Câu hỏi 13: Nhờ đọc Kinh Thánh, chúng tôi đều biết rằng những người Pha-ri-si Do Thái giáo đã lên án và chống đối Đức Chúa Jêsus. Tuy nhiên, hầu hết anh chị em vẫn không hiểu là khi Đức Chúa Jêsus thực hiện công tác của Ngài, những người Pha-ri-si biết lời của Ngài có thẩm quyền và quyền năng, thế mà họ vẫn điên cuồng chống đối và lên án Đức Chúa Jêsus. Họ đã đóng đinh Ngài lên thập giá. Bản tính và thực chất của họ là gì?

Câu trả lời: Tất cả những ai tin Chúa đều biết những người Pha-ri-si chống đối Đức Chúa Jêsus, nhưng nguồn gốc, thực chất của sự chống đối này là gì? Có thể nói rằng trong 2.000 năm lịch sử tôn giáo, chẳng ai tìm được câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi này. Dù cho lời Đức Chúa Jêsus nguyền rủa những người Pha-ri-si đã được viết lại trong Tân Ước, vẫn chẳng ai phân biện được thực chất của những người Pha-ri-si. Khi Đức Chúa Trời Toàn Năng đến trong thời kỳ sau rốt, Ngài tiết lộ câu trả lời thực sự cho câu hỏi này. Hãy đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng nào: “Các ngươi có ước được biết nguyên nhân gốc rễ vì sao người Pha-ri-si đã chống đối Jêsus không? Các ngươi có ước được biết bản chất của người Pha-ri-si không? Họ đầy ảo tưởng về Đấng Mê-si. Hơn thế nữa, họ chỉ tin rằng Đấng Mê-si sẽ đến, mà không mưu cầu lẽ thật sự sống. Và vì vậy, cho đến tận ngày nay họ vẫn chờ đợi Đấng Mê-si, bởi vì họ không có hiểu biết gì về con đường sự sống, và không biết con đường lẽ thật là gì. Các ngươi nói xem, làm sao những kẻ ngốc nghếch, cố chấp và dốt nát như vậy có thể có được phước lành của Đức Chúa Trời? Làm sao họ có thể thấy được Đấng Mê-si? Họ đã chống đối Jêsus bởi vì họ đã không biết đường hướng làm việc của Đức Thánh Linh, bởi vì họ đã không biết con đường lẽ thật mà Jêsus đã phán, và hơn thế nữa, bởi vì họ đã không hiểu về Đấng Mê-si. Và bởi vì họ đã chưa bao giờ nhìn thấy Đấng Mê-si và chưa bao giờ đồng hành cùng Đấng Mê-si, họ đã phạm sai lầm là bám víu thuần túy vào danh của Đấng Mê-si trong khi chống đối thực chất của Đấng Mê-si bằng bất kỳ giá nào có thể. Những người Pha-ri-si này về bản chất là cố chấp, kiêu ngạo, và đã không vâng phục lẽ thật. Nguyên tắc niềm tin vào Đức Chúa Trời của họ là: Bất kể sự thuyết giáo của Ngài có thâm thúy ra sao, thẩm quyền của Ngài cao đến đâu, thì Ngài vẫn không phải là Đấng Christ trừ khi Ngài được gọi là Đấng Mê-si. Niềm tin này không phải thật ngớ ngẩn và lố bịch hay sao?(Khi ngươi thấy được thân thể thuộc linh của Jêsus, Đức Chúa Trời đã làm mới lại trời đất, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Đức Chúa Trời Toàn Năng đã phán rất rõ ràng. Nguồn gốc của việc những người Pha-ri-si chống đối và lên án Đức Chúa Jêsus là vì họ không tôn kính Đức Chúa Trời, cũng không tìm kiếm lẽ thật gì cả. Sâu trong lòng, họ ngoan cố và ngỗ ngược, họ không vâng phục lẽ thật. Những người Pha-ri-si quy định Chúa trong những quan niệm và tưởng tượng của họ, trong những từ ngữ nghĩa đen của Kinh Thánh. Họ chỉ tuân theo Đấng Mê-si trên danh nghĩa. Dù lời giảng của Đức Chúa Jêsus có sâu sắc và đúng đắn thế nào, dù lời Ngài là lẽ thật, hay dù lời Ngài có thẩm quyền và quyền năng thế nào đi nữa, vì danh Ngài không phải là Mê-si, nên những người Pha-ri-si đã đối nghịch và lên án Ngài. Những nguyên tắc đức tin của họ đúng hệt như những gì Đức Chúa Trời Toàn Năng đã phán: “Bất kể sự thuyết giáo của Ngài có thâm thúy ra sao, thẩm quyền của Ngài cao đến đâu, thì Ngài vẫn không phải là Đấng Christ trừ khi Ngài được gọi là Đấng Mê-si”. Những người Pha-ri-si không chỉ không tiếp nhận lẽ thật được Đức Chúa Jêsus bày tỏ, mà còn cám dỗ Ngài, cố bắt lỗi Ngài. Ví dụ như, họ đã cám dỗ Đức Chúa Jêsus bằng cách hỏi Ngài dùng thẩm quyền gì để làm phép lạ, và cố tình hỏi Đức Chúa Jêsus xem có nên đóng thuế cho Ceasar. Họ đã hỏi Đức Chúa Jêsus xem Ngài có phải là Con Đức Chúa Trời, là Đấng Christ, v.v. Đức Chúa Jêsus đã phản kích kế hoạch xấu xa của họ bằng lẽ thật và sự khôn ngoan. Những người Pha-ri-si chẳng có sức để bẻ lại Ngài, nhưng họ vẫn không chịu tìm kiếm lẽ thật. Họ vẫn điên cuồng chống đối và lên án Đức Chúa Jêsus, cho bắt Ngài, và đòi phải đóng đinh Ngài lên thập giá. Hệt như lời Đức Chúa Jêsus đã nói khi phơi bày họ, “Nhưng hiện nay, các ngươi tìm mưu giết ta, là người lấy lẽ thật đã nghe nơi Ðức Chúa Trời mà nói với các ngươi… Nếu ta nói lẽ thật, sao các ngươi không tin ta(Giăng 8:40, 46). Do đó, chúng ta có thể thấy những người Pha-ri-si, trong bản tính và thực chất, là những ác ma Sa-tan, là kẻ địch của Đức Chúa Trời, kẻ thù ghét lẽ thật! Anh chị em à, loại người nào có thể thù ghét và lên án Đấng Christ chứ? Câu chuyện của những người Pha-ri-si đã làm rõ một sự thật rằng: Tất cả những ai tin Đức Chúa Trời mà không yêu mến lẽ thật, chán ngán và thù ghét lẽ thật, thì chẳng biết Đức Chúa Trời. Hơn nữa, những người này chắc chắn chống đối và xem Ngài là kẻ địch. Vì thực chất của Đấng Christ là lẽ thật, đường đi và sự sống, nên bất kỳ ai thù ghét lẽ thật thì cũng thù ghét Đấng Christ. Nhiều người thù ghét lẽ thật, bên ngoài có vẻ tốt lành, họ giữ luật lệ của Kinh Thánh và không có vẻ gì là người xấu, nhưng khi Đấng Christ đến để thực hiện công tác của Ngài, những kẻ theo Sa-tan địch lại Đức Chúa Trời sẽ bị phơi bày hoàn toàn.

Việc những người Pha-ri-si chống đối và lên án Đức Chúa Jêsus đã phơi bày hoàn toàn thực chất ác ma của họ: Họ thù ghét lẽ thật và chống đối Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Jêsus rao giảng và công tác, Ngài đã bày tỏ nhiều lẽ thật, làm nhiều phép lạ và ban ân điển dư tràn cho người ta. Công tác của Đức Chúa Jêsus đã làm lung lay những nền tảng của Do Thái giáo và làm chấn động nước Do Thái. Nhiều người đã theo Đức Chúa Jêsus. Những người Pha-ri-si biết rằng nếu Đức Chúa Jêsus tiếp tục công tác, thì mọi tín đồ Do Thái giáo sẽ theo Ngài. Do Thái giáo sẽ sụp đổ, địa vị và sinh kế của họ sẽ biến mất. Do đó, họ đã quyết định giết Đức Chúa Jêsus. Hệt như Kinh Thánh đã viết: “Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si nhóm tòa công luận, bàn rằng: Người nầy làm phép lạ nhiều lắm, chúng ta tính thế nào? Nếu chúng ta để cho người làm, thì thiên hạ tin người, rồi dân ô-ma sẽ đến diệt nơi nầy và cả nước chúng ta nữa. … Từ ngày đó, chúng lập mưu giết Ngài” (Giăng 11:47, 48, 53). Để bảo vệ địa vị và sinh kế, những người Pha-ri-si đã cấu kết với chính quyền La Mã để đóng đinh Đức Chúa Jêsus lên thập giá. Họ nói, “Xin huyết người lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi!” (Ma-thi-ơ 27:25). Như mọi người thấy đấy, những người Pha-ri-si thù ghét lẽ thật và Đấng Christ. Họ thù Đấng Christ đến mức không đội trời chung từ lâu rồi! Họ thà từ bỏ lễ đền tội còn hơn là từ bỏ việc đóng đinh Đức Chúa Jêsus, họ thà phạm tội lỗi tày đình, chống đối và xúc phạm Đức Chúa Trời, và khiến con cháu họ bị nguyền rủa còn hơn là từ bỏ việc đóng đinh Đức Chúa Jêsus, Đấng bày tỏ lẽ thật cứu chuộc nhân loại. Đấy là bản tính và thực chất Sa-tan thù ghét lẽ thật thực sự của những người Pha-ri-si. Khi Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh vào thập giá, mặt trời tối đen, mặt đất rung chuyển và màn đền thờ bị xé toạc. Sau khi Đức Chúa Jêsus phục sinh, Ngài đã xuất hiện trước mặt con người lần nữa. Sau khi người ta biết những sự thật này, họ đã ăn năn vì tội lỗi mình và hướng về Đức Chúa Jêsus. Còn về những người Pha-ri-si? Họ không chỉ không ăn năn, mà còn đối địch Đức Chúa Jêsus hơn nữa. Họ trả tiền cho lính tráng làm chứng dối và nói rằng Đức Chúa Jêsus không phục sinh. Khi các sứ đồ loan truyền phúc âm của Đức Chúa Jêsus, những người Pha-ri-si điên cuồng bắt bớ và bách hại họ. Họ muốn triệt tiêu công tác của Đức Chúa Jêsus để đạt được tham vọng kiểm soát cộng đồng tôn giáo một cách lâu dài. Những người Pha-ri-si chỉ tin vào danh Đức Chúa Trời. Trong thực tế, họ thù ghét lẽ thật và chống đối Đức Chúa Trời. Thực chất của việc họ chống đối và lên án Đức Chúa Jêsus là thế này: Họ đang cố cạnh tranh với Đức Chúa Trời, đánh giá Ngài, đối địch với Ngài. Sự kiêu ngạo của họ trong việc chống đối và thù ghét Đức Chúa Jêsus đã phơi bày hết tham vọng của họ, và vạch trần bộ mặt Sa-tan, tà ác của họ. Hơn nữa, nó còn phơi bày bản tính tà ma địch lại Đấng Christ của họ, là không chịu hối cải, điên cuồng thù ghét lẽ thật và Đức Chúa Trời. Chẳng phải đây cũng là cách mà các mục sư và trưởng lão của giới tôn giáo đối xử với Đức Chúa Trời Toàn Năng sao? Nếu có thể thấy rõ các mục sư và trưởng lão chống đối và lên án Đức Chúa Trời Toàn Năng thế nào, chúng ta chắc chắn sẽ biết đấy cũng là cách mà những người Pha-ri-si đã chống đối và lên án Đức Chúa Jêsus.

2.000 năm trước, các thầy tế lễ cả, thầy thông giáo và người Pha-ri-si của Do Thái giáo đã đóng đinh Đức Chúa Jêsus lên thập giá. 2.000 năm sau, các lãnh đạo tôn giáo đã lặp lại lịch sử khi đóng đinh Đức Chúa Trời lên thập giá lần nữa! Chúng ta đều thấy Đức Chúa Trời Toàn Năng thực hiện công tác phán xét bắt đầu từ nhà Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt. Ngài bày tỏ những lẽ thật làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại. Ngài tiết lộ mọi lẽ nhiệm mầu trong kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời. Ngài phán xét và phơi bày bản tính Sa-tan chống đối và phản bội Đức Chúa Trời của con người. Ngài cho họ thấy tâm tính công chính không thể bị xúc phạm của Ngài. Những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng là lẽ thật. Chúng có thẩm quyền và quyền năng, thực sự thuyết phục chúng ta hoàn toàn. Những lẽ thật này làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại. Thế còn các mục sư và trưởng lão thời nay? Họ chẳng quan tâm việc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng là lẽ thật, có thẩm quyền và quyền năng, cũng như có thể làm tinh sạch và cứu rỗi con người ra sao. Họ vẫn ngoan cố duy trì những ngụy biện của họ: “Ai không ngự trên mây mà xuống và đưa tôi vào vương quốc thiên đàng thì không phải là sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus”. Họ điên cuồng chống đối và lên án Đức Chúa Trời Toàn Năng. Họ chỉ giữ danh Đức Chúa Jêsus, nhưng lại điên cuồng chống đối và lên án Đức Chúa Trời Toàn Năng. Thế thì có gì khác với khi những người Pha-ri-si giữ danh Đấng Mê-si nhưng lại chống đối và lên án Đức Chúa Jêsus? Thực chất của họ chẳng phải cũng như những người Pha-ri-si, là ngoan cố, ngỗ ngược, bất tuân lẽ thật, thù ghét lẽ thật hay sao? Họ chỉ tin vào một Đức Chúa Trời mơ hồ trên trời, và họ bác bỏ, chống đối và lên án Đấng Christ nhập thể, họ chẳng phải là địch thủ không đội trời chung với Đấng Christ sao? Chẳng phải họ là những kẻ địch lại Đấng Christ đang bác bỏ, lên án và chống đối Đấng Christ hay sao? Kinh Thánh viết rằng: “các con đã nghe nói rằng Kẻ địch lại Ðấng Christ phải đến. Vừa lúc bây giờ, có nhiều kẻ địch lại Ðấng Christ; bởi đó, chúng ta biết rằng ấy là giờ cuối cùng” (1 Giăng 2:18). “Trong thế gian đã rải nhiều kẻ dỗ dành, là kẻ chẳng xưng Ðức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà đến: ấy đó thật là kẻ dỗ dành và kẻ địch lại Ðấng Christ” (2 Giăng 1:7). Do đó, bất kỳ ai không công nhận Đức Chúa Trời nhập thể, thì là kẻ địch lại Đấng Christ. Tất cả những ai chống đối và lên án Đấng Christ đều là kẻ địch lại Đấng Christ. Do đó, những người Pha-ri-si Do Thái giáo bị công tác của Đức Chúa Jêsus phơi bày là những kẻ địch lại Đấng Christ. Các mục sư và trưởng lão trong thời kỳ sau rốt đều bị công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng phơi bày là những kẻ địch lại Đấng Christ. Công tác của Đức Chúa Trời nhập thể thật sự phơi bày người ta! Mọi điều Đấng Christ bày tỏ trong thời kỳ sau rốt là lẽ thật. Ngài không chỉ phơi bày đâu là trinh nữ khôn ngoan và trinh nữ khờ dại, mà Ngài còn phơi bày mọi thể loại địch lại Đấng Christ và ngoại đạo. Đây là lẽ thật không ai có thể chối bỏ!

Các lãnh đạo tôn giáo trong thời kỳ sau rốt và các thầy tế lễ, thầy thông giáo và người Pha-ri-si của Do Thái giáo, thực chất và nguồn gốc việc họ chống đối Đức Chúa Trời đều như nhau cả. Cách mà các mục sư và trưởng lão chống đối Đức Chúa Trời còn tệ hơn cách của các thầy tế lễ cả, thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Từ khi Đức Chúa Trời Toàn Năng bắt đầu thực hiện công tác phán xét bắt đầu từ nhà Đức Chúa Trời, mọi người thuộc mọi phái đã được cất lên trước ngai Đức Chúa Trời, miễn là họ yêu mến lẽ thật và khao khát sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Các mục sư và trưởng lão không từ bất kỳ điều gì để chống đối và lên án Đức Chúa Trời Toàn Năng, dốc hết sức để kìm hãm các tín hữu và củng cố địa vị, sinh kế của mình. Họ loan tin đồn, làm chứng dối và phạm thượng Đức Chúa Trời Toàn Năng, họ phong tỏa hội thánh và cấm tiệt các tín hữu tìm hiểu công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt. Họ đe dọa, bôi nhọ và đánh đập các anh chị em loan truyền phúc âm vương quốc. Họ còn thông đồng với Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác để bắt bớ và bách hại, khiến hàng trăm ngàn anh chị mất đi mái ấm. Ít nhất cả trăm ngàn người đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc tra tấn tàn bạo. Nhiều người thậm chí còn bị giết… Các mục sư và trưởng lão chống đối Đức Chúa Trời Toàn Năng còn điên cuồng hơn những người Pha-ri-si chống đối Đức Chúa Jêsus thời xưa. Họ làm vô số việc tà ác khi chống đối Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã phán xét và nguyền rủa họ từ lâu rồi. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Có bao nhiêu trong số chúng tìm kiếm lẽ thật và đi theo công chính? Hết thảy chúng là những con thú, không hơn gì con heo con chó, cầm đầu một lũ ruồi hôi thối, lúc lắc đầu dương dương tự đắc và kích động đủ thứ rắc rối[1], ở giữa đống phân. Chúng tin rằng diêm vương của chúng là vị vua vĩ đại nhất trong tất cả, chẳng hề biết bản thân chúng không hơn gì những con ruồi hôi thối. … Với những đôi cánh màu xanh trên lưng (điều này ám chỉ việc chúng tuyên bố tin vào Đức Chúa Trời), chúng đầy tự phụ và khoe khoang khắp mọi nơi về vẻ đẹp và sự quyến rũ của bản thân mình, trong khi chúng lén lút tống những ô uế trên chính cơ thể mình lên con người. Hơn nữa, chúng vô cùng hài lòng với chính mình, như thể chúng có thể dùng đôi cánh có màu sắc sặc sỡ để che giấu những ô uế của bản thân, và bằng cách này, chúng đàn áp sự hiện hữu của Đức Chúa Trời thật (điều này ám chỉ những gì đang diễn ra bên trong giới tôn giáo). Làm sao con người biết được rằng, đôi cánh của một con ruồi dù có thể đẹp mê hồn, thì xét cho cùng, bản thân con ruồi không hơn gì một sinh vật nhỏ bé, với cái bụng đầy chất bẩn và thân thể phủ đầy vi trùng? Dựa vào sức mạnh của những con heo con chó mà chúng cho là cha mẹ, chúng lộng hành khắp nơi (điều này ám chỉ cách mà những quan chức tôn giáo bắt bớ Đức Chúa Trời dựa vào sự chống lưng mạnh mẽ của chính quyền nhà nước để dấy loạn chống lại Đức Chúa Trời thật và lẽ thật), trong sự tàn bạo vô độ của chúng. Điều đó như thể bóng ma của những người Pha-ri-si Do Thái đã trở lại cùng với Đức Chúa Trời trên đất nước của con rồng lớn sắc đỏ, trở về hang ổ cũ của chúng. Chúng lại bắt đầu một vòng bức hại khác, tiếp tục công việc của chúng vài ngàn năm trước đây. Nhóm những kẻ suy đồi này chắc chắn cuối cùng sẽ bị diệt vong trên đất!(Công tác và sự bước vào (7), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những lời Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ đã được chia sẻ công khai qua báo chí, truyền hình và Internet từ lâu rồi. Đủ loại phim phúc âm và video khác nhau đã được đăng lên mạng, để công khai làm chứng cho sự hiển hiện và công tác của Đức Chúa Trời với toàn thế giới. Việc này đã gây xôn xao trong cộng đồng tôn giáo nói riêng và nhân loại nói chung. Các mục sư và trưởng lão trong cộng đồng tôn giáo đã thấy trào lưu đang phát triển: Lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng đang chinh phục những người trong cộng đồng tôn giáo và nhân loại nói chung. Không một ai hay thế lực nào có thể ngăn cản được điều này. Họ khó chịu, điên cuồng chống đối và lên án Đức Chúa Trời Toàn Năng. Họ cố liệt công tác trong thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào hàng phạm pháp, và cố đạt mộng tưởng hoang đường nhất của mình, là kiểm soát vĩnh viễn cộng đồng tôn giáo và những người được Đức Chúa Trời chọn. Những sự thật này là đủ để chứng tỏ các mục sư và trưởng lão tôn giáo trong thời kỳ sau rốt chính là sự tái hiện của người Pha-ri-si! Họ là ác ma địch lại Đấng Christ, hết sức quấy rối và hủy hoại công tác của Đức Chúa Trời, thề sống chết làm kẻ địch của Đức Chúa Trời! Vô số việc tà ác của họ đã chọc giận tâm tính của Đức Chúa Trời. Làm sao họ thoát được sự phán xét và sự trừng phạt công chính của Đức Chúa Trời đây?

Trích từ kịch bản phim Thành sẽ bị lật đổ

Chú thích:

1. “Kích động đủ thứ rắc rối” ám chỉ những kẻ quỷ quái lộng hành, cản trở và chống đối công tác của Đức Chúa Trời như thế nào.

Trước: Câu hỏi 12: Hầu hết các anh chị em của chúng ta chẳng hiểu được rằng: Trước khi Đức Chúa Jêsus đến, những người Pha-ri-si thường xuyên diễn giải Kinh Thánh cho người khác trong hội đường, họ đứng trước mọi người và cầu nguyện, dùng luật lệ của Kinh Thánh để lên án người ta, bên ngoài trông họ rất đáng kính, trông như những người không bao giờ phản bội Kinh Thánh, nhưng tại sao những người Pha-ri-si lại bị Đức Chúa Jêsus nguyền rủa? Họ đã chống đối Đức Chúa Trời theo cách nào? Họ thể hiện đạo đức giả ra sao? Tại sao họ chuốc lấy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời?

Tiếp theo: Câu hỏi 14: Nhiều anh chị tôn sùng các mục sư và trưởng lão. Họ chẳng hiểu tại sao các mục sư và trưởng lão thường diễn giải và tôn cao Kinh Thánh mà vẫn thù ghét lẽ thật, chống đối và lên án Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể. Diễn giải và tôn cao Kinh Thánh, cũng đồng nghĩa với làm chứng và tôn cao Chúa sao?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger