Câu hỏi 4: Mọi người ở đây đã tin Chúa nhiều năm rồi, và luôn noi theo tấm gương của Phao-lô trong công tác cho Chúa. Tụi anh trung thành với danh và con đường của Chúa, và mão triều thiên của sự công chính chắc chắn sẽ chờ đợi bọn anh. Hôm nay, tụi anh chỉ cần tập trung làm việc chăm chỉ cho Chúa, và theo dõi sự tái lâm của Ngài. Chỉ có như vậy, tụi anh mới có thể được đưa vào vương quốc thiên đàng. Đấy là bởi Kinh Thánh nói rằng “những kẻ trông cậy Ta sẽ chẳng hổ thẹn(I-sai-a 49:23). Tụi anh tin tưởng lời hứa của Chúa: Ngài sẽ đưa tụi anh vào vương quốc thiên đàng khi Ngài tái lâm. Thực sự, có gì đó sai lầm với cách thực hành như vậy hay sao?

Câu trả lời: Khi theo dõi sự đến của Chúa, đa số mọi người tin rằng họ chỉ cần làm việc chăm chỉ cho Chúa, noi gương Phao-lô, để được đưa thẳng vào vương quốc thiên đàng khi Chúa giáng lâm. Với họ, có vẻ thực hành theo cách này là đúng, và không ai phản đối. Nhưng chúng ta, những người tin vào Đức Chúa Trời nên tìm kiếm lẽ thật trong mọi sự. Dù thực hành theo cách đó, phù hợp với quan niệm của con người, nhưng có phù hợp, với ý muốn của Đức Chúa Trời? Có không? Tôi nghĩ chúng ta nên biết: Lời Đức Chúa Trời là nguyên tắc cho chúng ta hành động, là chuẩn mực cho mọi người, mọi thứ, mọi chuyện. Nếu thực hành theo lời của Đức Chúa Trời, chắc chắn ta sẽ được Ngài tuyên dương. Nếu làm trái lời Ngài, và thực hành theo quan niệm và tưởng tượng của riêng mình, thì sẽ bị Ngài ghét bỏ và từ chối. Liệu chúng ta có thể được đưa thẳng vào vương quốc thiên đàng bằng cách theo dõi, chờ đợi và làm việc chăm chỉ cho Chúa? Chúng ta hãy cùng xem điều Đức Chúa Jêsus đã phán trong Ma-thi-ơ 7:21-23 nhé. Đức Chúa Jêsus phán: “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhơn danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhơn danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!(Ma-thi-ơ 7:21-23). Trong lời của Đức Chúa Jêsus chúng ta thấy Đức Chúa Jêsus đã nói rằng “nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi”. Ngài không hề nói rằng tất cả những ai trung thành với danh Đức Chúa Jêsus và làm việc chăm chỉ cho Chúa sẽ được ban thưởng, và đưa vào vương quốc thiên đàng. Đây không phải sự thật sao? Nếu theo như quan niệm của chúng ta, cứ ai giữ danh Chúa, và làm việc chăm chỉ cho Ngài sẽ được vào vương quốc thiên đàng, thì tại sao những người thuyết giảng và trừ quỷ nhân danh Đức Chúa Jêsus lại bị Chúa lên án là những kẻ làm sự ác? Điều này cho thấy làm việc chăm chỉ cho Chúa chưa hẳn đồng nghĩa với thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời. Bởi vì nhiều người làm việc chăm chỉ cho Chúa để có thể được ban phước lành, chứ không phải thực sự vâng lời Đức Chúa Trời. Tâm tính Sa-tan của họ vẫn còn đó. Họ vẫn còn những quan niệm về Đức Chúa Trời, và vẫn bất tuân, chống đối, và lên án Ngài. Một số người còn căm ghét lẽ thật, giống như những người Pha-ri-si. Dù có làm việc chăm chỉ như thế nào cho Chúa, làm sao những người đó có thể thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời được? Về bản tính, những người như thế chống đối Đức Chúa Trời. Để vào được vương quốc thiên đàng chỉ bằng cách làm việc chăm chỉ cho Chúa, thì Trời chẳng chấp nhận đâu! Mọi người có đồng ý không?

Vậy chính xác những người thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời là ai? Những người thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời là những người thực sự vâng phục Ngài. Sự vâng phục Đức Chúa Trời thể hiện bằng việc tán dương Ngài, tôn kính Ngài, quy phục công tác của Ngài, thực hành và trải nghiệm lời của Ngài, qua đó hiểu biết về Ngài, thực sự yêu kính Ngài, có thể làm chứng cho Ngài. Việc này thể hiện bằng cách không chống đối hay phản bội Ngài bất cứ lúc nào, hay bất cứ hoàn cảnh nào. Những người đạt được điều này là những người thực hiện ý muốn của Ngài. Mặc dù họ làm việc chăm chỉ cho Chúa và hy sinh tất cả, nhưng nhiều người tin vào Chúa làm như vậy, chỉ để được ban thưởng, được vào vương quốc thiên đàng, và tận hưởng, vô vàn phước lành. Đó không phải là yêu kính và vâng phục Ngài Sự dâng hiến cho Đức Chúa Trời như thế chẳng khác gì đang đổi chác với Ngài. Dù làm việc chăm chỉ cho Đức Chúa Trời, nhiều người chưa từng đưa lẽ thật vào thực hành, hay tôn vinh hoặc làm chứng cho Ngài, mà thường tự biến mình thành thần tượng, khiến người khác tôn sung, và đi theo họ. Tất cả những điều họ làm là để duy trì địa vị và thu nhập của họ. Những người như thế có phải là người đưa lời Ngài vào thực hành và vâng phục Ngài không? Họ có phải là người thực hiện ý muốn của Ngài? Những người như thế phục vụ Đức Chúa Trời, nhưng họ cũng chống đối Ngài, họ là những người Pha-ri-si đạo đức giả. Có thể nói họ là những kẻ làm việc ác. Sao những người như vậy, có đủ tư cách vào vương quốc thiên đàng chứ? Từ đó ta thấy, những người tỏ vẻ làm việc chăm chỉ cho Chúa, nhưng chưa bao giờ đưa lẽ thật vào thực hành, sẽ không tôn vinh và làm chứng cho Ngài, vì yêu kính Ngài và thực hiện ý muốn của Ngài. Những người như thế không thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời! Họ làm vậy chỉ để nhận phước lành của Ngài và bước vào vương quốc thiên đàng, nhưng tâm tính sống của họ không thay đổi, họ vẫn chống đối Đức Chúa Trời. Như những người Pha-ri-si, họ chỉ giả vờ tốt lành, và cuối cùng sẽ bị Đức Chúa Trời nguyền rủa! Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Ta quyết định đích đến của từng người không dựa trên cơ sở tuổi tác, thâm niên, bao nhiêu gian khổ, và đặc biệt là không phải mức độ họ mời gọi lòng trắc ẩn, mà tùy vào việc họ có sở hữu lẽ thật hay không. Không có lựa chọn nào khác ngoài điều này. Các ngươi phải nhận ra rằng tất cả những kẻ không tuân theo ý muốn của Đức Chúa Trời đều sẽ bị trừng phạt. Đây là một sự thật bất biến. Vì vậy, tất cả những kẻ bị trừng phạt đều bị trừng phạt như thế vì sự công chính của Đức Chúa Trời và là quả báo cho vô số những hành động xấu xa của họ(Hãy chuẩn bị đầy đủ những việc lành cho đích đến của mình, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời Toàn Năng đã nói rất rõ. Cuối cùng chúng ta có được vào vương quốc thiên đường hay không, không phải do làm việc hay chịu khổ nhiều thế nào. Mà là ta có đưa lời của Đức Chúa Trời vào thực hành hay, có tuân theo điều răn của Ngài hay không và có thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời hay không. Đó là tiêu chuẩn và nguyên tắc để vào vương quốc thiên đàng. Tuy nhiên, vẫn có những người mù quáng bám vào lời của Phao-lô “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta…” (2 Ti-mô-thê 4:7-8) Họ xem quan điểm ngụy biện của Phao-lô là cơ sở lý thuyết để bước vào vương quốc thiên đàng. Nên bất kể có chịu khổ hay hy sinh thế nào, họ vẫn không thể được Đức Chúa Trời tuyên dương, càng chẳng thể vào vương quốc thiên đàng!

Chúng tôi vừa thông công rằng mọi người chỉ có thể vào vương quốc thiên đàng bằng cách thực hiện ý muốn của Cha trên trời. Vậy thì những yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với việc theo dõi, và chờ đợi sự đến của Chúa là gì? Nhiều người cho rằng chỉ cần làm việc chăm chỉ cho Chúa, chịu đựng khi vác thập giá, và trung thành với danh Chúa là được. Làm như thế chính là đang theo dõi và chờ đợi, và khi Chúa đến Ngài chắc chắn sẽ không bỏ rơi họ. Thật ra, Đức Chúa Jêsus đã nói rất rõ về việc theo dõi và chờ đợi: “Ðến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người!(Ma-thi-ơ 25:6). Cả trong Khải Huyền 16:15 “Kìa, ta đến như kẻ trộm. Phước cho kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo xống mình, đặng khỏi đi lỏa lồ và người ta không thấy sự xấu hổ mình!” Và Khải Huyền 3:20 “Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho, thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với Ta”. Trong Sách Khải Huyền cũng có một số đề cập rằng “Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội Thánh(Khải Huyền 2:7). Trong những lời tiên tri này, chúng ta thấy rõ rằng khi Đức Chúa Jêsus tái lâm vào thời kỳ sau rốt, Ngài sẽ nói chuyện với các Hội Thánh. Vì vậy Chúa đã yêu cầu chúng ta hãy là các trinh nữ khôn ngoan, và chú ý nghe tiếng của Ngài. Chúng ta cần phải ra ngoài và nghênh tiếp Chúa khi nghe thấy tiếng Ngài. Chỉ khi đó ta mới là những người theo dõi và chờ đợi sự tái lâm của Chúa và là người tới dự tiệc cưới Chiên Con và được đưa tới trước ngai của Đức Chúa Trời Tiệc cưới Chiên Con được tiên tri trong Sách Khải Huyền ám chỉ việc tiếp nhận sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt, và vui sướng trong làn nước của dòng sông sự sống chảy từ ngai của Đức Chúa Trời, đó chính là tiếp nhận toàn bộ lẽ thật được Đấng Christ của thời kỳ sau rốt bày tỏ, và cuối cùng được Đức Chúa Trời làm tinh sạch để trở thành người đắc thắng. Chỉ những người đắc thắng mới được vào vương quốc thiên đàng. Hôm nay, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ mọi lẽ thật để cứu rỗi và làm tinh sạch con người. Lời Đức Chúa Trời Toàn Năng đã được đăng lên mạng cho mọi người ở các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tìm kiếm và tìm hiểu. Bằng cách tìm kiếm và tìm hiểu lời phán và công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng, những trinh nữ khôn ngoan đó đã nhận ra tiếng của Đức Chúa Trời, và đã trở về trước ngai của Đức Chúa Trời. Chỉ những người như vậy, mới được tới dự tiệc cưới của Chiên Con, và là những người đắc thắng được Đức Chúa Trời tạo ra trước tai họa. Có thể nói chỉ họ mới là những người sẽ vào vương quốc thiên đàng. Nhưng nhiều người cho rằng theo dõi và chờ đợi Chúa đến, chỉ đòi hỏi phải làm việc chăm chỉ vì Chúa. Họ không tìm kiếm lẽ thật trong vấn đề chính của việc Chúa giáng lâm. Họ mù quáng bám vào quan niệm và tưởng tượng của riêng mình, và từ chối nghe tiếng Đức Chúa Trời, và không bao giờ chú ý đến sự xuất hiện của Chúa. Theo dõi và chờ đợi theo cách này là vô thực và vô nghĩa. Thật ra, theo dõi và chờ đợi không hề liên quan tới hành động của chúng ta. Điểm mấu chốt, là chúng ta có thể nghe tiếng Chúa hay không, và có nghênh tiếp sự tái lâm của Chúa hay không. Chúng ta có đạt được kết quả đó hay không, đó mới là điều quan trọng. Hãy cùng đọc một đoạn lời khác của Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Sự tái lâm của Jêsus là sự cứu rỗi vĩ đại cho những người có khả năng chấp nhận lẽ thật, nhưng với những người không thể chấp nhận lẽ thật, đó là dấu hiệu của sự đoán phạt. Các ngươi nên chọn con đường của riêng mình, và không nên báng bổ Đức Thánh Linh và bác bỏ lẽ thật. Các ngươi không nên là kẻ ngốc nghếch và kiêu ngạo, mà hãy là người vâng phục sự chỉ dẫn của Đức Thánh Linh và mong mỏi, tìm kiếm lẽ thật; chỉ có cách này các ngươi mới được lợi. Ta khuyên các ngươi nên bước đi trên con đường tin tưởng vào Đức Chúa Trời một cách cẩn trọng. Đừng vội kết luận; và hơn thế nữa, đừng quá hờ hững và khinh suất trong niềm tin của các ngươi vào Đức Chúa Trời. Các ngươi cần biết rằng, ít nhất, những người tin vào Đức Chúa Trời cần khiêm nhường và tôn kính. Những người đã nghe về lẽ thật mà vẫn hếch mũi kiêu ngạo là những kẻ dại dột và ngốc nghếch. Những người đã nghe về lẽ thật mà vẫn bất cẩn kết luận hay chỉ trích nó là những kẻ đầy lòng kiêu ngạo. Không ai tin vào Jêsus lại có tư cách rủa sả hay chỉ trích những người khác. Tất cả các ngươi đều cần phải trở thành người có ý thức và người chấp nhận lẽ thật(Khi ngươi thấy được thân thể thuộc linh của Jêsus, Đức Chúa Trời đã làm mới lại trời đất, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Hôm nay, Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể thực hiện công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt. Qua việc bày tỏ lẽ thật, Đức Chúa Trời Toàn Năng sẽ phơi bày mọi loại người. Chiên của Đức Chúa Trời sẽ nghe thấy tiếng Ngài. Những người tìm kiếm và tìm hiểu con đường thật, và tiếp nhận lẽ thật, thì được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Đồng thời, Đức Chúa Trời phơi bày những kẻ tà ác kiêu ngạo, và không tiếp nhận lẽ thật, cũng như những kẻ, chống lại đấng Christ, lên án và báng bổ Đức Chúa Trời Toàn Năng. Những người này đều sẽ bị Đức Chúa Trời lên án, và thải loại. Hôm nay, công tác của Đức Chúa Trời trở nên xác thịt đã sắp đến hồi kết. Tức là có thể nói, công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời cơ bản đã hoàn thành. Vậy nên, công tác cất lên của Hội Thánh sẽ kết thúc sớm thôi. Những trinh nữ khôn ngoan sẽ không chút chần chừ tìm hiểu và tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt. Nếu không làm thế, những cánh cửa cứu rỗi sẽ đóng lại. Nếu mọi người chờ đợi đến khi Chúa ngự trên mây mà xuất hiện công khai, thì có lẽ nên suy ngẫm về những lời này của Chúa, “Vì ngươi đã thấy Ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!(Giăng 20:29) Tôi không biết liệu những lời này nghĩa là được Đức Chúa Trời tuyên dương hay bị Đức Chúa Trời lên án nữa.

Trích từ kịch bản phim Chờ đợi

Trước: Câu hỏi 4: Đức Chúa Jêsus đã nói nhiều lẽ nhiệm mầu của vương quốc thiên đàng cho các môn đồ, vậy, là sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus, Đức Chúa Trời Toàn Năng có tiết lộ nhiều lẽ nhiệm mầu không? Các em có thể thông công một số lẽ nhiệm mầu mà Đức Chúa Trời Toàn Năng tiết lộ không? Điều này sẽ giúp chúng tôi rất nhiều trong việc nhận biết tiếng Đức Chúa Trời.

Tiếp theo: Câu hỏi 6: Chúng ta từ bỏ mọi thứ khác, truyền bá phúc âm của Chúa và chăn dắt hội thánh. Lao động như thế chính là cách để thực hiện ý muốn của Cha trên trời. Chúng ta thực hành theo cách này, thì có gì sai không?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger