Câu hỏi 6: Chúng ta từ bỏ mọi thứ khác, truyền bá phúc âm của Chúa và chăn dắt hội thánh. Lao động như thế chính là cách để thực hiện ý muốn của Cha trên trời. Chúng ta thực hành theo cách này, thì có gì sai không?

Câu trả lời: Truyền bá phúc âm của Chúa và làm việc cho Ngài không nhất thiết nghĩa là làm theo ý của Cha trên trời. Đi theo con đường và ghi nhớ điều răn của Ngài mới thực sự là làm theo ý Cha trên trời. Con người phải thực hiện bổn phận như Chúa yêu cầu. Như Đức Chúa Jêsus đã phán: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Ðức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình(Ma-thi-ơ 22:37-39). Theo ý Cha trên trời, yêu cầu quan trọng nhất là vâng phục và thực hành những lời hiện tại của Đức Chúa Giêsu. Đây là nguyên tắc cơ bản nhất. Nếu con người, không tập trung làm theo lời Đức Chúa Jêsus mà lại làm theo lời của con người trong Kinh thánh, thì tức là họ không làm theo ý Cha trên trời. Làm theo ý của Cha trên trời là làm theo lời Đức Chúa Trời. Người ta luôn đề cao lời các sứ đồ trong Kinh Thánh, thay vì tán tụng và làm chứng cho lời Đức Chúa Jêsus. Như vậy không phải làm theo ý Đức Chúa Trời, mà là đang chống lại Ngài. Những ai làm theo ý Ngài, có thể vâng phục, thực hành lời Ngài, chấp nhận ủy thác và làm chứng cho Ngài, bất kể Ngài nói gì hay làm gì. Những người đó không còn dấy loạn hay chống đối Ngài. Họ là những người mà Ngài khen ngợi. Như Áp-ra-ham chẳng hạn, ông đã có thể làm theo lời Đức Chúa Trời. Ông sẵn sàng trả lại đứa con trai yêu dấu duy nhất của mình cho Đức Chúa Trời. Ngài thưởng cho ông vì sự vâng phục tuyệt đối, ban phúc cho hậu duệ của ông trở thành những đại quốc. Với Gióp cũng vậy. Ông tôn kính Đức Chúa Trời và tránh xa điều ác. Trong sự thử luyện, khi bị tước đi sự giàu sang và con cái, ông nguyền rủa mình thay vì đổ lỗi cho Đức Chúa Trời; Ông tiếp tục tôn sùng danh thánh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Do đó, trong mắt Đức Chúa Trời, ông là một người hoàn hảo. Phi-e-rơ nữa, cả đời ông đã theo Đức Chúa Jêsus, khao khát và theo đuổi lẽ thật. Sau khi chấp nhận sự ủy thác của Chúa, ông đã chăn dắt hội thánh theo đúng yêu cầu của Chúa. Ông đã có thể vâng lời Đức Chúa Trời cho đến chết và yêu Ngài hơn tất thảy. Tất cả họ đều vâng phục và tôn kính Đức Chúa Trời. Những người như thế mới thực sự làm theo ý của Cha trên trời. Nếu nói lao động vì Chúa nghĩa là thực hiện ý của Cha trên trời, vậy tại sao sau khi chu du khắp nơi để truyền bá phúc âm và làm việc chăm chỉ, cuối cùng, những người Pha-ri-si lại bị Đức Chúa Jêsus lên án và nguyền rủa? Đó là vì họ tin Đức Chúa Trời nhưng không theo con đường của Ngài. Khi Đức Chúa Jêsus đến để làm công tác mới, những người Pha-ri-si không chấp nhận điều đó, mà còn lãnh đạo dân Do Thái điên cuồng lên án và chống đối Ngài. Họ thậm chí còn làm chứng giả chống lại Ngài. Tất cả những gì họ làm là phản bội con đường của Chúa; xem Đức Chúa Jêsus là kẻ thù. Dù bề ngoài, những người này đã chịu nhiều đau khổ và lao động chăm chỉ, nhưng sao ta có thể nói họ đang làm theo ý Cha trên trời được?

Trích từ kịch bản phim Những ký ức nhói đau

Trước: Câu hỏi 4: Mọi người ở đây đã tin Chúa nhiều năm rồi, và luôn noi theo tấm gương của Phao-lô trong công tác cho Chúa. Tụi anh trung thành với danh và con đường của Chúa, và mão triều thiên của sự công chính chắc chắn sẽ chờ đợi bọn anh. Hôm nay, tụi anh chỉ cần tập trung làm việc chăm chỉ cho Chúa, và theo dõi sự tái lâm của Ngài. Chỉ có như vậy, tụi anh mới có thể được đưa vào vương quốc thiên đàng. Đấy là bởi Kinh Thánh nói rằng “những kẻ trông cậy Ta sẽ chẳng hổ thẹn(I-sai-a 49:23). Tụi anh tin tưởng lời hứa của Chúa: Ngài sẽ đưa tụi anh vào vương quốc thiên đàng khi Ngài tái lâm. Thực sự, có gì đó sai lầm với cách thực hành như vậy hay sao?

Tiếp theo: Câu hỏi 7: Ngày nay, chúng ta tin vào Đức Chúa Jêsus, hy sinh để truyền bá danh Chúa, từ bỏ mọi thứ khác. Ta đang làm theo ý của Cha trên trời. Nghĩa là chúng ta đã được làm cho thánh khiết. Khi Chúa đến, Ngài sẽ cất ta lên vương quốc thiên đàng!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger