Câu hỏi 1: Lời hứa của Chúa là Ngài sẽ trở lại để đưa chúng ta vào vương quốc thiên đàng, thế mà cháu chứng thực rằng Chúa đã nhập thể để thực hiện công tác phán xét trong những ngày sau rốt. Kinh Thánh đã tiên tri rõ ràng rằng Chúa sẽ ngự trên mây trời mà xuống với đại quyền đại vinh. Điều này rất khác với lời cháu chứng thực, rằng Chúa đã nhập thể và bí mật ngự xuống giữa nhân gian.

Câu trả lời: Bác nói Chúa hứa với con người rằng Ngài sẽ tái lâm để đưa con người vào vương quốc thiên đàng, chắc chắn đúng là thế, bởi Chúa trung tín, Ngài luôn luôn làm đúng lời Ngài hứa. Nhưng trước hết, ta cần làm rõ rằng việc Chúa tái lâm qua nhập thể trong những ngày sau rốt để thực hiện công tác phán xét có liên hệ trực tiếp đến cách chúng ta được cất lên vương quốc thiên đàng. Nếu tìm hiểu kỹ Kinh Thánh, thì không khó tìm ra chứng cứ cho điều này. Vài đoạn khác nhau trong Kinh Thánh đã tiên tri rõ ràng rằng sự tái lâm của Chúa chính là việc nhập thể. Ví dụ như: “Các ngươi cũng vậy, hãy chực cho sẵn sàng, vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ(Lu-ca 12:40). “Vì như chớp nháng lòe từ dưới phương trời nầy đến dưới phương trời kia, thì Con người trong ngày Ngài cũng như vậy. Nhưng Ngài trước phải chịu đau đớn nhiều, và bị dòng dõi nầy bỏ ra(Lu-ca 17:24-25). Các lời tiên tri này đều nói đến “Con người” hay “Con người đến”. “Con người” ý chỉ Đấng sinh ra thành con người và có nhân tính bình thường. Thế nên, Thần không thể được gọi là Con người. Ví dụ như, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Thần, Ngài không thể được gọi là “Con người”. Có người đã thấy các thiên sứ, các thiên sứ cũng là linh thể, nên không thể được gọi là Con người. Những ai có vẻ ngoài của con người nhưng được cấu thành bởi linh thể thì không thể gọi là “Con người”. Đức Chúa Jêsus nhập thể được gọi là “Con người” và là “Đấng Christ” là bởi Ngài là xác thịt nhập thể của Thần của Đức Chúa Trời, và thế là trở nên một người bình thường, sống cạnh những con người khác. Vậy nên, khi Đức Chúa Jêsus nói “Con người” và “Con người đến”, là Ngài nói đến việc Đức Chúa Trời sẽ đến qua sự nhập thể trong những ngày sau rốt. Nhất là khi Ngài nói, “Ngài trước phải chịu đau đớn nhiều, và bị dòng dõi nầy bỏ ra”, điều này chứng tỏ rõ ràng hơn nữa rằng khi Chúa tái lâm, Ngài sẽ đến bằng cách trở nên xác thịt. Nếu Ngài không đến trong hình dạng xác thịt mà là trong linh thể, thì chắc chắn Ngài sẽ không chịu đau khổ gì và chắc chắn sẽ không bị thế hệ này loại bỏ, điều đó là chắc chắn. Vậy nên, việc Đức Chúa Jêsus tái lâm chắc chắn là dưới dạng nhập thể và đến để thực hiện công tác phán xét trong những ngày sau rốt.

Nhiều người hỏi: Chẳng phải Chúa đã hứa với con người rằng Ngài sẽ tái lâm để đưa họ vào vương quốc thiên đàng? Khi Ngài đến, tại sao Ngài vẫn phải thực hiện công tác phán xét bắt đầu từ nhà Đức Chúa Trời? Thật ra, Chúa thực hiện công tác phán xét để lập nên những người đắc thắng, nghĩa là để cất các thánh đồ lên. Nếu nhìn kỹ, có nhiều chứng cứ trong Kinh Thánh giải thích vì sao khi đến trong những ngày sau rốt, Chúa phải thực hiện công tác phán xét. Lời tiên tri Đức Chúa Trời tái lâm trong những ngày sau rốt để thực hiện công tác phán xét xuất hiện nhiều hơn bất kỳ điều gì khác trong Kinh Thánh, ít nhất hơn 200 lần, và có nhiều đoạn thánh thư tiên tri Đức Chúa Trời nhập thể thực hiện công tác phán xét. Ví dụ như, “Ngài sẽ làm sự phán xét trong các nước, đoán định về nhiều dân(I-sai-a 2:4). “Vì Ngài đến đặng đoán xét thế gian: Ngài sẽ lấy sự công bình mà đoán xét thế gian, Dùng sự ngay thẳng mà đoán xét muôn dân” (Thánh Thi 98:9). “Hãy kính sợ Ðức Chúa Trời, và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến(Khải Huyền 14:7). “Vì Ngài đã chỉ định một ngày, khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, bởi Người Ngài đã lập, và Ðức Chúa Trời đã khiến Người từ kẻ chết sống lại, để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ” (Công Vụ Các Sứ đồ 17:31). “Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho Con, vì là Con người(Giăng 5:27). “Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho Con…(Giăng 5:22). “Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng(Giăng 12:48). “Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Ðức Chúa Trời(1 Phi-rơ 4:17). Và còn nhiều câu khác nữa. Những thánh thư này cho chúng ta thấy rõ rằng Đức Chúa Trời nhập thể chắc chắn sẽ đến trong những ngày sau rốt để thực hiện công tác phán xét.

Đức Chúa Trời nhập thể trong những ngày sau rốt công tác qua việc bày tỏ lời Ngài để phán xét, làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại. Tất cả những ai có thể nghe tiếng Đức Chúa Jêsus tái lâm và tìm kiếm, tiếp nhận Ngài, là những trinh nữ khôn ngoan sẽ đi cùng Ngài đến tiệc cưới. Điều này ứng nghiệm lời tiên tri của Đức Chúa Jêsus: “Ðến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người(Ma-thi-ơ 25: 6). Những trinh nữ khôn ngoan này nghe tiếng Chúa và đến đón chào Ngài, và chẳng mấy chốc, họ được Chúa cất lên trước ngai để mặt đối mặt với Ngài. Họ tiếp nhận sự phán xét, tinh sạch và hoàn thiện của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt, và cuối cùng, nhờ sự phán xét bởi lời Đức Chúa Trời, mà tâm tính bại hoại của họ được làm tinh sạch và họ được hoàn thiện thành những người đắc thắng. Như mọi người có thể thấy, nếu chúng ta muốn đạt được điều Chúa đã hứa, thì trước hết, chúng ta phải đến trước Đấng Christ của những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng, tiếp nhận và trải qua sự phán xét và hình phạt của Ngài trong những ngày sau rốt, để được Đức Chúa Trời làm cho tinh sạch và hoàn thiện. Nếu không, thì chúng ta không đủ phẩm chất để được cất lên vương quốc thiên đàng. Cùng đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng đi nào. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Ngươi chỉ biết rằng Jêsus sẽ ngự xuống trong thời kỳ sau rốt, nhưng chính xác Ngài sẽ ngự xuống như thế nào? Một tội nhân như các ngươi, người vừa mới được cứu chuộc, và chưa được thay đổi hoặc được Đức Chúa Trời hoàn thiện, ngươi có thể hợp lòng Đức Chúa Trời sao? Đối với ngươi, ngươi vẫn còn bản ngã cũ của mình, đúng là ngươi đã được Jêsus cứu rỗi, và ngươi không bị xem là một tội nhân nhờ sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, nhưng điều này không chứng minh rằng ngươi vô tội và không ô uế. Làm sao ngươi có thể nên thánh nếu ngươi chưa được thay đổi? Bên trong, ngươi bị bủa vây bởi sự bất khiết, ích kỷ và hèn hạ, nhưng ngươi vẫn muốn được ngự xuống với Jêsus – ngươi chẳng thể may mắn vậy được! Ngươi đã bỏ qua một bước trong niềm tin của mình vào Đức Chúa Trời: Ngươi chỉ đơn thuần đã được cứu chuộc, nhưng ngươi vẫn chưa được thay đổi. Để ngươi hợp lòng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời phải đích thân thực hiện công tác thay đổi và làm cho ngươi thanh sạch; nếu không thì ngươi, kẻ chỉ được cứu chuộc, sẽ không có khả năng đạt được sự nên thánh. Theo cách này, ngươi sẽ không đủ tư cách để dự phần trong những phước lành của Đức Chúa Trời, vì ngươi đã bỏ qua một bước trong công tác quản lý con người của Đức Chúa Trời, là bước then chốt để thay đổi và hoàn thiện. Và vì vậy, ngươi, một tội nhân vừa được cứu chuộc, không có khả năng trực tiếp thừa hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời(Xét về danh xưng và thân phận, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mang đến sự sống, và mang đến con đường lẽ thật bền vững và vĩnh cửu. Lẽ thật này là con đường mà thông qua đó con người đạt được sự sống, và đây là con đường duy nhất mà qua đó con người mới biết đến Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời chấp thuận. Nếu ngươi không kiếm tìm con đường sự sống được Đấng Christ của thời kỳ sau rốt cung cấp, thì ngươi sẽ không bao giờ có được sự chấp thuận của Jêsus, và sẽ không bao giờ đủ tư cách để bước vào cánh cổng của vương quốc thiên đàng, bởi ngươi vừa là con rối, vừa là tù nhân của lịch sử(Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Những ai mong muốn có được sự sống mà không dựa vào lẽ thật do Đấng Christ phán dạy là những kẻ nực cười nhất thế gian, và những ai không chấp nhận con đường sự sống do Đấng Christ mang lại đều bị lạc trong mộng tưởng. Và vì vậy, Ta nói rằng những kẻ không chấp nhận Đấng Christ của thời kỳ sau rốt sẽ mãi bị Đức Chúa Trời ghê tởm. Đấng Christ là cổng vào vương quốc của con người trong thời kỳ sau rốt, và không có ai có thể đi vòng sau Ngài. Không ai có thể được Đức Chúa Trời hoàn thiện mà không thông qua Đấng Christ(Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã chỉ ra cách hướng đến vương quốc thiên đàng. Đấng Christ của những ngày sau rốt là cửa vào vương quốc thiên đàng. Nếu con người không trải qua công tác phán xét của Đấng Christ trong những ngày sau rốt, thì người đó không thể được làm tinh sạch và hoàn thiện, và sẽ không bao giờ được vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Đây là thẩm quyền của Đức Chúa Trời được biểu lộ qua Đức Chúa Trời nhập thể. Điều này chứng tỏ rằng khi Chúa tái lâm, chắc chắn Ngài sẽ nhập thể vào xác thịt để thực hiện công tác phán xét trong những ngày sau rốt. Đức Chúa Trời đã hoàn tất nhiều việc thế này. Nếu vẫn còn những người nghĩ họ có thể được cất lên vương quốc thiên đàng mà không cần trải qua công tác trong những ngày sau rốt của Đức Chúa Trời, thì đây là triệu chứng từ các quan niệm và ảo tưởng của họ, làm như thế sẽ chẳng bao giờ thành công.

Có người nói, nếu Chúa thật sự đến bằng cách nhập thể, thì tại sao nhiều đoạn trong Kinh Thánh nói rằng Ngài sẽ ngự trên mây mà đến cho mọi người được thấy? Các cháu giải thích sao đây? Trong Kinh Thánh có một số lời tiên tri nói rằng Chúa sẽ ngự trên mây mà đến với đại quyền đại vinh. Đúng là thế. Nhưng còn có những đoạn khác trong Kinh Thánh tiên tri rằng Chúa sẽ đến một cách bí mật. Chẳng hạn như: “Kìa, ta đến như kẻ trộm(Khải Huyền 16:15). “…vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ(Ma-thi-ơ 24: 44). “Về ngày và giờ đó, chẳng ai biết chi hết, các thiên sứ trên trời, hay là Con cũng chẳng biết nữa; song chỉ Cha mà thôi(Mác 13:32). Như mọi người thấy đấy, có hai cách Chúa tái lâm: một là công khai, hai là bí mật. Công tác phán xét trong những ngày sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể mà bọn cháu chứng thực hôm nay, chỉ là công tác của Chúa đến trong bí mật. Bởi vì Đức Chúa Trời nhập thể đến giữa con người dưới hình dạng một người bình thường, với con người, Ngài xuất hiện trong bí mật, chẳng ai nói được rằng Ngài là Đức Chúa Trời, chẳng ai biết thân phận thật sự của Ngài. Chỉ khi Con người bắt đầu công tác và phán dạy, thì những người phân biệt được tiếng Ngài mới bắt đầu nhận ra Ngài. Những người không thể phân biệt được tiếng Ngài chắc chắn sẽ xem Ngài như người thường, chối bỏ và loại trừ Ngài. Hệt như khi Đức Chúa Jêsus nhập thể để thực hiện công tác của mình, xét diện mạo bên ngoài, Ngài có vẻ là một con người bình thường, nên hầu hết mọi người chối bỏ, chống đối và lên án Ngài, trong khi đó, nhờ lời và công tác của Đức Chúa Jêsus, một số người có thể nhận ra Ngài là Đấng Christ nhập thể, hiện thân của Đức Chúa Trời. Giờ là giai đoạn Đức Chúa Trời Toàn Năng bí mật đến để thực hiện công tác của Ngài và cứu rỗi nhân loại. Ngài đang thực hiện việc bày tỏ lời Ngài để phán xét, làm tinh sạch và hoàn thiện nhân loại. Hiện giờ, con người chắc chắn sẽ không thấy Chúa xuất hiện công khai trên mây trời. Chỉ sau khi đã lập nên nhóm những người đắc thắng, công tác của Đức Chúa Trời nhập thể và việc bí mật ngự xuống giữa nhân gian được hoàn thành, lúc đó các tai ương sẽ ập xuống trần gian và Đức Chúa Trời sẽ thưởng thiện phạt ác, xuất hiện công khai trước mọi nước trên đời. Lúc này, những lời tiên tri về việc Chúa công khai ngự xuống đất sẽ được ứng nghiệm, hệt như đã viết trong Kinh Thánh: “Khi ấy, điềm Con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống(Ma-thi-ơ 24: 30). “Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trong thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cùng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài(Khải Huyền 1: 7). Khi con người thấy Chúa xuất hiện với toàn thể nhân loại, công khai ngự trên mây, lẽ ra họ phải quá đỗi vui mừng, thế mà ở đây lại nói: “hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc”. Tại sao lại thế? Là bởi khi cuối cùng Đức Chúa Trời xuất hiện công khai, công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhập thể trong thời gian Ngài bí mật ngự xuống giữa nhân gian đã hoàn tất, và Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu công tác thưởng thiện phạt ác của Ngài. Lúc này, tất cả những ai đã chối bỏ công tác bí mật của Đức Chúa Trời sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội được cứu rỗi. Những người đã đâm Ngài, nghĩa là những người đã chống đối và lên án Đấng Christ của những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng, làm sao họ không đấm ngực trong tuyệt vọng, than khóc và nghiến răng, khi biết rằng Đấng mà họ đã chống đối và lên án là chính sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus? Vậy đấy là cách mà cảnh “hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc” sẽ xuất hiện. Hãy cùng đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng nữa nào.

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nhiều người có thể không quan tâm đến những gì Ta phán, nhưng Ta vẫn muốn phán với từng người được gọi là thánh đồ đi theo Jêsus rằng, khi các ngươi nhìn thấy tận mắt Jêsus giáng thế từ trời trên một đám mây trắng, đây sẽ là sự xuất hiện công khai của Mặt Trời của sự công chính. Có lẽ đó sẽ là thời điểm vô cùng phấn khích của các ngươi, nhưng các ngươi cần biết rằng thời điểm các ngươi chứng kiến Jêsus giáng thế từ trời cũng là lúc các ngươi xuống địa ngục để chịu trừng phạt. Đó sẽ là thời điểm kết thúc kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời, và nó sẽ là khi Đức Chúa Trời ban thưởng cho người tốt và trừng phạt kẻ xấu. Vì sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ kết thúc trước khi loài người nhìn thấy các dấu lạ, khi chỉ còn sự bày tỏ của lẽ thật. Những người chấp nhận lẽ thật và không tìm kiếm các dấu lạ, và do đó đã được tinh sạch, sẽ trở lại trước ngai của Đức Chúa Trời và bước vào vòng tay của Đấng Tạo Hóa. Chỉ những người cố chấp với niềm tin rằng ‘Jêsus không cưỡi trên một đám mây trắng là Chirst giả’ sẽ phải chịu sự trừng phạt đời đời, bởi vì họ chỉ tin vào Jêsus là Đấng biểu lộ các dấu kỳ, mà không thừa nhận Jêsus là Đấng tuyên bố sự phán xét nghiêm khắc và ban ra con đường thật và sự sống. Và vì vậy chỉ có thể là Jêsus sẽ giải quyết họ khi Ngài công khai tái lâm trên một đám mây trắng. … Sự tái lâm của Jêsus là sự cứu rỗi vĩ đại cho những người có khả năng chấp nhận lẽ thật, nhưng với những người không thể chấp nhận lẽ thật, đó là dấu hiệu của sự đoán phạt. Các ngươi nên chọn con đường của riêng mình, và không nên báng bổ Đức Thánh Linh và bác bỏ lẽ thật. Các ngươi không nên là kẻ ngốc nghếch và kiêu ngạo, mà hãy là người vâng phục sự chỉ dẫn của Đức Thánh Linh và mong mỏi, tìm kiếm lẽ thật; chỉ có cách này các ngươi mới được lợi(Khi ngươi thấy được thân thể thuộc linh của Jêsus, Đức Chúa Trời đã làm mới lại trời đất, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Từ những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, ta nhận ra rằng, công tác do Đức Chúa Trời nhập thể thực hiện trong những ngày sau rốt khi Ngài bí mật ngự xuống nhân gian là một giai đoạn thiết yếu trong việc hoàn thiện con người. Trong kế hoạch quản lý sáu ngàn năm của Đức Chúa Trời, công tác này đại diện cho một cơ hội cực kỳ hiếm hoi để Đức Chúa Trời hoàn thiện con người. Những ai tiếp nhận công tác bí mật của Đức Chúa Trời thì được hoàn thiện, được lãnh nhận ân điển đặc biệt của Đức Chúa Trời và là những người có phúc nhất. Nếu chúng ta không trân quý cơ hội cực kỳ hiếm có này, và bỏ lỡ công tác tạo thành những người đắc thắng của Đức Chúa Trời, thì ta chỉ có thể than khóc và nghiến răng, chìm trong đau khổ của hối tiếc vô cùng.

Trích từ kịch bản phim Lẽ nhiệm mầu của sự tin kính

Trước: Lời giới thiệu

Tiếp theo: Câu hỏi 2: Bác đã tin Chúa hơn nửa đời mình. Bác đã làm việc không mệt mỏi vì Chúa và đã không ngừng tìm kiếm sự tái lâm của Ngài. Nếu Chúa đến, sao bác không nhận được sự mặc khải của Ngài? Ngài đã loại trừ bác sao? Điều này khiến bác rất hoang mang. Các cháu giải thích điều này sao đây?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger