Chương 113

Mỗi một việc Ta làm đều có sự khôn ngoan của Ta ở đó, nhưng con người căn bản không thể lĩnh hội được. Con người chỉ có thể thấy việc Ta làm, lời Ta nói, nhưng con người lại không thể nhìn thấy được vinh quang của Ta, không thể nhìn thấy được sự hiển hiện của bản thể của Ta, bởi con người căn bản không có năng lực này, thế nên trong tình hình Ta không thay đổi con người, Ta cùng với các con trai đầu lòng của Ta trở lại Si-ôn thay đổi hình tượng, để con người từ đó thấy được sự khôn ngoan của Ta, thấy được sự toàn năng của Ta. Giờ đây, sự khôn ngoan của Ta, sự toàn năng của Ta mà con người thấy được chẳng qua chỉ là một phần nhỏ trong vinh quang của Ta, căn bản không đáng đề cập đến. Từ đó có thể thấy, sự khôn ngoan của Ta, vinh quang của Ta đều là vô cùng vô tận, sâu sắc vô chừng, dùng đầu óc của con người căn bản chẳng thể nào nghĩ ra được hay hiểu được. Việc xây dựng vương quốc là bổn phận của những đứa con trai đầu lòng của Ta, cũng là công việc của chính Ta, nghĩa là một đầu mục trong kế hoạch quản lý của Ta. Việc xây dựng vương quốc không giống như việc xây dựng hội thánh, bởi các con trai đầu lòng và Ta là bản thể của Ta, là vương quốc của Ta, vậy thì, khi Ta và các con trai đầu lòng đi vào núi Si-ôn, việc xây dựng vương quốc sẽ được thực hiện. Nói cách khác, việc xây dựng vương quốc là một bước trong công việc, chỉ bước đi vào cõi tâm linh (thế nhưng mọi việc Ta đã làm từ khi sáng thế cho đến nay, lại đều là vì bước này, mặc dù nói là một bước, nhưng thực tế lại không chỉ là một bước). Thế nên Ta sử dụng tất cả những kẻ phục vụ Ta để phục vụ cho bước này, do đó mà có một số lượng lớn người sẽ rút đi trong những ngày sau rốt. Đây đều là những kẻ phục vụ cho các con trai đầu lòng của Ta. Bất cứ ai mở rộng lòng tốt với những kẻ phục dịch này đều sẽ bị chết trong lời nguyền của Ta (Bởi những kẻ phục vụ này đều đại diện cho âm mưu của con rồng lớn sắc đỏ, đều là người hầu của Sa-tan, bởi vậy người nào đối tốt với những kẻ này thì đều là đồng đảng của con rồng lớn sắc đỏ, tức là thuộc về Sa-tan). Ta yêu những gì Ta yêu thương, và căm ghét đối tượng mà Ta nguyền rủa và thiêu đốt. Các ngươi có thể làm được không? Kẻ nào chống lại Ta, Ta quyết không tha! Khi thực hiện mỗi công việc, Ta đều sắp xếp rất nhiều kẻ phục vụ để phục vụ cho Ta. Do vậy có thể thấy, từ xưa đến nay, các tiên tri, sứ đồ đều là vì bước đi của ngày hôm nay mà phục vụ, họ đều không hợp ý Ta, không đến từ Ta (mặc dù đa số họ đều tận trung với Ta, nhưng đều không thuộc về Ta. Vì vậy, họ làm việc vất vả là để tạo nền tảng cho bước cuối cùng này của Ta, nhưng đối với những người này mà nói, đều là sự vất vả một cách vô ích). Bởi vậy, trong những ngày sau rốt càng cần có số lượng lớn người rút đi (sở dĩ nói số lượng lớn, là vì kế hoạch quản lý của Ta đã kết thúc, việc xây dựng vương quốc của Ta đã thành công, các con trai đầu lòng của Ta đã ngồi lên ngai vàng), đều là vì sự xuất hiện của các con trai đầu lòng của Ta. Chính vì sự xuất hiện của các con trai đầu lòng của Ta, con rồng lớn sắc đỏ tìm đủ mọi cách, nghĩ trăm phương nghìn kế phá hoại: Gửi đến đủ loại tà linh là những kẻ phục vụ Ta, những kẻ trong giai đoạn hiện tại đã hiện hình và làm gián đoạn kế hoạch quản lý của Ta. Những kẻ này, người trần mắt thịt căn bản không thể nào nhìn ra được, chúng đều là những thứ thuộc về cõi tâm linh. Bởi vậy, con người đều không tin rằng sẽ có một số lượng lớn người rút đi. Thế nhưng, Ta biết việc Ta làm, Ta hiểu công việc quản lý của Ta. Đây chính là nguyên nhân không cho phép con người can thiệp (Sẽ đến một ngày mọi loại tà linh đều hiện hình, khi ấy con người sẽ hoàn toàn tâm phục khẩu phục).

Ta yêu những đứa con trai đầu lòng của Ta, còn với những kẻ là hậu duệ của con rồng lớn sắc đỏ dẫu thành tâm thực ý yêu Ta, Ta đều không yêu, ngược lại càng thêm căm ghét (vì những kẻ này không thuộc về Ta, dù chúng thể hiện thành ý, nói những lời hay, thì cũng đều là âm mưu của con rồng lớn sắc đỏ, bởi vậy Ta căm hận đến tận xương tủy). Đây mới là tâm tính của Ta, mới là toàn bộ sự công chính của Ta. Con người căn bản không thể nào hiểu được, tại sao toàn bộ sự công chính của Ta lại được thể hiện ở đây? Từ đây đủ thấy tâm tính thần thánh không thể xúc phạm của Ta. Ta có thể yêu thương các con trai đầu lòng của Ta, căm ghét tất cả những kẻ khác ngoài các con trai đầu lòng của Ta (cho dù là kẻ trung thành). Đây mới là tâm tính của Ta. Các ngươi không nhìn ra ư? Trong quan niệm của con người, Ta luôn là Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót, phàm là kẻ yêu Ta, Ta đều yêu lại. Đây chẳng phải là báng bổ Ta sao? Ta có thể yêu bò, yêu ngựa sao? Ta có thể coi Sa-tan như con trai đầu lòng của Ta sao? Vô lý! Công trình của Ta là ở trên người các con trai đầu lòng của Ta, ngoài các trai đầu lòng của Ta, Ta chẳng yêu kẻ nào hết (các con trai và các dân sự được tính thêm vào, nhưng hoàn toàn không quan trọng). Con người đều nói rằng rất nhiều việc Ta từng làm trước đây đều là vô nghĩa, nhưng Ta lại thấy là có giá trị nhất và có ý nghĩa nhất (chỉ những gì đã làm trong hai lần nhập thể, bởi vì Ta cần thể hiện năng lực to lớn của Ta, thế nên Ta nhất định phải nhập thể để hoàn thành công việc). Sở dĩ nói đích thân Thần của Ta làm việc, là vì công việc của Ta trong xác thịt nhập thể đã hoàn thành. Nói cách khác, Ta và các con trai đầu lòng của Ta đã bắt đầu được nghỉ ngơi. Cuộc chiến với Sa-tan trong xác thịtcàng khốc liệt hơn cuộc chiến với Sa-tan trong cõi tâm linh. Tất cả mọi người đều có thể thấy, vậy nên ngay cả hậu duệ của Sa-tan cũng có thể làm chứng tốt lành cho Ta, mà còn không muốn rời đi. Đây mới là thực chất ý nghĩa của việc Ta làm việc trong xác thịt. Chủ yếu là để hậu duệ của ma quỷ làm nhục chính nó. Đây chính là sự sỉ nhục mạnh mẽ nhất đối với quỷ Sa-tan, khiến nó không còn biết giấu mình vào đâu và không ngừng cầu xin Ta sự tha thứ. Ta đã giành chiến thắng, Ta đã chiến thắng tất cả, xuyên qua tầng trời thứ ba, thẳng đến núi Si-ôn, cùng với các con trai đầu lòng của Ta chung hưởng niềm hạnh phúc đoàn viên, mãi mãi đắm chìm trong tiệc lớn của vương quốc thiên đàng.

Vì những đứa con trai đầu lòng, Ta đã trả mọi giá và dành trọn vẹn tâm huyết (con người căn bản không biết rằng tất cả những gì Ta làm, những gì Ta nói, cho đến việc Ta nhìn thấu mọi dạng tà linh, trục xuất các kiểu người phục vụ, đều là vì các con trai đầu lòng), thế nhưng trong muôn trùng công việc, Ta sắp xếp lớp lang trật tự, không một chút hồ đồ. Trong lời nói của Ta mỗi ngày, các ngươi nên nhìn ra phương thức làm việc của Ta, các bước làm việc của Ta. Từ hành động của Ta mỗi ngày, các ngươi nên nhìn thấy sự khôn ngoan của Ta, nhìn thấy nguyên tắc xử lý sự việc của Ta. Điều mà Ta nói “Sa-tan đã cử đến những người phục dịch Ta hòng làm gián đoạn việc quản lý của Ta”, những kẻ phục dịch này chính là chỉ cỏ lùng, thế nhưng lúa mạch không phải là chỉ các con trai đầu lòng của Ta, mà là chỉ tất cả con trai không phải các con trai đầu lòng và các dân sự. Điều mà Ta nói, “lúa mì sẽ mãi là lúa mì, cỏ lùng sẽ mãi là cỏ lùng”, chính là chỉ tính chất thuộc loại Sa-tan dù có thế nào cũng không thể thay đổi, bởi vậy, nói tóm lại, vẫn cứ là Sa-tan. Lúa mạch là chỉ các con trai và các dân sự, là bởi vì những người này đã được Ta gieo vào tố chất của Ta trước khi sáng thế, bởi vì Ta từng nói bản tính của con người hoàn toàn không thay đổi, thế nên mới nói lúa mì thì vẫn sẽ là lúa mì. Vậy thì các con trai đầu lòng là chỉ gì đây? Các con trai đầu lòng đến từ Ta, không phải Ta tạo ra, vì thế không thể gọi là lúa mì (bởi vì khi nói đến lúa mì, sẽ liên hệ đến từ “gieo trồng”, từ “gieo trồng” được nói đến chính là chỉ việc “tạo ra”. Tất cả cỏ lùng là do Sa-tan trà trộn để gieo vào, đóng vai trò phục vụ). Chỉ có thể nói là các con trai đầu lòng là biểu hiện hoàn mỹ và trọn vẹn về bản thể của Ta, nên được đại diện bằng vàng bạc, châu báu. Điều này liên hệ đến việc Ta đến như kẻ trộm, Ta đến là để lấy trộm vàng bạc, châu báu (bởi số vàng bạc, châu báu này vốn là thuộc về Ta, và Ta muốn mang chúng trở lại nhà của Ta). Khi các con trai đầu lòng cùng Ta về đến Si-ôn, số vàng bạc, châu báu này được Ta trộm mang về. Trong thời gian này, khi gặp sự cản trở và rối loạn của Sa-tan, Ta bèn đem số vàng bạc, châu báu này ra triển khai một trận quyết chiến với Sa-tan (đây không phải là kể chuyện, mà đều là sự việc xảy ra ở cõi tâm linh, vì vậy con người hoàn toàn không biết, chỉ có thể xem như là nghe kể chuyện, nhưng từ lời nói của Ta, các ngươi nhất định phải nhìn ra Ta đã làm những gì cho kế hoạch quản lý sáu nghìn năm, tuyệt đối không được coi đó là truyện cười, nếu không, Thần của Ta sẽ rời khỏi tất cả con người các ngươi). Vào hôm nay, trận quyết chiến này đã hoàn toàn kết thúc, Ta sẽ mang những đứa con trai đầu lòng (mang vàng bạc, châu báu thuộc về Ta) cùng trở về núi Si-ôn. Bởi vì vàng bạc, châu báu hiếm hoi mà quý giá, nên Sa-tan tìm mọi cách cướp đi, nhưng Ta nhắc lại, thứ đến từ Ta thì nhất định phải trở về với Ta, ý nghĩa của câu này chính là những gì Ta nói ở trên. Điều mà Ta nói, các con trai đầu lòng đến từ Ta và thuộc về Ta, là lời tuyên bố với Sa-tan. Không ai có thể hiểu được điều này, đây đều là sự việc ở cõi tâm linh. Thế nên con người đều không hiểu tại sao Ta nhiều lần nhấn mạnh rằng các con trai đầu lòng là thuộc về Ta. Hôm nay các ngươi hẳn đã hiểu rồi phải không! Ta đã nói những lời của Ta có mục đích và sự khôn ngoan, các ngươi chỉ có thể hiểu từ bề ngoài, không một ai có thể nhận rõ điều này từ tâm linh.

Lời của Ta càng nói càng nhiều, càng nói càng nghiêm khắc, đến một mức độ nhất định, Ta sẽ dùng lời của Ta khiến con người đạt đến một mức độ nào đó, để con người không chỉ tâm phục khẩu phục, thậm chí còn chết đi sống lại. Đây là cách Ta làm việc, là các bước trong công việc của Ta, nhất định phải như vậy mới có thể làm nhục được Sa-tan, mới có thể hoàn thành những đứa con trai đầu lòng (chính là mượn lời của Ta để cuối cùng hoàn thiện những đứa con trai đầu lòng, để chúng có thể thoát khỏi xác thịt mà đi vào cõi tâm linh). Con người đều không hiểu cách Ta nói và giọng điệu Ta nói. Từ giải thích của Ta, các ngươi đều nên nhìn ra được một chút, đều nên tuân theo lời của Ta mà làm việc các ngươi phải làm. Đây là những gì Ta giao phó cho các ngươi, nhất định các ngươi phải có hiểu biết, không chỉ từ thế giới bên ngoài, mà quan trọng hơn là từ cõi tâm linh.

Trước: Chương 112

Tiếp theo: Chương 114

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Công tác và sự bước vào (2)

Công việc và sự bước vào của các ngươi khá nghèo nàn; con người không coi trọng cách làm việc và còn vụng về hơn về lối vào sự sống. Con...

Chương 6

Con người kinh ngạc khi họ đọc những lời phán của Đức Chúa Trời, và họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã thực hiện một việc vĩ đại trong lĩnh vực...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger