Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Lời xuất hiện trong xác thịt

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

0 kết quả

Không tìm thấy kết quả nào

Chương 1

Những ai đã thấy lời Ta liệu có thật sự chấp nhận những lời đó không? Các ngươi có thật sự biết Ta không? Liệu các ngươi đã thật sự học được cách vâng phục chưa? Liệu các ngươi có thật lòng hi sinh cho Ta không? Liệu các ngươi đã thật sự mạnh mẽ và không nao núng làm chứng về Ta khi đối mặt với con rồng lớn sắc đỏ? Liệu sự tận hiến của các ngươi có thật sự khiến con rồng lớn sắc đỏ phải hổ thẹn không? Chỉ qua sự thử luyện của lời Ta mà Ta mới có thể đạt được mục đích là làm cho thanh sạch hội thánh và chọn ra những người chân thành yêu mến Ta. Nếu Ta không làm việc theo cách này, thì liệu có ai có thể biết Ta không? Ai có thể hiểu được sự oai nghi của Ta, cơn thịnh nộ của Ta, và sự khôn ngoan của Ta qua lời Ta? Khi đã bắt đầu công tác của Ta, thì Ta chắc chắn sẽ hoàn tất nó, nhưng vẫn chính Ta mới là người dò thấu tận đáy lòng con người. Nói thật, không có ai trong số con người là hoàn toàn biết được Ta, nên Ta dùng lời để hướng dẫn hết thảy con người, để dẫn dắt hết thảy họ vào một kỷ nguyên mới. Cuối cùng, Ta sẽ dùng lời để hoàn tất mọi công tác của Ta, đưa tất cả những ai chân thành yêu mến Ta trở về vương quốc của Ta trong sự quy phục, và sống trước ngôi Ta. Mọi việc giờ đây không như trước nữa, và công tác của Ta đã đi vào một khởi điểm mới. Vì vậy, sẽ có một cách thức mới: Tất cả những ai thấy và chấp nhận lời Ta như chính lẽ sống của họ sẽ là người ở trong vương quốc Ta, và khi ở trong vương quốc Ta, họ là dân sự của vương quốc Ta. Bởi họ chấp nhận sự dẫn dắt của lời Ta, nên dù họ được nhắc đến là dân sự Ta, danh hiệu này không thể nào thua kém với việc được gọi là “các con trai” của Ta. Khi đã được nhận là dân sự của Đức Chúa Trời, thì tất cả đều phải phụng sự với sự tận tâm tột độ trong vương quốc Ta và thực hiện bổn phận của mình trong vương quốc Ta. Bất kỳ ai xúc phạm các sắc lệnh quản trị của Ta phải nhận lãnh sự trừng phạt của Ta. Đây là lời khuyên của Ta đến tất cả mọi người.

Giờ đây một cách thức mới đã được đưa vào, và quá khứ không cần phải nhắc lại. Tuy nhiên, như Ta đã phán trước đây: Ta bảo vệ những điều Ta phán, và những điều Ta bảo vệ thì Ta sẽ hoàn tất, và không ai có thể thay đổi điều này – nó là tuyệt đối. Dù đó là những lời Ta đã phán trong quá khứ hay những lời Ta sẽ phán trong tương lai, Ta sẽ biến tất cả chúngthành hiện thực, từng điều một, và sẽ để cho hết thảy nhân loại nhìn thấy chúng trở thành hiện thực. Đây là nguyên tắc đằng sau công tác và lời Ta. Bởi việc xây dựng hội thánh đã hoàn tất, giờ đây không còn là kỷ nguyên xây dựng hội thánh mà đúng hơn là kỷ nguyên mà trong đó vương quốc được xây dựng thành công. Tuy nhiên, khi các ngươi vẫn còn trên đất, sự nhóm họp của con người trên đất sẽ vẫn được biết đến là “hội thánh”. Mặc dù vậy, bản chất của hội thánh không còn như trước đây – đây là hội thánh đã được xây dựngthành công. Vì vậy, Ta phán Vương quốc Ta đã giáng trên đất. Không ai có thể nắm bắt được nguồn gốc của lời Ta, họ cũng không hay biết về mục đích của việc phán ra những lời đó. Trong cách Ta phán dạy hôm nay, các ngươi sẽ trải nghiệm một sự thấu tỏ. Một số người có thể sẽ bật khóc váng lên cay đắng; số khác có thể thấy sợ rằng đây là cách Ta phán dạy; một số vẫn bám lấy quan điểm bảo thủ của họ trong khi họ quan sát nhất cử nhất động của Ta; một số khác có thể hối tiếc vì đã than phiền hay chống lại Ta vào lúc đó; một số có thể mừng thầm rằng họ chưa từng chệch hướng khỏi danh Ta và bây giờ họ được hồi sinh. Có lẽ có một số người bị lời Ta “hành hạ” từ lâu, cho đến lúc họ đã dở sống dở chết, chán nản và thất vọng, không còn lòng dạ nào để chú ý đến lời Ta phán, cho dù Ta đã thay đổi cách thức bày tỏ; và có những người khác, đã phụng sự ta tận tụy tới một mức độ nhất định, không bao giờ ca thán, không bao giờ ngờ vực, thì hôm nay họ đã đủ may mắn để được giải thoát và trong lòng họ cảm thấy một sự biết ơn đến Ta mà không lời nào tả được. Tất cả những tình huống trên đều ứng dụng đến mọi con người, ở nhiều cấp độ khác nhau. Nhưng cũng giống như những gì đã qua là quá khứ, và giờ đây là hiện tại, chẳng cần phải trông ngóng hoài niệm về quá khứ nữa, hay cũng chẳng cần quan tâm đến tương lai. Là con người, những ai đi ngược lại thực tại, và không làm theo sự hướng dẫn của Ta sẽ không có kết cuộc tốt đẹp, mà chỉ nhận lấy rắc rối cho bản thân. Với mọi sự xảy ra trong vũ trụ, chẳng có sự gì mà Ta không có phán quyết cuối cùng trong đó. Có sự gì mà không nằm trong tay Ta? Bất cứ điều gì Ta phán đều được thực hiện, và ai trong loài người có thể thay đổi ý định của Ta? Liệu giao ước Ta đã lập trên đất có thể làm được điều đó chăng? Không gì có thể cản trở kế hoạch của Ta tấn tới; Ta luôn toàn tại trong công tác cũng như trong kế hoạch quản lý của Ta. Ai trong loài người có thể nhúng tay vào can thiệp? Chẳng phải chính Ta đã đích thân sắp xếp mọi điều này sao? Bước vào cõi này hôm nay không nằm ngoài kế hoạch của Ta hay điều Ta đã thấy trước; mọi điều đều đã được Ta định đoạt từ trước. Ai trong các ngươi có thể hiểu được bước này trong kế hoạch của Ta? Dân sự Ta chắc chắn sẽ nghe tiếng Ta, và mỗi một người chân thành yêu mến Ta sẽ chắc chắn quay trở về trước ngôi Ta.

Ngày 20 tháng 2 năm 1992

Trước:Lời giới thiệu

Tiếp theo:Chương 3

Nội dung liên quan