Câu hỏi 6: Tôi không đồng ý với điều anh nói! Tin vào Đức Chúa Trời là tin vào Kinh Thánh. Xa rời Kinh Thánh là không tin Ngài nữa!

Câu trả lời: “Tin vào Đức Chúa Trời là tin vào Kinh Thánh, rời bỏ Kinh Thánh là không tin vào Đức Chúa Trời”, tuyên bố này hoàn toàn sai! Kinh Thánh có thể cứu rỗi con người không? Kinh Thánh có thể thay thế Đức Chúa Trời không? Kinh Thánh có thể thay thế công tác của Đức Thánh Linh không? Nó có thể đại diện cho Đức Chúa Trời và thực hiện công tác phán xét của Ngài trong thời kỳ sau rốt không? Đức Chúa Trời vĩ đại hơn hay Kinh Thánh vĩ đại hơn? Đức Chúa Trời có trước hay Kinh Thánh có trước? Thời của Abraham không có Kinh Thánh, vậy chả nhẽ Abraham không tin vào Đức Chúa Trời sao? Khi Mô-se dẫn người Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập cũng không có Kinh Thánh. Vậy chả nhẽ Mô-se cũng không tin Ngài? Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, Kinh Thánh là Kinh Thánh. Kinh Thánh không thể đại diện cho Ngài, và càng không phải là Ngài. Kinh Thánh chỉ là bản ghi chép lịch sử về công tác trước kia của Đức Chúa Trời, và chỉ là những lời chứng về Ngài. Kinh Thánh không thể thay thế công tác và phán ngôn của Ngài trong thời kỳ sau rốt, và càng không thể thay Ngài cứu rỗi nhân loại! Do đó, tin vào Kinh Thánh không đồng nghĩa với việc tin vào Đức Chúa Trời. Nếu mọi người xem Kinh Thánh như Đức Chúa Trời, thì đó là kịch liệt chống đối và báng bổ Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chỉ là lời chứng cho công tác của Ngài. Kinh Thánh không thể thay Ngài ban sự sống cho nhân loại, càng không thể thay thế công tác của Đức Thánh Linh. Không có sự sống trong Kinh Thánh. Chỉ có Đấng Christ là lẽ thật, đường đi, và sự sống. Chỉ có tiếp nhận Đấng Christ và đi theo Đấng Christ con người mới có thể đạt được công tác của Đức Thánh Linh và có được sự sống. Đức Chúa Jêsus đã phán: “Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: ấy là Kinh Thánh làm chứng về Ta vậy. Các ngươi không muốn đến cùng Ta để được sự sống!(Giăng 5:39-40) Đó là lý do nếu các tín hữu chỉ tin vào Kinh Thánh mà không tiếp nhận hay đi theo Đấng Christ, họ sẽ không thể nhận được lẽ thật và sự sống. Và vì cứ bám chặt lấy Kinh Thánh, họ cũng sẽ chống đối và lên án Đấng Christ, và trở thành kẻ chống đối Đức Chúa Trời. Xưa kia, cũng chính vì những người Pha-ri-si Do Thái chỉ mù quáng tin, và tôn sùng Kinh Thánh, xem Kinh Thánh là thứ tối cao, thậm chí còn coi Kinh Thánh là Đức Chúa Trời, nên rốt cuộc là, khi Đức Chúa Jêsus đến công tác, họ đã ngoan cố bám chặt lấy Kinh Thánh, bảo vệ Kinh Thánh, dùng câu chữ trong Kinh Thánh để ngáng chân Đức Chúa Jêsus, điên cuồng chống đối và lên án Ngài. Cuối cùng, họ đã đóng đinh Đức Chúa Jêsus lên thập tự giá, buộc tội Ngài không tuân theo Kinh Cựu ước, phạm tội ác ghê tởm. Trong thời kỳ sau rốt, các mục sư và trưởng lão tôn giáo chỉ mù quáng tin và thờ phượng Kinh Thánh. Họ bảo vệ Kinh Thánh, làm chứng cho Kinh Thánh, dùng Kinh Thánh để thay thế Đức Chúa Trời trong mọi sự mình làm. Khi Đức Chúa Trời Toàn Năng đến bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét của Ngài trong thời kỳ sau rốt, họ cũng giống những người Pha-ri-si, vì muốn bảo vệ vị thế của Kinh Thánh trong lòng mọi người, nên điên cuồng chống đối, lên án và báng bổ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt. Họ đã phạm tội đóng đinh Đấng Christ một lần nữa, xúc phạm nghiêm trọng tâm tính của Đức Chúa Trời. Đây chẳng phải là sự thật mà ai cũng thấy sao? Kinh Thánh ban đầu là lời chứng về Đức Chúa Trời, nhưng sao người Pha-ri-si và các lãnh đạo tôn giáo lại dùng Kinh Thánh để thay thế Đức Chúa Trời cũng như lên án Đức Chúa Trời? Sao họ lại thà khiến mọi người tôn cao và thờ phượng Kinh Thánh, còn hơn để họ đến trước Đức Chúa Trời để tuân phục và thờ phượng Ngài? Đây là mánh khoé mê hoặc mọi người của Sa-tan! Vì Sa-tan sợ nhất là nhân loại sẽ tuân phục và thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng Sa-tan không hề sợ nhân loại tôn sùng và tôn cao Kinh Thánh. Do đó, vì Sa-tan không thể phủ nhận Kinh Thánh, hắn dùng thủ thuật này để khiến mọi người tôn sùng và mù quáng tin vào Kinh Thánh, cũng như để Kinh Thánh thay thế Đức Chúa Trời, khiến mọi người chỉ tin vào Kinh Thánh và bám chặt lấy Kinh Thánh, mà không thừa nhận Đức Chúa Trời và lẽ thật, đến nỗi ngay cả khi phát hiện ra mọi lời Đấng Christ nói là lẽ thật, họ cũng không dám rời bỏ Kinh Thánh và phản bội tôn giáo. Kết quả là, có thể con người tin vào Đức Chúa Trời trên danh nghĩa, nhưng thực tế họ đã cắt đứt mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Đây là sự xảo quyệt trong sự chống đối Đức Chúa Trời của Sa-tan và cũng là điều mà con người khó phân biệt nhất. Do đó, nếu các tín hữu chỉ mù quáng tin vào Kinh Thánh và tôn sùng Kinh Thánh, tức là họ đã rơi vào bẫy của Sa-tan, dấn thân vào con đường chống đối và phản bội Đức Chúa Trời. Nếu họ vẫn có thể diễn giải sai nghĩa Kinh Thánh, và dùng lời con người trong Kinh Thánh để phủ nhận và lên án Đấng Christ, vậy thì họ đã trở thành những kẻ chống lại Đức Chúa Trời rồi! Nếu con người luôn thờ phượng Kinh Thánh, thì liệu lòng họ vẫn sẽ có chỗ cho Đức Chúa Trời không? Nếu Kinh Thánh thay thế Đức Chúa Trời trong lòng một người, thế thì họ có còn là người tin vào Đức Chúa Trời không? Tin vào Đức Chúa Trời thì nên là bề tôi của Ngài, là bề tôi của lẽ thật chứ không phải bề tôi của Kinh Thánh. Nếu một người vẫn khăng khăng rằng tin vào Đức Chúa Trời là tin vào Kinh Thánh, vậy thì Đức Chúa Trời đâu có chỗ trong lòng họ. Đơn giản vì họ không tin vào Đức Chúa Trời, mà là những người phủ nhận và chống đối Ngài. Người như vậy sẽ bị Đức Chúa Trời loại bỏ!

Ta cùng xem một đoạn lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng nhé. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Những kẻ chỉ quan tâm đến lời của Kinh Thánh và không thiết gì lẽ thật hay tìm kiếm dấu chân Ta – chúng chống lại Ta, bởi vì chúng giới hạn Ta theo Kinh Thánh, bó buộc Ta trong Kinh Thánh, và vì thế báng bổ Ta tột cùng. Làm sao những kẻ như thế có thể đến trước Ta? Chúng không để ý gì đến những việc làm của Ta, hay ý muốn của Ta, hay lẽ thật, mà thay vào đó lại bị ám ảnh bởi những lời lẽ – những lời lẽ gây chết người. Làm sao những kẻ như thế có thể tương hợp với Ta được?(Ngươi nên tìm cách tương hợp với Đấng Christ, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Họ tin vào sự hiện hữu của Ta chỉ trong phạm vi của Kinh Thánh, và họ đánh đồng Ta với Kinh Thánh; không có Kinh Thánh thì không có Ta, và không có Ta thì không có Kinh Thánh. …đến mức họ dùng các câu trong Kinh Thánh để so đo mọi lời Ta nói và để lên án Ta. Cái họ tìm kiếm không phải là cách tương hợp với Ta hay cách tương hợp với lẽ thật, mà là cách tương hợp với những lời trong Kinh Thánh, và họ tin rằng bất cứ điều gì không phù hợp với Kinh Thánh, không có ngoại lệ, đều không phải là công tác của Ta. Chẳng phải những kẻ đó là con cháu ngoan ngoãn của người Pha-ri-si sao? Người Pha-ri-si Do Thái đã dùng luật pháp của Môi-se để kết án Jêsus. Họ đã không tìm kiếm sự tương hợp với Jêsus của thời đó, mà hết mực tuân theo luật pháp đến từng câu chữ, đến mức – sau khi buộc tội Ngài không tuân theo luật pháp của Cựu Ước và không phải là Đấng Mê-si – cuối cùng họ đã đóng đinh Jêsus vô tội lên cây thập tự(Ngươi nên tìm cách tương hợp với Đấng Christ, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Còn mọi người ngày nay thì sao? Đấng Christ đã đến để ban phát lẽ thật, ấy thế mà họ thà đuổi Ngài ra khỏi thế gian này để họ có thể có được lối vào thiên đàng và nhận lãnh ân điển. Họ thà hoàn toàn phủ nhận sự đến của lẽ thật để bảo toàn lợi ích của Kinh Thánh, và họ thà đóng đinh Đấng Christ trở lại với xác thịt vào cây thập tự một lần nữa để đảm bảo sự tồn tại đời đời của Kinh Thánh. Làm sao con người có thể nhận lãnh sự cứu rỗi của Ta khi lòng họ hiểm độc như vậy và bản tính của họ đối chọi lại Ta như vậy?(Ngươi nên tìm cách tương hợp với Đấng Christ, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Bao lâu nay, các lãnh đạo tôn giáo đã dạy tất cả chúng ta rằng “Tin Đức Chúa Trời là tin vào Kinh Thánh, rời bỏ Kinh Thánh là không tin Đức Chúa Trời”. Họ cố hết sức để tôn cao và làm chứng cho Kinh Thánh, đánh đồng Kinh Thánh với Đức Chúa Trời và dùng Kinh Thánh để thay thế Ngài trong lòng mọi người, khiến mọi người ngày càng mù quáng tin vào Kinh Thánh, tôn sùng Kinh Thánh, và coi Kinh Thánh như Đức Chúa Trời. Họ dùng Kinh Thánh làm cơ sở cho mọi sự. Kể cả khi Đấng Christ đến, họ cũng dùng lời lẽ trong Kinh Thánh làm cở sở để giới hạn, chối bỏ, lên án và chống đối Ngài. Bề ngoài, các mục sư và trưởng lão tôn giáo đang đưa mọi người đến với Kinh Thánh, nhưng thực tế họ lại đang đưa mọi người đến với chính họ! Vì mù quáng tin vào Kinh Thánh, người ta thậm chí càng tôn sùng các học giả và chuyên gia về Kinh Thánh. Đây là thủ đoạn đê hèn nhất mà những người Pha-ri-si tôn giáo đã dùng xuyên suốt các thời đại để diễn giải sai Kinh Thánh, dùng câu từ trong đó để mê hoặc và kiểm soát mọi người, cũng như ngăn họ quay về với Đức Chúa Trời! Đây là sự xảo quyệt của Sa-tan và cũng là bằng chứng thực tế về việc bọn họ đang thiết lập vương quốc độc lập của mình! Trên thực tế, nhiều mục sư và trưởng lão tôn giáo, cơ bản là những người không có đức tin. Họ chỉ tin vào Kinh Thánh chứ không tin Đức Chúa Trời. Họ xem những ghi chép trong Kinh Thánh là các câu chuyện thần thoại và không tin chúng là những sự thật về công tác của Ngài. Do đó, họ không hề thừa nhận Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt. Nếu ai đó làm chứng Đức Chúa Trời nhập thể, họ sẽ làm mọi cách để phủ nhận, điên cuồng chống đối và lên án Ngài. Những người như thế không hề có chút đức tin nào! Do đó, những ai không thừa nhận rằng Đức Chúa Trời đã đến trong xác thịt đều là những kẻ địch lại Đấng Christ. Điều này là không thể chối cãi! Điều này cho thấy rằng thế giới tôn giáo đã hoàn toàn bị những người Pha-ri-si và những kẻ địch lại Đấng Christ kiểm soát, và đã trở thành một pháo đài kiên cố chống đối Đức Chúa Trời, một vương quốc độc lập chống lại Ngài. Đây là sự thật không thể phủ nhận! Người theo đạo có thể tin Ngài, nhưng trên thực tế họ đã bị những người Pha-ri-si và những kẻ địch lại Đấng Christ mê hoặc và kiểm soát, trở thành đồng bọn và con rối của những kẻ địch lại Đấng Christ! Do đó, những người tin vào Đức Chúa Trời có thể không được cứu rỗi.

Trích từ kịch bản phim Vượt qua cạm bẫy

Trước: Câu hỏi 5: Tôi vẫn tin mọi lời trong Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời soi dẫn! Lời của Phao-lô không thể nào sai được! Nếu các anh nói lời của Đức Chúa Trời và lời của con người trong Kinh Thánh không giống nhau, thì làm sao để phân biệt đâu là lời của Đức Chúa Trời, đâu là lời của con người?

Tiếp theo: Câu hỏi 7: Hầu hết các tín hữu đến giờ vẫn không nhìn thấu chuyện này. Họ cứ nghĩ rằng tin vào Đức Chúa Trời trong tôn giáo, là đang tin vào Đức Chúa Jêsus chứ không phải các mục sư và trưởng lão, vậy sao họ lại không thể được cứu rỗi?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger