Chương 111

Hết thảy các quốc gia chắc chắn sẽ được ban phước vì Ngài; mọi dân sẽ tung hô và ngợi khen Ta trước Ngài. Vương quốc của Ta sẽ thịnh vượng và phát triển, và sẽ trường tồn mãi mãi. Không ai được phép chà đạp nó, và không điều gì được phép tồn tại mà không tuân theo Ta, vì Ta chính là Đức Chúa Trời oai nghi, Đấng không tha cho sự xúc phạm nào. Ta không cho phép bất cứ ai phán xét Ta, và Ta không cho phép bất cứ ai không tương hợp với Ta. Điều này là đủ để thể hiện tâm tính và sự oai nghi của Ta. Khi bất kỳ ai chống lại Ta, Ta sẽ trừng phạt họ trong thời của chính Ta. Tại sao chưa ai từng thấy Ta trừng phạt ai đó? Chỉ là vì thời của Ta chưa tới và tay Ta chưa thật sự hành động. Dù những đại họa đã trút xuống, nhưng điều này chỉ bao gồm việc nói về các đại họa có gì, trong khi hiện thực của các đại họa chưa giáng xuống bất cứ ai. Các ngươi có nắm bắt được bất cứ điều gì từ những lời Ta không? Ngày hôm nay, Ta sẽ bắt đầu giải phóng hiện thực của các đại họa. Sau đấy, bất cứ ai chống lại Ta sẽ bị đánh gục bởi tay Ta. Trong quá khứ, tất cả những gì Ta đã làm là vạch trần một vài người; chưa có đại họa nào xảy ra. Ngày hôm nay khác với quá khứ. Vì Ta đã phán với các hết thảy ngươi về đại họa gồm những gì, Ta sẽ công bố công khai, tại một thời điểm được ấn định, về hiện thực của các đại họa. Trước đấy, chưa ai đã từng bị đại họa chạm đến, nên hầu hết mọi người (nghĩa là, các con trai của con rồng lớn sắc đỏ) đã tiếp tục hành động liều lĩnh và tùy tiện. Khi hiện thực đến, những sinh vật khốn khổ đó sẽ hoàn toàn bị thuyết phục. Nếu không, mọi người sẽ không chắc chắn về Ta, và không ai có thể rõ ràng về Ta. Đây là sắc lệnh quản trị của Ta. Từ việc này, có thể thấy rằng cách Ta làm việc (liên quan đến cách Ta làm việc trong hết thảy mọi người) đã bắt đầu thay đổi: Ta đang thể hiện cơn thạnh nộ của Ta, sự phán xét của Ta, và lời nguyền rủa của Ta thông qua hậu duệ của con rồng lớn sắc đỏ, và tay Ta đã bắt đầu hành phạt hết thảy những ai chống lại Ta. Ta đang tỏ lòng thương xót và nhân từ của Ta qua các con trai đầu lòng. Còn hơn thế nữa, thông qua các con trai đầu lòng, Ta đang thể hiện tâm tính thánh khiết của Ta, tâm tính không tha cho bất kỳ sự xúc phạm nào; Ta đang thể hiện thẩm quyền của Ta, và Ta đang thể hiện thân vị của Ta. Những kẻ phục vụ đã ổn định để phục vụ Ta, và ngày càng nhiều các con trai đầu lòng của Ta được biết đến. Bằng cách đánh gục những ai chống lại Ta, Ta để cho những kẻ phục vụ thấy được bàn tay tàn bạo của Ta, hầu cho họ phục vụ Ta trong sự kính sợ và run rẩy. Ta cũng để các con trai đầu lòng của Ta thấy được thẩm quyền của Ta và hiểu Ta hơn hầu cho chúng trưởng thành trong đời sống. Những lời Ta phán trong thời kỳ cuối (bao gồm các sắc lệnh quản trị, lời tiên tri và sự phán xét hết thảy các kiểu người) đang bắt đầu được ứng nghiệm theo trình tự; nghĩa là, mọi người sẽ thấy lời Ta thành hiện thực trước mắt họ, thấy rằng không có lời nào của Ta là vô ích, mà rằng mỗi một lời trong đó đều thiết thực. Trước khi những lời của Ta ứng nghiệm, nhiều người sẽ rời bỏ vì chúng chưa được ứng nghiệm. Đây là cách Ta làm việc – nó không chỉ là chức năng của cây roi sắt của Ta, mà thậm chí còn hơn thế nữa, nó là sự khôn ngoan của lời Ta. Từ những điều này, một người có thể thấy được sự toàn năng của Ta, và sự căm ghét Ta dành cho con rồng lớn sắc đỏ. (Điều này chỉ có thể thấy được sau khi Ta bắt đầu công tác của mình. Giờ đây vài người được tiết lộ – đây chỉ là một phần nhỏ của hình phạt của Ta, nhưng không được tính đến trong các đại họa. Điều này không khó hiểu. Như thế có thể thấy rằng từ giờ trở đi cách Ta làm việc sẽ còn khó hiểu hơn với mọi người. Ngày hôm nay Ta đang phán bảo các ngươi hầu cho các ngươi sẽ không yếu đuối vì điều này khi tới lúc. Đây là điều Ta đang giao phó cho các ngươi, vì những điều sẽ xảy ra mà con người chưa từng chứng kiến từ thời xa xưa, và những điều sẽ khiến con người khó có thể gạt sang một bên những cảm xúc và sự tự nên công chính của chính họ.) Lý do tại sao Ta dùng những phương tiện khác nhau để trừng phạt con rồng lớn sắc đỏ là vì nó là kẻ thù của Ta và đối thủ của Ta. Ta phải hủy diệt hết thảy mọi hậu duệ của nó – chỉ khi đó Ta mới có thể loại bỏ sự căm ghét ra khỏi lòng mình, và chỉ khi đó Ta mới có thể hạ nhục con rồng lớn sắc đỏ một cách thích đáng. Chỉ điều này mới hủy diệt hoàn toàn con rồng lớn sắc đỏ và ném nó vào hồ lửa và diêm sinh, vào vực sâu không đáy.

Không chỉ ngày hôm qua Ta đã để những con trai đầu lòng của mình trị vì cùng Ta và cùng Ta cai quản mọi quốc gia và vui hưởng ơn phước; mà Ta cũng làm như vậy ngày hôm nay, và quan trọng hơn, Ta cũng sẽ làm như vậy ngày mai. Ta đã hoàn tất mỹ mãn công tác của mình – Ta đã liên tục phán như vậy ngay từ đầu, và cũng có thể nói rằng Ta đã bắt đầu phán như vậy từ buổi đầu sáng thế, nhưng con người không hiểu điều Ta phán. Từ lúc sáng thế đến giờ, Ta chưa đích thân thực hiện công tác; nói cách khác, Thần của Ta chưa bao giờ hoàn toàn giáng trên con người để phán và làm việc. Nhưng ngày hôm nay khác với quá khứ: Thần của Ta đang đích thân hoạt động ở khắp nơi trong thế giới vũ trụ. Bởi vì trong những ngày sau rốt Ta muốn thu phục được một nhóm người sẽ cùng Ta cai trị trong quyền năng, trước tiên Ta kiếm được một người đồng tâm hiệp ý với Ta, một người có thể quan tâm đến trọng trách của Ta. Sau đó, Thần của Ta sẽ hoàn toàn giáng xuống trên Ngài để bày tỏ tiếng Ta và ban các sắc lệnh quản trị của Ta và mặc khải những lẽ mầu nhiệm của Ta cho thế giới vũ trụ. Thần của Ta sẽ đích thân hoàn thiện Ngài; Thần của Ta sẽ đích thân sửa dạy Ngài. Bởi vì Ngài sống trong nhân tính bình thường, nên không ai có thể nhìn thấy rõ ràng. Khi các con trai đầu lòng của Ta bước vào thân thể, sẽ hoàn toàn rõ ràng liệu những gì Ta làm bây giờ là sự thật hay không. Tất nhiên, trong mắt con người, trong quan niệm của con người, không ai tin và không ai có thể vâng phục. Nhưng đó là sự khoan dung của Ta đối với con người. Bởi vì hiện thực chưa đến, do đó con người không thể tin hay hiểu được. Chưa từng có ai giữa những quan niệm con người của họ sẽ tin lời Ta. Hết thảy mọi người đều như thế này: Hoặc họ chỉ tin những gì bản thân xác thịt của Ta phán, hoặc họ chỉ tin vào tiếng của Thần của Ta. Đây là điều khó xử lý nhất ở con người. Nếu họ chưa tận mắt nhìn thấy điều gì xảy ra, thì không ai có thể buông bỏ quan niệm của chính mình và không ai có thể tin những gì Ta phán. Đó là lý do tại sao Ta sử dụng các sắc lệnh quản trị của Ta để trừng phạt các con trai bất tuân đó.

Ta đã phán những điều như vậy trước đây: Ta là Đấng trước hết và Đấng sau cùng, và Ta là Đấng chịu trách nhiệm mọi thứ, từ đầu đến cuối. Trong những ngày sau rốt, Ta sẽ giành được 144.000 con trai chiến thắng. Các ngươi có một chút hiểu biết nghĩa đen nào đó về những từ này – “con trai chiến thắng” – nhưng các ngươi không rõ về con số – 144.000. Trong quan niệm của con người, một con số phải nói đến một số lượng người hoặc một số lượng sự vật. Liên quan đến con số “144.000” bổ nghĩa cho “con trai chiến thắng” – “144.000 con trai chiến thắng” – mọi người nghĩ rằng có 144.000 người con trai chiến thắng. Hơn nữa, một số người nghĩ rằng có ý nghĩa tượng trưng nào đó trong thực tế của con số này, và họ tách 140.000 và 4.000 làm các phần riêng biệt. Nhưng hai cách diễn giải này là sai. Điều này không ám chỉ một con số thực tế, càng không ám chỉ ý nghĩa tượng trưng nào đó. Trong nhân loại, không có ai có thể hiểu thấu điều này – hết thảy mọi người trong các thế hệ trước đều nghĩ rằng nó có thể ám chỉ một ý nghĩa tượng trưng. Con số “144.000” có liên quan đến những con trai chiến thắng. Như vậy, 144.000 đề cập đến nhóm người trong những ngày sau rốt sẽ trị vì, và là những người Ta yêu mến. Nghĩa là, số 144.000 nên được hiểu là nhóm người đến từ Si-ôn và sẽ trở về Si-ôn. Lời giải thích đầy đủ về 144.000 con trai chiến thắng như sau: Họ là những người từ Si-ôn đến thế gian và bị Sa-tan làm sa ngã, và chính họ là những người cuối cùng sẽ được Ta thu phục lại và sẽ trở về Si-ôn cùng Ta. Từ những lời của Ta, một người có thể thấy các bước trong công tác của Ta, nghĩa là lúc mà các ngươi sẽ bước vào thân thể không còn quá xa. Đó là lý do tại sao Ta đã giải thích lặp đi lặp lại khía cạnh này cho các ngươi, và đã nhắc nhở các ngươi về nó. Các ngươi sẽ thấy thật rõ ràng, và từ những lời của Ta, các ngươi sẽ tìm ra cách để thực hành; từ lời Ta, các ngươi sẽ tìm ra nhịp độ công tác của Ta. Để tìm ra nhịp độ công tác của Đức Thánh Linh, các ngươi phải phân biệt nó trong những lẽ mầu nhiệm mà Ta mặc khải (vì không ai có thể nhìn thấy và không ai có thể hiểu thấu công tác của Đức Thánh Linh). Đó là lý do tại sao Ta mặc khải những lẽ mầu nhiệm trong những ngày sau rốt.

Trong nhà Ta, sẽ không có điều gì không tuân theo Ta, và từ giờ trở đi Ta sẽ bắt đầu thanh lọc và làm cho tinh sạch, từng chút một. Trong nhân loại, không ai có thể can thiệp, và không ai có thể làm công tác này. Điều này tiết lộ tại sao Ta đang đích thân làm việc trong những ngày sau rốt. Và đây là lý do Ta đã bảo các ngươi nhiều lần rằng các ngươi chỉ cần hưởng thụ và không cần phải động một ngón tay. Thông qua việc này mà quyền năng của Ta được tỏ lộ, sự công chính và oai nghi của Ta được mặc khải, và hết thảy những lẽ mầu nhiệm của Ta mà con người không thể mở được tiết lộ. (Vì con người chưa bao giờ có bất cứ kiến thức gì về kế hoạch quản lý của Ta hay bất cứ hiểu biết nào về các bước công tác của Ta, nên chúng được gọi là “lẽ mầu nhiệm”.) Những gì Ta sẽ đạt được và những gì Ta sẽ thực hiện trong những ngày sau rốt là những lẽ mầu nhiệm. Trước khi Ta sáng thế, Ta chưa bao giờ làm điều Ta làm ngày hôm nay và Ta chưa bao giờ thể hiện cho mọi người gương mặt vinh hiển của Ta hay bất cứ phần nào của thân vị của Ta; chỉ có Thần Ta mới làm việc trên một số người. (Bởi vì, kể từ khi sáng thế, không ai có thể tỏ hiện Ta và không ai có thể bày tỏ Ta, Ta chưa bao giờ cho phép con người thấy thân vị của Ta, và Thần Ta đã làm việc trên một số người.) Chỉ hôm nay Ta mới tiết lộ ảnh tượng huy hoàng của Ta và thân vị của Ta cho loài người, và chỉ bây giờ họ mới thấy những điều này. Nhưng những gì các ngươi thấy ngày hôm nay vẫn chưa trọn vẹn, và nó vẫn không phải là điều Ta muốn các ngươi thấy. Điều Ta muốn các ngươi thấy chỉ ở trong thân thể, mà giờ đây không ai đạt được điều kiện này. Nói cách khác, không ai có thể thấy được thân vị của Ta trước khi họ bước vào trong thân thể. Do vậy, Ta phán rằng Ta sẽ mặc khải thân vị của Ta cho thế giới vũ trụ trên Núi Si-ôn. Từ đây có thể thấy rằng việc bước vào Núi Si-ôn là phần cuối của dự án của Ta. Vào lúc bước vào Núi Si-ôn, vương quốc của Ta sẽ được xây dựng thành công. Nói cách khác, thân vị của Ta là vương quốc. Thời điểm khi các con trai đầu lòng bước vào thân thể chính xác là thời điểm khi vương quốc sẽ bắt đầu được hiện thực hóa, đó chính là lý do tại sao Ta đã phán lặp lại nhiều lần về việc các con trai đầu lòng bước vào Núi Si-ôn. Đây là điểm trọng tâm của toàn bộ kế hoạch quản lý của Ta, điều mà không ai trước đây có thể nắm bắt được.

Một khi Ta thay đổi cách Ta làm việc, thậm chí sẽ còn nhiều thứ ngoài tầm suy nghĩ con người, do đó hãy cẩn thận trong vấn đề này. Có những thứ nằm ngoài tầm suy nghĩ của con người, nhưng điều đó không có nghĩa là những gì Ta phán là sai. Chỉ là con người càng cần phải đau khổ hơn nữa, và con người càng cần phải hợp tác với Ta hơn nữa. Đừng bừa bãi phóng đãng, và đừng chỉ làm theo các quan niệm của chính mình. Vì hầu hết những kẻ phục vụ Ta thất bại trong vấn đề này. Ta đang dùng lời Ta để vạch trần bản tính con người và phơi bày những quan niệm của con người. (Nhưng những người phục vụ Ta, vì Ta không thay đổi quan niệm của chúng, nên chúng chỉ thất bại, trong khi Ta thay đổi quan niệm của những ai là các con trai đầu lòng của Ta và loại bỏ suy nghĩ của họ thông qua việc này.) Vì vậy cuối cùng các con trai đầu lòng của Ta hết thảy sẽ được làm cho hoàn thiện vì những lẽ mầu nhiệm Ta đã tiết lộ.

Trước: Chương 110

Tiếp theo: Chương 112

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 13

Khi Ta cất tiếng nói, ẩn chứa trong lời của Ta là bao nhiêu tâm tư. Nhưng con người không hề biết, cũng chẳng hề hiểu, bề ngoài vẫn cứ tiếp...

Chương 44 và 45

Kể từ khi Đức Chúa Trời nói với con người về “tình yêu dành cho Đức Chúa Trời” – một bài học thâm thúy nhất trong tất cả các bài học – Ngài...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger