Chương 112

“Lời và hiện thực đi đôi với nhau” là một phần trong tâm tính công chính của Ta. Từ những lời này, Ta chắc chắn sẽ để mọi người thấy toàn bộ tâm tính của Ta. Người ta nghĩ điều này không thể đạt được, nhưng đối với Ta thì dễ dàng, dễ chịu, và chẳng tốn chút công sức nào. Ngay khi những lời Ta cất lên từ miệng Ta, ngay lập tức có một sự việc mà mọi người đều có thể thấy được. Đây là tâm tính của Ta. Vì Ta đã phán về những điều nhất định, những điều đó chắc chắn sẽ được thành toàn. Nếu không, Ta đã không phán. Trong quan niệm của con người, từ “cứu rỗi” được dùng cho hết thảy mọi người, nhưng nó không khớp với ý định của Ta. Trong quá khứ, Ta từng phán: “Ta luôn cứu rỗi những ai thiếu hiểu biết và những ai là người sốt sắng tìm kiếm”. Ở đây, từ “cứu rỗi” nói về những người dâng sự phục vụ cho Ta, và nó có nghĩa là Ta sẽ dành sự biệt đãi cho những kẻ phục vụ như vậy. Nói cách khác, Ta sẽ giảm hình phạt cho những kẻ đó. Tuy nhiên, những kẻ phục vụ nào lươn lẹo và giả dối thì sẽ nằm trong số các đối tượng bị hủy diệt, nghĩa là Ta sẽ bắt chúng chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. (Dù chúng nằm trong số những đối tượng bị hủy diệt, nhưng chúng rất khác những kẻ sẽ bị huỷ diệt: Chúng sẽ nhận lãnh sự trừng phạt nghiêm khắc đời đời, và sự trừng phạt mà những kẻ đó sẽ nhận lãnh là sự trừng phạt dành cho ma quỷ, Sa-tan. Đây cũng là ý nghĩa thực sự của những gì Ta muốn nói khi Ta phán rằng những kẻ đó là hậu duệ của con rồng lớn sắc đỏ.) Nhưng Ta không dùng những lời kiểu này để nói về các con trai đầu lòng của Ta; về họ, Ta phán rằng Ta sẽ có lại được các con trai đầu lòng của Ta và họ sẽ một lần nữa trở về Si-ôn. Do đó, Ta đã luôn bảo rằng các con trai đầu lòng của Ta là người Ta đã chọn và tiền định. Các con trai đầu lòng của Ta ban đầu thuộc về Ta và họ đến từ Ta, nên họ phải trở về đây với Ta. So sánh các con trai và dân sự với các con trai đầu lòng – đây thực sự là sự khác biệt một trời một vực: Mặc dù các con trai và dân sự tốt hơn nhiều những kẻ phục vụ, nhưng họ hoàn toàn không phải là những người thuộc về Ta. Cũng có thể nói rằng các con trai và dân sự là được chọn thêm từ trong nhân loại. Do đó, Ta đã luôn tập trung năng lượng của mình vào các con trai đầu lòng, và sau đó, Ta sẽ để các con trai đầu lòng làm cho các con trai và dân sự này được trọn vẹn. Đây là các bước công tác tương lai của Ta. Giờ nói với các ngươi chẳng ích gì, nên Ta hiếm khi nhắc tới điều này với các con trai và dân sự, mà chỉ với các các con trai đầu lòng, Ta mới nhắc đi nhắc lại và đã nhiều lần đề cập đến các vấn đề này. Đây là cách Ta phán và làm việc. Không ai có thể thay đổi điều này – chỉ mình Ta mới có tiếng nói cuối cùng về mọi việc.

Hằng ngày, Ta đang chiến đấu chống lại các quan niệm của các ngươi, và ngày qua ngày, Ta đang mổ xẻ từng người các người. Khi Ta vừa phán tới một điểm nào đó, thì các ngươi lại tái phạm và các ngươi lại tách nhân tính Ta ra khỏi thần tính Ta. Tại thời điểm này, đã đến lúc mọi người bị vạch trần: Mọi người nghĩ rằng Ta vẫn sống trong xác thịt và hoàn toàn không phải là chính Đức Chúa Trời, rằng Ta vẫn là con người và Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời, và rằng Đức Chúa Trời không liên quan gì đến thân vị của Ta. Loại nhân loại này mới bại hoại làm sao! Ta đã phán rất nhiều lời trước đây, nhưng các ngươi từ lâu đã coi chúng như không tồn tại, và việc này khiến Ta đầy căm ghét các ngươi đến mức khắc sâu vào xương tủy! Thật sự, việc này khiến Ta ghê tởm các ngươi! Ai dám tùy tiện xúc phạm Ta, Đấng là chính Đức Chúa Trời trọn vẹn, Đấng vừa có nhân tính, vừa có thần tính trọn vẹn? Ai dám chống lại Ta trong suy nghĩ của mình? Sau khi tai họa thảm khốc của Ta bắt đầu giáng xuống, Ta sẽ trừng phạt chúng từng kẻ một, không cho bất kỳ ai thoát, mà sẽ trừng phạt nghiêm khắc hết thảy bọn chúng. Thần của Ta làm việc trong thân vị. Điều này không có nghĩa Ta không phải là chính Đức Chúa Trời; trái lại, nó thậm chí càng có nghĩa Ta là chính Đức Chúa Trời toàn năng. Con người không biết đến Ta – hết thảy bọn chúng đều chống lại Ta và không thấy được sự toàn năng của Ta từ những lời của Ta, mà thay vào đó, bọn chúng cố tìm điều gì đó trong những lời Ta mà chúng có thể dùng để chống lại Ta và bới móc Ta. Một ngày nào đó, khi Ta xuất hiện cùng các con trai đầu lòng của Ta ở Si-ôn, Ta sẽ bắt đầu xử lý những sinh vật khốn nạn này. Trong giai đoạn này, Ta chủ yếu đang thực hiện công tác này. Khi Ta phán tới một điểm nào đó, một lượng lớn những kẻ phục vụ sẽ rút lui, và các con trai đầu lòng khi ấy cũng đã chịu đủ kiểu gian khổ. Với tiến độ của hai bước công tác này, một giai đoạn công tác của Ta sẽ đến hồi kết thúc. Cùng lúc đó, Ta sẽ đưa các con trai đầu lòng của Ta trở về Si-ôn. Đây là các bước trong công tác của Ta.

Các con trai đầu lòng của Ta là một phần không thể thiếu trong vương quốc của Ta, từ đó có thể thấy rằng thân vị của Ta trên thực tế chính là vương quốc – sự ra đời của vương quốc Ta theo sau sự ra đời của các con trai đầu lòng của Ta. Nói cách khác, vương quốc của Ta đã tồn tại kể từ khi sáng thế, và thu phục các con trai đầu lòng của Ta (nghĩa là có lại được các con trai đầu lòng của Ta) là để khôi phục lại vương quốc của Ta. Từ đó, các ngươi có thể thấy rằng các con trai đầu lòng có tầm quan trọng đặc biệt. Chỉ khi các con trai đầu lòng của Ta tồn tại thì vương quốc mới ra đời, việc cai trị trong quyền năng mới thành sự thật, sự sống mới sẽ nảy sinh, và thời đại cũ có thể được khép lại hoàn toàn. Đây là xu hướng tất yếu. Vì các con trai đầu lòng ở vị trí này, nên họ tượng trưng cho sự hủy diệt thế giới, sự hủy diệt Sa-tan, sự phơi bày bản chất thật của những kẻ phục vụ, và thực tế là con rồng lớn sắc đỏ sẽ không còn hậu duệ nào và sẽ rơi xuống hồ lửa và diêm sinh – do đó, những kẻ cầm quyền và hết thảy những kẻ là hậu duệ của con rồng lớn sắc đỏ đều hết lần này đến lần khác tham gia vào việc gây cản trở, chống đối và phá hoại. Trong khi đó, Ta đề cao, làm chứng và tiết lộ các con trai đầu lòng của Ta hết lần này đến lần khác. Vì chỉ những ai đến từ Ta mới đủ tư cách làm chứng cho Ta; chỉ họ mới đủ tư cách sống thể hiện ra Ta, và chỉ họ mới có nền tảng để chiến đấu trong trận chiến và thắng đẹp cho Ta. Những ai bên ngoài Ta thì chẳng là gì hơn một nắm đất sét trong tay Ta – những tạo vật, từng người một trong số họ. Những ai là các con trai và dân sự thì không gì hơn là những người tốt hơn được chọn trong số những sinh vật được tạo ra, nhưng họ không thuộc về Ta. Vì thế, có một sự khác biệt lớn giữa các con trai đầu lòng và các con trai. Các con trai không đủ tư cách chút nào để được so sánh với các con trai đầu lòng – họ bị chi phối và thống trị bởi các con trai đầu lòng. Giờ đây, các ngươi nên hết sức rõ về điều này! Mọi lời Ta đã phán đều là thật, và không thể nào sai được. Tất cả những điều này đều thể hiện phần nào thân vị Ta, và là lời phán của Ta.

Ta đã nói Ta không phán những lời sáo rỗng, và Ta không phạm sai lầm; điều này đủ để thể hiện sự oai nghi của Ta. Nhưng thiên hạ không thể phân biệt tốt xấu, và chỉ khi hình phạt của Ta giáng xuống họ thì họ mới trở nên bị thuyết phục hoàn toàn; nếu không, họ vẫn dấy loạn và cứng đầu. Đây là lý do tại sao Ta dùng hình phạt để đánh trả lại toàn nhân loại. Trong quan niệm của con người, vì chỉ có mình Đức Chúa Trời, thì tại sao lại có quá nhiều con trai đầu lòng đến từ Ta? Ta có thể nói như thế này: Về những việc riêng của Ta, Ta phán theo bất cứ cách gì Ta muốn. Con người làm gì được Ta? Ta cũng có thể nói như thế này: Mặc dù các con trai đầu lòng và Ta không phải là cùng một hình tượng, nhưng chúng ta là cùng một Thần, nên hết thảy bọn họ đều có thể đồng lòng với Ta khi hợp tác cùng Ta. Lý do tại sao chúng ta không có cùng một hình tượng là để cho hết thảy mọi người có thể thấy mọi phần thân vị của Ta đặc biệt rõ ràng. Đây là lý do tại sao Ta để các con trai đầu lòng của Ta nắm thẩm quyền cùng Ta trên khắp mọi quốc gia và mọi dân tộc. Đây là lưu ý cuối cùng trong các sắc lệnh quản trị của Ta (“lưu ý cuối cùng” mà Ta nói đến này có nghĩa là giọng điệu Ta ôn hòa và Ta đã bắt đầu phán với các con trai và dân sự). Hầu hết mọi người đều ngờ vực về khía cạnh này, nhưng họ không cần phải nghi ngờ quá nhiều. Ta sẽ phơi bày hết thảy mọi quan niệm của con người từng điều một, để khiến mọi người cảm thấy hổ thẹn không biết trốn đi đâu. Ta du hành khắp vũ trụ và đến các đầu cùng đất, quan sát toàn bộ diện mạo của vũ trụ. Ta dò xét từng loại người – không ai có thể thoát khỏi tay Ta. Ta tham gia vào đủ thứ việc, và không có gì Ta không đích thân xử lý. Ai dám chối bỏ sự toàn năng của Ta? Ai dám không hoàn toàn tin chắc về Ta? Ai dám không tuyệt đối phủ phục trước Ta? Hết thảy mọi tầng trời sẽ thay đổi vì các con trai đầu lòng của Ta, và thậm chí hơn thế, toàn bộ đất sẽ rung chuyển dữ dội vì Ta và các con trai đầu lòng của Ta. Hết thảy mọi người sẽ quỳ xuống trước thân vị của Ta, và vạn vật chắc chắn sẽ nằm trong tầm kiểm soát của tay Ta – không trật một li. Mọi người phải bị thuyết phục hoàn toàn và từng đối tượng một sẽ đến nhà Ta và dâng sự phục vụ cho Ta. Đây là phần cuối cùng trong các sắc lệnh quản trị của Ta. Từ giờ trở đi, hết thảy mọi điều trong các sắc lệnh quản trị của Ta, nhắm vào những người khác nhau, sẽ bắt đầu có kết quả (vì các sắc lệnh quản trị của Ta đã được công khai hoàn toàn, và đã có những sự sắp đặt phù hợp cho từng loại người và từng thứ một. Hết thảy mọi người sẽ ở vị trí phù hợp của họ, và bản chất thật của mọi loại người sẽ được phơi bày vì các sắc lệnh quản trị của Ta). Các sắc lệnh quản trị thực tế và thực sự sẽ đến như vậy.

Giờ đây, theo các bước trong công tác của Ta, Ta phán những gì Ta muốn phán, và mọi người phải xem trọng lời Ta. Trong suốt các thời đại, mọi thánh đồ đều đã nói về “Giê-ru-sa-lem Mới”, và mọi người đều biết về nó, nhưng không ai hiểu được ý nghĩa thật sự của cụm từ này. Vì công tác của ngày hôm nay đã tiến triển tới giai đoạn này, nên Ta sẽ tiết lộ ý nghĩa thật sự của cụm từ này cho các ngươi, để các ngươi có thể hiểu được. Nhưng sẽ có sự giới hạn trong việc tiết lộ của Ta – dù Ta có giải thích như thế nào, và dù Ta có phán rõ ràng ra sao, thì các ngươi vẫn không bao giờ có thể hoàn toàn hiểu được, vì không con người nào có thể chạm được vào hiện thực của cụm từ này. Trong quá khứ, Giê-ru-sa-lem ám chỉ nơi Ta ngự trên đất, nghĩa là, nơi Ta đi lại và di chuyển. Nhưng từ “mới” làm thay đổi cụm từ này, và giờ nó không còn giống như trước đây nữa. Con người không thể nắm bắt được chút nào về nó. Một số người nghĩ rằng nó đề cập đến vương quốc của Ta; một số người nghĩ rằng nó là thân vị Ta; một số người nghĩ nó là trời đất mới; và một số người nghĩ nó là thế giới mới sẽ đến sau khi Ta phá hủy thế giới này. Ngay cả khi trí óc của một người cực kỳ phức tạp và có khả năng tưởng tượng phong phú, thì họ vẫn không thể hiểu được bất cứ điều gì về nó. Trong suốt các thời đại, người ta đã không ngừng hi vọng được biết hoặc được thấy ý nghĩa thật sự của cụm từ này, nhưng họ chưa thể thỏa ước mong – họ đều đã thất vọng và đã chết, bỏ lại sau lưng những nguyện vọng; vì thời của Ta chưa tới, Ta không thể dễ dàng nói cho bất cứ ai. Khi công tác của Ta đã được thực hiện tới giai đoạn này, Ta sẽ nói cho các ngươi mọi thứ. Giê-ru-sa-lem Mới bao gồm bốn thứ sau: cơn thạnh nộ của Ta, các sắc lệnh quản trị của Ta, vương quốc của Ta, và các ơn phước vô tận Ta ban cho các con trai đầu lòng của Ta. Lý do tại sao Ta dùng từ “mới” là vì bốn phần này đều được ẩn giấu. Bởi vì không ai biết cơn thạnh nộ của Ta, không ai biết các sắc lệnh quản trị của Ta, chưa ai từng thấy vương quốc của Ta, và chưa ai vui hưởng các ơn phước của Ta, nên từ “mới” ám chỉ những gì bị ẩn giấu. Không ai có thể hiểu hoàn toàn những gì Ta đã phán, vì Giê-ru-sa-lem Mới đã giáng trên đất nhưng chưa ai đích thân trải nghiệm hiện thực của Giê-ru-sa-lem Mới. Dù Ta có phán đầy đủ thế nào, mọi người cũng sẽ không thể hiểu được hoàn toàn. Ngay cả khi ai đó hiểu được, thì sự hiểu biết này cũng chỉ là lời họ, tâm trí họ và các quan niệm của họ. Đây là xu hướng tất yếu; đây là con đường duy nhất để tiến lên, và không ai có thể thoát khỏi điều này.

Trước: Chương 111

Tiếp theo: Chương 113

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 44 và 45

Kể từ khi Đức Chúa Trời nói với con người về “tình yêu dành cho Đức Chúa Trời” – một bài học thâm thúy nhất trong tất cả các bài học – Ngài...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger