453 Công tác của Đức Thánh Linh có những nguyên tắc riêng

1 Công tác của Đức Thánh Linh có nguyên tắc của nó và có điều kiện. Trong đức tin của một người, người đó phải hiểu rõ rằng để có được công tác của Đức Thánh Linh, ít nhất người đó phải có lương tâm và lòng trung thực, và lương tâm của người đó phải có các yếu tố của sự trung thực. Chỉ khi ngươi có lòng trung thực – cũng như lương tâm và lý trí mà nhân tính của một người phải có – thì Đức Thánh Linh mới có thể hoạt động trên ngươi. Đức Thánh Linh thường hoạt động trên những người có tấm lòng trung thực, và Ngài hoạt động khi con người gặp khó khăn và đang tìm kiếm lẽ thật. Đức Chúa Trời sẽ không để ý đến những ai không có một chút lý trí hay lương tâm nào của con người. Họ phải thực sự ăn năn và là người trung thực.

2 Ngươi phải mở lòng với Đức Chúa Trời, và ngươi phải tìm kiếm lẽ thật từ Đức Chúa Trời; một khi ngươi hiểu lẽ thật, thì ngươi phải thực hành lẽ thật. Sau đó, ngươi phải quy phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời và để Đức Chúa Trời đảm trách ngươi. Chỉ bằng cách này, ngươi mới được Đức Chúa Trời ngợi khen. Trước tiên, ngươi phải gạt bỏ thanh thế và sự phù phiếm của chính mình, đồng thời từ bỏ những lợi ích của bản thân. Một khi ngươi đã gạt chúng sang một bên, hãy dốc toàn bộ thân tâm ngươi vào bổn phận của mình và vào công việc làm chứng cho Đức Chúa Trời. Trước tiên, ngươi phải phó thác chính mình, mở lòng với Đức Chúa Trời, và gạt bỏ những thứ ngươi quý trọng. Nếu ngươi tiếp tục giữ khư khư chúng trong khi đưa ra các yêu cầu với Đức Chúa Trời, thì liệu ngươi có thể có được công tác của Đức Thánh Linh không?

3 Công tác của Đức Thánh Linh có điều kiện, và Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời căm ghét điều ác và là Đấng thánh khiết. Nếu con người luôn giữ khư khư những thứ này, luôn khép mình với Đức Chúa Trời và từ chối công tác và sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ ngừng hoạt động trên họ. Không phải Đức Chúa Trời phải hoạt động bên trong mỗi người. Ngài không ép buộc ngươi. Công việc của các ác linh là buộc con người phải làm điều này điều kia. Đức Thánh Linh hoạt động đặc biệt nhẹ nhàng; Ngài cảm thúc ngươi, và ngươi không cảm nhận được điều đó. Ngươi chỉ cảm thấy như thể ngươi đã vô thức đi đến hiểu hoặc nhận ra điều gì đó. Vì vậy, những người không có lý trí hoặc lương tâm của con người phải thật lòng ăn năn, nếu không, Đức Thánh Linh sẽ không làm việc trên họ.

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Khi dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời, người ta có thể có được lẽ thật

Trước: 452 Nguyên tắc trong công tác của Đức Thánh Linh

Tiếp theo: 454 Đức Thánh Linh hoạt động nhiều hơn trong những ai khao khát được hoàn thiện

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger