Câu hỏi 4: Các mục sư và trưởng lão thường giải thích lời con người trong Kinh Thánh, đặc biệt là lời của Phao-lô chứ không truyền bá lời Chúa hay thảo luận về ý định của Đức Chúa Jêsus. Đây là sự thật. Nhưng vẫn còn vài điều mà tôi chưa hiểu. Chẳng phải Kinh Thánh được Đức Chúa Trời soi dẫn sao? Chẳng phải mọi điều trong Kinh Thánh không là lời Đức Chúa Trời? Tại sao lại phải phân biệt lời của con người và của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh rõ ràng như vậy? Không phải mọi lời của con người trong Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời soi à?

Câu trả lời: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Ðức Chúa Trời soi dẫn”. Ai đã nói câu này, mọi người có biết không? Đức Chúa Trời đã nói vậy hay con người nói vậy? Căn cứ vào đâu mà mọi người nói “Cả Kinh Thánh đều là bởi Ðức Chúa Trời soi dẫn”? “Cả Kinh Thánh đều là bởi Ðức Chúa Trời soi dẫn”. Giê-hô-va Đức Chúa Trời không nói vậy, kể cả Đức Chúa Jêsus, hay Đức Thánh Linh cũng không, mà chính Phao-lô nói. Phao-lô không phải Đấng Christ, ông chỉ là một phàm nhân bại hoại. Làm sao ông biết mọi lời trong Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời soi dẫn? Kinh Thánh có phải do Đức Chúa Trời soi dẫn hay không, thì chỉ có Đức Chúa Trời mới biết. Chỉ có Đấng Christ mới trả lời rõ ràng được câu hỏi này, vì con người không biết mọi sự và không thấy rõ được những điều này. Kinh Thánh khởi nguồn khi Mô-se viết Sáng Thế Ký, và ít nhất 1.000 năm sau Đức Chúa Jêsus mới bắt đầu công tác của Ngài. Phao-lô không hề biết gì về các tác giả của Kinh Thánh. Sao ông ta biết được mọi lời của những người này đều được Đức Chúa Trời soi dẫn chứ? Chả nhẽ các tác giả đó có thể nói với Phao-lô rằng lời của họ đều được Đức Chúa Trời soi dẫn hay sao? Chứng tỏ những gì Phao-lô nói không có cơ sở thực tế gì cả! Điều ông ta nói chỉ là hiểu biết cá nhân về Kinh Thánh mà thôi. Ông không đại diện cho Đức Chúa Jêsus và càng không đại diện cho Đức Thánh Linh. Đó là sự thật! Chỉ dựa vào lời Phao-lô, mà các mục sư và trưởng lão tôn giáo dám xác định rằng mọi lời trong Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời soi dẫn, và là lời của Ngài, thì hoàn toàn trái ngược với sự thật lịch sử! Vào thời các sứ đồ, sau khi các thư tín của các sứ đồ được gửi đến hội thánh, mọi người đã nói rằng đó là lời của các sứ đồ, lời của người anh em Phao-lô. Không ai nói đó là lời được Đức Chúa Trời soi dẫn hay đó là lời của Đức Chúa Jêsus cả. Thậm chí chính Phao-lô cũng không dám nói lời ông là lời Đức Chúa Trời, hay chúng được Ngài soi dẫn, và càng không dám nói ông thay mặt Đức Chúa Jêsus. Do đó, câu nói “Cả Kinh Thánh đều là bởi Ðức Chúa Trời soi dẫn” đơn giản là không đáng tin! “Cả Kinh Thánh đều là bởi Ðức Chúa Trời soi dẫn” chỉ là lời của Phao-lô thôi, và nó chỉ đề cập đến Cựu ước, vậy mà người ta vẫn tin. Tại sao mọi người lại tin vào tuyên bố đó của Phao-lô? Liệu họ có tin vào câu nói đó nếu là ai khác nói không? Điều này đủ để chứng minh rằng mọi người quá tin vào Phao-lô và tôn sùng ông ta. Mọi điều Phao-lô nói đều được cho là lời của Đức Chúa Trời. Chẳng phải đây là quan niệm và tưởng tượng của con người sao? Điều này hoàn toàn tỏ lộ rằng trong lòng con người chỉ có Phao-lô mà không có Đức Chúa Jêsus. Họ đều tôn sùng con người, và đi theo con người, chứ họ không kính sợ Chúa, cũng như tôn cao Ngài.

Trích từ kịch bản phim Vượt qua cạm bẫy

Trước: Câu hỏi 3: Dù thế nào đi nữa, các mục sư và trưởng lão đều giảng đạo dựa trên Kinh Thánh. Chẳng phải giải thích Kinh Thánh và khiến mọi người tin vào Kinh Thánh là tôn aco và làm chứng cho Chúa sao? Lẽ nào các mục sư và trưởng lão đã sai khi cắt nghĩa Kinh Thánh à? Sao chị có thể nói họ là những người Pha-ri-si giả hình được?

Tiếp theo: Câu hỏi 5: Tôi vẫn tin mọi lời trong Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời soi dẫn! Lời của Phao-lô không thể nào sai được! Nếu các anh nói lời của Đức Chúa Trời và lời của con người trong Kinh Thánh không giống nhau, thì làm sao để phân biệt đâu là lời của Đức Chúa Trời, đâu là lời của con người?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger