Câu hỏi 9: Tôi muốn biết Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt thực hiện công tác phán xét để cứu rỗi nhân loại khỏi sự ảnh hưởng của Sa-tan như thế nào. Các anh có thể cho chúng tôi biết kinh nghiệm và lời chứng của mình không?

Câu trả lời: Đó là một câu hỏi rất hay! Chúng ta nên hỏi những câu hỏi này khi tìm hiểu và tìm kiếm công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt. Điều này rất có lợi cho chúng ta trong việc đạt được sự cứu rỗi nhờ đức tin vào Đức Chúa Trời! Nói về cách Đức Chúa Trời Toàn Năng thực hiện công tác phán xét của Ngài trong thời kỳ sau rốt để cứu rỗi nhân loại khỏi sự ảnh hưởng của Sa-tan, trước tiên hãy đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã! Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đấng Christ của thời kỳ sau rốt dùng nhiều lẽ thật khác nhau để dạy dỗ con người, để phơi bày bản chất của con người, và để mổ xẻ những lời nói và hành động của con người. Những lời này bao gồm nhiều dạng lẽ thật, chẳng hạn như bổn phận của con người, con người nên vâng lời Đức Chúa Trời như thế nào, con người nên trung thành với Đức Chúa Trời ra sao, con người phải sống trọn nhân tính bình thường, cũng như sự khôn ngoan và tâm tính của Đức Chúa Trời như thế nào, v.v. Tất cả những lời này đều nhắm vào bản chất của con người và tâm tính bại hoại của họ. Cụ thể, những lời vạch trần cách con người hắt hủi Đức Chúa Trời, được phán ra liên quan đến việc con người là hiện thân của Sa-tan và là một thế lực thù địch chống lại Đức Chúa Trời như thế nào. Trong quá trình thực hiện công tác phán xét của mình, Đức Chúa Trời không chỉ đơn giản làm rõ bản tính của con người bằng một vài lời; Ngài phơi bày, xử lý và tỉa sửa qua thời gian dài. Tất cả những phương pháp phơi bày, xử lý và tỉa sửa khác nhau này không thể được thay thế bằng những lời thông thường, mà phải bằng lẽ thật con người tuyệt đối không bao giờ có. Chỉ có những phương pháp như thế này mới có thể được gọi là sự phán xét; chỉ thông qua kiểu phán xét này thì con người mới có thể bị khuất phục và hoàn toàn bị thuyết phục về Đức Chúa Trời, và hơn nữa mới có được kiến thức thực sự về Đức Chúa Trời. Điều mà công tác phán xét mang lại là sự hiểu biết của con người về diện mạo thật của Đức Chúa Trời và sự thật về sự phản nghịch của chính mình. Công tác phán xét cho phép con người đạt được nhiều hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời, về mục đích công tác của Đức Chúa Trời, và về những lẽ mầu nhiệm mà họ không thể hiểu được. Nó cũng cho phép con người nhận ra và biết được thực chất bại hoại và nguồn gốc sự bại hoại của mình, cũng như khám phá ra sự xấu xa của con người. Những tác dụng này đều do công tác phán xét mang lại, vì thực chất của công tác này thực ra là công tác mở ra lẽ thật, đường đi và sự sống của Đức Chúa Trời cho tất cả những ai có đức tin vào Ngài. Công tác này là công tác phán xét được thực hiện bởi Đức Chúa Trời(Đấng Christ thực hiện công tác phán xét bằng lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Đức Chúa Trời thực hiện công tác phán xét và hành phạt hầu cho con người có thể đạt được kiến thức về Ngài, và vì lời chứng của Ngài. Thiếu sự phán xét của Ngài về tâm tính bại hoại của con người, con người không thể nào biết được tâm tính công chính của Ngài, điều không được phép xúc phạm, và con người cũng sẽ không thể nào biến kiến thức cũ của họ về Đức Chúa Trời thành một kiến thức mới. Vì lời chứng của Ngài, và vì sự quản lý của Ngài, nên Ngài công khai toàn bộ về Ngài, do đó cho phép con người, thông qua sự xuất hiện công khai của Ngài, đạt được kiến thức về Đức Chúa Trời, được chuyển hóa trong tâm tính mình, và làm chứng vang dội cho Đức Chúa Trời. Sự chuyển hóa tâm tính con người đạt được thông qua nhiều loại công tác khác nhau của Đức Chúa Trời; nếu thiếu những thay đổi như vậy trong tâm tính mình, thì con người sẽ không thể làm chứng cho Đức Chúa Trời và hợp lòng Đức Chúa Trời được. Sự chuyển hóa trong tâm tính của con người biểu thị rằng con người đã tự giải thoát khỏi sự trói buộc của Sa-tan và khỏi ảnh hưởng của sự tối tăm, và đã thực sự trở thành một kiểu mẫu và hình mẫu cho công tác của Đức Chúa Trời, một chứng nhân của Đức Chúa Trời, và là người hợp lòng Đức Chúa Trời(Chỉ những ai biết Đức Chúa Trời mới có thể làm chứng cho Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Vì Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bắt đầu bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét của Ngài, dân sự được Đức Chúa Trời chọn đã bắt đầu ăn, uống và tận hưởng lời Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tại mọi cuộc họp, họ sẽ thông công về hiểu biết và thảo luận về kinh nghiệm thực tế về lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời của họ. Lời Đức Chúa Trời Toàn Năng đến với dân sự được Đức Chúa Trời chọn mang theo tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, phán xét, vạch trần bản tính và bản chất tội lỗi chống đối Đức Chúa Trời của con người, vạch trần và mổ xẻ cách con người bị Sa-tan mê hoặc và kiểm soát, những tình huống chống đối và phản bội Đức Chúa Trời khác nhau khi sống dưới quyền Sa-tan, tiết lộ với nhân loại tâm tính công chính, oai nghi không thể xúc phạm của Đức Chúa Trời. Qua lời Đức Chúa Trời, dân sự được Ngài chọn sẽ thấy tâm tính của Ngài là công chính, được chứng kiến cơn thịnh nộ và oai nghi của Ngài trong sự mặc khải cho nhân loại. Mọi người đều sẽ phải vô cùng ăn năn trước Ngài và cảm thấy quá đỗi hổ thẹn. Chỉ khi đó họ mới cảm nhận được bản chất thánh khiết của Ngài là không thể xúc phạm. Họ sẽ thấy mình bại hoại thế nào và không còn mặt mũi nào để đối diện với Ngài. Họ đều căm ghét Sa-tan, khinh thường bản thân vì chứa đầy tâm tính Sa-tan. Họ thấy rằng thực tế mình đang sống như chính Sa-tan, mà không giống hình tượng của con người chút nào! Chỉ khi đó họ mới bắt đầu có lòng ăn năn thật sự, và sẵn sàng tiếp nhận lẽ thật để trở thành một con người mới. Chúng ta đã nhận ra thông qua việc trải nghiệm sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời Toàn Năng rằng nhân loại bại hoại có thể chống đối và phản bội Đức Chúa Trời, sống trong tội lỗi mà không được giải thoát chỉ vì sự mê hoặc và kiểm soát của các ảnh hưởng khác nhau của Sa-tan. Chẳng hạn: sự ảnh hưởng của Trung cộng, sự ảnh hưởng của những kẻ địch lại Đấng Christ trong tôn giáo, lối nguỵ biện dị giáo, triết lý, luật lệ khác nhau của Sa-tan, vân vân. Những ảnh hưởng của Sa-tan này giống như một cái bẫy vô hình, buộc chặt và kiểm soát tất cả chúng ta, khiến chúng ta không thể thấy sự sáng, và sự xuất hiện của Đức Chúa Trời, không thể nắm bắt ý định của Ngài, và chật vật đấu tranh, sống trong bóng tối. Chính sự phán xét trong lời Đức Chúa Trời Toàn Năng giúp ta thấy được sự bại hoại trầm trọng của nhân loại, và sự thật rằng thế giới là một nơi tối tăm và độc ác bị Sa-tan kiểm soát. Chúng ta thấy rõ bản chất quỷ quyệt độc ác và lừa gạt của Trung cộng, thấy rõ bản tính địch lại Đấng Christ ghét lẽ thật, giả hình của các mục sư và trưởng lão tôn giáo, cũng như có thể phân biệt những lời nguỵ biện dị giáo khác nhau của họ, nhận ra rằng bản thân đã bị Sa-tan mê hoặc và, làm cho bại hoại trầm trọng! Độc tố và triết lý, luật lệ của Sa-tan đã trở thành bản tính của chúng ta. Chúng ta đã dựa vào đó để sinh tồn và mọi thứ ta sống trọn chỉ là sự xấu xa của Sa-tan: Đó là sự kiêu ngạo tự phụ, làm bất cứ gì mình thích, ích kỷ đáng khinh, xảo quyệt lừa gạt, đầy sự dối trá, chán ngấy lẽ thật, không hề có lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Từ lâu chúng ta đã trở thành hiện thân của Sa-tan, mà không sống như một con người đích thực chút nào! Vậy mà ta dám cho rằng sẽ được đưa vào vương quốc thiên đàng. Thật là không biết xấu hổ! Trước kia, chúng ta đã bị các mục sư và trưởng lão tôn giáo mê hoặc, kiểm soát. Chúng ta đã đi theo Sa-tan và chống đối Đức Chúa Trời mà không biết. Chúng ta tin vào Đức Chúa Trời, nhưng lại tôn sùng và đi theo con người, cái gì cũng nghe các mục sư và trưởng lão, nhưng lại không chọn tìm kiếm lẽ thật và tuân phục Đức Chúa Trời. Ta thật đáng thương, mù quáng, và không biết Ngài. Nhờ trải nghiệm công tác phán xét của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt, chúng ta dần hiểu được và biết mọi lẽ thật mà Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ, ngày càng có thể phân biệt đâu là điều tích cực, đâu là điều tiêu cực, và biết rõ về Đức Chúa Trời hơn. Quan điểm của chúng ta về sự sống và các giá trị cũng đã thay đổi. Tâm tính Sa-tan của chúng ta đã dần được làm tinh sạch và không còn bị sự ảnh hưởng của Sa-tan trói buộc. Mọi lời nguỵ biện dị giáo của Sa-tan cũng không còn dễ dàng mê hoặc được ta nữa. Chúng ta đã được giải thoát khỏi mọi ràng buộc trong các gia đình thế tục. Chúng ta đã bắt đầu sống tự do trước Đức Chúa Trời, hoàn thành bổn phận của một loài thọ tạo, thực hành sống theo lời Ngài mỗi ngày, và dần bước vào hiện thực của lẽ thật trong lời Ngài. Đây là cách chúng ta trải nghiệm trực diện công tác của Đức Chúa Trời. Khi hoàn thành bổn phận, ta cũng thường tiếp nhận sự sửa dạy, tỉa sửa, xử lý của Ngài, sống trong tình yêu thương của Ngài. Tất cả chúng ta đều thực sự cảm thấy rằng công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt quá thực tế! Nó thật sự có thể cứu rỗi và hoàn thiện mọi người! Chúng ta thực sự nhận ra rằng chỉ có tiếp nhận sự phán xét trước ngai của Đấng Christ con người mới có thể đạt được lẽ thật và sự sống. Điều mà Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mang đến là lối vào sự sống vĩnh hằng. Đây hoàn toàn là sự thật.

Trích từ kịch bản phim Vượt qua cạm bẫy

Trước: Câu hỏi 8: Mặc dù giới tôn giáo đã bị các mục sư và trưởng lão cai trị và họ là những kẻ giả hình đi trên con đường của những người Pha-ri-si, nhưng tội lỗi của họ liên quan gì đến chúng ta chứ? Mặc dù chúng ta đi theo, và lắng nghe họ, nhưng người mà chúng ta tin vẫn là Đức Chúa Jêsus chứ không phải các mục sư và trưởng lão. Tôi cảm thấy chúng ta chưa dấn thân vào con đường của người Pha-ri-si. Sao chúng ta cũng trở thành người Pha-ri-si được?

Tiếp theo: Câu hỏi 12: Hầu hết các anh chị em của chúng ta chẳng hiểu được rằng: Trước khi Đức Chúa Jêsus đến, những người Pha-ri-si thường xuyên diễn giải Kinh Thánh cho người khác trong hội đường, họ đứng trước mọi người và cầu nguyện, dùng luật lệ của Kinh Thánh để lên án người ta, bên ngoài trông họ rất đáng kính, trông như những người không bao giờ phản bội Kinh Thánh, nhưng tại sao những người Pha-ri-si lại bị Đức Chúa Jêsus nguyền rủa? Họ đã chống đối Đức Chúa Trời theo cách nào? Họ thể hiện đạo đức giả ra sao? Tại sao họ chuốc lấy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger