Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 46

Lời tán dương đã đến Si-ôn và nơi cư ngụ của Đức Chúa Trời đã xuất hiện. Muôn dân đang truyền tụng tên thánh vinh quang của Đức Chúa Trời. Ôi, Đức Chúa Trời Toàn Năng! Ngài là Đấng đứng đầu vũ trụ, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, là mặt trời chiếu rọi trên ngọn núi Si-ôn uy nghiêm và hùng vĩ của toàn vũ trụ…

Đức Chúa Trời Toàn Năng! Chúng con gọi Ngài trong sự hân hoan, chúng con nhảy múa, hát ca. Ngài thực sự là Đấng Cứu Thế của chúng con, Đức Vua vĩ đại của vũ trụ. Ngài đã tạo ra nhóm người đắc thắng và hoàn thành kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời. Nhất định muôn dân sẽ đổ về ngọn núi này. Muôn dân sẽ quỳ lạy trước ngai vàng. Ngài là Đức Chúa Trời thực sự và duy nhất, Ngài xứng với niềm vinh quang và tôn kính. Tất cả vinh quang, sự tán dương và quyền lực đều thuộc về trên ngai Ngài. Suối nguồn của sự sống tuôn ra từ ngai vàng, chăm tưới và nuôi dưỡng muôn dân. Cuộc sống thay đổi từng ngày, ánh sáng mới và khải thị theo chúng con, không ngừng cho chúng con những hiểu biết mới về Đức Chúa Trời. Trong những trải nghiệm, chúng con đã chắc chắn thực sự về Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời luôn luôn hiển hiện, hiển hiện trong những người sống đúng đắn. Chúng con thực sự vô cùng có phước! Được đối diện với Đức Chúa Trời hàng ngày, được nói mọi điều với Đức Chúa Trời, và mọi sự đều để Đức Chúa Trời làm chủ. Chúng con nghiền ngẫm về lời của Đức Chúa Trời. Trái tim chúng con an định nơi Đức Chúa Trời, và như thế, chúng con đến trước Đức Chúa Trời, để được ánh sáng của Ngài soi rọi. Cuộc sống, hành động, nói năng, tâm tư và suy nghĩ mỗi ngày của chúng con đều sống trong lời của Đức Chúa Trời, luôn biết phân định, và lời của Đức Chúa Trời là kim chỉ nam, khiến những điều ẩn giấu bên trong liên tiếp xuất hiện. Chúng con không phút giây nào chần chừ giãi bày cùng Đức Chúa Trời. Ngài thấu suốt mọi tâm tư và suy nghĩ của chúng con. Mỗi phút, mỗi giây chúng con đều sống và nhận sự phán xét trước đài của Đấng Christ. Mọi nơi trong cơ thể chúng con hãy còn bị Sa-tan chiếm giữ. Ngày hôm nay đây, để khôi phục quyền năng của Đức Chúa Trời, chúng con cần dọn sạch sẽ thánh điện của Ngài. Chúng con phải trải qua một trận chiến sinh tử để mình được hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Trời. Chỉ khi bản thân cũ bị đóng đinh trên cây thập giá, Đấng Christ phục sinh mới có được quyền năng.

Giờ đây, Đức Thánh Linh đang kêu gọi chúng ta từ khắp nơi hãy xung phong, tham gia vào cuộc quyết chiến! Chỉ cần chúng ta tình nguyện hi sinh, đồng lòng với Đức Chúa Trời, Ngài nhất định sẽ luôn soi sáng và gột tẩy bên trong chúng ta, giành lại những gì Sa-tan đã chiếm giữ, để chúng ta nhanh chóng thuộc về Ngài. Đừng để phí hoài thời gian, hãy luôn sống trong lời của Đức Chúa Trời, cùng gây dựng với các thánh đồ của Đức Chúa Trời, để được đưa vào trong Vương quốc của Đức Chúa Trời, trong vinh quang cùng Đức Chúa Trời.

– Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 1, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 47

Hội thánh Phi-la-đen-phi đã được thành lập, điều đó hoàn toàn nhờ vào ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Tình yêu dành cho Đức Chúa Trời nảy sinh trong lòng của vô vàn thánh đồ, những người không dao động trên hành trình tâm linh của mình. Họ giữ vững niềm tin rằng Đức Chúa Trời thật duy nhất đã trở nên xác thịt, rằng Ngài là Đấng đứng đầu vũ trụ, Đấng điều khiển muôn vật: Điều này được xác nhận bởi Đức Thánh Linh, nó bất di bất dịch như núi! Và nó sẽ không bao giờ thay đổi!

Đức Chúa Trời Toàn Năng ôi! Ngày nay chính Ngài đã mở những con mắt tâm linh của chúng con, cho phép người mù được nhìn thấy, người què được bước đi và người bị bệnh phong được chữa lành. Chính Ngài đã mở giếng trời, cho phép chúng con nhận biết những lẽ mầu nhiệm của lĩnh vực thuộc linh. Được dầm thắm bởi những lời thánh khiết của Ngài và được cứu rỗi khỏi nhân tính của chúng con, thứ đã bị Sa-tan làm cho bại hoại – đó là công tác vô cùng vĩ đại của Ngài và lòng thương xót vô cùng vĩ đại của Ngài. Chúng con là những chứng nhân của Ngài!

Trong một thời gian dài Ngài cứ ẩn mình một cách khiêm nhường và lặng lẽ. Ngài đã trải qua sự phục sinh từ cõi chết, chịu đóng đinh trên thập tự giá, niềm vui và nỗi buồn của đời người, sự bức hại và nghịch cảnh; Ngài đã kinh qua và nếm trải nỗi đau của thế giới loài người, và Ngài đã bị thời đại từ bỏ. Đức Chúa Trời nhập thể là chính Đức Chúa Trời. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài đã cứu rỗi chúng con ra khỏi sự dơ dáy, nâng chúng con lên bằng tay hữu của Ngài, và hào phóng ban cho chúng con ân điển của Ngài. Không màng đến đau đớn, Ngài đã chế tác sự sống của Ngài vào trong chúng con; cái giá mà Ngài đã trả bằng huyết, mồ hôi và nước mắt của Ngài được kết tinh trên những thánh đồ. Chúng con là sản phẩm của[a] những sự cố gắng cật lực của Ngài; chúng con là cái giá mà Ngài đã trả.

Đức Chúa Trời Toàn Năng ôi! Chính vì lòng nhân ái và lòng thương xót của Ngài, sự công chính và oai nghi của Ngài, sự thánh khiết và khiêm nhường của Ngài mà hết thảy mọi người sẽ cúi đầu trước Ngài và thờ phượng Ngài cho đến đời đời.

Ngày nay, Ngài đã làm cho hết thảy các hội thánh được trọn vẹn – hội thánh Phi-la-đen-phi – và vì thế đã hoàn thành kế hoạch quản lý 6.000 năm của Ngài. Các thánh đồ có thể hạ mình đầu phục trước Ngài, được gắn kết trong tâm linh và đi theo trong tình yêu thương, được kết nối với suối nguồn. Nước hằng sống của sự sống chảy không ngừng, rửa sạch và thanh lọc mọi nước bùn nhơ trong hội thánh, một lần nữa làm tinh sạch đền thờ của Ngài. Chúng con đã bắt đầu biết đến Đức Chúa Trời thật và thực tế, đi trong lời Ngài, nhận thức rõ phận sự và bổn phận của bản thân mình, và làm mọi thứ có thể để dâng mình vì lợi ích của hội thánh. Luôn luôn lắng lòng trước Ngài, chúng con phải chú ý đến công tác của Đức Thánh Linh, kẻo ý muốn của Ngài sẽ bị cản trở trong chúng con. Giữa các thánh đồ có tình yêu thương lẫn nhau, và những điểm mạnh của người này sẽ bù đắp cho những điểm yếu của người kia. Họ có thể bước đi trong tâm linh mọi lúc, được khai sáng và soi sáng bởi Đức Thánh Linh. Sau khi hiểu lẽ thật, họ đưa nó vào thực hành ngay lập tức. Họ theo kịp sự sáng mới và đi theo bước chân của Đức Chúa Trời.

Hãy tích cực hợp tác với Đức Chúa Trời; để Ngài nắm quyền kiểm soát là bước đi với Ngài. Tất cả các ý tưởng, quan niệm, ý kiến và những vướng mắc thế tục của bản thân chúng ta tan biến vào hư không như làn khói. Chúng ta để Đức Chúa Trời ngự trị tối cao trong linh hồn mình, bước đi với Ngài và do đó có được sự siêu việt, đắc thắng thế gian, và linh hồn của chúng ta bay tự do và được giải thoát: Đây là kết cục khi Đức Chúa Trời Toàn Năng trở thành Vua. Làm sao chúng ta không thể múa và hát trong sự ca ngợi, dâng lên những lời ca ngợi của chúng ta, dâng lên những bài ca mới?

Thực sự có nhiều cách để ca ngợi Đức Chúa Trời: kêu cầu danh Ngài, đến gần Ngài, nghĩ về Ngài, cầu nguyện – đọc Kinh Thánh, thực hiện thông công, suy nghĩ và suy ngẫm, cầu nguyện và các bài hát ca ngợi. Trong những cách ca ngợi này có sự vui mừng, và có sự xức dầu; có quyền năng trong sự ca ngợi, và cũng có một trọng trách. Có đức tin trong sự ca ngợi, và có sự thông hiểu mới.

Hãy tích cực hợp tác với Đức Chúa Trời, phối hợp trong sự phục vụ và hợp nhất, thực hiện các ý định của Đức Chúa Trời Toàn Năng, nhanh chóng trở thành một linh thể thánh khiết, chà đạp lên Sa-tan, và chấm dứt số phận của Sa-tan. Hội thánh Phi-la-đen-phi đã được cất lên vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời và được tỏ lộ trong sự vinh hiển của Ngài.

– Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 2, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Chú thích:

a. Nguyên bản không có cụm từ “sản phẩm của”.


Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 48

Vị quân vương đắc thắng đã ngự trên bảo tọa vinh quang. Ngài đã cứu chuộc thành công các dân sự của mình và dẫn dắt họ hiển hiện trong vinh quang. Vạn vật đều nằm trong tay Ngài. Ngài đã xây dựng và củng cố Si-ôn bằng sự khôn ngoan và quyền năng thần thánh. Ngài phán xét thế giới tội ác này, phán xét muôn dân muôn nước bằng sự oai nghi, mặt đất, đại dương và những vật sống trong đó, cho đến những kẻ say sưa trong men nồng buông tuồng. Đức Chúa Trời nhất định sẽ thi hành phán xét. Đức Chúa Trời nhất định sẽ trút cơn thịnh nộ lên họ để thể hiện rõ sự oai nghi của Ngài. Ngài sẽ lập tức phán xét, không còn trì hoãn. Ngọn lửa thạnh nộ sẽ thiêu cháy hết những tội ác tày trời của họ. Tai ương sẽ giáng xuống bất kỳ lúc nào. Con người sẽ chẳng có đường nào mà trốn chạy, cũng không còn chốn dung thân, chỉ còn biết ai oán khóc than, nghiến răng mà tự tìm sự huỷ diệt.

Những đứa con trai yêu dấu đắc thắng của Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ lưu lại Si-ôn, vĩnh viễn không ra đi. Muôn dân lắng nghe lời Ngài, chăm chú dõi theo từng cử chỉ của Ngài, những lời ngợi khen không bao giờ cạn. Đức Chúa Trời có một và thật đã hiển hiện! Linh hồn chúng ta đã biết rõ Ngài, chúng ta theo sát Ngài, dốc sức tiến về phía trước. Kết cục của thế giới đã trải ra trước mắt chúng ta. Đời sống Hội thánh đúng đắn và con người, việc và vật xung quanh đang gấp rút đào tạo chúng ta. Hãy mau thu lại lòng yêu thế giới của chúng ta! Hãy mau thu lại ánh nhìn mờ mịt của chúng ta! Hãy giữ cho bước chân chúng ta không bước qua biên giới, giữ chặt miệng lưỡi để chúng ta được bước đi trong lời của Đức Chúa Trời, không còn vì mình mà tranh biện hơn thua. Hãy từ bỏ đi, lòng tham luyến tiền tài thế tục! Hãy từ bỏ đi, thứ tình quyến luyến chồng con! Hãy từ bỏ đi, những chủ trương và thành kiến của chính mình! Tỉnh ngộ thôi, thời gian còn quá ít! Hãy để linh hồn ngưỡng vọng Đức Chúa Trời, ngưỡng vọng và để Ngài kiểm soát. Đừng để mình giống như vợ của Lót, bị ruồng bỏ đáng thương xiết bao! Đáng thương xiết bao! Hãy tỉnh ngộ đi!

– Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 3, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 49

Non sông thay đổi, nước chảy theo dòng, sự sống con người không thể kéo dài được như đất và trời. Duy chỉ Đức Chúa Trời Toàn Năng là vĩnh sinh và phục sinh, tiếp diễn từ đời này sang đời khác, mãi mãi! Mọi thứ và mọi sự kiện đều nằm trong tay Ngài, còn Sa-tan nằm phục dưới chân Ngài.

Hôm nay, chính bằng sự lựa chọn tiền định của Đức Chúa Trời mà Ngài đã cứu rỗi chúng ta khỏi sự kìm kẹp của Sa-tan. Ngài đúng thật là Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Sự sống vĩnh viễn, phục sinh của Đấng Christ quả thực đã hoạt động bên trong chúng ta, hướng chúng ta kết nối với sự sống của Đức Chúa Trời, để chúng ta thực sự có thể mặt đối mặt với Ngài, ăn Ngài, uống Ngài, thưởng thức Ngài. Đây là món quà đầy vị tha mà Đức Chúa Trời đã phải trả giá bằng máu của trái tim Ngài để tạo ra.

Mùa đến rồi đi, trải qua bao nhiêu sương gió, gặp gỡ quá nhiều đớn đau của sự sống, quá nhiều ngược đãi và khỗ não, quá nhiều chối bỏ và vu khống của thế giới, quá nhiều lời buộc tội sai trái của chính quyền, ấy thế nhưng cả đức tin của Đức Chúa Trời lẫn lòng kiên định của Ngài đều không mảy may suy giảm. Một lòng một dạ hiến dâng vì ý muốn của Đức Chúa Trời và vì sự quản lý cùng kế hoạch của Đức Chúa Trời, vì muốn chúng được hoàn thành mà Ngài đã không màng đến sự sống của Ngài. Vì đám đông dân sự của Ngài, Ngài chẳng ngại đau khổ, chu đáo cho họ ăn và chăm tưới cho họ. Dù có dốt nát đến đâu hay khó khăn đến mấy thì chúng ta cũng chỉ được quy phục trước Ngài, và sự sống phục sinh của Đấng Christ sẽ thay đổi bản tính cũ của chúng ta… Với tất cả những con trai đầu lòng này, Ngài đã lao động không mệt mỏi, bỏ cả thức ăn và nghỉ ngơi. Không biết bao nhiêu ngày đêm, trải qua không biết bao nhiêu cái nóng như thiêu và cái lạnh như đóng băng, Ngài vẫn một lòng một dạ trông coi Si-ôn.

Thế giới, gia đình, công việc và tất cả, hoàn toàn gạt bỏ, vui vẻ, tự nguyện, và những thú vui trần thế chẳng liên quan gì đến Ngài… Lời từ miệng Ngài xuyên thẳng vào chúng ta, vạch trần những thứ ẩn giấu sâu thẳm trong trái tim chúng ta. Sao chúng ta có thể không nghe theo? Mỗi câu chữ phát ra từ miệng Ngài đều sẽ ứng nghiệm lên chúng ta vào bất cứ lúc nào. Bất kể chúng ta làm gì, khi Ngài có mặt hay giấu sau lưng Ngài, thì cũng chẳng có điều gì là Ngài không biết, chẳng có điều gì là ngài không thấu hiểu. Quả thực tất cả đều sẽ tỏ lộ trước mặt Ngài, bất chấp các kế hoạch và sắp xếp của chúng ta.

Ngồi trước mặt Ngài, cảm thấy niềm hân hoan từ trong linh hồn chúng ta, thoải mái và bình tĩnh, nhưng cũng luôn cảm thấy trống rỗng và thật sự mang ơn Đức Chúa Trời: Đây là điều kỳ diệu không thể tưởng tượng và không thể làm nổi. Đức Thánh Linh là quá đủ để chứng minh rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Trời thật duy nhất! Những người trong nhóm chúng ta thật có phúc không sao kể xiết! Nếu không nhờ ân điển và lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, chúng ta chỉ có thể sa vào kiếp trầm luân và đi theo Sa-tan. Chỉ Đức Chúa Trời Toàn Năng mới cứu rỗi được chúng ta!

Ôi! Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đức Chúa Trời thực tế! Chính Ngài đã mở mắt tâm linh, cho phép chúng con trông thấy những điều huyền bí của cõi tâm linh. Triển vọng của vương quốc là vô hạn. Hãy tiếp tục quan sát trong lúc chờ đợi. Ngày đó không thể quá xa nữa.

Những ngọn lửa của chiến tranh đang cuồn cuộn, khói đại bác tràn ngập không khí, khí hậu biến đổi, một bệnh dịch sẽ lây lan, và con người chỉ còn đường chết, không hề có hi vọng sống sót.

Ôi! Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đức Chúa Trời thực tế! Ngài là pháo đài không gì lay chuyển được của chúng con. Ngài là nơi nương tựa của chúng con. Chúng con sẽ nằm rúc dưới những chiếc cánh của Ngài, và tai họa sẽ không thể với tới chúng con. Sự bảo vệ và chăm sóc thiêng liêng của Ngài là thế đấy.

Tất cả chúng ta đều cùng cất cao giọng hát; chúng ta hát lời ngợi ca, và tiếng ngợi ca của chúng ta sẽ ngân vang khắp Si-ôn! Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đức Chúa Trời thực tế đã chuẩn bị cho chúng con đích đến vinh quang đó. Hãy quan sát – ôi, hãy quan sát đi! Đến giờ thời gian hãy còn chưa quá muộn.

– Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 5, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 50

Kể từ khi Đức Chúa Trời Toàn Năng – Vua của vương quốc – được làm chứng, phạm vi quản lý của Đức Chúa Trời đã được tỏ lộ hoàn toàn trên khắp vũ trụ. Không chỉ sự xuất hiện của Đức Chúa Trời đã được làm chứng ở Trung Quốc, mà danh của Đức Chúa Trời Toàn Năng còn được làm chứng tại mọi quốc gia và mọi nơi. Họ đều đang kêu lên danh thánh này, tìm cách thông công với Đức Chúa Trời bằng mọi phương cách có thể, lĩnh hội ý muốn của Đức Chúa Trời Toàn Năng và hầu việc Ngài một cách hợp tác trong hội thánh. Đây là cách diệu kỳ mà Đức Thánh Linh làm việc.

Các quốc gia khác nhau có ngôn ngữ khác nhau nhưng chỉ có một Thần độc nhất. Thần này liên hiệp các hội thánh trên toàn vũ trụ và tuyệt đối hiệp nhất với Đức Chúa Trời, mà không có chút khác biệt nào dù nhỏ nhất. Đây là điều không còn nghi ngờ gì nữa. Đức Thánh Linh giờ kêu gọi họ và tiếng của Ngài thức tỉnh họ. Đấy là tiếng của lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Họ đều đang kêu lên danh thánh của Đức Chúa Trời Toàn Năng! Họ còn chúc tụng và hát ca. Không bao giờ có thể có bất kỳ sự sai lệch nào trong công tác của Đức Thánh Linh; những người này làm bất cứ điều gì có thể để tiến lên trên đường ngay nẻo chính, họ không thoái lui – những phép lạ chồng chất. Đây là việc mà người ta khó tưởng tượng và không thể nào ước tính được.

Đức Chúa Trời Toàn Năng là Vua của sự sống trong vũ trụ! Ngài ngồi trên ngai vinh hiển và phán xét thế gian, thống trị hết thảy, và cai trị hết mọi quốc gia; mọi dân tộc quỳ gối trước Ngài, cầu nguyện với ngài, đến gần Ngài và trao đổi với Ngài. Dù cho ngươi đã tin Đức Chúa Trời bao lâu đi nữa, dù cho địa vị hay thâm niên của ngươi có cao bao nhiêu đi nữa, nếu trong lòng ngươi chống đối với Đức Chúa Trời thì ngươi phải bị phán xét và phải phủ phục trước Ngài, cất tiếng kêu van đau đớn, đây thực sự là lúc thu hoạch những hoa trái từ hành động của chính ngươi. Tiếng kêu than van này là âm thanh của việc bị tra tấn trong hồ lửa và diêm sinh, và nó là tiếng kêu của việc bị sửa phạt bởi gậy sắt của Đức Chúa Trời, đây là sự phán xét trước tòa án Đấng Christ.

– Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 8, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 51

Sự xuất hiện của Đức Chúa Trời đã dấy lên ở khắp các hội thánh. Đó là Thần phán dạy; Ngài là ngọn lửa dữ dội, mang oai nghi, và đang phán xét. Ngài là Con người, mặc áo dài đến chân, và một đai vàng thắt ngang trên ngực. Đầu và tóc Ngài trắng như lông chiên, và mắt Ngài như ngọn lửa; chân Ngài như đồng sáng, như thể chúng được luyện trong lò lửa, và tiếng Ngài như tiếng nước lớn. Tay hữu Ngài cầm bảy ngôi sao và trong miệng Ngài, một thanh gươm nhọn hai lưỡi, và mặt Ngài sáng rực rỡ như mặt trời rực cháy!

Con Người đã được chứng kiến, và chính Đức Chúa Trời đã được mặc khải công khai. Vinh quang của Đức Chúa Trời đã phát ra, tỏa sáng dữ dội như mặt trời đang rực cháy! Diện mạo vinh hiển của Ngài rực sáng với ánh sáng rực rỡ; đôi mắt nào dám đối với Ngài bằng sự chống đối chứ? Sự chống đối dẫn đến cái chết! Không một chút thương xót nào được tỏ ra cho bất cứ điều gì ngươi nghĩ trong lòng, bất kỳ lời nào ngươi thốt ra, hoặc bất cứ sự gì ngươi làm. Tất cả các ngươi sẽ bắt đầu hiểu và bắt đầu thấy được những gì các ngươi đã thu đạt được – không có gì ngoài sự phán xét của Ta! Liệu Ta có thể chịu được khi các ngươi không nỗ lực ăn uống lời Ta, và thay vào đó làm gián đoạn cách tùy tiện và hủy hoại công trình của Ta? Ta sẽ không đối xử với loại người này cách nhẹ nhàng! Nếu hành vi của ngươi thoái hóa nghiêm trọng hơn, ngươi sẽ bị lửa thiêu đốt! Đức Chúa Trời toàn năng hiện thân trong một cơ thể thuộc linh, không có một chút xác thịt hay máu huyết từ đầu đến chân. Ngài vượt khỏi thế giới vũ trụ, ngồi trên ngôi vinh hiển trên tầng trời thứ ba, cai quản vạn vật! Vũ trụ và vạn vật nằm trong tay Ta. Nếu Ta phán điều đó, nó sẽ là như vậy. Nếu Ta ấn định điều đó, thì nó sẽ như vậy. Sa-tan ở dưới chân Ta; hắn ở trong vực sâu không đáy! Khi tiếng nói của Ta phát ra, trời đất sẽ qua đi và thành hư không! Vạn vật sẽ được đổi mới; đây là một lẽ thật không thể thay đổi mà hoàn toàn đúng. Ta đã vượt qua thế giới, cũng như tất cả những kẻ ác. Ta ngồi đây chuyện trò cùng các ngươi, và tất cả những ai có tai nên lắng nghe và tất cả những ai đang sống nên chấp nhận.

Ngày sẽ tàn; vạn vật trên thế giới này sẽ thành hư không, và vạn vật sẽ được lại sanh. Hãy nhớ lấy điều này! Đừng quên! Không thể có sự mơ hồ! Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Ta sẽ ở lại! Để Ta khuyên các ngươi một lần nữa: Đừng chạy vô ích! Hãy thức dậy đi! Hãy ăn năn và sự cứu rỗi nằm trong tầm tay! Ta đã xuất hiện giữa các ngươi và tiếng nói của Ta đã dấy lên. Tiếng nói của Ta đã dấy lên trước các ngươi; mỗi ngày nó đối đầu với ngươi, mặt đối mặt, và mỗi ngày nó tươi mới. Ngươi thấy Ta và Ta thấy ngươi; Ta nói với ngươi liên tục và đối mặt với ngươi. Tuy nhiên, ngươi từ chối Ta và không biết Ta. Chiên Ta có thể nghe thấy tiếng Ta, thế mà các ngươi vẫn do dự! Ngươi do dự! Lòng ngươi đã nặng nề, đôi mắt ngươi đã bị Sa-tan bịt lại, và ngươi không thể thấy được diện mạo vinh hiển của Ta, ngươi thật đáng thương làm sao! Thật đáng thương!

Bảy vị Thần trước ngôi Ta đã được cử đến mọi nơi trên đất và Ta sẽ cử Sứ giả của Ta để phán cùng các hội thánh. Ta là người công chính và trung tín; Ta là Đức Chúa Trời dò xét những phần sâu thẳm nhất trong lòng con người. Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh, và chính lời Ta được phát ra từ bên trong Con trai của Ta; tất cả những ai có tai nên lắng nghe! Tất cả những ai đang sống nên chấp nhận! Đơn giản chỉ cần ăn uống chúng, và đừng nghi ngờ. Tất cả những ai quy phục và chú ý những lời Ta sẽ nhận lãnh được những ơn phước lớn lao! Tất cả những ai tìm kiếm diện mạo của Ta cách chân thành chắc chắn sẽ có ánh sáng mới, sự khai sáng mới và những sự thông sáng mới; tất cả sẽ tươi mới. Những lời Ta sẽ xuất hiện với ngươi bất cứ lúc nào và chúng sẽ mở đôi mắt thuộc linh của ngươi hầu để ngươi có thể nhìn thấy tất cả những lẽ mầu nhiệm của cõi thuộc linh và thấy rằng vương quốc nằm giữa con người. Hãy bước vào vào nơi ẩn náu, và tất cả ân điển và ơn phước sẽ được ban cho ngươi; nạn đói và tai họa sẽ không thể chạm vào ngươi, và sói, rắn, hổ và báo sẽ không thể làm hại ngươi. Ngươi sẽ đi cùng Ta, bước cùng Ta và bước vào vinh hiển cùng Ta!

– Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 15, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 52

Đức Chúa Trời Toàn Năng! Thân thể vinh quang của Ngài xuất hiện công khai, thân thể thuộc linh thiêng liêng trỗi lên, và Ngài là chính Đức Chúa Trời trọn vẹn! Thế giới và xác thịt đều thay đổi, và sự biến hình của Ngài trên đỉnh núi là thân vị của Đức Chúa Trời. Ngài đeo vương miện vàng trên đầu, quần áo Ngài màu trắng tinh khiết, trên ngực là một chiếc đai vàng, và thế gian cùng vạn vật đều ở dưới chân Ngài. Đôi mắt Ngài như ngọn lửa, Ngài giữ một thanh gươm nhọn hai lưỡi trong miệng, và Ngài có bảy ngôi sao trong tay phải. Con đường đến vương quốc vô cùng tươi sáng, và vinh quang của Ngài trỗi dậy và tỏa sáng; những ngọn núi rất vui mừng và các dòng nước vui cười, và mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao hết thảy đều xoay tròn trong trật tự của chúng, chào đón Đức Chúa Trời thật độc nhất, Đấng mà sự trở về đắc thắng của Ngài báo trước sự hoàn tất của kế hoạch quản lý sáu ngàn năm của Ngài. Tất cả nhảy múa trong hân hoan! Hãy vui lên! Đức Chúa Trời toàn năng ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài! Hãy hát lên! Biểu ngữ chiến thắng của Đấng Toàn Năng được giương cao trên Núi Si-ôn oai nghi, tráng lệ! Tất cả các quốc gia đều đang hò reo, tất cả các dân tộc đều đang ca hát, Núi Si-ôn đang cười mừng vui, và vinh quang của Đức Chúa Trời đã trỗi lên! Ta thậm chí đã không bao giờ mơ ước rằng Ta sẽ được thấy diện mạo của Đức Chúa Trời, nhưng hôm nay Ta đã thấy. Đối mặt với Ngài mỗi ngày, Ta trải hết lòng mình ra cho Ngài. Ngài cung cấp thức ăn và đồ uống dồi dào. Đời sống, lời nói, hành động, suy nghĩ, ý tưởng – ánh sáng vinh hiển của Ngài soi sáng hết thảy. Ngài dẫn dắt mọi bước trên con đường, và sự phán xét của Ngài giáng xuống ngay lập tức bất kỳ tấm lòng dấy loạn nào.

Ăn, ở cùng nhau và sống cùng với Đức Chúa Trời, được ở cùng với Đức Chúa Trời, cùng nhau bước đi, cùng nhau vui hưởng, đạt được vinh hiển và ơn phước cùng nhau, chia sẻ vương quyền với Ngài, và cùng tồn tại trong vương quốc – ôi, thật vui sướng làm sao! Ôi, thật ngọt ngào làm sao! Chúng ta đối diện với Ngài mỗi ngày, chuyện trò với Ngài mỗi ngày và chuyện trò liên tục, và được ban cho sự khai sáng mới và những sự thông sáng mới mỗi ngày. Đôi mắt thuộc linh của chúng ta được mở ra, và chúng ta thấy mọi thứ; tất cả những lẽ mầu nhiệm của tâm linh được mặc khải cho chúng ta. Cuộc sống thánh khiết thực sự là thảnh thơi; chạy nhanh lên và đừng dừng lại, và tấn tới không ngừng – có một cuộc sống kỳ diệu hơn đang ở phía trước. Đừng hài lòng với hương vị ngọt ngào thuần túy; hãy tìm kiếm liên tục để bước vào trong Đức Chúa Trời. Ngài toàn tại và hào phóng, và có tất cả mọi thứ mà chúng ta thiếu. Hãy hợp tác cách chủ động và bước vào trong Ngài, và mọi chuyện sẽ không bao giờ như cũ nữa. Đời sống của chúng ta sẽ nên siêu việt, và không một người, một sự, hay một vật nào có thể làm phiền chúng ta.

Siêu việt! Siêu việt! Siêu việt thật! Sự sống siêu việt của Đức Chúa Trời ở bên trong, và vạn vật đã trở nên thực sự thoải mái! Chúng ta vượt qua thế giới và những thứ trần tục, không cảm thấy gắn bó với chồng hay con. Chúng ta vượt qua sự kiểm soát của bệnh tật và hoàn cảnh. Sa-tan không dám làm phiền chúng ta. Chúng ta hoàn toàn vượt qua mọi thảm họa. Điều này cho phép Đức Chúa Trời nắm lấy vương quyền! Chúng ta chà đạp Sa-tan dưới chân, đứng ra làm chứng cho hội thánh và vạch trần triệt để bộ mặt xấu xa của Sa-tan. Việc xây dựng hội thánh là ở trong Đấng Christ, và thân thể vinh quang đã trỗi lên – đây là sống trong sự cất lên!

– Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 15, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 53

Đức Chúa Trời Toàn Năng, Cha Đời đời, Chúa Bình An, Đức Chúa Trời chúng con là Vua! Đức Chúa Trời Toàn Năng đặt chân Ngài lên Núi O-li-ve. Tuyệt đẹp xiết bao! Lắng nghe này! Những kẻ canh chúng con cất tiếng; cùng nhau chúng con hát ca, vì Đức Chúa Trời đã trở về Si-ôn. Chính mắt chúng con thấy sự hoang phế của Giê-ru-sa-lem. Hãy trỗi giọng và cùng nhau hát mừng, vì Đức Chúa Trời đã mang yên ủi cho chúng ta và đã cứu chuộc Giê-ru-sa-lem. Đức Chúa Trời đã tỏ trần cánh tay thánh của Ngài trước mắt mọi nước, thân vị thật của Đức chúa Trời đã xuất hiện! Mọi đầu cùng đất đã thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chúng ta!

Ôi Đức Chúa Trời Toàn Năng! Bảy Thần đã được sai xuống từ ngôi Ngài đến mọi hội thánh để mặc khải hết thảy những lẽ mầu nhiệm của Ngài. Ngồi trên ngôi vinh quang, Ngài đã quản lý vương quốc Ngài và làm cho vương quốc bền vững và ổn định với công lý và sự công chính, và Ngài đã hàng phục mọi nước trước Ngài. Ôi Đức Chúa Trời Toàn Năng! Ngài đã nới lỏng thắt lưng của các vua, Ngài đã khiến cho các cổng thành mở rộng trước Ngài, không bao giờ đóng lại. Vì ánh sáng của Ngài đã đến và vinh quang của Ngài dấy lên và tỏa sáng chói lòa. Sự tối tăm vây phủ đất và bóng tối dầy đặc bao trùm các dân tộc. Ôi Đức Chúa Trời! Dù sao Ngài đã xuất hiện và tỏa ánh sáng của Ngài trên chúng con, và vinh quang của Ngài tỏ rạng trên chúng con; mọi dân tộc sẽ đến trước sự sáng của Ngài và các vua sẽ đến trước hào quang của Ngài. Ngài ngước mắt và nhìn quanh: các con trai Ngài nhóm lại trước Ngài, và họ đến từ xa; các con gái Ngài được ẵm bồng trên tay. Ôi Đức Chúa Trời Toàn Năng! Tình yêu vĩ đại của Ngài đã nắm giữ lấy chúng con; chính là Ngài đã dẫn dắt chúng con tiến về phía trước trên con đường tới vương quốc Ngài, và chính là những lời thánh của Ngài thấm sâu vào chúng con.

Ôi Đức Chúa Trời Toàn Năng! Chúng con cảm tạ và chúng con ca tụng Ngài! Hãy cho chúng con ngưỡng vọng Ngài, làm chứng cho Ngài, tôn vinh Ngài, và ca hát cho Ngài với tấm lòng trung thực, bình thản và toàn tâm. Hãy cho chúng con được đồng tâm hiệp lực, và cầu mong Ngài sớm làm cho chúng con trở thành những người hợp lòng Ngài, được Ngài sử dụng. Nguyện rằng ý muốn của Ngài được thực hiện không bị trở ngại nào trên đất!

– Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 25, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 54

Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Trời thật, trọn vẹn, hoàn hảo và toàn năng! Ngài không chỉ cầm bảy ngôi sao, được phú cho bảy Thần, có bảy mắt, mở bảy ấn, và mở cuốn sách, mà hơn thế nữa, Ngài còn giáng xuống bảy tai vạ và bảy bát, và tỏ lộ bảy tiếng sấm. Ngài cũng đã thổi bảy ống loa từ lâu! Muôn vật mà Ngài đã tạo ra và làm cho trọn vẹn phải ca ngợi Ngài, dâng lên Ngài vinh quang, và tôn vinh ngôi Ngài. Ôi, Đức Chúa Trời Toàn Năng! Ngài là tất cả mọi thứ, Ngài đã hoàn thành mọi thứ, và với Ngài, hết thảy mọi thứ đều trọn vẹn, tươi sáng, được giải thoát, tự do, mạnh mẽ và hùng mạnh! Không còn gì bị ẩn giấu hay che đậy; với Ngài, hết thảy những lẽ mầu nhiệm đều được mặc khải. Hơn nữa, Ngài đã phán xét vô số kẻ thù của Ngài, mặc khải sự oai nghi của Ngài, biểu lộ ngọn lửa thịnh nộ của Ngài, Ngài tỏ lộ cơn thạnh nộ của Ngài, và hơn nữa, Ngài phô bày vinh hiển chưa từng thấy, đời đời, hoàn toàn vô tận của Ngài! Mọi dân nên thức tỉnh để chúc tụng và hát ca mà không phải dè dặt, ca tụng Đức Chúa Trời thật, toàn năng, hoàn toàn chân thật, hằng sống, hào phóng, và vinh hiển này, là Đấng hằng có đời đời kiếp kiếp. Ngôi Ngài phải được tôn vinh liên tục, danh thánh của Ngài được ca ngợi và hiển vinh. Đây là ý muốn bất diệt của Đức Chúa Trời Ta, và là một ơn phước bao la mà Ngài mặc khải và ban cho chúng ta! Ai trong chúng ta mà không được hưởng điều này? Để được hưởng ơn phước của Đức Chúa Trời, một người phải tôn vinh danh thánh của Ngài và đến vòng quanh ngôi Ngài để thờ phượng. Hết thảy những ai đi trước Ngài với những động cơ khác và những ý định khác sẽ bị tan chảy bởi ngọn lửa dữ dội của Ngài. Hôm nay là ngày những kẻ thù của Ngài sẽ bị phán xét, và cũng chính vào ngày này, chúng sẽ diệt vong. Hơn nữa, đó cũng là ngày mà Ta, Đức Chúa Trời Toàn Năng, sẽ được mặc khải và là ngày mà Ta sẽ được vinh quang và vinh hiển. Ôi, mọi dân tộc! Hãy nhanh chóng trỗi dậy ca tụng và nghinh đón Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng từ thời xa xưa đến đời đời sau gửi đến chúng ta lòng yêu thương nhân từ, thực hiện sự cứu rỗi và ban ơn phước cho chúng ta, làm cho các con trai Ngài trọn vẹn và thành công đạt được vương quốc của Ngài! Đây là việc làm tuyệt vời của Đức Chúa Trời! Đây là sự sắp đặt và tiền định vĩnh cửu của Đức Chúa Trời – rằng chính Ngài đã đến để cứu rỗi chúng ta, làm cho chúng ta trọn vẹn và đưa chúng ta vào hiển vinh.

Hết thảy những ai không dấy lên và làm chứng là tổ tiên của những kẻ mù và là vua của sự ngu dốt. Chúng sẽ trở thành những kẻ ngu dốt muôn đời, những kẻ khờ dại suốt đời; những kẻ mù chết vĩnh viễn. Chính vì lý do này mà linh hồn của chúng ta phải thức tỉnh! Tất cả mọi dân phải trỗi dậy! Tung hô, ca ngợi và ca tụng không ngừng Vua vinh hiển, Cha đầy lòng thương xót, Con của sự cứu chuộc, bảy Thần hào phóng, Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng mang đến ngọn lửa thịnh nộ oai nghi và sự phán xét công chính, và là Đấng hoàn toàn có thẩm quyền, hào phóng, toàn năng và trọn vẹn. Ngôi Ngài sẽ được tôn vinh đời đời! Tất cả dân sự nên thấy rằng đây là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời; đó là con đường tuyệt vời của Ngài để đến sự cứu rỗi và đạt được ý muốn huy hoàng của Ngài. Nếu chúng ta không trỗi dậy và làm chứng, thì một khi thời khắc trôi qua, sẽ không trở lại được. Liệu chúng ta sẽ có được ơn phước hay bất hạnh sẽ được quyết định trong giai đoạn hiện tại này trong hành trình của chúng ta, dựa trên những gì chúng ta làm, những gì chúng ta nghĩ và những gì chúng ta đang sống thể hiện ra ngay lúc này. Các ngươi nên hành động như thế nào? Làm chứng cho và tôn vinh Đức Chúa Trời đời đời; tôn vinh Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt – Đức Chúa Trời thật, độc nhất, vĩnh cửu!

Từ giờ trở đi, ngươi phải thấy rõ rằng hết thảy những ai không làm chứng cho Đức Chúa Trời – những người không làm chứng cho Đức Chúa Trời thật độc nhất này, cũng như những ai nung giữ những hoài nghi về Ngài – hết thảy bọn họ đều bị bệnh và chết, và là những kẻ chống đối Đức Chúa Trời! Những lời Đức Chúa Trời đã được chứng minh từ thời cổ xưa: Hết thảy những ai không thâu hiệp với Ta thì tan ra, và những ai không ở với Ta thì nghịch cùng Ta; đây là một lẽ thật vĩnh viễn không thể thay đổi được! Những kẻ không làm chứng cho Đức Chúa Trời là tay sai của Sa-tan. Những kẻ như thế này đến quấy rầy và lừa dối con cái Đức Chúa Trời, và làm gián đoạn sự quản lý của Ngài; chúng phải bị chém! Hết thảy những ai thể hiện những ý định tốt với chúng là tự tìm kiếm sự hủy diệt của chính mình. Ngươi nên lắng nghe và tin vào những lời phán của Thần của Đức Chúa Trời, đi trên con đường của Thần của Đức Chúa Trời và sống thể hiện ra những lời của Thần của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, ngươi nên tôn vinh ngôi của Đức Chúa Trời toàn năng cho đến muôn đời!

Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Trời của bảy Thần! Đấng có bảy con mắt và bảy ngôi sao cũng chính là Ngài; Ngài mở bảy ấn, và toàn bộ cuốn sách đã được Ngài trải ra! Ngài đã thổi bảy ống loa, bảy bát và bảy tai vạ nằm trong tầm tay của Ngài, để Ngài trút xuống theo ý muốn của Ngài. Ôi, bảy tiếng sấm đã luôn bị phong ấn! Thời điểm tỏ lộ chúng đã đến! Ngài, Đấng sẽ mang đến bảy tiếng sấm, đã xuất hiện trước mắt chúng ta!

Ôi Đức Chúa Trời Toàn Năng! Với Ngài, tất cả đều được giải phóng và tự do; không có khó khăn, và tất cả đều thuận lợi! Không có gì dám ngăn cản hay cản trở Ngài, và tất cả đều quy phục trước Ngài. Bất cứ ai không quy phục sẽ chết!

Ôi Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đức Chúa Trời có bảy con mắt! Tất cả đã hoàn toàn rõ ràng, tất cả đã sáng tỏ và không bị che giấu, và tất cả đều được tiết lộ và phơi bày. Với Ngài, tất cả đều hết sức rõ ràng, và không chỉ chính Đức Chúa Trời như thế này, mà các con trai của Ngài cũng theo cách này. Không người nào, không vật nào, và không có việc gì có thể bị che đậy trước Ngài và các con trai của Ngài!

Bảy ngôi sao của Đức Chúa Trời Toàn Năng thật rạng rỡ! Ngài đã hoàn thiện hội thánh; Ngài thiết lập các sứ giả hội thánh của Ngài, và toàn bộ hội thánh nằm trong sự chu cấp của Ngài. Ngài mở cả bảy ấn, và chính Ngài hoàn thành kế hoạch quản lý và ý muốn của Ngài. Cuốn sách là ngôn ngữ thuộc linh bí ẩn trong sự quản lý của Ngài, và đã được Ngài mở ra và mặc khải!

Tất cả mọi dân hãy lắng nghe bảy tiếng loa vang dội của Ngài. Với Ngài, tất cả đều được công bố, không bao giờ bị ẩn giấu nữa, và không còn nỗi buồn đau nào nữa. Tất cả đều được tiết lộ, và tất cả đều đắc thắng!

Bảy ống loa của Đức Chúa Trời Toàn Năng là những ống loa công khai, vinh hiển và đắc thắng! Chúng cũng là những ống loa phán xét các kẻ thù của Ngài! Giữa chiến thắng của Ngài, tù và của Ngài đang được tôn vinh! Ngài cai trị toàn vũ trụ!

Ngài đã chuẩn bị bảy bát tai vạ, kẻ thù của Ngài bị nhắm đến, và chúng bị ném vào trong một dòng nước xiết, và những kẻ thù đó sẽ bị thiêu rụi trong ngọn lửa thịnh nộ của Ngài. Đức Chúa Trời Toàn Năng cho thấy sức mạnh của thẩm quyền của Ngài, và hết thảy các kẻ thù của Ngài đều bị diệt vong. Bảy tiếng sấm cuối cùng không còn bị phong ấn trước Đức Chúa Trời Toàn Năng nữa; tất cả đều được tỏ lộ! Tất cả đều được tỏ lộ! Ngài giết chết kẻ thù của mình bằng bảy tiếng sấm, ổn định đất và khiến nó phục vụ Ngài, không bao giờ bị lãng phí nữa!

Ôi Đức Chúa Trời Toàn Năng công chính! Chúng con ca tụng Ngài mãi mãi! Ngài xứng đáng với lời ngợi khen bất tận, được hoan nghênh và tôn vinh đời đời! Bảy tiếng sấm của Ngài không chỉ được sử dụng cho sự phán xét của Ngài, mà còn được sử dụng nhiều hơn cho vinh quang và thẩm quyền của Ngài, để hoàn thành hết thảy mọi thứ!

Tất cả các dân ăn mừng trước ngôi, tán dương và ca ngợi Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt! Tiếng của họ làm rung chuyển cả vũ trụ như sấm sét! Toàn bộ muôn vật tồn tại là vì Ngài và nảy sinh cũng vì Ngài. Ai dám không dâng toàn bộ tất cả vinh quang, vinh hiển, thẩm quyền, sự khôn ngoan, sự thánh khiết, chiến thắng và sự mặc khải cho Ngài? Đây là sự hoàn thành ý muốn của Ngài, và là sự hoàn thành cuối cùng trong việc xây dựng sự quản lý của Ngài!

– Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 34, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 55

Bảy tiếng sấm phát ra từ ngai, làm rung chuyển vũ trụ, đảo lộn trời đất, và vang rền khắp các tầng trời! Âm thanh xé tai, và con người không thể thoát khỏi, cũng không thể trốn khỏi. Sấm sét nổ ra, và lập tức, trời đất biến đổi, con người cận kề cái chết. Rồi, nhanh như chớp, toàn thể vũ trụ bị bao trùm trong một trận mưa bão dữ dội, đổ xuống từ trời! Ở những ngõ ngách tận cùng trên đất, như vòi hoa sen, nó gột sạch tất cả từ đầu đến chân, không để lại vết nhơ nào; không gì có thể ẩn náu, cũng không ai có thể lánh khỏi. Những tiếng sấm rền, như những tia chớp, lóe lên với ánh sáng rợn người và khiến con người run rẩy khiếp sợ! Thanh gươm hai lưỡi sắc bén giáng xuống lũ con trai phản nghịch, còn kẻ thù thì đối mặt với thảm họa, không nơi lẩn trốn; chúng trở nên choáng váng khi gió mưa ập đến, và quay cuồng vì trận gió, chúng rơi xuống dòng nước chảy, chết ngay lập tức và bị cuốn đi. Chỉ có đường chết, và không cách nào để chúng sống sót. Bảy tiếng sấm phát ra từ Ta và truyền ý định của Ta, đó là hạ gục những đứa con trai cả của Ê-díp-tô, trừng phạt kẻ ác và làm thanh sạch các hội thánh của Ta, hầu cho tất cả có thể kết thân với nhau, hành động đúng với chính mình, và đồng tâm đồng lòng với Ta, cũng như hầu cho tất cả các hội thánh trên vũ trụ có thể được hợp nhất. Đây là mục đích của Ta.

Tiếng sấm vang lên, và những âm thanh của tiếng khóc than vang dậy theo sau. Một số người bị đánh thức khỏi giấc ngủ, và vô cùng hoảng hốt, họ tìm kiếm sâu thẳm trong tâm hồn mình và vội vã quay về trước ngai. Họ thôi những trò lừa bịp tràn lan và hành vi thái quá; không quá muộn cho những người như thế thức tỉnh. Ta quan sát từ trên ngai. Ta nhìn sâu vào lòng người. Ta cứu rỗi những ai khao khát Ta tha thiết và nồng nhiệt, Ta thương xót họ. Ta sẽ cứu rỗi đời đời những người yêu mến Ta trong lòng họ hơn tất cả, những người hiểu ý muốn của Ta và theo Ta đến tận cuối con đường. Tay Ta sẽ giữ cho họ được an toàn, để họ sẽ không gặp phải cảnh tượng này và sẽ không bị tổn hại gì. Một số người, khi thấy cảnh tượng chớp lóe này, cảm thấy khốn khổ khôn tả trong lòng và hối hận tột cùng. Nếu họ cứ khăng khăng hành xử theo cách này, thì đã quá muộn rồi. Ôi, tất cả và mọi thứ! Tất cả sẽ kết thúc. Đây cũng là một trong những cách cứu rỗi của Ta. Ta cứu rỗi những người yêu mến Ta và hạ gục những kẻ ác, Ta làm cho vương quốc của Ta vững bền và ổn định trên đất, và để cho tất cả các quốc gia và dân tộc, tất cả tạo vật trong vũ trụ và các đầu cùng đất, đều biết rằng Ta là sự oai nghi, Ta là lửa thịnh nộ, Ta là Đức Chúa Trời dò xét tận sâu thẳm trong lòng mỗi người. Từ đây trở đi, sự phán xét của tòa lớn và trắng được công khai tỏ lộ cho công chúng và cho muôn dân, với công bố rằng sự phán xét đã bắt đầu! Chắc chắn tất cả những kẻ có lời lẽ không chân thành, những kẻ hoài nghi và không dám chắc, những kẻ lãng phí thời gian, đều hiểu những mong muốn của Ta nhưng lại không sẵn lòng đưa chúng vào thực hành – tất cả chúng đều phải bị phán xét. Các ngươi phải cẩn thận xem xét những ý định và động cơ của mình, và nhận lấy vị trí thích hợp của mình; sốt sắng thực hành lời Ta, trân trọng trải nghiệm sống của các ngươi, và không hành động với sự nhiệt tình hời hợt, mà hãy làm cho cuộc sống của mình phát triển, trưởng thành, ổn định, và từng trải – chỉ khi đó các ngươi mới hợp lòng Ta.

Trước những kẻ tay sai của Sa-tan và các tà ma làm gián đoạn và hủy hoại những gì Ta xây dựng, hãy từ chối cho chúng bất kỳ cơ hội nào để lợi dụng các thứ vì lợi ích của chúng. Chúng phải bị hạn chế nghiêm ngặt và bị ngăn chặn; chúng chỉ có thể bị xử lý bởi một thanh gươm sắc. Những kẻ tồi tệ nhất phải bị nhổ rễ ngay lập tức, để ngăn ngừa rắc rối trong tương lai. Và hội thánh sẽ được hoàn thiện, không chút dị hình, và sẽ lành mạnh, đầy sức sống cùng năng lượng. Theo sau tia chớp lóe sáng, sấm sét vang lên. Ngươi không được lơ là, và ngươi không được bỏ cuộc, mà hãy làm hết sức mình để theo kịp, và ngươi chắc chắn sẽ thấy được những gì tay Ta làm, những gì Ta muốn đạt được, những gì Ta muốn loại bỏ, những gì Ta muốn hoàn thiện, những gì Ta muốn nhổ tận gốc, những gì Ta muốn hạ gục – toàn bộ điều này sẽ mở ra trước mắt các ngươi, cho phép các ngươi thấy rõ sự toàn năng của Ta.

Từ ngai đến vũ trụ và đến các đầu cùng đất, bảy tiếng sấm rền vang vọng. Một nhóm lớn người sẽ được cứu rỗi và sẽ quy phục trước ngai Ta. Theo sau ánh sáng của sự sống này, con người tìm cách sinh tồn và không thể không đến với Ta, quỳ xuống thờ phượng, miệng gọi danh Đức Chúa Trời thật toàn năng và cất tiếng cầu xin. Nhưng những kẻ chống lại Ta, những kẻ đã chai lòng, tiếng sấm vang dội bên tai, và chắc chắn chúng sẽ diệt vong. Đây chỉ đơn giản là kết cục đang chờ đợi chúng. Các con trai yêu dấu của Ta, những người chiến thắng, sẽ ở lại Si-ôn, muôn dân sẽ thấy điều họ đạt được, và vầng hào quang chói lòa sẽ xuất hiện trước các ngươi. Quả thật, đây là một phúc lành rất lớn, và là sự ngọt ngào khó đồng cảm.

Bảy tiếng sấm vang lên là sự cứu rỗi những ai yêu mến Ta, những ai khao khát Ta với tấm lòng chân thật. Những ai thuộc về Ta cùng những ai đã được Ta định trước và chọn lựa đều có thể đến dưới danh Ta. Họ có thể nghe thấy tiếng Ta, là tiếng Đức Chúa Trời gọi họ. Hãy để những người ở các đầu cùng đất thấy rằng Ta công chính, Ta trung tín, Ta là sự từ ái, Ta là sự thương xót, Ta là sự oai nghi, Ta là lửa thịnh nộ, và cuối cùng, Ta là sự phán xét không thương xót.

Hãy để cho tất cả mọi người trên thế gian thấy Ta là chính Đức Chúa Trời thật và trọn vẹn. Mọi con người đều bị thuyết phục hoàn toàn và không ai dám chống lại Ta nữa, cũng không ai dám phán xét Ta hay vu khống Ta nữa. Nếu không, những lời rủa sả sẽ lập tức đến với họ, và thảm họa ập xuống họ. Họ chỉ có thể khóc than và rên xiết, vì đã tự gây ra sự hủy diệt chính mình.

Hãy để muôn dân được biết, hãy để khắp vũ trụ và các đầu cùng đất, mọi nhà và mọi người đều được biết: Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Trời thật duy nhất. Tất cả, từng người một, sẽ quỳ thụp xuống và thờ phượng Ta, ngay cả những đứa trẻ mới học nói cũng sẽ gọi to “Đức Chúa Trời Toàn Năng”! Những quan chức cầm quyền cũng sẽ tận mắt thấy Đức Chúa Trời thật xuất hiện trước họ, và họ cũng sẽ phủ phục thờ phượng, van xin lòng thương xót và sự tha thứ, nhưng thật sự đã quá muộn, bởi giờ chết của họ đã đến. Họ chỉ có thể bị kết liễu và kết án xuống vực sâu không thể dò lường. Ta sẽ đưa toàn bộ thời đại đến hồi kết, và củng cố vương quốc Ta hơn nữa. Tất cả các quốc gia và dân tộc sẽ đều quy phục trước Ta mãi muôn đời!

– Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 35, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 56

Đức Chúa Trời thật Toàn Năng, vị Vua đã lên ngôi, trị vì toàn thể vũ trụ, đối mặt với mọi quốc gia và dân tộc, và mọi thứ dưới trời đều phát ra hào quang của Đức Chúa Trời. Mọi sinh vật sống trong vũ trụ và cho đến tận cùng của thế gian đều sẽ thấy. Núi, sông, hồ, đất, biển, và mọi sinh vật sống đều đã vén bức màn của mình trong sự sáng của diện mạo Đức Chúa Trời thật, và chúng được sống lại, như thể thức dậy từ một giấc mơ, như thể chúng là những mầm cây mọc xuyên lên từ đất!

A! Đức Chúa Trời thật duy nhất xuất hiện trước thế giới. Ai dám tiếp cận Ngài với sự chống đối? Tất cả đều run rẩy sợ hãi. Tất cả đều bị thuyết phục hoàn toàn, và tất cả đều liên tục van xin sự tha thứ. Tất cả mọi người đều quỳ xuống trước Ngài, và tất cả miệng đều thờ phượng Ngài! Các lục địa và đại dương, núi, sông – mọi thứ đều tán dương Ngài bất tận! Mùa xuân đến với những cơn gió nhẹ ấm áp, mang đến cơn mưa xuân nhè nhẹ. Giống như mọi người, những dòng suối chảy mang nỗi buồn và niềm vui, rơi những giọt lệ của sự mang ơn và ân hận. Sông hồ và những cuộn sóng trào cùng hát lên, tán dương danh thánh Đức Chúa Trời thật! Tiếng ngợi khen vang lên thật rõ! Những thứ xưa cũ từng bị Sa-tan làm cho bại hoại – mỗi một thứ trong số chúng đều sẽ được làm mới, thay đổi và sẽ bước vào một cõi hoàn toàn mới…

Đây là kèn thánh, và nó đã bắt đầu thổi lên! Hãy lắng nghe. Âm thanh ấy thật ngọt ngào, là lời phán của ngôi, thông báo cho mọi quốc gia và dân tộc rằng đã đến lúc, rằng hồi kết đã đến. Kế hoạch quản lý của Ta đã hoàn tất. Vương quốc của Ta đã xuất hiện công khai trên đất. Các vương quốc của thế gian đã trở thành vương quốc của Ta, là Đức Chúa Trời. Bảy tiếng kèn của Ta phát ra từ ngôi, và những điều kỳ diệu như thế sẽ xuất hiện! Con người ở mọi phương của đất sẽ đổ dồn lại từ mọi hướng với lực của một trận tuyết lở và sức mạnh của những tiếng sét…

Ta vui nhìn dân sự của Ta, những người nghe tiếng Ta và tập hợp từ mọi quốc gia và vùng đất. Tất cả mọi người, mãi gọi Đức Chúa Trời thật, tán dương và nhảy lên liên hồi vì vui mừng! Họ làm chứng với thế giới, và âm thanh của lời chứng của họ với Đức Chúa Trời thật giống như tiếng sấm rền của nước lớn. Tất cả mọi người sẽ đổ dồn vào vương quốc của Ta.

Bảy tiếng kèn của Ta vang lên, đánh thức những người đang ngủ! Hãy nhanh thức dậy, chưa phải là quá muộn. Hãy hướng tới sự sống của ngươi! Mở mắt ra và xem đây là thời nào. Có gì để tìm kiếm? Có gì để nghĩ đến? Và có gì để bám lấy? Ngươi chưa bao giờ xem xét sự khác biệt về giá trị giữa việc đạt được sự sống của Ta và đạt được tất cả những gì ngươi yêu và bám lấy sao? Hãy đừng ngang ngạnh hay nô giỡn nữa. Đừng bỏ lỡ cơ hội này. Thời điểm này sẽ không đến lần nữa! Hãy đứng lên ngay lập tức, thực hành rèn luyện tâm linh, dùng những công cụ khác nhau để nhìn thấu và cản trở mọi mưu đồ và mánh khóe của Sa-tan, và chiến thắng Sa-tan, hầu cho trải nghiệm sống của ngươi có thể được đào sâu và ngươi có thể sống bày tỏ ra tâm tính của Ta, để cuộc sống của ngươi có thể trở nên chín chắn và dày dặn và ngươi có thể luôn theo bước chân Ta. Hãy ngoan cường, không yếu đuối, luôn hướng tới, từng bước một, đi thẳng cho đến cuối con đường!

Khi bảy tiếng kèn vang lên lần nữa, đó sẽ là sự triệu gọi đến sự phán xét, phán xét những con trai phản nghịch, phán xét mọi quốc gia và mọi dân tộc, và mỗi quốc gia sẽ đầu hàng trước Đức Chúa Trời. Diện mạo vinh hiển của Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ xuất hiện trước mọi quốc gia và dân tộc. Mọi người sẽ bị thuyết phục hoàn toàn, và không ngớt hô vang Đức Chúa Trời thật. Đức Chúa Trời toàn năng sẽ vinh hiển hơn, và các con trai của Ta cùng Ta sẽ chia sẻ vinh quang và vương quyền, phán xét mọi quốc gia và dân tộc, trừng phạt kẻ ác, cứu rỗi và thương xót những ai thuộc về Ta, và làm cho vương quốc mạnh mẽ và ổn định. Qua bảy tiếng kèn, đông đảo dân chúng sẽ được cứu rỗi, trở lại trước Ta để quỳ gối và thờ phượng, tán tụng không ngừng!

Khi bảy tiếng kèn vang lên lần nữa, đó sẽ là đoạn cuối của thời đại, tiếng kèn mừng chiến thắng quỷ Sa-tan, lời chào báo hiệu sự bắt đầu cuộc sống công khai trong vương quốc trên đất! Âm thanh thật cao quý làm sao, âm thanh này vang dội quanh ngôi, hồi kèn này làm rung chuyển trời và đất, là dấu hiệu cho sự chiến thắng của kế hoạch quản lý của Ta, là sự phán xét của Sa-tan; nó tuyên án tử cho cả thế giới xưa cũ này, để nó rơi trở lại vào vực sâu không đáy! Hồi kèn này báo hiệu rằng cánh cổng ân điển sắp đóng lại, rằng sự sống của vương quốc sẽ bắt đầu trên đất, một điều phù hợp và đúng đắn. Đức Chúa Trời cứu rỗi những ai yêu Ngài. Khi họ trở lại vương quốc của Ngài, con người trên đất sẽ đối mặt với nạn đói và bệnh dịch, và bảy bát cùng bảy tai nạn của Đức Chúa Trời sẽ diễn ra sau đó. Trời và đất sẽ qua đi, nhưng lời Ta thì không!

– Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 36, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 57

Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mang đến sự sống, và mang đến con đường lẽ thật bền vững và vĩnh cửu. Lẽ thật này là con đường mà thông qua đó con người đạt được sự sống, và đây là con đường duy nhất mà qua đó con người mới biết đến Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời chấp thuận. Nếu ngươi không kiếm tìm con đường sự sống được Đấng Christ của thời kỳ sau rốt cung cấp, thì ngươi sẽ không bao giờ có được sự chấp thuận của Jêsus, và sẽ không bao giờ đủ tư cách để bước vào cánh cổng của vương quốc thiên đàng, bởi ngươi vừa là con rối, vừa là tù nhân của lịch sử. Những ai bị chi phối bởi phép tắc, bởi câu chữ, và bị trói buộc bởi lịch sử sẽ không bao giờ có thể có được sự sống, cũng như không thể đạt được con đường sự sống đời đời. Đó là bởi vì tất cả những gì họ có được chỉ là nước đục mà họ đã bám vào hàng ngàn năm nay, thay vì nước sự sống tuôn chảy từ ngôi. Những ai không được cung cấp nước sự sống thì sẽ vẫn mãi là những xác chết, là những món đồ chơi của Sa-tan, và là con cái của địa ngục. Vậy thì làm sao họ có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời? Nếu ngươi chỉ cố bám víu vào quá khứ, chỉ cố giữ mọi thứ nguyên trạng bằng cách đứng yên, và không thử thay đổi hiện trạng cũng như buông bỏ lịch sử, thì chẳng phải ngươi sẽ luôn luôn chống lại Đức Chúa Trời sao? Các bước trong công tác của Đức Chúa Trời lớn lao và vĩ đại, như sóng trào và sấm dội – mà ngươi thì ngồi thụ động chờ đợi sự hủy diệt, bám lấy sự dại dột của mình và chẳng làm gì cả. Bằng cách này, làm sao ngươi có thể được xem là một người đang theo bước chân của Chiên Con? Làm sao ngươi có thể biện hộ rằng Đức Chúa Trời mà ngươi đang bám víu vào là một Đức Chúa Trời luôn mới mẻ và không bao giờ cũ? Và làm sao những câu chữ trong những trang sách ố vàng của ngươi có thể đưa ngươi sang một thời đại mới? Làm sao chúng có thể dẫn dắt ngươi tìm kiếm các bước trong công tác của Đức Chúa Trời? Và làm sao chúng có thể dẫn ngươi lên được thiên đàng? Thứ ngươi đang giữ trong tay là những câu chữ có thể đem lại chút khuây khỏa tạm bợ, chứ không phải là lẽ thật có thể ban sự sống. Thánh kinh mà ngươi đọc chỉ có thể làm phong phú cho miệng lưỡi của ngươi và không phải là những lời triết lý có thể giúp ngươi biết được sự sống của con người, càng không phải là những con đường có thể dẫn dắt ngươi đến sự hoàn thiện. Sự khác biệt này không cho ngươi lý do để suy ngẫm sao? Nó không khiến ngươi nhận ra được những mầu nhiệm ẩn chứa trong đó sao? Ngươi có khả năng tự mình lên thiên đàng để gặp Đức Chúa Trời không? Không có sự hiện đến của Đức Chúa Trời, ngươi có thể tự mình vào thiên đàng để tận hưởng niềm vui gia đình với Đức Chúa Trời không? Giờ ngươi vẫn đang mơ hay sao? Vậy thì ta đề nghị ngươi hãy thôi mơ mộng, và hãy nhìn xem ai đang làm việc lúc này – nhìn để thấy ai đang thực hiện công tác cứu rỗi con người trong thời kỳ sau rốt. Nếu không làm thế, ngươi sẽ không bao giờ có được lẽ thật, và sẽ không bao giờ có được sự sống.

Những ai mong muốn có được sự sống mà không dựa vào lẽ thật do Đấng Christ phán dạy là những kẻ nực cười nhất thế gian, và những ai không chấp nhận con đường sự sống do Đấng Christ mang lại đều bị lạc trong mộng tưởng. Và vì vậy, Ta nói rằng những kẻ không chấp nhận Đấng Christ của thời kỳ sau rốt sẽ mãi bị Đức Chúa Trời ghê tởm. Đấng Christ là cổng vào vương quốc của con người trong thời kỳ sau rốt, và không có ai có thể đi vòng sau Ngài. Không ai có thể được Đức Chúa Trời hoàn thiện mà không thông qua Đấng Christ. Ngươi tin vào Đức Chúa Trời, vậy thì ngươi phải chấp nhận những lời của Ngài và vâng phục con đường của Ngài. Ngươi không thể chỉ nghĩ tới việc nhận lãnh ân phước trong khi không có khả năng nhận lãnh lẽ thật, và không có khả năng chấp nhận sự cung cấp sự sống. Đấng Christ đến trong thời kỳ sau rốt để cho tất cả những ai thực sự tin ở Ngài có thể được cung cấp sự sống. Công tác của Ngài là để khép lại thời đại cũ và bước vào thời đại mới, và công tác của Ngài là con đường mà tất cả những ai sẽ bước vào thời đại mới phải đi qua. Nếu ngươi không thể thừa nhận Ngài, mà thay vào đó chỉ trích, báng bổ, hay thậm chí hành hạ Ngài, thì ngươi chắc chắn sẽ bị thiêu đốt đời đời, và sẽ không bao giờ bước vào được vương quốc của Đức Chúa Trời. Bởi Đấng Christ này, chính Ngài là sự tỏ hiện của Đức Thánh Linh, sự tỏ hiện của Đức Chúa Trời, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã giao phó để làm công tác của Ngài trên trần thế. Và vì vậy, Ta nói rằng nếu ngươi không chấp nhận tất cả những gì được thực hiện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, thì ngươi đang báng bổ Đức Thánh Linh. Quả báo mà những kẻ báng bổ Đức Thánh Linh phải chịu là điều hiển nhiên với tất cả mọi người. Ta cũng nói cho ngươi biết rằng nếu ngươi chống lại Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, nếu ngươi bác bỏ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, thì sẽ không có ai khác chịu hậu quả thay ngươi cả. Hơn nữa, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ không còn cơ hội nào khác để có được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời; ngay cả khi ngươi cố chuộc lỗi, thì ngươi cũng sẽ không bao giờ thấy được dung nhan Đức Chúa Trời lần nữa. Bởi điều ngươi chống lại chẳng phải một con người, điều ngươi bác bỏ chẳng phải một sinh linh yếu đuối, mà là Đấng Christ. Ngươi có biết hậu quả của việc này sẽ là gì không? Ngươi sẽ không phải là gây ra một lỗi nhỏ, mà phạm một tội tày trời. Và vì vậy, Ta khuyên mọi người đừng cố giương nanh chống lại lẽ thật, hay đưa ra những lời chỉ trích bừa bãi, bởi chỉ có lẽ thật mới mang lại cho ngươi sự sống, và không gì ngoài lẽ thật có thể giúp ngươi được tái sinh và chiêm ngưỡng dung nhan Đức Chúa Trời một lần nữa.

– Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 58

Việc những mầu nhiệm của Ta được mặc khải và biểu lộ công khai, và không còn bị ẩn giấu, hoàn toàn là do ân điển và lòng thương xót của Ta. Hơn nữa, việc lời Ta xuất hiện giữa con người, và không còn được che giấu, cũng là do ân điển và lòng thương xót của Ta. Ta yêu thương tất cả những ai dành trọn bản thân cho Ta và cống hiến hết mình cho Ta. Ta ghét tất cả những kẻ được Ta sinh ra nhưng lại không biết Ta, và thậm chí còn chống đối Ta. Ta sẽ không bỏ rơi bất cứ ai chân thành với Ta; thay vào đó, Ta sẽ tăng gấp đôi ơn phước của người đó. Ta sẽ trừng phạt gấp đôi những kẻ vô ơn và xúc phạm sự nhân từ của Ta, và Ta sẽ không dễ dàng buông tha chúng. Trong vương quốc của Ta sẽ không có sự lươn lẹo hay sự giả dối, và không có tính trần tục; nghĩa là, sẽ không có mùi của chết chóc. Thay vào vậy, tất cả là sự chính trực và công chính; tất cả là sự thuần khiết và cởi mở, không có gì bị ẩn giấu hay che đậy. Mọi thứ đều tươi mới, mọi thứ đều là niềm vui hưởng, và mọi thứ đều là sự khai trí. Bất cứ ai vẫn còn sặc mùi chết chóc không thể ở lại vương quốc của Ta, và thay vào đó sẽ bị trừng phạt bởi gậy sắt của Ta. Tất cả những lẽ mầu nhiệm bất tận, từ thời xa xưa cho đến ngày nay đều được tiết lộ đầy đủ cho các ngươi – nhóm những người được Ta thu phục trong những ngày sau rốt. Ngươi không cảm thấy được phước sao? Những ngày mà tất cả được công khai tiết lộ, hơn nữa, là ngày mà các ngươi sẽ chia sẻ sự trị vì của Ta.

Nhóm người thực sự trị vì như những vị vua phụ thuộc vào sự định trước và lựa chọn của Ta, và hoàn toàn không theo ý muốn con người. Bất cứ kẻ nào dám tham gia vào chuyện này đều phải chịu tai họa từ tay Ta, và những kẻ như vậy sẽ là đối tượng cho ngọn lửa cuồng nộ trong Ta; đây là một khía cạnh khác của sự công chính và oai nghi của Ta. Ta đã nói rằng Ta cai trị vạn vật, Ta là Đức Chúa Trời khôn ngoan, Đấng nắm giữ toàn bộ thẩm quyền, và Ta không nhân nhượng với bất kì ai; Ta vô cùng tàn nhẫn, hoàn toàn không có những cảm xúc cá nhân. Ta đối xử với bất kỳ ai (cho dù hắn lẻo mép cỡ nào, Ta cũng sẽ không tha hắn) bằng sự công chính, chính trực và oai nghi của Ta, đồng thời cho mọi người nhìn rõ hơn sự kỳ diệu trong những việc làm của Ta, cũng như ý nghĩa của chúng. Từng kẻ một, Ta hành phạt quỷ dữ vì đủ mọi hành động mà chúng phạm phải, quẳng mỗi kẻ chúng nó xuống vực sâu không đáy. Công tác này Ta đã hoàn thành từ trước vô cùng, khiến chúng không có được một vị trí nào, khiến chúng không có chốn để làm việc. Không một ai trong số những dân sự được Ta chọn – những người được Ta định trước và lựa chọn – có thể bị quỷ dữ ám, và thay vào đó sẽ luôn được thánh khiết. Đối với những kẻ Ta chưa định trước và chọn lựa, Ta sẽ giao chúng lại cho Sa-tan, và không bao giờ cho phép chúng tồn tại. Về mọi mặt, các sắc lệnh quản trị của Ta bao hàm sự công chính và sự oai nghi của Ta. Ta sẽ không buông tha dù chỉ một kẻ trong những kẻ mà Sa-tan làm việc, mà ném chúng cùng thể xác của chúng vào Âm phủ, vì Ta căm ghét Sa-tan. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho nó cách dễ dàng, mà sẽ hủy diệt nó hoàn toàn, không cho nó lấy một cơ hội để thực hiện công việc của mình. Những kẻ mà Sa-tan đã làm bại hoại ở một mức độ nhất định (nghĩa là những kẻ là đối tượng của thảm họa) nằm dưới sự sắp xếp khôn ngoan của chính tay Ta. Đừng nghĩ rằng điều này xảy ra là do sự tàn bạo của Sa-tan; hãy nhớ rằng Ta mới là Đức Chúa Trời Toàn Năng cai trị vũ trụ và vạn vật! Với Ta, không có vấn đề nào mà không thể hóa giải, và những thứ không thể thực hiện được hay bất kỳ lời nào không thể được nói ra lại càng ít hơn. Con người không được phép hành động như thể những cố vấn của Ta. Hãy coi chừng bị đánh gục bởi tay Ta và bị ném vào Âm phủ. Ta nói cho ngươi biết điều này! Những ai đang chủ động hợp tác với Ta hôm nay đều là những kẻ thông minh nhất, và họ sẽ tránh được tổn thất và thoát khỏi nỗi đau của sự phán xét. Tất cả những điều này đều là sự sắp đặt của Ta, do Ta định trước. Đừng nhận xét bừa bãi và nói năng khoa trương, nghĩ rằng ngươi rất tuyệt vời. Chẳng phải tất cả những điều này đều là qua sự định trước của Ta hay sao? Các ngươi, những kẻ sẽ là cố vấn cho Ta, thật không biết xấu hổ! Các ngươi không biết được vóc giạc của chính mình; nó mới nhỏ bé đến đáng thương thế nào! Mặc dù vậy, các ngươi nghĩ rằng đây không phải là vấn đề lớn gì cả và các ngươi không tự biết mình. Hết lần này đến lần khác, các ngươi bỏ ngoài tai những lời Ta, khiến những nỗ lực miệt mài của Ta trở nên vô ích, và hoàn toàn không nhận ra rằng đó là những biểu hiện của ân điển và lòng thương xót của Ta. Thay vào đó, ngươi cố thể hiện sự thông minh của chính mình hết lần này đến lần khác. Ngươi có nhớ điều này không? Mọi người phải nhận lấy hình phạt nào, ai là kẻ nghĩ rằng họ rất thông minh? Hờ hững và bất trung với những lời của Ta, và không khắc sâu chúng vào lòng mình, ngươi vờ vịt sử dụng Ta để làm điều này điều kia. Những kẻ làm ác! Khi nào ngươi mới có thể trọn vẹn quan tâm đến lòng Ta? Ngươi không quan tâm lòng Ta, vì vậy, việc gọi các ngươi là “những kẻ làm ác” không phải là điều ngược đãi đối với các ngươi. Nó hoàn toàn hợp với ngươi!

Hôm nay Ta sẽ chỉ cho các ngươi, từng điều một, những điều đã từng bị ẩn giấu. Con rồng lớn sắc đỏ bị ném xuống hố không đáy và bị hủy diệt hoàn toàn, vì giữ nó sẽ không có ích lợi gì; nghĩa là nó không thể phục vụ Đấng Christ. Từ đây về sau, những thứ màu đỏ sẽ không còn tồn tại; dần dần, chúng phải suy yếu thành không còn gì. Ta làm những gì Ta nói; đây là sự hoàn thành công tác của Ta. Xóa bỏ những quan niệm của con người; tất cả những gì Ta đã nói, Ta đều đã làm. Bất cứ ai cố gắng tỏ ra khôn ngoan chỉ đang mang lại sự hủy diệt và khinh miệt cho chính họ, và không muốn được sống. Do đó, Ta sẽ đáp ứng ngươi, và chắc chắn sẽ không giữ những kẻ như vậy. Về sau, dân số sẽ tăng lên đáng kể, trong khi đó tất cả những kẻ không chủ động hợp tác với Ta sẽ bị cuốn trôi vào hư vô. Những người mà Ta đã chấp thuận là những người Ta sẽ hoàn thiện, và Ta sẽ không bỏ rơi một ai cả. Không hề có mâu thuẫn trong những gì Ta phán. Những người không chủ động hợp tác với Ta sẽ hứng chịu nhiều hình phạt hơn, mặc dù, rút cục thì, Ta chắc chắn sẽ cứu họ. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, giới hạn cuộc sống của họ sẽ khá là khác. Ngươi có muốn trở thành một người như vậy không? Hãy chỗi dậy và hợp tác với Ta! Ta chắc chắn sẽ không đối xử bất công với bất cứ ai chân thành dâng mình cho Ta. Đối với những người tha thiết hết lòng vì Ta, Ta sẽ ban tất cả các phước lành của Ta cho ngươi. Hãy dâng hiến toàn bộ bản thân ngươi cho Ta! Những gì ngươi ăn, những gì ngươi mặc, và tương lai của ngươi đều nằm trong tay Ta; Ta sẽ sắp xếp mọi thứ hợp lý, để ngươi có thể mãi mãi có sự vui hưởng, thứ mà ngươi sẽ không bao giờ dùng hết. Bởi vì Ta đã phán: “Những ai chân thành dâng mình cho Ta, Ta chắc chắn sẽ ban phước dồi dào”. Tất cả phước lành sẽ đến với mọi người, những ai chân thành dâng mình cho Ta.

– Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 70, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 59

Muôn người đang hoan hô Ta, muôn người đang ca ngợi Ta, muôn người đang xưng tụng Ta là Đức Chúa Trời thực sự và duy nhất. Muôn ánh mắt đang hướng về Ta, dõi theo hành động của Ta. Vương quốc của Ta giáng xuống chốn nhân gian, bản thể của Ta sung mãn và đủ đầy, có ai mà không hân hoan, có ai mà không mừng vui nhảy múa? Hỡi Si-ôn! Hãy giương cao ngọn cờ chiến thắng tới chúc mừng Ta! Hãy hát vang lên khúc khải hoàn chiến thắng để truyền tụng danh thánh của Ta! Hỡi vạn vật ở nơi tận cùng của mặt đất! Hãy mau mau tắm gội mình sạch sẽ đến tế lễ Ta! Hỡi muôn vì sao của các từng trời! Hãy mau mau trở về vị trí để chứng tỏ sức mạnh vĩ đại của Ta trên bầu trời! Ta lắng tai nghe âm thanh từ dân chúng trên mặt đất, họ thổ lộ lòng kính yêu vô hạn đến Ta trong lời ca tiếng hát! Trong ngày mà vạn vật hồi sinh, Ta đích thân đến nhân gian. Khi đó, muôn hoa nở rộ, muôn chim hót ca, muôn loài tưng bừng nhảy múa! Trong tiếng đại bác bắn mừng đại lễ của Vương quốc Ta, đất nước của Sa-tan sụp đổ. Trong tiếng lễ ca vang dội của Vương quốc Ta, đất nước của Sa-tan bị hủy diệt, vĩnh viễn không bao giờ được phục hưng!

Trong loài người trên mặt đất, liệu có kẻ nào dám chống đối Ta? Bởi khi Ta xuống dưới mặt đất, Ta mang theo sự thiêu đốt, mang theo cơn thịnh nộ, mang theo muôn vàn thảm họa. Các quốc gia trên thế giới đã trở thành Vương quốc của Ta! Trên bầu trời, mây trắng xô nhau vần vũ. Dưới mặt đất, biển cả, sông nước ào ào cuộn sóng, sướng vui tấu lên khúc nhạc rung động lòng người. Loài vật đang nghỉ trong hang động đều chui ra. Người người được thức tỉnh khỏi cơn mộng mị bởi tiếng gọi của Ta. Ngày mà muôn dân chờ đợi rốt cục đã đến! Tất cả họ cùng kính dâng lên Ta lời ca đẹp đẽ nhất!

Trong thời khắc tốt lành này, trong thời điểm hân hoan này,

ở trên tầng trời, ở nơi mặt đất, lời ngợi ca bay khắp nơi nơi, ai người không hào hứng?

Ai không vì điều này mà khoan khoái? Ai không vì tình cảnh này mà nhỏ lệ?

Bầu trời không còn là bầu trời của quá khứ, giờ đã trở thành bầu trời của Vương quốc;

mặt đất không còn là mặt đất của dĩ vãng, giờ đã trở thành vùng đất thánh.

Trận mưa lớn đã quét sạch mọi ô uế trên trái đất,

những ngọn núi đang đổi thay… Những dòng nước đang đổi thay…

Loài người cũng đang đổi thay… Vạn vật đều đang thay đổi…

Hỡi những ngọn núi trầm mặc! Hãy đứng lên khiêu vũ vì Ta!

Hỡi những dòng nước ngừng chảy! Nào hãy tuôn đi!

Hỡi những con người chìm trong mộng mị! Hãy thức tỉnh và tiến lên nào!

Ta đã đến đây… Ta đã là Vua…

Loài người đã được tận mắt thấy Ta, tận tai nghe lời Ta nói,

được tự mình trải nghiệm cuộc sống ở Vương quốc…

Ngọt ngào làm sao… Tốt lành làm sao…

Chẳng thể nào quên… Chẳng thể nào quên…


Trong ngọn lửa thịnh nộ của Ta, con rồng lớn sắc đỏ đang giãy giụa;

trong phán xét uy nghi của Ta, ma quỷ hiện nguyên hình;

trước lời nghiêm khắc của Ta, loài người vô cùng xấu hổ, chẳng biết giấu mình vào đâu.

Nhớ lại họ đã từng chế nhạo, giễu cợt Ta trong quá khứ,

luôn thể hiện mình, luôn chống lại Ta,

hôm nay nhìn lại, ai mà không nhỏ lệ? Ai không ăn năn, hối lỗi?

Khắp thế giới và vũ trụ, ngập tràn tiếng khóc…

Ngập tràn tiếng reo vui… Ngập tràn cả tiếng cười…

Niềm hân hoan chẳng thể nào so sánh… Niềm hân hoan chẳng thể nào so sánh…


Mưa nhỏ lất phất rơi… Tuyết dày giăng giăng bay…

Con người buồn vui lẫn lộn… Kẻ hạnh phúc cười…

Người rưng rưng khóc… Số lại hò reo…

Như thể họ đều đã quên… Rằng mùa xuân mưa phùn liên miên,

rằng mùa hạ trăm hoa đua nở, rằng mùa thu mùa màng bội thu,

rằng mùa đông lạnh lùng băng giá, nào ai hay biết…

Trên trời bồng bềnh mây trôi, dưới đất đại dương dậy sóng,

những đứa con trai đang vẫy tay… Dân chúng nhún nhảy theo nhịp múa…

Những thiên thần đang làm việc… Những thiên thần đang cai quản…

Người người trên mặt đất đều hối hả, muôn vật trên mặt đất đang sinh sôi.


– Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Lễ ca của Vương quốc, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 60

Mỗi người trong nhân loại nên chấp nhận bị Thần của Ta dò xét, nên xem xét kỹ từng lời nói và hành động của họ, và hơn nữa, nên nhìn vào những việc làm phi thường của Ta. Các ngươi cảm thấy thế nào vào lúc vương quốc đến trên đất? Khi các con trai và dân sự của Ta đổ về ngai Ta, Ta chính thức bắt đầu phán xét trước tòa trắng lớn. Nói vậy nghĩa là, khi Ta đích thân bắt đầu công tác của Ta trên đất, và khi kỷ nguyên của sự phán xét gần đến hồi kết, Ta bắt đầu hướng những lời Ta đến toàn thể vũ trụ, và phát tiếng nói của Thần Ta tới toàn thể vũ trụ. Thông qua những lời của Ta, Ta sẽ gột sạch hết thảy mọi người và mọi vật trong số tất cả những gì trên trời và dưới thế, hầu cho vùng đất không còn nhơ bẩn và bừa bãi, mà là một vương quốc thánh khiết. Ta sẽ làm mới mọi thứ, để chúng sẽ được cung cấp cho Ta sử dụng, để chúng sẽ không còn mang hơi thở phàm tục, và không còn bị ô nhiễm mùi vị của đất. Trên đất, con người đã dò dẫm tìm mục tiêu và những nguồn gốc của lời Ta, và đã quan sát những việc làm của Ta, nhưng chưa ai từng thật sự biết những nguồn gốc của lời Ta, và chưa ai từng thật sự thấy được sự phi thường trong những việc làm của Ta. Chỉ hôm nay, khi Ta đích thân đến giữa con người và phán lời Ta, thì con người mới có chút kiến thức về Ta, xóa bỏ vị trí “Ta” đã chiếm trong suy nghĩ của họ, và thay vào đó tạo một vị trí cho Đức Chúa Trời thực tế trong ý thức của họ. Con người có những quan niệm và đầy tò mò; ai chẳng muốn thấy Đức Chúa Trời chứ? Ai chẳng ao ước gặp được Đức Chúa Trời chứ? Ấy thế mà điều duy nhất chiếm một vị trí nhất định trong lòng con người lại là vị Đức Chúa Trời mà con người cảm thấy mơ hồ và trừu tượng. Ai sẽ nhận ra được điều này nếu Ta không nói thẳng với họ chứ? Ai sẽ thật sự tin, với sự chắc chắn và thậm chí không chút hoài nghi rằng Ta quả thật hiện hữu chứ? Có một sự khác biệt lớn giữa “Ta” trong lòng người và “Ta” của hiện thực, và không ai có khả năng đưa ra so sánh giữa hai Đấng ấy cả. Nếu Ta đã không trở nên xác thịt, con người sẽ không bao giờ biết Ta, và ngay cả khi họ biết đến Ta, chẳng phải kiến thức ấy cũng vẫn sẽ là một quan niệm sao? Mỗi ngày Ta đi giữa dòng người không ngừng, và mỗi ngày Ta hoạt động trong mọi người. Khi con người thật sự thấy Ta, họ sẽ có thể biết Ta trong những lời Ta, và sẽ nắm bắt được phương thức mà Ta dùng để phán cũng như những ý định của Ta.

Khi vương quốc chính thức đến trên đất, thì trong số muôn vật, thứ gì không im lặng? Giữa muôn người, ai không sợ hãi? Ta bước đi khắp nơi trong thế giới vũ trụ, và mọi thứ đều được đích thân Ta sắp đặt. Vào lúc này, ai không biết rằng những việc làm của Ta là phi thường? Tay Ta nâng đỡ muôn vật, nhưng Ta cũng ở trên muôn vật. Hôm nay, chẳng phải sự nhập thể của Ta và sự hiện diện đích thân của Ta giữa con người là ý nghĩa đích thực của sự khiêm nhường và ẩn giấu của Ta sao? Bề ngoài, nhiều người khen Ta hay và khen Ta đẹp, nhưng ai thật sự biết Ta? Hôm nay, tại sao Ta yêu cầu rằng các ngươi biết Ta? Chẳng phải mục tiêu của Ta là làm hổ thẹn con rồng lớn sắc đỏ sao? Ta không muốn ép buộc con người ngợi khen Ta, mà là làm cho họ biết Ta, thông qua đó họ sẽ bắt đầu yêu thương Ta, và do đó ngợi khen Ta. Sự ngợi khen như vậy là xứng đáng với tên của nó, và không phải là lời sáo rỗng; chỉ sự ngợi khen như thế này mới có thể vươn đến ngai Ta và vút bay lên các từng trời. Bởi vì con người đã bị Sa-tan cám dỗ và làm cho bại hoại, bởi họ đã bị chiếm lĩnh bởi những quan niệm và suy nghĩ, nên Ta đã trở nên xác thịt nhằm đích thân chinh phục toàn thể nhân loại, để phơi bày tất cả những quan niệm của con người, và đập tan ý nghĩ của con người. Kết quả là, con người không còn phô trương trước Ta nữa, và không còn phụng sự Ta bằng cách dùng những quan niệm riêng của họ nữa, và do đó “Ta” trong những quan niệm của con người hoàn toàn bị xua tan. Khi vương quốc đến, điều đầu tiên Ta làm là bắt đầu giai đoạn công tác này, và Ta làm như thế giữa dân sự của Ta. Bởi dân sự của Ta là những người sinh ra ở quốc gia của con rồng lớn sắc đỏ, chắc chắn không chỉ có một chút, hay một phần, nọc độc của con rồng lớn sắc đỏ trong các ngươi. Do đó, giai đoạn công tác này của Ta chủ yếu tập trung vào các ngươi, và đây là một khía cạnh trong ý nghĩa sự nhập thể của Ta ở Trung Quốc. Hầu hết mọi người đều không thể nắm bắt dù chỉ một phần nhỏ của những lời Ta phán, và khi họ nắm bắt được, thì sự hiểu biết của họ cũng mơ hồ và lộn xộn. Đây là một bước ngoặt trong phương pháp mà Ta dùng để phán. Nếu tất cả mọi người đều có thể đọc những lời Ta và hiểu ý nghĩa của chúng, vậy thì ai trong số con người có thể được cứu rỗi, và không bị ném xuống âm phủ? Khi con người biết Ta và vâng phục Ta, đó sẽ là lúc Ta nghỉ ngơi, và đó sẽ chính là lúc con người có thể nắm bắt được ý nghĩa của những lời Ta. Hôm nay, vóc giạc của các ngươi quá nhỏ – gần như nhỏ đến đáng thương, thậm chí không đáng được nâng đỡ – nói chi đến kiến thức của các ngươi về Ta.

– Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 11, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 61

Khi tia chớp phương Đông lóe sáng – cũng chính là lúc Ta bắt đầu cất tiếng phán dạy – vào lúc mà ánh chớp lóe lên, cả vũ trụ được chiếu rọi, các vì sao bắt đầu biến đổi. Toàn bộ loài người như được thanh lọc và gột rửa sạch sẽ. Được đắm mình trong cột sáng chói lọi đến từ phương Đông này, hết thảy nhân loại đều lộ nguyên hình, lóa mắt và kinh hoàng; càng không thể giấu diếm bộ mặt xấu xí của mình. Hơn nữa, họ cũng giống như loài vật, trốn chạy khỏi quầng sáng của Ta và náu mình trong hang đá; thế nhưng, không một kẻ nào trong số họ có thể giấu mình dưới ánh sáng của Ta. Hết thảy con người đều sửng sốt, tất cả đều chờ đợi, tất cả đều đang trông ngóng, tất cả vì sự xuất hiện của ánh sáng từ Ta mà ăn mừng ngày được sinh ra, và tương tự, tất cả đều đang nguyền rủa ngày họ được sinh ra. Cảm xúc mâu thuẫn khó lòng thổ lộ, dòng nước mắt hối lỗi tuôn xuống thành sông, chảy ào ào đi như một cơn lũ quét, trong chớp mắt đã chẳng còn dấu vết. Ngày của Ta lại một lần nữa cận kề loài người, lại một lần nữa đánh thức loài người, cho loài người một điểm khởi đầu mới. Trái tim Ta đập nhịp và núi hòa theo nhịp đập của tim Ta mà nhảy nhót vui mừng, nước cũng hoan hỷ múa ca, còn sóng thì đánh nhịp xô rặng đá. Tấm lòng Ta khó có thể biểu đạt. Ta muốn mọi thứ vẩn đục cháy thành tro bụi dưới mắt Ta. Ta muốn mọi đứa con trai phản nghịch biến mất khỏi tầm mắt Ta, không bao giờ còn lẩn khuất trên đời thêm nữa. Ta không chỉ tạo nên một khởi đầu mới nơi con rồng lớn sắc đỏ cư ngụ, mà còn bắt đầu một công tác mới trong vũ trụ này. Những vương quốc trên đất sẽ nhanh chóng trở thành Vương quốc của Ta; những vương quốc trên đất sẽ sớm vĩnh viễn biến mất vì Vương quốc của Ta, bởi vì Ta đã giành chiến thắng, bởi vì Ta đã trở về trong khúc khải hoàn. Con rồng lớn sắc đỏ đã vét sạch trăm phương nghìn kế phá hoại kế hoạch của Ta, hy vọng xóa sạch công cuộc Ta đã gây dựng trên đất, nhưng liệu Ta có vì quỷ kế của nó mà nhụt chí không? Liệu Ta có bị sự uy hiếp của nó làm cho sợ hãi đến mất tự tin không? Trong trời đất này, chưa từng có hữu thể nào mà Ta không nắm trong lòng bàn tay, nói gì đến một thứ phương tiện làm nền cho Ta như con rồng lớn sắc đỏ chứ? Chẳng phải nó cũng chỉ là một món đồ chơi trong tay Ta ư?

Khi Ta đến với nhân gian trong sự nhập thể, loài người đều theo sự dẫn dắt của Ta trong vô thức cho đến ngày này, biết đến Ta trong vô thức. Thế nhưng, đường về sau đi như thế nào, không ai có chút ý niệm gì, không ai biết, con đường sẽ dẫn đến đâu càng chẳng có ai hay. Chỉ dưới sự trông chừng của Đấng Toàn Năng, loài người mới có thể đi đến cuối con đường; chỉ có thể dưới sự dẫn dắt của tia chớp phương Đông, loài người mới có thể bước qua ngưỡng cửa dẫn đến Vương quốc của Ta. Trong loài người, chưa có ai từng được chiêm ngưỡng diện mạo của Ta, chưa có ai từng được thấy tia chớp phương Đông, càng không có ai nghe thấy giọng nói vang lên từ ngai của Ta? Sự thực là, từ xưa đến nay, chưa từng có ai được trực tiếp tiếp xúc với bản thể của Ta; chỉ có ngày hôm nay, khi Ta đến với thế giới này, loài người mới có cơ hội được nhìn thấy Ta. Thế nhưng, ngay cả ngày nay, con người vẫn không biết về Ta, nghĩa là con người chỉ thấy diện mạo của Ta, chỉ nghe giọng nói của Ta, mà không hiểu được ý của Ta. Toàn bộ loài người đều như vậy cả. Là dân sự của Ta, các ngươi không cảm thấy niềm tự hào sâu sắc khi được thấy dung mạo của Ta sao? Và các ngươi cũng không thấy xấu hổ vì không biết Ta ư? Ta đi lại trong nhân gian, Ta sống giữa loài người, bởi vì Ta đã trở nên xác thịt và Ta đã đến với thế giới loài người. Mục đích của Ta không chỉ là để con người được thấy thân xác Ta, mà quan trọng hơn là để con người biết về Ta. Hơn nữa, Ta còn sẽ định tội con người qua sự nhập thể của mình; Ta sẽ đánh bại con rồng lớn sắc đỏ và phá tan sào huyệt của nó thông qua sự nhập thể này.

– Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 12, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 62

Con người trên khắp vũ trụ tôn vinh khi ngày của Ta đến và các thiên sứ đi lại giữa hết thảy các dân sự của Ta. Khi Sa-tan gây rắc rối, các thiên sứ, vì việc phụng sự của họ trên thiên đàng, luôn giúp đỡ dân sự của Ta. Họ không bị ma quỷ lừa dối do sự yếu đuối của con người, nhưng vì sự tấn công dữ dội của các thế lực của bóng tối, họ nỗ lực thậm chí nhiều hơn bao giờ hết để trải nghiệm đời sống của con người qua sương mù. Hết thảy dân sự của Ta quy phục dưới danh Ta, và không bao giờ có bất kỳ ai dấy lên công khai chống đối Ta. Vì những lao nhọc của các thiên sứ, con người chấp nhận danh Ta và hết thảy đều ở giữa dòng chảy công tác của Ta. Thế giới đang sụp đổ! Ba-by-lôn đang trong tình trạng tê liệt! Ôi, thế giới tôn giáo! Làm sao nó không thể bị hủy diệt bởi thẩm quyền của Ta trên đất? Ai vẫn dám bất tuân và chống đối Ta? Các thầy thông giáo sao? Mọi quan chức tôn giáo sao? Những người trị vì và nhà cầm quyền trên đất sao? Các thiên sứ sao? Ai không tôn vinh sự hoàn hảo và trọn vẹn của thân Ta? Trong số hết thảy các dân tộc, ai không hát ca ngợi Ta không ngừng, ai không luôn luôn vui mừng? Ta sống ở xứ sở của hang ổ con rồng lớn sắc đỏ, nhưng điều này không khiến Ta run sợ hay bỏ chạy, vì hết thảy người dân xứ này đã bắt đầu ghét nó. Chưa bao giờ có bất cứ vật gì thực hiện “bổn phận” của nó trước con rồng vì lợi ích của con rồng; thay vào đó, tất cả mọi vật hoạt động như chúng thấy phù hợp, và mỗi vật đi theo cách riêng của mình. Làm sao các nước trên đất không bị diệt vong? Làm sao các nước trên đất không bị sụp đổ? Làm sao dân sự của Ta không thể cổ vũ? Làm sao họ không thể ca hát vui mừng? Đây có phải là công việc của con người không? Có phải đó là việc làm của bàn tay con người không? Ta đã cho con người cội rễ của sự tồn tại, và cung cấp những thứ vật chất cho họ, nhưng họ vẫn không hài lòng với hoàn cảnh hiện tại của mình và xin vào vương quốc của Ta. Nhưng làm thế nào họ có thể vào vương quốc của Ta một cách quá dễ dàng, mà không phải trả giá, không sẵn lòng dâng sự tận tâm vị tha của mình? Thay vì đòi hỏi bất cứ điều gì từ con người, Ta đưa ra cho họ các yêu cầu, để cho vương quốc của Ta trên đất có thể được tràn đầy vinh quang. Con người đã được Ta dẫn dắt vào thời đại hiện tại, họ tồn tại trong tình trạng này và họ sống giữa sự soi dẫn của ánh sáng từ Ta. Nếu không phải như vậy, ai trong số những người trên đất sẽ biết được viễn cảnh của họ? Ai sẽ hiểu được ý muốn của Ta? Ta thêm quy định của Ta vào các yêu cầu đối với con người; điều này chẳng phải phù hợp với quy luật tự nhiên sao?

– Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 22, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 63

Trong Vương quốc, vạn vật đều bắt đầu hồi sinh và lấy lại sức sống. Do những thay đổi về trạng thái của trái đất, ranh giới giữa vùng đất này và vùng đất khác cũng bắt đầu thay đổi. Ta từng dự đoán: Khi đất đai bị chia cắt, khi đất đai được hợp lại, đây là lúc Ta sẽ đập tan các nước thành nhiều mảnh vụn. Tại thời điểm này, Ta sẽ đổi mới vạn vật và phân chia lại toàn bộ vũ trụ, từ đó chỉnh đốn lại toàn vũ trụ, thay đổi diện mạo cũ sang diện mạo mới. Đây là kế hoạch của Ta, là các công tác của Ta. Khi tất cả các quốc gia và các dân sự trên thế giới trở về trước ngai vàng của Ta, Ta sẽ lấy mọi thứ trên thiên đàng và ban tặng cho thế giới loài người, để nhờ có Ta mà nhân gian trở nên vô cùng phong phú. Nhưng chừng nào thế giới cũ còn tồn tại, Ta sẽ trút cơn thịnh nộ lên các quốc gia, công khai ban hành các sắc lệnh quản trị trên khắp vũ trụ, bất cứ ai xúc phạm sẽ bị hành phạt:

Khi Ta nói chuyện trên toàn vũ trụ, tất cả con người đều nghe thấy tiếng của Ta, nghĩa là nhìn thấy tất cả công tác của Ta trong khắp vũ trụ. Những người đi ngược lại ý muốn của Ta, nghĩa là, người có hành động chống đối Ta, sẽ vấp phải sự hành phạt của Ta. Ta sẽ thay đổi các vì sao trên các tầng trời, và nhờ có Ta, mặt trời và mặt trăng sẽ được thay đổi, bầu trời không còn là như trước kia nữa; vạn vật trên trần gian sẽ được thay đổi. Tất cả sẽ được hoàn thành bởi lời của Ta. Tất cả các quốc gia trong toàn vũ trụ sẽ được phân chia lại và được thay thế bằng Vương quốc của Ta, các quốc gia trên trái đất sẽ biến mất mãi mãi, tất cả sẽ thành một vương quốc tôn sùng Ta. Tất cả các quốc gia trên trần gian sẽ bị hủy diệt và không còn tồn tại. Trong số con người trên toàn vũ trụ, tất thảy những kẻ thuộc về ma quỷ đều bị tiêu diệt; tất thảy những kẻ tôn sùng Sa-tan đều bị gục ngã dưới ngọn lửa thiêu đốt của Ta, ngoại trừ những con người hiện đang trong dòng chảy, còn lại sẽ biến thành tro bụi. Khi Ta hành phạt các dân sự, những người trong giới tôn giáo trở về Vương quốc của Ta với những mức độ khác nhau, được chinh phục bởi các công tác của Ta, bởi vì họ đều đã nhìn thấy sự xuất hiện của “Đấng Thánh cưỡi đám mây trắng”. Tất cả con người sẽ được phân loại và phải chịu hình phạt khác nhau vì những gì họ đã làm. Kẻ chống đối Ta đều phải diệt vong; với kẻ có những hành động trên trần gian không liên quan tới Ta, do được tha bổng nên họ sẽ tiếp tục tồn tại trên trần gian dưới sự cai quản của các con trai và dân sự của Ta. Ta sẽ mặc khải với các quốc gia và các dân tộc, bày tỏ tiếng nói của chính mình trên trần gian, tuyên bố công việc vĩ đại của Ta đã hoàn thành để cả nhân loại tận mắt chứng kiến.

Khi tiếng nói của Ta trở nên sâu sắc hơn, Ta cũng quan sát trạng thái của toàn vũ trụ. Thông qua lời của Ta, vạn vật đều được đổi mới. Thiên đàng cũng đang thay đổi, trần gian cũng đang thay đổi. Con người cũng lộ rõ hình dạng ban đầu, dần dần, con người được phân loại, vô hình trung đều được trở về với “gia đình” của họ. Ta rất vui mừng vì điều này. Ta không bị quấy nhiễu, trong sự không hay không biết công việc vĩ đại của Ta đã hoàn thành, trong sự không hay không biết vạn vật đều biến đổi. Khi Ta sáng tạo thế giới, Ta đã phân loại tất cả mọi thứ, tập hợp tất cả những thứ hữu hình cùng loại với nhau. Khi kế hoạch quản lý của Ta sắp kết thúc, Ta sẽ khôi phục lại trạng thái sáng tạo trước đây, Ta sẽ khôi phục tất cả mọi thứ như diện mạo ban đầu, thay đổi triệt để, để tất cả mọi thứ trở lại trong kế hoạch của Ta. Thời giờ đã đến! Bước cuối cùng trong kế hoạch của Ta sắp sửa hoàn thành. Hỡi, thế giới cũ ô uế! Nhất định sụp đổ trong lời của Ta! Nhất định trở thành hư vô bởi kế hoạch của Ta! Hỡi, vạn vật! Đều có cuộc sống mới trong lời của Ta, có “Chúa tể”! Hỡi, thế giới mới thánh khiết và không tì vết! Nhất định sẽ được hồi sinh trong vinh quang của Ta! Hỡi, ngọn núi Si-ôn! Đừng im lặng nữa. Ta đã chiến thắng trở về! Ở giữa vạn vật, Ta quan sát cả trần gian, con người trên trần gian đã bắt đầu một cuộc sống mới, đã có hy vọng mới. Hỡi dân sự của Ta! Sao không thể hồi sinh trong ánh sáng của Ta? Sao không thể nhảy múa vui mừng dưới sự chỉ dẫn của Ta? Mặt đất đang reo hò trong sự hân hoan, làn nước đang vui cười hả hê! Hỡi Y-sơ-ra-ên được hồi sinh! Làm sao có thể không cảm thấy tự hào về sự định trước của Ta? Ai đã từng khóc? Ai đã từng rền rĩ? Y-sơ-ra-ên của trước kia đã không còn tồn tại, Y-sơ-ra-ên ngày hôm nay đã vươn mình đứng thẳng trên thế giới, đã đứng lên trong trái tim của toàn nhân loại. Y-sơ-ra-ên của ngày hôm nay chắc chắn sẽ nhận được nguồn gốc của sự sống thông qua dân sự của Ta! Hỡi Ai Cập đáng ghét! Lẽ nào các ngươi vẫn chống đối Ta sao? Sao có thể lợi dụng lòng thương xót của Ta để thừa cơ trốn khỏi sự hành phạt của Ta? Sao có thể tồn tại mà không chịu hình phạt của Ta? Tất cả những người Ta yêu nhất định sẽ tồn tại mãi mãi, tất cả những người chống đối Ta nhất định sẽ bị Ta hành phạt mãi mãi, vì Ta là một vị Đức Chúa Trời đố kị, Ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tất cả những gì con người đã làm. Ta sẽ quan sát toàn bộ trần gian, xuất hiện ở phía Đông thế giới trước hàng vạn người với sự công chính, oai nghi, phẫn nộ và hình phạt!

– Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 26, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 64

Khi thiên sứ trỗi nhạc ca ngợi Ta, Ta không kìm nén được sự thông cảm dành cho con người. Ngay lập tức, lòng Ta ngập tràn nỗi buồn và không thể thoát khỏi cảm xúc đau đớn này. Ta và con người vui buồn hợp tan, không thể trao nhau tình cảm. Tách biệt tầng trời dưới đất, con người và Ta không thể gặp nhau thường xuyên. Ai có thể thoát khỏi nỗi nhớ những cảm xúc cũ? Ai có thể ngừng hồi tưởng về quá khứ? Ai không hy vọng tình cảm cũ vẫn còn? Ai không mong Ta trở về? Ai không mong Ta đoàn tụ với con người? Trái tim Ta vô cùng bồn chồn, và linh hồn của con người cực kỳ lo lắng. Tuy Thần và linh hồn đồng điệu, nhưng không thể thường xuyên ở bên nhau và không thể thường xuyên gặp nhau. Vì thế, cuộc sống của con người chứa đầy đau thương và thiếu sức sống, bởi vì con người luôn mong mỏi Ta. Con người giống như vật thể bị rơi từ trên trời xuống, họ kêu gào danh Ta trên đất, ngẩng đầu nhìn Ta từ mặt đất – nhưng làm sao họ có thể thoát khỏi hàm của con sói đói khát? Làm sao họ có thể giải thoát chính mình khỏi các mối đe dọa và sự cám dỗ? Làm thế nào con người có thể không hy sinh bản thân bằng cách vâng theo sự sắp đặt trong kế hoạch của Ta? Khi họ lớn tiếng cầu xin, Ta quay mặt đi, Ta không thể chịu đựng cảnh tượng đó được nữa, nhưng làm sao mà Ta không nghe được tiếng khóc than của họ chứ? Ta sẽ chỉnh đốn những bất công trong nhân gian. Ta sẽ tự tay làm công tác của mình trên khắp thế gian, không cho phép Sa-tan làm hại dân sự của Ta một lần nữa, không cho phép kẻ thù tự ý làm càn thêm một lần nữa. Ta sẽ trở thành Vua trên đất và chuyển ngai Ta xuống đó, khiến tất cả kẻ thù của Ta sấp mình xuống đất và nhận tội trước Ta. Trong nỗi buồn của Ta chứa đựng cả sự tức giận của Ta, Ta sẽ san bằng toàn bộ vũ trụ, không buông tha cho ai, làm cho tất cả kẻ thù đều phải kinh hồn bạt vía. Ta sẽ biến cả trái đất thành đống đổ nát, khiến kẻ thù rơi vào đống đổ nát, để từ đó chúng không thể làm con người bại hoại được nữa. Kế hoạch của Ta đã định, không ai có thể thay đổi được. Khi Ta đi dạo trong sự hùng tráng oai nghi trên vũ trụ, toàn thể nhân loại sẽ được đổi mới, và vạn vật lại được hồi sinh. Con người sẽ không còn khóc than, cũng không còn kêu cầu Ta giúp đỡ nữa. Khi ấy, lòng Ta rất vui mừng, con người sẽ đều trở về để chúc tụng Ta, cả vũ trụ từ trên xuống dưới đều tràn ngập niềm vui…

Hiện tại, Ta đang thực hiện công tác mà Ta muốn hoàn thành tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ta di chuyển giữa nhân loại, làm tất cả các công tác trong kế hoạch của Ta, và toàn bộ nhân loại đều phân chia các quốc gia trên thế giới theo ý muốn của Ta. Con người trên đất đều chú ý tới đích đến của chính mình, vì ngày đó đang đến gần hơn và các thiên sứ đang gióng lên những hồi kèn. Sẽ không thể chậm trễ hơn nữa, vạn vật ngay sau khi đó sẽ đều bắt đầu nhảy múa tưng bừng. Ai có thể kéo dài ngày của Ta theo ý muốn của họ? Lẽ nào là người phàm sao? Hay ngôi sao trên trời? Hay là thiên sứ? Khi Ta lên tiếng để bắt đầu sự cứu rỗi dân Y-sơ-ra-ên, ngày của Ta đang thúc giục cả nhân loại. Mọi người đều sợ sự trở lại của Y-sơ-ra-ên. Ngày Y-sơ-ra-ên trở lại, đó sẽ là ngày vinh quang của Ta, cũng là ngày vạn vật thay đổi và đổi mới. Bởi vì sự phán xét công chính sắp đến với toàn vũ trụ, tất cả mọi người đều sợ hãi rụt rè, vì chưa từng nghe về sự công chính trong nhân gian. Khi Mặt trời công chính xuất hiện, phương Đông sẽ được soi sáng, và sau đó đến lượt nó sẽ soi sáng cả vũ trụ, đến với tất cả mọi người. Nếu con người thực sự thực hiện sự công chính của Ta, thì sao phải sợ hãi? Dân sự của Ta đều đang chờ đợi sự xuất hiện ngày của Ta, đều đang mong chờ ngày của Ta đến. Họ chờ Ta mang báo ứng đến cho toàn nhân loại và sắp đặt đích đến cho nhân loại như Mặt trời công chính. Vương quốc của Ta đang thành hình trên toàn vũ trụ, và ngai vàng của Ta chiếm trọn trong tim hàng trăm triệu người dân. Với sự hỗ trợ của các thiên sứ, thành tựu vĩ đại của Ta sẽ sớm có kết quả. Tất cả các con trai và dân sự đều đang nín thở chờ đợi sự trở lại của Ta, mong mỏi Ta đoàn tụ với họ, không bao giờ lại cách xa nhau nữa. Làm sao muôn vàn dân chúng trong vương quốc của Ta không chạy đến với nhau để hân hoan chúc mừng bởi vì Ta ở cùng với họ? Lẽ nào đây là cuộc đoàn tụ không phải trả giá sao? Ta được xem là niềm tôn kính trong mắt của tất cả mọi người, Ta được ca tụng trong lời nói của tất cả mọi người. Khi Ta trở lại, Ta càng phải chinh phục tất cả các thế lực thù địch. Thời giờ đã đến! Ta sẽ khởi động công tác của Ta, Ta sẽ làm Vua trị vì con người! Ta đang trở lại! Ta sắp khởi hành! Đây là điều mà mọi người hy vọng, đây là điều họ mong đợi. Ta sẽ để toàn thể nhân loại nhìn thấy ngày của Ta xuất hiện, để họ vui mừng chào đón ngày của Ta đến!

– Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 27, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 65

Vào ngày mà tất cả mọi thứ được phục hồi, Ta đã đến giữa con người, và Ta đã trải qua những ngày đêm tuyệt vời với họ. Chỉ tại thời điểm này con người mới cảm nhận được một chút về sự dễ gần của Ta, và khi sự tương tác của họ với Ta trở nên thường xuyên hơn, họ thấy được phần nào Ta có gì và là gì – kết quả là, họ có được một sự hiểu biết nào đó về Ta. Giữa tất cả mọi người, Ta ngẩng cao đầu và quan sát, và hết thảy họ đều nhìn thấy Ta. Tuy nhiên khi thảm họa giáng xuống thế gian, họ lập tức trở nên lo lắng, và hình tượng của Ta biến mất khỏi lòng của họ; kinh hoàng bởi tai họa ập đến, họ không quan tâm gì đến những lời khuyến giục của Ta. Nhiều năm Ta đã trải qua giữa con người, vậy mà họ vẫn luôn không hề hay biết, và chưa bao giờ biết đến Ta. Ngày nay Ta phán với họ điều này bằng chính miệng của mình, và Ta buộc hết thảy mọi người đến trước Ta để nhận điều gì đó từ Ta, nhưng họ vẫn giữ khoảng cách với Ta, và vì vậy họ không biết Ta. Khi những bước chân của Ta đi qua vũ trụ và đến tận cùng trái đất, con người sẽ bắt đầu suy ngẫm về chính mình, và hết thảy mọi người sẽ đến với Ta, cúi đầu trước Ta và thờ phụng Ta. Đây sẽ là ngày Ta đạt được vinh hiển, ngày Ta trở về, và cũng là ngày Ta rời đi. Giờ đây, Ta đã bắt đầu công tác của Ta giữa toàn thể nhân loại, chính thức bắt đầu trên khắp vũ trụ phần kết trong kế hoạch quản lý của Ta. Từ giây phút này trở đi, bất kỳ ai không thận trọng đều có thể bị rơi vào hình phạt không thương tiếc, và điều này có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đây không phải là vì Ta vô tâm; đúng hơn, đó là một bước trong kế hoạch quản lý của Ta; tất cả phải tiến hành theo các bước trong kế hoạch của Ta, và không người nào có thể thay đổi điều này. Khi Ta chính thức bắt đầu công tác của mình, hết thảy mọi người di chuyển khi Ta di chuyển, hầu cho con người trên khắp vũ trụ bận rộn cùng với Ta, có “sự hân hoan” trên khắp vũ trụ, và con người được Ta khích lệ. Kết quả là, chính con rồng lớn sắc đỏ bị Ta dồn vào trạng thái điên cuồng và hoang mang, và nó phục vụ công tác của Ta, và dù miễn cưỡng, nó không thể làm theo những mong muốn của bản thân, mà không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đầu phục sự kiểm soát của Ta. Trong toàn bộ kế hoạch của Ta, con rồng lớn sắc đỏ là vật làm nền của Ta, kẻ thù của Ta và cũng là đầy tớ của Ta; vậy nên, Ta chưa bao giờ nới lỏng “những yêu cầu” của Ta đối với nó. Do đó, giai đoạn cuối cùng trong công tác nhập thể của Ta được hoàn tất trong gia đình của nó. Theo cách này, con rồng lớn sắc đỏ có thêm nhiều khả năng phục vụ Ta một cách đúng đắn, qua đó Ta sẽ chinh phục nó và hoàn thành kế hoạch của Ta. Khi Ta làm việc, hết thảy thiên sứ đều dấn thân vào trận chiến quyết định cùng Ta và quyết tâm thực hiện những mong muốn của Ta trong giai đoạn cuối cùng, hầu cho con người trên đất đầu phục trước Ta giống như các thiên sứ, không còn mong muốn chống lại Ta, và không làm gì phản nghịch lại Ta. Đây là những động lực trong công tác của Ta trên toàn vũ trụ.

Mục đích và ý nghĩa của việc Ta đến giữa con người là để cứu rỗi toàn thể nhân loại, để đưa toàn thể nhân loại trở về với gia đình của Ta, để hợp nhất trời và đất, và để làm cho con người truyền “những tín hiệu” giữa trời và đất, vì đó là chức năng vốn có của con người. Vào thời điểm khi Ta tạo ra nhân loại, Ta đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho nhân loại, và sau đó, Ta cho phép nhân loại đón nhận những sự giàu có mà Ta ban cho họ theo những yêu cầu của Ta. Vì vậy, Ta phán rằng dưới sự dẫn dắt của Ta mà toàn thể nhân loại đã đạt đến ngày hôm nay. Và đây là toàn bộ kế hoạch của Ta. Giữa toàn thể nhân loại, vô số con người tồn tại dưới sự che chở trong tình yêu của Ta, và vô số sống dưới hình phạt trong sự ghét bỏ của Ta. Mặc dù con người đều cầu nguyện với Ta, nhưng họ vẫn không thể thay đổi tình cảnh hiện tại của mình; một khi họ đã mất hy vọng, họ chỉ có thể để thuận theo tự nhiên và thôi không bất tuân với Ta, vì đây là tất cả những gì con người có thể làm được. Khi nói đến tình trạng đời sống của con người, con người vẫn chưa tìm được đời sống thực, họ vẫn chưa thấy được sự bất công, sự hoang tàn và tình trạng khốn khổ của thế giới – và vì vậy, nếu không vì sự xuất hiện của thảm họa, hầu hết mọi người vẫn sẽ ôm lấy Mẹ Thiên Nhiên, và vẫn sẽ đắm mình trong những hương vị của “cuộc sống”. Chẳng phải đây là hiện thực của thế giới sao? Chẳng phải đây là tiếng nói của sự cứu rỗi mà Ta cất lên với con người sao? Tại sao giữa nhân loại không có ai luôn thực sự yêu mến Ta? Tại sao con người chỉ yêu mến Ta giữa hình phạt và thử luyện, nhưng không ai yêu mến Ta trong khi đang ở dưới sự che chở của Ta? Ta đã giáng hình phạt của Ta lên nhân loại nhiều lần. Họ nhìn vào nó, nhưng sau đó họ lại bỏ mặc nó, họ không tìm hiểu và suy ngẫm về nó vào lúc này, và vì thế tất cả những gì đến với con người chỉ là sự phán xét không thương xót. Đây chỉ là một trong những phương pháp làm việc của Ta, tuy nhiên nó vẫn là để thay đổi con người và làm cho họ yêu mến Ta.

– Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 29, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 66

Ta trị vì trong vương quốc, và hơn nữa, Ta trị vì toàn bộ vũ trụ; Ta vừa là Vua của vương quốc vừa là Đấng đứng đầu của vũ trụ. Từ giờ trở đi, Ta sẽ tập hợp tất cả những ai không phải là những người được chọn và sẽ bắt đầu công tác của ta giữa dân ngoại, và Ta sẽ công bố các sắc lệnh quản trị của Ta cho toàn vũ trụ, hầu cho Ta có thể bắt đầu bước công tác tiếp theo của Ta một cách thành công. Ta sẽ dùng hình phạt để mở rộng công tác của Ta giữa dân ngoại, nghĩa là, Ta sẽ dùng vũ lực chống lại tất cả những ai là dân ngoại. Đương nhiên, công tác này sẽ được thực hiện đồng thời với công tác của Ta giữa những người được chọn. Khi dân sự của Ta cai trị và thực thi quyền lực trên đất, đó cũng sẽ là ngày hết thảy mọi người trên đất đều đã được chinh phục, và hơn nữa, đó sẽ là thời điểm Ta nghỉ ngơi – và chỉ sau đó Ta mới xuất hiện với tất cả những ai đã được chinh phục. Ta xuất hiện với vương quốc thánh, và ẩn mình khỏi vùng đất ô uế. Hết thảy những ai đã được chinh phục và trở nên vâng phục trước Ta đều có thể thấy tận mắt diện mạo của Ta, và đều có thể nghe tận tai tiếng nói của Ta. Đây là phước lành của những ai được sinh ra trong những ngày sau rốt, đây là phước lành do Ta định trước, và điều này không thể thay đổi được bởi bất kỳ ai. Ngày nay, Ta làm việc theo cách này vì lợi ích của công tác tương lai. Tất cả các công tác của Ta đều tương quan với nhau, trong tất cả các công tác đó, đều có một sự kêu gọi và đáp ứng: Không bao giờ có bất kỳ bước nào dừng lại đột ngột, và không bao giờ có bất kỳ bước nào được thực hiện độc lập với bất kỳ bước nào khác. Chẳng phải vậy sao? Chẳng phải công tác trong quá khứ là nền tảng của công tác ngày nay sao? Chẳng phải những lời trong quá khứ là điềm báo trước cho những lời ngày nay sao? Chẳng phải những bước trong quá khứ là nguồn gốc của những bước trong ngày nay sao? Khi Ta chính thức mở cuộn giấy, đó là khi con người trên khắp vũ trụ bị hành phạt, khi con người trên toàn thế giới phải chịu thử luyện, và đó là đỉnh điểm công tác của Ta; hết thảy mọi người sống trong một vùng đất không có sự sáng, và hết thảy mọi người sống giữa những mối đe dọa gây ra từ môi trường của họ. Nói cách khác, đó là cuộc sống mà con người chưa bao giờ trải qua từ khi sáng thế cho đến ngày nay, và không ai trong mọi thời đại đã từng “tận hưởng” kiểu cuộc sống này, và vì vậy Ta phán rằng Ta đã thực hiện công tác mà chưa từng được thực hiện trước đây. Đây là tình hình thực tế, và đây là ý nghĩa bên trong. Bởi vì ngày của Ta đến gần với toàn thể nhân loại, bởi vì nó không phải trông xa xôi mà ngay trước mắt con người, vì thế liệu có ai không sợ hãi không? Và liệu có ai không vui mừng vì điều này không? Thành Ba-by-lôn ô uế cuối cùng đã đi đến hồi kết; con người đã gặp lại một thế giới hoàn toàn mới, và trời đất đã được thay đổi và đổi mới.

Khi Ta hiện ra cho tất cả các nước và tất cả các dân tộc, những đám mây trắng cuồn cuộn trên bầu trời và che khuất Ta. Cũng vậy, chim chóc trên đất cất tiếng hót và nhảy nhót tưng bừng vì Ta, làm nổi bật bầu không khí trên trái đất, và do đó khiến cho muôn vật trên đất trở nên sống động, không còn “chậm chạp trôi xuôi”, mà thay vào đó sống giữa bầu không khí đầy sức sống. Khi Ta ở giữa các đám mây, con người lờ mờ nhận ra gương mặt của Ta và đôi mắt của Ta, và lúc này họ cảm thấy có chút sợ hãi. Trong quá khứ, họ đã nghe những ghi chép lịch sử về Ta trong các truyền thuyết, và kết quả là họ chỉ bán tín bán nghi về Ta. Họ không biết Ta ở đâu, hoặc khuôn mặt Ta lớn cỡ nào – nó có rộng như biển cả, hay bao la như đồng cỏ xanh không? Không ai biết những điều này. Chỉ đến khi con người nhìn thấy diện mạo của ta trong những đám mây ngày hôm nay thì con người mới cảm thấy rằng Ta của truyền thuyết là thật, và vì thế họ trở nên có một chút thiện cảm với Ta hơn, và chỉ vì những việc làm của Ta mà sự ngưỡng mộ của họ dành cho Ta nhiều hơn một chút. Nhưng con người vẫn không biết Ta, và họ chỉ nhìn thấy một phần của Ta trong những đám mây. Sau đó, Ta chìa tay mình ra và cho họ xem. Con người kinh ngạc, lấy tay bịt miệng mình, vô cùng lo sợ bị hạ gục bởi tay Ta, và vì thế họ có chút tôn kính ngoài sự ngưỡng mộ. Con người dán mắt vào mọi chuyển động của Ta, cực kỳ lo sợ họ sẽ bị Ta hạ gục khi họ không chú ý – tuy nhiên Ta không bị hạn chế vì bị con người theo dõi, và Ta tiếp tục thực hiện công tác trong tay Ta. Chính vì tất cả những việc Ta làm mà con người có chút thiện cảm với Ta, và do đó dần dần đến trước Ta để kết giao với Ta. Khi Ta được tỏ lộ hoàn toàn cho con người, con người sẽ nhìn thấy diện mạo của Ta, và từ đó trở đi, Ta sẽ không ẩn giấu hay che giấu chính mình với con người. Trong toàn vũ trụ, Ta sẽ xuất hiện công khai trước tất cả mọi người, và hết thảy những con người bằng xương bằng thịt sẽ thấy được mọi việc làm của Ta. Hết thảy những ai có tâm linh chắc chắn sẽ sống bình an trong gia đình của Ta, và bảo đảm sẽ được vui hưởng những phước lành tuyệt vời cùng với Ta. Hết thảy những ai Ta quan tâm chắc chắn sẽ thoát khỏi hình phạt và chắc chắn sẽ tránh được nỗi khổ về tinh thần và nỗi đau của xác thịt. Ta sẽ xuất hiện công khai trước tất cả các dân tộc, cai trị và thực thi quyền lực, hầu cho mùi của xác chết sẽ không còn tràn ngập khắp vũ trụ; thay vào đó, hương thơm tươi mát của Ta sẽ lan tỏa toàn thế giới, bởi vì ngày của Ta đang đến gần, con người đang tỉnh thức, mọi thứ trên đất đều sẵn sàng, và những ngày sống sót của trái đất không còn nữa, vì Ta đã đến!

– Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 29, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 67

Ta sẽ lấp đầy thiên cung bằng những tỏ hiện từ những hành động của Ta và làm cho mọi thứ trên đất phủ phục dưới quyền năng của Ta, từ đó thực hiện kế hoạch “hợp nhất toàn cầu” của Ta và biến ước muốn này của Ta thành hiện thực, để nhân loại không còn “đi lang thang” trên mặt đất, mà tìm một đích đến thích hợp không trì hoãn. Ta nghĩ cho loài người bằng mọi cách, làm sao cho toàn thể nhân loại sẽ sớm được sống trong một vùng đất của sự bình an và hạnh phúc, hầu cho quãng đời họ sẽ không còn buồn bã và u sầu nữa, và hầu cho kế hoạch của Ta sẽ không vô nghĩa trên đất. Bởi con người tồn tại ở đó, Ta sẽ xây dựng quốc gia của Ta trên đất, vì một phần sự biểu hiện vinh quang của Ta là ở trên đất. Trên trời cao, Ta sẽ thiết lập thành phố của Ta và do đó làm cho mọi thứ mới mẻ cả trên lẫn dưới. Ta sẽ biến tất cả những gì tồn tại trên và dưới trời thành một thể thống nhất, hầu cho muôn vật trên đất sẽ được hợp nhất với tất cả những gì trên trời. Đây là kế hoạch của Ta; nó là điều Ta phải hoàn thành trong thời đại cuối cùng – không ai được phép can thiệp vào phần công tác này của Ta! Việc loan báo công tác của Ta giữa các quốc gia dân ngoại là phần công tác sau cùng của Ta trên đất. Không ai có thể dò lường được công tác mà Ta sẽ làm, và bởi điều này, con người hoàn toàn lúng túng. Và bởi vì Ta bận rộn với bởi công tác của Ta trên đất, con người nhân cơ hội này mà “vui chơi.” Để giữ cho họ không quá ngỗ ngược, Ta trước hết đã đưa họ vào sự trừng phạt của Ta để phải chịu sự sửa dạy của hồ lửa. Đây là một bước trong công tác của Ta, và Ta sẽ dùng sức mạnh của hồ lửa để đạt được bước công tác này của Ta; nếu không, sẽ không thể thực hiện công tác của Ta. Ta sẽ khiến nhân loại khắp vũ trụ quy phục dưới ngai Ta, phân chia họ thành những nhóm khác nhau theo sự phán xét của Ta, phân chia họ theo những nhóm này, và phân loại họ thêm nữa thành những gia đình, để toàn thể nhân loại sẽ thôi bất tuân Ta, thay vào đó là rơi vào sự sắp đặt ngay ngắn và có trật tự theo những loại mà Ta đã đặt ra – không ai được phép di chuyển tùy tiện! Xuyên suốt vũ trụ, Ta đã rèn giũa công tác mới; xuyên suốt vũ trụ, toàn thể nhân loại bàng hoàng và chết lặng bởi sự xuất hiện đột ngột của Ta, tầm nhận thức của họ được mở rộng ra rất nhiều bởi sự xuất hiện công khai của Ta. Chẳng phải hôm nay đang đúng như vậy sao?

– Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 43, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 68

Ta đang truyền bá công tác của Ta trong số các quốc gia dân Ngoại. Vinh quang của Ta sáng lóa khắp vũ trụ; tất cả sao sao chấm chấm người đều mang ý muốn của Ta, và tất cả họ đều được bàn tay của Ta điều khiển và bắt đầu làm những nhiệm vụ mà Ta đã giao. Từ thời điểm này, Ta đã bước vào một thời đại mới, mang tất cả mọi người vào một thế giới khác. Khi Ta quay về “quê hương” của Ta, Ta đã bắt đầu một phần khác của công tác trong kế hoạch ban đầu của Ta, để con người có thể hiểu biết sâu sắc hơn về Ta. Ta nhìn nhận vũ trụ một cách tổng thể và thấy rằng[a] đây là thời điểm thích hợp cho công tác của Ta, nên Ta vội vã hết cả, thực hiện công tác mới của Ta trên con người. Xét cho cùng thì đây là một thời đại mới, và Ta đã mang đến công tác mới để đưa thêm nhiều người mới hơn vào thời đại mới đó và tống cổ thêm những người mà Ta sẽ loại bỏ. Trong quốc gia của con rồng lớn sắc đỏ, Ta đã thực hiện một giai đoạn công tác khó hiểu đối với con người, khiến họ quay cuồng trong gió, và sau đó nhiều người đã lặng lẽ trôi đi theo gió. Thực ra, đây là “sân đạp lúa” mà Ta sẽ dọn sạch; đây là điều mà Ta mong mỏi và cũng là kế hoạch của Ta. Vì nhiều kẻ hiểm ác đã lẻn vào khi Ta bận việc, nhưng Ta không vội vàng gì mà đuổi chúng đi. Thay vào đó, Ta sẽ giải tán chúng khi đến thời điểm phù hợp. Chỉ sau đó Ta mới trở thành nguồn sống, cho phép những người thực sự yêu Ta nhận được từ Ta trái của cây vả và hương thơm của hoa huệ. Trên vùng đất mà Sa-tan cư ngụ, vùng đất của bụi bặm, không còn chút vàng ròng nào nữa, chỉ còn cát; và vì thế, với tình huống này, Ta thực hiện một giai đoạn công tác như vậy. Ngươi cần biết rằng thứ mà Ta có được là vàng ròng nguyên chất, chứ không phải cát. Làm sao những kẻ hiểm ác có thể ở lại trong nhà của Ta? Làm sao Ta có thể cho phép lũ cáo ký sinh trong địa đàng của Ta? Ta vận dụng mọi phương cách có thể để xua đuổi những thứ đó đi. Trước khi ý muốn của Ta được mặc khải, không ai biết được điều Ta sẽ làm. Nhân cơ hội này, Ta xua đuổi những kẻ hiểm ác, và chúng buộc phải rời bỏ sự hiện diện của Ta. Đây là điều Ta làm với những kẻ hiểm ác, nhưng vẫn sẽ có một ngày cho chúng phục vụ Ta. Mong muốn được nhận phúc lành của con người là quá mạnh mẽ; do đó Ta quay người lại và cho các dân ngoại thấy được diện mạo vinh quang của Ta, để cả nhân loại có thể sống trong một thế giới của riêng họ và tự phán xét họ, trong khi Ta tiếp tục phán những lời mà Ta nên phán, và cung cấp cho con người những thứ họ cần. Khi con người tỉnh ngộ ra thì lúc đó Ta đã truyền bá công tác của Ta từ lâu. Khi đó Ta sẽ thể hiện ý muốn của Ta cho con người, và bắt đầu phần thứ hai trong công tác của Ta trên con người, để cho mọi người đi theo sát Ta để phối hợp với công tác của Ta, và để con người làm mọi thứ trong khả năng của họ để cùng Ta thực hiện công tác mà Ta phải làm.

– Bảy tiếng sấm rền – Tiên đoán rằng Phúc Âm của vương quốc sẽ truyền bá khắp vũ trụ, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Chú thích:

a. Nguyên bản không có cụm từ “thấy rằng”.


Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 69

Không ai có niềm tin rằng họ sẽ thấy được vinh quang của Ta, và Ta không bắt họ phải thấy, mà thay vào đó Ta rút vinh quang của Ta ra khỏi loài người và mang nó đến một thế giới khác. Khi con người ăn năn một lần nữa, thì Ta sẽ lấy vinh quang của Ta và thậm chí cho nhiều người có đức tin xem hơn. Đây là nguyên tắc làm việc của Ta. Vì có lúc vinh quang của Ta rời bỏ Ca-na-an, và cũng có lúc vinh quang của Ta rời bỏ những người được chọn. Hơn nữa, có lúc vinh quang của Ta rời bỏ cả thế gian, khiến nó mờ đi và chìm vào bóng tối. Ngay cả vùng đất Ca-na-an cũng sẽ không thấy ánh thái dương; toàn thể nhân loại sẽ mất đức tin của họ, nhưng không một ai có thể chịu rời bỏ hương thơm của vùng đất Ca-na-an. Chỉ khi Ta chuyển sang trời và đất mới thì Ta mới lấy phần vinh quang kia của Ta và mặc khải nó trước tiên ở xứ Ca-na-an, tạo một tia sáng le lói chiếu rọi ra cả thế gian, nhấn chìm bóng đêm đen tối, để cả thế gian có thể bước ra ánh sáng; để con người trên toàn thế gian có thể tới lấy sức mạnh từ quyền năng của sự sáng, cho phép vinh quang của Ta gia tăng và hiện ra một lần nữa cho mọi quốc gia; và để toàn bộ nhân loại có thể nhận ra rằng từ lâu Ta đã đến thế giới loài người và từ lâu đã mang vinh quang của Ta từ Y-sơ-ra-ên đến phương Đông; để vinh quang của Ta soi sáng từ phương Đông, và nó đã được mang tới từ Thời đại Ân điển đến ngày nay. Nhưng Ta rời đi chính từ Y-sơ-ra-ên và Ta đến phương Đông cũng chính từ đó. Chỉ khi ánh sáng của phương Đông dần chuyển sang màu trắng thì bóng tối trên toàn thế gian mới bắt đầu chuyển thành ánh sáng, và chỉ khi đó thì con người mới phát hiện ra rằng từ lâu Ta đã rời Y-sơ-ra-ên và Ta đang xuất hiện một lần nữa ở phương Đông. Đã một lần giáng trần xuống Y-sơ-ra-ên và sau đó rời đi, Ta không thể được sinh ra một lần nữa tại Y-sơ-ra-ên, bởi vì công tác của Ta dẫn dắt cả vũ trụ và, hơn thế nữa, tia chớp lóe sáng thẳng hướng từ phía Đông sang phía Tây. Vì lý do này, Ta đã giáng trần xuống phương Đông và mang Ca-na-an tới cho con người ở phương Đông. Ta sẽ mang người từ khắp thế gian tới vùng đất Ca-na-an, và như vậy Ta tiếp tục cất lời phán ở xứ Ca-na-an để kiểm soát toàn vũ trụ. Lúc này, không có ánh sáng ở bất kỳ nơi đâu trên thế gian trừ Ca-na-an, và cả nhân loại đang gặp hiểm nguy vì đói và lạnh. Ta đã ban vinh quang của Ta cho Y-sơ-ra-ên rồi lại tước bỏ nó đi, bằng cách đó mang người Y-sơ-ra-ên đến phương Đông, và cả nhân loại đến phương Đông. Ta đã mang tất cả bọn họ đến với sự sáng để họ có thể đoàn tụ với sự sáng, được gắn kết với sự sáng, và không còn phải tìm kiếm sự sáng nữa. Ta sẽ để tất cả những ai đang tìm kiếm sự sáng nhìn thấy lại sự sáng và thấy được vinh quang mà Ta đã có ở Y-sơ-ra-ên; Ta sẽ để họ thấy rằng từ lâu Ta đã giáng trần trên một đám mây trắng vào giữa nhân loại, cho họ thấy vô số các đám mây trắng và trái cây sai trĩu trịt, và, hơn nữa, để họ thấy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Ta sẽ để họ nhìn lên Đức Thầy của người Do Thái, Đấng Mê-si mà họ hằng mong ước, và diện mạo đầy đủ của Ta, Đấng đã bị bách hại bởi các vị vua trong suốt các thời đại. Ta sẽ làm việc trên toàn vũ trụ và Ta sẽ thực hiện công tác vĩ đại, mặc khải tất cả vinh quang của Ta và tất cả việc làm của Ta cho con người trong thời kỳ sau rốt. Ta sẽ cho những người đã đợi Ta nhiều năm, những người đã mong mỏi Ta đến trên một đám mây trắng, cho một Y-sơ-ra-ên đã mong mỏi Ta xuất hiện một lần nữa, và cho cả nhân loại đã bức hại Ta thấy được đầy đủ nhất diện mạo vinh quang của Ta, để tất cả sẽ đều biết rằng từ lâu Ta đã lấy đi vinh quang của Ta và mang nó tới phương Đông, và nó không còn ở Giu-đê nữa. Vì thời kỳ sau rốt đã đến!

Ta đang làm công tác của Ta trên khắp vũ trụ, và ở phương Đông, những tiếng sấm không ngừng rền vang, rung chuyển tất cả các quốc gia và giáo phái. Chính tiếng nói của Ta đã dẫn dắt toàn nhân loại đến với hiện tại. Ta khiến toàn nhân loại bị chinh phục bởi tiếng nói của Ta, rơi vào dòng chảy này, và quy phục trước Ta, vì từ lâu Ta đã lấy lại vinh quang của Ta từ khắp thế gian và ban phát lại ở phương Đông. Ai lại không mong mỏi được nhìn thấy vinh quang của Ta? Ai lại không thấp thỏm chờ đợi Ta trở lại? Ai lại không khao khát được thấy Ta xuất hiện trở lại? Ai lại không mòn mỏi trông mong vẻ đáng mến của Ta? Ai lại không bước ra sự sáng? Ai lại không nhìn vào sự giàu có của Ca-na-an? Ai lại không mong mỏi Đấng Cứu Chuộc quay lại? Ai lại không tôn sùng Ngài, Đấng có quyền năng vĩ đại? Tiếng nói của Ta sẽ lan truyền khắp thế gian; Ta sẽ đối mặt với dân sự được Ta chọn và phán thêm nhiều lời nữa với họ. Như những tiếng sấm vang dội làm rung chuyển núi sông, Ta phán những lời của Ta với cả vũ trụ và với nhân loại. Do vậy, lời trong miệng Ta đã trở thành báu vật của con người, và cả nhân loại đều trân quý lời của Ta. Tia chớp lóe lên từ phương Đông rọi sáng đến tận phương Tây. Lời của Ta, con người không muốn vứt bỏ nó đi và đồng thời không hiểu thấu, nhưng lại hạnh phúc hơn nữa vì có được nó. Mọi người đều vui mừng và hân hoan, ăn mừng việc Ta đến, như thể một đứa trẻ vừa được sinh ra. Bằng tiếng nói của Ta, Ta sẽ mang cả nhân loại đến trước Ta. Từ đó, Ta sẽ chính thức bước vào nhân loại để họ sẽ thờ phụng Ta. Với vinh quang mà Ta tỏa ra và lời từ miệng Ta, Ta sẽ khiến toàn nhân loại đến trước Ta và thấy rằng tia chớp lóe lên từ phương Đông và Ta cũng đã hạ xuống “Núi O-li-ve” ở phương Đông. Họ sẽ thấy rằng từ lâu Ta đã xuống trần, không phải với tư cách là Người Con của dân tộc Do Thái nữa mà là Tia chớp của phương Đông. Vì Ta đã phục sinh từ lâu, đã rời khỏi nhân loại, và sau đó tái xuất hiện với vinh quang giữa nhân loại. Ta là Đấng được thờ phụng từ cách đây rất lâu, và Ta cũng là đứa trẻ sơ sinh bị người Y-sơ-ra-ên bỏ rơi từ cách đây rất lâu. Hơn nữa, Ta là Đức Chúa Trời Toàn Năng vinh quang tột đỉnh của thời đại này! Hãy để tất cả tới trước ngai của Ta và thấy diện mạo vinh quang của Ta, nghe tiếng nói của Ta, và nhìn vào việc làm của Ta. Đây là toàn bộ ý muốn của Ta; đó là hồi kết và phần cao trào của kế hoạch của Ta, cũng như mục đích của sự quản lý của Ta: để mọi quốc gia thờ phụng Ta, mọi miệng lưỡi thừa nhận Ta, mọi người đặt đức tin vào Ta, và mọi người chịu khuất phục Ta!

– Bảy tiếng sấm rền – Tiên đoán rằng Phúc Âm của vương quốc sẽ truyền bá khắp vũ trụ, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 70

Trong nhiều thiên niên kỷ, con người đã mong mỏi có thể được chứng kiến sự hiện đến của Đấng Cứu Thế. Con người đã mong mỏi được trông thấy Jêsus Đấng Cứu Thế cưỡi trên một đám mây trắng khi đích thân Ngài giáng xuống giữa những người đã mong ngóng và khao khát Ngài hàng nghìn năm qua. Con người cũng đã mong mỏi Đấng Cứu Thế trở lại và được đoàn tụ với họ; nghĩa là, mong mỏi Jêsus Đấng Cứu Thế, Đấng đã bị chia cách khỏi con người trong hàng nghìn năm, trở lại, và một lần nữa thực hiện công tác cứu chuộc mà Ngài đã làm giữa dân Do Thái, thương xót và yêu thương con người, tha thứ những tội lỗi của con người và mang lấy tội lỗi của con người, thậm chí mang lấy mọi vi phạm của con người và cứu rỗi con người khỏi tội lỗi. Điều mà con người mong mỏi là Jêsus Đấng Cứu Thế sẽ giống như trước kia – một Đấng Cứu Thế đáng mến, nhân từ và đáng kính, Đấng không bao giờ thịnh nộ với con người, và Đấng không bao giờ quở trách con người, mà là Đấng tha thứ và gánh lấy mọi tội lỗi của con người, và là Đấng mà giống như trước kia, thậm chí sẽ chết trên thập tự giá vì con người. Kể từ khi Jêsus rời khỏi, các môn đồ đã theo Ngài cũng như mọi thánh đồ đã được cứu rỗi nhân danh Ngài đã tuyệt vọng mong ngóng Ngài và chờ đợi Ngài. Tất cả những người đã được cứu rỗi bởi ân điển của Jêsus Christ trong Thời đại Ân điển đã mong mỏi ngày hoan hỉ đó vào thời kỳ sau rốt khi Jêsus Đấng Cứu Thế giáng xuống trên một đám mây trắng để hiện ra trước tất cả mọi người. Tất nhiên, đây cũng là mong muốn chung của tất cả những ai chấp nhận danh Jêsus Đấng Cứu Thế ngày nay. Mọi người trong vũ trụ biết về sự cứu rỗi của Jêsus Đấng Cứu Thế đều đang tuyệt vọng khao khát Jêsus Christ hiện đến bất ngờ để ứng nghiệm những gì Jêsus đã phán khi còn ở trần gian: “Ta sẽ đến giống như cách Ta đã rời khỏi”. Con người tin rằng, sau sự chịu đóng đinh và phục sinh, Jêsus đã trở lại trời trên một đám mây trắng để nhận lấy vị trí của Ngài ở bên tay phải của Đấng Chí Cao. Theo cách tương tự, Jêsus sẽ lại giáng xuống trên một đám mây trắng (đám mây này chỉ về đám mây mà Jêsus đã cưỡi khi Ngài trở về trời), giữa những người đã tuyệt vọng khao khát Ngài hàng nghìn năm qua, và Ngài sẽ mang hình ảnh và mặc quần áo của người Do Thái. Sau khi hiện ra với con người, Ngài sẽ ban cho họ thức ăn, khiến nước sống tuôn ra cho họ, và sẽ sống giữa con người, đầy ân điển và đầy tình yêu thương, sống động và chân thực. Tất cả những quan niệm như thế là những gì mà người ta tin. Tuy nhiên, Jêsus Đấng Cứu Thế đã không làm như vậy; Ngài đã làm ngược lại với những gì con người quan niệm. Ngài đã không đến giữa những người khao khát sự trở lại của Ngài, và Ngài đã không hiện ra cho tất cả mọi người lúc đang cưỡi trên đám mây trắng. Ngài đã đến rồi, nhưng con người không biết, và vẫn không hay biết gì cả. Con người chỉ đơn thuần là đang chờ đợi Ngài một cách bâng quơ, không biết được rằng Ngài đã giáng xuống trên một “đám mây trắng” (đám mây đó là Thần của Ngài, lời của Ngài, toàn bộ tâm tính của Ngài và mọi điều về Ngài), và hiện giờ đang ở giữa một nhóm người đắc thắng mà Ngài sẽ lập nên trong thời kỳ sau rốt. Con người không biết điều này: Bất chấp mọi tình cảm và tình yêu thương mà Đấng Cứu Thế Jêsus thánh khiết dành cho con người, làm sao Ngài có thể làm việc trong những “đền thờ” bị trú ngụ bởi những linh hồn ô uế và bất khiết đó? Mặc dù con người vẫn đang chờ đợi sự hiện đến của Ngài, nhưng làm sao Ngài có thể hiện ra cho những người ăn thịt của kẻ bất chính, uống máu của kẻ bất chính, và mặc quần áo của kẻ bất chính, là những người tin vào Ngài nhưng không biết Ngài, và là những người không ngừng lừa gạt Ngài? Con người chỉ biết rằng Jêsus Đấng Cứu Thế đầy tình yêu thương và tràn đầy lòng nhân từ, và rằng Ngài là của lễ chuộc tội, đầy dẫy sự cứu chuộc. Tuy nhiên, con người không biết rằng Ngài là chính Đức Chúa Trời, Đấng tràn đầy sự công chính, oai nghi, thịnh nộ và phán xét, sở hữu thẩm quyền và đầy phẩm giá. Do đó, mặc dù con người háo hức khao khát và khẩn cầu sự trở lại của Đấng Cứu Chuộc, và thậm chí những lời cầu nguyện của họ lay động “Trời”, nhưng Jêsus Đấng Cứu Thế vẫn không hiện ra cho những người tin vào Ngài nhưng không biết Ngài.

– Đấng Cứu Thế đã trở lại trên một “đám mây trắng”, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 71

Kế hoạch quản lý sáu ngàn năm của Đức Chúa Trời sắp kết thúc, và cánh cổng của vương quốc đã được mở ra cho tất cả những ai tìm kiếm sự xuất hiện của Ngài. Anh chị em thân mến, các ngươi còn đang chờ đợi điều gì? Các ngươi tìm kiếm thứ gì? Các ngươi đang chờ đợi Đức Chúa Trời xuất hiện sao? Các ngươi đang tìm kiếm dấu chân của Ngài ư? Sự xuất hiện của Đức Chúa Trời mới được mong ngóng làm sao! Và thật khó biết bao để tìm thấy dấu chân của Đức Chúa Trời! Trong một thời đại như thế này, trong một thế giới như thế này, chúng ta phải làm gì để chứng kiến ngày Đức Chúa Trời xuất hiện? Chúng ta phải làm gì để theo kịp bước chân của Đức Chúa Trời? Tất cả những ai đang chờ đợi sự xuất hiện của Đức Chúa Trời đều phải đối mặt với những câu hỏi như thế. Tất cả các ngươi đều đã suy nghĩ đến chúng nhiều hơn một lần – nhưng kết quả thì sao? Đức Chúa Trời xuất hiện ở đâu? Dấu chân của Ngài ở đâu? Các ngươi đã có câu trả lời chưa? Nhiều người sẽ trả lời theo cách này: “Đức Chúa Trời xuất hiện giữa tất cả những ai theo Ngài và dấu chân của Ngài đang ở giữa chúng ta; chỉ đơn giản vậy thôi!” Bất cứ ai cũng có thể đưa ra một câu trả lời theo kiểu rập khuôn như vậy, nhưng các ngươi có hiểu ý nghĩa sự xuất hiện của Đức Chúa Trời hay dấu chân của Ngài là gì không? Sự xuất hiện của Đức Chúa Trời đề cập đến việc Ngài đến trần gian để đích thân thực thi công tác của mình. Với thân phận và tâm tính của riêng Ngài, và theo cách tự hữu của Ngài, Ngài giáng xuống giữa loài người để thực hiện công tác khởi đầu một thời đại và kết thúc một thời đại. Dạng xuất hiện này không phải là một hình thức nghi lễ. Nó không phải là một dấu chỉ, một bức tranh, một phép lạ, hoặc một loại khải tượng vĩ đại nào đó, và nó càng không phải là một tiến trình tôn giáo. Đó là một sự việc thực tế và có thật mà bất cứ ai cũng có thể chạm tới và thấy được. Dạng xuất hiện này không phải là chiếu lệ, hay là vì bất kỳ một công tác ngắn hạn nào; thay vào đó, nó là một giai đoạn công tác trong kế hoạch quản lý của Ngài. Sự xuất hiện của Đức Chúa Trời luôn đầy ý nghĩa và luôn có sự liên quan nào đó đến kế hoạch quản lý của Ngài. Điều được gọi là sự xuất hiện ở đây hoàn toàn khác với hình thức “xuất hiện” mà trong đó Đức Chúa Trời hướng dẫn, dẫn dắt và khai sáng con người. Đức Chúa Trời thực hiện một giai đoạn trong công tác vĩ đại của Ngài mỗi lần Ngài mặc khải chính mình. Công tác này khác với bất kỳ công tác của thời đại nào khác. Đó là điều mà con người không thể tưởng tượng nổi và cũng chưa bao giờ kinh qua. Đó là công tác bắt đầu một thời đại mới và kết thúc thời đại cũ, và đó là một hình thức làm việc mới và được cải tiến để cứu rỗi nhân loại; hơn thế nữa, đó là công tác đưa nhân loại vào một thời đại mới. Đây chính là ý nghĩa sự xuất hiện của Đức Chúa Trời.

Một khi các ngươi đã hiểu được ý nghĩa sự xuất hiện của Đức Chúa Trời, các ngươi nên tìm kiếm dấu chân của Ngài thế nào đây? Câu hỏi này không khó để giải thích: bất cứ nơi đâu Đức Chúa Trời xuất hiện, ở đó các ngươi sẽ tìm được dấu chân của Ngài. Giải thích như vậy nghe có vẻ đơn giản nhưng lại không dễ trên thực tế, bởi vì nhiều người không biết Đức Chúa Trời xuất hiện ở đâu, huống gì là biết được nơi Ngài muốn, hoặc nơi Ngài nên xuất hiện. Một số người vội vã tin rằng bất cứ nơi nào Đức Thánh Linh hoạt động, thì ở đó Đức Chúa Trời xuất hiện. Hoặc họ tin rằng bất cứ nơi nào có các nhân vật tâm linh, thì ở đó Đức Chúa Trời xuất hiện. Hay họ tin rằng bất cứ nơi nào có những người nổi danh, thì ở đó Đức Chúa Trời xuất hiện. Cho dù niềm tin như thế là đúng hay sai, ngay lúc này đây, chúng ta hãy bỏ qua một bên. Để giải thích câu hỏi như vậy, trước tiên chúng ta phải có một mục tiêu rõ ràng: Chúng ta đang tìm kiếm dấu chân của Đức Chúa Trời. Chúng ta không tìm kiếm các nhân vật tâm linh, chúng ta lại càng không đi tìm những nhân vật nổi tiếng; chúng ta đang đi tìm những dấu chân của Đức Chúa Trời. Vì lý do này, bởi chúng ta đang tìm kiếm dấu chân của Đức Chúa Trời, nên chúng ta cần tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời, lời Đức Chúa Trời, những lời phán của Ngài – bởi vì bất cứ nơi đâu có những lời mới của Đức Chúa Trời, thì giọng nói của Đức Chúa Trời ở đó, và bất cứ nơi đâu có bước chân của Đức Chúa Trời, thì việc làm của Đức Chúa Trời ở đó. Bất cứ nơi nào có sự bày tỏ của Đức Chúa Trời, ở đó Đức Chúa Trời xuất hiện, và bất cứ nơi nào Đức Chúa Trời xuất hiện, thì ở đó có lẽ thật, đường đi và sự sống. Khi tìm kiếm dấu chân của Đức Chúa Trời, các ngươi đã bỏ qua những lời: “Đức Chúa Trời là lẽ thật, đường đi và sự sống”. Và vì vậy, nhiều người, ngay cả khi họ nhận được lẽ thật, vẫn không tin rằng họ đã tìm thấy dấu chân của Đức Chúa Trời và lại càng không thừa nhận sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Thật là một sai lầm nghiêm trọng! Sự xuất hiện của Đức Chúa Trời không thể nào hòa hợp với những quan niệm của con người, Đức Chúa Trời lại càng không thể xuất hiện theo yêu cầu của con người. Đức Chúa Trời đưa ra lựa chọn của riêng Ngài và kế hoạch của riêng Ngài khi Ngài thực hiện công tác của mình; hơn thế nữa, Ngài có những mục tiêu và phương pháp riêng của mình. Dù thực hiện bất cứ công tác gì, Ngài không cần phải thảo luận với con người hay tìm kiếm lời khuyên của họ, Ngài lại càng không cần phải thông báo cho từng người một về công tác của Ngài. Đây là tâm tính của Đức Chúa Trời, mà ngoài ra, mọi người nên nhận biết. Nếu các ngươi mong muốn chứng kiến sự xuất hiện của Đức Chúa Trời, mong muốn đi theo dấu chân của Ngài, thì trước tiên các ngươi phải dẹp bỏ những quan niệm của riêng mình. Ngươi không được đòi hỏi Đức Chúa Trời phải làm điều này hay điều kia, ngươi càng không nên đặt Ngài trong những ranh giới của chính ngươi và giới hạn Ngài trong những quan niệm của riêng ngươi. Thay vào đó, các ngươi nên tự đòi hỏi mình phải làm thế nào để tìm kiếm dấu chân của Đức Chúa Trời, phải làm thế nào để các ngươi chấp nhận sự xuất hiện của Đức Chúa Trời, và phải làm thế nào để các ngươi quy phục công tác mới của Đức Chúa Trời: Đây là điều con người nên làm. Vì con người không phải là lẽ thật, và không được sở hữu lẽ thật, thế nên họ nên tìm kiếm, chấp nhận và vâng phục.

– Phụ lục 1: Sự xuất hiện của Đức Chúa Trời đã mở ra một thời đại mới, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 72

Cho dù ngươi là người Mỹ, người Anh hay người thuộc bất cứ quốc tịch nào, ngươi cũng nên bước ra khỏi giới hạn về quốc tịch của mình, vượt lên khỏi bản ngã của chính mình, và nhìn xem công tác của Đức Chúa Trời từ vị trí của một loài thọ tạo. Theo cách này, ngươi sẽ không giới hạn những dấu chân của Đức Chúa Trời. Điều này là bởi vì, ngày nay, nhiều người quan niệm rằng không thể có chuyện Đức Chúa Trời sẽ xuất hiện ở một quốc gia cụ thể, hay giữa một dân tộc nào đó. Công tác của Đức Chúa Trời thật có ý nghĩa sâu sắc biết bao, và sự xuất hiện của Đức Chúa Trời thật quan trọng dường nào! Làm sao mà những quan niệm và tư tưởng của con người có thể đo lường được chúng? Và vì vậy mà Ta phán, ngươi nên phá bỏ những quan niệm của mình về quốc tịch và dân tộc để tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Chỉ có như vậy, ngươi mới không bị ràng buộc bởi các quan niệm của riêng mình; chỉ có như vậy ngươi mới đủ điều kiện để đón mừng sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Nếu không, ngươi sẽ vẫn ở trong bóng tối đời đời, và không bao giờ có được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của toàn thể loài người. Ngài không coi mình là tài sản riêng của bất kỳ quốc gia hay dân tộc nào, mà bắt tay vào thực hiện công tác của mình như Ngài đã đặt kế hoạch mà không bị giới hạn bởi bất kỳ hình thức, quốc gia hay dân tộc nào. Có lẽ ngươi chưa bao giờ tưởng tượng ra hình thức này, hoặc có lẽ thái độ của ngươi đối với hình thức này là một sự phủ nhận, hoặc có lẽ tại quốc gia mà Đức Chúa Trời mặc khải chính Ngài và giữa một dân tộc Ngài mặc khải chính Ngài tình cờ lại bị mọi người kỳ thị và tình cờ lại là nơi lạc hậu nhất trên đất. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời có sự khôn ngoan của Ngài. Với quyền năng vĩ đại của Ngài, và bằng lẽ thật và tâm tính của Ngài, Ngài đã thực sự thu phục được một nhóm người hợp ý hợp lòng với Ngài, và một nhóm người mà Ngài mong muốn làm cho trọn vẹn – một nhóm bị Ngài chinh phục, chịu đựng mọi thử luyện và khổ nạn cũng như mọi sự bắt bớ, có thể theo Ngài đến cùng. Mục đích sự xuất hiện của Đức Chúa Trời, điều không bị giới hạn bởi bất kỳ hình thức hay quốc gia nào, là để Ngài hoàn thành công tác của mình như Ngài đã lên kế hoạch. Điều này cũng giống như khi Đức Chúa Trời trở nên xác thịt ở Giu-đê: Mục đích của Ngài là để hoàn thành công tác chịu đóng đinh trên thập tự giá nhằm cứu chuộc toàn thể nhân loại. Tuy nhiên, người Do Thái tin rằng Đức Chúa Trời không thể làm điều này và họ cũng nghĩ rằng không thể nào có việc Đức Chúa Trời trở nên xác thịt và mang lấy hình hài của Đức Chúa Jêsus. Điều “không thể” của họ đã trở thành cơ sở để họ kết án và chống đối Đức Chúa Trời, và cuối cùng dẫn đến sự hủy diệt của Y-sơ-ra-ên. Ngày nay, rất nhiều người cũng phạm phải sai lầm tương tự. Họ rao giảng hết sức mình về việc Đức Chúa Trời sắp xuất hiện, nhưng đồng thời lại lên án sự xuất hiện của Ngài; điều “không thể” của họ một lần nữa giới hạn sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong phạm vi trí tưởng tượng của họ. Và vì thế Ta đã thấy nhiều người cất lên tiếng cười hoang dã và ầm ĩ sau khi nghe lời Đức Chúa Trời. Nhưng tiếng cười này có gì khác sự lên án và báng bổ của người Do Thái không? Các ngươi không tôn kính trước sự hiện diện của lẽ thật, lại càng không có thái độ khao khát mong cầu. Tất cả những gì các ngươi làm là tìm hiểu bừa bãi và chờ đợi với sự bàng quan. Các ngươi có thể thu lượm được gì từ việc tìm hiểu và chờ đợi như vậy? Các ngươi có nghĩ rằng mình sẽ nhận được sự hướng dẫn từ đích thân Đức Chúa Trời không? Nếu các ngươi không thể nhận ra những lời phán của Đức Chúa Trời, làm sao các ngươi có thể đủ điều kiện để chứng kiến sự xuất hiện của Đức Chúa Trời? Bất cứ nơi nào Đức Chúa Trời xuất hiện, ở đó lẽ thật được bày tỏ, và ở đó cũng sẽ có tiếng của Đức Chúa Trời. Chỉ những ai có thể chấp nhận lẽ thật mới có thể nghe được tiếng của Đức Chúa Trời, và chỉ những người như vậy mới đủ điều kiện để chứng kiến sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Hãy buông bỏ những quan niệm của ngươi đi! Hãy tự lắng lòng và đọc những lời này một cách cẩn thận. Nếu ngươi khao khát lẽ thật, Đức Chúa Trời sẽ khai sáng cho ngươi và ngươi sẽ hiểu ý muốn và lời Ngài. Hãy buông bỏ những quan điểm của các ngươi về “điều không thể”! Người ta càng tin rằng điều gì đó là không thể, thì điều đó càng có khả năng xảy ra, bởi vì sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời còn cao hơn cả các tầng trời, tư tưởng của Đức Chúa Trời vượt trội hơn tư tưởng của con người, và công tác của Đức Chúa Trời vượt quá tầm suy nghĩ và quan niệm của con người. Điều gì càng không thể, thì càng có thể tìm thấy lẽ thật trong đó. Điều gì càng nằm ngoài những quan niệm và trí tưởng tượng của con người, thì lại càng hàm chứa ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều này là bởi vì, cho dù Đức Chúa Trời mặc khải chính Ngài nơi đâu, thì Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời, và bản chất của Ngài sẽ không bao giờ thay đổi vì cớ nơi chốn hay cách thức xuất hiện của Ngài. Tâm tính của Đức Chúa Trời vẫn nhất quán bất kể dấu chân của Ngài ở đâu, và cho dù dấu chân của Đức Chúa Trời ở đâu chăng nữa, Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời của tất cả nhân loại, giống như Đức Chúa Jêsus không chỉ là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên, mà còn là Đức Chúa Trời của tất cả các dân tộc ở Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ, và thậm chí còn hơn thế nữa, Ngài là Đức Chúa Trời có một và duy nhất trong toàn thể vũ trụ. Vậy chúng ta hãy tìm kiếm ý muốn Đức Chúa Trời và khám phá sự xuất hiện của Ngài trong những lời phán của Ngài, và theo kịp dấu chân của Ngài! Đức Chúa Trời là lẽ thật, đường đi và sự sống. Lời Ngài và sự xuất hiện của Ngài tồn tại đồng thời với nhau, và tâm tính của Ngài và dấu chân của Ngài luôn luôn mở ra cho nhân loại. Anh chị em thân mến, Ta hy vọng rằng các ngươi có thể thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong những lời này, bắt đầu bước theo dấu chân của Ngài khi các ngươi tiến vào một thời đại mới, và bước vào nơi trời đất mới tươi đẹp, nơi Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho những ai chờ đợi sự xuất hiện của Ngài!

– Phụ lục 1: Sự xuất hiện của Đức Chúa Trời đã mở ra một thời đại mới, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 73

Đức Chúa Trời im lặng, và chưa bao giờ hiện ra trước chúng ta, nhưng công việc của Ngài chưa bao giờ dừng lại. Ngài khảo sát toàn thế gian, chỉ huy vạn vật, và nhìn thấy được tất cả những lời nói và việc làm của con người. Ngài thực hiện sự quản lý của Ngài, với những bước đi thận trọng và đúng theo kế hoạch của Ngài, một cách thầm lặng, không gây tác động mạnh, nhưng những bước đi của Ngài vẫn tấn tới, từng bước một, đến gần với nhân loại hơn bao giờ hết, và tòa phán xét của Ngài được khai triển trong vũ trụ với tốc độ ánh sáng, theo sau là ngôi của Ngài giáng xuống ngay tức thì giữa chúng ta. Thật là một khung cảnh uy nghi, thật là một cảnh tượng trang nghiêm và long trọng! Như chim bồ câu, và như sư tử gầm, Thần đến giữa chúng ta. Ngài là sự khôn ngoan, Ngài là sự công chính và oai nghi, và Ngài lặng lẽ đến giữa chúng ta, thi hành thẩm quyền, tràn đầy tình yêu thương và lòng nhân từ. Không một ai biết sự hiện đến của Ngài, không một ai chào đón sự hiện đến của Ngài, và hơn nữa, không một ai biết được tất cả những điều Ngài sắp thực hiện. Cuộc sống của con người tiếp diễn như trước, lòng họ không có gì đổi khác, và ngày tháng trôi qua như thường lệ. Đức Chúa Trời sống giữa chúng ta, một con người như bao người khác, như một trong những môn đệ mờ nhạt nhất và một tín đồ bình thường. Ngài có những theo đuổi riêng, những mục tiêu riêng; và hơn nữa, Ngài có thần tính mà người bình thường không có. Không một ai nhận thấy sự tồn tại của thần tính Ngài, và không một ai nhận ra sự khác biệt giữa thực chất của Ngài và của con người. Chúng ta sống cùng Ngài, không bị gò bó hay sợ hãi gì, bởi trong mắt chúng ta, Ngài chỉ là một tín đồ mờ nhạt. Ngài quan sát nhất cử nhất động của chúng ta, và mọi suy nghĩ cùng tư tưởng của chúng ta đều bị phơi bày trước Ngài. Không ai quan tâm đến sự tồn tại của Ngài, không ai tưởng tượng bất cứ điều gì về phận sự của Ngài, và hơn nữa, không ai mảy may nghi ngờ gì về thân phận của Ngài. Tất cả những gì chúng ta làm là tiếp tục những theo đuổi của chúng ta, như thể Ngài chẳng liên quan gì đến chúng ta…

Tình cờ, Đức Thánh Linh bày tỏ một đoạn lời “thông qua” Ngài, và mặc dù cảm thấy rất bất ngờ, chúng ta tuy vậy cũng nhận ra đó là lời phán đến từ Đức Chúa Trời, và sẵn sàng chấp nhận nó từ Đức Chúa Trời. Đó là bởi vì, cho dù ai là người bày tỏ những lời này đi nữa, miễn là chúng đến từ Đức Thánh Linh, thì chúng ta nên chấp nhận và không được từ chối chúng. Lời phán tiếp theo có thể đến thông qua tôi, hoặc thông qua bạn, hoặc qua người khác. Cho dù là ai đi nữa, tất cả đều là ân điển của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, bất kể là ai, thì chúng ta cũng không thể thờ phụng con người này, bởi vì dù sao thì người này cũng không thể là Đức Chúa Trời, hay chúng ta cũng sẽ tuyệt nhiên không chọn một con người bình thường như vậy làm Đức Chúa Trời của chúng ta. Đức Chúa Trời của chúng ta vĩ đại và đáng tôn kính vô cùng; làm sao một con người mờ nhạt như vậy có thể đứng vào chỗ của Ngài? Hơn nữa, chúng ta đang chờ đợi Đức Chúa Trời đến và mang chúng ta về vương quốc thiên đàng, vậy thì làm sao một người quá mờ nhạt lại có thể đủ khả năng làm một nhiệm vụ quan trọng và khó khăn đến thế? Nếu Chúa có trở lại, thì phải là trên đám mây trắng, hầu cho muôn dân đều có thể nhìn thấy. Điều đó sẽ thật vinh hiển biết bao! Làm sao Ngài có thể ẩn giấu một cách kín đáo giữa đám người bình thường được?

Ấy vậy mà chính con người bình thường này, ẩn mình giữa mọi người, lại là người đang làm công tác mới cứu rỗi chúng ta. Ngài không cho chúng ta lời giải thích, Ngài cũng không bảo chúng ta tại sao Ngài đến, mà chỉ đơn giản làm công tác Ngài định làm, với những bước đi thận trọng và theo kế hoạch của Ngài. Những lời nói và lời phán từ Ngài ngày càng thường xuyên hơn bao giờ hết. Từ an ủi, khuyên giục, nhắc nhở, và cảnh báo, đến quở trách và sửa dạy; từ giọng điệu nhẹ nhàng mềm mỏng, đến những lời quyết liệt và oai nghi – tất cả đều là ban lòng thương xót cho con người và làm thấm nhuần nỗi lo sợ trong họ. Mọi điều Ngài nói đều đánh vào những bí mật sâu kín nhất trong chúng ta; những lời của Ngài làm quặn thắt tim gan và linh hồn chúng ta, và để cho chúng ta tràn ngập nỗi hổ thẹn không sao chịu nổi, gần như không biết trốn đi đâu. Chúng ta bắt đầu tự hỏi liệu Đức Chúa Trời trong lòng người này có thật sự yêu thương chúng ta hay không, và chính xác là Ngài muốn làm gì. Có lẽ chúng ta chỉ có thể được cất lên sau khi đã trải qua những đau đớn này chăng? Trong đầu, chúng ta đang tính toán… về đích đến sắp tới và về số phận tương lai của chúng ta. Tuy nhiên, như trước kia, chẳng ai trong chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời đã mặc lấy xác thịt để làm công tác giữa chúng ta. Mặc dù Ngài đã đồng hành cùng chúng ta lâu như thế, mặc dù Ngài đã phán dạy rất nhiều lời trực tiếp với chúng ta, nhưng chúng ta vẫn không sẵn lòng chấp nhận một con người bình thường như thế là Đức Chúa Trời của tương lai chúng ta, và chúng ta càng không sẵn lòng giao phó quyền kiểm soát tương lai và số phận của chúng ta cho con người mờ nhạt này. Từ Ngài, chúng ta thụ hưởng nguồn cung cấp nước sống vô tận, và thông qua Ngài, chúng ta sống mặt đối mặt với Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta chỉ biết ơn về ân điển của Đức Chúa Jêsus ở trên trời, và chưa bao giờ chú ý đến cảm xúc của con người bình thường mang thần tính này. Tuy thế, như trước đây, Ngài làm công việc của Ngài, khiêm nhường ẩn mình trong xác thịt, bày tỏ những điều tận đáy lòng Ngài, như thể vô cảm trước sự chối bỏ của nhân loại với Ngài, như thể vĩnh viễn tha thứ cho sự trẻ con và ngu muội của con người, và mãi mãi khoan dung cho thái độ thiếu tôn kính của con người đối với Ngài.

Tự lúc nào không hay, con người mờ nhạt này đã dẫn dắt chúng ta từng bước một vào công tác của Đức Chúa Trời. Chúng ta trải qua muôn vàn sự thử luyện, chịu vô số sự sửa phạt, và được thử lòng bằng cái chết. Chúng ta được biết về tâm tính công chính và oai nghi của Đức Chúa Trời, và cũng thụ hưởng tình yêu và lòng thương xót của Ngài, trở nên cảm kích quyền năng vĩ đại và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, chứng kiến sự đáng mến của Đức Chúa Trời, và nhìn thấy được sự sốt sắng mong muốn cứu rỗi con người của Đức Chúa Trời. Trong những lời của con người bình thường này, chúng ta dần biết được tâm tính và thực chất của Đức Chúa Trời, hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, biết được bản tính và thực chất của con người, và nhìn thấy con đường dẫn đến sự cứu rỗi và hoàn thiện. Những lời Ngài khiến chúng ta “chết đi”, và rồi lại khiến chúng ta “được tái sinh”; những lời Ngài mang lại cho chúng ta niềm ủi an, nhưng cũng làm chúng ta bị giày vò vì tội lỗi và cảm giác mắc nợ; những lời Ngài đem lại cho chúng ta niềm vui sướng và bình an, nhưng cũng đem lại cả nỗi đau vô hạn. Đôi khi, chúng ta cứ như những con chiên chờ giết thịt trong tay Ngài; đôi khi, chúng ta như con ngươi trong mắt Ngài, và thụ hưởng tình yêu thương dịu dàng của Ngài; đôi khi, chúng ta như kẻ thù của Ngài, và dưới tia nhìn của Ngài, chúng ta bị biến thành tro bụi bởi cơn thịnh nộ của Ngài. Chúng ta là loài người được Ngài cứu rỗi, chúng ta là giòi bọ trong mắt Ngài, và chúng ta là những con chiên lạc mà đêm ngày Ngài đau đáu tìm. Ngài thương xót chúng ta, Ngài khinh miệt chúng ta, Ngài nâng chúng ta lên, Ngài an ủi và khuyên giục chúng ta, Ngài dìu dắt chúng ta, Ngài khai sáng chúng ta, Ngài sửa phạt và sửa dạy chúng ta, và Ngài thậm chí còn nguyền rủa chúng ta. Đêm ngày, Ngài không khi nào ngừng lo lắng về chúng ta, bảo vệ và chăm sóc chúng ta, đêm ngày, không bao giờ rời chúng ta, mà đổ tâm huyết vì chúng ta và trả mọi giá vì chúng ta. Trong những lời phán của thân thể xác thịt nhỏ bé và bình thường này, chúng ta đã thụ hưởng toàn bộ Đức Chúa Trời và nhìn thấy được đích đến mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Mặc dù vậy, sự phù phiếm vẫn gây rối trong lòng chúng ta, và chúng ta vẫn chưa sẵn lòng tích cực chấp nhận một người như vậy là Đức Chúa Trời của mình. Dù Ngài đã ban cho chúng ta quá nhiều ma-na, quá nhiều thứ để thụ hưởng, nhưng chẳng có gì trong những điều này có thể thế chỗ của Chúa trong lòng chúng ta. Chúng ta tôn vinh thân phận và địa vị đặc biệt của con người này chỉ với sự miễn cưỡng vô cùng. Chừng nào Ngài không mở miệng bảo chúng ta phải công nhận rằng Ngài là Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không bao giờ chủ động công nhận Ngài là Đức Chúa Trời sẽ đến trong nay mai, thế nhưng đã và đang làm việc giữa chúng ta từ lâu.

Đức Chúa Trời tiếp tục những lời phán của Ngài, vận dụng nhiều phương pháp và góc độ khác nhau để khuyên răn chúng ta về điều chúng ta nên làm, đồng thời cũng bày tỏ tấm lòng của Ngài. Lời Ngài mang quyền năng sự sống, chỉ lối cho chúng ta bước đi, và làm cho chúng ta hiểu được lẽ thật là gì. Chúng ta bắt đầu bị cuốn vào lời Ngài, chúng ta bắt đầu tập trung vào giọng điệu và phong cách nói của Ngài, và một cách vô thức, chúng ta bắt đầu quan tâm đến những cảm xúc sâu thẳm của con người chẳng đáng chú ý này. Ngài đổ tâm huyết để làm việc vì chúng ta, mất ăn mất ngủ vì chúng ta, khóc vì chúng ta, thở dài vì chúng ta, rên rỉ trong ốm đau vì chúng ta, chịu sự lăng nhục vì đích đến và sự cứu rỗi của chúng ta, và sự tê liệt cùng sự phản nghịch của chúng ta làm rơi lệ và máu từ tim Ngài. Cách hiện hữu và sở hữu này không thể có được ở một con người bình thường, cũng không thể được sở hữu hay đạt được bởi bất kỳ con người bại hoại nào. Ngài biểu lộ sự bao dung và kiên trì mà không người bình thường nào có được, và tình yêu thương của Ngài không phải là thứ mà loài thọ tạo nào cũng được phú cho. Không ai ngoài Ngài có thể biết được mọi ý nghĩ của chúng ta, hoặc nắm bắt được rõ ràng và toàn bộ bản tính và thực chất của chúng ta, hoặc phán xét được sự phản nghịch và hư hoại của nhân loại, hoặc phán dạy chúng ta và hoạt động trên chúng ta như thế này, thay mặt Đức Chúa Trời trên trời. Không ai ngoài Ngài được ban cho thẩm quyền, sự khôn ngoan, và phẩm giá của Đức Chúa Trời; tâm tính của Đức Chúa Trời và việc Đức Chúa Trời có gì và là gì đều được bộc lộ một cách trọn vẹn nơi Ngài. Không ai ngoài Ngài có thể chỉ lối hay mang lại sự sáng cho chúng ta. Không ai ngoài Ngài có thể mặc khải những lẽ mầu nhiệm mà Đức Chúa Trời chưa từng tiết lộ từ khi sáng thế cho đến nay. Không ai ngoài Ngài có thể cứu rỗi chúng ta khỏi vòng nô lệ của Sa-tan và khỏi tâm tính sa ngã của chính chúng ta. Ngài đại diện cho Đức Chúa Trời. Ngài bày tỏ tấm lòng sâu thẳm nhất của Đức Chúa Trời, sự khuyên giục của Đức Chúa Trời, và những lời phán xét của Đức Chúa Trời tới toàn nhân loại. Ngài đã bắt đầu một thời đại mới, một kỷ nguyên mới, và mở ra một trời đất mới cùng công tác mới, và Ngài đã mang lại cho chúng ta hy vọng, chấm dứt cuộc sống mà chúng ta đã sống trong sự mơ hồ và cho phép toàn bộ hữu thể của chúng ta nhìn thấy được, một cách rõ ràng tuyệt đối, con đường dẫn đến sự cứu rỗi. Ngài đã chinh phục toàn bộ hữu thể của chúng ta, và thu phục được lòng chúng ta. Từ giây phút đó trở đi, tâm trí chúng ta trở nên tỉnh táo, và linh hồn chúng ta dường như được hồi sinh: Con người bình thường, mờ nhạt này – người đã sống giữa chúng ta và bị chúng ta chối bỏ lâu nay – chẳng phải đây là Đức Chúa Jêsus, Đấng luôn ở trong suy nghĩ của chúng ta, khi tỉnh hay khi mơ, và Đấng mà chúng ta vẫn hằng mong ngóng đêm ngày hay sao? Đây chính là Ngài! Đây thực sự là Ngài! Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta! Ngài là lẽ thật, đường đi, và sự sống! Ngài đã cho chúng ta được sống một lần nữa, được nhìn thấy sự sáng, và đã khiến lòng chúng ta thôi lang bạt. Chúng ta đã trở về nhà của Đức Chúa Trời, chúng ta đã trở về trước ngôi của Ngài, chúng ta mặt đối mặt với Ngài, chúng ta đã chứng kiến diện mạo của Ngài, và chúng ta đã nhìn thấy con đường phía trước. Lúc này, lòng chúng ta đã được Ngài chinh phục hoàn toàn; chúng ta không còn nghi ngờ Ngài là ai nữa, không còn chống lại công tác của Ngài và lời Ngài nữa, và chúng ta phủ phục trước Ngài. Chúng ta không mong ước gì hơn là được theo dấu chân Ngài đến hết cuộc đời, được Ngài hoàn thiện, được đền đáp ân điển của Ngài, đền đáp tình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta, tuân theo những sự sắp đặt và an bài của Ngài, hợp tác với công tác của Ngài, và làm mọi điều chúng ta có thể để hoàn tất những gì Ngài giao phó cho chúng ta.

– Phụ lục 4: Thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong sự phán xét và hành phạt của Ngài, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 74

Đức Chúa Trời và con người không thể được nói đến ngang hàng. Thực chất của Ngài và công tác của Ngài là điều khó dò lường và khó hiểu nhất đối với con người. Nếu Đức Chúa Trời không đích thân làm công tác của Ngài và phán lời Ngài trong nhân gian, thì con người sẽ không bao giờ có thể hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời. Và vì vậy, ngay cả những người đã dâng hiến cả cuộc đời mình cho Đức Chúa Trời cũng sẽ không thể nhận được sự chấp thuận của Ngài. Nếu Đức Chúa Trời không xắn tay vào làm việc, thì dù cho con người có làm tốt đến đâu cũng đều vô ích, bởi tư tưởng của Đức Chúa Trời sẽ mãi cao hơn tư tưởng của con người, và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời con người không thể hiểu được. Và vì thế, Ta nói những kẻ tuyên bố “hiểu hết” về Đức Chúa Trời và công tác của Ngài là lũ vô dụng, tất cả chúng đều quá tự phụ và ngu dốt. Con người không nên định nghĩa công tác của Đức Chúa Trời; hơn nữa, con người không thể định nghĩa công tác của Đức Chúa Trời. Trong mắt Đức Chúa Trời, con người nhỏ như một con kiến, vậy thì làm sao con người có thể hiểu được công tác của Đức Chúa Trời? Những kẻ thích tuôn ra: “Đức Chúa Trời không làm việc theo cách này hay cách kia”, hoặc “Đức Chúa Trời như thế này thế kia” – chẳng phải chúng đang ăn nói ngạo mạn hay sao? Tất cả chúng ta nên biết rằng con người, thuộc về xác thịt, đều đã bị Sa-tan làm cho bại hoại. Chính bản tính của loài người là chống đối Đức Chúa Trời. Loài người không thể ngang hàng với Đức Chúa Trời, chứ đừng nói đến hy vọng khuyên bảo công tác của Đức Chúa Trời. Về việc Đức Chúa Trời chỉ dẫn con người ra sao, đó là việc riêng của Đức Chúa Trời. Điều thích hợp là con người nên quy phục, và không tuyên bố quan điểm nọ kia, bởi con người chỉ là hạt bụi. Vì chủ đích của chúng ta là tìm kiếm Đức Chúa Trời, chúng ta không nên đặt những quan niệm của mình lên trên công tác của Đức Chúa Trời để Ngài xem xét, và chúng ta càng không được dùng tâm tính bại hoại của mình để cố ý chống đối công tác của Đức Chúa Trời. Chẳng phải điều đó sẽ biến chúng ta thành những kẻ địch lại Đấng Christ sao? Làm sao những người như vậy tin vào Đức Chúa Trời được? Vì chúng ta tin rằng có một Đức Chúa Trời, và vì chúng ta mong muốn làm hài lòng Ngài và nhìn thấy Ngài, chúng ta nên tìm kiếm con đường của lẽ thật, và nên tìm cách tương hợp với Đức Chúa Trời. Chúng ta không được cứng cổ chống đối Ngài. Những hành động như vậy để làm gì?

Ngày nay, Đức Chúa Trời đã thực hiện công tác mới. Ngươi có thể không thể chấp nhận được những lời này, và chúng có thể nghe kỳ quặc với ngươi, nhưng Ta khuyên ngươi không nên bộc lộ tính cách tự nhiên của mình, bởi chỉ những ai thật sự đói khát sự công chính trước Đức Chúa Trời mới có thể đạt được lẽ thật, và chỉ những ai thật sự mộ đạo mới có thể được Ngài khai sáng và chỉ dẫn. Kết quả thu được bằng cách tìm kiếm lẽ thật với sự điềm tĩnh, chứ không phải với cãi vã và tranh chấp. Khi Ta nói rằng “ngày nay, Đức Chúa Trời đã thực hiện công tác mới”, Ta đang nói đến việc Đức Chúa Trời trở lại xác thịt. Có thể những lời này chẳng làm ngươi bận tâm, có thể ngươi coi thường chúng, hoặc thậm chí có thể chúng rất thú vị đối với ngươi. Dù thế nào, Ta cũng hy vọng rằng tất cả những ai thành tâm mong ngóng Đức Chúa Trời xuất hiện đều có thể đối mặt với sự thật này và xem xét nó một cách kỹ lưỡng, thay vì vội vàng kết luận về nó; đó là điều một người khôn ngoan nên làm.

Không khó để tìm hiểu một điều như vậy, nhưng nó đòi hỏi mỗi người chúng ta phải biết một lẽ thật này: Đấng là Đức Chúa Trời nhập thể sẽ sở hữu thực chất của Đức Chúa Trời, và Đấng là Đức Chúa Trời nhập thể sẽ sở hữu biểu hiện của Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài sẽ đưa ra công tác mà Ngài định làm, và bởi vì Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài sẽ bày tỏ Ngài là gì, và sẽ đem đến lẽ thật cho con người, ban sự sống cho con người, và chỉ lối cho con người. Xác thịt không có thực chất của Đức Chúa Trời thì dứt khoát không phải là Đức Chúa Trời nhập thể; điều này không có gì phải nghi ngờ. Nếu con người định tìm hiểu xem đó có phải là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, thì họ phải chứng thực điều này từ tâm tính Ngài bày tỏ và những lời Ngài phán ra. Nghĩa là, để chứng thực đó có phải xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, và đó có phải là con đường thật hay không, thì người ta phải phân biệt dựa trên thực chất của Ngài. Và vì thế, để xác định đó có phải là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, điều cốt yếu nằm ở thực chất của Ngài (công tác của Ngài, những lời phán của Ngài, tâm tính của Ngài và nhiều khía cạnh khác), chứ không phải là hình dáng bên ngoài. Nếu con người chỉ soi hình dáng bên ngoài của Ngài, và vì thế mà bỏ qua thực chất của Ngài, thì điều này chứng tỏ con người thật tối tăm và dốt nát. Hình dáng bên ngoài không thể quyết định thực chất; hơn nữa, công tác của Đức Chúa Trời chẳng bao giờ có thể phù hợp với những quan niệm của con người. Chẳng phải bề ngoài của Jêsus trái ngược với những quan niệm của con người sao? Chẳng phải diện mạo và trang phục của Ngài chẳng thể cung cấp manh mối nào về thân phận thật sự của Ngài sao? Chẳng phải những người Pha-ri-si đầu tiên đã chống đối Jêsus chính vì họ chỉ nhìn vào hình dáng bên ngoài của Ngài và không tiếp nhận đến những lời từ miệng Ngài sao? Hy vọng của Ta chính là mỗi một anh chị em, những người tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời sẽ không lặp lại bi kịch lịch sử. Các ngươi không được trở thành những người Pha-ri-si của thời hiện đại và đóng đinh Đức Chúa Trời lên thập tự giá một lần nữa. Các ngươi nên suy xét cẩn thận cách đón tiếp sự trở lại của Đức Chúa Trời, và các ngươi nên có tư tưởng rõ ràng về việc làm thế nào để trở thành người quy phục lẽ thật. Đây là trách nhiệm của tất cả những ai đang chờ đợi Jêsus tái lâm trên đám mây. Chúng ta nên dụi cặp mắt tâm linh của mình cho sáng ra, và đừng trở nên sa lầy trong những lời hoang tưởng cường điệu. Chúng ta nên suy nghĩ về công tác thực tế của Đức Chúa Trời, và nhìn vào khía cạnh thực tế của Đức Chúa Trời. Đừng bị cuốn theo hay đánh mất chính mình trong những mơ tưởng hão huyền, mãi ngóng chờ ngày Đức Chúa Jêsus cưỡi mây đột nhiên giáng xuống giữa các ngươi, và mang các ngươi đi, những người chưa bao giờ biết đến hay nhìn thấy Ngài, và những người không biết làm thế nào để thực hiện ý muốn của Ngài. Tốt hơn là hãy suy nghĩ về những vấn đề thiết thực hơn!

– Lời tựa, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 75

Các ngươi có ước được biết nguyên nhân gốc rễ vì sao người Pha-ri-si đã chống đối Jêsus không? Các ngươi có ước được biết thực chất của người Pha-ri-si không? Họ đầy ảo tưởng về Đấng Mê-si. Hơn thế nữa, họ chỉ tin rằng Đấng Mê-si sẽ đến, mà không mưu cầu lẽ thật của sự sống. Và vì vậy, cho đến tận ngày nay họ vẫn chờ đợi Đấng Mê-si, bởi vì họ không có hiểu biết gì về con đường sự sống, và không biết con đường lẽ thật là gì. Các ngươi nói xem, làm sao những kẻ ngốc nghếch, cố chấp và dốt nát như vậy có thể có được phước lành của Đức Chúa Trời? Làm sao họ có thể thấy được Đấng Mê-si? Họ đã chống đối Jêsus bởi vì họ đã không biết đường hướng làm việc của Đức Thánh Linh, bởi vì họ đã không biết con đường lẽ thật mà Jêsus đã phán, và hơn thế nữa, bởi vì họ đã không hiểu về Đấng Mê-si. Và bởi vì họ đã chưa bao giờ nhìn thấy Đấng Mê-si và chưa bao giờ ở cùng Đấng Mê-si, họ đã phạm sai lầm là bám víu thuần túy vào danh của Đấng Mê-si trong khi chống đối thực chất của Đấng Mê-si bằng bất kỳ giá nào có thể. Những người Pha-ri-si này về bản chất là cố chấp, kiêu ngạo, và đã không vâng phục lẽ thật. Nguyên tắc niềm tin vào Đức Chúa Trời của họ là: Bất kể sự thuyết giáo của Ngài có thâm thúy ra sao, thẩm quyền của Ngài cao đến đâu, thì Ngài vẫn không phải là Đấng Christ trừ khi Ngài được gọi là Đấng Mê-si. Quan điểm này không phải thật pghi lý và hoang đường hay sao? Ta hỏi thêm các ngươi: Chẳng phải cực kỳ dễ dàng để các ngươi mắc phải những sai lầm của những người Pha-ri-si nguyên thủy, khi các ngươi không có chút hiểu biết nào về Jêsus sao? Các ngươi có thể nhận thức được con đường lẽ thật không? Các ngươi có thể thật sự đảm bảo rằng ngươi sẽ không chống đối Đấng Christ không? Các ngươi có thể theo được công việc của Đức Thánh Linh không? Nếu các ngươi không biết liệu mình sẽ chống đối Đấng Christ hay không, thì Ta phán rằng các ngươi đang sống trên bờ vực của cái chết rồi. Những người đã không biết về Đấng Mê-si hết thảy đều có khả năng chống đối Jêsus, từ chối Jêsus, phỉ báng Ngài. Những người không hiểu về Jêsus hết thảy đều có thể từ chối Ngài và thóa mạ Ngài. Hơn thế nữa, họ còn có thể xem sự tái lâm của Jêsus là sự lừa dối của Sa-tan, và sẽ càng nhiều người chỉ trích việc Jêsus đã quay trở lại với xác thịt. Tất cả những điều này không khiến các ngươi sợ hãi sao? Những gì các ngươi đối mặt sẽ là sự báng bổ Đức Thánh Linh, sự hủy hoại những lời của Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh, và sự bác bỏ tất cả những gì Jêsus đã bày tỏ. Ngươi có thể nhận được gì từ Jêsus nếu ngươi quá mụ mị? Làm sao ngươi có thể hiểu được công tác của Jêsus khi Ngài trở lại với xác thịt trên một đám mây trắng, nếu các ngươi cứ ngoan cố không nhận ra những sai lầm của mình? Ta phán với các ngươi điều này: Những người không nhận lãnh lẽ thật, nhưng vẫn mù quáng chờ đợi Jêsus đến trên đám mây trắng, chắc chắn sẽ báng bổ Đức Thánh Linh, và họ là loại người sẽ bị hủy diệt. Các ngươi chỉ đơn thuần ước ao có được ân điển của Jêsus, và chỉ muốn tận hưởng cõi thiên đàng hạnh phúc, nhưng các ngươi lại chưa bao giờ vâng phục những lời Jêsus phán, và chưa bao giờ nhận lãnh lẽ thật mà Jêsus bày tỏ khi Ngài quay trở lại với xác thịt. Các ngươi sẽ có vật hi sinh gì để đổi lấy việc Jêsus quay trở lại trên một đám mây trắng? Đó có phải là sự chân thành khi mà các ngươi liên tục phạm tội, và rồi thốt lên lời xưng tội, hết lần này đến lần khác không? Các ngươi sẽ dâng tế lễ gì cho Jêsus, Đấng quay trở lại trên một đám mây trắng? Đó có phải là những năm làm việc để các ngươi tâng bốc chính mình? Các ngươi sẽ có gì để khiến Jêsus tái lâm tin tưởng mình? Phải chăng là bản tính kiêu ngạo của các ngươi, thứ không vâng phục bất kỳ lẽ thật nào?

– Khi ngươi thấy được thân thể thuộc linh của Jêsus, Đức Chúa Trời đã làm mới lại trời đất, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 76

Lòng trung thành của các ngươi chỉ ở lời nói mà thôi, kiến thức của các ngươi chỉ đơn thuần thuộc về trí óc và quan niệm, những lao nhọc của các ngươi chỉ nhằm đạt được những phước lành của thiên đàng, vậy thì đức tin của các ngươi hẳn phải như thế nào? Thậm chí ngày nay, các ngươi vẫn bỏ ngoài tai từng lời lẽ thật. Các ngươi không biết Đức Chúa Trời là gì, các ngươi không biết Đấng Christ là gì, các ngươi không biết cách tôn kính Đức Giê-hô-va, các ngươi không biết cách bước vào công tác của Đức Thánh Linh, và các ngươi không biết cách phân biệt giữa công tác của chính Đức Chúa Trời và những sự lừa dối của con người. Ngươi chỉ biết chỉ trích bất kỳ lời của lẽ thật nào Đức Chúa Trời bày tỏ mà không phù hợp với suy nghĩ của chính ngươi. Sự khiêm nhường của ngươi ở đâu? Sự vâng lời của ngươi ở đâu? Lòng trung thành của ngươi ở đâu? Lòng khao khát tìm kiếm lẽ thật của ngươi ở đâu? Lòng tôn kính dành cho Đức Chúa Trời của ngươi ở đâu? Ta phán cùng các ngươi, những người tin vào Đức Chúa Trời chỉ vì các dấu lạ thì chắc chắn là loại người sẽ bị hủy diệt. Những người không có khả năng nhận lãnh những lời của Jêsus, Đấng đã quay trở lại với xác thịt, chắc chắn là con cháu của địa ngục, dòng dõi của thiên sứ trưởng, loại người sẽ phải chịu sự hủy diệt đời đời. Nhiều người có thể không quan tâm đến những gì Ta phán, nhưng Ta vẫn muốn phán với từng người được gọi là thánh đồ đi theo Jêsus rằng, khi các ngươi nhìn thấy tận mắt Jêsus giáng thế từ trời trên một đám mây trắng, đây sẽ là sự xuất hiện công khai của Mặt Trời của sự công chính. Có lẽ đó sẽ là thời điểm vô cùng phấn khích của các ngươi, nhưng các ngươi cần biết rằng thời điểm các ngươi chứng kiến Jêsus giáng thế từ trời cũng là lúc các ngươi xuống địa ngục để chịu trừng phạt. Đó sẽ là thời điểm kết thúc kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời, và nó sẽ là khi Đức Chúa Trời ban thưởng cho người tốt và trừng phạt kẻ xấu. Vì sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ kết thúc trước khi loài người nhìn thấy các dấu lạ, khi chỉ còn sự bày tỏ của lẽ thật. Những người chấp nhận lẽ thật và không tìm kiếm các dấu lạ, và do đó đã được tinh sạch, sẽ trở lại trước ngai của Đức Chúa Trời và bước vào vòng tay của Đấng Tạo Hóa. Chỉ những người cố chấp với niềm tin rằng “Jêsus không cưỡi trên một đám mây trắng là Christ giả” sẽ phải chịu sự trừng phạt đời đời, bởi vì họ chỉ tin vào Jêsus là Đấng biểu lộ các dấu kỳ, mà không thừa nhận Jêsus là Đấng tuyên bố sự phán xét nghiêm khắc và ban ra con đường thật và sự sống. Và vì vậy chỉ có thể là Jêsus sẽ giải quyết họ khi Ngài công khai tái lâm trên một đám mây trắng. Họ quá ngang bướng, quá tự tin vào bản thân, và quá kiêu ngạo. Làm sao những kẻ suy đồi như vậy có thể được Jêsus ban thưởng? Sự tái lâm của Jêsus là sự cứu rỗi vĩ đại cho những người có khả năng chấp nhận lẽ thật, nhưng với những người không thể chấp nhận lẽ thật, đó là dấu hiệu của sự đoán phạt. Các ngươi nên chọn con đường của riêng mình, và không nên báng bổ Đức Thánh Linh và bác bỏ lẽ thật. Các ngươi không nên là kẻ ngốc nghếch và kiêu ngạo, mà hãy là người vâng phục sự chỉ dẫn của Đức Thánh Linh và mong mỏi, tìm kiếm lẽ thật; chỉ có cách này các ngươi mới được lợi. Ta khuyên các ngươi nên bước đi trên con đường tin tưởng vào Đức Chúa Trời một cách cẩn trọng. Đừng vội kết luận; và hơn thế nữa, đừng quá hờ hững và khinh suất trong niềm tin của các ngươi vào Đức Chúa Trời. Các ngươi cần biết rằng, ít nhất, những người tin vào Đức Chúa Trời cần khiêm nhường và tôn kính. Những người đã nghe về lẽ thật mà vẫn hếch mũi kiêu ngạo là những kẻ dại dột và ngốc nghếch. Những người đã nghe về lẽ thật mà vẫn bất cẩn kết luận hay chỉ trích nó là những kẻ đầy lòng kiêu ngạo. Không ai tin vào Jêsus lại có tư cách rủa sả hay lên án những người khác. Tất cả các ngươi đều cần phải trở thành người có ý thức và người chấp nhận lẽ thật. Có lẽ, khi đã nghe về con đường của lẽ thật và đã đọc về lời của sự sống, ngươi tin rằng chỉ có một trong số 10.000 lời này là nhất quán với những niềm tin của ngươi và Kinh Thánh, vậy thì ngươi nên tiếp tục tìm kiếm nơi lời một phần vạn đó đi. Ta vẫn khuyên ngươi nên khiêm nhường, không nên quá tự tin, và không nên tâng bốc bản thân mình quá cao. Với tấm lòng chứa đựng sự tôn kính Đức Chúa Trời đơn sơ như vậy, ngươi sẽ có được sự sáng vĩ đại hơn. Nếu ngươi cẩn thận xem xét và liên tục suy ngẫm những lời này, ngươi sẽ hiểu chúng có phải là lẽ thật hay không, và chúng có phải là sự sống hay không. Có lẽ, khi chỉ mới đọc vài câu, một số người sẽ mù quáng chỉ trích những lời này, cho rằng: “Điều này chẳng có gì ngoài một chút khai sáng của Đức Thánh Linh”, hoặc: “Đây là Christ giả đến để lừa gạt con người”. Những người nói những điều như vậy thật là bị sự ngu ngốc làm cho mù quáng! Ngươi hiểu quá ít về công việc và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, và Ta khuyên ngươi nên bắt đầu lại từ đầu! Các ngươi không được mù quáng chỉ trích những lời Đức Chúa Trời bày tỏ vì sự xuất hiện của các Christ giả trong thời kỳ sau rốt, và ngươi không được trở thành người báng bổ Đức Thánh Linh vì các ngươi sợ bị lừa dối. Đó chẳng phải là một điều rất đáng tiếc sao? Nếu, sau khi đã xem xét kỹ càng, ngươi vẫn tin rằng những lời này không phải là lẽ thật, không phải là con đường, và không phải là sự bày tỏ của Đức Chúa Trời, thì cuối cùng ngươi sẽ bị trừng phạt, và ngươi sẽ không được phước lành. Nếu ngươi không thể chấp nhận lẽ thật được phán vô cùng dễ hiểu và rõ ràng như thế, thì chẳng phải ngươi không đủ tư cách nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời hay sao? Chẳng phải ngươi là người không đủ phước để trở lại trước ngai của Đức Chúa Trời sao? Hãy nghĩ về điều đó! Đừng hấp tấp và bồng bột, và đừng xem niềm tin vào Đức Chúa Trời chỉ là trò chơi. Hãy suy nghĩ vì đích đến của ngươi, vì triển vọng của ngươi, vì sự sống của ngươi, và đừng đùa giỡn với bản thân mình. Ngươi có thể chấp nhận những lời này không?

– Khi ngươi thấy được thân thể thuộc linh của Jêsus, Đức Chúa Trời đã làm mới lại trời đất, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Trước: Ba giai đoạn công tác

Tiếp theo: Sự phán xét trong thời kỳ sau rốt

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger