587 Ban phước cho những ai thật sự dâng mình cho Đức Chúa Trời

Verse 1

Hôm nay, Đức Chúa Trời yêu mến bất kì ai có thể

thể hiện sự quan tâm đến gánh nặng của Ngài,

bất kì ai có thể thực hiện ý muốn của Ngài,

có thể dâng trọn cho Ngài một tấm lòng chân thành.

Pre-chorus

Đức Chúa Trời sẽ liên tục khai sáng họ,

và không để họ rời xa khỏi Ngài.

Chorus

“Những ai dâng bản thân họ cho Ta,

và làm điều lớn lao ấy chân thành,

chắc chắn, Ta sẽ ban phước ngươi thật nhiều,”

Đức Chúa Trời hay phán những lời như vậy.

Verse 2

Ngươi liệu có biết từ “ban phước” ý chỉ điều gì?

Với công tác hiện tại của Đức Thánh Linh,

từ “ban phước” ý chỉ đến những trọng trách

mà Đức Chúa Trời đã trao đến cho ngươi.

Chorus

“Những ai dâng bản thân họ cho Ta,

và làm điều lớn lao ấy chân thành,

chắc chắn, Ta sẽ ban phước ngươi thật nhiều,”

Đức Chúa Trời hay phán những lời như vậy.

Bridge

Tất cả ai có thể gánh trọng trách cho hội thánh,

ai chân thành dâng mình vì Đức Chúa Trời,

tấm lòng thật và trọng trách của họ đều là do Ngài ban phước,

và Đức Chúa Trời cũng ban phước cả sự mặc khải của Ngài.

Chorus

“Những ai dâng bản thân họ cho Ta,

và làm điều lớn lao ấy chân thành,

chắc chắn, Ta sẽ ban phước ngươi thật nhiều,”

Đức Chúa Trời hay phán những lời như vậy.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 586 Nếu đánh mất cơ hội, ngươi sẽ hối hận đời đời

Tiếp theo: 588 Hãy trỗi dậy, hợp tác với Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Về việc thực hành cầu nguyện

Các ngươi không coi trọng việc cầu nguyện trong đời sống hàng ngày của mình. Con người xao lãng việc cầu nguyện. Những lời cầu nguyện đã...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger