120 Ý nghĩa của công tác trong thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời ở đất nước của con rồng lớn sắc đỏ

Chorus

Thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời nhập thể

ở vùng đất của con rồng lớn sắc đỏ,

hoàn tất công tác của Đức Chúa Trời trong vai là

Đức Chúa Trời của muôn loài thọ tạo.

Ngài hoàn thành công tác quản lý của mình,

Ngài kết thúc phần chính của công tác

ở một nơi gọi là quốc gia dân ngoại,

quốc gia của con rồng lớn sắc đỏ.

Verse 1

Công tác trong hai thời đại trước Ngài đã làm

được thực hiện theo những quan niệm khác nhau của con người.

Nhưng chúng sẽ bị loại bỏ trong giai đoạn này,

để Ngài có thể chinh phục nhân loại triệt để.

Thông qua công tác chinh phục con cháu của Mô-áp,

Đức Chúa Trời sẽ chinh phục tất cả mọi người.

Đây là ý nghĩa sâu xa và - khía cạnh giá trị nhất

của giai đoạn công tác này đối với nhân loại.

Verse 2

Hai giai đoạn trước được thực hiện ở Y-sơ-ra-ên.

Nếu lần này cũng làm giữa dân Y-sơ-ra-ên,

mọi người sẽ nghĩ chỉ họ là dân sự của Ngài,

kế hoạch của Ngài cũng sẽ không đạt kết quả mong muốn.

Thời công tác của Ngài được làm ở Y-sơ-ra-ên

không có công tác mới nào ở các nước dân ngoại,

và cũng không có công tác khởi nguyên nào

của Ngài được thực hiện ở các quốc gia dân ngoại.

Chorus

Thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời nhập thể

ở vùng đất của con rồng lớn sắc đỏ,

hoàn tất công tác của Đức Chúa Trời trong vai là

Đức Chúa Trời của muôn loài thọ tạo.

Ngài hoàn thành công tác quản lý của mình,

Ngài kết thúc phần chính của công tác

ở một nơi gọi là quốc gia dân ngoại,

quốc gia của con rồng lớn sắc đỏ.

Bridge

Giai đoạn này trong công tác khởi nguyên của Ngài,

lần đầu tiên được Ngài thực hiện ở quốc gia dân ngoại,

được thực hiện giữa con cháu của Mô-áp,

giúp khởi đầu toàn bộ kỷ nguyên.

Verse 3

Ngài hủy bỏ hiểu biết trong quan niệm của con người

và không để bất cứ gì của nó còn sót lại.

Khi chinh phục, Ngài hủy bỏ quan niệm của con người,

những cách thức cũ trước đây của họ về tri thức.

Ngài cho thấy không có quy tắc nào với Đức Chúa Trời,

không có điều gì là cũ về Đức Chúa Trời,

công tác của Ngài được giải phóng, được tự do,

cũng như mọi điều Đức Chúa Trời làm đều đúng đắn.

Verse 4

Ngài làm, lựa chọn người nhận lãnh và địa điểm

cho công tác dựa trên mục đích, ý nghĩa của nó.

Ngài không bám vào quy tắc nào trong quá khứ,

Ngài cũng không làm theo các công thức cũ.

Ngài hoạch định công tác của mình dựa trên ý nghĩa

để đạt được hiệu quả thực của công tác

cũng như mục đích mong đợi của công tác của Ngài,

phải, mục đích mong đợi của công tác của Ngài.

Chorus

Thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời nhập thể

ở vùng đất của con rồng lớn sắc đỏ,

hoàn tất công tác của Đức Chúa Trời trong vai là

Đức Chúa Trời của muôn loài thọ tạo.

Ngài hoàn thành công tác quản lý của mình,

Ngài kết thúc phần chính của công tác

ở một nơi gọi là quốc gia dân ngoại,

quốc gia của con rồng lớn sắc đỏ,

quốc gia của con rồng lớn sắc đỏ.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 118 Chỉ bằng cách biết ba giai đoạn của công tác, ngươi mới có thể thấy toàn bộ tâm tính Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 119 Ý nghĩa của công tác chinh phục của Đức Chúa Trời ở Trung Quốc

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger