1028 Sống trong sự nghỉ ngơi

Chorus

Sống trong nghỉ ngơi nghĩa là

đời sống không chiến tranh,

không có sự nhơ nhớp,

không có sự bất chính nào,

không còn sự phá vỡ của Sa-tan,

không còn sự bại hoại của Sa-tan,

nơi Đức Chúa Trời không bị kẻ nào chống đối,

nơi tất cả sống đúng nơi của chính mình

để có thể thờ phượng Ngài, Chúa muôn loài,

nơi trời và đất hoàn toàn bình yên.

Đây là ý nghĩa của đời sống nghỉ ngơi,

oh, đời sống nghỉ ngơi.


Verse 1

Khi Đức Chúa Trời nghỉ ngơi,

đất sẽ không còn điều xấu xa,

chẳng còn kẻ thù xâm lấn;

con người bước vào cõi mới,

không bị Sa-tan làm bại hoại,

một nhân loại được Đức Chúa Trời

cứu khỏi sự bại hoại.


Verse 2

Ngày nghỉ ngơi của loài người

cũng là ngày nghỉ ngơi của Ngài,

điều Ngài đã mất chỉ vì con người

không thể bước vào sự nghỉ ngơi.

Bước vào sự nghỉ ngơi không có nghĩa là

vạn vật đều ngưng phát triển

hay mọi thứ đều ngưng hoạt động,


Bridge

cũng không có nghĩa

Đức Chúa Trời ngừng làm việc,

cũng không có nghĩa con người sẽ ngừng sống.

Nghỉ ngơi bắt đầu khi Sa-tan bị xóa sổ,

khi những kẻ ác tham gia

vào việc xấu xa của nó đều

đã bị trừng phạt và quét sạch,

và Đức Chúa Trời không còn kẻ thù.


Chorus

Sống trong nghỉ ngơi nghĩa là

đời sống không chiến tranh,

không có sự nhơ nhớp,

không có sự bất chính nào,

không còn sự phá vỡ của Sa-tan,

không còn sự bại hoại của Sa-tan,

nơi Đức Chúa Trời không bị kẻ nào chống đối,

nơi tất cả sống đúng nơi của chính mình

để có thể thờ phượng Ngài, Chúa muôn loài,

nơi trời và đất hoàn toàn bình yên.

Đây là ý nghĩa của đời sống nghỉ ngơi,

oh, đời sống nghỉ ngơi.


Verse 3

Đức Chúa Trời bước vào nghỉ ngơi nghĩa là Ngài

đã xong công tác cứu rỗi nhân loại.

Loài người được nghỉ ngơi

là được sống trong sự sáng của Ngài,

được ban phước, thoát khỏi Sa-tan,

cũng như sống bình thường trên đất.


Verse 4

Khi Đức Chúa Trời và loài người

cùng bắt đầu nghỉ ngơi,

điều đó có nghĩa là loài người đã được cứu rỗi

và Sa-tan đã bị hủy diệt,

công tác của Đức Chúa Trời hoàn thành,

và con người sẽ không còn phải sống

dưới quyền của Sa-tan.


Tag

Ngài sẽ không còn phải luôn bận rộn,

loài người không còn liên tục phải bôn ba,

Đức Chúa Trời và loài người

sẽ bước vào sự nghỉ ngơi cùng với nhau.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi

Trước: 1027 Khi nhân loại đã bước vào sự nghỉ ngơi

Tiếp theo: 1029 Sông nước sự sống

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger