một cuộc đời mới và một điểm xuất phát mới. Tuy nhiên, Ta phải nói với các ngươi rằng điểm xuất phát này không phải là khởi đầu của công tác mới đã qua, mà là điểm kết thúc của công tác cũ. Có nghĩa là, đây là hành động cuối cùng. Ta nghĩ rằng tất cả các ngươi đều có thể hiểu sự khác thường ở điểm xuất phát này. Tuy nhiên, một ngày không xa, các ngươi sẽ hiểu ý nghĩa thực sự của điểm xuất phát này, vậy nên chúng ta hãy cùng nhau vượt qua nó và chào đón đoạn kết! Tuy vậy, điều vẫn khiến Ta lo lắng về các ngươi là, khi đối diện với bất công và công lý, các ngươi luôn chọn vế trước. Dù vậy, tất cả đã là quá khứ của các ngươi. Ta cũng hi vọng sẽ quên mọi thứ về quá khứ của các ngươi, mặc dù điều này rất khó thực hiện. Tuy nhiên, Ta có cách rất hay để làm điều đó: Hãy để tương lai thay thế quá khứ, cho phép xua tan hình bóng quá khứ và thay thế bằng con người thật của các ngươi ngày hôm nay. Vì vậy Ta phải phiền các ngươi lựa chọn thêm một lần nữa – và chúng Ta sẽ thấy được chính xác các ngươi trung thành với ai.

Trích từ “Ngươi trung thành với ai?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Chú thích:

a. Quay đầu lại bờ: thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa “từ bỏ con đường tội lỗi”.

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 334

Mỗi khi đích đến được đề cập, các ngươi đều xem xét nó đặc biệt nghiêm túc; hơn nữa, nó là thứ mà tất cả các ngươi đều đặc biệt nhạy cảm. Vài người quá háo hức muốn khấu đầu xuống đất, cúi lạy trước Đức Chúa Trời nhằm đạt được một đích đến tốt đẹp. Ta có thể đồng cảm với sự háo hức của các ngươi, một sự háo hức không cần phải diễn đạt bằng lời. Đó chẳng là gì hơn ngoài việc các ngươi không muốn xác thịt mình rơi vào thảm họa, và các ngươi càng chẳng muốn rơi vào sự trừng phạt đời đời trong tương lai. Các ngươi chỉ hy vọng được cho phép bản thân mình sống tự do hơn một chút, thoải mái hơn một chút. Và vì thế các ngươi đặc biệt muộn phiền mỗi khi đích đến được nhắc đến, vô cùng lo sợ rằng nếu không đủ chú tâm, các ngươi có thể xúc phạm Đức Chúa Trời và như thế phải chịu hình phạt thích đáng. Các ngươi đã không ngần ngại thỏa hiệp vì đích đến của mình, và thậm chí nhiều người trong các ngươi, những kẻ từng ranh ma và xấc xược, đột nhiên lại trở nên đặc biệt hòa nhã và chân thành; bộ dạng chân thành của các ngươi khiến người ta ớn lạnh tận xương tủy. Tuy vậy, các ngươi hết thảy đều có tấm lòng “trung thực”, và các ngươi đã liên tục mở lòng với Ta về các bí mật trong lòng mà không giữ lại bất kỳ điều gì, dù là sự than phiền, dối trá, hay sùng bái. Nói chung, các ngươi đều thẳng thắn “thú nhận” với Ta những điều nằm thâm sâu nhất trong bản tính nội tại của các ngươi. Dĩ nhiên, Ta chẳng bao giờ lảng tránh những thứ như thế, vì đối với Ta chúng đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Các ngươi thà đi vào biển lửa vì đích đến cuối cùng của mình hơn là mất một cọng tóc lẻ để được Đức Chúa Trời chấp thuận. Không phải là Ta quá giáo điều với các ngươi, mà là các ngươi quá thiếu một tấm lòng sùng kính để đối mặt với mọi việc Ta làm. Các ngươi có thể không hiểu những gì Ta vừa phán bảo, vậy để Ta cho các ngươi một lời giải thích đơn giản: Cái các ngươi cần không phải là lẽ thật và sự sống, cũng không phải là những nguyên tắc để hành xử, càng chẳng phải là công tác khổ nhọc của Ta. Mà đúng hơn, cái các ngươi cần là tất cả những gì các ngươi sở hữu nơi xác thịt – tiền tài, địa vị, gia đình, hôn nhân, v.v. Các ngươi hoàn toàn gạt bỏ lời nói và việc làm của Ta, thế nên Ta có thể tóm gọn đức tin của các ngươi trong một từ: hời hợt. Các ngươi sẽ làm bất kỳ điều gì để đạt được những điều mà các ngươi hết lòng tận tâm, nhưng Ta đã phát hiện ra rằng các ngươi sẽ chẳng làm như thế cho những việc liên quan đến niềm tin của các ngươi vào Đức Chúa Trời. Thay vào đó, các ngươi chỉ tận tụy một cách tương đối, và nhiệt thành một cách tương đối. Vì thế mà Ta nói rằng những kẻ thiếu một tấm lòng tuyệt đối chân thành là những kẻ thất bại trong niềm tin của mình vào Đức Chúa Trời. Hãy suy nghĩ cho cẩn thận – trong số các ngươi có nhiều kẻ thất bại không nào?

Các ngươi phải biết rằng thành công trong niềm tin vào Đức Chúa Trời đạt được là nhờ những hành động của chính con người; khi con người không thành công mà thay vào đó là thất bại, đó cũng lại là do hành động của chính họ, và những nhân tố khác không đóng một vai trò gì. Ta tin rằng các ngươi sẽ làm bất kỳ điều gì cần thiết để hoàn thành được việc gì đó vốn khó khăn hơn và kéo theo nhiều đau khổ hơn là tin vào Đức Chúa Trời, và các ngươi sẽ rất nghiêm túc với việc đó, rất nghiêm túc đến nỗi các ngươi sẽ không sẵn lòng tha thứ bất cứ lỗi lầm gì; những điều này là kiểu nỗ lực không ngừng mà tất cả các ngươi đã thực hiện trong đời sống của riêng mình. Các ngươi thậm chí có khả năng lừa dối xác thịt của Ta trong những hoàn cảnh mà các ngươi hẳn sẽ chẳng lừa dối bất kỳ ai trong gia đình của chính các ngươi. Đây là hành xử nhất quán của các ngươi và là nguyên tắc mà các ngươi sống. Chẳng phải các ngươi vẫn đang dựng lên một vẻ ngoài giả tạo để lừa dối Ta vì đích đến của các ngươi, hầu cho đích đến của các ngươi được hoàn toàn đẹp đẽ và là mọi thứ các ngươi khao khát sao? Ta nhận ra rằng lòng sùng kính của các ngươi chỉ là tạm bợ, và sự chân thành của các ngươi cũng vậy. Chẳng phải sự quyết tâm của các ngươi và cái giá mà các ngươi trả là chỉ là cho thời khắc hiện tại chứ không phải cho tương lao sao? Các ngươi chỉ muốn nỗ lực lần sau cùng để phấn đấu nhằm bảo đảm một đích đến tốt đẹp, với mục đích duy nhất là thực hiện một cuộc đổi chác. Các ngươi không thực hiện nỗ lực này để tránh mang nợ lẽ thật, và càng không phải để báo đáp Ta vì cái giá Ta đã trả. Tóm lại, các ngươi chỉ sẵn sàng viện đến các mưu mẹo khôn khéo để đạt được những gì mình muốn, chứ không sẵn sàng chiến đấu công khai vì nó. Đây chẳng phải là ao ước thật tâm của các ngươi sao? Các ngươi không được ngụy tạo bản thân mình, cũng không được vắt óc nghĩ về đích đến của mình đến mức không thể ăn ngon ngủ yên. Chẳng phải sự thật là kết cục của các ngươi sẽ được định đoạt vào thời điểm cuối cùng sao? Mỗi người các ngươi phải chu toàn bổn phận của mình tốt nhất có thể với một tấm lòng cởi mở và trung thực, và sẵn sàng trả bất cứ giá nào nếu cần thiết. Như các ngươi đã nói, khi ngày ấy đến, Đức Chúa Trời sẽ không xao lãng đối với bất kỳ ai đã chịu đau khổ hay đã trả giá vì Ngài. Kiểu niềm tin này đáng để nắm giữ, và đúng là các ngươi đừng bao giờ quên nó. Chỉ bằng cách này Ta mới có thể an tâm về các ngươi. Nếu không, các ngươi sẽ mãi mãi là những người mà Ta chẳng thể an tâm, và các ngươi sẽ mãi là những đối tượng khiến Ta ghê tởm. Nếu tất cả các ngươi có thể làm theo lương tâm của mình và dâng hiến tất cả cho Ta, không từ nan nỗ lực gì cho công việc của Ta, và tận hiến năng lượng của cả một đời cho công tác Phúc Âm của Ta, thì chẳng lẽ lòng Ta không nhảy lên vui sướng vì các ngươi sao? Theo cách này, Ta sẽ có thể hoàn toàn an tâm về các ngươi, không phải sao? Thật hổ thẹn khi những gì các ngươi có thể làm chỉ là một phần nhỏ mọn đến đáng thương trong những gì Ta kỳ vọng. Như thế, làm sao các ngươi còn dám tìm kiếm nơi Ta những gì các ngươi trông đợi?

Trích từ “Về đích đến” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 335

Đích đến và số phận của các ngươi là điều rất quan trọng với các ngươi – chúng là mối lo ngại sâu sắc của các ngươi. Các ngươi tin rằng nếu các ngươi không làm mọi sự một cách rất cẩn trọng, thì sẽ có nghĩa rằng ngươi không có được đích đến, rằng ngươi đã hủy hoại số phận của chính mình. Nhưng các ngươi đã bao giờ mảy may nghĩ rằng nếu một người nỗ lực chỉ vì đích đến của mình, thì họ đang luống công vô ích không? Những nỗ lực đó chẳng chân thật, chúng chỉ là giả tạo và dối trá. Nếu là thế, thì những kẻ dốc công sức chỉ vì đích đến của mình sắp bước vào thất bại chung cuộc của họ, bởi sự thất bại trong niềm tin vào Đức Chúa Trời là do bởi sự dối trá. Ta đã từng nói rằng Ta không thích được tâng bốc hay nịnh bợ, hay được đối đãi nhiệt tình. Ta thích những con người trung thực đối mặt với lẽ thật và những kỳ vọng của Ta. Hơn thế nữa, Ta thích khi con người có thể thể hiện sự quan tâm và cân nhắc tột độ đến tấm lòng của Ta, và khi họ có khả năng từ bỏ mọi sự vì Ta. Chỉ có cách này, lòng Ta mới khuây khỏa. Hiện giờ, có bao nhiêu điều về các ngươi mà Ta không thích? Bao nhiêu điều về các ngươi mà Ta thích? Có thể nào chẳng ai trong các ngươi nhận ra được sự xấu xa mình đã thể hiện ra vì đích đến của mình?

Trong lòng Ta, Ta chẳng mong gây tổn thương gì cho bất kỳ tâm hồn nào mà tích cực và khát vọng vươn lên, Ta càng không mong làm nản chí nghị lực của bất kỳ ai đang thực thi bổn phận của mình một cách trung tín. Tuy nhiên, Ta phải nhắc nhở từng người trong các ngươi về sự thiếu khả năng của các ngươi và tâm hồn dơ bẩn nằm sâu thẳm trong lòng các ngươi. Ta làm vậy với hy vọng rằng các ngươi sẽ có thể dâng hiến tấm lòng chân thật của mình khi đối diện với lời của Ta, vì điều Ta ghét nhất chính là sự dối trá của con người đối với Ta. Ta chỉ hy vọng rằng trong giai đoạn cuối trong công tác của Ta, các ngươi sẽ có thể dâng một sự thể hiện xuất sắc nhất của mình, và rằng các ngươi sẽ tận hiến hoàn toàn, và không còn nửa vời. Dĩ nhiên, Ta cũng hy vọng rằng các ngươi đều có thể có được một đích đến tốt đẹp. Tuy thế, Ta vẫn có yêu cầu của Ta, đó là để các ngươi có quyết định đúng đắn nhất khi dâng lên Ta lòng sùng kính duy nhất và sau cùng. Nếu có ai đó không có được lòng sùng kính duy nhất đó, thì chắc chắn kẻ đó tài sản quý giá của Sa-tan, và Ta sẽ không giữ hắn ta để sử dụng nữa, mà sẽ trả hắn về nhà để được cha mẹ hắn chăm lo. Công tác của Ta rất hữu ích cho các ngươi, điều Ta hy vọng nhận được từ các ngươi là một tấm lòng chân thật và cầu tiến, nhưng đến giờ tay Ta vẫn trống rỗng. Hãy nghĩ về điều này: Nếu một ngày nào đó, Ta vẫn phẫn uất không lời nào tả xiết như thế này, thì Ta sẽ có thái độ thế nào với các ngươi đây? Lúc ấy liệu Ta sẽ nhã nhặn với các ngươi như bây giờ không? Liệu lòng Ta sẽ được thanh tịnh như bây giờ không? Các ngươi có hiểu được cảm giác của một người đã vất vả canh tác trên đồng mà chưa thu hoạch được lấy một hạt nào không? Các ngươi có hiểu được tấm lòng của một người tổn thương ghê gớm như thế nào khi họ đã phải nhận một đòn quá nặng không? Các ngươi có thể cảm được sự cay đắng của một người đã từng tràn trề hy vọng mà lại phải chia tay trong sự lục đục không? Các ngươi đã từng thấy cơn giận phát ra từ một người bị chọc tức hay chưa? Các ngươi có thể biết được sự sốt sắng trả thù của một người đã bị đối xử với thái độ thù hằn và lừa dối hay không? Nếu các ngươi hiểu được tâm thái của những người này, Ta nghĩ sẽ chẳng khó gì để các ngươi hình dung được thái độ của Đức Chúa Trời vào ngày Ngài ra tay trừng phạt! Cuối cùng, Ta hy vọng tất cả các ngươi hãy nỗ lực nghiêm túc vì đích đến của các ngươi, dù các ngươi tốt hơn không nên vận dụng những phương thức dối trá trong những nỗ lực của mình, nếu không Ta sẽ tiếp tục thất vọng về các ngươi tận trong lòng. Và sự thất vọng đó dẫn đến điều gì đây? Chẳng phải các ngươi đang tự lừa phỉnh mình sao? Những kẻ có suy nghĩ về đích đến của mình nhưng lại phá hoại nó là những kẻ ít có khả năng được cứu rỗi nhất. Ngay cả khi chúng trở nên bực tức và cáu giận, ai sẽ thương cảm với một người như vậy? Tóm lại, Ta vẫn mong cho các ngươi có một đích đến vừa tốt đẹp vừa phù hợp, và hơn thế nữa, Ta hy vọng rằng không ai trong các ngươi sẽ rơi vào thảm họa.

Trích từ “Về đích đến” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: IX. Phơi bày sự bại hoại của loài người

Tiếp theo: Phơi bày sự bại hoại của loài người (phần 2)

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Nội dung

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này