752 Giá trị của cuộc đời Gióp

Verse 1

Giá trị của lời chứng

về cuộc đời Gióp nằm ở đâu?

Từ quan điểm của con người,

Gióp đại diện cho nhân loại,

những người mà

Đức Chúa Trời mong muốn cứu rỗi,

mong muốn cứu rỗi trong việc

làm chứng vang dội cho Đức Chúa Trời.

Gióp đã làm chứng cho Đức Chúa Trời

trước Sa-tan và thế gian,

và thực hiện bổn phận

mà Gióp phải làm trọn vẹn.

Gióp làm gương cho những người

Đức Chúa Trời mong muốn cứu rỗi

rằng nếu dựa vào Ngài,

họ có thể đánh bại Sa-tan.


Chorus

Những gì Gióp đã sống trọn trong đời

cũng như chiến thắng vang dội

của ông đối với Sa-tan

sẽ được Đức Chúa Trời mãi mãi nâng niu.

Sự ngay thẳng, thuần khiết và kính sợ

Đức Chúa Trời của Gióp

sẽ được tôn kính và noi theo bởi,

noi theo bởi muôn vàn các thế hệ mai sau,

muôn vàn các thế hệ mai sau.


Verse 2

Với Ngài, giá trị đời Gióp

nằm ở sự kính sợ của ông;

Gióp kính sợ, thờ phượng Ngài,

làm chứng cho việc làm của Ngài.

Gióp ca ngợi những hành động của Ngài,

mang cho Ngài sự an ủi,

niềm vui cũng như khiến Ngài vô cùng thỏa lòng.

Đối với Ngài, giá trị của cuộc đời Gióp

trước khi ông mất đi

cũng nằm ở cách mà ông đã đối mặt

với những thử luyện,

đánh bại Sa-tan và làm chứng thật vang dội

cho Đức Chúa Trời

trước Sa-tan và tất cả mọi người trên thế gian.


Pre-chorus

Gióp đã tôn vinh Ngài giữa nhân loại.

Ông an ủi lòng Đức Chúa Trời.

Lòng thiết tha của Ngài đã thấy kết quả

và hy vọng bùng cháy trong lòng của Ngài.


Chorus

Những gì Gióp đã sống trọn trong đời

cũng như chiến thắng vang dội

của ông đối với Sa-tan

sẽ được Đức Chúa Trời mãi mãi nâng niu.

Sự ngay thẳng, thuần khiết và kính sợ

Đức Chúa Trời của Gióp

sẽ được tôn kính và noi theo bởi,

noi theo bởi muôn vàn các thế hệ mai sau.


Bridge

Chứng ngôn của Gióp đã đặt ra một tiền lệ

cho khả năng đứng vững

trong chứng ngôn về Đức Chúa Trời,

có thể thay Ngài làm Sa-tan phải hổ thẹn

trong công tác quản lý

toàn thể nhân loại của Ngài.

Gióp đã an ủi lòng Đức Chúa Trời,

và cho Đức Chúa Trời được nếm trước

niềm vui của việc đạt được hiển vinh,

mang lại khởi đầu tuyệt vời

cho kế hoạch quản lý của Ngài.

Và tên ông đã trở thành

biểu tượng cho sự vinh hiển của Ngài,

một dấu hiệu cho

sự chiến thắng Sa-tan của nhân loại.


Chorus

Những gì Gióp đã sống trọn trong đời

cũng như chiến thắng vang dội

của ông đối với Sa-tan

sẽ được Đức Chúa Trời mãi mãi nâng niu.

Sự ngay thẳng, thuần khiết và kính sợ

Đức Chúa Trời của Gióp

sẽ được tôn kính và noi theo bởi,

noi theo bởi muôn vàn các thế hệ mai sau,

muôn vàn các thế hệ mai sau.


Outro

Gióp sẽ luôn được Đức Chúa Trời nâng niu,

như viên ngọc sáng bóng không một vết tì,

và đáng được con người dành sự trân trọng.

Đây là giá trị của cuộc đời ông.

Đây là giá trị của cuộc đời ông.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời II

Trước: 751 Gióp đã dành cả cuộc đời ông để tìm cách biết Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 753 Tất cả những gì Đức Chúa Trời làm là cứu rỗi con người

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger