754 Đức Chúa Trời sẽ chỉ thu phục những ai hoàn toàn chiến thắng Sa-tan

Verse 1

Sa-tan bị đánh bại khi con người được cứu,

không còn bị nuốt, là thức ăn của nó,

thay vào đó nó thả họ ra.

Vì những người này ngay thẳng,

có đức tin, vâng phục và kính sợ Đức Chúa Trời.

Họ hoàn toàn cắt đứt với Sa-tan.

Vì họ khiến Sa-tan hổ thẹn, thành kẻ hèn nhát,

hoàn toàn chiến thắng nó.

Niềm tin của họ trong việc đi theo Đức Chúa Trời,

vâng phục và kính sợ Ngài

khiến Sa-tan phải thả họ ra.

Chorus

Chỉ những người như thế mới thực sự được Ngài thu phục.

Đây là mục tiêu của Ngài trong việc cứu rỗi con người.

Nếu họ muốn được cứu rỗi, thu phục hoàn toàn bởi Đức Chúa Trời,

thì phải đối mặt với những cám dỗ, tấn công từ Sa-tan.

Những ai vượt qua mọi điều mà Sa-tan có thể làm

và đánh bại nó là những người đã được Đức Chúa Trời cứu rỗi.

Verse 2

Người đã được Ngài cứu

là người đã trải qua thử luyện của Ngài,

đã bị Sa-tan cám dỗ, tấn công rất nhiều lần.

Những ai đã được cứu rỗi thì hiểu ý muốn, yêu cầu của Ngài,

vâng phục kế hoạch của Ngài,

kính sợ Ngài và xa lánh điều ác.

Họ là những người trung thực và cũng rất tốt bụng.

Họ có thể thấy sự khác biệt giữa tình yêu và thù hận.

Họ có ý thức công lý, và họ cũng rất lý trí,

quan tâm đến Đức Chúa Trời, trân quý tất cả mọi điều từ Ngài.

Chorus

Chỉ những người như thế mới thực sự được Ngài thu phục.

Đây là mục tiêu của Ngài trong việc cứu rỗi con người.

Nếu họ muốn được cứu rỗi, thu phục hoàn toàn bởi Đức Chúa Trời,

thì phải đối mặt với những cám dỗ, tấn công từ Sa-tan.

Những ai vượt qua mọi điều mà Sa-tan có thể làm

và đánh bại nó là những người đã được Đức Chúa Trời cứu rỗi.

Verse 3

Người như thế không bị Sa-tan ngược đãi, trói buộc,

buộc tội, rình mò,

họ được tự do, họ hoàn toàn được giải phóng,

như Gióp, người mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho Sa-tan,

để ông có thể sống một cuộc sống thực sự tự do.

Chorus

Chỉ những người như thế mới thực sự được Ngài thu phục.

Đây là mục tiêu của Ngài trong việc cứu rỗi con người.

Nếu họ muốn được cứu rỗi, thu phục hoàn toàn bởi Đức Chúa Trời,

thì phải đối mặt với những cám dỗ, tấn công từ Sa-tan.

Những ai vượt qua mọi điều mà Sa-tan có thể làm

và đánh bại nó là những người đã được Đức Chúa Trời cứu rỗi.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 753 Tất cả những gì Đức Chúa Trời làm là cứu rỗi con người

Tiếp theo: 755 Chỉ những ai đánh bại Sa-tan mới được cứu rỗi

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 20

Đức Chúa Trời đã tạo ra toàn thể nhân loại, và đã dẫn dắt toàn thể nhân loại cho đến ngày nay. Do đó, Đức Chúa Trời biết tất cả những gì...

Ngươi hiểu gì về Đức Chúa Trời?

Từ lâu mọi người đã tin vào Đức Chúa Trời, nhưng hầu hết họ lại không hiểu từ “Đức Chúa Trời” có nghĩa gì, và chỉ đi theo trong sự mơ hồ....

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger