336 Chỉ là ngươi đang không sống vì lẽ thật

1 Mặc dù các ngươi chấp nhận hình phạt này ngày nay, tuy nhiên điều các ngươi đang theo đuổi không phải là để đạt được lẽ thật hoặc sống bày tỏ ra lẽ thật trong hiện tại, mà đúng hơn là để có thể bước vào một cuộc sống hạnh phúc vượt ra ngoài xác thịt sau này. Các ngươi đang không tìm kiếm lẽ thật, các ngươi cũng không đứng về phía lẽ thật, và các ngươi chắc chắn không phải đang tồn tại vì lẽ thật. Các ngươi cứ nghĩ rằng Đấng Cứu Rỗi có lòng nhân từ và thương xót vô hạn chắc chắn sẽ đến vào một ngày nào đó để đem ngươi đi với Ngài, ngươi là người đã chịu đựng khó khăn và đau khổ trong thế gian này, và rằng Ngài sẽ báo thù thay cho ngươi, là người đã bị ngược đãi và bị áp bức. Ngươi không đầy tội lỗi sao? Ngươi là người duy nhất phải chịu khổ trong thế gian này sao? Ngươi đã tự sa dưới quyền của Sa-tan và chịu khổ, Đức Chúa Trời thực sự vẫn cần báo thù cho ngươi ư?

2 Nếu ngươi có lẽ thật, thì ngươi có thể đi theo Đức Chúa Trời. Nếu ngươi có cách sống, thì ngươi có thể là một biểu hiện của lời Đức Chúa Trời. Nếu ngươi có sự sống, thì ngươi có thể tận hưởng phước lành của Đức Chúa Trời. Những ai có lẽ thật thì có thể tận hưởng phước lành của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời bảo đảm sự bù đền cho những ai yêu kính Ngài hết lòng, và những ai chịu đựng những khó khăn và đau khổ, chứ không phải cho những kẻ chỉ yêu bản thân và những kẻ đã trở thành con mồi cho những sự dối gạt của Sa-tan. Làm sao có thể có sự tốt lành trong những kẻ không yêu mến lẽ thật chứ? Làm sao có thể có sự công chính trong những kẻ chỉ yêu xác thịt? Chẳng phải cả sự công chính lẫn sự tốt lành đều chỉ được nhắc đến khi liên quan đến lẽ thật hay sao? Chẳng phải chúng được dành riêng cho những ai hết lòng yêu kính Đức Chúa Trời hay sao? Những kẻ không yêu lẽ thật và những kẻ chỉ là những xác chết thối rữa – chẳng phải tất cả những kẻ này đều chứa chấp sự xấu xa hay sao? Những kẻ không thể sống thể hiện ra lẽ thật – chẳng phải tất cả bọn chúng đều là kẻ thù của lẽ thật hay sao? Vậy còn các ngươi thì sao?

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Chỉ những người được hoàn thiện mới có thể sống một cuộc đời có ý nghĩa

Trước: 335 Không ai có thể hiểu thấu được nguồn gốc của lời Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 337 Ngươi đã dâng những gì cho Đức Chúa Trời?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger