454 Đức Thánh Linh hoạt động nhiều hơn trong những ai khao khát được hoàn thiện

Intro

Giờ các ngươi nên mưu cầu sự thay đổi

trong tâm tính sống của các ngươi,

để làm minh chứng cho sự hiển vinh của Ngài,

làm gương cho công tác sau này của Ngài.


Verse 1

Mưu cầu hôm nay là để đặt nền tảng cho tương lai,

để ngươi có thể được Ngài dùng

và làm chứng cho Ngài.

Nếu như lấy điều này

làm mục tiêu theo đuổi của mình,

thì ngươi sẽ nhận được

sự hiện diện của Đức Thánh Linh.


Verse 2

Hãy tập trung vào một mục tiêu,

Ngài sẽ hoàn thiện ngươi.

Và đây chính là con đường

mà Đức Thánh Linh đã đi.

Con đường mà Đức Thánh Linh

dẫn dắt con người đi theo

đạt được thông qua sự mưu cầu của bản thân họ.


Chorus

Theo đuổi mục tiêu càng cao,

ngươi càng được làm cho hoàn thiện.

Ngươi càng tìm kiếm lẽ thật,

Đức Thánh Linh càng hoạt động nhiều hơn.

Có động lực theo đuổi càng lớn,

ngươi càng đạt được nhiều hơn.

Đức Chúa Trời hoàn thiện con người

theo trạng thái trong họ.


Verse 3

Ngươi càng khao khát được

Đức Chúa Trời thu phục và hoàn thiện,

thì bên trong ngươi Đức Thánh Linh

sẽ càng hoạt động nhiều hơn.

Ngươi càng không tìm kiếm,

cũng như càng tiêu cực, thoái lui,

Đức Thánh Linh càng ít hoạt động,

và dần rời bỏ ngươi.


Verse 4

Các ngươi nên tìm cách làm mọi thứ

để được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện,

được Ngài thu phục, sử dụng,

hầu cho vạn vật trong vũ trụ có thể thấy việc làm

của Đức Chúa Trời được thể hiện

trong từng người các ngươi.


Chorus

Theo đuổi mục tiêu càng cao,

ngươi càng được làm cho hoàn thiện.

Ngươi càng tìm kiếm lẽ thật,

Đức Thánh Linh càng hoạt động nhiều hơn.

Có động lực theo đuổi càng lớn,

ngươi càng đạt được nhiều hơn.

Đức Chúa Trời hoàn thiện con người

theo trạng thái trong họ.


Bridge

Các ngươi là chủ nhân giữa muôn vật.

Giữa muôn vật, các ngươi nên

để Ngài tận hưởng chứng ngôn

và hiển vinh qua các ngươi.

Đây là bằng chứng các ngươi

được phước nhất mọi thế hệ.


Chorus

Theo đuổi mục tiêu càng cao,

ngươi càng được làm cho hoàn thiện.

Ngươi càng tìm kiếm lẽ thật,

Đức Thánh Linh càng hoạt động nhiều hơn.

Có động lực theo đuổi càng lớn,

ngươi càng đạt được nhiều hơn.

Đức Chúa Trời hoàn thiện con người

theo trạng thái trong họ.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những người đã có tâm tính thay đổi là những người đã bước vào hiện thực của lời Đức Chúa Trời

Trước: 453 Công tác của Đức Thánh Linh có những nguyên tắc riêng

Tiếp theo: 455 Đức Chúa Trời hoàn thiện những người có công tác của Đức Thánh Linh

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger