352 Ai tương hợp với Đức Chúa Trời?

Verse 1

Đức Chúa Trời bày tỏ nhiều lời,

ý muốn và tâm tính của Ngài,

vậy mà loài người ngay cả như thế,

vẫn không biết, vẫn không tin hay vâng lời Ngài.

Các ngươi chỉ biết nghĩ đến

phước lành và phần thưởng,

không nghĩ cách làm sao để tương thích với Ngài

hay để không trở nên chống đối Ngài.


Pre-chorus 1

Đức Chúa Trời rất thất vọng về các ngươi,

Ngài đã cho các ngươi quá nhiều,

nhưng nhận lại quá ít từ các ngươi.


Chorus

Những người sống trong Kinh thánh

hay trên thập tự giá,

giữa luật pháp hay sống theo giáo lý,

hay sống trong công tác Ngài thực hiện hôm nay,

ai trong số họ tương thích với Đức Chúa Trời?


Verse 2

Sự kiêu ngạo và tham lam, ham muốn quá vô độ,

sự phản bội cũng như bất tuân của ngươi,

chẳng có gì thoát khỏi sự chú ý của Ngài.

Ngươi coi thường, làm nhục Ngài,

lừa gạt và đòi hỏi Ngài,

chiếm đoạt vật tế lễ của Ngài

chẳng thể nào ngươi tránh được

sự trừng phạt của Ngài.


Pre-chorus 2

Việc hành ác của các ngươi là

bằng chứng cho sự thù nghịch Ngài

và không tương hợp với Ngài.


Chorus

Những người sống trong Kinh thánh

hay trên thập tự giá,

giữa luật pháp hay sống theo giáo lý,

hay sống trong công tác Ngài thực hiện hôm nay,

ai trong số họ tương thích với Đức Chúa Trời?


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Ngươi nên tìm cách tương hợp với Đấng Christ

Trước: 351 Quá ít người tương hợp với Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 353 Đâu là bằng chứng cho sự tương hợp của ngươi với Đức Chúa Trời?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger