Câu hỏi 2: Bác đã tin Chúa hơn nửa đời mình. Bác đã làm việc không mệt mỏi vì Chúa và đã không ngừng tìm kiếm sự tái lâm của Ngài. Nếu Chúa đến, sao bác không nhận được sự mặc khải của Ngài? Ngài đã loại trừ bác sao? Điều này khiến bác rất hoang mang. Các cháu giải thích điều này sao đây?

Câu trả lời: Con người nghĩ rằng nếu mình tin Chúa hết nửa đời, lao công vì Chúa và dõi mắt chờ đợi sự tái lâm của Ngài, thì khi Chúa tái lâm, Ngài sẽ mặc khải cho họ. Đây là quan niệm và tưởng tượng của con người, chứ không phù hợp với sự thật của công tác Đức Chúa Trời. Những người Pha-ri-si Do Thái đã đi khắp lục địa và biển cả để truyền bá con đường của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus có từng cho họ mặc khải nào khi Ngài đến không? Còn về các môn đồ theo Đức Chúa Jêsus, ai trong số họ theo Đức Chúa Jêsus vì họ đã được mặc khải nào? Không ai cả! Có thể lập luận rằng Phi-e-rơ đã tiếp nhận sự mặc khải của Đức Chúa Trời và nhận ra rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời, nhưng đấy là sau khi Phi-e-rơ đã theo Đức Chúa Jêsus một thời gian và đã nghe Ngài giảng một thời gian, có được vài hiểu biết về Ngài trong lòng. Chỉ khi đó ông mới tiếp nhận sự mặc khải từ Đức Thánh Linh và có thể nhận ra thân phận thật sự của Đức Chúa Jêsus. Chắc chắn Phi-e-rơ không nhận bất kỳ mặc khải nào trước khi theo Đức Chúa Jêsus, đó là sự thật. Những người theo Đức Chúa Jêsus chỉ có thể nhận ra rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Mê-si đang đến sau khi nghe Ngài giảng một thời gian. Họ không theo Ngài bởi đã nhận được mặc khải trước cho phép họ nhận ra Đức Chúa Jêsus là ai. Trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bí mật ngự xuống giữa nhân gian để thực hiện công tác phán xét. Hàng triệu người đã tiếp nhận và theo Đức Chúa Trời Toàn Năng, nhưng không một ai trong số họ làm thế vì đã nhận sự mặc khải từ Đức Thánh Linh. Chúng ta theo Đức Chúa Trời Toàn Năng vì chúng ta nhận ra tiếng Đức Chúa Trời trong khi đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng và tương giao về lẽ thật. Những sự thật này chứng tỏ rằng khi Đức Chúa Trời nhập thể để thực hiện công tác, chắc chắn Ngài không ban mặc khải cho bất kỳ ai để họ tin và theo Ngài. Chưa kể đến, trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời bày tỏ lẽ thật để thực hiện công tác phán xét. Lời Đức Chúa Trời phán với toàn thể vũ trụ là công tác của Ngài trong những ngày sau rốt. Tất cả có thể nghe được tiếng Đức Chúa Trời. Phát ngôn của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt đại diện cho lần đầu tiên từ khi Đức Chúa Trời tạo thiên lập địa rằng Đức Chúa Trời đã công bố lời Ngài cho toàn thể nhân loại và vũ trụ. Trong sách Khải Huyền, Đức Chúa Trời đã phán nhiều lần rằng: “Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh”. Trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời công tác qua việc phán lời Ngài và bày tỏ lẽ thật để tìm kiếm chiên của Ngài. Chiên của Đức Chúa Trời có thể nghe tiếng Đức Chúa Trời. Tất cả những ai nghe và hiểu tiếng Đức Chúa Trời là chiên của Đức Chúa Trời, là những trinh nữ khôn ngoan. Những ai không hiểu tiếng Đức Chúa Trời hẳn là các trinh nữ khờ dại. Trong tiến trình này, mọi người được phân chia theo loại của mình. Điều này cho thấy Đức Chúa Trời khôn ngoan và công chính thế nào!

Đức Chúa Trời đã bày tỏ quá nhiều lời của Ngài, quá nhiều tiếng của Ngài. Nếu ta vẫn không thể nghe và nhận ra Ngài, thì chẳng phải chúng ta chỉ là những trinh nữ khờ dại sao? Từ mọi giáo phái, có một số tín hữu đã nghe tiếng Đức Chúa Trời và trở lại với Ngài. Đấy chẳng phải là những kho báu “trộm được” sao? Đức Chúa Trời đã bí mật ngự xuống để lấy lại những kho báu này, để tạo nên nhóm những người đắc thắng trước các tai họa, từ những người được cất lên trước ngai Đức Chúa Trời đầu tiên. Còn về những người thụ động chờ đợi mặc khải của Đức Chúa Trời nhưng không nhận ra tiếng Đức Chúa Trời trong những lời Ngài bày tỏ, thì chỉ có thể nói rằng họ không yêu mến lẽ thật, không biết Chúa, và chắc chắn không phải là chiên của Đức Chúa Trời. Lẽ tự nhiên, đây là những người bị Đức Chúa Trời đào thải và loại trừ. Hệt như Đức Chúa Jêsus đã phán với Tô-ma: “Vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy(Giăng 20:29). Trước đó, Đức Chúa Jêsus đã phán: “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta(Giăng 10:27). “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta(Khải Huyền 3:20). Sự khôn ngoan của Chúa ở đây thật hiển hiện. Nếu Chúa ban mặc khải cho con người để họ sẽ tin Ngài, thế tại sao Chúa vẫn nói rằng chiên của Đức Chúa Trời thì nghe tiếng Ngài? Chẳng phải như thế là mâu thuẫn sao? Đức Chúa Trời quyết định liệu người ta có thuộc về Ngài không dựa trên việc liệu người ta có thể nhận ra tiếng Ngài không. Đây chính là sự công bằng và công chính của Đức Chúa Trời. Như mọi người thấy đấy, những người không tiếp nhận sự mặc khải của Đức Chúa Trời mà vẫn nhận ra tiếng Chúa và trực tiếp tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng là những người thật sự có phúc. Vậy nên, khi tìm hiểu con đường thật, thì việc tiếp nhận mặc khải của Đức Chúa Trời không quan trọng, điều mấu chốt là liệu ta có nhận ra tiếng Đức Chúa Trời trong lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng hay không. Chỉ những người nhận ra rằng lời Đức Chúa Trời hoàn toàn là lẽ thật và tiếp nhận Đức Chúa Trời, mới là những tín hữu đích thực, là những người yêu mến lẽ thật và khao khát sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Nếu con người chỉ chờ đợi được nhận mặc khải của Đức Chúa Trời thì thật khó để nói rằng liệu người đó có thật sự yêu mến lẽ thật và biết tiếng của Đức Chúa Trời hay không. Thế nên những người đã chấp nhận việc Chúa đến, họ được thế là nhờ lắng nghe tiếng Chúa và nhận ra rằng lời Ngài là lẽ thật. Và đấy chính là lý do họ tiếp nhận và vâng phục sự tái lâm và công tác của Chúa. Chỉ những người như thế mới thật sự được cất lên trước Đức Chúa Trời. Nếu chỉ chờ đợi mặc khải của Đức Chúa Trời, mà lại bỏ bê việc tìm hiểu những lời mà Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh, thì người như thế bị loại trừ và vứt bỏ bởi công tác của Đức Chúa Trời, và sẽ nằm trong số những kẻ than khóc và nghiến răng khi bị chìm trong những tai ương.

Trích từ kịch bản phim Lẽ nhiệm mầu của sự tin kính

Trước: Câu hỏi 1: Lời hứa của Chúa là Ngài sẽ trở lại để đưa chúng ta vào vương quốc thiên đàng, thế mà cháu chứng thực rằng Chúa đã nhập thể để thực hiện công tác phán xét trong những ngày sau rốt. Kinh Thánh đã tiên tri rõ ràng rằng Chúa sẽ ngự trên mây trời mà xuống với đại quyền đại vinh. Điều này rất khác với lời cháu chứng thực, rằng Chúa đã nhập thể và bí mật ngự xuống giữa nhân gian.

Tiếp theo: Câu hỏi 1: Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ mọi lẽ thật của công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời. Đó là những lời mà Đức Thánh Linh sẽ nói với các Hội Thánh trong thời kỳ sau rốt. Nhiều người đã đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời. Họ đều đã được đưa đến trước Đức Chúa Trời, và đang dự tiệc cưới Chiên Con. Nhưng hôm nay, nhiều anh chị em vẫn không thể nhận định được tiếng Đức Chúa Trời. Vậy nên, hôm nay chúng tôi đã mời chị Hướng từ Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Chúng tôi đã mời họ đến để thông công về cách nhận biết tiếng Đức Chúa Trời. Để chúng ta biết cách xác định Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger