1028 Sống trong sự nghỉ ngơi

Chorus

Sống trong nghỉ ngơi nghĩa là đời sống không chiến tranh,

không có sự nhơ nhớp, không có sự bất chính nào,

không còn sự phá vỡ của Sa-tan,

không còn sự bại hoại của Sa-tan,

nơi Đức Chúa Trời không bị kẻ nào chống đối,

nơi tất cả sống đúng nơi của chính mình

để có thể thờ phượng Ngài, Chúa muôn loài,

nơi trời và đất hoàn toàn bình yên.

Đây là ý nghĩa của đời sống nghỉ ngơi, oh, đời sống nghỉ ngơi.

Verse 1

Khi Đức Chúa Trời nghỉ ngơi, đất sẽ không còn điều xấu xa,

chẳng còn kẻ thù xâm lấn;

con người bước vào cõi mới,

không bị Sa-tan làm bại hoại,

một nhân loại được Đức Chúa Trời cứu khỏi sự bại hoại.

Verse 2

Ngày nghỉ ngơi của loài người cũng là ngày nghỉ ngơi của Ngài,

điều Ngài đã mất chỉ vì con người

không thể bước vào sự nghỉ ngơi.

Bước vào sự nghỉ ngơi không có nghĩa là

vạn vật đều ngưng phát triển hay mọi thứ đều ngưng hoạt động,

Bridge

cũng không có nghĩa Đức Chúa Trời ngừng làm việc,

cũng không có nghĩa con người sẽ ngừng sống.

Nghỉ ngơi bắt đầu khi Sa-tan bị xóa sổ,

khi những kẻ ác tham gia vào việc xấu xa của nó đều

đã bị trừng phạt và quét sạch,

và Đức Chúa Trời không còn kẻ thù.

Chorus

Sống trong nghỉ ngơi nghĩa là đời sống không chiến tranh,

không có sự nhơ nhớp, không có sự bất chính nào,

không còn sự phá vỡ của Sa-tan,

không còn sự bại hoại của Sa-tan,

nơi Đức Chúa Trời không bị kẻ nào chống đối,

nơi tất cả sống đúng nơi của chính mình

để có thể thờ phượng Ngài, Chúa muôn loài,

nơi trời và đất hoàn toàn bình yên.

Đây là ý nghĩa của đời sống nghỉ ngơi, oh, đời sống nghỉ ngơi.

Verse 3

Đức Chúa Trời bước vào nghỉ ngơi nghĩa là Ngài

đã xong công tác cứu rỗi nhân loại.

Loài người được nghỉ ngơi

là được sống trong sự sáng của Ngài,

được ban phước, thoát khỏi Sa-tan, cũng như sống bình thường trên đất.

Verse 4

Khi Đức Chúa Trời và loài người cùng bắt đầu nghỉ ngơi,

điều đó có nghĩa là loài người đã được cứu rỗi

và Sa-tan đã bị hủy diệt,

công tác của Đức Chúa Trời hoàn thành,

và con người sẽ không còn phải sống dưới quyền của Sa-tan.

Tag

Ngài sẽ không còn phải luôn bận rộn,

loài người không còn liên tục phải bôn ba,

Đức Chúa Trời và loài người sẽ bước vào sự nghỉ ngơi cùng với nhau.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 1027 Khi nhân loại đã bước vào sự nghỉ ngơi

Tiếp theo: 1029 Sông nước sự sống

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Woe to Those Who Crucify God Once Again

During the last days, God has been incarnated in China to work, and has expressed millions of words, conquering and saving a group of people with His word and ushering in the new age of judgment beginning with the house of God. Today, the spreading of God’s work during the last days has reached its climax in Mainland China. Most of the people in Catholic communities and all Christian denominations who pursue the truth have returned before God’s throne. The incarnate God has accomplished the work of “the Son of man’s secret coming” prophesied in the Bible, and will soon appear publicly to every nation and place in the world. All people in every nation and place who thirst for God’s appearance will look upon God’s public appearance. No force can hinder or destroy God’s kingdom, and anyone who resists God will be punished by God’s wrath, just as it is said in God’s words: “My kingdom is coming into shape above the whole universe, and My throne holds sway in the hearts of hundreds of millions of people. With the angels’ assistance, My great accomplishment will soon be brought to fruition. All My sons and My people await My return with bated breath, longing for Me to reunite with them, never to be separated again. How could the multitudinous populace of My kingdom not race toward one another in joyful celebration because of My being together with them? Can this be a reunion for which no price need be paid? I am honorable in all men’s eyes, I am proclaimed in the words of all. When I return, I will conquer all enemy forces even more. The time has come! I will put My work in motion, I will reign as King among men! I am on the point of return! And I am about to depart! This is what everyone is hoping for, it is what they wish. I shall let the whole of humanity see the arrival of My day, and let them welcome the coming of My day with joy!” (“The Twenty-seventh Utterance” of God’s Utterances to the Entire Universe in The Word Appears in the Flesh). “All those that I love will surely live for eternity, and all those who stand against Me will surely be chastised by Me for eternity. For I am a jealous God, I will not lightly spare men for all that they have done. I will watch over the whole earth, and, appearing in the East of the world with righteousness, majesty, wrath, and chastisement, I will reveal Myself to the myriad hosts of humanity!” (“The Twenty-sixth Utterance” of God’s Utterances to the Entire Universe in The Word Appears in the Flesh).

Con đường… (6)

Chính bởi công tác của Đức Chúa Trời mà chúng ta đã được đưa đến ngày nay, và như vậy chúng ta là những người sống sót trong kế hoạch...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger