802 Chỉ những ai biết Đức Chúa Trời mới có thể có được Đức Chúa Trời

1 Nếu ngươi chỉ sử dụng kiến thức và những gì ngươi đã học được để nghiên cứu về Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ không bao giờ có thể biết Đức Chúa Trời hay hiểu được Ngài. Nhưng nếu ngươi chọn con đường mưu cầu lẽ thật và tìm kiếm Đức Chúa Trời, và nhìn vào Đức Chúa Trời từ góc độ bắt đầu biết đến Ngài, thì một ngày, ngươi sẽ nhận ra rằng những hành động và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi, và ngươi sẽ biết tại sao Đức Chúa Trời được gọi là Đấng Chủ Tể của muôn vật và nguồn sống cho muôn vật.

2 Ngươi càng có sự hiểu biết như thế, ngươi sẽ càng hiểu tại sao Đức Chúa Trời được gọi là Đấng Chủ Tể của muôn vật. Vạn vật và mọi thứ, kể cả ngươi, đang liên tục nhận được nguồn cung cấp ổn định từ Đức Chúa Trời. Ngươi cũng sẽ có thể cảm nhận rõ ràng rằng trong thế giới này, và giữa nhân loại này, không có ai ngoài Đức Chúa Trời có thể có khả năng và thực chất để cai trị, quản lý và duy trì sự tồn tại của muôn vật.

3 Khi ngươi đạt đến sự hiểu biết này, ngươi sẽ thực sự công nhận rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của ngươi. Khi ngươi đạt đến điểm này, ngươi cũng đã thực sự chấp nhận Đức Chúa Trời và thừa nhận Ngài là Đức Chúa Trời của ngươi và Đấng Chủ Tể của ngươi. Khi ngươi đã đạt được một sự hiểu biết như thế và đời sống của ngươi đã đạt đến mức như thế, Đức Chúa Trời sẽ không còn thử luyện ngươi và phán xét ngươi nữa, và Ngài cũng sẽ không có bất kỳ yêu cầu nào đối với ngươi, bởi vì ngươi sẽ hiểu Đức Chúa Trời, sẽ biết lòng Ngài, và cũng đã thực sự chấp nhận Đức Chúa Trời trong lòng mình.

Chuyển thể từ “Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VIII” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 801 Con người chỉ có thể bắt đầu yêu kính Đức Chúa Trời bằng cách biết Ngài

Tiếp theo: 803 Chỉ bằng cách biết Đức Chúa Trời, ngươi mới có thể thật sự thờ phượng Ngài

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger