476 Tuổi trẻ phải truy cầu điều gì

Vocal Accompaniment

Tuổi trẻ phải có lý tưởng,

người trẻ tuổi không được thiếu lý tưởng.

Những người trẻ tuổi không được thiếu quyết tâm

dùng nhận thức sáng suốt,

tìm công lý cùng lẽ thật.


Verse 1

Những con mắt đầy định kiến và dối giả,

không phải là thứ tuổi trẻ nên có.

Những hành động phá hoại, đáng ghê tởm

không phải là điều người trẻ tuổi nên làm.


Verse 2

Tuổi trẻ phải có những khát vọng,

hăng hái phấn đấu hoàn thiện bản thân mình,

hăng hái phấn đấu hoàn thiện bản thân.


Chorus 1

Tuổi trẻ không được ngã lòng về,

ngã lòng về tiền đồ của mình,

cũng không được mất hy vọng

vào cuộc sống và tương lai.


Chorus 2

Tuổi trẻ phải có sự kiên trì

để tiếp tục theo con đường của lẽ thật,

từ đó thực hiện mong muốn

dâng trọn cuộc đời cho Đức Chúa Trời,

dâng cả cuộc đời cho Đức Chúa Trời.


Verse 3

Tuổi trẻ không được thiếu vắng lẽ thật,

cũng không được nuôi sự bất chính và giả hình.

Tuổi trẻ phải đứng vững trong lập trường,

trong lập trường đúng đắn.


Verse 4

Tuổi trẻ không được chỉ buông trôi,

mà phải có được tinh thần dám hy sinh,

dám đấu tranh vì công lý và lẽ thật,

dám đấu tranh vì công lý và lẽ thật.


Chorus 3

Tuổi trẻ không được nhượng bộ trước

sự áp bức của thế lực bóng tối.

Tuổi trẻ phải có lòng can đảm

để chuyển hóa ý nghĩa sự tồn tại của mình.


Chorus 4

Người trẻ tuổi không được cam chịu,

cam chịu trước những nghịch cảnh,

tuổi trẻ phải cởi mở và thẳng thắn,

phải cởi mở và thẳng thắn,

với tinh thần tha thứ cho các anh chị em.


Verse 5

Những người trẻ tuổi không được thiếu quyết tâm

dùng nhận thức sáng suốt,

tìm công lý cùng lẽ thật.

Những người trẻ tuổi không được thiếu quyết tâm

dùng nhận thức sáng suốt,

tìm công lý cùng lẽ thật.


Verse 6

Hãy theo đuổi mọi thứ đẹp đẽ và thiện lành,

đạt được thực tế của mọi điều tích cực.


Chorus 5

Hãy theo đuổi mọi thứ đẹp đẽ và thiện lành,

đạt được thực tế của mọi điều tích cực.


Chorus 6

Ngươi phải có trách nhiệm

với chính cuộc đời mình

và chớ coi nhẹ điều này.

Ngươi phải có trách nhiệm

với chính cuộc đời mình

và chớ coi nhẹ điều này,

và chớ coi nhẹ điều này.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những lời cho người trẻ và người già

Trước: 475 Cuộc sống có ý nghĩa nhất

Tiếp theo: 477 Hãy lấy lời Đức Chúa Trời làm nền tảng cho lối hành xử của ngươi

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger