Chương 2

Cùng với việc bước vào cách tiếp cận mới, sẽ có những bước mới trong công việc của Ta. Khi đã vào vương quốc, Ta sẽ làm việc trực tiếp thông qua thần tính, dẫn dắt từng bước, không sai chút nào, hoàn toàn không pha trộn ý định của con người. Phần tiếp theo sẽ là một đề cương về con đường thực hành thực tế: Bởi trải qua khó khăn và sự tinh luyện mà họ đã giành được tư cách “dân sự”, và bởi họ là dân sự thuộc vương quốc của Ta, nên Ta buộc phải yêu cầu nghiêm ngặt đối với họ theo tiêu chuẩn cao hơn so với các phương pháp làm việc của Ta trong những thế hệ trước. Đó không chỉ là thực tế của lời nói; mà quan trọng hơn, đó là tính thực tế của thực hành. Những điều này phải được đạt tới trước tiên. Trong mọi lời nói và việc làm, dân sự phải đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết dành cho dân sự của vương quốc, và bất kỳ kẻ phạm tội nào cũng phải bị loại bỏ ngay lập tức, kẻo họ sẽ làm ô danh Ta. Dẫu vậy, những kẻ ngu dốt không thể nhìn thấu hay hiểu rõ lại là ngoại lệ. Việc xây dựng vương quốc của Ta, tập trung vào việc ăn uống lời Ta, nhìn biết sự khôn ngoan của Ta và tìm thấy ấn chứng thông qua công việc của Ta. Nếu ai chú ý đến những cuốn sách ngoài những cuốn chứa lời của Ta, Ta chắc chắn không muốn chúng; những dâm phụ, những kẻ quấy rối chống đối Ta. Với tư cách một sứ đồ, không được ở nhà quá lâu. Nếu họ không làm được, Ta sẽ không ép buộc họ, nhưng sẽ loại bỏ và không sử dụng người đó nữa. Vì các sứ đồ không ở nhà lâu, nên họ dành nhiều thời gian trong hội thánh để được soi sáng. Mỗi hai lần nhóm họp của hội thánh, các sứ đồ phải tham gia ít nhất một lần. Do đó, các hội đồng đồng sự (bao gồm tất cả các hội đồng sứ đồ, tất cả các hội đồng lãnh đạo hội thánh và tất cả các hội đồng dành cho các thánh đồ sáng suốt) phải trở nên thường xuyên. Ít nhất một số người trong các ngươi phải tham dự từng lần nhóm họp, và các sứ đồ chỉ phải tập trung vào việc chăm nom các hội thánh. Các yêu cầu trước kia dành cho các thánh đồ giờ đây đã sâu sắc hơn. Đối với những ai đã phạm tội trước khi Ta bắt đầu làm chứng cho danh Ta, do lòng trung của họ đối với Ta, sau khi khảo nghiệm, Ta vẫn sẽ sử dụng họ. Dẫu vậy, đối với những ai đã phạm thêm tội sau khi Ta làm chứng nhưng vẫn quyết tâm chịu đau đớn để ăn năn và bắt đầu lại lần nữa, thì những người như vậy sẽ chỉ ở lại trong hội thánh. Tuy nhiên, họ không thể bất cẩn và bừa bãi, mà phải bị ràng buộc nhiều hơn những người khác. Đối với những kẻ vẫn không chịu thay đổi sau khi Ta nói, Thần của Ta sẽ rời bỏ họ ngay lập tức, và hội thánh sẽ có quyền thực hiện phán xét của Ta và trục xuất họ. Điều này là tuyệt đối, và không thể có chỗ cho sự suy tính thiệt hơn. Nếu ai đó gục ngã giữa thử thách – tức là rời bỏ – thì không ai nên để tâm đến kẻ đó nữa, nhằm tránh việc thăm dò Ta và cho phép Sa-tan điên cuồng đột nhập hội thánh. Đây chính là sự phán xét của Ta về kẻ đó. Nếu bất cứ ai hành động mà không có sự công chính và xuất phát từ tình cảm đối với một kẻ rời đi, thì không chỉ kẻ rời đi sẽ mất vị trí của họ, mà cả những người nói trên cũng sẽ bị loại ra khỏi dân sự của Ta. Một công năng khác của các sứ đồ là tập trung vào việc truyền bá phúc âm. Tất nhiên, các thánh đồ cũng có thể làm công việc này, nhưng họ phải khôn ngoan khi làm điều đó, không được gây rắc rối. Những điều đã nói ở trên chính là những cách thực hành hiện nay. Ngoài ra, nhắc nhở một chuyện, ngươi phải chú ý đến việc làm cho bài giảng của ngươi trở nên sâu sắc hơn, để tất cả đều có thể đi vào thực tế của lời Ta. Ngươi phải theo sát lời Ta, làm sao để tất cả mọi người đều có thể hiểu chúng một cách rõ ràng và không mơ hồ. Điều này là quan trọng nhất. Những ai thuộc dân sự của Ta mà nuôi lòng phản bội sẽ phải bị trục xuất, và không được phép ở lại lâu trong nhà của Ta, để khỏi làm ô danh Ta.

Ngày 21 tháng 2 năm 1992

Trước: Chương 1

Tiếp theo: Chương 3

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger