1030 Khi nhân loại bước vào đích đến đời đời

Intro

Khi con người bước vào đích đến đời đời thì

Đấng Tạo Hóa sẽ là Đấng họ thờ phượng.

Bởi con người đã được cứu rỗi đời đời, nên sẽ

không theo đuổi mục tiêu nào nữa,

và sẽ không lo bị vây hãm bởi Sa-tan.


Verse 1

Con người sẽ làm bổn phận,

sẽ biết vị trí của mình,

ngay cả khi không bị phán xét.

Tất cả sẽ chỉ là tạo vật của Ngài,

không có thứ hạng.

Mỗi người chỉ thực hiện chức năng của họ.

Mỗi người sẽ chỉ thực hiện chức năng của họ.


Verse 2

Con người vẫn sẽ sống trong

một thế giới có trật tự, phù hợp với nhân loại.

Con người sẽ làm bổn phận

để thờ phượng Đấng Tạo Hóa,

trở thành nhân loại của cõi đời đời.


Bridge

Con người sẽ có đời sống trong sự sáng

của Đức Chúa Trời, dưới sự quan tâm,

và che chở của Ngài,

một đời sống cùng Đức Chúa Trời.

Nhân loại sẽ sống

một cuộc sống bình thường trên đất,

và họ sẽ đi trên con đường đúng đắn.


Verse 3

Kế hoạch quản lý 6.000 năm của Đức Chúa Trời

sẽ đánh bại Sa-tan hoàn toàn.

Chỉ khi công tác này kết thúc thì cuộc sống

của nhân loại trên thế giới mới chính thức bắt đầu,

của nhân loại trên thế giới mới chính thức bắt đầu.


Outro

Chỉ khi đó con người

mới có một cuộc sống tuyệt vời.

Đức Chúa Trời sẽ khôi phục lại

mục đích ban đầu của Ngài

khi tạo dựng con người

và hình tượng ban đầu của con người,

hình tượng ban đầu của con người.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Khôi phục lại đời sống bình thường của con người và đưa họ đến một đích đến tuyệt vời

Trước: 1029 Sông nước sự sống

Tiếp theo: 1 Con người giáng thế

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger