163 Tại sao Đấng Christ đến làm công tác trên đất

Verse 1

Dù Đấng Christ hoạt động

thay mặt Đức Chúa Trời,

nhưng chẳng để thể hiện

hình ảnh Ngài trong xác thịt.

Ngài không đến để mọi người nhìn thấy Ngài,

mà để dẫn dắt con người vào thời đại mới.


Verse 2

Chức năng của Đấng Christ trong xác thịt

là để thực hiện công tác của chính Đức Chúa Trời,

chứ không phải cho phép con người

có thể phân định thực chất về xác thịt của Ngài.


Pre-chorus

Dù Ngài công tác ra sao,

cũng không vượt quá

điều xác thịt có thể đạt được,

những điều Ngài làm đều trong

phạm vi nhân tính bình thường.

Công tác của Ngài không siêu nhiên

hay không thể đánh giá như con người nghĩ.

Ngài không thể hiện toàn bộ sắc diện

cho con người thấy.


Chorus

Đức Chúa Trời nhập thể để hoàn thành công tác,

chứ không chỉ để con người thấy Ngài.

Công tác của Ngài khẳng định thân phận Ngài.

Điều Ngài mặc khải làm chứng

cho thực chất của Ngài.

Thân phận của Ngài không phải

do bàn tay Ngài nắm giữ,

mà được xác định bởi công tác

và thực chất của Ngài.


Verse 3

Dù Đấng Christ đại diện cho Đức Chúa Trời,

Ngài không phủ nhận Đức Chúa Trời trên trời.

Ngài không công bố những việc làm của Ngài,

mà khiêm nhường ẩn mình trong xác thịt của Ngài.


Chorus

Đức Chúa Trời nhập thể để hoàn thành công tác,

chứ không chỉ để con người thấy Ngài.

Công tác của Ngài khẳng định thân phận Ngài.

Điều Ngài mặc khải làm chứng

cho thực chất của Ngài.

Thân phận của Ngài không phải

do bàn tay Ngài nắm giữ,

mà được xác định bởi công tác

và thực chất của Ngài.


Bridge

Những kẻ mạo danh mình là Đấng Christ

không sở hữu những tố chất của Ngài.

Khi so sánh với kiểu kiêu ngạo và tự cao của họ,

một người sẽ thấy rõ hơn

thực chất của Đấng Christ.

Càng giả mạo, các Christ giả

càng phô trương bản thân,

và họ càng làm các dấu kỳ để lừa gạt con người.

Các Christ giả không có tố chất của Ngài,

và Đấng Christ không bị vấy bẩn

bởi đặc điểm của họ.


Chorus

Đức Chúa Trời nhập thể để hoàn thành công tác,

chứ không chỉ để con người thấy Ngài.

Công tác của Ngài khẳng định thân phận Ngài.

Điều Ngài mặc khải làm chứng

cho thực chất của Ngài.

Thân phận của Ngài không phải

do bàn tay Ngài nắm giữ,

mà được xác định bởi công tác

và thực chất của Ngài.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Thực chất của Đấng Christ là vâng phục ý muốn của Cha trên trời

Trước: 162 Đức Chúa Trời lặng lẽ giáng lâm giữa chúng ta

Tiếp theo: 164 Mục đích đằng sau sự nhập thể của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger