Câu hỏi 5: Tôi vẫn tin mọi lời trong Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời soi dẫn! Lời của Phao-lô không thể nào sai được! Nếu các anh nói lời của Đức Chúa Trời và lời của con người trong Kinh Thánh không giống nhau, thì làm sao để phân biệt đâu là lời của Đức Chúa Trời, đâu là lời của con người?

Câu trả lời: Bất cứ ai từng đọc Kinh Thánh, miễn là họ có suy nghĩ bình thường, đều có thể thấy rõ lời nào trong Kinh Thánh là của Đức Chúa Trời, lời nào là của con người. Chỉ là hầu hết mọi người đã bị tuyên bố của Phao-lô: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Ðức Chúa Trời soi dẫn” làm cho hiểu nhầm. Thực ra, trong toàn bộ Kinh Thánh, chỉ có lời của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, lời của Đức Chúa Trời được các nhà tiên tri truyền đạt, lời của Đức Chúa Jêsus, lời của Đức Thánh Linh, và lời của Đức Chúa Trời mặc khải cho Giăng trong sách Khải huyền là đến trực tiếp từ Đức Chúa Trời và là lời của Ngài. Còn ngoài ra, các tiểu sử về con người, thư của các sứ đồ đều là lời của con người. Chúng chỉ đại diện cho kinh nghiệm và hiểu biết của họ, không phải đại diện cho lời Ngài, càng không thể nói là lời Đức Chúa Trời! Vì tuyên bố của Phao-lô: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Ðức Chúa Trời soi dẫn” mà các mục sư và trưởng lão tôn giáo đã xác định rằng mọi lời trong Kinh Thánh đều là lời Đức Chúa Trời và xem lời con người trong Kinh Thánh như lời Đức Chúa Trời. Trong công tác và bài giảng của mình, họ chỉ tập trung rao giảng và tôn cao lời con người, mà không truyền đạt hay làm chứng cho lời Đức Chúa Trời. Họ dùng lời con người để thay thế lời Đức Chúa Trời, tức là hoàn toàn bỏ phế những điều răn của Đức Chúa Trời. Thực chất của việc này rất nghiêm trọng! Nó khiến toàn thể giới tôn giáo chỉ thờ phượng lời con người trong Kinh Thánh và xa rời lời Đức Chúa Trời, chỉ chú ý nghe theo lời con người, mà bỏ qua lời Đức Chúa Trời. Vậy chẳng phải là tin vào sự lừa gạt của Sa-tan sao? Kết quả là, khi Đức Chúa Trời Toàn Năng đến làm công tác phán xét trong thời kỳ sau rốt và bày tỏ lẽ thật để cứu rỗi nhân loại, con người đã cố chấp bám vào Kinh Thánh vì sự mê hoặc của những lời nguỵ biện này, loại bỏ, lên án và chống đối công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt. Đây là bằng chứng chắc chắn về sự chống đối Đức Chúa Trời của những người Pha-ri-si tôn giáo. Và cũng là biểu trưng rõ ràng cho sự giả hình của họ.

Trích từ kịch bản phim Vượt qua cạm bẫy

Trước: Câu hỏi 4: Các mục sư và trưởng lão thường giải thích lời con người trong Kinh Thánh, đặc biệt là lời của Phao-lô chứ không truyền bá lời Chúa hay thảo luận về ý định của Đức Chúa Jêsus. Đây là sự thật. Nhưng vẫn còn vài điều mà tôi chưa hiểu. Chẳng phải Kinh Thánh được Đức Chúa Trời soi dẫn sao? Chẳng phải mọi điều trong Kinh Thánh không là lời Đức Chúa Trời? Tại sao lại phải phân biệt lời của con người và của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh rõ ràng như vậy? Không phải mọi lời của con người trong Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời soi à?

Tiếp theo: Câu hỏi 6: Tôi không đồng ý với điều anh nói! Tin vào Đức Chúa Trời là tin vào Kinh Thánh. Xa rời Kinh Thánh là không tin Ngài nữa!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger