322 Đức Chúa Trời nhận được gì từ con người?

Intro

Đức Chúa Trời cứu nhân loại bởi tình yêu,

nỗi xót thương và những kế hoạch.

Vì con người sa ngã quá nhiều,

Ngài phải đến, đích thân phán dạy.


Verse 1

Sự cứu rỗi đến với con người

là ân sủng vĩ đại nhất.

Nếu Ngài không đích thân cất tiếng phán,

loài người rồi sẽ diệt vong.

Dẫu cho Ngài đã khinh ghét con người

Ngài vẫn sẵn lòng trả mọi giá

để cứu rỗi con người.

Luôn nói rằng mình yêu Đức Chúa Trời,

họ lại khiến Ngài đau lòng xót xa,

cùng với cả sự phản nghịch,

moi móc từng ân điển của Ngài.

Biết bao là trái ngược

giữa sự ích kỷ của nhân loại và

lòng vị tha của Ngài!


Chorus

Từ từng lời phán của Ngài,

nhân loại lãnh nhận được lẽ thật,

thành công trong việc thay đổi

và thấy được hướng đi trong đời.

Nhưng Ngài chỉ nghe thấy tiếng ca ngợi yếu ớt,

hay những lời đầu môi gửi tới Ngài sự hàm ơn.

Liệu đây có phải những điều

Ngài muốn từ con người?


Verse 2

Nhân loại thường dễ xem Ngài

là một trong số loài người thọ tạo.

Ngài quá đau vì con người chối bỏ

khi Ngài công tác ở trần gian.

Đức Chúa Trời chịu bao nhiêu tủi nhục

để cứu rỗi nhân loại.

Ngài ban hết để cứu rỗi nhân loại,

Ngài mong muốn con người công nhận.

Cái giá mà Ngài đã phải đánh đổi

thì người có lương tâm phải cảm kích.

Những người ấy đã nhận công tác

và lời phán của Đức Chúa Trời,

cùng với sự cứu rỗi nhưng có ai đã từng thử hỏi:

Đức Chúa Trời nhận được gì từ nhân loại?

Đức Chúa Trời nhận được gì từ nhân loại?


Chorus

Từ từng lời phán của Ngài,

nhân loại lãnh nhận được lẽ thật,

thành công trong việc thay đổi

và thấy được hướng đi trong đời.

Nhưng Ngài chỉ nghe thấy tiếng ca ngợi yếu ớt,

hay những lời đầu môi gửi tới Ngài sự hàm ơn.

Liệu đây có phải những điều

Ngài muốn từ con người?

Từ từng lời phán của Ngài,

nhân loại lãnh nhận được lẽ thật,

thành công trong việc thay đổi

và thấy được hướng đi trong đời.

Nhưng Ngài chỉ nghe thấy tiếng ca ngợi yếu ớt,

hay những lời đầu môi gửi tới Ngài sự hàm ơn.

Liệu đây có phải những điều

Ngài muốn từ con người?


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu, Lời giới thiệu

Trước: 321 Làm sao Đức Chúa Trời có thể tha thứ cho những kẻ rời bỏ lời Ngài?

Tiếp theo: 323 Mọi người không xem Đức Chúa Trời như một Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger