Câu hỏi 12: Hầu hết các anh chị em của chúng ta chẳng hiểu được rằng: Trước khi Đức Chúa Jêsus đến, những người Pha-ri-si thường xuyên diễn giải Kinh Thánh cho người khác trong hội đường, họ đứng trước mọi người và cầu nguyện, dùng luật lệ của Kinh Thánh để lên án người ta, bên ngoài trông họ rất đáng kính, trông như những người không bao giờ phản bội Kinh Thánh, nhưng tại sao những người Pha-ri-si lại bị Đức Chúa Jêsus nguyền rủa? Họ đã chống đối Đức Chúa Trời theo cách nào? Họ thể hiện đạo đức giả ra sao? Tại sao họ chuốc lấy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời?

Câu trả lời: Những người tin vào Chúa biết rằng Đức Chúa Jêsus thật sự ghét bỏ những người Pha-ri-si, Ngài đã nguyền rủa họ và phán bảy điều khốn thay lên họ. Điều quan trọng là cho phép những người tin vào Chúa phân định được những người Pha-ri-si đạo đức giả, phá vỡ sự kìm kẹp và kiểm soát của họ, đạt được ơn cứu rỗi. Tuy nhiên, đáng tiếc thay. Nhiều tín hữu không thể phân định được thực chất sự đạo đức giả của những người Pha-ri-si. Họ còn không hiểu được tại sao Đức Chúa Jêsus lại ghét bỏ và nguyền rủa những người Pha-ri-si đến thế. Hôm nay, chúng ta sẽ bàn đôi chút về những vấn đề này. Những người Pha-ri-si thường xuyên diễn giải Kinh Thánh cho người khác trong hội đường. Họ thường xuyên cầu nguyện trước người khác và dùng những luật lệ của Kinh Thánh để lên án người ta. Với người ngoài nhìn vào, có vẻ họ là những người đáng kính gìn giữ Kinh Thánh. Nếu là thế, tại sao Chúa lại ghét bỏ và nguyền rủa họ đến vậy? Thực tế thì, lý do chính là vì, trong thực chất, họ đạo đức giả và chống đối Đức Chúa Trời. Người Pha-ri-si chỉ lo thực hiện các nghi lễ tôn giáo và tuân theo luật lệ, họ chỉ diễn giải luật lệ và giáo lý trong Kinh Thánh mà chẳng bao giờ tương giao ý Chúa cho ai, họ cũng chẳng tập trung thực hành lời Đức Chúa Trời hay vâng phục các giới răn của Ngài. Thực tế, họ lờ đi các giới răn của Đức Chúa Trời. Mọi việc họ làm hoàn toàn đối nghịch với ý muốn và các yêu cầu của Đức Chúa Trời. Đấy chính là thực chất đạo đức giả của những người Pha-ri-si. Đấy là lý do chính khiến Đức Chúa Jêsus ghét bỏ và nguyền rủa họ. Đức Chúa Jêsus đã nói rất nhiều khi vạch trần họ: “Còn các ngươi sao cũng vì cớ lời truyền khẩu mình mà phạm điều răn của Đức Chúa Trời? Vì Ðức Chúa Trời đã truyền điều răn nầy: Phải hiếu kính cha mẹ ngươi; lại, điều nầy: Ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết. Nhưng các ngươi lại nói rằng: Ai nói cùng cha mẹ rằng: Những điều mà tôi có thể giúp cha mẹ, đã dâng cho Ðức Chúa Trời rồi, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ. Như vậy, các ngươi đã vì lời truyền khẩu mình mà bỏ lời Ðức Chúa Trời. Hỡi kẻ giả hình! Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi phải lắm, mà rằng: Dân nầy lấy môi miếng thờ kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, Vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra(Ma-thi-ơ 15:3-9). Giờ Đức Chúa Jêsus đã vạch trần những người Pha-ri-si, chúng ta có thể thấy rõ rằng dù những người Pha-ri-si thường xuyên diễn giải Kinh Thánh cho người khác trong hội đường, nhưng họ chẳng tôn kính hay tôn dương Đức Chúa Trời chút nào. Họ chẳng theo các giới răn của Đức Chúa Trời, và còn thay bằng các lời truyền khẩu của loài người, họ quên mất các giới răn của Đức Chúa Trời. Họ đã công khai đối nghịch Đức Chúa Trời. Chẳng phải đây là bằng chứng không thể chối cãi về người Pha-ri-si phụng sự Đức Chúa Trời mà lại chống đối Ngài sao? Làm sao họ không chuốc lấy sự nguyền rủa và ghét bỏ của Đức Chúa Trời cho được? Các giới răn của Đức Chúa Trời đã nói rõ ràng, “Ngươi không được giết người”. “Ngươi không được làm chứng dối chống lại người thân cận”. Nhưng những người Pha-ri-si lờ đi các giới răn của Đức Chúa Trời. Họ công khai làm chứng dối, lên án và giết các ngôn sứ cùng những người công chính được Chúa gửi đến, họ trực tiếp chống đối Đức Chúa Trời. Do đó, Đức Chúa Jêsus đã lên án và nguyền rủa những người Pha-ri-si rằng: “Hỡi loài rắn, dữ dội rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được? Vậy nên, nầy, ta sai những đấng tiên tri, kẻ khôn ngoan, và thầy thông giáo đến cùng các ngươi; trong những người ấy, kẻ thì các ngươi sẽ giết và đóng đinh trên cây thập tự, kẻ thì các ngươi sẽ đánh đập trong nhà hội mình, và các ngươi sẽ đuổi bắt họ từ thành nầy qua thành kia, hầu cho hết thảy máu vô tội bị tràn ra trên mặt đất, đổ về các ngươi…(Ma-thi-ơ 23:33-35). Người Pha-ri-si đã điên cuồng chống đối Đức Chúa Trời và giết hại các ngôn sứ cùng những người công chính được Ngài phái đến. Họ đã cố hủy hoại công tác của Đức Chúa Trời và ngăn cản việc thực thi ý Ngài. Họ đã chọc giận tâm tính của Đức Chúa Trời ghê gớm. Làm sao họ không bị Ngài nguyền rủa cho được? Mọi việc những người Pha-ri-si đã làm là sự thật, phải chứ? Chúng ta không thể thấy được thực chất đạo đức giả và hành vi của những người Pha-ri-si sao?

Những người Pha-ri-si, ngoài mặt nhìn có vẻ tôn kính, nhưng thực chất của họ thì ranh ma và xảo quyệt, họ cực kỳ giỏi giả vờ và lừa phỉnh người khác. Nếu Đức Chúa Jêsus không vạch trần mọi hành vi xấu xa của họ, kể cả việc phản bội và bỏ những giới răn của Đức Chúa Trời, thì chúng ta chẳng thể nào thấy được thực chất sự đạo đức giả của những người Pha-ri-si. Giờ hãy xem thêm một đoạn nữa mà Đức Chúa Jêsus vạch trần và lên án những người Pha-ri-si. Sách Ma-thi-ơ chương 23, câu 23 đến 24: “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương, và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp, là sự công bình, thương xót và trung tín; đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. Hỡi kẻ mù dẫn đường, các ngươi lọc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà!” Và câu 27 đến 28, “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ dáy. Các ngươi cũng vậy, bề ngoài ra dáng công bình, nhưng ở trong thì chan chứa sự giả hình và tội lỗi”. Những người Pha-ri-si giả vờ tôn kính trước mặt người khác. Họ cố tình cầu nguyện trong hội đường và các góc phố. Khi ăn chay, họ cố ý làm vẻ mặt buồn. Họ viết các đoạn thánh thư trên vạt áo choàng. Khi bố thí, họ bảo đảm người khác thấy họ làm thế. Họ bảo đảm mình không quên dâng một phần mười bạc hà, hồi hương, và rau cần. Họ còn theo nhiều luật lệ lâu đời như “Không được ăn trước khi rửa tay kỹ càng”, v.v. Những người Pha-ri-si thiên về quá nhiều tiểu tiết. Nhưng họ lại không vâng phục những luật mà Chúa yêu cầu, chẳng hạn như yêu Chúa, yêu người, sống công chính, nhân ái và trung tín. Họ hoàn toàn chẳng theo các giới răn của Đức Chúa Trời. Họ chỉ nói về kiến thức Kinh Thánh và lý thuyết thần học. Họ chỉ cử hành các nghi lễ tôn giáo và vâng theo luật lệ. Đấy là đỉnh cao đạo đức giả của họ và là cách họ lừa bịp người khác. Hành vi của họ cho chúng ta thấy rõ rằng mọi việc mà những người Pha-ri-si làm đều là một phần trong nỗ lực mê hoặc và kìm kẹp người khác. Họ chỉ tìm cách thiết lập vị thế để được tôn thờ. Họ chỉ quan tâm đến việc vận dụng và củng cố vị thế và miếng ăn của mình. Họ đi theo con đường sai trái đạo đức giả và chống đối Đức Chúa Trời. Chính vì thế, việc họ chống đối Đức Chúa Trời khiến họ bị Ngài nguyền rủa.

Những người Pha-ri-si không yêu chuộng lẽ thật. Họ không hề tập trung vào việc thực hành lời Đức Chúa Trời hay giữ các giới răn của Ngài. Họ chỉ tập trung cử hành các nghi lễ tôn giáo và bước theo con đường chống đối Đức Chúa Trời. Do đó, khi Đức Chúa Jêsus đến công tác và rao giảng, bản tính Sa-tan đạo đức giả và thù địch chống Đức Chúa Trời của họ đã bị Đức Chúa Trời vạch trần. Những người Pha-ri-si biết rất rõ rằng những lời của Đức Chúa Jêsus có thẩm quyền và quyền năng. Họ chẳng những không tìm kiếm thực chất và nguồn gốc những lời và công tác của Đức Chúa Jêsus, mà còn hiểm ác công kích và phỉ báng Đức Chúa Jêsus, họ nói Đức Chúa Jêsus nhờ phép quỷ vương mà trừ quỷ, họ xem việc Đức Chúa Jêsus làm, vốn đầy thẩm quyền và quyền năng, là chuyện điên rồ. Họ đã phạm tội phạm thượng Đức Thánh Linh và đã xúc phạm nghiêm trọng đến tâm tính Đức Chúa Trời. Những người Pha-ri-si không chỉ phạm thượng và lên án Đức Chúa Jêsus, mà họ còn kích động và lừa dối các tín đồ chống đối và lên án Đức Chúa Jêsus. Họ đã khiến các tín đồ mất đi sự cứu rỗi của Chúa và biến họ thành những thứ bồi táng, những nạn nhân. Do đó, khi Đức Chúa Jêsus lên án và nguyền rủa họ, Ngài đã nói: “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta; các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở(Ma-thi-ơ 23:13). “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình; và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi(Ma-thi-ơ 23:15). Do đó, chúng ta có thể thấy người Pha-ri-si là những kẻ đạo đức giả chống đối và phạm thượng Đức Chúa Trời, địch lại Đấng Christ, là kẻ địch của Đức Chúa Trời. Họ là đám tà ác nuốt chửng linh hồn và dẫn dụ người ta vào địa ngục. Do đó, Đức Chúa Jêsus đã lên án những người Pha-ri-si bằng “bảy điều Khốn thay” vì hành vi tà ác của họ. Điều này cho thấy trọn vẹn sự thánh khiết và tâm tính công chính vốn không thể bị xúc phạm của Đức Chúa Trời.

Giờ chúng ta đã đạt được một số phân định về thực chất đạo đức giả của những người Pha-ri-si. Giờ hãy nhìn vào các mục sư và trưởng lão thời nay. Họ chỉ diễn giải kiến thức Kinh Thánh và lý thuyết thần học, cử hành các nghi lễ tôn giáo và tuân theo luật lệ. Họ không thực hành lời Đức Chúa Trời chút nào, cũng chẳng thực thi các giới răn của Ngài. Họ cũng như những người Pha-ri-si, bước theo con đường phụng sự mà lại chống đối Đức Chúa Trời. Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Ðức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình(Ma-thi-ơ 22:37-39). Những người yêu mến Đức Chúa Trời phải thực hành lời Ngài và phải để tâm đến ý Ngài. Họ phải chịu trách nhiệm cho sự sống của anh chị em mình. Giờ các mục sư và trưởng lão đối diện với những hội thánh hoang vắng, đức tin và tình yêu thương của các tín hữu thì đi xuống. Họ chẳng tìm được nước hằng sống cho các tín hữu. Khi Đức Chúa Trời Toàn Năng bắt đầu bày tỏ lẽ thật và ban sự sống cho mọi người, họ lại chối bỏ, chẳng tìm hiểu hay tiếp nhận. Họ tiếp tục chống đối và lên án, lại còn ngăn cản các tín hữu tìm kiếm con đường thật. Họ không cho phép các tín hữu liên lạc với người từ Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, cũng không cho họ đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tệ hơn nữa, họ nguyền rủa hoặc tấn công những anh chị em loan truyền phúc âm vương quốc của Ngài. Họ còn báo cảnh sát và khiến những người đó bị bắt. Không phải họ đang hành ác và chống đối Đức Chúa Trời trong mọi việc họ làm sao? Thế thì có gì khác với đường lối của những người Pha-ri-si đã chống đối và lên án Đức Chúa Jêsus chứ? Để bảo vệ địa vị và miếng ăn, các mục sư và trưởng lão ngăn cản các tín hữu tiếp nhận ơn cứu rỗi trong thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời. Chẳng phải họ đang lôi người ta vào địa ngục sao? Chẳng phải họ là những đầy tớ xấu mà Đức Chúa Jêsus đã nói đến sao? Họ không phải là những người Pha-ri-si thời hiện đại sao?

Trích từ kịch bản phim Thành sẽ bị lật đổ

Trước: Câu hỏi 9: Tôi muốn biết Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt thực hiện công tác phán xét để cứu rỗi nhân loại khỏi sự ảnh hưởng của Sa-tan như thế nào. Các anh có thể cho chúng tôi biết kinh nghiệm và lời chứng của mình không?

Tiếp theo: Câu hỏi 13: Nhờ đọc Kinh Thánh, chúng tôi đều biết rằng những người Pha-ri-si Do Thái giáo đã lên án và chống đối Đức Chúa Jêsus. Tuy nhiên, hầu hết anh chị em vẫn không hiểu là khi Đức Chúa Jêsus thực hiện công tác của Ngài, những người Pha-ri-si biết lời của Ngài có thẩm quyền và quyền năng, thế mà họ vẫn điên cuồng chống đối và lên án Đức Chúa Jêsus. Họ đã đóng đinh Ngài lên thập giá. Bản tính và thực chất của họ là gì?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger