84 Đức Chúa Trời của thời kỳ sau rốt phán xét và hoàn thiện con người bằng lời Ngài

Verse 1

Đức Chúa Trời nhập thể trong thời kỳ sau rốt chủ yếu để phán lời,

chỉ ra những điều cần thiết cho sự sống và thứ mọi người nên bước vào,

để cho mọi người thấy những việc Ngài làm, sự toàn năng của Ngài,

sự khôn ngoan và kỳ diệu của Đức Chúa Trời.

Verse 2

Thông qua nhiều phương cách Đức Chúa Trời phán dạy,

con người thấy sự vĩ đại và uy quyền tối cao của Đức Chúa Trời,

sự khiêm nhường và ẩn giấu của Ngài,

rằng Đấng tối cao cũng có thể trở thành người nhỏ bé nhất.

Chorus

Ngài dùng lời mà không phải những dấu kỳ hay phép lạ

để làm con người hoàn thiện trong thời kỳ sau cùng.

Lời Ngài phơi bày, phán xét và hành phạt con người,

khiến con người hoàn thiện về mọi mặt.

Từ lời Ngài, người ta bắt đầu thấy được sự khôn ngoan và đáng mến của Đức Chúa Trời,

bắt đầu hiểu được tâm tính và thấy việc làm của Ngài.

Verse 3

Một vài lời Ngài được phán trực tiếp từ góc độ của Thần,

một vài từ góc độ của con người, một vài từ bên thứ ba.

Thông qua lời Ngài, con người thấy Ngài công tác theo nhiều cách thức khác nhau.

Công tác chính yếu của thời đại này là ban lời cho đời sống con người;

Verse 4

để vạch trần thực chất bản tính và tâm tính bại hoại

loại bỏ kiến thức và văn hóa của con người,

quan niệm tôn giáo, tư tưởng phong kiến, lỗi thời.

Tất cả phải được phơi bày và làm thanh sạch thông qua lời của Đức Chúa Trời.

Chorus

Ngài dùng lời mà không phải những dấu kỳ hay phép lạ

để làm con người hoàn thiện trong thời kỳ sau cùng.

Lời Ngài phơi bày, phán xét và hành phạt con người,

khiến con người hoàn thiện về mọi mặt.

Từ lời Ngài, người ta bắt đầu thấy được sự khôn ngoan và đáng mến của Đức Chúa Trời,

bắt đầu hiểu được tâm tính và thấy việc làm của Ngài.

Ending

Ý định chính của Ngài trong thời kỳ sau rốt

là hoàn thành một giai đoạn công tác của Ngài,

trong đó Lời xuất hiện trong xác thịt.

Đây là một phần kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời.

Ngài dùng lời mà không phải những dấu kỳ hay phép lạ.

Ngài dùng lời mà không phải những dấu kỳ hay phép lạ

để làm con người hoàn thiện trong thời kỳ sau cùng.

Lời Ngài phơi bày, phán xét và hành phạt con người,

khiến con người hoàn thiện về mọi mặt.

Từ lời Ngài, người ta bắt đầu thấy được sự khôn ngoan và đáng mến của Đức Chúa Trời,

bắt đầu hiểu được tâm tính và thấy việc làm của Ngài.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 83 Câu chuyện bên trong của công tác trong thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 85 Sự phán xét bằng lời đại diện thẩm quyền của Đức Chúa Trời rõ hơn

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 4

Tất cả những dân sự của Ta phụng sự trước Ta nên nghĩ lại về quá khứ: Tình yêu của các ngươi dành cho Ta có bị nhơ bẩn bởi sự ô uế không?...

Chương 103

Một tiếng vang như sấm phát ra, làm rung chuyển toàn thể vũ trụ. Nó đinh tai đến nỗi con người không thể tránh kịp. Một số người bị giết...

Chương 17

Trên thực tế, tất cả những lời phán thốt ra từ miệng Đức Chúa Trời con người đều không được biết đến; chúng đều là thứ ngôn ngữ mà mọi...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger