Chương 1

Những ai đã thấy lời Ta có thật sự chấp nhận những lời đó không? Các ngươi có thật sự biết Ta không? Các ngươi đã thật sự học được cách vâng phục chưa? Các ngươi có thật lòng dâng mình cho Ta không? Các ngươi đã thật sự làm chứng mạnh mẽ và kiên định về Ta khi đối mặt với con rồng lớn sắc đỏ chưa? Sự tận hiến của các ngươi có thật sự khiến con rồng lớn sắc đỏ phải hổ thẹn không? Chỉ qua sự thử luyện của lời Ta, Ta mới có thể đạt được mục đích của mình là làm cho thanh sạch hội thánh và chọn ra những người chân thành yêu mến Ta. Nếu Ta không làm việc theo cách này, liệu ai có thể biết Ta? Ai có thể hiểu được sự oai nghi của Ta, cơn thịnh nộ của Ta, và sự khôn ngoan của Ta qua lời Ta? Đã bắt đầu công tác của mình, Ta chắc chắn sẽ hoàn tất nó, nhưng vẫn chính Ta là Đấng dò thấu tận đáy lòng con người. Nói thật, không có ai trong nhân loại biết hết về Ta, nên Ta dùng lời để hướng dẫn hết thảy con người, để dẫn dắt hết thảy họ vào một kỷ nguyên mới. Cuối cùng, Ta sẽ dùng lời để hoàn tất mọi công tác của Ta, đưa tất cả những ai chân thành yêu mến Ta trở về vương quốc của Ta trong sự quy phục, sống trước ngai Ta. Tình hình bây giờ không phải như trước đây, và công tác của Ta đã bước vào một khởi điểm mới. Vì vậy, sẽ có một cách thức mới: Tất cả những ai thấy và chấp nhận lời Ta như chính sự sống của mình là những người ở trong vương quốc của Ta, và khi ở trong vương quốc của Ta, họ là dân sự của vương quốc Ta. Bởi họ chấp nhận sự hướng dẫn của lời Ta, nên tuy họ được gọi là dân sự của Ta, danh hiệu này cũng không kém gì so với việc được gọi là “các con trai” của Ta. Khi đã được trở thành dân sự của Đức Chúa Trời, thì tất cả đều phải hết lòng phụng sự trong vương quốc của Ta và thực hiện bổn phận của mình trong vương quốc của Ta. Bất kỳ ai vi phạm các sắc lệnh quản trị của Ta đều phải nhận lãnh sự trừng phạt của Ta. Đây là lời khuyên của Ta dành cho tất cả mọi người.

Giờ đây, một cách thức mới đã được đưa vào, và quá khứ không cần phải nhắc lại. Tuy nhiên, như Ta đã phán trước đây: Ta giữ vững những điều Ta phán, và những điều Ta giữ vững thì Ta luôn hoàn tất, không ai có thể thay đổi điều này – nó là tuyệt đối. Dù là những lời Ta đã phán trong quá khứ hay những lời Ta sẽ phán trong tương lai, Ta sẽ biến tất cả chúng thành hiện thực, từng lời một, và sẽ để cho hết thảy nhân loại nhìn thấy chúng trở thành hiện thực. Đây là nguyên tắc đằng sau những lời phán và công tác của Ta. Bởi việc xây dựng hội thánh đã hoàn tất, bây giờ không còn là kỷ nguyên xây dựng hội thánh nữa, mà là kỷ nguyên vương quốc được xây dựng thành công. Tuy nhiên, khi các ngươi vẫn còn trên đất, sự nhóm họp của con người trên đất sẽ vẫn được biết đến là “hội thánh”. Tuy nhiên, bản chất của hội thánh không còn như trước – đây là một hội thánh đã được xây dựng thành công. Vì vậy, Ta phán vương quốc của Ta đã giáng trên đất. Không ai có thể nắm bắt được gốc rễ của lời Ta, cũng không ai hay biết mục đích của Ta khi phán những lời đó. Từ cách Ta phán hôm nay, các ngươi sẽ trải nghiệm một sự thấu tỏ. Một số người có thể òa khóc cay đắng; số khác có thể thấy sợ rằng đây là cách Ta phán dạy; một số có thể bám lấy quan điểm bảo thủ của họ trong khi quan sát nhất cử nhất động của Ta; một số khác có thể hối tiếc vì đã than phiền hay chống đối Ta vào lúc đó; một số có thể mừng thầm rằng họ chưa từng chệch hướng khỏi danh Ta và bây giờ họ được hồi sinh. Có thể có một số người bị lời Ta “hành hạ” từ lâu, cho đến khi họ đã dở sống dở chết, chán nản và thất vọng, không còn lòng dạ nào chú ý đến lời Ta phán, cho dù Ta đã thay đổi cách thức bày tỏ của mình; hay có những người khác, đã phụng sự Ta tận tụy tới một mức độ nhất định, không bao giờ ca thán, không bao giờ ngờ vực, thì hôm nay đã đủ may mắn để được giải thoát và trong lòng họ cảm thấy biết ơn Ta khôn tả. Tất cả những tình huống trên đều áp dụng được với mọi con người ở những mức độ khác nhau. Nhưng vì quá khứ là quá khứ, và giờ đây đã là hiện tại, nên chẳng cần phải hoài niệm vấn vương về quá khứ nữa, hay cũng chẳng cần phải nghĩ ngợi về tương lai. Là con người, bất cứ ai đi ngược lại hiện thực, và không làm theo sự hướng dẫn của Ta đều sẽ không có kết cục tốt đẹp, mà chỉ tự chuốc lấy rắc rối. Trong mọi sự xảy ra trong vũ trụ, chẳng có sự gì mà Ta không có phán quyết cuối cùng. Có sự gì mà không nằm trong tay Ta? Bất cứ điều gì Ta phán đều được thực hiện, và ai trong loài người có thể thay đổi được ý Ta? Liệu giao ước Ta đã lập trên đất có thể làm được điều đó chăng? Không gì có thể cản trở kế hoạch của Ta tiến triển; Ta luôn hiện diện trong công tác cũng như trong kế hoạch quản lý của Ta. Ai trong loài người có thể nhúng tay can thiệp? Chẳng phải chính Ta đã đích thân sắp đặt những việc này sao? Bước vào cõi này hôm nay không nằm ngoài kế hoạch của Ta hay những gì Ta đã thấy trước; tất cả đều được Ta định đoạt từ lâu. Ai trong các ngươi có thể hiểu được bước này trong kế hoạch của Ta? Dân sự của Ta chắc chắn sẽ nghe tiếng Ta, và mỗi một người chân thành yêu mến Ta chắc chắn sẽ quay trở về trước ngai Ta.

Ngày 20 tháng 2 năm 1992

Trước: Lời giới thiệu

Tiếp theo: Chương 2

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger