382 Kết cục của ngươi sẽ là gì?

Verse 1

Kết cuộc của vạn vật sắp đến,

cả đất và trời đều đã đến lúc tận.

Làm sao con người có thể thoát khỏi

những ngày tồn tại cuối của họ?

Làm sao những ai tôn kính Đức Chúa Trời

và mong mỏi Ngài xuất hiện

lại không thấy ngày của sự công chính

của Đức Chúa Trời xuất hiện được chứ?


Verse 2

Sao họ có thể không nhận lãnh

phần thưởng sau cùng vì sự thiện lành được?

Ngươi là người hành thiện,

tử tế hay là kẻ hành ác, xấu xa?

Ngươi là người chấp nhận

sự phán xét công chính

rồi sau đó trở nên vâng phục?

Hay ngươi chấp nhận

sự phán xét công chính và rồi bị rủa sả?


Pre-chorus

Ngươi đã sống trước ngai phán xét của Ngài

trong sự sáng chưa?

Hay ngươi có đang sống giữa tăm tối

nơi thế giới âm phủ không?

Chẳng phải ngươi rõ nhất mình sẽ được

thưởng hay bị trừng phạt sao?

Chẳng phải ngươi rõ nhất

Ngài là công chính sao?


Chorus

Vậy chính xác đạo đức và lòng ngươi là thế nào?

Ngươi đã từ bỏ được bao nhiêu vì Ngài?

Ngươi thờ phượng Ngài được sâu sắc đến đâu?

Chẳng phải ngươi biết rõ nhất

cách hành xử của mình với Ngài sao?

Ngươi nên biết rõ hơn ai hết

kết cục mà cuối cùng ngươi sẽ gặp phải.


Verse 3

Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên loài người,

nên cũng tạo dựng ngươi,

nhưng Ngài không giao các ngươi cho Sa-tan,

khiến các ngươi chống đối

hay khiến ngươi phải nghịch Ngài,

và rồi bị Ngài trừng phạt.

Chẳng phải mọi hoạn nạn này là vì

lòng của các ngươi quá chai sạn

và hành vi của các ngươi quá đáng khinh?


Chorus

Vậy chính xác đạo đức và lòng ngươi là thế nào?

Ngươi đã từ bỏ được bao nhiêu vì Ngài?

Ngươi thờ phượng Ngài được sâu sắc đến đâu?

Chẳng phải ngươi biết rõ nhất

cách hành xử của mình với Ngài sao?

Ngươi nên biết rõ hơn ai hết

kết cục mà cuối cùng ngươi sẽ gặp phải.


Bridge

Chẳng phải kết cục là do các ngươi sao?

Các ngươi phải biết kết cục của mình chứ?

Lý do Đức Chúa Trời chinh phục con người là

để vạch trần họ, mang đến sự cứu rỗi.

Đó không phải là để ngươi làm ác,

hay dẫn ngươi vào địa ngục chết chóc.

Cuối cùng chẳng phải sự than khóc

và mọi nỗi đau của ngươi

đều do tội lỗi của ngươi sao?


Chorus

Vậy chính xác đạo đức và lòng ngươi là thế nào?

Ngươi đã từ bỏ được bao nhiêu vì Ngài?

Ngươi thờ phượng Ngài được sâu sắc đến đâu?

Chẳng phải ngươi biết rõ nhất

cách hành xử của mình với Ngài sao?

Ngươi nên biết rõ hơn ai hết

kết cục mà cuối cùng ngươi sẽ gặp phải.


Tag

Chẳng phải sự ác

hay thiện của ngươi là sự phán xét

tốt nhất về chính ngươi hay sao?

Chẳng phải đó là bằng chứng tốt nhất

về kết cục của ngươi?


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Sự thật bên trong công tác chinh phục (1)

Trước: 381 Loại người nào vô phương cứu rỗi?

Tiếp theo: 383 Ai có thể thoát khỏi sự đến của ánh sáng Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger